Material med klassicifering myrmarker

1. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/hankkeet/hyyp%C3%A4njokilaakso

2. Under över alla under– biodiversitet för småbarnspedagogiken
https://vihrealippu.fi/sv/biodiversitet/

3. Naturens under - biodiversitet för grundskolan
https://vihrealippu.fi/sv/biodiversitet/

4. Pieni opas ympäristöahdistukseen
https://mappa.fi/user_content/b19918dd4eedd5aba805088201648278072851db

5. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

6. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://haltia.com/luontokoulu/ohjaajan-tukimateriaalit/

7. Hydrologia-LIFE-hankkeen videot
https://www.youtube.com/playlist?list=PLltXJb13PuvEjRFUnQpHygXk4-G5s87vi

8. KOSTEIKKO-MOK Opettajan materiaali - Elintärkeät ja monimuotoiset kosteikot tutuksi
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2511

9. Kosteikkokortit. Tietoa ja vinkkejä kosteikkoluonnosta ja sen auttamisesta
https://julkaisut.metsa.fi/fi/julkaisut/show/2470

10. Luonto ja tunteet 1–4
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

11. Väriretki
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

12. Merkityksellinen luontopaikka
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

13. Huoli puoliksi
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

14. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

15. Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas
https://www.luontojatunteet.fi/wp-cont...eet_Ryhma%CC%88toiminnan-perusteet.pdf

16. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

17. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

18. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

19. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

20. Miten kohdata ympäristötunteet itsessäni ja nuorissa? – itseopiskelumateriaali kasvattajille
https://toivoajatoimintaa.fi/miten-koh...-itseopiskelumateriaali-kasvattajille/

21. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/05/03/luonnonhoito-kotoutumisen-tukena-opas/

22. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

23. Metsiemme sammaleita - opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...koset/metsiemme-sammalia-opasvihko.pdf

24. Roska päivässä -liikkeen Ennaltaehkäise maailman yleisintä roskaa lahjoittamalla miniroskis -haaste
http://www.roskapaivassa.net/ajankohtaista.htm

25. Arter kort - fåglar
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...innut-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

26. VieKas LIFE -hanke (vuosille 2018-2023)
https://viekas.laji.fi/

27. Vieraslajiportaali
http://vieraslajit.fi/fi

28. Kir­jaa luon­to­ha­vain­to­si älyk­kääl­lä so­vel­luk­sel­la – Suo­men La­ji­tie­to­kes­kus yh­teis­työ­hön iNa­tu­ra­list-pal­ve­lun kans­sa
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ela...dcX4eAoLLdvocTDdBox36EPsKS4-Y8OQkf7eW8

29. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...0/01/lajiopetusvinkkeja-uusipainos.pdf

30. Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kalat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

31. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

32. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

33. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

34. Naturewatch Suolla
https://wwf.fi/app/uploads/p/2/4/u2nod....pdf?filename=Naturewatch%20Suolla.pdf

35. Tuhannen taalan tirppavisa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tuhannen-taalan-tirppavisa/

36. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

37. Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuvisa/

38. Pinkka: Lajintuntemuksen oppimisympäristö
https://fmnh-ws-prod.it.helsinki.fi/pi...yjo7hPmcFgI7KNqxE3p6nlqgVZ7iSkM38AwA#/

39. BiGe-materiaaleja etäopetukseen
https://docs.google.com/document/d/1fv...o--vaoomdo_zyGZXqlojiwVl3WdeYka3AsxdPs

40. Bingo kevään ja kesän otuksista
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/bingo-kevaisista-otuksista/

41. Vieraile virtuaalimuseoissa
https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa

42. Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

43. KOULU MIELENOSOITUKSESSA – Vinkkejä ja ohjeita osallistuville ja ei-osallistuville
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

