Materiaalit, joiden luokitus on kulttuuriympäristö

1. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

2. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

3. Metsän monimuotoisuuskartoitus
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...Mets%C3%A4nMonimuotoisuusKartoitus.pdf

4. Luontotutkijan kesävihko
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...ents/LUONTOTUTKIJAN_KES%C3%84VIHKO.pdf

5. Kyläsuunnistus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...les/attachment/kylasuunnistus_kyna.pdf

6. Seikkailu lähimetsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...lu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

7. Vesiaiheinen oppitunti
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...esiaiheinen-oppitunti-tuokiokortti.pdf

8. Mysteeri lähiluonnossa
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...ri-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

9. Sähköinen vesiluontopolku
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont.../2019/07/Melontaretki-tuokiokortti.pdf

10. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu

11. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

12. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

13. PÄIVÄKOTIJUHLAT METSÄSSÄ
http://www.metsaemo.fi/paivakotijuhlat-metsassa/

14. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

15. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

16. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
http://my2050.fi/pelaa

17. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

18. Kokoelmakilpailu
http://www.naturalehti.fi/kokoelmakilpailu/

19. Kiitollisuusaarrejahti
http://www.metsaemo.fi/kiitollisuusaarrejahti/

20. Lukuhetki luonnossa
http://www.metsaemo.fi/lukuhetki-luonnossa/

21. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

22. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

23. Aarrejahti luonnossa
http://www.metsaemo.fi/aarrejahti-luonnossa/

24. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

25. Yhteistuumin viljelemään!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

26. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

27. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

28. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

29. Kulttuuriympäristö tutuksi - työpaja kulttuuriympäristön historiasta, muutoksesta ja tulevaisuudesta
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ulttuuriymparisto_tutuksi_-tyopaja.pdf

30. Porrastutkimus
http://www.paikkaoppi.fi/fi/porrastutkimus/

31. Väritä kulttuuriympäristö näkyväksi - värityskuvat
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ttuuriymparisto_nakyvaksi_-tyopaja.pdf

32. Rakennusperintö pipariksi - jouluinen työpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...rakennusperinto_pipariksi_-tyopaja.pdf

33. Talo kuin taideteos - keramiikkatyöpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s..._kuin_taideteos_-keramiikkatyopaja.pdf

34. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

35. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

36. Puun kuivatislaus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Puun-kuivatislaus.pdf

37. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

38. Koulujemme lähivedet
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...ahivedet_esitys_ULOS_Ahtela_060617.pdf

39. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

40. Saariston muinaishistoria
http://www.luontokoulu.fi/?l=fi

41. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/kauhajoki/oppimateriaalit

42. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

43. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

44. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

45. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

46. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

47. Arkkitehtuurin Löytölaatikko Kasvattajan opas
http://mfa.fi/files/mfa/opetusmateriaali/Lo__776_yto__776_laatikko_opas.pdf

48. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

49. II etsivää ja salaperäinen luola - seikkailu Suomessa
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015/04/kristian-peltoniemi-ii-etsivaa-ja.html

50. Nurkantakana.fi
http://www.nurkantakana.fi

51. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

52. Ympäristökasvatus kuvataiteessa
http://www10.edu.fi/kuvataide/

53. Suuri Löytöretki -kulttuuriympäristöpeli
http://www.suuriloytoretki.fi

54. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

55. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

56. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

57. Tehtäviä kulttuuriympäristöstä
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tehtavia-kulttuuriymparistosta/

58. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

59. Ympäristöverkko
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_etusivu.html

60. Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville
http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/merenranta-kutsuu-aukeamittain.pdf

61. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

62. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

63. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

64. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

65. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

66. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

67. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

68. Luonto-ohjelmat alakoululaisille. Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan!
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/luontoohjelmat2013.pdf

69. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla

70. Häntälän notkojen perinnemaisema
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/hantalan-notkon-perinnemaisema