Material med klassicifering kompetens i att delta aktivt och påverka

1. Hävitetään meidän koulun hävikki -oppituntimateriaali
https://kuntoutussaatio.fi/assets/file...tio_Havitetaan_havikki-korttipakka.pdf

2. Koulun korjausopas
http://www.koulunkorjausopas.fi

3. Ilmastonmuutos lukioihin! -materiaaleja
http://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/ilmasto-oppimateriaalit

4. Aistikortit. Ilo kasvaa ulkona- hanke
https://ilokasvaaulkona.fi/wp-content/uploads/2021/02/aistikortit.pdf

5. Vesireppu - välineet vesistön tutkimiseen
https://www.vesireppu.com/tuotetietoa

6. Järvi-meriwiki
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu

7. Näin selvität onko vedessä sinilevää? - opasvideo
https://youtu.be/IBWXdRgu4uc

8. Näkösyvyyden mittaus secchi levyllä
https://www.youtube.com/watch?v=6575z_FpoUk

9. Keke leikkipuistossa-kestävän kehityksen ohjelma
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4778/keke_leikkipuistossa_PDF_2011.pdf

10. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

11. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

12. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

13. Kukaan ei ole liian pieni tekemään muutoksia - Ilmastokasvatusjakso alakoululaisille
https://mappa.fi/user_content/678b8ad36268c05c54073b45cff810126ab74c56

14. Uutterat Uusiokäyttäjät -ympäristökasvatustehtäväpaketti
https://mappa.fi/user_content/8329d0239565c9c8983885661c2f231f8bf91099

15. Reparera mera
www.repareramera.fi

16. Pupu-arviointikortit
http://www.luontopollo.fi/2021/02/22/o...t-metsaretki-lapset-mukaan-arvioimaan/

17. iNaturalist - ohjeita opettajalle
https://mappa.fi/user_content/43d3769b73522618c00a7f3b847b3016b166dd10

18. Kestävän elämän ja vastuullisen kuluttamisen oppimateriaali
https://www.ostavastuullisesti.fi/oppiminen/

19. Tunne luontosi - tehtäväkokonaisuus nuorten kanssa työskentelyyn
https://www.lahti.fi/tiedostot/tunne-luontosi-tehtavakokonaisuus/

20. Opettajien ja kasvattajien ilmastorintama
https://ilmastorintama.fi/opettajat-ja-kasvattajat/

21. Löydä Virran ihme
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kest...tapa/askelia-eteenpain/luontokasvatus/

22. Under över alla under– biodiversitet för småbarnspedagogiken
https://vihrealippu.fi/luonnonkirjo/

23. Naturens under: Biodiversitet för grundskolan
https://vihrealippu.fi/luonnonkirjo/

24. Luontoteot ja -kohteet videoilla
https://www.youtube.com/watch?v=E1oypZ...ist=PLjTNfyum-NKnNDknNzJQV75Vk-qehBPKK

25. Luontopolku perheille, kokemuksia yhdessä
https://mappa.fi/user_content/05e50bee22df189e0fe37f75dfd56d335bf65cde

26. Teaching media literacy & geographies of consumption: a guide to running a subvertisement workshop
https://eetti.fi/wp-content/uploads/2018/11/VASTAMAINOS_ENG_2018_WEB.pdf

27. Keisarinnan uudet vaatteet – työpaja alakoululaisille kuluttamisesta ja vaatteiden vastuullisuudesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

28. Eetin materiaalit ruoan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/ruoka/

29. Eetin materiaalit vaatteiden tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

30. Eetin materiaalit elektroniikan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/

31. Medialukutaitoa vastamainoksista – opas vastamainostyöpajan pitämiseen
https://eetti.fi/materiaalit/oppimater...-medialukutaito-opettajan-materiaalit/

32. Mainoslukutaitoa yläkouluun ja toiselle asteelle
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/kuluttaminen-medialukutaito/

