Materiaalit, joiden luokitus on politiikka ja lainsäädäntö

1. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

2. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

3. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

4. Sademetsään samantien
https://vallilalainenvirtanen.blogspot.com/2019/08/sademetsaan-samantien.html

5. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

6. Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto
https://www.ymparisto.fi/meri

7. Ilmastonmuutoksen vaikutukset keskeisiä Itämeren suojelussa
https://www.loimu.fi/lehti/artikkelit/...kutukset_keskeisia_Itameren_suojelussa

8. Itämeren oppimispolku
http://itamerenoppimispolku.fi/

9. Vetoomuskirje: EU:n on toimittava Brasilian metsäkadon estämiseksi!
https://hiilivapaasuomi.fi/vetoomuskir...6XDmMTfgSj9gMWvSai3DpRF5ceytv_MhphoIjw

10. Kun sademetsä palaa
https://blogit.utu.fi/utu/2019/03/29/kun-sademetsa-palaa/

11. Uutisjuttu: Amazonin hiilivarasto ei palaudu palojen jälkeen entiselleen – tässä viisi syytä, miksi sademetsän tuhot uhkaavat koko maailmaa
https://yle.fi/uutiset/3-10935321

12. Hyvien uutisten näyttely
https://wwf.fi/mediabank/12624.pdf

13. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

14. Kun koulu kannustaa mielenosoituksiin
https://hairikot.voima.fi/blogi/koulu-kannustaa-mielenosoituksiin/

15. Opetussuunnitelmat ja ympäristökasvatus
https://www.luontokoulut.fi/ops2016/

16. Perusopetuksen opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus: ladattavia koosteita, vinkkejä ja materiaaleja
https://www.luontokoulut.fi/opetussuunnitelma-ja-kaytannon-vinkit/

17. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

18. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...CP2gS0foYbcm9RPPmllRiHWqqM1nT2s4RmC_Is

19. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

20. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

21. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

22. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

23. Oivalla opsista
http://ymparistokasvatus.fi/?issue=ops

24. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
http://my2050.fi/pelaa

25. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

26. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

27. Ilmastonmuutos - draamallinen oppitunti
http://vaarakollektiivi.fi/sites/defau...les/ilmastonmuutos_draamaoppitunti.pdf

28. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

29. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

30. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

31. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

32. Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Nuo...uripolku/Koulut/Arkkitehtuurikasvatus/

33. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

34. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

35. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

36. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

37. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

38. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

39. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

40. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

41. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

42. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

43. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

44. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

45. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

46. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

47. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

48. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

49. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

50. Pelasta maailma - sarja
http://oppiminen.yle.fi/taydennyskoulu...ajille/kansainvalisyys/pelasta-maailma

51. Nuuksion kansallispuisto - Luonnon oppisali - Opettajan materiaali
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksioluonnonoppisali.pdf

52. Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio
http://www.kierratyskeskus.fi/files/72/materiaalitehokkuus.pdf