Materiaalit, joiden luokitus on metsät

1. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

2. Videosarja LYKE-verkoston käyttämistä menetelmistä
https://www.luontokoulut.fi/lyke-verkoston-vinkit-videosarja/

3. Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortit
https://www.smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/

4. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

5. SYKSYBINGO
http://www.metsaemo.fi/syksybingo/

6. PÄIVÄKOTIJUHLAT METSÄSSÄ
http://www.metsaemo.fi/paivakotijuhlat-metsassa/

7. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/tilattavat-materiaalit/

8. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

9. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
http://my2050.fi/pelaa

10. Luontoaiheinen kirjoituskilpailu yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppilaille 1.9.-31.10.2018
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympa...dinkielen-ja-kirjallisuuden-oppilaille

11. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

12. Vinkit Suomen luonnon päivän viettoon kouluissa ja päiväkodeissa
https://www.luontokoulut.fi/wordpress/...a_SLP_koulut_ja_päiväkodit_final.pdf

13. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

14. HYPPY tuntemattomaan - seikkailu, esitys ja äänitallenne
http://www.marttinen.fi/metsa

15. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

16. Lasten lintuviikko - lähde helpolle linturetkelle lasten kanssa!
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

17. Puulajit-vihko
http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/

18. Puiden jäkälät
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ent/uploads/2017/01/jakalakortit-1.pdf

19. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

20. Aisti luonto
http://www.luontokoulut.fi/aisti-luonto/

21. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

22. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

23. Kaivaudu syvemmälle
http://www.luontokoulut.fi/kaivaudu-syvemmalle/

24. Jänikset ja talvikarva
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ads/2016/09/janikset_ja_talvikarva.pdf

25. Aarrejahti luonnossa
http://www.metsaemo.fi/aarrejahti-luonnossa/

26. Kotileikki metsässä
http://www.metsaemo.fi/kotileikki-metsassa/

27. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

28. Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

29. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

30. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

31. Talvinen luonto
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/talvinen_luonto1.pdf

32. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

33. Metsäinen mobiilipalvelu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laplanduas.plab.metsainen

34. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
http://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2017/11/LAJIOPETUSVINKKEJ%C3%84.pdf

35. Lajikortit_nisäkkäät
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...9/Lajikuvat_NISAKKAAT_8021_09_2017.pdf

36. Lajikortit_linnut
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...6/09/Lajikuvat_LINNUT_8021_09_2017.pdf

37. Lajikortit_selkärangattomat
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...6/09/Lajikuvat_OTOKAT_8021_09_2017.pdf

38. Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...LEHDET_SIENET-JAKALAT_8021_09_2017.pdf

39. Lajikortit_matelijat
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...9/Lajikuvat_MATELIJAT_8021_09_2017.pdf

40. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

41. Kestävää paperia
http://www.kemianluokka.fi/files/uudet/kestavaa_paperia_opettaja.pdf

42. Kasvihuoneongelma
http://www.kemianluokka.fi/files/comblab/04_chem_kasvihuoneongelma_oppilas_0.pdf

43. Kasvien väriaineiden erottelu ohutlevykromatografisesti
http://start.luma.fi/wp-content/upload...hutlevykerroskromatografian-avulla.pdf

44. Puun lämpöarvon määritys
http://start.luma.fi/wp-content/upload...A4mp%C3%B6arvon-m%C3%A4%C3%A4ritys.pdf

45. Puun kuivatislaus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Puun-kuivatislaus.pdf

46. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

47. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

48. Global Meal - Proteiini tofusta vai pekonista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

49. Päiväkotilaisten aarreretki vuoren taiasta
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...ilaisten-aarreretki-vuoren-taiasta.pdf

50. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

51. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

52. 7–10-vuotiaiden erityisryhmän aistipäivä luonnossa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...tyisryhmaen-aistipaeivae-luonnossa.pdf

53. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

54. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

55. 0–6 luokkien ryhmäytymisretki Kalevankankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/0...ryhmaeytymisretki-Kalevankankaalla.pdf

56. 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3...kien-elaemyspaeivae-Rantokankaalla.pdf

57. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

58. 8. luokka metsätyyppejä tutkimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/8.lk-metsaetyyppejae-tutkimassa.pdf

59. Koko alakoulun metsäretki
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Koko-alakoulun-metsaeretki.pdf

60. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

61. Ohjelma: ötökkäpäivä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/ohjelma-otokkapaiva/

62. Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo.../08/Labyrintorientering_Tarja_Krum.pdf

63. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

64. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

65. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

66. Made in Metsä - yhdessä kohti Bioaikaa
https://www.bioaika.fi/oppiminen/made-in-metsa/

67. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

68. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/kauhajoki/oppimateriaalit

69. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

70. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

71. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

72. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

73. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

74. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

75. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

76. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

77. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

78. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

79. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

80. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

81. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

82. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

83. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

84. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

85. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

86. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

87. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

88. Tehtäviä ja leikkejä sienistä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/sieni.html

89. Leikkejä ja harjoituksia metsään
http://www.luontokoulut.fi/ilves/metsa.html

90. Syksyisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/syksy.html

91. Keväisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/kevat.html

92. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

93. Ekologiaa leikkien
http://www.luontokoulut.fi/ilves/ekologiaa.html

94. Ympäristöongelmat
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ploads/2016/12/ympäristöongelmat.pdf

95. Eliökunnan järjestelmä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/eliokunnan_jarjestelma1.pdf

96. Elollinen - Eloton - Eloperäinen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/f...5/03/elollinen-eloton-eloperainen1.pdf

97. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/helmipollo-juliste.html

98. Viirupöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/viirupollo-juliste.html

99. Kirjosieppo-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/kirjosieppo-juliste.html

100. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/04/helmipollo-juliste.html

101. Tiaiset-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/tiaiset-juliste.html

102. Linnunpönttöohjeita opettajille
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/12/ponttoohjeita-opettajille

103. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

104. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

105. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

106. Aarrearkku ja monimuotoisuus
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aarrearkku-ja-monimuotoisuus/

107. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

108. Maakasvatus - uusi alku
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

109. Retkeile roskatta - roskattoman retkeilyn opasteet
http://www.luontoon.fi/documents/10550...f/1dde2232-07da-4816-b69e-b4f8ae7a5c07

110. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

111. Metsiemme kääpiä- opasvihko
https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestI...me-k%C3%A4%C3%A4pi%C3%A4-opasvihko.pdf

112. Liito-orava - Flygekorren
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2013/02/pontinen-liito-orava-flygekorren.html

113. Elämää pihapiirin kätköissä
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014...ainen-elamaa-pihapiirin-katkoissa.html

114. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

115. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

116. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

117. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

118. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

119. Takapihalta alkaa seikkailu
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/667451885.html

120. Mervi-hirvi - Älgen Mervi
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015...kku-harju-mervi-hirvi-algen-mervi.html

121. Mikroskoopit luonnontutkimukseen
http://www.tevella.fi/Suomeksi/Tuottee...ieto&Tuoteryhma=Mikroskoopit+ja+luupit

122. Kenttävälineet
http://www.tevella.fi/Suomeksi/Tuottee...to&Tuoteryhma=Kentt%C3%A4v%C3%A4lineet

123. Lasten suuri maailmankartta
http://www.tevella.fi/Suomeksi/Tuottee...uri%20maailmankartta&Tuotekoodi=581798

124. Pimeässä hohtava maailmankartta ja satelliittikuva maapallosta
http://www.tevella.fi/Suomeksi/Tuotteet/Default.aspx?Tuotekoodi=581799

125. Metsiemme sammaleita - opasvihko
https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestI...ments/Metsiemme_sammalia_opasvihko.pdf

126. Luontopolku toisen silmin
https://docs.google.com/document/d/1tL...J_dAiKHC1YcS3cO9mSukxgH117nUJC1Uk/edit

127. II etsivää ja salaperäinen luola - seikkailu Suomessa
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015/04/kristian-peltoniemi-ii-etsivaa-ja.html

128. Vanha satu ympäristöherkkyysharjoituksena: Peukalo-Liisa
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit...toherkkyysharjoituksena-peukalo-liisa/

129. Kuvatuki materiaalin kehittäminen ympäristökasvatukseen
http://www.kiertavaluontokoulu.fi/materiaalit

130. Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle
http://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/muistilista/

131. Iloa ja ihmettelyä – Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/667440728.html

132. Kartonki-Aino
http://www.smy.fi/materiaali/kartonki-aino/

133. Metsäankka-satukirja
http://www.smy.fi/materiaali/metsaankka/

134. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

135. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

136. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): metsäkasvien tutkimista, prosenttiluvut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...osenttiluvut_kasvilkart_5_6_luokka.pdf

137. Salainen pussi - ohje + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...aisen-pussin-kortteihin-paivitetty.doc

138. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): metsädraamaa ja murtolukuja
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/metsadraama.pdf

139. Hämeenkylmänkukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/hameenkylmankukka

140. Suppilovahvero on myöhäissyksyn sieniherkku
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...lovahvero-on-myohaissyksyn-sieniherkku

141. Sanni Saukon salaisuus
http://www2.ekokumppanit.fi/luontopolku/

142. Sieni on omituinen eliö
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/sieni-on-omituinen-elio

143. Käävät ovat tehokkaita lahottajia
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/kaavat-ovat-tehokkaita-lahottajia

144. Sienten merkitys luonnon kiertokulussa
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sienten-merkitys-luonnon-kiertokulussa

145. Koivu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/koivu

146. Sammalet ovat itiökasveja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sammalet-jakalat/sammalet-ovat-itiokasveja

147. Jäkälät reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...eagoivat-herkasti-ilman-epapuhtauksiin

148. Tehtäviä kasveista ja sienistä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/tehtavia-kasveista-sienista

149. Valkovuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/valkovuokko

150. Oravanmarja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/oravanmarja

151. Sinivuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/sinivuokko

152. Käenkaali eli ketunleipä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kaenkaali-ketunleipa

153. Saniaiset, kortteet ja lieot
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/saniaiset-kortteet-lieot

154. Lehtoimikkä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lehtoimikka

155. Digitekniikka apuna metsätyyppien opetuksessa
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak.../opetussuunnitelma-vedos3-verkkoon.pdf

156. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

157. Samaan aikaan toisaalla: iloinen paluu
https://www.youtube.com/watch?v=EE69JeKtvb8

158. Puunsyöjät
http://jemma.smy.fi/koulut/puunsyojat/index_content.html

159. Siida - koululaistehtäviä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/siidankoululaistehtavat.pdf

160. Ympäristöverkko
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_etusivu.html

161. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

162. Tiedekerho-sivusto
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...kerho/teemakokonaisuuksia_tiedekerhoon

163. Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kpuistonkatkoissa.pdf

164. Rokuan luontorastit - Metsän lintuja
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsanlintuja.pdf

165. Rokuan luontorastit - Palovartijan painajainen
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palovartijanpainajainen.pdf

166. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen
http://www.smy.fi/materiaali/olli-oravainen-ja-mari-muurahainen/

167. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

168. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

169. Sienivisa
http://www.ejippo.fi/file_download/10/SIENIVISA.ppt

170. Metsiemme linnut - opasvihko
http://www.upm.com/FI/MEDIA/Uutiset/Documents/2011-04/Metsiemme_lintuja.pdf

171. Metsiemme kovakuoriaisia - opasvihko
http://www.upm.com/FI/MEDIA/Uutiset/Do...s/2011-04/Metsiemme_kovakuoriaisia.pdf

172. Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?T...s=&PublicationSeries=&ProductCategory=

173. Metsän uumenissa
http://www.ekomeetta.com/kiikari/biologia/metsan-uumenissa/

174. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

175. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

176. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

177. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

178. Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4222/Lennu_netti_PDF_-_AVOIN.pdf

179. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

180. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

181. Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/lortikanvuori.pdf

182. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

183. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

184. Ekolokero: Luonto siirtyy syysaikaan
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-siirtyy-syysaikaan

185. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

186. Murtovesirannalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/murtovesirannalla

187. Talvisessa Vaara-Suomessa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/talvisessa-vaara-suomessa

188. Metsäpalot muuttavat maisemaa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsapalot-muuttavat-maisemaa

189. Metsän siimeksessä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsan-siimeksessa

190. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

191. Luonnosta löytyviä asioita: Burr-leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE1MTVmZGU4ZjZjNDM1NQ

192. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf

193. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

194. Rokuan luontorastit - Tervan tuoksua ja kavioiden kopsetta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/tervantuoksua.pdf

195. Rokuan luontorastit - Palokärjen poluilla
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palokarjenpoluilla.pdf

196. Rokuan luontorastit - Jäätikön jäljet
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/jaatikonjaljet.pdf

197. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

198. Rokuan luontorastit - Hetki hiljaisuudelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hetkihiljaisuudelle.pdf

199. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

200. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - tehtäviä koululaisille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/pallasyllas-koululaisille.pdf

201. Nuuksion kansallispuisto - Luonnon oppisali - Opettajan materiaali
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksioluonnonoppisali.pdf

202. Luonto-ohjelmat alakoululaisille. Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan!
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/luontoohjelmat2013.pdf

203. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

204. Syöte - Huippupolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/huippupolku.pdf

205. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

206. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

207. Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/helv-opesivu-oppilas.pdf

208. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

209. Eläinten esiinmarssi - sarja
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/elainten-esiinmarssi

210. Kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunkiluonnossa

211. Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...et-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita

212. Hirvi on metsän kruunupää
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hirvielaimet/hirvi-on-metsan-kruunupaa

213. Majava on metsän taitava arkkitehti
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...at/majava-on-metsan-taitava-arkkitehti

214. Orava viihtyy kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...rsijat/orava-viihtyy-kaupunkiluonnossa

215. Liito-orava on kolopesijä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/liito-orava-on-kolopesija

216. Yksineläjä ilves saalistaa iltahämärässä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...ilvekset/ilves-saalistaa-iltahamarassa

217. Karhu on Suomen kansalliseläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...lvekset/karhu-on-suomen-kansalliselain

218. Susi on laumasielu
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...kaisia/koiraelaimet/susi-on-laumasielu

219. Ahma on äärimmäisen uhanalainen eläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...laimet/ahma-on-aarimmaisen-uhanalainen

220. Isotalvikki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/isotalvikki

221. Tiedekerho, teemana matsä osa I
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...emakokonaisuuksia_tiedekerhoon/metsa_1

222. Tiedekerho, teemana metsä osa II
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...emakokonaisuuksia_tiedekerhoon/metsa_2

223. Kasvikin hengittää
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...uudet/metsa_i/5_kasvikin_hengittaa.pdf

224. Voiko siemen rikkoa kallion?
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...sa_i/4_voiko_siemen_rikkoa_kallion.pdf

225. Peruskallion vaikutus maaperän happamuuteen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...et/metsa_i/4_peruskallion_vaikutus.pdf

226. Puiden mittausohjeita
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...et/metsa_i/3_puiden_mittausohjeita.pdf

227. Metsän tutkiminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...suudet/metsa_i/3_metsan_tutkiminen.pdf

228. Siementen tutkiminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...det/metsa_i/2_siementen_tutkiminen.pdf

229. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf

230. Kevät ja hiilen kierto
http://koulut.tampere.fi/luontokoulu/pdf/hiilenkierto.pdf

231. Kettu on sopeutuja
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...met/viekas-kettu-viihtyy-lintujahdissa

232. Metsämyyrä on tehokas lisääntyjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...sijat/metsamyyra-on-tehokas-lisaantyja

233. Tuhatjalkaisella ei olekaan tuhatta jalkaa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tjalkaisella-ei-olekaan-tuhatta-jalkaa

234. Muurahaiset ovat järjestäytynyttä joukkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rahaiset-ovat-jarjestaytynytta-joukkoa

235. Kasvien pintarakenteiden tutkiminen polymeerien avulla
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...iden_tutkiminen_polymeerien_avulla.pdf

236. Uusiopaperin valmistus
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo.../metsa_ii/3_uusiopaperin_valmistus.pdf

237. Paperilaatujen tutkiminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...tsa_ii/4_paperilaatujen_tutkiminen.pdf

238. Puun kelluminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...isuudet/metsa_ii/2_puun_kelluminen.pdf

239. Lehden pinnanmuotojen tarkastelua
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo..._lehden_pinnanmuotojen_tarkastelua.pdf

240. Lehden pinta-alan määritys
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...suudet/metsa_ii/1_lehden_pinta-ala.pdf

241. Haapa (Populus tremula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/haapa.htm

242. Mänty (Pinus sylvestris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/manty.htm

243. Kuusi (Picea abies)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kuusi.htm

244. Tuulenpesäsieni
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/tuulenpesasieni.htm

245. Vaahtera (Acer platanoides)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/vaahtera.htm

246. Koivut (Betula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/koivu.htm

247. Lehmukset (Tilia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lehmus.htm

248. Metsälehmus (Tilia cordata)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_metsalehmus.html

249. Jalavat (Ulmus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_jalava.html

250. Vaahtera (Acer platanoides)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_vaahtera.html

251. Saarni (Fraxinus excelsior)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_saarni.html

252. Tammi (Quercus robur)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_tammi.html

253. Lepät (Alnus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_leppa.html

254. Pihlaja (Sorbus aucuparia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_pihlaja.html

255. Haapa (Populus tremula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_haapa.html

256. Koivut (Betula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_koivu.html

257. Mänty (Pinus sylvestris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_manty.html

258. Kuusi (Picea abies)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa..._mt_tuoreenkankaanvaltapuuonkuusi.html

259. Joka lapsen luontopolku
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/index.htm

260. Joka lapsen luontopolku: lähimetsä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lahimetsa.htm