33. Pienen ihmisen suuret teot
https://mappa.fi/user_content/f1f562dabf22ca3e298f218804f27cfb8ffe204c

34. Lasten luontovuosi
https://mappa.fi/user_content/0336efbdb279ac2c6f4d9f0987740473c10b3f88

35. Metsä ja ihminen
https://mappa.fi/user_content/bb8dcc4a4d0e878bb891c33fd319121fd324a3eb

36. Askarteluideapankki
https://mappa.fi/user_content/9948dd4f74ebf5a5f73e92de868c153c40c06b24

37. Talvirastipolku - Liito-orava naapurissasi?
https://mappa.fi/user_content/fd61588b251bfca6ad3c3d0e9f95a27b38488162

38. Pieni opas ympäristöahdistukseen
https://mappa.fi/user_content/b19918dd4eedd5aba805088201648278072851db

39. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

40. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 3.12.2009: ”Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä!”
https://mappa.fi/user_content/c86add4ac4f1ef75d08f3e425c44d424a8aebf44

41. Haltias naturskolas material för distansundervisning
https://haltia.com/luontokoulu/oppimateriaalit/

42. 10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa
https://haltia.com/luontokoulu/tyokalut-ymparistoasioista-puhumiseen/

43. Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen - kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä yläkouluille
http://kulttuurinvuosikello.fi/polkujakulttuuriseenkestavyyteen/

44. Hydrologia-LIFE-hankkeen videot
https://www.youtube.com/playlist?list=PLltXJb13PuvEjRFUnQpHygXk4-G5s87vi

45. KOSTEIKKO-MOK Opettajan materiaali - Elintärkeät ja monimuotoiset kosteikot tutuksi
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2511

46. Kosteikkokortit. Tietoa ja vinkkejä kosteikkoluonnosta ja sen auttamisesta
https://julkaisut.metsa.fi/fi/julkaisut/show/2470

47. Luonto ja tunteet 1–4
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

48. Juhlapuhe minulle
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

49. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

50. Ympäristövastuullinen arki: ohjaajan opas ja keskusteluaineisto lapsiperheille
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/ymp-ohjaajan-opas_mll.pdf

51. Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas
https://www.luontojatunteet.fi/wp-cont...eet_Ryhma%CC%88toiminnan-perusteet.pdf

52. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

53. Nollapäästöpäivän oppimateriaali yläkouluihin ja toiselle asteelle
https://www.nuori.fi/nollapaastopaiva/

54. Sätt ård på en bättre värld lärarmaterial
https://wordpress.nuori.fi/wp-content/...-opettajan-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf

55. Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen
https://pinskupakki.fi/files/liitteet/LL_OhjaajanOpas_saavutettava__0.pdf

56. Min pappa fiskar för framtiden
https://www.msc.org/se/skola

57. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

58. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

59. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

60. Miten kohdata ympäristötunteet itsessäni ja nuorissa? – itseopiskelumateriaali kasvattajille
https://toivoajatoimintaa.fi/miten-koh...-itseopiskelumateriaali-kasvattajille/

61. Tärpit kehutuimpiin Toivoa ja toimintaa -tehtäviin ja videoihin!
https://toivoajatoimintaa.fi/kokosimme...taa-tehtaviin-ja-opetusmateriaaleihin/

62. Direktsådd och plantering (Odla med Sagalund II)
https://www.youtube.com/watch?v=Z5HdrGQJrJQ

63. Förodling (Odla med Sagalund I)
https://www.youtube.com/watch?v=rz850_AJJ-4

64. Har du gröna fingrar? - Skolträdgård för lågstadiebarn
https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/...16/04/Sagalund-Menetelmaopas-suomi.pdf

65. AAPA - Tarina lapsesta ja ilmastonmuutoksesta
https://luokanopenilmasto-opas.fi/opetusmateriaalit/luokat-1-2/

66. Ilmastoajatuksia -opas nuorisotyön ilmastokasvatukseen
https://www.nuortenakatemia.fi/oppimat...-opas-nuorisotyon-ilmastokasvatukseen/

67. Tutkimusmatka kestävään tulevaisuuteen - oppimiskokonaisuus yläkouluille
https://www.etappi.com/jateneuvonta/ym...utkimusmatka-kestavaan-tulevaisuuteen/

68. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Taaperot luonnossa -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/cp0o5w9g5zkq63os

69. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Syksy -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/pr507ehl1box2yzs

70. LYKE-verkosto ja yhdenvertaisuus
https://www.luontokoulut.fi/yhdenvertaisuus/

71. Luonto kaikille -materiaalit
https://www.paralympia.fi/liikunta/luontokaikille

72. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Kevät -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/mh187ibuutna5fo4

73. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/05/03/luonnonhoito-kotoutumisen-tukena-opas/

74. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.ekotiimi.fi/wp-content/uplo...lasten_maapalloretki_nettiversio-1.pdf

75. Ympäristökasvatus - Kestävän tulevaisuuden käsikirja
https://www.ps-kustannus.fi/Hannele-Cantell/Ympäristökasvatus.html

76. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

77. Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti
https://wwf.fi/app/uploads/w/s/a/yvf4w...arinakokoelma_tehtavapaketti_suomi.pdf

78. Bussioppitunti
https://www.lahti.fi/tiedostot/bussioppitunti/

79. Metsän monimuotoisuuskartoitus
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsan-monimuotoisuuskartoitus/

80. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

81. Kuningas lähtee kalaan
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...kalaan_Kari_Pitkanen_seikkailutalo.pdf

82. Koulujemme lähivedet
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...ahivedet_esitys_ULOS_Ahtela_060617.pdf

83. Jotta huominen tulisi - kansainvälinen käsikirja Carbon Conversations -ryhmille
https://rakkaudestammelajiin.files.wor.../10/jotta-huominen-tulisi-valmis-1.pdf

84. Carbon Conversations työkirja
https://rakkaudestammelajiin.files.wor...-conversations-tyocc88kirja-valmis.pdf

85. Värinauttien luontoaakkoset
https://www.varinautit.fi/wp-content/u...020/03/varinauttien_luontoaakkoset.pdf

86. Yhdenvertaisuus ja syrjintään puuttuminen
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuv...nvertaisuus-ja-syrjintaan-puuttuminen/

87. Kehitysvammaisten tukiliiton Malike
https://www.tukiliitto.fi/malike/

88. Saavutettavan vapaa-ajantoiminnan askeleet.
https://www.nuortenakatemia.fi/wp-cont...ttavan_vapaaajantoiminnan_askeleet.pdf

89. Vem annan då?! Handbok för att främja goda relationer och motverka främlingsfientlighet.
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Kuka+muu+muka

90. Jämställdhet i lärande
http://www.tasa-arvokasvatuksessa.fi/

91. Justitieministeriets databank om likabehandling och icke-diskriminering
https://yhdenvertaisuus.fi

92. Luontorunokilpailu 2020
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...ielella-osallistu-luontorunokilpailuun

93. ULOS on IN webinaari
https://www.ulos2020.fi/fi/out-on-in-out-ar-in-webinaari/

94. Kuva lihan määrän kasvusta maapallolla
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/lihanmaara_kuvaaja_0.pdf

95. Sarjakuva ilmastonmuutoksesta ja sen historiasta
https://www.luomus.fi/sites/default/fi...s/seppoleinosen_ilmastosarjikset_s.pdf

96. UngInfos digitala skolpaket
https://unginfo.fi/2020/04/22/luckan-unginfo-erbjuder-digitala-skolpaket/

97. Ilmastopaketti - oppisisältö nuorilta nuorille
http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/

98. Beetles LIFE koppistehtävärata varhaiskasvatukseen
https://www.metsa.fi/projekti/beetles-life/oppimateriaalit/

99. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

100. Vastuullisen retkeilijän muistilista ja retkiaiheiset tehtävät
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

101. Siilin talvipesän rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

102. Lahopuutarhan rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

103. Perhosbaarin rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

104. Hyönteishotellien rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

105. Talkoot luonnon monimuotoisuuden hyväksi
https://www.espoo.fi/talkoot

106. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

107. Snygg Beach städtalkoprogram
https://www.siistibiitsi.fi/kummikoulut/

108. Roska päivässä -liikkeen Ennaltaehkäise maailman yleisintä roskaa lahjoittamalla miniroskis -haaste
http://www.roskapaivassa.net/ajankohtaista.htm

109. Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/

110. Vieraslajiasiantuntijan neuvo: Nyt keräämään lupiinikimppuja ja näivettämään kurtturuusuja
https://yle.fi/uutiset/3-10818546

111. Pörriäiset pyörittävät maailmaa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454404

112. Pörriäisten poikaset tarvitsevat apuasi - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454408

113. Pörriäiset pulassa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454405

114. VieKas LIFE -hankkeen järjestämiin kouluvierailuihin liittyvää vieraslajimateriaalia
http://www.luontoliitto.fi/kouluille/k...uluvierailijalle/vierailijamateriaalit

115. Ålands landskapsregering: Främmande arter
https://www.regeringen.ax/miljo-natur/frammande-arter

