Material som har som syfte Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

1. Min pappa fiskar för framtiden
https://www.msc.org/se/skola

2. Energiaviisas koululainen – materiaalipaketti alakoululaisille
https://www.valonia.fi/materiaali/energiaviisas-koululainen/

3. Bingo med vinterfåglar
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...er/plocka-med-dig-en-ide/vinterfaglar/

4. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

5. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

6. Direktsådd och plantering (Odla med Sagalund II)
https://www.youtube.com/watch?v=Z5HdrGQJrJQ

7. Förodling (Odla med Sagalund I)
https://www.youtube.com/watch?v=rz850_AJJ-4

8. AAPA - Tarina lapsesta ja ilmastonmuutoksesta
https://luokanopenilmasto-opas.fi/opetusmateriaalit/luokat-1-2/

9. Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit
https://haltia.com/fi/luontokoulu/omat...e-luontoretkelle/etaopetusmateriaalit/

10. Tutkimusmatka kestävään tulevaisuuteen - oppimiskokonaisuus yläkouluille
https://www.etappi.com/jateneuvonta/ym...utkimusmatka-kestavaan-tulevaisuuteen/

11. Luonto kaikille -materiaalit
https://www.paralympia.fi/liikunta/luontokaikille

12. Ympäristökasvatus - Kestävän tulevaisuuden käsikirja
https://www.ps-kustannus.fi/Hannele-Cantell/Ympäristökasvatus.html

13. Koulun korjausopas
https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/koulunkorjausopas/

14. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

15. Nuorten ilmastopaneeli - Kohti 1.5 asteen elämää
https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-2...paneeli-tarttuu-ilmastoharkaa-sarvista

16. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

17. Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti
https://wwf.fi/app/uploads/w/s/a/yvf4w...arinakokoelma_tehtavapaketti_suomi.pdf

18. Bussioppitunti
https://www.lahti.fi/tiedostot/bussioppitunti/

19. Luontotutkijan kesävihko
https://www.lahti.fi/tiedostot/40414/

20. Metsän monimuotoisuuskartoitus
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsan-monimuotoisuuskartoitus/

21. Lintupiirustustaulukko
https://www.lahti.fi/tiedostot/piirustustaulukko-linnut/

22. Vinkit Suomen luonnon päivään kouluissa ja päiväkodeissa
https://suomenluonnonpaiva.fi/vinkit-s...ttoon-kouluille-ja-paivakodeille-2020/

23. Ohjeet kaukoputken käyttöön
https://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/kaukoputkiohje1.pdf

24. Ohjeet kiikarin käyttöön
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-content/uploads/2016/12/kiikariohje.pdf

25. Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo.../08/Labyrintorientering_Tarja_Krum.pdf

26. Miksi ihmisen mieli ja aivot voivat hyvin liikkeessä ja ulkona?
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo..._MiksiMieliAivotVoivatHyvinUlokona.pdf

27. Komealupiini - haitallinen vieraslaji
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2020/05/18/komealupiini-haitallinen-vieraslaji/

28. Jokamiehenoikeudet Suomessa -video
https://youtu.be/5evZeqmQ8Yg

29. Tummaverkkoperhonen - uhanalainen laji
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/07/05/tummaverkkoperhonen-uhanalainen-laji/

30. Jättipalsami - haitallinen vieraslaji
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/07/05/jattipalsami-haitallinen-vieraslaji/

31. Miksi hoidamme niittyjä?
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2020/03/09/miksi-hoidamme-niittyja/

32. Ilmiöoppimisprojektin rakenne (V12)
https://www.youtube.com/watch?v=-bHuP2...X1kzbBczx4pKPQKjGnXNg4aYckG4Qw&index=4

33. Ilmiöoppimisen perusteet (V11)
https://www.youtube.com/watch?v=fkadHt...X1kzbBczx4pKPQKjGnXNg4aYckG4Qw&index=3

34. Monialainen oppiminen: kasvattajakeskeinen menetelmä (V10)
https://www.youtube.com/watch?v=MQBWFP...X1kzbBczx4pKPQKjGnXNg4aYckG4Qw&index=2

35. Mitä on monialainen oppiminen? (V09)
https://www.youtube.com/watch?v=B7NqwZ...X1kzbBczx4pKPQKjGnXNg4aYckG4Qw&index=1

36. Ulkona oppimisen hyödyt (V08)
https://www.youtube.com/watch?v=xoWrBZ...X1kzbBczyPbwJ47sqiglDQqjWBxcl0&index=3

37. Ulkona oppimisen perusteet (V07)
https://www.youtube.com/watch?v=80isuf...X1kzbBczyPbwJ47sqiglDQqjWBxcl0&index=2

38. Ympäristökasvatuksen teoriaa: Palmerin puumalli (V06)
https://www.youtube.com/watch?v=yCxVPT...X1kzbBczyPbwJ47sqiglDQqjWBxcl0&index=1

39. Ympäristökasvatuksen perusteet lyhyesti (V05)
https://www.youtube.com/watch?v=yJTFgA...X1kzbBczyPbwJ47sqiglDQqjWBxcl0&index=4

40. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen (V04)
https://www.youtube.com/watch?v=7uxcdX...X1kzbBczxUMZb21nKam38ia6609nBo&index=7

41. Ilmastonmuutoksen perusteet (V03)
https://www.youtube.com/watch?v=nnJELI...X1kzbBczxUMZb21nKam38ia6609nBo&index=8

42. Luonnon hyvinvointivaikutukset (V02)
https://www.youtube.com/watch?v=EC65_m...X1kzbBczxUMZb21nKam38ia6609nBo&index=9

43. Ympäristökasvatuksen tavoitteet (V01)
https://www.youtube.com/watch?v=jqnl-e...X1kzbBczxUMZb21nKam38ia6609nBo&index=6

44. Jotta huominen tulisi - kansainvälinen käsikirja Carbon Conversations -ryhmille
https://rakkaudestammelajiin.files.wor.../10/jotta-huominen-tulisi-valmis-1.pdf

45. Carbon Conversations työkirja
https://rakkaudestammelajiin.files.wor...-conversations-tyocc88kirja-valmis.pdf

46. Keisarinnan uudet vaatteet - työpaja alakoululaisille kuluttamisesta ja vaatteiden vastuullisuudesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

47. Metsiemme sammaleita - opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...koset/metsiemme-sammalia-opasvihko.pdf

48. Värinauttien luontoaakkoset
https://www.varinautit.fi/wp-content/u...020/03/varinauttien_luontoaakkoset.pdf

49. Yhdenvertaisuus ja syrjintään puuttuminen
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuv...nvertaisuus-ja-syrjintaan-puuttuminen/

50. Kehitysvammaisten tukiliiton Malike
https://www.tukiliitto.fi/malike/

51. Vem annan då?! Handbok för att främja goda relationer och motverka främlingsfientlighet.
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Kuka+muu+muka

52. Jämställdhet i lärande
http://www.tasa-arvokasvatuksessa.fi/

53. Justitieministeriets databank om likabehandling och icke-diskriminering
https://yhdenvertaisuus.fi

54. Runokolo - luontorunotyöpaja, joka sopii jokaiselle
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-cont...s/2020/09/Runokolo_-MAPPAan_ohje-1.pdf

55. Kuva lihan määrän kasvusta maapallolla
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/lihanmaara_kuvaaja_0.pdf

56. Sarjakuva ilmastonmuutoksesta ja sen historiasta
https://www.luomus.fi/sites/default/fi...s/seppoleinosen_ilmastosarjikset_s.pdf

57. Muutosta ilmassa - erään lajin tarina
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/natura_juttu_taitto_final.pdf

58. HSY:n digitaaliset oppimispelit kiertotaloudesta ja vesiasioista
https://www.hsy.fi/ymparistotieto/digitaaliset-oppimateriaalit/

59. Sorteringsspel
https://www.hsy.fi/globalassets/ympari...eto/tiedostot/lajittelupelipaketti.pdf

60. Sattumaruno ja muita suomen kieltä ja kuvataiteita yhdisteleviä luontoteemaisia tehtäviä
https://www.varinautit.fi/luonto/

61. UngInfos digitala skolpaket
https://unginfo.fi/2020/04/22/luckan-unginfo-erbjuder-digitala-skolpaket/

62. Ilmastopaketti - oppisisältö nuorilta nuorille
http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/

63. Skogsartskort och användartips
https://www.haltia.com/fi/luontokoulu/...iselle-luontoretkelle/oppimateriaalit/

64. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

65. Elävät virtavedet -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

66. Talkoot luonnon monimuotoisuuden hyväksi
https://www.espoo.fi/talkoot

67. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

68. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 6: Kierrätys
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...linen-kuluttaminen/teema-6-kierratys-0

69. Stärk och utmana - Idéer för flerspråkig fritidsverksamhet
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/stark-och-utmana/

70. Yyterin luonto -oppimiskokonaisuus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-yyterin-luonto

71. En djupdykning i sötvatten – material och inspiration till uteundervisning
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...likationer/en-djupdykning-i-sotvatten/

72. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 7: Vaatteet vastuullisesti
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uullinen-kuluttaminen/teema-7-vaatteet

73. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 5: Kestävä ja vastuullinen ruoka
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-5-kestava-ja

74. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 4: Kestävä liikenne ja matkailu
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...tuullinen-kuluttaminen/teema-4-kestava

75. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 3: Kestävä ja vastuullinen vedenkulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-3-kestava-ja

76. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 2: Kestävä ja vastuullinen energiankulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-2-kestava-ja

77. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 1: Mitä on kestävä kehitys ja vastuullinen kuluttaminen?
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...vastuullinen-kuluttaminen/teema-1-mita

78. Kompostointi osana ravinteiden kierrätystä
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/3-4-luokka

79. Raaka-aineet ja tavarat kiertoon
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/5-6-luokka

80. Kiertotalous sekä energia- ja ympäristöasiat Satakunnan ammattikorkeakoulun toiminnassa
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...elmat/ammatillinen-oppilaitos-ja-lukio

81. Snygg Beach städtalkoprogram
https://www.siistibiitsi.fi/kummikoulut/

82. Retkeilyn ABC - Retkeilijän vinkit
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc

83. Allemansrättskort och användartips
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2445

84. Roska päivässä -liikkeen Ennaltaehkäise maailman yleisintä roskaa lahjoittamalla miniroskis -haaste
http://www.roskapaivassa.net/ajankohtaista.htm

85. Arter kort - fåglar
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...innut-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

86. Ett skräp om dagen
http://www.roskapaivassa.net/

87. Vieraslajiasiantuntijan neuvo: Nyt keräämään lupiinikimppuja ja näivettämään kurtturuusuja
https://yle.fi/uutiset/3-10818546

88. Kuka marjasi pölyttää - tunnistatko pörriäisen? Tee testi!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...yttaa-tunnistatko-porriaisen-tee-testi

89. Pörriäislive: Seuraa mehiläispesän elämää
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/05/...pysyyko-kuningatar-vallassa-koko-kesan

90. Mustikkapiirakan tulevaisuus - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454399

91. Mitä yhteistä on ihmisellä ja pörriäisellä? - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454407

92. Pörriäisten ruokabuffet - video
https://areena.yle.fi/1-50454409

93. Pörriäiset pyörittävät maailmaa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454404

94. Pörriäisten poikaset tarvitsevat apuasi - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454408

95. Pörriäiset pulassa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454405

96. VieKas LIFE -hankkeen järjestämiin kouluvierailuihin liittyvää vieraslajimateriaalia
http://www.luontoliitto.fi/kouluille/k...uluvierailijalle/vierailijamateriaalit

97. Nuku yö ulkona
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html

98. Ålands landskapsregering: Främmande arter
https://www.regeringen.ax/miljo-natur/frammande-arter

99. VieKas LIFE -hanke (vuosille 2018-2023)
https://viekas.laji.fi/

100. Vieraslajiportaali
http://vieraslajit.fi/fi

101. Kir­jaa luon­to­ha­vain­to­si älyk­kääl­lä so­vel­luk­sel­la – Suo­men La­ji­tie­to­kes­kus yh­teis­työ­hön iNa­tu­ra­list-pal­ve­lun kans­sa
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ela...dcX4eAoLLdvocTDdBox36EPsKS4-Y8OQkf7eW8

102. Vesiluontokurssi Suuri Sininen
http://suurisininen.fi/vesiluontokurssi/

103. Jättiputki - erittäin haitallinen vieraslaji
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-a4ec-3a791f85ab64/Jattiputkiesite.pdf

104. Med friska kliv i naturen -projektets guide över Främmande arter
https://www.allergia.fi/site/assets/files/19395/esite_28_sivua_2018_low.pdf

105. Puutarhan haitalliset vieraslajit
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-990b-2de6a43471e5/Vieraslajiesite.pdf

106. Tupakantumppi on salakavala tappaja, joka ei häviä merestä koskaan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-tappaja-joka-ei-havia-meresta-koskaan

107. Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/167421/SYKEra_37_2016.pdf?sequence=1

108. WWF:n metsävaikuttamisopas
https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7...k1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf

109. Tehtäväkortit lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kka-tehtavakortit-sahkoinen-kaytto.pdf

110. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...0/01/lajiopetusvinkkeja-uusipainos.pdf

111. Lajikortit_selkärangattomat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...tokat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

112. Lajikortit_matelijat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...lijat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

113. Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kalat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

114. Lajikortit_nisäkkäät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kkaat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

115. Lajikortit_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...eces-cards-mushrooms-2-2020-update.pdf

116. Lajikortit_jäkälät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...s-plants-mushrooms-1-1-2020-update.pdf

117. Lajikortit_kalat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...pieces-cards-fishes-09-2019-update.pdf

118. Lajikortit_levät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...spieces-cards-seaweeds-2020-update.pdf

119. Random Acts of Kindness – luo maailmaan hyvää mieltä!
https://toivoajatoimintaa.fi/random-acts-of-kindness/

120. Maaperävisa
https://openruokaopas.fi/wp-content/up.../sites/9/2020/01/Maaper%C3%A4testi.pdf

121. Vieraslajiprojekti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/vieraslajiprojekti/

122. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

123. Kun sademetsä palaa
https://blogit.utu.fi/utu/2019/03/29/kun-sademetsa-palaa/

124. CO2-raportti -verkkolehti
https://www.co2-raportti.fi/

125. Ilmastonmuutoksen hillitseminen talouspoliittisin välinein
https://www.ilmastoraportti.fi/

126. Ilmasto-opas.fi -sivusto
http://ilmasto-opas.fi/fi/

127. Globaalin kuluttajan foorumi: Yksi maapallo
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

128. Globaalin kuluttajan foorumi: Kulutuksen jäljet
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

129. Globaalin kuluttajan foorumi: Ihmiset tavaravuorten takana
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

130. Globaalin kuluttajan foorumi: Hylätyt esineet
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

131. Globaalin kuluttajan foorumi: Ostaako..?
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

132. Globaalin kuluttajan foorumi: ..vai eikö ostaa?
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

133. Globaalin kuluttajan foorumi: Monta tapaa vaikuttaa
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

134. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

135. YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

136. Suomen UNICEFin vesiopas
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/p.../Vesiopas/Vesiopas+kannet_ja_sisus.pdf

137. Kevätseuranta
http://www.kevatseuranta.fi/

138. Metsä mukaan kotiopetukseen
https://mailchi.mp/smy.fi/uutta-metsn-...DbGWuJ83Vx89FGebS0Rh2OUhB15Ecg9bW7QBbc

139. Metsäsuhdetesti
http://metsasuhdetesti.fi/

140. Academia Karanterium
https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/academia-karanterium/

141. Metsän aarre
https://mieli.fi/fi/pelit-ja-teht%C3%A...C3%A4n-aarre-luontoretkimalli-lapsille

142. Merkilliset maaperäeläimet -tietovisa
https://cutt.ly/0yQE4qJ

143. Maaperäeläinten määrityskaava
https://www.luomus.fi/sites/default/fi...iles/maaperaelainten_maarityskaava.pdf

144. Maaperässä kuhisee -tiedeprojekti biologian opetukseen
https://www.luomus.fi/fi/maaperassakuhisee

145. Kevätbingo
http://media.vapr.fi/content/uploads/2020/04/kevatbingo_lumu_20.pdf

146. Suomen lasten metsäretkipäivää vietetään toukokuussa!
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/

147. Operaatio Tuvalu
http://ilmasto.org/ilmari-ilmastokasva...elma-ilmastonmuutoksesta-lapsille.html

148. Ruokatieto, opettajien materiaali
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/opettajien-materiaali

149. Perhosbaari ja perhosystävällinen puutarha
https://indd.adobe.com/view/65b23a50-7ce9-4206-8d6d-3f8d5da480e2

150. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

151. LYKE-verkoston rastipolku
https://www.luontokoulut.fi/rastipolku2020

152. Luontovisa
https://forms.office.com/Pages/Respons...pUNjAyT09JSUlBSUhKMkFGRVlNNUpYOThJWS4u

153. Luonto-Lauran etätehtäviä alakoululaisille
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontoetatehtavia-alakoululaisille/

154. Tietovisa kevätseurannan lajeista
https://forms.office.com/Pages/Respons...pUQVU1SElPTVVIOUVPQUdEWE1ZWEFJRk1PQy4u

155. Tehtäviä koululaisille elektroniikkajäte- ja kiertotalousaiheista
https://aware-eit.eu/education-material/

156. Päiväperhostoukkien kasvatusopas
https://indd.adobe.com/view/243e1b9f-e...CPTxX_S5uwuHmEheJ9UBJ1pnJA3UKdiYXmknkI

157. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

158. Lintujen pesinnän merkit -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

159. Luonto kutsuu seikkailuun - tekemistä luontoretkelle
https://wwf.fi/app/uploads/h/2/2/obxw2...to%20kutsuu%20seikkailuun%20-vihko.pdf

160. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

161. Itämerisuunnistus Pandan polku
https://wwf.fi/mediabank/9738.pdf

162. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

163. Suuri rantaseikkailu
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

164. Vesistömysteeri
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

165. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

166. Naturewatch metsässä
https://wwf.fi/app/uploads/j/n/u/eztia2be2vn3eq2atjv356c/nw_metsassa_a_a4.pdf

167. Naturewatch kaupunkiluonnossa (yläkoulu)
https://wwf.fi/app/uploads/l/j/n/tcqtd...alaei34wse/nw_kaupunkiluonnossa_y6.pdf

168. Naturewatch Järven rannalla
https://wwf.fi/app/uploads/3/6/a/r2v7e...mon6c36mp7s3b/nw_jarven-rannalla_a.pdf

169. Naturewatch Suolla
https://wwf.fi/app/uploads/p/2/4/u2nod....pdf?filename=Naturewatch%20Suolla.pdf

170. Pihan monimuotoisuusselvitys mobiilisti
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ihan-monimuotoisuusselvitys-mobiilisti

171. Wanhaa sanastoa -kuvavisa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/wanhaa-sanastoa-kuvavisa/

172. Omistusmuodot
https://youtu.be/Va3QIr69H2g

173. Vesipisarataide
https://youtu.be/4z6jTAl9fLE

174. Tavutus
https://youtu.be/mIHvp6_Q-o4

175. Vesitutkimuksia, kellunta
https://youtu.be/dzZVIh8Ko50

176. Laskusatu
https://youtu.be/eZg09syojvo

177. Pihabingo
https://youtu.be/mc3c7E_dkOg

178. Metrin arviointi, mittaus
https://youtu.be/x-5F28Tygoo

179. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

180. Suomen hyönteislahkojen tunnistusopas
https://cdn.laji.fi/files/guides/Suome..._Lahkojen_tunnistusopas_sivuittain.pdf

181. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

182. Etä­ope­tus­ta hel­pot­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja: vir­tu­aa­li­met­sä, ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vät ja tut­ki­ja­vi­deot
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kou...SlspHogKRiHCYqadqqAraoaFfz2d5wmfbtVaX4

183. Sisilisko katkaisee hännän
https://www.youtube.com/watch?v=jEcXtQdAEbg

184. Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuvisa/

185. Lintukortit / Fågelkort
https://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

186. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

187. Oma koti kullan kallis! Infoa pölyttäjistä sekä ötökkähotellien rakentamisesta
https://indd.adobe.com/view/773d4c73-9...PigEANVTLslTXAKJmIidmFB0huT8TpGVkBD6nw

188. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...nmuutoksen-vaikutukset-suomen-luontoon

189. Luonto lautasella - etäopiskelumateriaalia ruoan ympäristövaikutuksista
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ateriaali-ruuan-ymparistovaikutuksista

190. Etäopiskelutehtäviä luonnon monimuotoisuudesta
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...elutehtavia-luonnon-monimuotoisuudesta

191. KevätEtsivä-visa
https://cutt.ly/wtL42nz

192. Metsämatikka: Tavoiteluku-peli
https://youtu.be/xWhrfG4wTyU

193. Talvibingo
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoil.../talvibingo-a4-tulostettava-versio.pdf

194. Luontobingo
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoil...obingo-a4-versio-srgb-tulostettava.pdf

195. Hyvän mielen metsäkävelyt
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvi...v%C3%A4n-mielen-mets%C3%A4k%C3%A4velyt

196. Metsämatikka: Rakennusmestari-peli
https://youtu.be/AnUabRQOT_Y

197. Metsämatikka: Kivet-peli
https://youtu.be/y86Naqf_C24

198. Metsämatikka: 21-peli
https://youtu.be/ouqkf9r6IgQ

199. Metsämatikka: Geometria ja tasokuviot
https://youtu.be/T0S7LsmGrL4

200. Metsämatikka: Käen muna-peli
https://youtu.be/yqzrVWvfDkI

201. Metsämatikka: Viiden voimalla laskeminen
https://youtu.be/yA4xgFo_zxs

202. Yle Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi
https://yle.triplet.io/

203. Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen
https://openruokaopas.fi/biologian-ja-...BtoezPJydEUeM_9NEJOODif6m_XaYxQVLsp5qo

204. Otavan opepalvelu - digitaalisia oppimateriaaleja
https://oppimisenpalvelut.otava.fi/uut...8YNupmdxBxXt1JnV_SRJQMKhKwV6eQjOrdrEes

205. Lasten ympäristöopas
https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/lasten-ymparisto-opas.pdf

206. Tunnista lintu - opas aloittelijoille
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/...37itcJ2rS5SYc_0fP1-zFVCN-RyE85hz6MYev4

207. Kuinka hyvin tunnistat lintuja? Yle luonnon lintutesti
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/...ntuja-testaa-yle-luonnon-lintutestissa

208. Retkikartta.fi -palvelu
https://www.retkikartta.fi/?lang=fi&fb...J6onZt_8LL5bBuThsk_glwQDAChs48OwRwc2Wg

209. Arvokas metsämme - dokumentti
https://vimeo.com/372355470?fbclid=IwA...Agi9NzTixDRMdJSjqA54Zwd1Aji8IKWxfn8okI

210. Metsätietäjä - visa
https://www.peliplaza.fi/metsatietaja

211. Pinkka: Lajintuntemuksen oppimisympäristö
https://fmnh-ws-prod.it.helsinki.fi/pi...yjo7hPmcFgI7KNqxE3p6nlqgVZ7iSkM38AwA#/

212. Liikkeelle luontoon - 30 vinkkiä perheiden ulkoiluun
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...ulkoiluvinkit/liikkeelle-luontoon.html

213. Hyvinvointia luonnosta Metsämielen avulla
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...den-ulkoiluvinkit/oma-hyvinvointi.html

214. Lasten ja perheiden ulkoiluvinkit
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...lasten-ja-perheiden-ulkoiluvinkit.html

215. Salapoliisitehtävä: koivu ja mänty
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salapoliisitehtava-koivu-ja-manty/

216. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon -sivustoon liittyviä tehtäviä
https://wwf.fi/app/uploads/l/0/w/m1xg3...%20vaikutukset%20Suomen%20luontoon.pdf

217. Yhdyssanat
https://youtu.be/WGvm7D8b6Lk

218. Ääni-CD
https://youtu.be/dyRjGYfAGRM

219. Kevään merkit_lintujen äänet
https://youtu.be/pZOyeCg7zEI

220. Kuntosali
https://youtu.be/irfNamZS0Dg

221. Bingo kevään ja kesän otuksista
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/bingo-kevaisista-otuksista/

222. Kimalaisen kevätkasvibingo
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kimalaisen-kevatkasvibingo/

223. Viisi tapaa pelastaa pörriäinen! Valitse omasi ja merkkaa tekosi!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...iainen-valitse-omasi-ja-merkkaa-tekosi

224. Metsiemme pistiäisiä
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...set/metsiemme-pistiaisia-opasvihko.pdf

225. Yle Areena: Sisältöjä etäopiskeluun
https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/57-6...MTeDCuLmBqvWYPuSM4be5cdY&t=suositellut

226. 10 vinkkiä kotiopiskeluun
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...kemaan-muuta-10-vinkkia-kotiopiskeluun

227. Tiedonjyvä -ohjelmasarja
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/13/nain-teet-tiedonjyvan-kokeet-kotona

228. Vieraile virtuaalimuseoissa
https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa

229. Pölytys, pölyttäjät ja ruoan tuotanto
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2015/02/YTF-2_2016.pdf

230. Pölyttäjien määrä on romahtanut – ja siitä voi tulla ihmiskunnan kohtalonkysymys
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...-voi-tulla-ihmiskunnan-kohtalonkysymys

231. Tee pörriäisille paratiisi: Tässä 8+101 pölyttäjäkasvia, joista on iloa myös ihmiselle.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...i-puutarhastasi-porriaisten-paratiisin

232. Ryhdy hotellinpitäjäksi! Näin rakennat hyönteishotellin kotipihaan!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...n-rakennat-hyonteishotellin-kotipihaan

233. Tikkujalkaiset
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tikkujalkaiset/

234. Hämähäkki-sokkoleikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/8824/

235. Lajitteluviesti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/lajitteluviesti/

236. Ulkoilijan etiketti - näin liikut vastuullisesti pandemian aikana
https://www.suomenlatu.fi/media/vaikut...iketti-pandemiassa-a3-tulostettava.pdf

237. Pelasta pörriäinen
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/pelasta-porriainen

238. Luontokoodi
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontokoodi/

239. Huoltajan selviytymisopas koronaviruskaranteeniin ja kotiopetukseen
https://www.lskl.fi/blogi/huoltajan-se...nTE8WfNvXevypzEVUGN_lQ1aXdlZDmGGadJf_c

240. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_ylaluokat_FI-web.pdf

241. Veeti-kuutin vuosi -satuvihkonen lapsille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Veeti-kuutin_vuosi_2020_FI_web.pdf

242. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite alakoululaisille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_alaluokat_FI-web.pdf

243. Lentoliikenne ja ilmastonmuutos
https://ilmailumuseo.fi/verkkoaineistot/

244. Animaatioita kiertotaloudesta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrcNaHrhIAN7H1iBBuXVZ3UFUl0vcV7I

245. Hukkataloudesta kiertotalouteen
https://bisneskurssit.fi/kiertotalous/

246. Suomen lajitietokeskus
https://laji.fi/

247. Marine species of the Northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/lano-0028-artbok-hi.pdf

248. Introduction to marine species of the northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2...ecies-of-the-northern-bothnian-bay.pdf

249. SEAmBOTH-blogs
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf

250. Perämeren vesikasvio
https://seamboth.files.wordpress.com/2.../seamboth_a5_0220_saavutettava2131.pdf

251. Matka luonnon monimuotoisuuteen -kuunnelma
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...4490ac67c683e90&swpmtxnonce=70d822fa3b

252. Earth Hour -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/2/r/b/4w7qu...th%20Hour%20-esitys%20oppitunnille.pdf

253. Ilmastonmuutos on pirullinen ongelma -video
https://www.youtube.com/watch?v=I_oHyCGkRTA&t=44s

254. Kemikalisaatio -video
https://www.youtube.com/watch?v=d_ZlhQvKtvA

255. Energiapolitiikka -video
https://www.youtube.com/watch?v=Ysgw1rSPrrI&t=2s

256. Mikromuovit ympäristön saastuttajina - video
https://www.youtube.com/watch?v=KxTdG_Xvx6c&t=14s

257. Maaperän kemia -video
https://www.youtube.com/watch?v=WTlmvaeb0ak&t=2s

258. Pienhiukkaset ilmakehässä
https://www.youtube.com/watch?v=AU2MkJU83d0

259. Merien kemia ja korallit -video
https://www.youtube.com/watch?v=rmnXpho27cw

260. Maaperä on tärkeä luonnonvara -video
https://www.youtube.com/watch?v=MG8BRtsycj8  

261. Tulostettava juliste maaperäeliöistä
https://openruokaopas.fi/wp-content/up...-Maaper%C3%A4eli%C3%B6t-juliste-A4.pdf

262. Maaperäsanasto
https://openruokaopas.fi/10-sanaa-maaperasta/

263. Yle.fi päivittyvä sivusto ilmastonmuutokseen liittyvistä ajankohtaisista asioista
https://yle.fi/aihe/termi/yle/18-189

264. Vesieläinten tutkimista ja digikuvausta
https://www.luontokoulut.fi/download/e...LAINTEN-TUTKIMISTA-JA-DIGIKUVAUSTA.pdf

265. Opettajalle; mielenosoitus oppimisympäristönä
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/korsovalittaa/opettajalle/mielenosoitus

266. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

267. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

268. Sodassakin on säännöt | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28857/state-jurdembteiwe6mi/front-page

269. 10 faktaa maaperästä -video
https://www.youtube.com/watch?v=cljeCBpqWRw&feature=youtu.be

270. Maaperä on ympäristöongelma ja ratkaisu -video
https://www.youtube.com/watch?v=rrCeQnDw22E&feature=youtu.be

271. Mitä multa on? -video
https://www.youtube.com/watch?v=yzSCL5CCSp4&feature=youtu.be

272. Siemenestä kompostiin – ruoan elinkaari
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

273. Saa syödä -sivusto
http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa

274. Kestävä liikkuminen
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kulkuri/hanke/opettajalle-ja-kasvattajalle/

275. Kestävän kehityksen tavoitekortit (Agenda 2030)
https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit

276. Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumus
https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

277. Mikä meitä estää toimimasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
https://www.sitra.fi/artikkelit/mika-m...sta-ilmastonmuutoksen-hillitsemiseksi/

278. Olipa kerran planeetta Maa, toiminnallinen satu
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-cont...2018/02/Olipa-kerran-planeetta-maa.pdf

