Materiaalit, joiden luokitus on kuivuus ja vesipula

1. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

2. VESIKRIISIESITE 2019
http://maanystavat.fi/sites/default/fi...sikriisi_esite_maan_ystavat_a5_web.pdf

3. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

4. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

5. Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184

6. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

7. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

8. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
http://my2050.fi/pelaa

9. Veden kiertokulku -leikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/veden-kiertokulku-leikki/

10. Miksi ja miten jätevettä puhdistetaan?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...n-j%C3%A4tevett%C3%A4-puhdistetaan.pdf

11. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

12. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

13. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

14. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

15. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

16. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

17. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

18. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

19. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

20. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

21. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

22. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

23. Vesimusiikkia
http://www.tampere.fi/kirjasto/musiikki/vesimusa.pdf

24. Veden kiertokulku - pilvistä pohjavedeksi
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/2112/Veden_kiertokulku.pdf

25. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

26. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

27. Vesi luonnonvarana
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/vesi-luonnonvarana