Materiaalit, joiden luokitus on kulttuuriperintö

1. Ryhmätyöesitykset metsäkouluretkellä, Huhtakorpi - Kaivolampi - Spitaalijärvi, Lauhanvuoren kansallispuisto
https://lhgeopark.fi/wp-content/upload...takorpi-Kaivolampi-Spitaalijarvi-2.pdf

2. Ryhmätyöesitykset metsäkouluretkellä, Spitaalijärvi - tervahauta - Kuivajärvi - Spitaalijärvi, Lauhanvuoren kansallispuisto
https://lhgeopark.fi/wp-content/upload...ervahauta-Kuivajarvi-Spitaalijarvi.pdf

3. Suolta suolle -virtuaalikierros
https://www.lauhanvuoriregion.fi/virtuaalikierrokset/soiden-kierros/

4. Tornien kierros -virtuaalikierros
https://www.lauhanvuoriregion.fi/virtuaalikierrokset/tornilta-tornille/show/1121

5. Vuoristosta suomaaksi -virtuaalikierros
https://www.lauhanvuoriregion.fi/virtu...rokset/vuoristosta-suomaaksi/show/1153

6. Metsäbingo
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/metsaretkelle/

7. Kataja-tehtäväkortti ja tunnistusopas
https://mappa.fi/user_content/443981cc910835152c3f8d615203e3b9b033d530

8. Metsäretkipäivän aistiretki
https://mappa.fi/user_content/96d8965bf5deed82a41bc818efcf07cdd1e0aa52

9. Kevään tähti -pedagoginen ulkopeli
https://mappa.fi/user_content/aba59479e73076b9716ecf90c1ef902f4730f326

10. Kevätkeräily-tehtäväkortti
https://mappa.fi/user_content/5c5d64dbe489feaa4833872ad5b53a203d5dfb64

11. Mitä tehdä metsäretkellä
https://mappa.fi/user_content/5c3a53e0d74ff36fd43f3652fd845e603286f12e

12. Minimaatila -opas
https://www.lastenpuutarha.fi/wp-content/uploads/2022/04/Minaimaatila_120422.pdf

13. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
https://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erapassi.html

14. Ympäristökasvatus kuvataiteessa
http://www10.edu.fi/kuvataide/

15. Luontoaakkosten kätkö Ö
https://mappa.fi/user_content/c7850f1ec300408f182177972d2dbc0000ba6b1a

16. Luontoaakkosten kätkö Y
https://mappa.fi/user_content/99aaf4a280cc37cf7a65ffd314fa0de588193328

17. Luontoaakkosten kätkö V
https://mappa.fi/user_content/065fcb5e10aaba281eb4fc1ba947b583ad9688e7

18. Luontoaakkosten kätkö T
https://mappa.fi/user_content/5e992e7835279abc358bca9bfab3776b58664657

19. Luontoaakkosten kätkö M
https://mappa.fi/user_content/6f2d1fad150fd30deab282039afbf8ac113dc9d3

20. Luontoaakkosten kätkö C
https://mappa.fi/user_content/fda049f10f057918e3e38105f8ff1a1f4dd6f95c

21. Luontoaakkosten kätkö A
https://mappa.fi/user_content/e2a70bf0c8580d5aa54c654650c4a3d55ce66aef

22. Läromaterial om levande traditioner
https://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/index.php

23. Opetusvideot: Tietoiskuja
https://fi-fi.facebook.com/vapriikki/

24. Esikasvatus (Viljele Sagalundin seurassa I)
https://www.youtube.com/watch?v=rz850_AJJ-4

25. Suorakylvö ja istutus (Viljele Sagalundin seurassa II)
https://www.youtube.com/watch?v=Z5HdrGQJrJQ

26. Kädet multaan - Koulukasvimaa alakouluikäisille
https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/...16/04/Sagalund-Menetelmaopas-suomi.pdf