279. Mahdollinen maailma -ilmastoseikkailupeli
https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/ilmastopeli/

280. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

281. Ilmastonmuutos ja konfliktit
http://ahtisaaripaiva.fi/osallistu/opetusmateriaalit/ilmasto-ja-konfliktit/

282. Materiaalipaketti koulujen ilmastotekoon
https://plan.fi/koulujen-ilmastoteko#materiaalit

283. Maailma lautasella -ruokaopas
https://wwf.fi/app/uploads/7/b/2/6tfzy...zoimdn6jce/ruokavihko_valmis_pieni.pdf

284. WWF:n ruokaopas
https://wwf.fi/ruokaopas/syo-ymparistoystavallisesti/

285. Pallon parasta ruokaa. Vinkkejä ruuasta sinun ja maapallon parhaaksi
https://wwf.fi/app/uploads/d/t/5/3i5cd...gh/wwf_a6_ruokamateriaali_2013_web.pdf

286. Ihan pihalla -hankkeessa syntyneet opintokokonaisuudet
https://www.ihan-pihalla.com/hankkeessa-syntyneet-oppitunnit

287. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

288. Ilmastotoimet - lautapeli
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_fi.pdf

289. Meidän planeettamme, meidän tulevaisuutemme. Yhdessä ilmastonmuutosta torjumaan
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_fi.pdf

290. Luovasti luonnonvaroista
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista

291. Open työkalupakki ilmastokasvatukseen
https://ilmastokirjo.fi/open-tyokalupakki/

292. Innostavia ilmastotekoja
https://ilmastokirjo.fi/innostavia-ilmastotekoja/

293. Osallistu #itämeridinner -haasteeseen ja voita Peltsin ja Tomin kokkaama illallinen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/...een-ja-voita-peltsin-ja-tomin-kokkaama

294. Fakta om: Ån
https://www.naturstigen.fi/fakta-om-an/

295. Veden kiertokulku juliste
https://www.usgs.gov/special-topic/wat...er_objects=0#qt-science_center_objects

296. Parhaat Luonto ja Ympäristö -aiheiset StarT -projektit
https://suomi.luma.fi/materiaalit/

297. Pukeutumisohjeita
https://www.luontokoulut.fi/sisaiset/pukeutumisohjeita/

298. Metsiemme kääpiä- opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...ihkoset/metsiemme-kaapia-opasvihko.pdf

299. Metsiemme kovakuoriaisia - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...svihkoset/metsiemme-kovakuoriaisia.pdf

300. Suomen sudenkorennot
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...metsiemme-sudenkorentoja-opasvihko.pdf

301. Metsiemme linnut - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-ja-opasvihkoset/metsiemme-lintuja.pdf

302. Suomen päiväperhoset - juliste
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-opasvihkoset/upm-perhosjuliste-a4.pdf

303. Puunsyöjät
https://smy.fi/materiaali/puunsyojat/

304. Mitä lepakot syövät + mobilen ohje
https://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakkomobile_fi.pdf

305. Lepakko-origami
https://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakko_origami_A4_fi_se_en.pdf

306. Nuorten ekotiimi: osio 7 - Harkitut harrastukset
http://ekotiimi.demo2.xetnet.com/wp-co...17/09/07_harkitut_harrastukset-net.pdf

307. Oppitunti skeittipuistossa
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/oppitunti-skeittipuistossa/

308. Lamppukoulu
https://lampputieto.fi/lamppukoulu/

309. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

310. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

311. Vuoden aurinkoisimmat yhtälöt
https://wwf.fi/app/uploads/v/r/f/4pjmc...aurinkoisimmat%20yht%C3%A4l%C3%B6t.pdf

312. Kaiken maailman eväät -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/h/e/o/cvkf5...3%A4%C3%A4t%20-oppitunnin%20esitys.pdf

313. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

314. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

315. Allt om årstiderna: Vintern
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-vintern/

316. Allt om årstiderna: Hösten
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-hosten/

317. Allt om årstiderna: Våren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-varen/

318. Allt om årstiderna: Sommaren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-sommaren/

319. Vuodenajat: Kevät
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

320. Vuodenajat: Syksy
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

321. Vuodenajat: Kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

322. Talvimetsässä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

323. Metsän hämärässä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

324. Marssikaa! Hämähäkit
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

325. Kuka linnassa asuu?
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

326. Kiikarissa luonto: Järvet
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

327. Silkkiuikun kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

328. Metsän uumenissa
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

329. Den rosa skogen
https://www.naturstigen.fi/den-rosa-skogen/

330. Artboken - Lajikirja
https://www.naturstigen.fi/artboken-lajikirja/

331. Tiedepaukku: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisiin alueisiin?
https://www.youtube.com/watch?v=ZCESZIiXmyo&feature=youtu.be

332. Ihmeelliset eläimet 1: Käveleminen, lentäminen ja uiminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

333. Ihmeelliset eläimet 2: Näkeminen, kuuleminen ja haisteleminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

334. Tarinoita muuttuvalta planeetalta
https://wwf.fi/app/uploads/i/n/n/okaic...p4n7v7nejkdkc/tarinakokoelma_suomi.pdf

335. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

336. 10 myyttiä aurinkoenergiasta
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicu...ajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf

337. Riittääkö virtaa? -sarjakuvat
https://wwf.fi/app/uploads/l/p/q/gnrxd...tekstittoemaet_ja_tekstilliseta4_b.pdf

338. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ruoka-annos-harjoitus
https://wwf.fi/app/uploads/7/6/r/ekfzp...-etsimaessae-harjoitus_-wwf-raisio.pdf

339. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ilmastoystävälliset reseptit
https://wwf.fi/app/uploads/o/s/p/jcrxe...ystaevaelliset-reseptit-raisio_wwf.pdf

340. Naturewatch Ostoksilla
https://wwf.fi/app/uploads/u/r/e/aeyp3ufhtrln5jeuwymud7a/nw_ostoksilla_a.pdf

341. Naturewatch Talvella
https://wwf.fi/app/uploads/3/a/6/txqhtkzdi7e5lqullkiw6ha/nw_talvi_a.pdf

342. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

343. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

344. Vesijärvi - tietoa ja ideoita lähijärveen tutustumiseksi
https://www.vesijarvi.fi/info/

345. Pelillinen: perusopetukseen suunnattu opas opetuksen pelillistämisestä
https://pelillinen.systime.dk/

346. Koodiaapinen - Opettajan opas koodaukseen koulussa
http://koodiaapinen.fi/

347. Paikkatietopelaamisen pelialustoja
https://sites.google.com/site/paikkatietopelit/pelialustat

348. Vapaita avoimen lähdekoodin ohjelmia
http://viikonvalo.fi/kaikki_valot/

349. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

350. Ilmastoratkaisut - ajankohtaista
https://www.sitra.fi/aiheet/ilmastoratkaisut/#ajankohtaista

351. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

352. Itämeren vieraslajit
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/07/...vieraslajeja-valta-niiden-levittamista

353. Katso millaisia ovat Itämeren ihmeelliset meduusat
https://areena.yle.fi/1-2024870

354. Kuuntele kuinka ihmeellinen Itämeri on
https://areena.yle.fi/1-4523309

355. Kuuntele eri ihmisten kokemuksia Itämerestä, haastattelijana Mikko Peltsi Peltola
https://areena.yle.fi/1-50175099

356. Kuuntele miten Itämeren aallot syntyvät
https://areena.yle.fi/1-4586534

357. Katso miten tutkijat suojelevat haahkoja.
https://areena.yle.fi/1-50002797

358. Katso millainen on meren kevät, merta ihastellessa siivotaan myös rantoja.
https://areena.yle.fi/1-4241928

359. Katso miten koskia kunnostetaan vaelluskaloille, miten taimenet matkaavat kutemaan jokiin.
https://areena.yle.fi/1-4241927

360. Testaa tunnistatko kalalajimme
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/...ehka-sittenkin-tanssiva-skitari-testaa

361. Testaa miten hyvin tunnet hauen ja kuhan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/...en-hyvin-tunnet-arvostetut-petokalamme

362. Viisi ihmistä kertoo, miksi hauki ansaitsee arvostuksemme
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/...llinen-peto-joka-syo-sarkikaloja-viisi

363. Näin voit itse vähentää merien roskaantumista
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/04/...it-itse-vahentaa-merien-roskaantumista

364. Korvameduusan "korva" onkin sukurauhanen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/19/korvameduusan-korva-onkin-sukurauhanen

365. Katso miltä näyttää Itämeri sukelluskalastajan silmin
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/07/...laukaus-koe-itameri-sukelluskalastajan

366. Kutupaikkojen kunnostamisilla autetaan vaelluskaloja
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/...-uhkaavat-kalojamme-nyt-on-aika-auttaa

367. Näitä kaloja kannattaa syödä ympäristön kannalta
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/12/...-sarki-hauki-tai-harkasimpun-mati-ovat

368. Lohen paluu kutemaan synnyinjokeensa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...istin-avulla-lisaantymisvietti-saa-sen

369. Lohen matka Itämerellä hienojen kuvien ja videoiden kera
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-jota-uhkaavat-vain-ihmiset-ja-hylkeet

370. Itämeren ainutlaatuiset elinympäristöt ja lajit
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/itameri

371. Lohen poikasen tarina kuoriutumisesta merelle muuttoon upeiden kuvien kera.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...synnyinjokeensa-havinnyt-lohikanta-vie

372. Luonnon monimuotoisuus - mitä se on?
https://youtu.be/rWhG-sdKmwA

373. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

374. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

375. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

376. Palloässät – päiväkotien sankarit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...teriaalit/opetusmateriaalit/palloassat

377. Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto
https://www.ymparisto.fi/meri

378. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

379. Itämeren vedenalaiset äänimaisemat
https://www.youtube.com/watch?v=H-JlhU...ptEHD6dpifFpoKanS2T7uhnlQ-Tg_pnANoUqEE

380. Kouluruokaa tulevaisuuteen - kuuden viikon ilmastoystävällinen ruokalista
http://www.tinyurl.com/kouluruoka2030/

381. Uutisjuttu: Amazonin hiilivarasto ei palaudu palojen jälkeen entiselleen – tässä viisi syytä, miksi sademetsän tuhot uhkaavat koko maailmaa
https://yle.fi/uutiset/3-10935321

382. Hyvien uutisten näyttely
https://wwf.fi/mediabank/12624.pdf

383. Global Meal - Proteiini tofusta vai pekonista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

384. Global Meal - Suklaa. Reilua vai tavanomaista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

385. Global Meal - Maissista brändimuroksi
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

386. Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

387. Kun koulu kannustaa mielenosoituksiin
https://hairikot.voima.fi/blogi/koulu-kannustaa-mielenosoituksiin/

388. Aistit ulkona
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aistit-ulkona/

389. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

390. Luonnontutkimussetti vesitutkimuksiin
https://www.tevella.fi/kasvatus-ja-opetus/luonnontutkimussetti-vesitutkimuksiin

391. Tiimalasi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

392. Aurinkokello
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

393. Kosteusmittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

394. Käpypuntari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

395. Ilmanpaineen mittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

396. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

397. Tuulen voimakkuuden mittaus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

398. Kasvualustan valmistaminen pieneliöille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

399. Viilin ja jogurtin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

400. Bakteerien siirrostus kasvatusalustalle - opettajan ohje
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

401. Ruuan käsittelyn vaikutus sen säilymiseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

402. Elintarvikkeiden lisäaineet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

403. Hiivasolujen käyminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

404. Malli aivoista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

405. Neuroni askartelupunoksesta
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

406. Neuroni helmistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

407. Mallinnetaan silmän toimintaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

408. Aistiharjoitus: löydä auton reitti
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

409. Miten lihakset toimivat?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

410. DNA-juoste
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

411. DNA –malli piippurassista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

412. DNA:n eristäminen posken limakalvon soluista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

413. DNA:n eristys kiivistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

414. DNAn kiertyminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

415. Mutaatio
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

416. Syljen entsyymien havaitseminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

417. Proteiini-malli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

418. Muovia maidosta
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

419. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

420. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

421. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

422. Lannoituksen vaikutus kasvin juuriin ja lehtiin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

423. Siementen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

424. Kelluvat hedelmät
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

425. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

426. Puiden mittausohjeita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

427. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

428. Maanäytteen pH:n määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

429. Peruskallion vaikutus maaperän happamuuteen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

430. Voiko siemen rikkoa kallion?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

431. Kasvikin hengittää
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

432. Lehden pinta-alan määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

433. Lehden pinnanmuotojen tarkastelua
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

434. Puun kelluminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

435. Uusiopaperin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

436. Paperilaatujen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

437. Aurinkokuntamme etäisyydet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

438. Kuun vaiheiden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

439. Kaakaokraattereita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

440. Auringonpimennys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

441. Mitä auringonpilkut ovat?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

442. Auringon valon ja lämmön jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

443. Yhdistä planeetta ja kuu
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

444. Löytyykö meteoriitin pinnalta elämän merkkejä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

445. Sekoitetaan seoksia
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

446. Sokerisateenkaari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

447. Uppovaaka – areometri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

448. Uppoava öljy
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

449. Punakaali indikaattorina
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

450. Aineiden happamuuden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

451. Hajoavat munat ja hajoavat hampaat
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

452. Happohyökkäys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

453. Missä elintarvikkeissa on tärkkelystä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

454. Pyörivä maito
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

455. Osmoosi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

456. Diffuusio
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

457. Millainen vesi vaahtoaa?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

458. Kutistuva pullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

459. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

460. Termospullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

461. Paineen jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

462. Rakennetaan laskuvarjo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

463. Rakennetaan pintaliitäjä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

464. Rakennetaan helikopteri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

465. Rakennetaan lennokki
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

466. Lämpötilan vaikutus merivirtoihin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

467. Suolainen ja makea vesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

468. Puhdistetaan vettä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

469. Rakenna maanjäristyksen kestävä rakennus!
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

470. Stalaktiitit ja stalagmiitit
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

471. Värien arvoitus – salaisuuden jäljille kromatografian avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

472. Fysiikkaa biologian avulla (yläluokkien fysiikan ja biologian opetukseen)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/01/Fysiikkaa_biologian_avulla.pdf

473. Tehdään pistekirjoitus-aakkoset
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

474. Kysymyksiä koululaisille Liminganlahdesta
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1838

475. Seikkailu lintujen parissa - tehtäviä Liminganlahden luontokeskuksen näyttelyyn
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1836

476. Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184

477. Mihin 1 kWh riittää? -kortit
https://wwf.fi/mediabank/8702.pdf

478. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

479. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

480. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

481. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

482. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

483. Veeti kuutin vuosi -julkaisu lapsille
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/07/veeti-kuutin-vuosi.pdf

484. Jätelajittelukortit
https://www.kierratyskeskus.fi/files/14621/Lajittelukortit_verkko2014.pdf

485. Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortit
https://www.smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/

486. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

487. Tavaran taakka
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...varan_taakka_Polku_2017_A3_juliste.pdf

488. METSÄOLYMPIALAISET
http://www.metsaemo.fi/metsaolympialaiset-lapsille/

489. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/tilattavat-materiaalit/

490. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

491. Veden kierto ja vesihuolto Tampereella
http://www.tampere.fi/vesi/tampereenvesi/opetusmateriaali.html

492. Kirja ympäristöahdistuksesta ja toivosta
https://www.adlibris.com/fi/kirja/pain-helvettia-9789522886385

493. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

494. Vesitesti-repulla veden laadun mittaaminen (sameus, happi, pH, lämpötila, näkösyvyys, levä)
https://www.youtube.com/watch?v=-057LF6RCc4&feature=youtu.be

495. Veden happipitoisuuden mittaus ProOdo ja tulosten jättäminen Järviwiki -palveluun
https://www.youtube.com/watch?v=5JpHLA6u0cg

496. Näkösyvyyden mittaus secchi levyllä
https://www.youtube.com/watch?v=6575z_FpoUk

497. Lumikuorman mittaaminen video
https://www.youtube.com/watch?v=-kdq1Shi6Rk&t=26s

498. Rakenna aurinkopaneelista virtalähde
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-3A72-4C55-9CF3-2D020147AA3C%7D/136663

499. Opi tekemään Arduino sääasema ja aurinkopaneeli sekä kytkentä Internetiin
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-2C65-4B7C-BE5C-442B19782F2D%7D/139044

500. HYPPY tuntemattomaan - seikkailu, esitys ja äänitallenne
http://www.marttinen.fi/metsa

501. Vesiluonnon värityskirja
https://www.suurisininen.fi/tiedostot/...Vesiluontokurssi_v%C3%A4rityskirja.pdf

502. Kokoelmakilpailu
http://www.naturalehti.fi/kokoelmakilpailu/

503. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

504. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

505. Puulajit-vihko
http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/

506. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

507. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

508. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

509. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

510. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

511. Ulkona kuin lumiukko
https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html

512. Tarkkaile lumijälkiä
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/26/tarkkaile-lumijalkia

513. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

514. Kulttuuriympäristö tutuksi - työpaja kulttuuriympäristön historiasta, muutoksesta ja tulevaisuudesta
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ulttuuriymparisto_tutuksi_-tyopaja.pdf

515. Aistit avoinna -peli
http://www.paikkaoppi.fi/fi/aistit-avoinna/

516. Mobiilikasvio
http://www.paikkaoppi.fi/fi/mobiilikasvio/

517. Vesistöt ja ympäristön suojelu
http://www.paikkaoppi.fi/fi/vesistot-ja-ympariston-suojelu/

518. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

519. Jäkälä bioindikaattorina
http://www.paikkaoppi.fi/fi/jakalatutkimus/

520. Väritä kulttuuriympäristö näkyväksi - värityskuvat
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ttuuriymparisto_nakyvaksi_-tyopaja.pdf

521. Talo kuin taideteos - keramiikkatyöpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s..._kuin_taideteos_-keramiikkatyopaja.pdf

522. Kalvosarja ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja-ruokahävikistä

523. Solubiologian piparkakut
http://www.naturalehti.fi/2017/12/15/solubiologin-piparkakut/

524. Metsäinen mobiilipalvelu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laplanduas.plab.metsainen

525. Väestötieteen perusteet
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoul..._type=ketusivu&course_id=tkoulu_vaesto

526. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

527. Saippuan valmistus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Saippuan-valmistaminen.pdf

528. Miksi ja miten jätevettä puhdistetaan?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...n-j%C3%A4tevett%C3%A4-puhdistetaan.pdf

529. Biomatematiikkaa
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomatematiikkaa-1.pdf

530. Mitä piilee talousvedessä?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...it%C3%A4-piilee-talousvedess%C3%A4.pdf

531. Öljyonnettomuus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/%C3%96ljyonnettomuus.pdf

532. Vihreä tehdas
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Vihre%C3%A4-tehdas.pdf

533. Sumuinen aamu metallinkierrätyslaitoksella
http://start.luma.fi/wp-content/upload...-metallinkierr%C3%A4tyslaitoksella.pdf

534. Mustikkatrio
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Mustikkatrio.pdf

535. Kasvien väriaineiden erottelu ohutlevykromatografisesti
http://start.luma.fi/wp-content/upload...hutlevykerroskromatografian-avulla.pdf

536. Hiilivoima ja happamat sateet
http://start.luma.fi/wp-content/upload...7/06/Hiilivoima-ja-happamat-sateet.pdf

537. Biomuovia tärkkelyksestä
http://start.luma.fi/wp-content/upload...Biomuovia-t%C3%A4rkkelyksest%C3%A4.pdf

538. Biomuovia mikrossa
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomuovia-mikrossa.pdf

539. Puun lämpöarvon määritys
http://start.luma.fi/wp-content/upload...A4mp%C3%B6arvon-m%C3%A4%C3%A4ritys.pdf

540. Puun kuivatislaus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Puun-kuivatislaus.pdf

541. Elollinen vai eloton?
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Elollinenvaieloton.pdf

542. Kasvien kasvupyrähdyksiä
http://start.luma.fi/mahdollisuudet/ma...mparisto-varhaiskasvatus-ja-esiopetus/

543. Talviseuranta
http://talviseuranta.fi/

544. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

545. Erilaisia elinympäristöjä
https://youtu.be/4ifquyoOpXE

546. Näkösyvyyden mittaaminen
https://youtu.be/PWnxuLSgIHI

547. Hapanta vai emäksistä?
https://youtu.be/sLJqVgwlqWQ

548. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

549. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

550. Ilveksen jäljillä oppimateriaali
https://drive.google.com/open?id=0BwBnmHpfhDYIUV9Qakl3bEZGWjQ

551. Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla
http://www.kekri.fi/

552. 7.luokan kotitaloustunti retkiolosuhteissa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7.lk-kotitaloustunti-retkiolosuhteissa.pdf

