Materiaalit, joiden luokitus on asuminen

1. Luonto ja minä
https://mappa.fi/user_content/dbf1bbb9c1a78d23382bc9fcc2ff696d2d5a05eb

2. Tutkimusmatka kestävään tulevaisuuteen - oppimiskokonaisuus yläkouluille
https://www.etappi.com/jateneuvonta/ym...utkimusmatka-kestavaan-tulevaisuuteen/

3. Luontoaakkosten kätkö Ö
https://mappa.fi/user_content/c7850f1ec300408f182177972d2dbc0000ba6b1a

4. Luontoaakkosten kätkö X
https://mappa.fi/user_content/a9f4e6c71fdfee6b65b61d164feb8362e22c3877

5. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

6. Kierrätyskylä
https://www.etappi.com/jateneuvonta/ymparistokasvatus-kouluille/kierratyskyla/

7. Kestävän elämän ja vastuullisen kuluttamisen oppimateriaali
https://www.ostavastuullisesti.fi/oppiminen/

8. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-lu...on/villa-elfvikin-luontotalo/nayttelyt

9. Kodin vesietiketti ja vesihuolto -lautapeli
https://www.vesi.fi/wp-content/uploads...water-pelialusta-pieni-a4-scaled-1.jpg

10. Koululaisen mediabingo
https://mediakasvatus.fi/materiaali/vanhempainilta-koululaisen-mediabingo/

11. Opas tasapainoiseen media-arkeen
https://mediakasvatus.fi/materiaali/opas-tasapainoiseen-digiarkeen/

12. Pihan monimuotoisuusselvitys mobiilisti
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ihan-monimuotoisuusselvitys-mobiilisti

13. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

14. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

15. Minun ilmastotaitoni -verkkodokumentti
http://www.ilmastotaitoni.fi/

16. Minun ilmastotaitoni -radiodokumentti
https://areena.yle.fi/audio/1-50814296

17. Askartele lasten kanssa kierrätysastiat
https://www.babysits.fi/yhteis%C3%B6n-...le-lasten-kanssa-kierr%C3%A4tysastiat/

18. Kodin vesietiketti -virtuaalikuva
https://www.vesi.fi/kodin-vesietiketti/

19. Veeti vesipisara vesihuollon pyörteissä
https://www.youtube.com/watch?v=5HrTGm3ZwIY&t=8s

20. Ympäristöprojektit muutosvoimana - Projektityöskentelyn työkirja nuorille
https://vihrealippu.fi/ymparistoprojektityoskentelelyn_tyokirja/

21. HSY:n digitaaliset oppimispelit kiertotaloudesta ja vesiasioista
https://www.hsy.fi/ymparistotieto/digitaaliset-oppimateriaalit/

22. Reparera mera
https://www.naturochmiljo.fi/repareramera/

23. Koulun korjausopas
http://www.koulunkorjausopas.fi

24. Ilmastonmuutos lukioihin! -materiaaleja
http://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/ilmasto-oppimateriaalit

25. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/hankkeet/hyyp%C3%A4njokilaakso

26. Ett kemikaliesmart hem
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/kemikaliesmarth_hem_webb

27. Teaching media literacy & geographies of consumption: a guide to running a subvertisement workshop
https://eetti.fi/wp-content/uploads/2018/11/VASTAMAINOS_ENG_2018_WEB.pdf

28. Keisarinnan uudet vaatteet – työpaja alakoululaisille kuluttamisesta ja vaatteiden vastuullisuudesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

29. Eetin materiaalit ruoan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/ruoka/

30. Eetin materiaalit vaatteiden tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

31. Eetin materiaalit elektroniikan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/

32. Medialukutaitoa vastamainoksista – opas vastamainostyöpajan pitämiseen
https://eetti.fi/materiaalit/oppimater...-medialukutaito-opettajan-materiaalit/

33. Mainoslukutaitoa yläkouluun ja toiselle asteelle
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/kuluttaminen-medialukutaito/

34. Pienen ihmisen suuret teot
https://mappa.fi/user_content/f1f562dabf22ca3e298f218804f27cfb8ffe204c

35. Unelmamatkoja hiilineutraaliin tulevaisuuteen - oppimateriaali
https://dodo.org/2021/03/10/oppimateri...tkoja-hiilineutraaliin-tulevaisuuteen/

36. Lajittelupeli
https://www.hsy.fi/globalassets/ympari...ristokasvatus/lajittelupelipaketti.pdf

37. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

38. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

39. Ilmasto-opas
https://ilmastosankari.fi/

40. Nollapäästöpäivän oppimateriaali yläkouluihin ja toiselle asteelle
https://www.nuori.fi/nollapaastopaiva/

41. Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen
https://pinskupakki.fi/files/liitteet/LL_OhjaajanOpas_saavutettava__0.pdf

42. Energiaviisas koululainen – materiaalipaketti alakoululaisille
https://www.valonia.fi/materiaali/energiaviisas-koululainen/

43. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

44. AAPA - Tarina lapsesta ja ilmastonmuutoksesta
https://luokanopenilmasto-opas.fi/opetusmateriaalit/luokat-1-2/

45. Nuorten ilmastopaneeli - Kohti 1.5 asteen elämää
https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-2...paneeli-tarttuu-ilmastoharkaa-sarvista

46. Jotta huominen tulisi - kansainvälinen käsikirja Carbon Conversations -ryhmille
https://rakkaudestammelajiin.files.wor.../10/jotta-huominen-tulisi-valmis-1.pdf

47. Carbon Conversations työkirja
https://rakkaudestammelajiin.files.wor...-conversations-tyocc88kirja-valmis.pdf

48. En liten guide om att rädda världen
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...edagoger/lasvart/omstallning-for-barn/

49. The Bergö Skills
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/the-bergo-skills/

50. Ilmastopaketti - oppisisältö nuorilta nuorille
http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/

51. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

52. 40 tips för en hållbar livsstil
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/martha_40tips-esite_sivuttain

53. 45 praktiska tips för en hållbar livsstil i videofirmat
https://www.youtube.com/channel/UCCq-1yZ-d6Q7BVknQAZ_Z0A/playlists

54. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 6: Kierrätys
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...linen-kuluttaminen/teema-6-kierratys-0

55. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 3: Kestävä ja vastuullinen vedenkulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-3-kestava-ja

56. Jäteneuvojan pitämä kierrätyshetki lapsille
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...osiluokkien-vierailuohjelmat/esiopetus

57. Kompostointi osana ravinteiden kierrätystä
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/3-4-luokka

58. 4H-yhdistyksen pitämä oppitunti jätteistä, kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uosiluokkien-vierailuohjelmat/4-luokka

59. Raaka-aineet ja tavarat kiertoon
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/5-6-luokka

60. Kierrätys – aina ei tarvitse ostaa uutta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/8-9-luokka

61. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

62. CO2-raportti -verkkolehti
https://www.co2-raportti.fi/

63. Ilmasto-opas.fi -sivusto
http://ilmasto-opas.fi/fi/

64. Koulujen toteuttamia ilmastotekoja
https://www.energialoikka.fi/?s=koulu

65. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

66. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

67. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

68. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

69. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/

70. Hukkataloudesta kiertotalouteen
https://bisneskurssit.fi/kiertotalous/

71. Pienhiukkaset ilmakehässä
https://www.youtube.com/watch?v=AU2MkJU83d0

72. Ilmastot@komo
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/

73. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

74. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

75. Kestävän kehityksen tavoitekortit (Agenda 2030)
https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit

76. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

77. Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena
http://archinfo.fi/2017/04/arkkitehtuu...skokonaisuutena-hameenlinnan-lyseossa/

78. Lamppukoulu
https://lampputieto.fi/lamppukoulu/

79. Vuoden aurinkoisimmat yhtälöt
https://wwf.fi/app/uploads/v/r/f/4pjmc...aurinkoisimmat%20yht%C3%A4l%C3%B6t.pdf

80. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

81. 10 myyttiä aurinkoenergiasta
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicu...ajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf

82. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

83. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

84. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

85. Kyläsuunnistus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...les/attachment/kylasuunnistus_kyna.pdf

86. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

87. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

88. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

89. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

90. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

91. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

92. Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa: herättelevä kalvosarja energiaköyhyydestä, energiansäästöstä, energiakeksinnöistä ja aurinkoenergiasta Suomessa ja Intiassa
http://sininumminen.fi/opettajalle_energian_perustarpeita_Suomessa_ja_Intiassa/

93. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

94. Rakenna maanjäristyksen kestävä rakennus!
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

95. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

96. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

97. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

98. Rakenna aurinkopaneelista virtalähde
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-3A72-4C55-9CF3-2D020147AA3C%7D/136663

99. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

100. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

101. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

102. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

103. Talo kuin taideteos - keramiikkatyöpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s..._kuin_taideteos_-keramiikkatyopaja.pdf

104. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

105. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

106. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

107. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

108. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

109. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

110. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

111. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

112. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

113. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

114. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

115. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

116. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

117. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

118. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

119. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

120. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

121. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

122. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

123. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

124. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

125. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

126. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

127. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

128. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

129. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

130. Osaatko viemärietiketin?
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/kodin...iat/viemarietiketti/Sivut/default.aspx

131. Kiitos kun lajittelet -vinkkivideot
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/page/3/

132. Kotien ekotiimi: Asuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...tisivukone.com/asuminen_valmis_fix.pdf

133. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

134. Nuorten ekotiimi: osio 1 - Valtakuntani
https://asiakas.kotisivukone.com/files...kone.com/tiedostot/01_valtakuntani.pdf

135. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

136. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

137. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

138. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

139. Samaan aikaan toisaalla: arjen unelmat
https://www.youtube.com/watch?v=kr8huZeittE

140. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

141. Tehtäviä kulttuuriympäristöstä
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tehtavia-kulttuuriymparistosta/

142. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

143. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

144. Onnea ostamatta: kuin silloin ennen
https://www.youtube.com/watch?v=R71hhk...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

145. Energia-Ella: valaistus
https://www.youtube.com/watch?v=6pt9B2...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

146. Energia-Ella: kylmälaitteet
https://www.youtube.com/watch?v=_eo0bt...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

147. Energia-Ella: saunominen
https://www.youtube.com/watch?v=3M5Ilr...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

148. Energia-Ella: lattialämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=8LZjWQ...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

149. Energia-Ella: pyykinpesu
https://www.youtube.com/watch?v=GzMAbB...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

150. Energia-Ella: lämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=f73pFc...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr