Materiaalit, joiden luokitus on roskaaminen ja jätteet

1. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

2. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

3. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

4. Jätelajittelukortit
https://www.kierratyskeskus.fi/files/14621/Lajittelukortit_verkko2014.pdf

5. Jälki-näyttely
https://www.haltia.com/jalki

6. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

7. Ulkoleikkejä kierrätyksestä
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...lkoleikit_kierra_tysversioita_2017.pdf

8. Suuri rantaseikkailu
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

9. Vesistömysteeri
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

10. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

11. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
http://my2050.fi/pelaa

12. Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
http://www.kadenjalki.fi/circula/

13. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

14. Kotileikki metsässä
http://www.metsaemo.fi/kotileikki-metsassa/

15. Vesiluontokurssi
https://www.suurisininen.fi/

16. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

17. Lampputesti
https://apps.myzef.com/resources/motivaoy/z6ck6v/index.html

18. Lamppukoulu
www.lamppukoulu.fi

19. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

20. Miksi ja miten jätevettä puhdistetaan?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...n-j%C3%A4tevett%C3%A4-puhdistetaan.pdf

21. Sumuinen aamu metallinkierrätyslaitoksella
http://start.luma.fi/wp-content/upload...-metallinkierr%C3%A4tyslaitoksella.pdf

22. Biomuovia tärkkelyksestä
http://start.luma.fi/wp-content/upload...Biomuovia-t%C3%A4rkkelyksest%C3%A4.pdf

23. Biomuovia mikrossa
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomuovia-mikrossa.pdf

24. Kohti ympäristötietoisuutta - ympäristökasvatusopas nuorisotyöntekijöille
https://drive.google.com/file/d/0B_HWPTQdjAVGbGVrbTFZWmpwZXc/view?usp=sharing

25. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

26. Ympäristökasvatus draamapedagogiikan keinoin
http://www.villaelba.fi/lapset_ja_nuor...vinkkeja_ja_linkkeja_kasvattajille%20/

27. #MUOVIROSKAINSTALLAATIO
http://vaarakollektiivi.fi/sites/default/files/%23muoviroskainstallaatio.pdf

28. Peruna matkalla — video ruoan kiertokulusta
https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8

29. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

30. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

31. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
http://vihrealippu.fi/materiaalit/yhteinen-maapallo/

32. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

33. Tietopaketti kulutuksesta lukiolaisille
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/lukio/kulutus/index.html

34. Tietopaketti kulutuksesta yläkoululaisille
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/kulutus/index.html

35. Tietopaketti jätteistä kouluhin ja oppilaitoksiin
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/jatteet/index.html

36. Tietopaketti kulutuksesta alakoululaisille
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat5-6/kulutus/index.html

37. Sanomalehtihattu
http://www2.aamulehti.fi/extrakuvat/Juhlahatut_ohje_A4_web.pdf

38. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

39. Maakasvatus - uusi alku
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

40. Permakulttuuriopas - käsikirja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

41. Retkeile roskatta - roskattoman retkeilyn opasteet
http://www.luontoon.fi/documents/10550...f/1dde2232-07da-4816-b69e-b4f8ae7a5c07

42. Osaatko viemärietiketin?
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/kodin...iat/viemarietiketti/Sivut/default.aspx

43. Kiitos kun lajittelet -vinkkivideot
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/page/3/

44. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

45. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

46. Mikroskoopit luonnontutkimukseen
http://www.tevella.fi/Suomeksi/Tuottee...ieto&Tuoteryhma=Mikroskoopit+ja+luupit

47. Älä osta mitään päivän päivänavaus ja tunti
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/alaostamitaanohjelma1.pdf

48. Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045

49. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

50. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

51. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

52. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

53. Tutkimusmatka roskiskatokseen
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tutkimusmatka-roskiskatokseen

54. Roskispeli
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-pelaa-roskispelia

55. Roskavisa
http://www.ejippo.fi/file_download/72/Roskavisa.pdf

56. Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville
http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/merenranta-kutsuu-aukeamittain.pdf

57. Maahanmuuttajan ympäristöopas sekä Tampere-liite
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/mamu_suomi.pdf

58. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

59. Roskisrotta - Lasten kierrätysseikkailu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/roskisrotta-lasten-kierratysseikkailu

60. Jätteiden lajittelujulisteet
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9149/Lajittelujulisteet_VETY_0514.pdf

61. Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio
http://www.kierratyskeskus.fi/files/72/materiaalitehokkuus.pdf

62. Jäteastia kuvasarja
http://www.kierratyskeskus.fi/files/58/diasarja_jateastioista.pdf

63. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.kierratyskeskus.fi/files/56/Lasten_maapalloretki_pieni.pdf

64. Rojupöhö-näytelmä
http://vimeo.com/2803686

65. Tekotallaaja:biojätepussi sanomalehdestä
http://www.youtube.com/watch?v=tN8CnpL...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=5

66. Tekotallaaja: jäätelöä ja yrttejä
https://www.youtube.com/watch?v=cE4bXz...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=1