553. Peruna matkalla — video ruoan kiertokulusta
https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8

554. Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa - Bland dykare och vattenskorpioner
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/myt...%20dykare%20och%20vattenskorpioner.pdf

555. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

556. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

557. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

558. Saimaan kuutti ja lumiukko
https://wwf.fi/mediabank/9502.pdf

559. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

560. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

561. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

562. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

563. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

564. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

565. Siemenestä kompostiin - ruoan elinkaari
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

566. Ruoantuotantoa muuttuvassa ilmastossa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoantuotanto-ja-ilmastonmuutos/

567. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

568. Värityskuvia linnuista
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

569. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

570. Naurulokin pesintä -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

571. Mikä lintu -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

572. Terve elämä
http://ymparistoreportterit.fi/vihreal...ontent/uploads/2018/03/terve-elama.pdf

573. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

574. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

575. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

576. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

577. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

578. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

579. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

580. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

581. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

582. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

583. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

584. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

585. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

586. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

587. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

588. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

589. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

590. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

591. Elämänkatsomustieto ja ilmastonmuutos
http://openilmasto-opas.fi/elamankatsomustieto/

592. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

593. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

594. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

595. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

596. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

597. Pieni verstas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/pieni-verstas

598. Tuoksutehdas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/tuoksutehdas/

599. Tietopaketti jätteistä kouluhin ja oppilaitoksiin
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/jatteet/index.html

600. Linnunpönttöohjeita opettajille
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/12/ponttoohjeita-opettajille

601. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

602. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

603. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

604. Salaperäiset eläimet
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salaperaiset-elaimet/

605. Aamunavauksia
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/aamunavaukset/

606. Suovisailu: suo siellä
https://julkaisut.metsa.fi/visat/suo-siell%C3%A4/

607. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

608. Suovisailu: soiden asukkaat
https://julkaisut.metsa.fi/visat/soiden-asukkaat/

609. Suovisailu: ihmisen jäljet
https://julkaisut.metsa.fi/visat/ihmisen-j%C3%A4ljet/

610. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

611. Osaatko viemärietiketin?
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/kodin...iat/viemarietiketti/Sivut/default.aspx

612. Kiitos kun lajittelet -vinkkivideot
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/page/3/

613. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

614. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

615. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

616. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

617. Nuotioruoka - vihkonen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/02/nuotioruokakurssi1.pdf

618. Nuotioruokia
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/nuotioruokia-2/

619. Kotien ekotiimi: Hyvinvointi
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/hyvinvointi_valmis_fix.pdf

620. Kotien ekotiimi: Ostostavat
https://asiakas.kotisivukone.com/files...sivukone.com/ostostavat_valmis_fix.pdf

621. Kotien ekotiimi: Ruoka
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ekotiimi.kotisivukone.com/ruoka_fix02.pdf

622. Kotien ekotiimi: Liikkuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/liikkuminen_valmis_fix.pdf

623. Kotien ekotiimi: Asuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...tisivukone.com/asuminen_valmis_fix.pdf

624. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

625. Nuorten ekotiimi: osio 8 - Nuoret ohjaksissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...com/tiedostot/08_nuoret_ohjaksissa.pdf

626. Nuorten ekotiimi: osio 6 - Hengaillen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/06_hengaillen.pdf

627. Nuorten ekotiimi: osio 5 - Hyvää oloa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/05_hyvaa_oloa.pdf

628. Nuorten ekotiimi: osio 4 - Pöperöt puntarissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...om/tiedostot/04_poperot_puntarissa.pdf

629. Nuorten ekotiimi: osio 3 - Minä ja lajitoverini
https://asiakas.kotisivukone.com/files...m/tiedostot/03_mina_ja_lajitoverit.pdf

630. Nuorten ekotiimi: osio 2 - Katse peiliin
https://asiakas.kotisivukone.com/files...one.com/tiedostot/02_katse_peiliin.pdf

631. Nuorten ekotiimi: osio 1 - Valtakuntani
https://asiakas.kotisivukone.com/files...kone.com/tiedostot/01_valtakuntani.pdf

632. Älä osta mitään päivän päivänavaus ja tunti
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/alaostamitaanohjelma1.pdf

633. Ohje stereomikroskoopin käyttöä varten
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/mikroskooppiohje1.pdf

634. Jälkiä kartalle: työpajapolku verkkokarttojen ja ympäristökasvatuksen parissa
https://docs.google.com/document/d/1UF...2qA3HpkCirolpClP3z__Hc092hHLJ69XU/edit

635. Mobiililuontopolku Endomondoon
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016...oin-tehda-luontopolun-endomondoon.html

636. Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045

637. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

638. Luentovideo: Tulevaisuuden talvet Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...c57/tulevaisuuden-talvet-suomessa.html

639. Luentovideo: Vaarallisia sääilmiöitä Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...vaaralllisia-saailmioita-suomessa.html

640. Muutoksen merkit
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut.../muutoksen-merkit-oppimistehtavat.html

641. Viivi ja Wagner johdattavat ilmastonmuutoskysymyksiin
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...viivi-ja-wagner-sarjakuvatehtavat.html

642. Muuttuvat ilmastovyöhykkeet
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...ilmastovyohykkeet-oppimistehtavat.html

643. Maapallon ilmastohistoria
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...n-ilmastohistoria-oppimistehtavat.html

644. Kartonki-Aino
http://www.smy.fi/materiaali/kartonki-aino/

645. Metsäankka-satukirja
http://www.smy.fi/materiaali/metsaankka/

646. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

647. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

648. Salainen pussi - ohje + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...aisen-pussin-kortteihin-paivitetty.doc

649. Botanian kasvitieteellinen puutarha ja trooppinen perhospuutarha: Perhosen elinkierto
https://www.youtube.com/watch?v=za7Ih0jVpX0

650. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

651. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

652. Hämeenkylmänkukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/hameenkylmankukka

653. Suppilovahvero on myöhäissyksyn sieniherkku
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...lovahvero-on-myohaissyksyn-sieniherkku

654. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

655. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

656. Lintujen pesintä ja muutto
http://oppiminen.yle.fi/linnut/lintujen-pesinta-muutto

657. Tehtäviä linnuista
http://oppiminen.yle.fi/linnut/tehtavia-linnuista

658. Limasienet ovat oikea luonnonoikku
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/limasienet-ovat-oikea-luonnonoikku

659. Sieni on omituinen eliö
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/sieni-on-omituinen-elio

660. Suomumustesieni kerää itseensä ympäristömyrkkyjä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sieni-keraa-itseensa-ymparistomyrkkyja

661. Käävät ovat tehokkaita lahottajia
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/kaavat-ovat-tehokkaita-lahottajia

662. Sienten merkitys luonnon kiertokulussa
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sienten-merkitys-luonnon-kiertokulussa

663. Koivu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/koivu

664. Paju
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/paju

665. Tuomi
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tuomi

666. Tervaleppä ja harmaaleppä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tervaleppa-harmaaleppa

667. Yhteyttämisen valoreaktiot
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/yhteyttamisen-valoreaktiot

668. Ruska
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/ruska

669. Mitä hyötyä on punaisesta väristä?
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...utta/mita-hyotya-on-punaisesta-varista

670. Kukkien tuoksu houkuttelee hyönteisiä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/kukkien-tuoksu

671. Sammalet ovat itiökasveja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sammalet-jakalat/sammalet-ovat-itiokasveja

672. Jäkälät reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...eagoivat-herkasti-ilman-epapuhtauksiin

673. Auringon valo ja pölyttyminen
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/auringon-valo-polyttyminen

674. Tehtäviä kasveista ja sienistä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/tehtavia-kasveista-sienista

675. Voikukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/voikukka

676. Vesitatar
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/vesitatar

677. Valkovuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/valkovuokko

678. Ulpukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/ulpukka

679. Suopursu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/suopursu

680. Oravanmarja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/oravanmarja

681. Sinivuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/sinivuokko

682. Pujo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/pujo

683. Näsiä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/nasia

684. Nokkonen
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/nokkonen

685. Mäntykukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/mantykukka

686. Lumme
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lumme

687. Leskenlehti
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/leskenlehti

688. Käenkaali eli ketunleipä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kaenkaali-ketunleipa

689. Kihokki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kihokki

690. Saniaiset, kortteet ja lieot
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/saniaiset-kortteet-lieot

691. Lehtoimikkä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lehtoimikka

692. Ellan eväät: Ellan eettinen päivä
http://www.youtube.com/watch?v=tzUbojG...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

693. Ellan eväät: ilmastovastuulliset ostokset
http://www.youtube.com/watch?v=K621y4Y...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

694. Samaan aikaan toisaalla: arjen unelmat
https://www.youtube.com/watch?v=kr8huZeittE

695. Samaan aikaan toisaalla: myrkyllinen aikamatka
https://www.youtube.com/watch?v=1sPOKqzYh7s

696. Samaan aikaan toisaalla: iloinen paluu
https://www.youtube.com/watch?v=EE69JeKtvb8

697. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

698. Tehtäviä kulttuuriympäristöstä
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tehtavia-kulttuuriymparistosta/

699. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

700. Siida - koululaistehtäviä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/siidankoululaistehtavat.pdf

701. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

702. Jippo-polku
http://www.ejippo.fi/file_download/16/Jippopolku%5B1%5D.pdf

703. Lintupilli
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-lintupilli

704. Tupakan viljely kuormittaa peltoja ja sademetsiä
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ympar...-viljely-kuormittaa-peltoja-sademetsia

