Materiaalit, joiden luokitus on suot

1. Maaperäeläinten määrityskaava
https://cutt.ly/7UnBUIq

2. Tunnetehtäviä ympäristö- ja globaalikasvatukseen
https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia/

3. Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

4. Lasten lintuviikko
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

5. Miten kohdata ympäristötunteet itsessäni ja nuorissa? – itseopiskelumateriaali kasvattajille
https://toivoajatoimintaa.fi/miten-koh...-itseopiskelumateriaali-kasvattajille/

6. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

7. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

8. Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille
https://mappa.fi/user_content/4bd20fd0df5338d0aae84d57f65c64d59eec83a6

9. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

10. Tehtävä: Minun luontomuseoni
https://cutt.ly/XRDrzWK

11. Tehtävä: Koko luokan kokoelma
https://cutt.ly/ZRDro3X

12. Tehtävä: Tiedonhaku ja laji-laskut
https://cdn.laji.fi/files/checklists/2020/Lajiluettelo%202020_Checklist2020.pdf

13. Webinaari II: Ötököiden ihmettely
https://cutt.ly/KE5SU8

14. Webinaari I: Ötököiden maailma
https://cutt.ly/ME5SR7J

15. Webinaari III: Ötököiden opetus
https://cutt.ly/FE5SO4Q

16. Opetusvideo: Laji.fi-portaali
https://cutt.ly/hRPJlRB

17. Opetusvideo: iNaturalist-sovellus
https://cutt.ly/RRPJvmK

18. Asiantuntijaluento: Lahopuun merkitys
https://dreambroker.com/channel/31p3f02o/sq32k8nz

19. Selkärangattomien ötököiden määrityskaava
https://cutt.ly/JQPKXKd

20. Ötökkäsalapoliisit-tietovisa
https://forms.office.com/r/QtLkYqUngp

21. Ötökkäsalapoliisit-kuvavisa
https://forms.office.com/r/h07H4ypQCx

22. Suurpetojen jäljillä -koulumateriaali
https://riistahavainnot.luke.fi/cms/suurpedot/koulumateriaalit

23. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/hankkeet/hyyp%C3%A4njokilaakso

24. Under över alla under– biodiversitet för småbarnspedagogiken
https://vihrealippu.fi/sv/biodiversitet/

25. Naturens under - biodiversitet för grundskolan
https://vihrealippu.fi/sv/biodiversitet/

26. Pieni opas ympäristöahdistukseen
https://mappa.fi/user_content/b19918dd4eedd5aba805088201648278072851db

27. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

28. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://haltia.com/luontokoulu/ohjaajan-tukimateriaalit/

29. Hydrologia-LIFE-hankkeen videot
https://www.youtube.com/playlist?list=PLltXJb13PuvEjRFUnQpHygXk4-G5s87vi

30. KOSTEIKKO-MOK Opettajan materiaali - Elintärkeät ja monimuotoiset kosteikot tutuksi
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2511

31. Kosteikkokortit. Tietoa ja vinkkejä kosteikkoluonnosta ja sen auttamisesta
https://julkaisut.metsa.fi/fi/julkaisut/show/2470

32. Luonto ja tunteet 1–4
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

33. Väriretki
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

34. Merkityksellinen luontopaikka
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

35. Huoli puoliksi
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

36. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

37. Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas
https://www.luontojatunteet.fi/wp-cont...eet_Ryhma%CC%88toiminnan-perusteet.pdf

38. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

39. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

40. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/05/03/luonnonhoito-kotoutumisen-tukena-opas/

41. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

42. Roska päivässä -liikkeen Ennaltaehkäise maailman yleisintä roskaa lahjoittamalla miniroskis -haaste
http://www.roskapaivassa.net/ajankohtaista.htm

43. Lajikortit_linnut
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...innut-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

44. VieKas LIFE -hanke (vuosille 2018-2023)
https://viekas.laji.fi/

45. Vieraslajiportaali
http://vieraslajit.fi/fi

46. Kir­jaa luon­to­ha­vain­to­si älyk­kääl­lä so­vel­luk­sel­la – Suo­men La­ji­tie­to­kes­kus yh­teis­työ­hön iNa­tu­ra­list-pal­ve­lun kans­sa
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ela...dcX4eAoLLdvocTDdBox36EPsKS4-Y8OQkf7eW8

47. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...0/01/lajiopetusvinkkeja-uusipainos.pdf

48. Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kalat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

49. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

50. Naturewatch Suolla
https://wwf.fi/app/uploads/p/2/4/u2nod....pdf?filename=Naturewatch%20Suolla.pdf

51. Tuhannen taalan tirppavisa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tuhannen-taalan-tirppavisa/

52. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

53. Pinkka: Lajintuntemuksen oppimisympäristö
https://fmnh-ws-prod.it.helsinki.fi/pi...yjo7hPmcFgI7KNqxE3p6nlqgVZ7iSkM38AwA#/