44. Tunnetehtäviä ympäristö- ja globaalikasvatukseen
https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia/

45. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

46. Luovasti luonnonvaroista
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista

47. Fakta om: Ån
https://www.naturstigen.fi/fakta-om-an/

48. Suomen sudenkorennot
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...metsiemme-sudenkorentoja-opasvihko.pdf

49. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

50. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

51. Allt om årstiderna: Vintern
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-vintern/

52. Allt om årstiderna: Hösten
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-hosten/

53. Allt om årstiderna: Våren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-varen/

54. Allt om årstiderna: Sommaren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-sommaren/

55. Vuodenajat: Kevät
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

56. Vuodenajat: Syksy
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

57. Vuodenajat: Kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

58. Marssikaa! Hämähäkit
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

59. Kiikarissa luonto: Järvet
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

60. Ihmeelliset eläimet 1: Käveleminen, lentäminen ja uiminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

61. Ihmeelliset eläimet 2: Näkeminen, kuuleminen ja haisteleminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

62. Luonnon monimuotoisuus - mitä se on?
https://youtu.be/rWhG-sdKmwA

63. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

64. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

65. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

66. Videosarja LYKE-verkoston käyttämistä menetelmistä
https://www.luontokoulut.fi/lyke-verkoston-vinkit-videosarja/

67. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

68. Aisti luonto
http://www.luontokoulut.fi/aisti-luonto/

69. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

70. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

71. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

72. Metsäinen mobiilipalvelu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laplanduas.plab.metsainen

73. Mitä piilee talousvedessä?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...it%C3%A4-piilee-talousvedess%C3%A4.pdf

74. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

75. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

76. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

77. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

78. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

79. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

80. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

81. Suovisailu: suo siellä
https://julkaisut.metsa.fi/visat/suo-siell%C3%A4/

82. Suovisailu: soiden asukkaat
https://julkaisut.metsa.fi/visat/soiden-asukkaat/

83. Suovisailu: ihmisen jäljet
https://julkaisut.metsa.fi/visat/ihmisen-j%C3%A4ljet/

84. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

85. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

86. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

87. Luontopolku toisen silmin
https://docs.google.com/document/d/1tL...J_dAiKHC1YcS3cO9mSukxgH117nUJC1Uk/edit

88. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

89. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

90. Tehtäviä kasveista ja sienistä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/tehtavia-kasveista-sienista

91. Suopursu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/suopursu

92. Kihokki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kihokki

93. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

94. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

95. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

96. Nykysuon käsikirja -- Jakso 9. Vapaa-ajan vietto ja matkailu suolla
https://www.youtube.com/watch?v=G8VD0GZNQrs

97. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

98. Leivonmäen kansallispuisto - Luupään lenkki - Opettajan opas geologiselle luontopolulle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/leivonmaki-luupaalenkki.pdf

99. Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/lortikanvuori.pdf

100. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

101. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

102. Suomen ilmasto muuttuu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/suomen-ilmasto-muuttuu

103. Nykysuon käsikirja -- Jakso 10. Takaisin luontoon!
https://www.youtube.com/watch?v=CBrVhvbPpwE

104. Nykysuon käsikirja -- Jakso 8. Suokävijän opas
https://www.youtube.com/watch?v=ac27GlceuYA

105. Nykysuon käsikirja -- Jakso 6. Suoluonto keväällä ja kesällä
https://www.youtube.com/watch?v=3iZocHgHxV4

106. Nykysuon käsikirja -- Jakso 7. Suoluonto syksyllä ja talvella
https://www.youtube.com/watch?v=JH0oBiXHFm0

107. Nykysuon käsikirja -- Jakso 1. Miten paljon maailmassa on soita?
https://www.youtube.com/watch?v=qxhT0LkMdbU

108. Nykysuon käsikirja -- Jakso 4. Ennallistaminen
https://www.youtube.com/watch?v=qb2tputND6g

109. Nykysuon käsikirja -- Jakso 5. Miten soita ennallistetaan?
https://www.youtube.com/watch?v=3L4oE3doT_M

110. Nykysuon käsikirja -- Jakso 3. Suon käyttö
https://www.youtube.com/watch?v=VGV--2d5KpQ

111. Nykysuon käsikirja -- Jakso 2. Suon kulttuuriperintö
https://www.youtube.com/watch?v=C5bhAwetdWY

112. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

113. Syöte - Huippupolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/huippupolku.pdf

114. Syöte - Kellarilammen luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/kellarilampi.pdf

115. Suon asukkaita
http://www.yle.fi/java/elearning2/$37v...oi/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=124

116. Elämää suolla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/elamaa-suolla

117. Suomen eri suotyypit
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/suomen-eri-suotyypit

118. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

119. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla