Materiaalit, joiden luokitus on metsät

1. Vinkit Suomen luonnon päivän viettoon kouluissa ja päiväkodeissa 31.8.2019
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info...uille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2019/

2. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

3. Suomen lasten metsäretkipäivän materiaaleja
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/metsaretkelle/

4. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

5. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

6. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

7. WWF:n Luontolive
https://luontolive.wwf.fi/

8. Tiedekerho, teemana metsä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/

9. Tutkitaan ilmiöitä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/

10. Siementen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

11. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

12. Puiden mittausohjeita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

13. Peruskallion vaikutus maaperän happamuuteen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

14. Voiko siemen rikkoa kallion?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

15. Kasvikin hengittää
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

16. Lehden pinta-alan määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

17. Lehden pinnanmuotojen tarkastelua
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

18. Kasvien pintarakenteiden tutkiminen polymeerien avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

19. Puun kelluminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

20. Uusiopaperin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

21. Paperilaatujen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

22. Made in Metsä - yhdessä kohti Bioaikaa
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tien-paalla/bioaika/oppiminen/made-in-metsa/

23. Koulu kartalla
https://www.koulukartalla.fi/

24. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu

25. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

26. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

27. Digitekniikka apuna metsätyyppien opetuksessa
https://www.luontokoulut.fi/download/e.../opetussuunnitelma-vedos3-verkkoon.pdf

28. Hyvän mielen polku - vinkkejä luonnossa rentoutumiseen
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/10/Hyvan-mielen-polku.pdf

29. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

30. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

31. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

32. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

33. Videosarja LYKE-verkoston käyttämistä menetelmistä
https://www.luontokoulut.fi/lyke-verkoston-vinkit-videosarja/

34. Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortit
https://www.smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/

35. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

36. SYKSYBINGO
http://www.metsaemo.fi/syksybingo/

37. PÄIVÄKOTIJUHLAT METSÄSSÄ
http://www.metsaemo.fi/paivakotijuhlat-metsassa/

38. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/tilattavat-materiaalit/

39. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

40. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
http://my2050.fi/pelaa

41. Luontoaiheinen kirjoituskilpailu yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppilaille 1.9.-31.10.2018
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympa...dinkielen-ja-kirjallisuuden-oppilaille

42. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

43. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

44. HYPPY tuntemattomaan - seikkailu, esitys ja äänitallenne
http://www.marttinen.fi/metsa

45. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

46. Puulajit-vihko
http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/

47. Puiden jäkälät
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ent/uploads/2017/01/jakalakortit-1.pdf

48. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

49. Aisti luonto
http://www.luontokoulut.fi/aisti-luonto/

50. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

51. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

52. Kaivaudu syvemmälle
http://www.luontokoulut.fi/kaivaudu-syvemmalle/

53. Jänikset ja talvikarva
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ads/2016/09/janikset_ja_talvikarva.pdf

54. Aarrejahti luonnossa
http://www.metsaemo.fi/aarrejahti-luonnossa/

55. Kotileikki metsässä
http://www.metsaemo.fi/kotileikki-metsassa/

56. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

57. Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

58. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

59. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

60. Talvinen luonto
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/talvinen_luonto1.pdf

61. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

62. Metsäinen mobiilipalvelu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laplanduas.plab.metsainen

63. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
http://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2017/11/LAJIOPETUSVINKKEJ%C3%84.pdf

64. Lajikortit_nisäkkäät
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...9/Lajikuvat_NISAKKAAT_8021_09_2017.pdf

65. Lajikortit_linnut
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...6/09/Lajikuvat_LINNUT_8021_09_2017.pdf

66. Lajikortit_selkärangattomat
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...6/09/Lajikuvat_OTOKAT_8021_09_2017.pdf

67. Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...LEHDET_SIENET-JAKALAT_8021_09_2017.pdf

68. Lajikortit_matelijat
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...9/Lajikuvat_MATELIJAT_8021_09_2017.pdf

69. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

70. Kestävää paperia
http://www.kemianluokka.fi/files/uudet/kestavaa_paperia_opettaja.pdf

71. Kasvihuoneongelma
http://www.kemianluokka.fi/files/comblab/04_chem_kasvihuoneongelma_oppilas_0.pdf

72. Kasvien väriaineiden erottelu ohutlevykromatografisesti
http://start.luma.fi/wp-content/upload...hutlevykerroskromatografian-avulla.pdf

73. Puun lämpöarvon määritys
http://start.luma.fi/wp-content/upload...A4mp%C3%B6arvon-m%C3%A4%C3%A4ritys.pdf

74. Puun kuivatislaus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Puun-kuivatislaus.pdf

75. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

76. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

77. Global Meal - Proteiini tofusta vai pekonista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

78. Päiväkotilaisten aarreretki vuoren taiasta
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...ilaisten-aarreretki-vuoren-taiasta.pdf

79. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

80. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

81. 7–10-vuotiaiden erityisryhmän aistipäivä luonnossa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...tyisryhmaen-aistipaeivae-luonnossa.pdf

82. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

83. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

84. 0–6 luokkien ryhmäytymisretki Kalevankankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/0...ryhmaeytymisretki-Kalevankankaalla.pdf

85. 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3...kien-elaemyspaeivae-Rantokankaalla.pdf

86. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

87. 8. luokka metsätyyppejä tutkimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/8.lk-metsaetyyppejae-tutkimassa.pdf

88. Koko alakoulun metsäretki
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Koko-alakoulun-metsaeretki.pdf

89. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

90. Ohjelma: ötökkäpäivä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/ohjelma-otokkapaiva/

91. Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo.../08/Labyrintorientering_Tarja_Krum.pdf

92. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

93. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

94. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

95. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

96. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/kauhajoki/oppimateriaalit

97. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

98. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

99. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

100. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

101. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

102. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

103. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

104. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

105. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

106. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

107. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

108. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

109. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

110. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

111. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

112. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

113. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

114. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

115. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

116. Tehtäviä ja leikkejä sienistä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/sieni.html

117. Leikkejä ja harjoituksia metsään
http://www.luontokoulut.fi/ilves/metsa.html

118. Syksyisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/syksy.html

119. Keväisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/kevat.html

120. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

121. Ekologiaa leikkien
http://www.luontokoulut.fi/ilves/ekologiaa.html

122. Ympäristöongelmat
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ploads/2016/12/ympäristöongelmat.pdf

123. Eliökunnan järjestelmä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/eliokunnan_jarjestelma1.pdf

124. Elollinen - Eloton - Eloperäinen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/f...5/03/elollinen-eloton-eloperainen1.pdf

125. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/helmipollo-juliste.html

126. Viirupöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/viirupollo-juliste.html

127. Kirjosieppo-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/kirjosieppo-juliste.html

128. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/04/helmipollo-juliste.html

129. Tiaiset-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/tiaiset-juliste.html

130. Linnunpönttöohjeita opettajille
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/12/ponttoohjeita-opettajille

131. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

132. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

133. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

134. Aarrearkku ja monimuotoisuus
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aarrearkku-ja-monimuotoisuus/

135. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

136. Maakasvatus - uusi alku
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

137. Retkeile roskatta - roskattoman retkeilyn opasteet
http://www.luontoon.fi/documents/10550...f/1dde2232-07da-4816-b69e-b4f8ae7a5c07

138. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

139. Liito-orava - Flygekorren
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2013/02/pontinen-liito-orava-flygekorren.html

140. Elämää pihapiirin kätköissä
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014...ainen-elamaa-pihapiirin-katkoissa.html

141. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

142. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

143. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

144. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

145. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

146. Takapihalta alkaa seikkailu
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/667451885.html

147. Mervi-hirvi - Älgen Mervi
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015...kku-harju-mervi-hirvi-algen-mervi.html

148. Luontopolku toisen silmin
https://docs.google.com/document/d/1tL...J_dAiKHC1YcS3cO9mSukxgH117nUJC1Uk/edit

149. II etsivää ja salaperäinen luola - seikkailu Suomessa
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015/04/kristian-peltoniemi-ii-etsivaa-ja.html

150. Vanha satu ympäristöherkkyysharjoituksena: Peukalo-Liisa
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit...toherkkyysharjoituksena-peukalo-liisa/

151. Kuvatuki materiaalin kehittäminen ympäristökasvatukseen
http://www.kiertavaluontokoulu.fi/materiaalit

152. Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle
http://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/muistilista/

153. Iloa ja ihmettelyä – Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/667440728.html

154. Kartonki-Aino
http://www.smy.fi/materiaali/kartonki-aino/

155. Metsäankka-satukirja
http://www.smy.fi/materiaali/metsaankka/

156. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

157. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

158. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): metsäkasvien tutkimista, prosenttiluvut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...osenttiluvut_kasvilkart_5_6_luokka.pdf

159. Salainen pussi - ohje + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...aisen-pussin-kortteihin-paivitetty.doc

160. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): metsädraamaa ja murtolukuja
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/metsadraama.pdf

161. Hämeenkylmänkukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/hameenkylmankukka

162. Suppilovahvero on myöhäissyksyn sieniherkku
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...lovahvero-on-myohaissyksyn-sieniherkku

163. Sieni on omituinen eliö
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/sieni-on-omituinen-elio

164. Käävät ovat tehokkaita lahottajia
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/kaavat-ovat-tehokkaita-lahottajia

165. Sienten merkitys luonnon kiertokulussa
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sienten-merkitys-luonnon-kiertokulussa

166. Koivu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/koivu

167. Sammalet ovat itiökasveja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sammalet-jakalat/sammalet-ovat-itiokasveja

168. Jäkälät reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...eagoivat-herkasti-ilman-epapuhtauksiin

169. Tehtäviä kasveista ja sienistä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/tehtavia-kasveista-sienista

170. Valkovuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/valkovuokko

171. Oravanmarja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/oravanmarja

172. Sinivuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/sinivuokko

173. Käenkaali eli ketunleipä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kaenkaali-ketunleipa

174. Saniaiset, kortteet ja lieot
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/saniaiset-kortteet-lieot

175. Lehtoimikkä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lehtoimikka

176. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

177. Samaan aikaan toisaalla: iloinen paluu
https://www.youtube.com/watch?v=EE69JeKtvb8

178. Puunsyöjät
http://jemma.smy.fi/koulut/puunsyojat/index_content.html

179. Siida - koululaistehtäviä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/siidankoululaistehtavat.pdf

180. Ympäristöverkko
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_etusivu.html

181. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

182. Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kpuistonkatkoissa.pdf

183. Rokuan luontorastit - Metsän lintuja
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsanlintuja.pdf

184. Rokuan luontorastit - Palovartijan painajainen
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palovartijanpainajainen.pdf

185. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen
http://www.smy.fi/materiaali/olli-oravainen-ja-mari-muurahainen/

186. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

187. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

188. Sienivisa
http://www.ejippo.fi/file_download/10/SIENIVISA.ppt

189. Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?T...s=&PublicationSeries=&ProductCategory=

190. Metsän uumenissa
http://www.ekomeetta.com/kiikari/biologia/metsan-uumenissa/

191. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

192. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

193. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

194. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

195. Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4222/Lennu_netti_PDF_-_AVOIN.pdf

196. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

197. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

198. Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/lortikanvuori.pdf

199. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

200. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

201. Ekolokero: Luonto siirtyy syysaikaan
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-siirtyy-syysaikaan

202. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

203. Murtovesirannalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/murtovesirannalla

204. Talvisessa Vaara-Suomessa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/talvisessa-vaara-suomessa

205. Metsäpalot muuttavat maisemaa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsapalot-muuttavat-maisemaa

206. Metsän siimeksessä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsan-siimeksessa

207. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

208. Luonnosta löytyviä asioita: Burr-leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE1MTVmZGU4ZjZjNDM1NQ

209. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf

210. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

211. Rokuan luontorastit - Tervan tuoksua ja kavioiden kopsetta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/tervantuoksua.pdf

212. Rokuan luontorastit - Palokärjen poluilla
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palokarjenpoluilla.pdf

213. Rokuan luontorastit - Jäätikön jäljet
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/jaatikonjaljet.pdf

214. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

215. Rokuan luontorastit - Hetki hiljaisuudelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hetkihiljaisuudelle.pdf

216. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

217. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - tehtäviä koululaisille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/pallasyllas-koululaisille.pdf

218. Nuuksion kansallispuisto - Luonnon oppisali - Opettajan materiaali
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksioluonnonoppisali.pdf

219. Luonto-ohjelmat alakoululaisille. Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan!
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/luontoohjelmat2013.pdf

220. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

221. Syöte - Huippupolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/huippupolku.pdf

222. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

223. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

224. Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/helv-opesivu-oppilas.pdf

225. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

226. Eläinten esiinmarssi - sarja
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/elainten-esiinmarssi

227. Kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunkiluonnossa

228. Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...et-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita

229. Hirvi on metsän kruunupää
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hirvielaimet/hirvi-on-metsan-kruunupaa

230. Majava on metsän taitava arkkitehti
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...at/majava-on-metsan-taitava-arkkitehti

231. Orava viihtyy kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...rsijat/orava-viihtyy-kaupunkiluonnossa

232. Liito-orava on kolopesijä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/liito-orava-on-kolopesija

233. Yksineläjä ilves saalistaa iltahämärässä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...ilvekset/ilves-saalistaa-iltahamarassa

234. Karhu on Suomen kansalliseläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...lvekset/karhu-on-suomen-kansalliselain

235. Susi on laumasielu
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...kaisia/koiraelaimet/susi-on-laumasielu

236. Ahma on äärimmäisen uhanalainen eläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...laimet/ahma-on-aarimmaisen-uhanalainen

237. Isotalvikki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/isotalvikki

238. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf

239. Kevät ja hiilen kierto
http://koulut.tampere.fi/luontokoulu/pdf/hiilenkierto.pdf

240. Kettu on sopeutuja
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...met/viekas-kettu-viihtyy-lintujahdissa

241. Metsämyyrä on tehokas lisääntyjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...sijat/metsamyyra-on-tehokas-lisaantyja

242. Tuhatjalkaisella ei olekaan tuhatta jalkaa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tjalkaisella-ei-olekaan-tuhatta-jalkaa

243. Muurahaiset ovat järjestäytynyttä joukkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rahaiset-ovat-jarjestaytynytta-joukkoa

244. Haapa (Populus tremula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/haapa.htm

245. Mänty (Pinus sylvestris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/manty.htm

246. Kuusi (Picea abies)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kuusi.htm

247. Tuulenpesäsieni
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/tuulenpesasieni.htm

248. Vaahtera (Acer platanoides)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/vaahtera.htm

249. Koivut (Betula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/koivu.htm

250. Lehmukset (Tilia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lehmus.htm

251. Metsälehmus (Tilia cordata)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_metsalehmus.html

252. Jalavat (Ulmus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_jalava.html

253. Vaahtera (Acer platanoides)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_vaahtera.html

254. Saarni (Fraxinus excelsior)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_saarni.html

255. Tammi (Quercus robur)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_tammi.html

256. Lepät (Alnus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_leppa.html

257. Pihlaja (Sorbus aucuparia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_pihlaja.html

258. Haapa (Populus tremula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_haapa.html

259. Koivut (Betula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_koivu.html

260. Mänty (Pinus sylvestris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_manty.html

261. Kuusi (Picea abies)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa..._mt_tuoreenkankaanvaltapuuonkuusi.html

262. Joka lapsen luontopolku
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/index.htm

263. Joka lapsen luontopolku: lähimetsä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lahimetsa.htm