54. BiGe-materiaaleja etäopetukseen
https://docs.google.com/document/d/1fv...o--vaoomdo_zyGZXqlojiwVl3WdeYka3AsxdPs

55. Bingo kevään ja kesän otuksista
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/bingo-kevaisista-otuksista/

56. Vieraile virtuaalimuseoissa
https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa

57. KOULU MIELENOSOITUKSESSA – Vinkkejä ja ohjeita osallistuville ja ei-osallistuville
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

58. Veden eliöihin liittyvää opetusmateriaalia
https://www.luontokoulut.fi/download/e...-opetuksen-suunnittelua-Ekopakussa.pdf

59. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

60. Luovasti luonnonvaroista
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista

61. Fakta om: Ån
https://www.naturstigen.fi/fakta-om-an/

62. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

63. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

64. Allt om årstiderna: Vintern
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-vintern/

65. Allt om årstiderna: Hösten
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-hosten/

66. Allt om årstiderna: Våren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-varen/

67. Allt om årstiderna: Sommaren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-sommaren/

68. Vuodenajat: Kevät
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

69. Vuodenajat: Syksy
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

70. Vuodenajat: Kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

71. Marssikaa! Hämähäkit
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

72. Kiikarissa luonto: Järvet
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

73. Ihmeelliset eläimet 1: Käveleminen, lentäminen ja uiminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

74. Ihmeelliset eläimet 2: Näkeminen, kuuleminen ja haisteleminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

75. Luonnon monimuotoisuus - mitä se on?
https://youtu.be/rWhG-sdKmwA

76. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

77. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

78. Videosarja LYKE-verkoston käyttämistä menetelmistä
https://www.luontokoulut.fi/lyke-verkoston-vinkit-videosarja/

79. Aisti luonto
http://www.luontokoulut.fi/aisti-luonto/

80. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

81. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

82. Mitä piilee talousvedessä?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...it%C3%A4-piilee-talousvedess%C3%A4.pdf

83. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

84. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

85. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

86. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

87. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

88. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

89. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

90. Suovisailu: suo siellä
https://julkaisut.metsa.fi/visat/suo-siell%C3%A4/

91. Suovisailu: soiden asukkaat
https://julkaisut.metsa.fi/visat/soiden-asukkaat/

92. Suovisailu: ihmisen jäljet
https://julkaisut.metsa.fi/visat/ihmisen-j%C3%A4ljet/

93. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

94. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

95. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

96. Luontopolku toisen silmin
https://docs.google.com/document/d/1tL...J_dAiKHC1YcS3cO9mSukxgH117nUJC1Uk/edit

97. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

98. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

99. Tehtäviä kasveista ja sienistä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/tehtavia-kasveista-sienista

100. Suopursu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/suopursu

101. Kihokki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kihokki

102. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

103. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

104. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

105. Nykysuon käsikirja -- Jakso 9. Vapaa-ajan vietto ja matkailu suolla
https://www.youtube.com/watch?v=G8VD0GZNQrs

106. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

107. Leivonmäen kansallispuisto - Luupään lenkki - Opettajan opas geologiselle luontopolulle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/leivonmaki-luupaalenkki.pdf

108. Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/lortikanvuori.pdf

109. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

110. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

111. Suomen ilmasto muuttuu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/suomen-ilmasto-muuttuu

112. Nykysuon käsikirja -- Jakso 10. Takaisin luontoon!
https://www.youtube.com/watch?v=CBrVhvbPpwE

113. Nykysuon käsikirja -- Jakso 8. Suokävijän opas
https://www.youtube.com/watch?v=ac27GlceuYA

114. Nykysuon käsikirja -- Jakso 6. Suoluonto keväällä ja kesällä
https://www.youtube.com/watch?v=3iZocHgHxV4

115. Nykysuon käsikirja -- Jakso 7. Suoluonto syksyllä ja talvella
https://www.youtube.com/watch?v=JH0oBiXHFm0

116. Nykysuon käsikirja -- Jakso 1. Miten paljon maailmassa on soita?
https://www.youtube.com/watch?v=qxhT0LkMdbU

117. Nykysuon käsikirja -- Jakso 4. Ennallistaminen
https://www.youtube.com/watch?v=qb2tputND6g

118. Nykysuon käsikirja -- Jakso 5. Miten soita ennallistetaan?
https://www.youtube.com/watch?v=3L4oE3doT_M

119. Nykysuon käsikirja -- Jakso 3. Suon käyttö
https://www.youtube.com/watch?v=VGV--2d5KpQ

120. Nykysuon käsikirja -- Jakso 2. Suon kulttuuriperintö
https://www.youtube.com/watch?v=C5bhAwetdWY

121. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

122. Syöte - Huippupolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/huippupolku.pdf

123. Syöte - Kellarilammen luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/kellarilampi.pdf

124. Suon asukkaita
http://www.yle.fi/java/elearning2/$37v...oi/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=124

125. Elämää suolla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/elamaa-suolla

126. Suomen eri suotyypit
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/suomen-eri-suotyypit

127. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

128. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla