Material som har som syfte Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal

1. Ett kemikaliesmart hem
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/kemikaliesmarth_hem_webb

2. Teaching media literacy & geographies of consumption: a guide to running a subvertisement workshop
https://eetti.fi/wp-content/uploads/2018/11/VASTAMAINOS_ENG_2018_WEB.pdf

3. Eetin materiaalit ruoan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/ruoka/

4. Eetin materiaalit vaatteiden tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

5. Eetin materiaalit elektroniikan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/

6. Medialukutaitoa vastamainoksista – opas vastamainostyöpajan pitämiseen
https://eetti.fi/materiaalit/oppimater...-medialukutaito-opettajan-materiaalit/

7. Mainoslukutaitoa yläkouluun ja toiselle asteelle
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/kuluttaminen-medialukutaito/

8. Johdantoluento: Mitä ympäristökasvatus on?
https://youtu.be/oD8aA9fMTaw

9. Vinkit Suomen luonnon päivään kouluissa ja päiväkodeissa
https://suomenluonnonpaiva.fi/vinkit-s...ttoon-kouluille-ja-paivakodeille-2021/

10. Lasten luontovuosi
https://mappa.fi/user_content/0336efbdb279ac2c6f4d9f0987740473c10b3f88

11. Unelmamatkoja hiilineutraaliin tulevaisuuteen - oppimateriaali
https://dodo.org/2021/03/10/oppimateri...tkoja-hiilineutraaliin-tulevaisuuteen/

12. Stamcellsportalen - information om stamceller, stamcellsforskning och stamcellsbehandlingar
https://www2.helsinki.fi/fi/projektit/kantasoluportaali

13. Pieni opas ympäristöahdistukseen
https://mappa.fi/user_content/b19918dd4eedd5aba805088201648278072851db

14. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

15. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaarit 3.10.2013: ” Kuuma tomaatti – ruoan ympäristövaikutukset” ja ”Yhteistyöllä eteenpäin”
https://mappa.fi/user_content/f7abd8159ddedad73cfd0dac57ef2d7047b00eca

16. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 5.11.2012: ”Ympäristötietoinen Uusimaa –päivä”
https://mappa.fi/user_content/5cbd0437555889ba3878d51f2fa04b1023433d9c

17. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Välkkeen Webinaari 28.10.2020: ”Lumoava luonto”
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...unkiluonnosta/Lumoava_luonto_webinaari

18. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 28.10.2010: ”Vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen!”
https://mappa.fi/user_content/e06c93735e01c12df6859d83b01ac50d2f498402

19. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 31.10.2019: "Kiertotaloudella kestävään tulevaisuuteen"
https://mappa.fi/user_content/8fda3325370fc61ffcbce384c61dd22ea59f961e

20. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 3.12.2009: ”Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä!”
https://mappa.fi/user_content/c86add4ac4f1ef75d08f3e425c44d424a8aebf44

21. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 11.11.2016: "Nuoret muutoksentekijöinä"
https://mappa.fi/user_content/057535fea6718ce9c56e179f75a0171acb6db559

22. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Sitoumus 2050-hanke
https://mappa.fi/user_content/cee6f0ef2b7ddfa51a03ad4926201efb2de21f32

23. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 8.4.2014: ” Rattailla – Yhteistyöstä voimaa ympäristötietoisuuden ja vastuun lisäämiseksi”
https://mappa.fi/user_content/3e05395ba9cede5f531e241133388078636a7fa7

24. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 5.11.2014: "Eväsreppu - ympäristöpäivä täynnä konkretiaa"
https://mappa.fi/user_content/249460e1745c4b8457fc8738246caf7deb8710f5

25. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari: 7.11.2018 "Kiertotaloudella kestävään tulevaisuuteen"
https://mappa.fi/user_content/6c5b90ef31c9a6e3a34d887ae4814be54e331905

26. 10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa
https://haltia.com/luontokoulu/tyokalut-ymparistoasioista-puhumiseen/

27. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://haltia.com/luontokoulu/ohjaajan-tukimateriaalit/

28. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 24.9.2015: "Lataa luontoa - ekosysteemipalvelut hyvinvoinnin edistäjinä"
https://mappa.fi/user_content/93eb2bb4d2e3fa99956a6fcbe6ba1a549a7d88bf

29. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 6.5.2014: ” Vastuullisen yrittäjyyden rattailla”
https://mappa.fi/user_content/15d86f44cc5f5d8eec803980e6511adf086f7fb9

30. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Koulutuspäivä 8.5.2017: "Muutoksen lähteillä"
https://mappa.fi/user_content/7ce97f79491ccd0c5ae31bc0c08fb0ba146407dc

31. Välkkeen ympäristövastuullisuuden osaamispankin arkisto: Asiantuntijat avuksi
https://mappa.fi/user_content/b30c36f35d3deabfeacf541373e507ad5a80afac

32. Välkkeen ympäristövastuullisuuden osaamispankin arkisto: Välineistöt ja tilat
https://mappa.fi/user_content/9178b004d10206aa69891ab768c9fbdc1389d72d

33. Välkkeen ympäristövastuullisuuden osaamispankin arkisto: Näyttelyt ja kannustekampanjat
https://mappa.fi/user_content/4ebe17108e5729fa232bbcb11cfd6aa8f58359db

34. Välkkeen ympäristövastuullisuuden osaamispankin arkisto: Verkostot
https://mappa.fi/user_content/a44be2f12a4653462e332aa56d381fd96715bbbd

35. Välkkeen ympäristövastuullisuuden osaamispankin arkisto: Toimintamallit ja ympäristöohjelmat
https://mappa.fi/user_content/70fa400bbc185e282e7cfc408d9af0aa97dc36fd

36. Välkkeen ympäristövastuullisuuden osaamispankin arkisto: Oppitunnit ja kurssit
https://mappa.fi/user_content/526de8f92b808a9cd67dbb32f4ace04c3451ee1a

37. Ursan esitelmät
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ9sWJjR_MfHhd91n028rbVlGVNkmTU3r

38. Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen - kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä yläkouluille
http://kulttuurinvuosikello.fi/polkujakulttuuriseenkestavyyteen/

39. Hydrologia-LIFE-hankkeen videot
https://www.youtube.com/playlist?list=PLltXJb13PuvEjRFUnQpHygXk4-G5s87vi

40. KOSTEIKKO-MOK Opettajan materiaali - Elintärkeät ja monimuotoiset kosteikot tutuksi
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2511

41. Kosteikkokortit. Tietoa ja vinkkejä kosteikkoluonnosta ja sen auttamisesta
https://julkaisut.metsa.fi/fi/julkaisut/show/2470

42. Luonto ja tunteet 1–4
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

43. Merkityksellinen luontopaikka
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

44. Huoli puoliksi
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

45. Hyvä elämä
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

46. Ympäristövastuullinen arki: ohjaajan opas ja keskusteluaineisto lapsiperheille
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/ymp-ohjaajan-opas_mll.pdf

47. Kotien ekotiimi: Ruoka
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ekotiimi.kotisivukone.com/ruoka_fix02.pdf

48. Skogsartskort och användartips
https://haltia.com/luontokoulu/oppimateriaalit/

49. Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas
https://www.luontojatunteet.fi/wp-cont...eet_Ryhma%CC%88toiminnan-perusteet.pdf

50. Norppatouhuja-kirja (2021)
https://www.sll.fi/app/uploads/2021/01/SLL_Norppatouhuja_2021.pdf

51. Itämeri.fi -sivuston opetusmateriaalit
https://itameri.fi/fi-FI/Opi_ja_tutki/Opetusmateriaalit

52. Jäikö ruokaa? –juliste ja pöytäkolmio
https://ekokumppanit.fi/kampanjat/ruokajate/

53. Muoviopas
https://ekokumppanit.fi/muoviopas/

54. Ilmasto-opas
https://ilmastosankari.fi/

55. Rakkaudesta vaatteisiin
https://ekokumppanit.fi/rakkaudesta-vaatteisiin/

56. Tee oma auringonpimennys
http://www.ejippo.fi/teemat/musta-aurinko-paistaa-tee-oma-auringon-pimennys

57. Sulaa kivivirtaa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sulaa-kivivirtaa

58. Poimuvuoret
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-poimuvuoret

59. Sateentekijä
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sateentekija

60. Maa ja Aurinko avaruudessa
http://www.ejippo.fi/teemat/maa-ja-aurinko-avaruudessa

61. Kuinka hiiva toimii?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuinka-hiiva-toimii

62. Pistetään luonto purkkiin
http://www.ejippo.fi/teemat/luonto-purkissa

63. Kuka syö kenet?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuka-syo-ja-kenet

64. Hemaisevat homeet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-hemaisevat-homeet

65. Siemenet itämään
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-siemenet-itamaan

66. Kukkien väriloistoa
http://www.ejippo.fi/teemat/kukkien-variloistoa

67. Vedenpuhdistamo luonnonmateriaaleista
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-i...le-vedensuodatin-luonnonmateriaaleista

68. Superkestävät saippuakuplat
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-superkestavat-saippuakuplat

69. Tee oma kompassi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-kompassi

70. Taikinatulivuori
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-taikinatulivuori

71. Tee oma pilvi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-pilvi

72. Lintupilli
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-lintupilli

73. Heijastava kananmuna
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-heijastava-kananmuna

74. Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen
https://pinskupakki.fi/files/liitteet/LL_OhjaajanOpas_saavutettava__0.pdf

75. Luonnon monimuotoisuuden eri tasot; tuntisuunnitelma
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/monimuotoisuus-tuntisuunnitelma/

76. Luonnon monimuotoisuuden eri tasot; PowerPoint
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/monimuotoisuus-materiaali/

77. Luonnon monimuotoisuuden eri tasot; tarina
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/monimuotoisuus-tarina/

78. Mobilitetsguide för vår familj - Information och sysselsättning för barn och vuxna
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/meidan_perheen_liikkumisopas.pdf

79. Aktiviteter utomhus på vintern
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...plocka-med-dig-en-ide/adventskalender/

80. Bingo med vinterfåglar
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...er/plocka-med-dig-en-ide/vinterfaglar/

81. Min pappa fiskar för framtiden
https://www.msc.org/se/skola

82. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

83. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

84. Miten kohdata ympäristötunteet itsessäni ja nuorissa? – itseopiskelumateriaali kasvattajille
https://toivoajatoimintaa.fi/miten-koh...-itseopiskelumateriaali-kasvattajille/

85. Otto och Ronja återvinner
https://rosknroll.fi/assets/Kierrtysti...ttavat-sisaesivut-FI-08.2019-netti.pdf

86. Direktsådd och plantering (Odla med Sagalund II)
https://www.youtube.com/watch?v=Z5HdrGQJrJQ

87. Förodling (Odla med Sagalund I)
https://www.youtube.com/watch?v=rz850_AJJ-4

88. Har du gröna fingrar? - Skolträdgård för lågstadiebarn
https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/...16/04/Sagalund-Menetelmaopas-suomi.pdf

89. AAPA - Tarina lapsesta ja ilmastonmuutoksesta
https://luokanopenilmasto-opas.fi/opetusmateriaalit/luokat-1-2/

90. Ilmastoajatuksia -opas nuorisotyön ilmastokasvatukseen
https://www.nuortenakatemia.fi/oppimat...-opas-nuorisotyon-ilmastokasvatukseen/

91. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Taaperot luonnossa -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/cp0o5w9g5zkq63os

92. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Syksy -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/pr507ehl1box2yzs

93. LYKE-verkosto ja yhdenvertaisuus
https://www.luontokoulut.fi/yhdenvertaisuus/

94. Luonto kaikille -materiaalit
https://www.paralympia.fi/liikunta/luontokaikille

95. Luontoleikkikortit varhaiskasvatukseen
https://ilokasvaaulkona.fi/wp-content/uploads/2020/12/leikkikortit-a5.pdf

96. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Kevät -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/mh187ibuutna5fo4

97. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/05/03/luonnonhoito-kotoutumisen-tukena-opas/

98. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.ekotiimi.fi/wp-content/uplo...lasten_maapalloretki_nettiversio-1.pdf

99. Ympäristökasvatus - Kestävän tulevaisuuden käsikirja
https://www.ps-kustannus.fi/Hannele-Cantell/Ympäristökasvatus.html

100. Ihme ja kumma -Luonnonkirjoa varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen
https://vihrealippu.fi/luonnonkirjo/

101. Ihmeellinen luonto - Luonnonkirjoa perusopetukseen
https://vihrealippu.fi/luonnonkirjo/

102. Koulun korjausopas
https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/koulunkorjausopas/

103. Finna Klassrum Skogen och människan
https://www.finna.fi/Content/metsa-ihminen

104. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

105. Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti
https://wwf.fi/app/uploads/w/s/a/yvf4w...arinakokoelma_tehtavapaketti_suomi.pdf

106. Bussioppitunti
https://www.lahti.fi/tiedostot/bussioppitunti/

107. Lintupiirustustaulukko
https://www.lahti.fi/tiedostot/piirustustaulukko-linnut/

108. Luonnossa opettamisen vaikutukset oppilaisiin ja opettajiin
https://www.luontokoulut.fi/luonnossa-...vaikutukset-oppilaisiin-ja-opettajiin/

109. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

110. Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo.../08/Labyrintorientering_Tarja_Krum.pdf

111. Miksi ihmisen mieli ja aivot voivat hyvin liikkeessä ja ulkona?
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo..._MiksiMieliAivotVoivatHyvinUlokona.pdf

112. Koulujemme lähivedet
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...ahivedet_esitys_ULOS_Ahtela_060617.pdf

113. Komealupiini - haitallinen vieraslaji
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2020/05/18/komealupiini-haitallinen-vieraslaji/

114. Tummaverkkoperhonen - uhanalainen laji
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/07/05/tummaverkkoperhonen-uhanalainen-laji/

115. Jättipalsami - haitallinen vieraslaji
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/07/05/jattipalsami-haitallinen-vieraslaji/

116. Miksi hoidamme niittyjä?
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2020/03/09/miksi-hoidamme-niittyja/

117. Ilmiöoppimisprojektin rakenne (V12)
https://www.youtube.com/watch?v=-bHuP2...X1kzbBczx4pKPQKjGnXNg4aYckG4Qw&index=4

118. Ilmiöoppimisen perusteet (V11)
https://www.youtube.com/watch?v=fkadHt...X1kzbBczx4pKPQKjGnXNg4aYckG4Qw&index=3

119. Monialainen oppiminen: kasvattajakeskeinen menetelmä (V10)
https://www.youtube.com/watch?v=MQBWFP...X1kzbBczx4pKPQKjGnXNg4aYckG4Qw&index=2

120. Mitä on monialainen oppiminen? (V09)
https://www.youtube.com/watch?v=B7NqwZ...X1kzbBczx4pKPQKjGnXNg4aYckG4Qw&index=1

121. Ulkona oppimisen hyödyt (V08)
https://www.youtube.com/watch?v=xoWrBZ...X1kzbBczyPbwJ47sqiglDQqjWBxcl0&index=3

122. Ulkona oppimisen perusteet (V07)
https://www.youtube.com/watch?v=80isuf...X1kzbBczyPbwJ47sqiglDQqjWBxcl0&index=2

123. Ympäristökasvatuksen teoriaa: Palmerin puumalli (V06)
https://www.youtube.com/watch?v=yCxVPT...X1kzbBczyPbwJ47sqiglDQqjWBxcl0&index=1

124. Ympäristökasvatuksen perusteet lyhyesti (V05)
https://www.youtube.com/watch?v=yJTFgA...X1kzbBczyPbwJ47sqiglDQqjWBxcl0&index=4

125. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen (V04)
https://www.youtube.com/watch?v=7uxcdX...X1kzbBczxUMZb21nKam38ia6609nBo&index=7

126. Ilmastonmuutoksen perusteet (V03)
https://www.youtube.com/watch?v=nnJELI...X1kzbBczxUMZb21nKam38ia6609nBo&index=8

127. Luonnon hyvinvointivaikutukset (V02)
https://www.youtube.com/watch?v=EC65_m...X1kzbBczxUMZb21nKam38ia6609nBo&index=9

128. Ympäristökasvatuksen tavoitteet (V01)
https://www.youtube.com/watch?v=jqnl-e...X1kzbBczxUMZb21nKam38ia6609nBo&index=6

129. Metsiemme sammaleita - opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...koset/metsiemme-sammalia-opasvihko.pdf

130. Yhdenvertaisuus ja syrjintään puuttuminen
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuv...nvertaisuus-ja-syrjintaan-puuttuminen/

131. Kehitysvammaisten tukiliiton Malike
https://www.tukiliitto.fi/malike/

132. Tutkimus vahvistaa: Ulkona luonnossa saavutetaan parempia oppimistuloksia
https://www.luontokoulut.fi/ulkona_oppimisen_hyodyt/

133. Saavutettavan vapaa-ajantoiminnan askeleet.
https://www.nuortenakatemia.fi/wp-cont...ttavan_vapaaajantoiminnan_askeleet.pdf

134. Vem annan då?! Handbok för att främja goda relationer och motverka främlingsfientlighet.
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Kuka+muu+muka

135. Fisk - tematisk undervisning i blå miljöer
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/546158

136. Jämställdhet i lärande
http://www.tasa-arvokasvatuksessa.fi/

137. Justitieministeriets databank om likabehandling och icke-diskriminering
https://yhdenvertaisuus.fi

138. ULOS on IN webinaari
https://www.ulos2020.fi/fi/out-on-in-out-ar-in-webinaari/

139. Kuva lihan määrän kasvusta maapallolla
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/lihanmaara_kuvaaja_0.pdf

140. Sarjakuva ilmastonmuutoksesta ja sen historiasta
https://www.luomus.fi/sites/default/fi...s/seppoleinosen_ilmastosarjikset_s.pdf

141. Muutosta ilmassa - erään lajin tarina
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/natura_juttu_taitto_final.pdf

142. Sattumaruno ja muita suomen kieltä ja kuvataiteita yhdisteleviä luontoteemaisia tehtäviä
https://www.varinautit.fi/luonto/

143. UngInfos digitala skolpaket
https://unginfo.fi/2020/04/22/luckan-unginfo-erbjuder-digitala-skolpaket/

144. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

145. Elävät virtavedet -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

146. Kotinurkilta kallioille - Espoon luontokohteet
https://www.espoo.fi/kotinurkiltakallioille

147. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

148. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 6: Kierrätys
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...linen-kuluttaminen/teema-6-kierratys-0

149. Stärk och utmana - Idéer för flerspråkig fritidsverksamhet
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/stark-och-utmana/

150. Yyterin luonto -oppimiskokonaisuus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-yyterin-luonto

151. En djupdykning i sötvatten – material och inspiration till uteundervisning
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...likationer/en-djupdykning-i-sotvatten/

152. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 7: Vaatteet vastuullisesti
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uullinen-kuluttaminen/teema-7-vaatteet

153. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 5: Kestävä ja vastuullinen ruoka
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-5-kestava-ja

154. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 4: Kestävä liikenne ja matkailu
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...tuullinen-kuluttaminen/teema-4-kestava

155. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 3: Kestävä ja vastuullinen vedenkulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-3-kestava-ja

156. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 2: Kestävä ja vastuullinen energiankulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-2-kestava-ja

157. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 1: Mitä on kestävä kehitys ja vastuullinen kuluttaminen?
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...vastuullinen-kuluttaminen/teema-1-mita

158. Raaka-aineet ja tavarat kiertoon
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/5-6-luokka

159. Snygg Beach städtalkoprogram
https://www.siistibiitsi.fi/kummikoulut/

160. Retkeilyn ABC - Retkeilijän vinkit
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc

161. Allemansrättskort och användartips
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2445

162. Roska päivässä -liikkeen Ennaltaehkäise maailman yleisintä roskaa lahjoittamalla miniroskis -haaste
http://www.roskapaivassa.net/ajankohtaista.htm

163. Arter kort - fåglar
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...innut-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

164. Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/

165. Ett skräp om dagen
http://www.roskapaivassa.net/

166. Vieraslajiasiantuntijan neuvo: Nyt keräämään lupiinikimppuja ja näivettämään kurtturuusuja
https://yle.fi/uutiset/3-10818546

167. Pörriäislive: Seuraa mehiläispesän elämää
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/05/...pysyyko-kuningatar-vallassa-koko-kesan

168. Pörriäiset pyörittävät maailmaa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454404

169. Pörriäisten poikaset tarvitsevat apuasi - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454408

170. Pörriäiset pulassa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454405

171. VieKas LIFE -hankkeen järjestämiin kouluvierailuihin liittyvää vieraslajimateriaalia
http://www.luontoliitto.fi/kouluille/k...uluvierailijalle/vierailijamateriaalit

172. Nuku yö ulkona
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html

173. Ålands landskapsregering: Främmande arter
https://www.regeringen.ax/miljo-natur/frammande-arter

174. VieKas LIFE -hanke (vuosille 2018-2023)
https://viekas.laji.fi/

175. Vieraslajiportaali
http://vieraslajit.fi/fi

176. Vieraslajien torjunta Lounais-Suomessa: Hyvät käytännöt
https://www.doria.fi/handle/10024/92360

177. Kir­jaa luon­to­ha­vain­to­si älyk­kääl­lä so­vel­luk­sel­la – Suo­men La­ji­tie­to­kes­kus yh­teis­työ­hön iNa­tu­ra­list-pal­ve­lun kans­sa
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ela...dcX4eAoLLdvocTDdBox36EPsKS4-Y8OQkf7eW8

178. Vesiluontokurssi Suuri Sininen
http://suurisininen.fi/vesiluontokurssi/

179. Jättiputki - erittäin haitallinen vieraslaji
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-a4ec-3a791f85ab64/Jattiputkiesite.pdf

180. Med friska kliv i naturen -projektets guide över Främmande arter
https://www.allergia.fi/site/assets/files/19395/esite_28_sivua_2018_low.pdf

181. Puutarhan haitalliset vieraslajit
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-990b-2de6a43471e5/Vieraslajiesite.pdf

182. Tupakantumppi on salakavala tappaja, joka ei häviä merestä koskaan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-tappaja-joka-ei-havia-meresta-koskaan

183. Roskaa näkyvissä! Vesien roskaantuminen hallintaan.
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2015/02/YTF-8_2016.pdf

184. Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/167421/SYKEra_37_2016.pdf?sequence=1

185. Anvisning: Städning av vägarnas kantområden
https://vayla.fi/-/oletko-menossa-kera...roskia-tienvarresta-muista-nama-ohjeet

186. WWF:n metsävaikuttamisopas
https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7...k1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf

187. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Retkireppu -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/fsnn23ap0258es6k

188. Ilo kasva ulkona -hankkeen Metsäleikki -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/avpchev8qkw7z6d2

189. Tehtäväkortit lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kka-tehtavakortit-sahkoinen-kaytto.pdf

190. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...0/01/lajiopetusvinkkeja-uusipainos.pdf

191. Lajikortit_matelijat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...lijat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

192. Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kalat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

193. Lajikortit_nisäkkäät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kkaat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

194. Lajikortit_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...eces-cards-mushrooms-2-2020-update.pdf

195. Lajikortit_jäkälät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...s-plants-mushrooms-1-1-2020-update.pdf

196. Lajikortit_kalat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...pieces-cards-fishes-09-2019-update.pdf

197. Lajikortit_levät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...spieces-cards-seaweeds-2020-update.pdf

198. Random Acts of Kindness – luo maailmaan hyvää mieltä!
https://toivoajatoimintaa.fi/random-acts-of-kindness/

199. Vieraslajiprojekti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/vieraslajiprojekti/

200. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

201. Kun sademetsä palaa
https://blogit.utu.fi/utu/2019/03/29/kun-sademetsa-palaa/

202. Kiertotalouden keksinnöt koulussa
https://blogs.helsinki.fi/kiertotaloudenkeksinnot/

203. CO2-raportti -verkkolehti
https://www.co2-raportti.fi/

204. Ilmastonmuutoksen hillitseminen talouspoliittisin välinein
https://www.ilmastoraportti.fi/

205. Ilmasto-opas.fi -sivusto
http://ilmasto-opas.fi/fi/

206. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

207. YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

208. Suomen UNICEFin vesiopas
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/p.../Vesiopas/Vesiopas+kannet_ja_sisus.pdf

209. Metsä mukaan kotiopetukseen
https://mailchi.mp/smy.fi/uutta-metsn-...DbGWuJ83Vx89FGebS0Rh2OUhB15Ecg9bW7QBbc

210. Academia Karanterium
https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/academia-karanterium/

211. Metsän aarre
https://mieli.fi/fi/pelit-ja-teht%C3%A...C3%A4n-aarre-luontoretkimalli-lapsille

212. Maaperässä kuhisee -tiedeprojekti biologian opetukseen
https://www.luomus.fi/fi/maaperassakuhisee

213. Suomen lasten metsäretkipäivää vietetään toukokuussa!
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/

214. Poluttamo pelittää– pelillisyys digipoluilla
https://poluttamo.files.wordpress.com/2019/02/poluttamo-pelittacc88acc88-1.pdf

215. Operaatio Tuvalu
http://ilmasto.org/ilmari-ilmastokasva...elma-ilmastonmuutoksesta-lapsille.html

216. Kuinka käsitellä maailman ongelmia? Traagisuus ja toivo ympäristökasvatuksessa
https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/65801/26624

217. Ruokatieto, opettajien materiaali
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/opettajien-materiaali

218. Miten puhua lapselle koronaviruksesta? 8 vinkkiä
https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/

219. Perhosbaari ja perhosystävällinen puutarha
https://indd.adobe.com/view/65b23a50-7ce9-4206-8d6d-3f8d5da480e2

220. Ilmoita ryhmäsi Ulkoluokkapäivään ja Metsäretkipäivään toukokuussa!
https://ulkoluokkapaiva.org/

221. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

222. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

223. LYKE-verkoston rastipolku
https://www.luontokoulut.fi/rastipolku2020

224. Luonto-Lauran etätehtäviä alakoululaisille
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontoetatehtavia-alakoululaisille/

225. Tehtäviä koululaisille elektroniikkajäte- ja kiertotalousaiheista
https://aware-eit.eu/education-material/

226. 100 ideaa tiedepainotteisille leireille
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/100-ideaa-tiedepainotteisille-leireille/

227. Päiväperhostoukkien kasvatusopas
https://indd.adobe.com/view/243e1b9f-e...CPTxX_S5uwuHmEheJ9UBJ1pnJA3UKdiYXmknkI

228. Lintujen pesinnän merkit -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

229. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

230. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

231. Omistusmuodot
https://youtu.be/Va3QIr69H2g

232. Vesipisarataide
https://youtu.be/4z6jTAl9fLE

233. Tavutus
https://youtu.be/mIHvp6_Q-o4

234. Vesitutkimuksia, kellunta
https://youtu.be/dzZVIh8Ko50

235. Laskusatu
https://youtu.be/eZg09syojvo

236. Pihabingo
https://youtu.be/mc3c7E_dkOg

237. Metrin arviointi, mittaus
https://youtu.be/x-5F28Tygoo

238. Vesitutkimuksia, mittaus
https://youtu.be/OEl964EGOHQ

239. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

240. Suomen hyönteislahkojen tunnistusopas
https://cdn.laji.fi/files/guides/Suome..._Lahkojen_tunnistusopas_sivuittain.pdf

241. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

242. Etä­ope­tus­ta hel­pot­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja: vir­tu­aa­li­met­sä, ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vät ja tut­ki­ja­vi­deot
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kou...SlspHogKRiHCYqadqqAraoaFfz2d5wmfbtVaX4

243. Sisilisko katkaisee hännän
https://www.youtube.com/watch?v=jEcXtQdAEbg

244. Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuvisa/

245. Lintuohjelmaa lapsille: leikkejä, tutkimuksia, askartelua
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintuohjelmaa-lapsille/

