Materiaalit, joiden luokitus on politiikka ja lainsäädäntö

1. Opetussuunnitelmat ja ympäristökasvatus
https://www.luontokoulut.fi/ops2016/

2. Perusopetuksen opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus: ladattavia koosteita, vinkkejä ja materiaaleja
https://www.luontokoulut.fi/opetussuunnitelma-ja-kaytannon-vinkit/

3. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

4. Kun koulu kannustaa mielenosoituksiin
https://hairikot.voima.fi/blogi/koulu-kannustaa-mielenosoituksiin/

5. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...CP2gS0foYbcm9RPPmllRiHWqqM1nT2s4RmC_Is

6. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

7. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

8. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

9. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

10. Oivalla opsista
http://ymparistokasvatus.fi/?issue=ops

11. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
http://my2050.fi/pelaa

12. Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
http://www.kadenjalki.fi/circula/

13. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

14. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

15. Ilmastonmuutos - draamallinen oppitunti
http://vaarakollektiivi.fi/sites/defau...les/ilmastonmuutos_draamaoppitunti.pdf

16. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

17. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

18. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

19. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

20. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

21. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

22. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

23. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

24. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

25. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

26. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

27. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

28. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

29. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

30. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

31. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

32. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

33. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

34. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

35. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

36. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

37. Pelasta maailma - sarja
http://oppiminen.yle.fi/taydennyskoulu...ajille/kansainvalisyys/pelasta-maailma

38. Nuuksion kansallispuisto - Luonnon oppisali - Opettajan materiaali
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksioluonnonoppisali.pdf

39. Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio
http://www.kierratyskeskus.fi/files/72/materiaalitehokkuus.pdf

40. Kestävän elämäntavan oppiminen - Kestävä kehitys opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin
http://www.oph.fi/download/46869_Kestava_elamantapa.pdf

41. Ilma ja ilmanlaatu
http://www2.ekokumppanit.fi/ilma/ilmanlaatu_a.html