116. VieKas LIFE -hanke (vuosille 2018-2023)
https://viekas.laji.fi/

117. Vieraslajiportaali
http://vieraslajit.fi/fi

118. Vieraslajien torjunta Lounais-Suomessa: Hyvät käytännöt
https://www.doria.fi/handle/10024/92360

119. Kir­jaa luon­to­ha­vain­to­si älyk­kääl­lä so­vel­luk­sel­la – Suo­men La­ji­tie­to­kes­kus yh­teis­työ­hön iNa­tu­ra­list-pal­ve­lun kans­sa
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ela...dcX4eAoLLdvocTDdBox36EPsKS4-Y8OQkf7eW8

120. Jättiputki - erittäin haitallinen vieraslaji
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-a4ec-3a791f85ab64/Jattiputkiesite.pdf

121. Med friska kliv i naturen -projektets guide över Främmande arter
https://www.allergia.fi/site/assets/files/19395/esite_28_sivua_2018_low.pdf

122. Puutarhan haitalliset vieraslajit
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-990b-2de6a43471e5/Vieraslajiesite.pdf

123. Tupakantumppi on salakavala tappaja, joka ei häviä merestä koskaan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-tappaja-joka-ei-havia-meresta-koskaan

124. Anvisning: Städning av vägarnas kantområden
https://vayla.fi/-/oletko-menossa-kera...roskia-tienvarresta-muista-nama-ohjeet

125. WWF:n metsävaikuttamisopas
https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7...k1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf

126. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Retkireppu -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/fsnn23ap0258es6k

127. Ilo kasva ulkona -hankkeen Metsäleikki -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/avpchev8qkw7z6d2

128. Tehtäväkortit lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kka-tehtavakortit-sahkoinen-kaytto.pdf

129. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...0/01/lajiopetusvinkkeja-uusipainos.pdf

130. Random Acts of Kindness – luo maailmaan hyvää mieltä!
https://toivoajatoimintaa.fi/random-acts-of-kindness/

131. Vieraslajiprojekti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/vieraslajiprojekti/

132. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

133. Kun sademetsä palaa
https://blogit.utu.fi/utu/2019/03/29/kun-sademetsa-palaa/

134. Kiertotalouden keksinnöt koulussa
https://blogs.helsinki.fi/kiertotaloudenkeksinnot/

135. Ilmasto-opas.fi -sivusto
http://ilmasto-opas.fi/fi/

136. Koulujen toteuttamia ilmastotekoja
https://www.energialoikka.fi/?s=koulu

137. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

138. YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

139. Kevätseuranta
http://www.kevatseuranta.fi/

140. Maaperässä kuhisee -tiedeprojekti biologian opetukseen
https://www.luomus.fi/fi/maaperassakuhisee

141. Operaatio Tuvalu
http://ilmasto.org/ilmari-ilmastokasva...elma-ilmastonmuutoksesta-lapsille.html

142. Kuinka käsitellä maailman ongelmia? Traagisuus ja toivo ympäristökasvatuksessa
https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/65801/26624

143. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

144. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

145. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

146. Omistusmuodot
https://youtu.be/Va3QIr69H2g

147. Vesipisarataide
https://youtu.be/4z6jTAl9fLE

148. Tavutus
https://youtu.be/mIHvp6_Q-o4

149. Vesitutkimuksia, kellunta
https://youtu.be/dzZVIh8Ko50

150. Laskusatu
https://youtu.be/eZg09syojvo

151. Pihabingo
https://youtu.be/mc3c7E_dkOg

152. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

153. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

154. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

155. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/

156. Yle Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi
https://yle.triplet.io/

157. Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen
https://openruokaopas.fi/biologian-ja-...BtoezPJydEUeM_9NEJOODif6m_XaYxQVLsp5qo

158. BiGe-materiaaleja etäopetukseen
https://docs.google.com/document/d/1fv...o--vaoomdo_zyGZXqlojiwVl3WdeYka3AsxdPs

159. Palloässät - Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista alakoulun etäopetukseen
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...tavoitteista?v_6849=30393&v_6864=30388

160. Viisi tapaa pelastaa pörriäinen! Valitse omasi ja merkkaa tekosi!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...iainen-valitse-omasi-ja-merkkaa-tekosi

161. Pelasta pörriäinen
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/pelasta-porriainen

162. Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

163. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_ylaluokat_FI-web.pdf

164. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite alakoululaisille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_alaluokat_FI-web.pdf

165. Lentoliikenne ja ilmastonmuutos
https://ilmailumuseo.fi/verkkoaineistot/

166. Suomen lajitietokeskus
https://laji.fi/

167. Earth Hour -verkkosivusto
https://wwf.fi/earthhour/

168. Earth Hour -aamunavaus
https://wwf.fi/app/uploads/9/r/v/qeakm...3A%20Tarinat%20ilmastonmuutoksesta.pdf

169. Earth Hour -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/2/r/b/4w7qu...th%20Hour%20-esitys%20oppitunnille.pdf

170. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/app/uploads/e/m/h/z8xu1...teht%C3%A4vi%C3%A4%20oppitunneille.pdf

171. Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407

172. Ilmastonmuutos on pirullinen ongelma -video
https://www.youtube.com/watch?v=I_oHyCGkRTA&t=44s

173. Energiapolitiikka -video
https://www.youtube.com/watch?v=Ysgw1rSPrrI&t=2s

174. Mikromuovit ympäristön saastuttajina - video
https://www.youtube.com/watch?v=KxTdG_Xvx6c&t=14s

175. KOULU MIELENOSOITUKSESSA – Vinkkejä ja ohjeita osallistuville ja ei-osallistuville
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

176. Näin kumoat kummallisia väitteitä ilmastolakoista
https://toivoajatoimintaa.fi/nain-kumoat-kummallisia-vaitteita-ilmastolakoista/

177. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/Ihminen-ja-vesi.pdf

178. Opettajalle; mielenosoitus oppimisympäristönä
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/korsovalittaa/opettajalle/mielenosoitus

179. Ilmastot@komo
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/

180. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

181. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

182. Sodassakin on säännöt | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28857/state-jurdembteiwe6mi/front-page

183. Ilmastokasvatus ja tunteet - Ympäristötunteiden käsittely kasvatuksessa ja opetuksessa
https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/

184. Opettajien ruokakoulutusten antia - tietoa ja tehtäviä opetuskäyttöön
https://openruokaopas.fi/open-ruokakoulutusten-antia/

185. Radikaali toivo -valinnaisaine
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/...ttajalle/radikaali-toivo-valinnaisaine

186. Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumus
https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

187. Mikä meitä estää toimimasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
https://www.sitra.fi/artikkelit/mika-m...sta-ilmastonmuutoksen-hillitsemiseksi/

188. Mahdollinen maailma -ilmastoseikkailupeli
https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/ilmastopeli/

189. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

190. Ihan pihalla -hankkeessa syntyneet opintokokonaisuudet
https://www.ihan-pihalla.com/hankkeessa-syntyneet-oppitunnit

191. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

192. Ilmastotoimet - lautapeli
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_fi.pdf

193. Meidän planeettamme, meidän tulevaisuutemme. Yhdessä ilmastonmuutosta torjumaan
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_fi.pdf

194. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli
https://www.oph.fi/sites/default/files...ments/kasvatus-5-2017-tolppanen-ym.pdf

195. Open työkalupakki ilmastokasvatukseen
https://ilmastokirjo.fi/open-tyokalupakki/

196. Innostavia ilmastotekoja
https://ilmastokirjo.fi/innostavia-ilmastotekoja/

197. Toivoa ja toimintaa
https://toivoajatoimintaa.fi/

198. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli - video
https://youtu.be/Yo1cIzwpMmQ

199. Ekologiset kompensaatiot kannattaa ottaa käyttöön luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. SYKE Policy Brief.
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaist...cy_Brief_Ekologiset_kompensaati(52864)

200. Parhaat Luonto ja Ympäristö -aiheiset StarT -projektit
https://suomi.luma.fi/materiaalit/

201. Ympäristökasvatus draamapedagogiikan keinoin
https://www.villaelba.fi/content/uploa...-st%C3%A4rka-milj%C3%B6medvetenhet.pdf

202. Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena
http://archinfo.fi/2017/04/arkkitehtuu...skokonaisuutena-hameenlinnan-lyseossa/

203. Suomen leirikouluyhdistyksen nettisivut - apupaketti leirikouluun lähtijälle
https://www.leirikoululahettilas.fi/fi

204. Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...Kulttuuri-identiteetti_ja_kasvatus.pdf

205. Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...nt/uploads/2015/04/MP_julkaisu_web.pdf

206. Kasva ja opi puutarhassa- Kumpulan koulukasvitarhan lasten & nuorten vapaa-ajan toiminnan suunnitelma
http://pops.fi/wp-content/uploads/2015/10/Kasva_ja_opi_puutarhassa.pdf

207. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

208. Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opas
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/katso_kaleidoskooppiin.pdf

209. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

210. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

211. Ilmastoneuvottelut yläkoulussa
https://www.sll.fi/2019/03/27/ylakoulu...uvottelutaitoja-ilmastoneuvotteluissa/

212. Kaiken maailman eväät -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/h/e/o/cvkf5...3%A4%C3%A4t%20-oppitunnin%20esitys.pdf

213. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

214. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

215. Vinkkejä ilmastotunteiden käsittelyyn
https://ekoahdistus.blogspot.com/2019/...keja-ilmastotunteiden-kasittelyyn.html

216. Tarinoita muuttuvalta planeetalta
https://wwf.fi/app/uploads/i/n/n/okaic...p4n7v7nejkdkc/tarinakokoelma_suomi.pdf

217. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/v/q/e/b32az...maa-muuttaa-syoemaellae_wwf-raisio.pdf

218. 10 myyttiä aurinkoenergiasta
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicu...ajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf

219. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ruoka-annos-harjoitus
https://wwf.fi/app/uploads/7/6/r/ekfzp...-etsimaessae-harjoitus_-wwf-raisio.pdf

220. Naturewatch Ostoksilla
https://wwf.fi/app/uploads/u/r/e/aeyp3ufhtrln5jeuwymud7a/nw_ostoksilla_a.pdf

221. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

222. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

223. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

224. Ilmastoratkaisut - ajankohtaista
https://www.sitra.fi/aiheet/ilmastoratkaisut/#ajankohtaista

225. 8 + 1 tapaa osallistua ilmastolakkoon
https://www.sitra.fi/blogit/kahdeksan-plus-yksi-tapaa-osallistua-ilmastolakkoon/

226. Oivalla opsista
https://feesuomi.fi/verkkolehti/oivalla-opsista/

227. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

228. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

229. Katso miten koskia kunnostetaan vaelluskaloille, miten taimenet matkaavat kutemaan jokiin.
https://areena.yle.fi/1-4241927

230. Näitä kaloja kannattaa syödä ympäristön kannalta
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/12/...-sarki-hauki-tai-harkasimpun-mati-ovat

231. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

232. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

233. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

234. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

235. Lähdetään retkelle Itämeren rantaan!
https://satakolkyt.fi/130/wp-content/uploads/2019/07/SATAKOLKYT_vinkkivihko.pdf

236. Pieni opas ilmastokasvatukseen
https://vihrealippu.fi/wp-content/uploads/2019/09/ilmasto-opas_netti_v2.pdf

237. Sademetsään samantien
https://vallilalainenvirtanen.blogspot.com/2019/08/sademetsaan-samantien.html

238. Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto
https://www.ymparisto.fi/meri

239. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

240. Kouluruokaa tulevaisuuteen - kuuden viikon ilmastoystävällinen ruokalista
http://www.tinyurl.com/kouluruoka2030/

241. Uutisjuttu: Amazonin hiilivarasto ei palaudu palojen jälkeen entiselleen – tässä viisi syytä, miksi sademetsän tuhot uhkaavat koko maailmaa
https://yle.fi/uutiset/3-10935321

242. Hyvien uutisten näyttely
https://wwf.fi/mediabank/12624.pdf

243. Global Meal -työpajojen taustamateriaali
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

244. Global Meal - Proteiini tofusta vai pekonista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

245. Global Meal - Suklaa. Reilua vai tavanomaista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

246. Global Meal - Maissista brändimuroksi
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

247. Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

248. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

249. Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen
https://openilmasto-opas.fi/ota-kaytto...ankkeen-tehtavat-ja-taustamateriaalit/

250. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

251. Kun koulu kannustaa mielenosoituksiin
https://hairikot.voima.fi/blogi/koulu-kannustaa-mielenosoituksiin/

252. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

253. Opetussuunnitelmat ja ympäristökasvatus
https://www.luontokoulut.fi/ops2016/

254. Perusopetuksen opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus: ladattavia koosteita, vinkkejä ja materiaaleja
https://www.luontokoulut.fi/opetussuunnitelma-ja-kaytannon-vinkit/

255. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

256. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

257. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

258. Muotoiloa! -opettajan opas muotoilukasvatukseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/muotoiloa.pdf

259. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

260. Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184

261. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

262. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

263. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

264. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

265. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

266. 10 suositusta ympäristöahdistuneelle
http://ekoahdistus.blogspot.com/2018/0...suositusta-ymparistoahdistuneelle.html

267. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

268. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

269. Huominen on nyt
http://youtu.be/SMZLu1gpoBQ

270. Kirja ympäristöahdistuksesta ja toivosta
https://www.adlibris.com/fi/kirja/pain-helvettia-9789522886385

271. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

272. Vesitesti-repulla veden laadun mittaaminen (sameus, happi, pH, lämpötila, näkösyvyys, levä)
https://www.youtube.com/watch?v=-057LF6RCc4&feature=youtu.be

273. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

274. Kiitollisuusaarrejahti
http://www.metsaemo.fi/kiitollisuusaarrejahti/

275. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

276. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

277. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

278. Väittelykisa liittyen jätteisiin
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/vaittelykisa-liittyen-jatteisiin/

279. Yhteistuumin viljelemään!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

280. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

281. Ulkona kuin lumiukko
https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html

282. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

283. Vesistöt ja ympäristön suojelu
http://www.paikkaoppi.fi/fi/vesistot-ja-ympariston-suojelu/

284. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

285. Öljyonnettomuus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/%C3%96ljyonnettomuus.pdf

286. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

287. Kohti ympäristötietoisuutta - ympäristökasvatusopas nuorisotyöntekijöille
https://drive.google.com/file/d/0B_HWPTQdjAVGbGVrbTFZWmpwZXc/view?usp=sharing

288. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

289. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

290. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

291. Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet
https://wwf.fi/mediabank/10100.pdf

292. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

293. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

294. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

295. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

296. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

297. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

298. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

299. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

300. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

301. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

302. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

303. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

304. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

305. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

306. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

307. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

308. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

309. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

310. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

311. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

312. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

313. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

314. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

315. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

316. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

317. Elämänkatsomustieto ja ilmastonmuutos
http://openilmasto-opas.fi/elamankatsomustieto/

318. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

319. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

320. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

321. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

322. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

323. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

324. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

325. Aamunavauksia
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/aamunavaukset/

326. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

327. Kotien ekotiimi: Hyvinvointi
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/hyvinvointi_valmis_fix.pdf

328. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

329. Nuorten ekotiimi: osio 8 - Nuoret ohjaksissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...com/tiedostot/08_nuoret_ohjaksissa.pdf

330. Nuorten ekotiimi: osio 2 - Katse peiliin
https://asiakas.kotisivukone.com/files...one.com/tiedostot/02_katse_peiliin.pdf

331. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

332. Jälkiä kartalle: työpajapolku verkkokarttojen ja ympäristökasvatuksen parissa
https://docs.google.com/document/d/1UF...2qA3HpkCirolpClP3z__Hc092hHLJ69XU/edit

333. Kuvaluontopolku Google Mapsiin
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/03/kuvaluontopolku-google-mapsiin.html

334. Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045

335. Nurkantakana.fi
http://www.nurkantakana.fi

336. Viivi ja Wagner johdattavat ilmastonmuutoskysymyksiin
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...viivi-ja-wagner-sarjakuvatehtavat.html

337. Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle
http://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/muistilista/

338. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

339. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

340. Botanian kasvitieteellinen puutarha ja trooppinen perhospuutarha: Perhosen elinkierto
https://www.youtube.com/watch?v=za7Ih0jVpX0

341. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

342. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

343. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

344. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

345. Mummo ja ilmastonmuutos -video
https://www.youtube.com/watch?v=bV7NtGSVVqc

346. Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/15628/OppimisenSillat.pdf?sequence=2

347. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

348. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

349. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

350. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

351. Pelasta maailma - sarja
http://oppiminen.yle.fi/taydennyskoulu...ajille/kansainvalisyys/pelasta-maailma

352. Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio
http://www.kierratyskeskus.fi/files/72/materiaalitehokkuus.pdf

353. Mikä on arvokasta? - Arvojen selkiyttämisharjoituksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4952/4v_mikaonarvokastaA5_lowres.pdf