Materiaalit, joiden luokitus on luonnonvarojen kestämätön käyttö

1. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

2. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

3. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

4. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

5. Jälki-näyttely
https://www.haltia.com/jalki

6. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

7. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

8. Tavaran taakka
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...varan_taakka_Polku_2017_A3_juliste.pdf

9. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/tilattavat-materiaalit/

10. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
http://my2050.fi/pelaa

11. Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
http://www.kadenjalki.fi/circula/

12. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

13. Vesitesti-repulla veden laadun mittaaminen (sameus, happi, pH, lämpötila, näkösyvyys, levä)
https://www.youtube.com/watch?v=-057LF6RCc4&feature=youtu.be

14. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

15. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

16. Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

17. Yhteistuumin viljelemään!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

18. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

19. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

20. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

21. Kalvosarja ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja-ruokahävikistä

22. AURINKOALUS III - EDESSÄ OLEVAN MATKAN OIVALLUS JA VALINTA
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

23. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

24. Kestävää paperia
http://www.kemianluokka.fi/files/uudet/kestavaa_paperia_opettaja.pdf

25. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

26. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

27. Ympäristökasvatus draamapedagogiikan keinoin
http://www.villaelba.fi/lapset_ja_nuor...vinkkeja_ja_linkkeja_kasvattajille%20/

28. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

29. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

30. Global Meal - Proteiini tofusta vai pekonista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

31. Global Meal - Suklaa. Reilua vai tavanomaista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

32. Global Meal - Maissista brändimuroksi
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

33. Global Meal -työpajojen taustamateriaali
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

34. Ilmastonmuutos - draamallinen oppitunti
http://vaarakollektiivi.fi/sites/defau...les/ilmastonmuutos_draamaoppitunti.pdf

35. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

36. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

37. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

38. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

39. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

40. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

41. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

42. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

43. Siemenestä kompostiin - ruoan elinkaari
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

44. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

45. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
http://vihrealippu.fi/materiaalit/yhteinen-maapallo/

46. Terve elämä
http://www.youblisher.com/p/1717679-Terve-elaemae/

47. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

48. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

49. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

50. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

51. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

52. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

53. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

54. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

55. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

56. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

57. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

58. Tietopaketti ruuasta kouluille ja oppilaitoksille
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/ruoka/index.html

59. Tietopaketti kulutuksesta lukiolaisille
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/lukio/kulutus/index.html

60. Tietopaketti kulutuksesta yläkoululaisille
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/kulutus/index.html

61. Tietopaketti jätteistä kouluhin ja oppilaitoksiin
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/jatteet/index.html

62. Tietopaketti energiasta lukiolaisille
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/lukio/energia/index.html

63. Tietopaketti energiasta yläkoululaisille
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/energia/index.html

64. Tietopaketti energiasta alakoululaisille
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat5-6/energia/index.html

65. Tietopaketti kulutuksesta alakoululaisille
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat5-6/kulutus/index.html

66. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

67. Ympäristöongelmat
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ploads/2016/12/ympäristöongelmat.pdf

68. Linnunpönttöohjeita opettajille
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/12/ponttoohjeita-opettajille

69. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

70. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

71. Maakasvatus - uusi alku
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

72. Permakulttuuriopas - käsikirja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

73. Huojuva maapallo
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/huojuva-maapallo/

74. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

75. Osaatko viemärietiketin?
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/kodin...iat/viemarietiketti/Sivut/default.aspx

76. Kiitos kun lajittelet -vinkkivideot
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/page/3/

77. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

78. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

79. Kotien ekotiimi: Ostostavat
https://asiakas.kotisivukone.com/files...sivukone.com/ostostavat_valmis_fix.pdf

80. Kotien ekotiimi: Ruoka
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ekotiimi.kotisivukone.com/ruoka_fix02.pdf

81. Nuorten ekotiimi: osio 3 - Minä ja lajitoverini
https://asiakas.kotisivukone.com/files...m/tiedostot/03_mina_ja_lajitoverit.pdf

82. Älä osta mitään päivän päivänavaus ja tunti
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/alaostamitaanohjelma1.pdf

83. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

84. II etsivää ja salaperäinen luola - seikkailu Suomessa
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015/04/kristian-peltoniemi-ii-etsivaa-ja.html

85. Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045

86. Vastuullinen kuluttaja ja yrittäjä
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...vastuullinen_kuluttaja_ja_yrittaja.pdf

87. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

88. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

89. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

90. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

91. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

92. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

93. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

94. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

95. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

96. Vesi luonnonvarana
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/vesi-luonnonvarana

97. Perustietoa kestävästä kulutuksesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/60/kestava_kulutus.pdf

98. Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio
http://www.kierratyskeskus.fi/files/72/materiaalitehokkuus.pdf

99. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf

100. Vihreää draamaa tavaramaailmassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/27/tavaradraama.pdf

101. Samaan aikaan toisaalla: energian hinta?
https://www.youtube.com/watch?v=HWSQt9MZ75E

102. Samaan aikaan toisaalla: tunteita ja tyrskyjä
https://www.youtube.com/watch?v=rz0tZuhksnI

103. Oppia etelästä - julistesarja
http://www.kierratyskeskus.fi/nayttelyt

104. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.kierratyskeskus.fi/files/56/Lasten_maapalloretki_pieni.pdf

105. Planeetta Terra -oppimispeli
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_ja_ohjaajat/oppimispelit

106. Onnea ostamatta: omista onnea
https://www.youtube.com/watch?v=nZQk4c...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

107. Onnea ostamatta: pala luontoa
https://www.youtube.com/watch?v=u0jcjQ...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

108. Onnea ostamatta: vanhasta uutta
https://www.youtube.com/watch?v=-V11p3...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

109. Onnea ostamatta: kuin silloin ennen
https://www.youtube.com/watch?v=R71hhk...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

110. Onnea ostamatta: onnen eväät
https://www.youtube.com/watch?v=fk_T7x...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

111. Onnea ostamatta: tavaroita, joilla on tarinoita
https://www.youtube.com/watch?v=RoRxEe...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

112. Onnea ostamatta: rahat ja henki
https://www.youtube.com/watch?v=HvK1bE...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

113. Onnea ostamatta: sormus ja selkäreppu
https://www.youtube.com/watch?v=cUsGf3...7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe&index=1

114. Onnea ostamatta: talouden rattaat
https://www.youtube.com/watch?v=U_GaodPcr8A