705. Elefantin hammastahna
http://www.ejippo.fi/file_download/27/elefantin+hammastahna.doc

706. Maaginen maito
http://www.ejippo.fi/teemat/maaginen-maito

707. Väriloistoa vesilasissa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-variloistoa-vesilasissa

708. Kimallusta
http://www.ejippo.fi/file_download/43/Kimallusta.doc

709. Ihmeelliset olomuodot
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-ihmeelliset-olomuodot

710. Kananmuna pulloon - ilman ominaisuuksia
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kananmuna-pulloon

711. Lunta tupaan
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-lunta-tupaan

712. Läpi kirkkaan jään
http://www.ejippo.fi/file_download/54/L%C3%A4pi+kirkkaan+j%C3%A4%C3%A4n.doc

713. Veden pintajännitys
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-jannittaako-vetta

714. Kemiaa taivaalla
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kemiaa-taivaalla

715. Superkestävät saippuakuplat
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-superkestavat-saippuakuplat

716. Kodin pääkallot ja rastit
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kodin-paakallot-ja-rastit

717. Muuttuva mustikka
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muuttuva-mustikka

718. Kummallinen kananmuna
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kummallinen-kananmuna

719. Punakaali-cocktail
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-punakaali-cocktail

720. Valmista oma vedenpuhdistamo
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-valmista-oma-vedenpuhdistamo

721. Muuta kerma voiksi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muuta-kerma-voiksi

722. Tee oma kompassi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-kompassi

723. Taikinatulivuori
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-taikinatulivuori

724. Tee oma pilvi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-pilvi

725. Tee oma auringonpimennys
http://www.ejippo.fi/teemat/musta-aurinko-paistaa-tee-oma-auringon-pimennys

726. Sulaa kivivirtaa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sulaa-kivivirtaa

727. Tähtitaivaan eläintarha
http://www.ejippo.fi/file_download/40/T%C3%A4htitaivaan+el%C3%A4intarha.doc

728. Sateentekijä
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sateentekija

729. Maa ja Aurinko avaruudessa
http://www.ejippo.fi/teemat/maa-ja-aurinko-avaruudessa

730. Kuinka hiiva toimii?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuinka-hiiva-toimii

731. Pistetään luonto purkkiin
http://www.ejippo.fi/teemat/luonto-purkissa

732. Kuka syö kenet?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuka-syo-ja-kenet

733. Hemaisevat homeet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-hemaisevat-homeet

734. Siemenet itämään
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-siemenet-itamaan

735. Yhteistä sukujuurta
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-yhteista-sukujuurta

736. Kukkien väriloistoa
http://www.ejippo.fi/teemat/kukkien-variloistoa

737. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

738. Mummo ja ilmastonmuutos -video
https://www.youtube.com/watch?v=bV7NtGSVVqc

739. Ilmastonmuutoksen perusteet
https://www.youtube.com/watch?v=Z492NKa1tqo

740. Muodonmuutos
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muodonmuutos

741. Tutkimusmatka roskiskatokseen
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tutkimusmatka-roskiskatokseen

742. Matojen maailma
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-matojen-maailma

743. Sataa, sataa ropisee - sademäärätutkimus
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sataa-sataa-ropisee

744. Sienet itiöimään!
http://www.ejippo.fi/teemat/sienet-itioimaan

745. Tunnista eläinten jäljet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tunnista-jalanjaljet

746. Kevään linnut
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kevaan-linnut

747. Vedenpuhdistamo luonnonmateriaaleista
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-i...le-vedensuodatin-luonnonmateriaaleista

748. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen
http://www.smy.fi/materiaali/olli-oravainen-ja-mari-muurahainen/

749. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

750. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

751. Roskispeli
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-pelaa-roskispelia

752. Roskavisa
http://www.ejippo.fi/file_download/72/Roskavisa.pdf

753. Ainoastaan suojelu voi pelastaa saimaannorpan
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...aan-suojelu-voi-pelastaa-saimaannorpan

754. Puutiainen herättää monissa pelkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/puutiainen-herattaa-monissa-pelkoa

755. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

756. Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?T...s=&PublicationSeries=&ProductCategory=

757. Suomen rannikon vedenalainen luontopolku valokuvin
http://prezi.com/ntc660qvevpg/vedenalainen-luontopolku/

758. Ilves (Lynx lynx)
http://www.ilveskeskus.fi

759. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

760. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

761. Nykysuon käsikirja -- Jakso 9. Vapaa-ajan vietto ja matkailu suolla
https://www.youtube.com/watch?v=G8VD0GZNQrs

762. Tuulet
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/tuulet

763. Oiva askarteluopas
http://www.kierratyskeskus.fi/kadentaitopalvelu_napra/oiva-askarteluopas

764. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

765. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

766. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

767. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

768. Myrskyt ja trombit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/myrskyt-trombit

769. Miten sateenkaari syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/miten-sateenkaari-syntyy

770. Ukkonen ja salamointi
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/ukkonen-salamointi

771. Sade
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/sade

772. Pilvityypit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/pilvityypit

773. Kysymyksiä vedestä ja lumesta
http://www.yle.fi/java/elearning2/$7s8...m/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=3709

774. Miten luonto sopeutuu talveen?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$1a1...z/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=3680

775. Lumi, jää ja pakkanen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/lumi-jaa-pakkanen

776. Miten pilvet syntyvät?
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/miten-pilvet-syntyvat

777. Ekolokero: Luonto siirtyy syysaikaan
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-siirtyy-syysaikaan

778. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

779. Ekolokero: Luonto sopeutuu talveen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-sopeutuu-talveen

780. Korkea- ja matalapaine ja suihkuvirtaukset
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/matalapaine-korkeapaine-suihkuvirtaukset

781. Auringon lämpö ja säteily
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/auringon-lampo-sateily

782. Vesi luonnonvarana
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/vesi-luonnonvarana

783. Suomen ilmasto muuttuu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/suomen-ilmasto-muuttuu

784. Roskisrotta - Lasten kierrätysseikkailu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/roskisrotta-lasten-kierratysseikkailu

785. Pelasta maailma - sarja
http://oppiminen.yle.fi/taydennyskoulu...ajille/kansainvalisyys/pelasta-maailma

786. Luonnon öiset kulkijat
http://oppiminen.yle.fi/luontoa-harrastamaan/luonnon-oiset-kulkijat

787. Kielo on kansalliskukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kielo

788. Kevätlinnunsilmä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kevatlinnunsilma

789. Kevätlinnunherne
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kevatlinnunherne

790. Jättipalsami
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/jattipalsami

791. Saariston kevät
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/saariston-kevat

792. Isokarin majakkasaari
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/isokarin-majakkasaari

793. Ahvenanmaan omaperäinen luonto
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/ahvenanmaan-omaperainen-luonto

794. Itämeri ei voi hyvin
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/itameri-ei-voi-hyvin

795. Murtovesirannalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/murtovesirannalla

796. Talvisessa Vaara-Suomessa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/talvisessa-vaara-suomessa

797. Metsäpalot muuttavat maisemaa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsapalot-muuttavat-maisemaa

798. Metsän siimeksessä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsan-siimeksessa

799. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

800. Jätteiden lajittelujulisteet
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9149/Lajittelujulisteet_VETY_0514.pdf

801. 4-sivuinen kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...tember-2010/math-activities---age-9-12

802. Matematiikkapelejä koulun pihalla (6-9-vuotiaat): geometriset muodot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGIzMzg0NTI2ZWM3MWY1NQ

803. Kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...ptember-2010/math-activities---age-6-9

804. Nykysuon käsikirja -- Jakso 10. Takaisin luontoon!
https://www.youtube.com/watch?v=CBrVhvbPpwE

805. Nykysuon käsikirja -- Jakso 8. Suokävijän opas
https://www.youtube.com/watch?v=ac27GlceuYA

806. Nykysuon käsikirja -- Jakso 6. Suoluonto keväällä ja kesällä
https://www.youtube.com/watch?v=3iZocHgHxV4

807. Nykysuon käsikirja -- Jakso 7. Suoluonto syksyllä ja talvella
https://www.youtube.com/watch?v=JH0oBiXHFm0

808. Nykysuon käsikirja -- Jakso 1. Miten paljon maailmassa on soita?
https://www.youtube.com/watch?v=qxhT0LkMdbU

809. Nykysuon käsikirja -- Jakso 4. Ennallistaminen
https://www.youtube.com/watch?v=qb2tputND6g

810. Nykysuon käsikirja -- Jakso 5. Miten soita ennallistetaan?
https://www.youtube.com/watch?v=3L4oE3doT_M

811. Nykysuon käsikirja -- Jakso 3. Suon käyttö
https://www.youtube.com/watch?v=VGV--2d5KpQ

812. Nykysuon käsikirja -- Jakso 2. Suon kulttuuriperintö
https://www.youtube.com/watch?v=C5bhAwetdWY

813. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - tehtäviä koululaisille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/pallasyllas-koululaisille.pdf

814. Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/helv-opesivu-oppilas.pdf

815. Suon asukkaita
http://www.yle.fi/java/elearning2/$37v...oi/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=124

816. Onko asteroidien uhka todellinen?
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au...tamme/onko-asteroidien-uhka-todellinen

817. Kuu on Maan kiertolainen
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/kuu-on-maan-kiertolainen

818. Saturnuksen renkaat
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/saturnuksen-renkaat

819. Jupiterin kuut
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/jupiterin-kuut

820. Aurinko on aurinkokuntamme keskipiste
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au.../aurinko-on-aurinkokuntamme-keskipiste

821. Planeetat ja Pluto
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeetat-pluto

822. Planeettojen synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeettojen-synty

823. Maan synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/maan-synty

824. Mikä kevään lintu?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$l0r...h/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2799

825. Avaruusohjelmat
http://www.yle.fi/java/elearning2/$j62...9ei486b9k/lesson/index.nvl?0.task=1846

826. Avaruussanastoa 3
http://www.yle.fi/java/elearning2/$h52...0/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2789

827. Avaruussanastoa 2
http://www.yle.fi/java/elearning2/$1gq...8/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2797

828. Avaruussanastoa 1
http://www.yle.fi/java/elearning2/$t1b...o/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2801

829. Valoilmiöt
http://www.yle.fi/java/elearning2/$kyw...u/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2779

830. Taivaankappaleet
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cpl...t/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1618

831. Tunnetko auringon?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cwc...a/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1913

832. Mitä tiedät Plutosta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$9f0...7/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2800

833. Mitä tiedät Jupiterista?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$ml4...x/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2788

834. Mitä tiedät Saturnuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$0qi...s/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2792

835. Mitä tiedät Uranuksesta ja Neptunuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$nss...r/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2796

836. Mitä tiedät Marsista?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$oez...s/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2695

837. Avaruustehtäviä
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/avaruustehtavia

838. Elämää suolla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/elamaa-suolla

839. Suomen eri suotyypit
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/suomen-eri-suotyypit

840. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

841. Eläinten esiinmarssi - sarja
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/elainten-esiinmarssi

842. 1950-luvun maatilalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/1950-luvun-maatilalla

843. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla

844. Kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunkiluonnossa

845. Kaupunki elinympäristönä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunki-elinymparistona

846. Vesistöjen jäätyminen
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/vesistojen-jaatyminen

847. Järvimaisemissa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/jarvimaisemissa

848. Hyönteiset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/hyonteiset-on-suurin-ryhma

849. Hyönteisistä on moneksi
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyonteisista-on-moneksi

850. Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...et-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita

851. Hyödyllisiä ja harmillisia
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyodyllisia-harmillisia

852. Sudenkorennot ovat hyönteismaailman ilma-akrobaatteja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vat-hyonteismaailman-ilma-akrobaatteja

853. Sammakko ja sen kehitys
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/sammakko-sen-kehitys

854. Suomalaisia kalalajeja
http://oppiminen.yle.fi/kalat/suomalaisia-kalalajeja

855. Poro on puolikesy hirvieläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/hirvielaimet/poro-on-puolikesy-hirvielain

856. Hirvi on metsän kruunupää
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hirvielaimet/hirvi-on-metsan-kruunupaa

857. Siili on piikikäs yöeläjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...onteissyojat/siili-on-piikikas-yoelaja

858. Majava on metsän taitava arkkitehti
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...at/majava-on-metsan-taitava-arkkitehti

859. Orava viihtyy kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...rsijat/orava-viihtyy-kaupunkiluonnossa

860. Liito-orava on kolopesijä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/liito-orava-on-kolopesija

861. Yksineläjä ilves saalistaa iltahämärässä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...ilvekset/ilves-saalistaa-iltahamarassa

862. Karhu on Suomen kansalliseläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...lvekset/karhu-on-suomen-kansalliselain

863. Susi on laumasielu
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...kaisia/koiraelaimet/susi-on-laumasielu

864. Ahma on äärimmäisen uhanalainen eläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...laimet/ahma-on-aarimmaisen-uhanalainen

865. Saukko on varsinainen vesipeto
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...elaimet/saukko-on-varsinainen-vesipeto

866. Villiminkki on haitallinen tulokaslaji
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...villiminkki-on-haitallinen-tulokaslaji

867. Apilat
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/apilat

868. Apila, niittyhumala, peltosaunio ja piharatamo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...la-niittyhumala-peltosaunio-piharatamo

869. Isotalvikki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/isotalvikki

870. Perustietoa kestävästä kulutuksesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/60/kestava_kulutus.pdf

871. Ekoaskarteluohjeita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/69/askarteluohjeita.indd.pdf

872. Ympäristöystävän koulureppu
http://www.kierratyskeskus.fi/files/74/koulureppu.pdf

873. Samaan aikaan toisaalla: diilerin blues
https://www.youtube.com/watch?v=GTfepom-xjo

874. Samaan aikaan toisaalla: energian hinta?
https://www.youtube.com/watch?v=HWSQt9MZ75E

875. Samaan aikaan toisaalla: tunteita ja tyrskyjä
https://www.youtube.com/watch?v=rz0tZuhksnI

876. Asukaslaskuri
http://www.luomus.fi/sites/default/fil...eutumisen_sankareita_asukaslaskuri.pdf

877. Lepakonpöntön ohje
http://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakkopontto_ohje-2.pdf

878. Jäteastia kuvasarja
http://www.kierratyskeskus.fi/files/58/diasarja_jateastioista.pdf

879. Oppia etelästä - julistesarja
http://www.kierratyskeskus.fi/nayttelyt

880. Mikä on arvokasta? - Arvojen selkiyttämisharjoituksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4952/4v_mikaonarvokastaA5_lowres.pdf

881. Kettu on sopeutuja
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...met/viekas-kettu-viihtyy-lintujahdissa

882. Tunturisopuli vaeltaa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/tunturisopuli-vaeltaa

883. Halli on Itämeren suurin hylje
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hylkeet/halli-on-itameren-suurin-hylje

884. Vaskitsa ja rantakäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/vaskitsa-rantakaarme

885. Rupikonnien elämänrytmi on kiireetön
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakko...t/rupikonnien-elamanrytmi-on-kiireeton

886. Kyykäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/kyykaarme

887. Ahven on Suomen kansalliskala
http://oppiminen.yle.fi/kalat/ahven-on-suomen-kansalliskala

888. Vesikirppu on äyriäinen
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/vesikirppu-on-ayriainen

889. Heinäsirkat viestivät toisilleen sirittämällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rkat-viestivat-toisilleen-sirittamalla

890. Metsämyyrä on tehokas lisääntyjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...sijat/metsamyyra-on-tehokas-lisaantyja

891. Piisami on kotoisin Pohjois-Amerikasta
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...piisami-on-kotoisin-pohjois-amerikasta

892. Lentävä lepakko suunnistaa äänen avulla
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...syojat/lepakko-suunnistaa-aanen-avulla

893. Nahkiainen on ympyräsuinen
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/nahkiainen-on-ympyrasuinen

894. Haistaako kala kompostilta löyhkäävän onkimadon?
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelija...-kala-kompostilta-loyhkaavan-onkimadon

895. Särki ja hauki - saalis ja peto
http://oppiminen.yle.fi/kalat/sarki-hauki-saalis-peto

896. Hämähäkit ovat hyödyllisiä petoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/hamahakit-ovat-hyodyllisia-petoja

897. Kuinka hämähäkinseitti syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...gattomia/kuinka-hamahakinseitti-syntyy

898. Vesimittari kulkee vetten päällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tomia/vesimittari-kulkee-vetten-paalla

899. Tuhatjalkaisella ei olekaan tuhatta jalkaa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tjalkaisella-ei-olekaan-tuhatta-jalkaa

900. Raatokärpäsillä on hyvä hajuaisti
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/raatokarpasilla-on-hyva-hajuaisti

901. Perhoset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-muita-selkarangattomia/perhoset

902. Meduusat, pelkkää vettäkö?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...karangattomia/meduusat-pelkkaa-vettako

903. Banaanikärpänen tykkää hedelmistä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vallinen-vieras-suomalaisissa-kodeissa

904. Kukkakärpäset ovat lentotaitureita
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/kukkakarpaset-ovat-lentotaitureita

905. Muurahaiset ovat järjestäytynyttä joukkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rahaiset-ovat-jarjestaytynytta-joukkoa

906. Muurahainen lypsää kirvoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/muurahainen-lypsaa-kirvoja

907. Hämähäkin verkonkudonta
http://www.yle.fi/oppiminen/flash/hamahakki/verkonkudonta.swf

908. Hiilen kierto ja yhteyttäminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...i/5_hiilen_kierto_ja_yhteyttaminen.pdf

909. Vanha on parempaa-julistesarja
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparist...ristokoulu_polku/lainattavat_nayttelyt

910. Keke koulussa-sivusto
http://www.4v.fi/4v-hanke/kasvattajille/keke_koulussa

911. Onnea ostamatta: omista onnea
https://www.youtube.com/watch?v=nZQk4c...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

912. Onnea ostamatta: pala luontoa
https://www.youtube.com/watch?v=u0jcjQ...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

913. Onnea ostamatta: vanhasta uutta
https://www.youtube.com/watch?v=-V11p3...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

914. Onnea ostamatta: kuin silloin ennen
https://www.youtube.com/watch?v=R71hhk...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

915. Onnea ostamatta: onnen eväät
https://www.youtube.com/watch?v=fk_T7x...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

916. Onnea ostamatta: tavaroita, joilla on tarinoita
https://www.youtube.com/watch?v=RoRxEe...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

917. Onnea ostamatta: rahat ja henki
https://www.youtube.com/watch?v=HvK1bE...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

918. Onnea ostamatta: sormus ja selkäreppu
https://www.youtube.com/watch?v=cUsGf3...7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe&index=1

919. Onnea ostamatta: talouden rattaat
https://www.youtube.com/watch?v=U_GaodPcr8A

920. Rojupöhö-näytelmä
http://vimeo.com/2803686

921. Keke leikkipuistossa-vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/4779/Keke_leikkipuistossa_vuosikalenteri.pdf

922. Keke leikkipuistossa-kestävän kehityksen ohjelma
http://www.4v.fi/files/4778/keke_leikkipuistossa_PDF_2011.pdf

923. Keke koulussa -vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/5064/keke_koulussa_kalenteri_FILL.pdf

924. Keke koulussa - Kestävän kehityksen ohjelma, kalvosarja
http://www.4v.fi/files/4845/keke_koulussa_kalvot_valmis.pdf

925. Rakenna linnunpönttö!
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/info/info_linnunpontto.html

926. Energia-Ella: valaistus
https://www.youtube.com/watch?v=6pt9B2...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

927. Energia-Ella: kylmälaitteet
https://www.youtube.com/watch?v=_eo0bt...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

928. Energia-Ella: tiskaaminen
https://www.youtube.com/watch?v=-NE-K-...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

929. Energia-Ella: saunominen
https://www.youtube.com/watch?v=3M5Ilr...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

930. Energia-Ella: lattialämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=8LZjWQ...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

931. Energia-Ella: suihku
https://www.youtube.com/watch?v=lT-0K-...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

932. Energia-Ella: pyykinpesu
https://www.youtube.com/watch?v=GzMAbB...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

933. Energia-Ella: lämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=f73pFc...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

934. Energia-Ella: viihdelaitteet
https://www.youtube.com/watch?v=_nJf_u...bHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr&index=1

935. Tekotallaaja: turhakkeita ja tunteita
https://www.youtube.com/watch?v=42Hj1k...ist=PLlybHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I

936. Tekotallaaja:biojätepussi sanomalehdestä
http://www.youtube.com/watch?v=tN8CnpL...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=5

937. Tekotallaaja: pyörällä olisit jo perillä
https://www.youtube.com/watch?v=xZSgxM...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=3

938. Tekotallaaja: lähelle vai kauas?
https://www.youtube.com/watch?v=KLLq3y...ist=PLlybHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I

939. Tekotallaaja: jäätelöä ja yrttejä
https://www.youtube.com/watch?v=cE4bXz...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=1

940. Ellan eväät: Ellan kauppareissu
https://www.youtube.com/watch?v=0J7kGg...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

941. Ellan eväät: Ella goes wild
https://www.youtube.com/watch?v=cDYiDQ...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

942. Ellan eväät: sesonkiruokaa
https://www.youtube.com/watch?v=MoL8kE...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

943. Ellan eväät: uhanalaiset kalalajit
http://www.youtube.com/watch?v=cY5Rmli...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

944. Ellan eväät:ruuan valmistus
https://www.youtube.com/watch?v=8rW2rY...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

945. Ellan eväät: ruuan tähteet
https://www.youtube.com/watch?v=1FuIXO...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx