Materiaalit, joiden luokitus on happamoituminen

1. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

2. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

3. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

4. Puiden jäkälät
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ent/uploads/2017/01/jakalakortit-1.pdf

5. Vihreä tehdas
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Vihre%C3%A4-tehdas.pdf

6. Hiilivoima ja happamat sateet
http://start.luma.fi/wp-content/upload...7/06/Hiilivoima-ja-happamat-sateet.pdf

7. Hapanta vai emäksistä?
https://youtu.be/sLJqVgwlqWQ

8. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

9. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

10. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

11. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

12. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

13. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

14. Tietopaketti ruuasta kouluille ja oppilaitoksille
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/ruoka/index.html

15. Ympäristöongelmat
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ploads/2016/12/ympäristöongelmat.pdf

16. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

17. Maakasvatus - uusi alku
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

18. Kenttävälineet
http://www.tevella.fi/Suomeksi/Tuottee...to&Tuoteryhma=Kentt%C3%A4v%C3%A4lineet

19. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

20. Jippo-polku
http://www.ejippo.fi/file_download/16/Jippopolku%5B1%5D.pdf

21. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

22. Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville
http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/merenranta-kutsuu-aukeamittain.pdf

23. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

24. Peruskallion vaikutus maaperän happamuuteen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...et/metsa_i/4_peruskallion_vaikutus.pdf

25. Ilma ja ilmanlaatu
http://www2.ekokumppanit.fi/ilma/ilmanlaatu_a.html