Materiaalit, joiden luokitus on luonnonvarojen kestävä käyttö

1. Kestävän elämän ja vastuullisen kuluttamisen oppimateriaali
https://www.ostavastuullisesti.fi/oppiminen/

2. Esikasvatus (Viljele Sagalundin seurassa I)
https://www.youtube.com/watch?v=rz850_AJJ-4

3. Suorakylvö ja istutus (Viljele Sagalundin seurassa II)
https://www.youtube.com/watch?v=Z5HdrGQJrJQ

4. Kädet multaan - Koulukasvimaa alakouluikäisille
https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/...16/04/Sagalund-Menetelmaopas-suomi.pdf

5. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-lu...on/villa-elfvikin-luontotalo/nayttelyt

6. Ympäristönmuutos – tarina meistä, pohjaeläimistä ja himmelistä
https://www.youtube.com/watch?v=cjnw3tXJBvo&t=269s

7. Zero CO2 -logistiikkapeli
https://zeroco2.cloud.ictlab.fi

8. Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/

9. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

10. Palloässät - Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista alakoulun etäopetukseen
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...tavoitteista?v_6849=30393&v_6864=30388

11. Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortit
https://www.smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/

12. Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

13. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

14. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

15. Askartelu joka auttaa lasta ymmärtämään ilmastonmuutosta
https://www.babysits.fi/yhteis%C3%B6n-...A4iti-maa-ja-ilmastonmuutos-askartelu/

16. Varhaiskasvatuksen ilmasto-opas
https://vakanilmasto-opas.fi/

17. Ilmastotoivon vahvistusta musiikilla (pohjana biisi nimeltä Omenapuu)
https://www.youtube.com/watch?v=63Bk02P_dBA

18. Joulun helpot ja hauskat vaikuttamisvinkit kouluun!
https://toivoajatoimintaa.fi/joulun-helpot-ja-hauskat-vaikuttamisvinkit-kouluun/

19. Kouluruokaa tulevaisuuteen - kuuden viikon ilmastoystävällinen ruokalista
https://ekokumppanit.fi/wp-content/upl...0_kouluruokaa-tulevaisuuteen_esite.pdf

20. Ympäristöprojektit muutosvoimana - Projektityöskentelyn työkirja nuorille
https://vihrealippu.fi/ymparistoprojektityoskentelelyn_tyokirja/

21. Pilkkireissu lähijärvelle
https://www.vanajavesi.fi/2020/wp-cont...su-lahijarvelle-LahiluonnonIhmeita.pdf

22. Luontoretki lähimetsään
https://www.vanajavesi.fi/2020/wp-cont...en-luontotuokio-LahiluonnonIhmeita.pdf

23. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

24. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

25. Ilmastotoimet - lautapeli
https://ec.europa.eu/clima/citizens/youth-climate_fi

26. Meidän planeettamme, meidän tulevaisuutemme. Yhdessä ilmastonmuutosta torjumaan
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_fi

27. Toivoa ja toimintaa
https://toivoajatoimintaa.fi/

28. HSY:n digitaaliset oppimispelit kiertotaloudesta ja vesiasioista
https://www.hsy.fi/ymparistotieto/digitaaliset-oppimateriaalit/

29. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

30. Palloässät – päiväkotien sankarit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...teriaalit/opetusmateriaalit/palloassat

31. Luonto lautasella - etäopiskelumateriaalia ruoan ympäristövaikutuksista
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ateriaali-ruuan-ymparistovaikutuksista

32. Kestävää paperia
https://www2.helsinki.fi/fi/tiedekasva...gadolinin-tyoohjeiden-materiaalipankki

33. Reparera mera
https://www.naturochmiljo.fi/repareramera/

34. Videoserien Under över alla under, avsnitt 3: Hittar alla ett hem i naturen?
https://youtu.be/9e07OPjTi04

35. Videoserien Under över alla under, avsnitt 2: Vad behöver vi surrande småkryp till?
https://youtu.be/N5lP4pCR_9M

36. Videoserien Under över alla under, avsnitt 1: På upptäcktsfärd alldeles nära
https://youtu.be/qN-74UBwfvU

37. Ihme ja kumma-video: Jakso 3: Löytyykö luonnosta kaikille koteja?
https://youtu.be/a3wmCDcdAgM

38. Ihme ja kumma-video: Jakso 2:Mihin tarvitsemme pörriäisiä?
https://youtu.be/fpnHqrPvbzo

39. Äly(tön)puhelinpeli
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/alytonpuhelinpeli/

40. Värinauttien luontotehtäviä
https://www.varinautit.fi/luonto/

41. Niveljalkaiset: Ulkona oppimisen ja tutkivan oppimisen lajiopetusvinkkejä 1.
https://mappa.fi/user_content/5795e85d9e1eec3682929da695847c4445fbc9f1

42. Suurpetojen jäljillä -koulumateriaali
https://riistahavainnot.luke.fi/cms/suurpedot/koulumateriaalit

43. Hävitetään meidän koulun hävikki -oppituntimateriaali
https://kuntoutussaatio.fi/assets/file...tio_Havitetaan_havikki-korttipakka.pdf

44. Koulun korjausopas
http://www.koulunkorjausopas.fi

45. Ilmastonmuutos lukioihin! -materiaaleja
http://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/ilmasto-oppimateriaalit

46. Lajikortit_nisäkkäiden poikaset
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2021/05/mammal-cubs-2021-05.pdf

47. Lajikortit_lintujen poikaset
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2021/05/bird-nestlings-2021-05.pdf

48. Lajikortit_lintujen munat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2021/03/bird-eggs-2021-new-2.pdf

49. Lajikortit_sammakon kehitysvaiheet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...-snake-and-frog-life-cycle-2021-05.pdf

50. Lajikortit_kasvien kasvuvaiheet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2021/05/plant-life-cycle-2021-05.pdf

51. Lajikortit_perhosen muodonmuutos
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...1/03/butterfly-metamorfosis-2021-1.pdf

52. Lajikortit_levät
https://mappa.fi/user_content/cef04a80393074246ea6084c3769329bfc3b9a92

53. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf

54. Kukaan ei ole liian pieni tekemään muutoksia - Ilmastokasvatusjakso alakoululaisille
https://mappa.fi/user_content/678b8ad36268c05c54073b45cff810126ab74c56

55. Tunne luontosi - tehtäväkokonaisuus nuorten kanssa työskentelyyn
https://www.lahti.fi/tiedostot/tunne-luontosi-tehtavakokonaisuus/

56. Opettajien ja kasvattajien ilmastorintama
https://ilmastorintama.fi/opettajat-ja-kasvattajat/

57. Löydä Virran ihme
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kest...tapa/askelia-eteenpain/luontokasvatus/

58. Under över alla under– biodiversitet för småbarnspedagogiken
https://vihrealippu.fi/sv/biodiversitet/

59. Naturens under - biodiversitet för grundskolan
https://vihrealippu.fi/sv/biodiversitet/

60. T-paidan matka puuvillapellolta kauppaan
https://youtu.be/AwxtWRnBFB0

61. T-paidan elinkaaren pituus
https://youtu.be/ODGfY4W4Zyk

62. Ihme ja kumma -Luonnonkirjoa varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen
https://vihrealippu.fi/luonnonkirjo/

63. Ihmeellinen luonto - Luonnonkirjoa perusopetukseen
https://vihrealippu.fi/luonnonkirjo/

64. Upptäck Östersjön!
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/upptack_ostersjon

65. Teaching media literacy & geographies of consumption: a guide to running a subvertisement workshop
https://eetti.fi/wp-content/uploads/2018/11/VASTAMAINOS_ENG_2018_WEB.pdf

66. Keisarinnan uudet vaatteet – työpaja alakoululaisille kuluttamisesta ja vaatteiden vastuullisuudesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

67. Eetin materiaalit ruoan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/ruoka/

68. Eetin materiaalit vaatteiden tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

69. Eetin materiaalit elektroniikan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/

70. Medialukutaitoa vastamainoksista – opas vastamainostyöpajan pitämiseen
https://eetti.fi/materiaalit/oppimater...-medialukutaito-opettajan-materiaalit/

71. Mainoslukutaitoa yläkouluun ja toiselle asteelle
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/kuluttaminen-medialukutaito/

72. Lasten luontovuosi
https://mappa.fi/user_content/0336efbdb279ac2c6f4d9f0987740473c10b3f88

73. Ruoka-ainekortit
https://mappa.fi/user_content/77339aa5cdeb74bc8d9b911f407500d4172e74c4

74. Metsä ja ihminen
https://mappa.fi/user_content/bb8dcc4a4d0e878bb891c33fd319121fd324a3eb

75. Askarteluideapankki
https://mappa.fi/user_content/9948dd4f74ebf5a5f73e92de868c153c40c06b24

76. Unelmamatkoja hiilineutraaliin tulevaisuuteen - oppimateriaali
https://dodo.org/2021/03/10/oppimateri...tkoja-hiilineutraaliin-tulevaisuuteen/

77. Pieni opas ympäristöahdistukseen
https://mappa.fi/user_content/b19918dd4eedd5aba805088201648278072851db

78. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

79. 10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa
https://haltia.com/luontokoulu/tyokalut-ymparistoasioista-puhumiseen/

80. Lajittelupeli
https://www.hsy.fi/globalassets/ympari...ristokasvatus/lajittelupelipaketti.pdf

81. Muutosta ilmassa 360° -virtuaalikierros
https://www.luomus.fi/fi/virtuaalikierrokset

82. Hydrologia-LIFE-hankkeen videot
https://www.youtube.com/playlist?list=PLltXJb13PuvEjRFUnQpHygXk4-G5s87vi

83. KOSTEIKKO-MOK Opettajan materiaali - Elintärkeät ja monimuotoiset kosteikot tutuksi
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2511

84. Kosteikkokortit. Tietoa ja vinkkejä kosteikkoluonnosta ja sen auttamisesta
https://julkaisut.metsa.fi/fi/julkaisut/show/2470

85. Luonto ja tunteet 1–4
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

86. Hyvä elämä
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

87. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

88. Kotien ekotiimi: Ruoka
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ekotiimi.kotisivukone.com/ruoka_fix02.pdf

89. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

90. Tähteitä nolla! –juliste ja pöytäkolmio
https://ekokumppanit.fi/kampanjat/ruokajate/

91. Ilmasto-opas
https://ilmastosankari.fi/

92. Nollapäästöpäivän oppimateriaali yläkouluihin ja toiselle asteelle
https://www.nuori.fi/nollapaastopaiva/

93. Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen
https://pinskupakki.fi/files/liitteet/LL_OhjaajanOpas_saavutettava__0.pdf

94. Aktiviteter utomhus på vintern
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...plocka-med-dig-en-ide/adventskalender/

95. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/p/yjti6...llon%20paras%20ruoka%20-pelikortit.pdf

96. Isäni kalastaa tulevaisuutta ajatellen
https://www.msc.org/se/skola

97. Energiaviisas koululainen – materiaalipaketti alakoululaisille
https://www.valonia.fi/materiaali/energiaviisas-koululainen/

98. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

99. Otto ja Ronja kierrättävät
https://rosknroll.fi/assets/Kierrtysti...ttavat-sisaesivut-FI-08.2019-netti.pdf

100. AAPA - Tarina lapsesta ja ilmastonmuutoksesta
https://luokanopenilmasto-opas.fi/opetusmateriaalit/luokat-1-2/

101. Jätehuollon yleisopas - vinkkejä ympäristökasvattajalle
https://www.etappi.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Yleisopas.pdf

102. Tutkimusmatka kestävään tulevaisuuteen - oppimiskokonaisuus yläkouluille
https://www.etappi.com/jateneuvonta/ym...utkimusmatka-kestavaan-tulevaisuuteen/

103. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.ekotiimi.fi/wp-content/uplo...lasten_maapalloretki_nettiversio-1.pdf

104. Finna Luokkahuone Metsä ja ihminen
https://www.finna.fi/Content/metsa-ihminen

105. Nuorten ilmastopaneeli - Kohti 1.5 asteen elämää
https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-2...paneeli-tarttuu-ilmastoharkaa-sarvista

106. Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti
https://wwf.fi/app/uploads/w/s/a/yvf4w...arinakokoelma_tehtavapaketti_suomi.pdf

107. Bussioppitunti
https://www.lahti.fi/tiedostot/bussioppitunti/

108. Metsän monimuotoisuuskartoitus
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsan-monimuotoisuuskartoitus/

109. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

110. Jotta huominen tulisi - kansainvälinen käsikirja Carbon Conversations -ryhmille
https://rakkaudestammelajiin.files.wor.../10/jotta-huominen-tulisi-valmis-1.pdf

111. Carbon Conversations työkirja
https://rakkaudestammelajiin.files.wor...-conversations-tyocc88kirja-valmis.pdf

112. Värinauttien luontoaakkoset
https://www.varinautit.fi/wp-content/u...020/03/varinauttien_luontoaakkoset.pdf

113. En liten guide om att rädda världen
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...edagoger/lasvart/omstallning-for-barn/

114. Fisk - tematisk undervisning i blå miljöer
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/546158

115. Sieninoppa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/sieninoppa/

116. Kuva lihan määrän kasvusta maapallolla
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/lihanmaara_kuvaaja_0.pdf

117. Ilmastopaketti - oppisisältö nuorilta nuorille
http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/

118. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

119. 40 tips för en hållbar livsstil
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/martha_40tips-esite_sivuttain

120. 45 praktiska tips för en hållbar livsstil i videofirmat
https://www.youtube.com/channel/UCCq-1yZ-d6Q7BVknQAZ_Z0A/playlists

121. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 6: Kierrätys
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...linen-kuluttaminen/teema-6-kierratys-0

122. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 7: Vaatteet vastuullisesti
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uullinen-kuluttaminen/teema-7-vaatteet

123. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 3: Kestävä ja vastuullinen vedenkulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-3-kestava-ja

124. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 1: Mitä on kestävä kehitys ja vastuullinen kuluttaminen?
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...vastuullinen-kuluttaminen/teema-1-mita

125. Jäteneuvojan pitämä kierrätyshetki lapsille
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...osiluokkien-vierailuohjelmat/esiopetus

126. Roskat ympäristössämme
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/1-2-luokka

127. Kompostointi osana ravinteiden kierrätystä
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/3-4-luokka

128. 4H-yhdistyksen pitämä oppitunti jätteistä, kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uosiluokkien-vierailuohjelmat/4-luokka

129. Raaka-aineet ja tavarat kiertoon
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/5-6-luokka

130. Ruokahävikki ja koulujen ylijäämäruoan jako asukastuvilla
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uosiluokkien-vierailuohjelmat/7-luokka

131. Kierrätys – aina ei tarvitse ostaa uutta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/8-9-luokka

132. Jokamiehenoikeuskortit ja niiden käyttövinkit
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2445

133. Pörriäiset pulassa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454405

134. Ohje: Teiden reuna-alueiden siivous
https://vayla.fi/-/oletko-menossa-kera...roskia-tienvarresta-muista-nama-ohjeet

135. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...0/01/lajiopetusvinkkeja-uusipainos.pdf

136. Lajikortit_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...eces-cards-mushrooms-2-2020-update.pdf

137. Lajikortit_jäkälät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...s-plants-mushrooms-1-1-2020-update.pdf

138. Lajikortit_kalat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...pieces-cards-fishes-09-2019-update.pdf

139. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

140. Kun sademetsä palaa
https://blogit.utu.fi/utu/2019/03/29/kun-sademetsa-palaa/

141. Kiertotalouden keksinnöt koulussa
https://blogs.helsinki.fi/kiertotaloudenkeksinnot/

142. CO2-raportti -verkkolehti
https://www.co2-raportti.fi/

143. Ilmasto-opas.fi -sivusto
http://ilmasto-opas.fi/fi/

144. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

145. YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

146. Ruokatieto, opettajien materiaali
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/opettajien-materiaali

147. Tehtäviä koululaisille elektroniikkajäte- ja kiertotalousaiheista
https://aware-eit.eu/education-material/

148. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

149. Vastuulliset vaatteet
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis.../vierailukaynnit/vastuulliset_vaatteet

150. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

151. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

152. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

153. Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin
https://www.valonia.fi/materiaali/multaa-ja-mukuloita/

154. Etäopiskelutehtäviä luonnon monimuotoisuudesta
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...elutehtavia-luonnon-monimuotoisuudesta

155. Fotosynteesipeli
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/fotosynteesipeli/

156. Lajitteluviesti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/lajitteluviesti/

157. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_ylaluokat_FI-web.pdf

158. Animaatioita kiertotaloudesta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrcNaHrhIAN7H1iBBuXVZ3UFUl0vcV7I

159. Hukkataloudesta kiertotalouteen
https://bisneskurssit.fi/kiertotalous/

160. Earth Hour -verkkosivusto
https://wwf.fi/earthhour/

161. Earth Hour -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/2/r/b/4w7qu...th%20Hour%20-esitys%20oppitunnille.pdf

162. Energiapolitiikka -video
https://www.youtube.com/watch?v=Ysgw1rSPrrI&t=2s

163. Mikromuovit ympäristön saastuttajina - video
https://www.youtube.com/watch?v=KxTdG_Xvx6c&t=14s

164. Maaperän kemia -video
https://www.youtube.com/watch?v=WTlmvaeb0ak&t=2s

165. Merien kemia ja korallit -video
https://www.youtube.com/watch?v=rmnXpho27cw

166. Tulostettava juliste maaperäeliöistä
https://openruokaopas.fi/wp-content/up...-Maaper%C3%A4eli%C3%B6t-juliste-A4.pdf

167. Maaperäsanasto
https://openruokaopas.fi/10-sanaa-maaperasta/

168. Syitä monimuotoisuuden suojeluun -taulut
https://wwf.fi/app/uploads/2/n/l/32gcw...muotoisuuden%20suojeluun%20-taulut.pdf

169. Ilmastot@komo
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/

170. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

171. 10 faktaa maaperästä -video
https://www.youtube.com/watch?v=cljeCBpqWRw&feature=youtu.be

172. Maaperä on ympäristöongelma ja ratkaisu -video
https://www.youtube.com/watch?v=rrCeQnDw22E&feature=youtu.be

173. Mitä multa on? -video
https://www.youtube.com/watch?v=yzSCL5CCSp4&feature=youtu.be

174. Maaperän sankarit - Opi ja opeta maaperästä!
https://openruokaopas.fi/maaperansankarit/

175. Opettajien ruokakoulutusten antia - tietoa ja tehtäviä opetuskäyttöön
https://openruokaopas.fi/open-ruokakoulutusten-antia/

176. Siemenestä kompostiin – ruoan elinkaari
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

177. Kestävän kehityksen tavoitekortit (Agenda 2030)
https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit

178. Mahdollinen maailma -ilmastoseikkailupeli
https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/ilmastopeli/

179. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

180. Maailma lautasella -ruokaopas
https://wwf.fi/app/uploads/7/b/2/6tfzy...zoimdn6jce/ruokavihko_valmis_pieni.pdf

181. WWF:n ruokaopas
https://wwf.fi/ruokaopas/syo-ymparistoystavallisesti/

182. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

183. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli
https://www.oph.fi/sites/default/files...ments/kasvatus-5-2017-tolppanen-ym.pdf

184. Luovasti luonnonvaroista
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista

185. Open työkalupakki ilmastokasvatukseen
https://ilmastokirjo.fi/open-tyokalupakki/

186. Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin

187. Osallistu #itämeridinner -haasteeseen ja voita Peltsin ja Tomin kokkaama illallinen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/...een-ja-voita-peltsin-ja-tomin-kokkaama

188. Fakta om: Ån
https://www.naturstigen.fi/fakta-om-an/

189. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli - video
https://youtu.be/Yo1cIzwpMmQ

190. Parhaat Luonto ja Ympäristö -aiheiset StarT -projektit
https://suomi.luma.fi/materiaalit/

191. Ympäristökasvatus draamapedagogiikan keinoin
https://www.villaelba.fi/content/uploa...-st%C3%A4rka-milj%C3%B6medvetenhet.pdf

192. Kasva ja opi puutarhassa- Kumpulan koulukasvitarhan lasten & nuorten vapaa-ajan toiminnan suunnitelma
http://pops.fi/wp-content/uploads/2015/10/Kasva_ja_opi_puutarhassa.pdf

193. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

194. Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opas
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/katso_kaleidoskooppiin.pdf

195. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

196. Lapsiperheen ympäristöopas
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/lapsiperheen-ymparistoopas_web.pdf

197. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

198. Vuosisata metsässä -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/6/e/s/g4rqj...%20mets%C3%A4ss%C3%A4%20-%20esitys.pdf

199. Vuoden aurinkoisimmat yhtälöt
https://wwf.fi/app/uploads/v/r/f/4pjmc...aurinkoisimmat%20yht%C3%A4l%C3%B6t.pdf

200. Kaiken maailman eväät -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/h/e/o/cvkf5...3%A4%C3%A4t%20-oppitunnin%20esitys.pdf

201. Tarinoita muuttuvalta planeetalta
https://wwf.fi/app/uploads/i/n/n/okaic...p4n7v7nejkdkc/tarinakokoelma_suomi.pdf

202. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/v/q/e/b32az...maa-muuttaa-syoemaellae_wwf-raisio.pdf

203. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

204. 10 myyttiä aurinkoenergiasta
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicu...ajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf

205. Riittääkö virtaa? -sarjakuvat
https://wwf.fi/app/uploads/l/p/q/gnrxd...tekstittoemaet_ja_tekstilliseta4_b.pdf

206. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Harjoituksia vastuullisen ruokailun käsittelyyn
https://wwf.fi/app/uploads/y/i/v/yqogz...a-vastuullinen-ruokailu_wwf_raisio.pdf

207. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ruoka-annos-harjoitus
https://wwf.fi/app/uploads/7/6/r/ekfzp...-etsimaessae-harjoitus_-wwf-raisio.pdf

208. Naturewatch Ostoksilla
https://wwf.fi/app/uploads/u/r/e/aeyp3ufhtrln5jeuwymud7a/nw_ostoksilla_a.pdf

209. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

210. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

211. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

212. Ilmastoratkaisut - ajankohtaista
https://www.sitra.fi/aiheet/ilmastoratkaisut/#ajankohtaista

213. 8 + 1 tapaa osallistua ilmastolakkoon
https://www.sitra.fi/blogit/kahdeksan-plus-yksi-tapaa-osallistua-ilmastolakkoon/

214. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

215. Järjestä luokkasi kanssa Itämeriystävällinen lounas joulukuussa!
https://drive.google.com/file/d/1L25r9...Ie4XJSMDAxDYGmLjSfiyU/view?usp=sharing

216. Luonnon monimuotoisuus - mitä se on?
https://youtu.be/rWhG-sdKmwA

217. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

218. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

219. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

220. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

221. VESIKRIISIESITE 2019
http://maanystavat.fi/sites/default/fi...sikriisi_esite_maan_ystavat_a5_web.pdf

222. Sademetsään samantien
https://vallilalainenvirtanen.blogspot.com/2019/08/sademetsaan-samantien.html

223. Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto
https://www.ymparisto.fi/meri

224. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

225. Uutisjuttu: Amazonin hiilivarasto ei palaudu palojen jälkeen entiselleen – tässä viisi syytä, miksi sademetsän tuhot uhkaavat koko maailmaa
https://yle.fi/uutiset/3-10935321

226. Hyvien uutisten näyttely
https://wwf.fi/mediabank/12624.pdf

227. Global Meal -työpajojen taustamateriaali
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

228. Global Meal - Proteiini tofusta vai pekonista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

229. Global Meal - Suklaa. Reilua vai tavanomaista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

230. Global Meal - Maissista brändimuroksi
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

231. Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

232. Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa: herättelevä kalvosarja energiaköyhyydestä, energiansäästöstä, energiakeksinnöistä ja aurinkoenergiasta Suomessa ja Intiassa
http://sininumminen.fi/opettajalle_energian_perustarpeita_Suomessa_ja_Intiassa/

233. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

234. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

235. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

236. Muotoiloa! -opettajan opas muotoilukasvatukseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/muotoiloa.pdf

237. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

238. Mihin 1 kWh riittää? -kortit
https://wwf.fi/mediabank/8702.pdf

239. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

240. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

241. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

242. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

243. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

244. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

245. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

246. Askartelumateriaalit
https://www.kierratyskeskus.fi/myymala...ut/kadentaitopalvelu_napra/ilmaistukku

247. Tavaran taakka
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...varan_taakka_Polku_2017_A3_juliste.pdf

248. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

249. Vesitesti-repulla veden laadun mittaaminen (sameus, happi, pH, lämpötila, näkösyvyys, levä)
https://www.youtube.com/watch?v=-057LF6RCc4&feature=youtu.be

250. Rakenna aurinkopaneelista virtalähde
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-3A72-4C55-9CF3-2D020147AA3C%7D/136663

251. Opi tekemään Arduino sääasema ja aurinkopaneeli sekä kytkentä Internetiin
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-2C65-4B7C-BE5C-442B19782F2D%7D/139044

252. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

253. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

254. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

255. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

256. Viljelyohjaajan opas
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

257. Yhteistuumin viljelemään!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

258. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

259. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

260. Vesistöt ja ympäristön suojelu
http://www.paikkaoppi.fi/fi/vesistot-ja-ympariston-suojelu/

261. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

262. Jäkälä bioindikaattorina
http://www.paikkaoppi.fi/fi/jakalatutkimus/

263. Kalvosarja ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja-ruokahävikistä

264. Vihreä tehdas
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Vihre%C3%A4-tehdas.pdf

265. Sumuinen aamu metallinkierrätyslaitoksella
http://start.luma.fi/wp-content/upload...-metallinkierr%C3%A4tyslaitoksella.pdf

266. Hiilivoima ja happamat sateet
http://start.luma.fi/wp-content/upload...7/06/Hiilivoima-ja-happamat-sateet.pdf

267. Biomuovia tärkkelyksestä
http://start.luma.fi/wp-content/upload...Biomuovia-t%C3%A4rkkelyksest%C3%A4.pdf

268. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

269. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

270. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

271. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

272. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

273. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

274. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

275. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

276. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

277. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

278. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

279. Siemenestä kompostiin - ruoan elinkaari
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

280. Ruoantuotantoa muuttuvassa ilmastossa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoantuotanto-ja-ilmastonmuutos/

281. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

282. Terve elämä
http://ymparistoreportterit.fi/vihreal...ontent/uploads/2018/03/terve-elama.pdf

283. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

284. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

285. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

286. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

287. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

288. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

289. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

290. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

291. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

292. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

293. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

294. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

295. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

296. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

297. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

298. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

299. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

300. Tietopaketti jätteistä kouluhin ja oppilaitoksiin
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/jatteet/index.html

301. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

302. Linnunpönttöohjeita opettajille
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/12/ponttoohjeita-opettajille

303. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

304. Aamunavauksia
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/aamunavaukset/

305. Huojuva maapallo
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/huojuva-maapallo/

306. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

307. Osaatko viemärietiketin?
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/kodin...iat/viemarietiketti/Sivut/default.aspx

308. Kiitos kun lajittelet -vinkkivideot
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/page/3/

309. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

310. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

311. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

312. Kotien ekotiimi: Ostostavat
https://asiakas.kotisivukone.com/files...sivukone.com/ostostavat_valmis_fix.pdf

313. Nuorten ekotiimi: osio 4 - Pöperöt puntarissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...om/tiedostot/04_poperot_puntarissa.pdf

314. Nuorten ekotiimi: osio 3 - Minä ja lajitoverini
https://asiakas.kotisivukone.com/files...m/tiedostot/03_mina_ja_lajitoverit.pdf

315. Nuorten ekotiimi: osio 2 - Katse peiliin
https://asiakas.kotisivukone.com/files...one.com/tiedostot/02_katse_peiliin.pdf

316. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

317. Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045

318. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

319. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

320. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

321. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

322. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

323. Ellan eväät: Ellan eettinen päivä
http://www.youtube.com/watch?v=tzUbojG...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

324. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

325. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

326. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

327. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

328. Vesi luonnonvarana
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/vesi-luonnonvarana

329. Pelasta maailma - sarja
http://oppiminen.yle.fi/taydennyskoulu...ajille/kansainvalisyys/pelasta-maailma

330. 1950-luvun maatilalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/1950-luvun-maatilalla

331. Vihreää draamaa tavaramaailmassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/27/tavaradraama.pdf

332. Samaan aikaan toisaalla: energian hinta?
https://www.youtube.com/watch?v=HWSQt9MZ75E

333. Samaan aikaan toisaalla: tunteita ja tyrskyjä
https://www.youtube.com/watch?v=rz0tZuhksnI

334. Onnea ostamatta: omista onnea
https://www.youtube.com/watch?v=nZQk4c...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

335. Onnea ostamatta: pala luontoa
https://www.youtube.com/watch?v=u0jcjQ...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

336. Onnea ostamatta: vanhasta uutta
https://www.youtube.com/watch?v=-V11p3...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

337. Onnea ostamatta: kuin silloin ennen
https://www.youtube.com/watch?v=R71hhk...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

338. Onnea ostamatta: onnen eväät
https://www.youtube.com/watch?v=fk_T7x...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

339. Onnea ostamatta: tavaroita, joilla on tarinoita
https://www.youtube.com/watch?v=RoRxEe...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

340. Onnea ostamatta: rahat ja henki
https://www.youtube.com/watch?v=HvK1bE...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

341. Onnea ostamatta: sormus ja selkäreppu
https://www.youtube.com/watch?v=cUsGf3...7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe&index=1

342. Onnea ostamatta: talouden rattaat
https://www.youtube.com/watch?v=U_GaodPcr8A