27. Storytelling for a sustainable world (workshop in Ulos on IN- event)
https://mappa.fi/user_content/ed5daaac4b6d57e616207cc6cc0d3ada3100ac38

28. Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

29. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

30. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

31. Dialogilla vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)
https://mappa.fi/user_content/6c1ddb616dcd40940022c4ec7ebb98a82fa3de28

32. Tehtävä: Luonnon luomaa
https://www.finna.fi/Content/luonnon-luomaa

33. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

34. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

35. Saimaa-visa oppimateriaali Saimaa, monimuotoisuus ja jokamiehenoikeudet
https://mappa.fi/user_content/bb8a253d3657d81a0698478b0c31a6eac744b047

36. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

37. Reparera mera
https://www.naturochmiljo.fi/repareramera/

38. Perhoset harrastuksena - kansalaishavainnointia tarvitaan
https://mappa.fi/user_content/c593b132428f45092e7c47f36192ab7279143f42

39. Värinauttien Suomen luonnon päivän bingo
https://www.varinautit.fi/luonto/

40. Lähiluontopeli
https://www.varinautit.fi/luonto/

41. Ilmastonmuutos lukioihin! -materiaaleja
http://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/ilmasto-oppimateriaalit

42. Keke leikkipuistossa-kestävän kehityksen ohjelma
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4778/keke_leikkipuistossa_PDF_2011.pdf

43. Löydä Virran ihme
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kest...tapa/askelia-eteenpain/luontokasvatus/

44. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/hankkeet/hyyp%C3%A4njokilaakso

45. Keisarinnan uudet vaatteet – työpaja alakoululaisille kuluttamisesta ja vaatteiden vastuullisuudesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

46. Kotokulmat – kulttuuriympäristöteemaisia toiminnallisia harjoituksia suomen kielen opetuksen tueksi
https://opintokeskusvisio.fi/tuote/kotokulmat-materiaali/

47. Ursan esitelmät
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ9sWJjR_MfHhd91n028rbVlGVNkmTU3r

48. Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen - kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä yläkouluille
http://kulttuurinvuosikello.fi/polkujakulttuuriseenkestavyyteen/

49. Muutosta ilmassa 360° -virtuaalikierros
https://www.luomus.fi/fi/virtuaalikierrokset

50. Nollapäästöpäivän oppimateriaali yläkouluihin ja toiselle asteelle
https://www.nuori.fi/nollapaastopaiva/

51. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

52. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/05/03/luonnonhoito-kotoutumisen-tukena-opas/

53. Ympäristökasvatus - Kestävän tulevaisuuden käsikirja
https://www.ps-kustannus.fi/Hannele-Cantell/Ympäristökasvatus.html

54. Finna Luokkahuone Metsä ja ihminen
https://www.finna.fi/Content/metsa-ihminen

55. Luontotutkijan kesävihko
https://www.lahti.fi/tiedostot/40414/

56. Metsän monimuotoisuuskartoitus
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsan-monimuotoisuuskartoitus/

57. Miksi ihmisen mieli ja aivot voivat hyvin liikkeessä ja ulkona?
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo..._MiksiMieliAivotVoivatHyvinUlokona.pdf

58. Koulujemme lähivedet
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...ahivedet_esitys_ULOS_Ahtela_060617.pdf

59. The Bergö Skills
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/the-bergo-skills/

60. Jokamiehenoikeuskortit ja niiden käyttövinkit
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2445

61. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

62. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

63. Wanhaa sanastoa -kuvavisa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/wanhaa-sanastoa-kuvavisa/

64. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

65. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

66. Vieraile virtuaalimuseoissa
https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa

67. SEAmBOTH-blogs
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf

68. Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena
http://archinfo.fi/2017/04/arkkitehtuu...skokonaisuutena-hameenlinnan-lyseossa/

69. Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...Kulttuuri-identiteetti_ja_kasvatus.pdf

70. Oppitunti skeittipuistossa
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/oppitunti-skeittipuistossa/

71. Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...nt/uploads/2015/04/MP_julkaisu_web.pdf

72. Kunnon kulttuuriympäristöt
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf

73. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

74. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

75. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

76. Kuka linnassa asuu?
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

77. Kyläsuunnistus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...les/attachment/kylasuunnistus_kyna.pdf

78. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

79. Seikkailu lähimetsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...lu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

80. Vesiaiheinen oppitunti
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...esiaiheinen-oppitunti-tuokiokortti.pdf

81. Mysteeri lähiluonnossa
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...ri-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

82. Sähköinen vesiluontopolku
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont.../2019/07/Melontaretki-tuokiokortti.pdf

83. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

84. Muotoiloa! -opettajan opas muotoilukasvatukseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/muotoiloa.pdf

85. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

86. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

87. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

88. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

89. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

90. Kokoelmakilpailu
http://www.naturalehti.fi/kokoelmakilpailu/

91. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

92. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

93. Puulajit-vihko
http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/

94. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

95. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

96. Yhteistuumin viljelemään!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

97. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

98. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

99. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

100. Kulttuuriympäristö tutuksi - työpaja kulttuuriympäristön historiasta, muutoksesta ja tulevaisuudesta
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ulttuuriymparisto_tutuksi_-tyopaja.pdf

101. Porrastutkimus
http://www.paikkaoppi.fi/fi/porrastutkimus/

102. Väritä kulttuuriympäristö näkyväksi - värityskuvat
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ttuuriymparisto_nakyvaksi_-tyopaja.pdf

103. Rakennusperintö pipariksi - jouluinen työpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...rakennusperinto_pipariksi_-tyopaja.pdf

104. Talo kuin taideteos - keramiikkatyöpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s..._kuin_taideteos_-keramiikkatyopaja.pdf

105. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

106. Puun kuivatislaus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Puun-kuivatislaus.pdf

107. Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla
http://www.kekri.fi/

108. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

109. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

110. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

111. Saariston muinaishistoria
http://www.luontokoulu.fi/?l=fi

112. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

113. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

114. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

115. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

116. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

117. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

118. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

119. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

120. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

121. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

122. Suovisailu: ihmisen jäljet
https://julkaisut.metsa.fi/visat/ihmisen-j%C3%A4ljet/

123. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

124. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

125. Nurkantakana.fi
http://www.nurkantakana.fi

126. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

127. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

128. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

129. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

130. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

131. Tehtäviä kulttuuriympäristöstä
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tehtavia-kulttuuriymparistosta/

132. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

133. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

134. Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kpuistonkatkoissa.pdf

135. Rokuan luontorastit - Palovartijan painajainen
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palovartijanpainajainen.pdf

136. Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville
http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/merenranta-kutsuu-aukeamittain.pdf

137. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

138. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

139. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

140. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

141. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

142. Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/lortikanvuori.pdf

143. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

144. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

145. Isokarin majakkasaari
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/isokarin-majakkasaari

146. Ahvenanmaan omaperäinen luonto
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/ahvenanmaan-omaperainen-luonto

147. Nykysuon käsikirja -- Jakso 3. Suon käyttö
https://www.youtube.com/watch?v=VGV--2d5KpQ

148. Nykysuon käsikirja -- Jakso 2. Suon kulttuuriperintö
https://www.youtube.com/watch?v=C5bhAwetdWY

149. Rokuan luontorastit - Tervan tuoksua ja kavioiden kopsetta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/tervantuoksua.pdf

150. Rokuan luontorastit - Palokärjen poluilla
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palokarjenpoluilla.pdf

151. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

152. Rokuan luontorastit - Hetki hiljaisuudelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hetkihiljaisuudelle.pdf

153. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

154. 1950-luvun maatilalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/1950-luvun-maatilalla

155. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla

156. Häntälän notkojen perinnemaisema
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/hantalan-notkon-perinnemaisema

157. Kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunkiluonnossa

158. Kaupunki elinympäristönä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunki-elinymparistona

159. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf