Materiaalit, joiden luokitus on aktiivinen kansalaisuus

1. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

2. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

3. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

4. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

5. Jälki-näyttely
https://www.haltia.com/jalki

6. 10 suositusta ympäristöahdistuneelle
http://ekoahdistus.blogspot.com/2018/0...suositusta-ymparistoahdistuneelle.html

7. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

8. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

9. Oivalla opsista
http://ymparistokasvatus.fi/?issue=ops

10. Ympäristövastuullinen arki: ohjaajan opas ja keskusteluaineisto lapsiperheille
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/lapsiperheen-ymparistoopas-web-1.pdf

11. Huominen on nyt
http://youtu.be/SMZLu1gpoBQ

12. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
http://my2050.fi/pelaa

13. Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
http://www.kadenjalki.fi/circula/

14. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

15. Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184

16. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/koulut

17. Vesitesti-repulla veden laadun mittaaminen (sameus, happi, pH, lämpötila, näkösyvyys, levä)
https://www.youtube.com/watch?v=-057LF6RCc4&feature=youtu.be

18. Näkösyvyyden mittaus secchi levyllä
https://www.youtube.com/watch?v=6575z_FpoUk

19. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

20. Kiitollisuusaarrejahti
http://www.metsaemo.fi/kiitollisuusaarrejahti/

21. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

22. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

23. Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

24. Yhteistuumin viljelemään!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

25. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

26. Ulkona kuin lumiukko
https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html

27. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

28. Avun askeleet -mobiilisovellus
http://www.avunaskeleet.fi/

29. AURINKOALUS III - EDESSÄ OLEVAN MATKAN OIVALLUS JA VALINTA
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

30. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

31. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

32. Kohti ympäristötietoisuutta - ympäristökasvatusopas nuorisotyöntekijöille
https://drive.google.com/file/d/0B_HWPTQdjAVGbGVrbTFZWmpwZXc/view?usp=sharing

33. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

34. Ympäristökasvatus draamapedagogiikan keinoin
http://www.villaelba.fi/lapset_ja_nuor...vinkkeja_ja_linkkeja_kasvattajille%20/

35. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

36. Global Meal - Proteiini tofusta vai pekonista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

37. Global Meal - Suklaa. Reilua vai tavanomaista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

38. Global Meal - Maissista brändimuroksi
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

39. Global Meal -työpajojen taustamateriaali
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

40. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

41. Kuningas lähtee kalaan
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...kalaan_Kari_Pitkanen_seikkailutalo.pdf

42. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

43. Koulujemme lähivedet
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...ahivedet_esitys_ULOS_Ahtela_060617.pdf

44. Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet
https://wwf.fi/mediabank/10100.pdf

45. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

46. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

47. Made in Metsä - yhdessä kohti Bioaikaa
https://www.bioaika.fi/oppiminen/made-in-metsa/

48. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

49. Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Nuo...uripolku/Koulut/Arkkitehtuurikasvatus/

50. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

51. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

52. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

53. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

54. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

55. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
http://vihrealippu.fi/materiaalit/yhteinen-maapallo/

56. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

57. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

58. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

59. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

60. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

61. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

62. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

63. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

64. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

65. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

66. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

67. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

68. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

69. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

70. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

71. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

72. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

73. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

74. Elämänkatsomustieto ja ilmastonmuutos
http://openilmasto-opas.fi/elamankatsomustieto/

75. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

76. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

77. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

78. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

79. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

80. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

81. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

82. Aamunavauksia
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/aamunavaukset/

83. Maakasvatus - uusi alku
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

84. Permakulttuuriopas - käsikirja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

85. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

86. Kotien ekotiimi: Hyvinvointi
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/hyvinvointi_valmis_fix.pdf

87. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

88. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

89. Jälkiä kartalle: työpajapolku verkkokarttojen ja ympäristökasvatuksen parissa
https://docs.google.com/document/d/1UF...2qA3HpkCirolpClP3z__Hc092hHLJ69XU/edit

90. Kuvaluontopolku Google Mapsiin
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/03/kuvaluontopolku-google-mapsiin.html

91. Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045

92. Nurkantakana.fi
http://www.nurkantakana.fi

93. Viivi ja Wagner johdattavat ilmastonmuutoskysymyksiin
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...viivi-ja-wagner-sarjakuvatehtavat.html

94. Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opas
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...doskooppiin/Katso_kaleidoskooppiin.pdf

95. Vastuullinen kuluttaja ja yrittäjä
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...vastuullinen_kuluttaja_ja_yrittaja.pdf

96. Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle
http://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/muistilista/

97. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

98. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

99. Botanian kasvitieteellinen puutarha ja trooppinen perhospuutarha: Perhosen elinkierto
https://www.youtube.com/watch?v=za7Ih0jVpX0

100. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

101. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

102. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...nt/uploads/2014/03/Ihminen-ja-vesi.pdf

103. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

104. Mummo ja ilmastonmuutos -video
https://www.youtube.com/watch?v=bV7NtGSVVqc

105. Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/15628/OppimisenSillat.pdf?sequence=2

106. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

107. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

108. Muotoiloa! -opettajan opas muotoilukasvatukseen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...nkirjo/files/materiaalit/muotoiloa.pdf

109. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

110. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

111. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

112. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

113. Pelasta maailma - sarja
http://oppiminen.yle.fi/taydennyskoulu...ajille/kansainvalisyys/pelasta-maailma

114. Perustietoa kestävästä kulutuksesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/60/kestava_kulutus.pdf

115. Kestävän elämäntavan oppiminen - Kestävä kehitys opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin
http://www.oph.fi/download/46869_Kestava_elamantapa.pdf

116. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.kierratyskeskus.fi/files/56/Lasten_maapalloretki_pieni.pdf

117. Vastuu ympäristöstä
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...leidoskooppiin/vastuu_ymparistosta.pdf

118. Keke koulussa-esite
http://www.4v.fi/files/2189/keke-ohjelma_esite.pdf

119. Keke koulussa-sivusto
http://www.4v.fi/4v-hanke/kasvattajille/keke_koulussa

120. Keke päiväkodissa-sivusto
http://www.4v.fi/4v-hanke/kasvattajille/keke_paivakodissa

121. Keke päiväkodissa-esite
http://www.4v.fi/files/4597/Keke_paivakodissa_esite.pdf

122. Keke leikkipuistossa-vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/4779/Keke_leikkipuistossa_vuosikalenteri.pdf

123. Keke leikkipuistossa-kestävän kehityksen ohjelma
http://www.4v.fi/files/4778/keke_leikkipuistossa_PDF_2011.pdf