Materiaalit, joiden luokitus on uhanalaiset lajit

1. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://www.haltia.com/assets/Pdf-tied...ia-NaturOchMIljo-GetTheKidsOutside.jpg

2. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

3. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

4. Pihabongaus kouluille
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/pihabongaus-koulussa/

5. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

6. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

7. WWF:n Luontolive
https://luontolive.wwf.fi/

8. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

9. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/mediabank/12137.pdf

10. 10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa
https://www.haltia.com/fi/luontokoulu/tyokalut-ymparistoasioista-puhumiseen/

11. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu

12. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

13. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

14. Koulupäivä eläimenä – ideakirja hurjan hauskoihin oppitunteihin
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Paiva-elaimena_ideakirja.pdf

15. Norppatouhuja - tietoa saimaannorpasta ja vinkkejä saimaannorppa-aiheiseen toimintaan
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/07/SLL_norppatouhuja_2016_.pdf

16. Veeti kuutin vuosi -julkaisu lapsille
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/07/veeti-kuutin-vuosi.pdf

17. Jälki-näyttely
https://www.haltia.com/jalki

18. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

19. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
http://my2050.fi/pelaa

20. Kirja ympäristöahdistuksesta ja toivosta
https://www.adlibris.com/fi/kirja/pain-helvettia-9789522886385

21. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

22. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

23. Kaivaudu syvemmälle
http://www.luontokoulut.fi/kaivaudu-syvemmalle/

24. Vesiluontokurssi
https://www.suurisininen.fi/

25. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

26. Väritä kulttuuriympäristö näkyväksi - värityskuvat
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ttuuriymparisto_nakyvaksi_-tyopaja.pdf

27. AURINKOALUS III - EDESSÄ OLEVAN MATKAN OIVALLUS JA VALINTA
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

28. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
http://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2017/11/LAJIOPETUSVINKKEJ%C3%84.pdf

29. Lajikortit_nisäkkäät
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...9/Lajikuvat_NISAKKAAT_8021_09_2017.pdf

30. Lajikortit_linnut
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...6/09/Lajikuvat_LINNUT_8021_09_2017.pdf

31. Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...LEHDET_SIENET-JAKALAT_8021_09_2017.pdf

32. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

33. Ilveksen jäljillä oppimateriaali
https://drive.google.com/open?id=0BwBnmHpfhDYIUV9Qakl3bEZGWjQ

34. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

35. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/kauhajoki/oppimateriaalit

36. Saimaan kuutti ja lumiukko
https://wwf.fi/mediabank/9502.pdf

37. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

38. Värityskuvia linnuista
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

39. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

40. Naurulokin pesintä -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

41. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

42. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

43. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

44. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

45. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

46. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

47. Ympäristöongelmat
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ploads/2016/12/ympäristöongelmat.pdf

48. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/helmipollo-juliste.html

49. Viirupöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/viirupollo-juliste.html

50. Telkkä-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/telkka-juliste.html

51. Kirjosieppo-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/kirjosieppo-juliste.html

52. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/04/helmipollo-juliste.html

53. Tiaiset-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/tiaiset-juliste.html

54. Linnunpönttöohjeita opettajille
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/12/ponttoohjeita-opettajille

55. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

56. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

57. Norpanbongaus-tietovisa
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit...a-ymparistokasvatuksessa/norpanbongaus

58. Maakasvatus - uusi alku
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

59. Liito-orava - Flygekorren
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2013/02/pontinen-liito-orava-flygekorren.html

60. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

61. Kuvatuki materiaalin kehittäminen ympäristökasvatukseen
http://www.kiertavaluontokoulu.fi/materiaalit

62. Botanian kasvitieteellinen puutarha ja trooppinen perhospuutarha: Perhosen elinkierto
https://www.youtube.com/watch?v=za7Ih0jVpX0

63. Ainoastaan suojelu voi pelastaa saimaannorpan
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...aan-suojelu-voi-pelastaa-saimaannorpan

64. Ilves (Lynx lynx)
http://www.ilveskeskus.fi

65. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

66. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

67. Liito-orava on kolopesijä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/liito-orava-on-kolopesija

68. Susi on laumasielu
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...kaisia/koiraelaimet/susi-on-laumasielu

69. Ahma on äärimmäisen uhanalainen eläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...laimet/ahma-on-aarimmaisen-uhanalainen

70. Saukko on varsinainen vesipeto
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...elaimet/saukko-on-varsinainen-vesipeto

71. Vaskitsa ja rantakäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/vaskitsa-rantakaarme