246. Lintukortit / Fågelkort
https://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

247. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

248. Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin
https://www.valonia.fi/materiaali/multaa-ja-mukuloita/

249. Oma koti kullan kallis! Infoa pölyttäjistä sekä ötökkähotellien rakentamisesta
https://indd.adobe.com/view/773d4c73-9...PigEANVTLslTXAKJmIidmFB0huT8TpGVkBD6nw

250. Luonto lautasella - etäopiskelumateriaalia ruoan ympäristövaikutuksista
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ateriaali-ruuan-ymparistovaikutuksista

251. Etäopiskelutehtäviä luonnon monimuotoisuudesta
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...elutehtavia-luonnon-monimuotoisuudesta

252. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/

253. Metsämatikka: Tavoiteluku-peli
https://youtu.be/xWhrfG4wTyU

254. Metsämatikka: Rakennusmestari-peli
https://youtu.be/AnUabRQOT_Y

255. Metsämatikka: Kivet-peli
https://youtu.be/y86Naqf_C24

256. Metsämatikka: 21-peli
https://youtu.be/ouqkf9r6IgQ

257. Metsämatikka: Geometria ja tasokuviot
https://youtu.be/T0S7LsmGrL4

258. Metsämatikka: Käen muna-peli
https://youtu.be/yqzrVWvfDkI

259. Metsämatikka: Viiden voimalla laskeminen
https://youtu.be/yA4xgFo_zxs

260. Laho metsä on elämys
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kest...tapa/askelia-eteenpain/luontokasvatus/

261. Yle Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi
https://yle.triplet.io/

262. Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen
https://openruokaopas.fi/biologian-ja-...BtoezPJydEUeM_9NEJOODif6m_XaYxQVLsp5qo

263. Otavan opepalvelu - digitaalisia oppimateriaaleja
https://oppimisenpalvelut.otava.fi/uut...8YNupmdxBxXt1JnV_SRJQMKhKwV6eQjOrdrEes

264. Tunnista lintu - opas aloittelijoille
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/...37itcJ2rS5SYc_0fP1-zFVCN-RyE85hz6MYev4

265. Kuinka hyvin tunnistat lintuja? Yle luonnon lintutesti
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/...ntuja-testaa-yle-luonnon-lintutestissa

266. Retkikartta.fi -palvelu
https://www.retkikartta.fi/?lang=fi&fb...J6onZt_8LL5bBuThsk_glwQDAChs48OwRwc2Wg

267. Arvokas metsämme - dokumentti
https://vimeo.com/372355470?fbclid=IwA...Agi9NzTixDRMdJSjqA54Zwd1Aji8IKWxfn8okI

268. Pinkka: Lajintuntemuksen oppimisympäristö
https://fmnh-ws-prod.it.helsinki.fi/pi...yjo7hPmcFgI7KNqxE3p6nlqgVZ7iSkM38AwA#/

269. Palloässät - Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista alakoulun etäopetukseen
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...tavoitteista?v_6849=30393&v_6864=30388

270. Hyvinvointia luonnosta Metsämielen avulla
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...den-ulkoiluvinkit/oma-hyvinvointi.html

271. Kuntosali
https://youtu.be/irfNamZS0Dg

272. Viisi tapaa pelastaa pörriäinen! Valitse omasi ja merkkaa tekosi!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...iainen-valitse-omasi-ja-merkkaa-tekosi

273. Metsiemme pistiäisiä
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...set/metsiemme-pistiaisia-opasvihko.pdf

274. Yle Areena: Sisältöjä etäopiskeluun
https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/57-6...MTeDCuLmBqvWYPuSM4be5cdY&t=suositellut

275. Vieraile virtuaalimuseoissa
https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa

276. Pölytys, pölyttäjät ja ruoan tuotanto
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2015/02/YTF-2_2016.pdf

277. Pölyttäjien määrä on romahtanut – ja siitä voi tulla ihmiskunnan kohtalonkysymys
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...-voi-tulla-ihmiskunnan-kohtalonkysymys

278. Tee pörriäisille paratiisi: Tässä 8+101 pölyttäjäkasvia, joista on iloa myös ihmiselle.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...i-puutarhastasi-porriaisten-paratiisin

279. Ryhdy hotellinpitäjäksi! Näin rakennat hyönteishotellin kotipihaan!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...n-rakennat-hyonteishotellin-kotipihaan

280. Ulkoilijan etiketti - näin liikut vastuullisesti pandemian aikana
https://www.suomenlatu.fi/media/vaikut...iketti-pandemiassa-a3-tulostettava.pdf

281. Pelasta pörriäinen
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/pelasta-porriainen

282. Luontokoodi
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontokoodi/

283. Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

284. Toivoa ja toimintaa -hanke tarjoaa välineitä myös koronakriisiin
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...k2t1RT5I-dejs_7qw-Antd3TxPzRtdI-T3eHvc

285. Huoltajan selviytymisopas koronaviruskaranteeniin ja kotiopetukseen
https://www.lskl.fi/blogi/huoltajan-se...nTE8WfNvXevypzEVUGN_lQ1aXdlZDmGGadJf_c

286. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_ylaluokat_FI-web.pdf

287. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite alakoululaisille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_alaluokat_FI-web.pdf

288. Lentoliikenne ja ilmastonmuutos
https://ilmailumuseo.fi/verkkoaineistot/

289. Animaatioita kiertotaloudesta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrcNaHrhIAN7H1iBBuXVZ3UFUl0vcV7I

290. Suomen lajitietokeskus
https://laji.fi/

291. Marine species of the Northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/lano-0028-artbok-hi.pdf

292. Introduction to marine species of the northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2...ecies-of-the-northern-bothnian-bay.pdf

293. SEAmBOTH-blogs
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf

294. Perämeren vesikasvio
https://seamboth.files.wordpress.com/2.../seamboth_a5_0220_saavutettava2131.pdf

295. Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla
https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

296. Opetushallituksen ohjeita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle koronatilanteen käsittelyyn lasten kanssa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/ohj...kilostolle-koronatilanteen-kasittelyyn

297. Lapset puhuvat koronasta, mitä aikuinen voi tehdä?
https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvat-koronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/

298. Earth Hour -verkkosivusto
https://wwf.fi/earthhour/

299. Ilmasto-opetusvinkit varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
https://wwf.fi/app/uploads/3/f/v/2yu47...skasvatukseen%20ja%20esiopetukseen.pdf

300. Earth Hour -aamunavaus
https://wwf.fi/app/uploads/9/r/v/qeakm...3A%20Tarinat%20ilmastonmuutoksesta.pdf

301. Earth Hour -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/2/r/b/4w7qu...th%20Hour%20-esitys%20oppitunnille.pdf

302. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/app/uploads/e/m/h/z8xu1...teht%C3%A4vi%C3%A4%20oppitunneille.pdf

303. Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407

304. Maaperä on tärkeä luonnonvara -video
https://www.youtube.com/watch?v=MG8BRtsycj8  

305. Tulostettava juliste maaperäeliöistä
https://openruokaopas.fi/wp-content/up...-Maaper%C3%A4eli%C3%B6t-juliste-A4.pdf

306. Maaperäsanasto
https://openruokaopas.fi/10-sanaa-maaperasta/

307. KOULU MIELENOSOITUKSESSA – Vinkkejä ja ohjeita osallistuville ja ei-osallistuville
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

308. Näin kumoat kummallisia väitteitä ilmastolakoista
https://toivoajatoimintaa.fi/nain-kumoat-kummallisia-vaitteita-ilmastolakoista/

309. Yle.fi päivittyvä sivusto ilmastonmuutokseen liittyvistä ajankohtaisista asioista
https://yle.fi/aihe/termi/yle/18-189

310. Opettajalle; mielenosoitus oppimisympäristönä
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/korsovalittaa/opettajalle/mielenosoitus

311. Ilmastot@komo
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/

312. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

313. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

314. Sodassakin on säännöt | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28857/state-jurdembteiwe6mi/front-page

315. Maaperän sankarit - Opi ja opeta maaperästä!
https://openruokaopas.fi/maaperansankarit/

316. Tunnetehtäviä ympäristö- ja globaalikasvatukseen
https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia/

317. Ilmastokasvatus ja tunteet - Ympäristötunteiden käsittely kasvatuksessa ja opetuksessa
https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/

318. Opettajien ruokakoulutusten antia - tietoa ja tehtäviä opetuskäyttöön
https://openruokaopas.fi/open-ruokakoulutusten-antia/

319. Sarvissa sen salaisuus; mistä erottaa metsäpeuran ja poron?
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-cont...ds/2019/11/mets%C3%A4peuran-sarvet.pdf

320. Pihabongaus kouluille
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/pihabongaus-koulussa/

321. Siemenestä kompostiin – ruoan elinkaari
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

322. Saa syödä -sivusto
http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa

323. Radikaali toivo -valinnaisaine
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/...ttajalle/radikaali-toivo-valinnaisaine

324. Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumus
https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

325. Mikä meitä estää toimimasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
https://www.sitra.fi/artikkelit/mika-m...sta-ilmastonmuutoksen-hillitsemiseksi/

326. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

327. Ilmastonmuutos ja konfliktit
http://ahtisaaripaiva.fi/osallistu/opetusmateriaalit/ilmasto-ja-konfliktit/

328. Materiaalipaketti koulujen ilmastotekoon
https://plan.fi/koulujen-ilmastoteko#materiaalit

329. Maailma lautasella -ruokaopas
https://wwf.fi/app/uploads/7/b/2/6tfzy...zoimdn6jce/ruokavihko_valmis_pieni.pdf

330. WWF:n ruokaopas
https://wwf.fi/ruokaopas/syo-ymparistoystavallisesti/

331. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

332. Meidän planeettamme, meidän tulevaisuutemme. Yhdessä ilmastonmuutosta torjumaan
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_fi.pdf

333. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli
https://www.oph.fi/sites/default/files...ments/kasvatus-5-2017-tolppanen-ym.pdf

334. Luovasti luonnonvaroista
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista

335. Open työkalupakki ilmastokasvatukseen
https://ilmastokirjo.fi/open-tyokalupakki/

336. Innostavia ilmastotekoja
https://ilmastokirjo.fi/innostavia-ilmastotekoja/

337. Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin

338. Toivoa ja toimintaa
https://toivoajatoimintaa.fi/

339. Osallistu #itämeridinner -haasteeseen ja voita Peltsin ja Tomin kokkaama illallinen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/...een-ja-voita-peltsin-ja-tomin-kokkaama

340. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli - video
https://youtu.be/Yo1cIzwpMmQ

341. Veden kiertokulku juliste
https://www.usgs.gov/special-topic/wat...er_objects=0#qt-science_center_objects

342. Luonnossa kotonaan -esittely
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/luonnossa-kotonaan.html

343. Ekologiset kompensaatiot kannattaa ottaa käyttöön luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. SYKE Policy Brief.
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaist...cy_Brief_Ekologiset_kompensaati(52864)

344. Parhaat Luonto ja Ympäristö -aiheiset StarT -projektit
https://suomi.luma.fi/materiaalit/

345. Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena
http://archinfo.fi/2017/04/arkkitehtuu...skokonaisuutena-hameenlinnan-lyseossa/

346. Suomen leirikouluyhdistyksen nettisivut - apupaketti leirikouluun lähtijälle
https://www.leirikoululahettilas.fi/fi

347. Pukeutumisohjeita
https://www.luontokoulut.fi/sisaiset/pukeutumisohjeita/

348. Metsiemme kääpiä- opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...ihkoset/metsiemme-kaapia-opasvihko.pdf

349. Metsiemme kovakuoriaisia - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...svihkoset/metsiemme-kovakuoriaisia.pdf

350. Suomen sudenkorennot
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...metsiemme-sudenkorentoja-opasvihko.pdf

351. Metsiemme linnut - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-ja-opasvihkoset/metsiemme-lintuja.pdf

352. Puunsyöjät
https://smy.fi/materiaali/puunsyojat/

353. Mitä lepakot syövät + mobilen ohje
https://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakkomobile_fi.pdf

354. Nuorten ekotiimi: osio 7 - Harkitut harrastukset
http://ekotiimi.demo2.xetnet.com/wp-co...17/09/07_harkitut_harrastukset-net.pdf

355. Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...Kulttuuri-identiteetti_ja_kasvatus.pdf

356. Oppitunti skeittipuistossa
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/oppitunti-skeittipuistossa/

357. Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...nt/uploads/2015/04/MP_julkaisu_web.pdf

358. Kunnon kulttuuriympäristöt
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf

359. Ulkopelejä ja -leikkejä
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/pelakuu-liiku-ja-leiki/

360. Kasva ja opi puutarhassa- Kumpulan koulukasvitarhan lasten & nuorten vapaa-ajan toiminnan suunnitelma
http://pops.fi/wp-content/uploads/2015/10/Kasva_ja_opi_puutarhassa.pdf

361. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

362. Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opas
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/katso_kaleidoskooppiin.pdf

363. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

364. Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille - Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen
https://www.sitra.fi/julkaisut/luonnosta-hyvinvointia-lapsille-ja-nuorille/

365. Yhteinen käsitys. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto.
https://docplayer.fi/2948768-Yhteinen-...-koulutuksen-sanasto-ja-kaytannot.html

366. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

367. Ilmastoneuvottelut yläkoulussa
https://www.sll.fi/2019/03/27/ylakoulu...uvottelutaitoja-ilmastoneuvotteluissa/

368. Keke päiväkodissa-sivusto
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

369. Eväitä elämään lähiluonnosta -toimintatuokiovihkonen
https://docplayer.fi/19408519-Toiminta...lle-toteutettavaksi-lahiluonnossa.html

370. Vuosisata metsässä -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/6/e/s/g4rqj...%20mets%C3%A4ss%C3%A4%20-%20esitys.pdf

371. Kaiken maailman eväät -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/h/e/o/cvkf5...3%A4%C3%A4t%20-oppitunnin%20esitys.pdf

372. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

373. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

374. Vinkkejä ilmastotunteiden käsittelyyn
https://ekoahdistus.blogspot.com/2019/...keja-ilmastotunteiden-kasittelyyn.html

375. Artboken - Lajikirja
https://www.naturstigen.fi/artboken-lajikirja/

376. Tarinoita muuttuvalta planeetalta
https://wwf.fi/app/uploads/i/n/n/okaic...p4n7v7nejkdkc/tarinakokoelma_suomi.pdf

377. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/v/q/e/b32az...maa-muuttaa-syoemaellae_wwf-raisio.pdf

378. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

379. 10 myyttiä aurinkoenergiasta
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicu...ajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf

380. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Harjoituksia vastuullisen ruokailun käsittelyyn
https://wwf.fi/app/uploads/y/i/v/yqogz...a-vastuullinen-ruokailu_wwf_raisio.pdf

381. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ruoka-annos-harjoitus
https://wwf.fi/app/uploads/7/6/r/ekfzp...-etsimaessae-harjoitus_-wwf-raisio.pdf

382. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

383. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

384. Vesijärvi - tietoa ja ideoita lähijärveen tutustumiseksi
https://www.vesijarvi.fi/info/

385. Koodiaapinen - Opettajan opas koodaukseen koulussa
http://koodiaapinen.fi/

386. Paikkatietopelaamisen pelialustoja
https://sites.google.com/site/paikkatietopelit/pelialustat

387. Mobiilisti maailmaan - opi ja pelaa kartalla
https://sites.google.com/site/kartallaoppien/malleja-opetukseen/linkkejae

388. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

389. Ilmastoratkaisut - ajankohtaista
https://www.sitra.fi/aiheet/ilmastoratkaisut/#ajankohtaista

390. 8 + 1 tapaa osallistua ilmastolakkoon
https://www.sitra.fi/blogit/kahdeksan-plus-yksi-tapaa-osallistua-ilmastolakkoon/

391. Oivalla opsista
https://feesuomi.fi/verkkolehti/oivalla-opsista/

392. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

393. Itämeren vieraslajit
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/07/...vieraslajeja-valta-niiden-levittamista

394. Katso millaisia ovat Itämeren ihmeelliset meduusat
https://areena.yle.fi/1-2024870

395. Kuuntele kuinka ihmeellinen Itämeri on
https://areena.yle.fi/1-4523309

396. Kuuntele eri ihmisten kokemuksia Itämerestä, haastattelijana Mikko Peltsi Peltola
https://areena.yle.fi/1-50175099

397. Kuuntele miten Itämeren aallot syntyvät
https://areena.yle.fi/1-4586534

398. Katso miten tutkijat suojelevat haahkoja.
https://areena.yle.fi/1-50002797

399. Katso millainen on meren kevät, merta ihastellessa siivotaan myös rantoja.
https://areena.yle.fi/1-4241928

400. Katso miten koskia kunnostetaan vaelluskaloille, miten taimenet matkaavat kutemaan jokiin.
https://areena.yle.fi/1-4241927

401. Testaa tunnistatko kalalajimme
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/...ehka-sittenkin-tanssiva-skitari-testaa

402. Testaa miten hyvin tunnet hauen ja kuhan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/...en-hyvin-tunnet-arvostetut-petokalamme

403. Viisi ihmistä kertoo, miksi hauki ansaitsee arvostuksemme
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/...llinen-peto-joka-syo-sarkikaloja-viisi

404. Näin voit itse vähentää merien roskaantumista
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/04/...it-itse-vahentaa-merien-roskaantumista

405. Korvameduusan "korva" onkin sukurauhanen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/19/korvameduusan-korva-onkin-sukurauhanen

406. Katso miltä näyttää Itämeri sukelluskalastajan silmin
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/07/...laukaus-koe-itameri-sukelluskalastajan

407. Kutupaikkojen kunnostamisilla autetaan vaelluskaloja
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/...-uhkaavat-kalojamme-nyt-on-aika-auttaa

408. Näitä kaloja kannattaa syödä ympäristön kannalta
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/12/...-sarki-hauki-tai-harkasimpun-mati-ovat

409. Lohen paluu kutemaan synnyinjokeensa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...istin-avulla-lisaantymisvietti-saa-sen

410. Lohen matka Itämerellä hienojen kuvien ja videoiden kera
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-jota-uhkaavat-vain-ihmiset-ja-hylkeet

411. Itämeren ainutlaatuiset elinympäristöt ja lajit
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/itameri

412. Järjestä luokkasi kanssa Itämeriystävällinen lounas joulukuussa!
https://drive.google.com/file/d/1L25r9...Ie4XJSMDAxDYGmLjSfiyU/view?usp=sharing

413. Lohen poikasen tarina kuoriutumisesta merelle muuttoon upeiden kuvien kera.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...synnyinjokeensa-havinnyt-lohikanta-vie

414. Luonnon monimuotoisuus - mitä se on?
https://youtu.be/rWhG-sdKmwA

415. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

416. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

417. Lähdetään retkelle Itämeren rantaan!
https://satakolkyt.fi/130/wp-content/uploads/2019/07/SATAKOLKYT_vinkkivihko.pdf

418. VESIKRIISIESITE 2019
http://maanystavat.fi/sites/default/fi...sikriisi_esite_maan_ystavat_a5_web.pdf

419. Pieni opas ilmastokasvatukseen
https://vihrealippu.fi/wp-content/uploads/2019/09/ilmasto-opas_netti_v2.pdf

420. Palloässät – päiväkotien sankarit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...teriaalit/opetusmateriaalit/palloassat

421. Sademetsään samantien
https://vallilalainenvirtanen.blogspot.com/2019/08/sademetsaan-samantien.html

422. Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto
https://www.ymparisto.fi/meri

423. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

424. Itämeren vedenalaiset äänimaisemat
https://www.youtube.com/watch?v=H-JlhU...ptEHD6dpifFpoKanS2T7uhnlQ-Tg_pnANoUqEE

425. Kouluruokaa tulevaisuuteen - kuuden viikon ilmastoystävällinen ruokalista
http://www.tinyurl.com/kouluruoka2030/

426. Uutisjuttu: Amazonin hiilivarasto ei palaudu palojen jälkeen entiselleen – tässä viisi syytä, miksi sademetsän tuhot uhkaavat koko maailmaa
https://yle.fi/uutiset/3-10935321

427. Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

428. Seikkailu lähimetsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...lu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

429. Vesiaiheinen oppitunti
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...esiaiheinen-oppitunti-tuokiokortti.pdf

430. Mysteeri lähiluonnossa
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...ri-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

431. Mestarit metsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...it-mets%C3%A4ss%C3%A4-tuokiokortti.pdf

432. Sähköinen vesiluontopolku
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont.../2019/07/Melontaretki-tuokiokortti.pdf

433. Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen
https://openilmasto-opas.fi/ota-kaytto...ankkeen-tehtavat-ja-taustamateriaalit/

434. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

435. Kun koulu kannustaa mielenosoituksiin
https://hairikot.voima.fi/blogi/koulu-kannustaa-mielenosoituksiin/

436. Aistit ulkona
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aistit-ulkona/

437. Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa: herättelevä kalvosarja energiaköyhyydestä, energiansäästöstä, energiakeksinnöistä ja aurinkoenergiasta Suomessa ja Intiassa
http://sininumminen.fi/opettajalle_energian_perustarpeita_Suomessa_ja_Intiassa/

438. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

439. Opetussuunnitelmat ja ympäristökasvatus
https://www.luontokoulut.fi/ops2016/

440. Perusopetuksen opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus: ladattavia koosteita, vinkkejä ja materiaaleja
https://www.luontokoulut.fi/opetussuunnitelma-ja-kaytannon-vinkit/

441. Ulos - Ut - Out 2020 ulkona oppimisen suurtapahtuma Nurmeksessa 9.-11.6.2020
https://www.ulos2020.fi

442. Tiedekerho: sään havainnointi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

443. Tiimalasi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

444. Aurinkokello
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

445. Kosteusmittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

446. Käpypuntari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

447. Ilmanpaineen mittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

448. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

449. Tuulen voimakkuuden mittaus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

450. Tiedekerho: Mikrobiologia
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...naisuuksia_tiedekerhoon/mikrobiologiaa

451. Kasvualustan valmistaminen pieneliöille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

452. Viilin ja jogurtin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

453. Bakteerien siirrostus kasvatusalustalle - opettajan ohje
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

454. Ruuan käsittelyn vaikutus sen säilymiseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

455. Elintarvikkeiden lisäaineet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

456. Hiivasolujen käyminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

457. Pieniä tutkimuksia 6-9 -vuotiaille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...Pieniä_tutkimuksia_6_9_vuotiaille.pdf

458. Genetiikkaa tiedekerhossa
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...okonaisuuksia_tiedekerhoon/genetiikkaa

459. Tiedekerho: Ihmisen biologiaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

460. Malli aivoista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

461. Mallinnetaan silmän toimintaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

462. DNA:n eristäminen posken limakalvon soluista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

463. DNA:n eristys kiivistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

464. Mutaatio
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

465. Syljen entsyymien havaitseminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

466. Proteiini-malli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

467. Sentrifugin malli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

468. Geeli-elektroforeesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

469. Muovia maidosta
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

470. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

471. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

472. Tiedekerho, teemana metsä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/

473. Tutkitaan ilmiöitä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/

474. Muotoiloa! -opettajan opas muotoilukasvatukseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/muotoiloa.pdf

475. Aistien ruokamaailmaan! -opas kerhonohjaajalle
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...uokamaailmaan_opas_kerhonohaajalle.pdf

476. Lannoituksen vaikutus kasvin juuriin ja lehtiin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

477. Siementen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

478. Kelluvat hedelmät
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

479. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

480. Puiden mittausohjeita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

481. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

482. Maanäytteen pH:n määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

483. Peruskallion vaikutus maaperän happamuuteen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

484. Voiko siemen rikkoa kallion?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

485. Kasvikin hengittää
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

486. Lehden pinta-alan määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

487. Lehden pinnanmuotojen tarkastelua
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

488. Puun kelluminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

489. Uusiopaperin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

490. Paperilaatujen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

491. Aurinkokuntamme etäisyydet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

492. Tiedekerho: teemana avaruus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

493. Kuun vaiheiden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

494. Kaakaokraattereita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

495. Auringonpimennys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

496. Mitä auringonpilkut ovat?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

497. Auringon valon ja lämmön jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

498. Yhdistä planeetta ja kuu
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

499. Löytyykö meteoriitin pinnalta elämän merkkejä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

500. Rakennetaan kaukoputki
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

501. Sekoitetaan seoksia
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

502. Sokerisateenkaari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

503. Uppovaaka – areometri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

504. Uppoava öljy
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

505. Tiedekerho: Kemiaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

506. Punakaali indikaattorina
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

507. Aineiden happamuuden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

508. Hajoavat munat ja hajoavat hampaat
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

509. Happohyökkäys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

510. Missä elintarvikkeissa on tärkkelystä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

511. Pyörivä maito
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

512. Osmoosi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

513. Diffuusio
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

514. Millainen vesi vaahtoaa?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

515. Tiedekerho: Fysiikka
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

516. Kutistuva pullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

517. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

518. Termospullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

519. Paineen jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

520. Rakennetaan laskuvarjo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

521. Rakennetaan pintaliitäjä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

522. Rakennetaan helikopteri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

523. Rakennetaan lennokki
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

524. Matkustan ympäri maailmaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...rjo_teemakokonaisuus_maantiede_1-1.pdf

525. Tiedekerho: Maantieto
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

526. Lämpötilan vaikutus merivirtoihin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

527. Suolainen ja makea vesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

528. Miltä makea vesi maistuu?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

529. Puhdistetaan vettä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

530. Rakenna maanjäristyksen kestävä rakennus!
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

531. Stalaktiitit ja stalagmiitit
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

532. Värien arvoitus – salaisuuden jäljille kromatografian avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

533. Fysiikkaa biologian avulla (yläluokkien fysiikan ja biologian opetukseen)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/01/Fysiikkaa_biologian_avulla.pdf

534. Tartuntapeli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

535. Muistitehtäviä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

536. Tehdään pistekirjoitus-aakkoset
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

537. Solun rakenne mallin avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

538. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

539. Koulu kartalla
https://www.koulukartalla.fi/

540. Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184

541. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

542. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

543. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

544. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

545. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

546. Koulupäivä eläimenä – ideakirja hurjan hauskoihin oppitunteihin
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Paiva-elaimena_ideakirja.pdf

547. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

548. Vinkkejä: Miten puhua lapselle ilmastonmuutoksesta?
https://ekoahdistus.blogspot.com/2018/...uhua-lapselle-ilmastonmuutoksesta.html

549. 10 suositusta ympäristöahdistuneelle
http://ekoahdistus.blogspot.com/2018/0...suositusta-ymparistoahdistuneelle.html

550. Videosarja LYKE-verkoston käyttämistä menetelmistä
https://www.luontokoulut.fi/lyke-verkoston-vinkit-videosarja/

551. Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortit
https://www.smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/

552. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

553. PÄIVÄKOTIJUHLAT METSÄSSÄ
http://www.metsaemo.fi/paivakotijuhlat-metsassa/

554. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

555. Veden kierto ja vesihuolto Tampereella
http://www.tampere.fi/vesi/tampereenvesi/opetusmateriaali.html

556. Huominen on nyt
http://youtu.be/SMZLu1gpoBQ

557. Kirja ympäristöahdistuksesta ja toivosta
https://www.adlibris.com/fi/kirja/pain-helvettia-9789522886385

558. Luontoaiheinen kirjoituskilpailu yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppilaille 1.9.-31.10.2018
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympa...dinkielen-ja-kirjallisuuden-oppilaille

559. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

560. Veden happipitoisuuden mittaus ProOdo ja tulosten jättäminen Järviwiki -palveluun
https://www.youtube.com/watch?v=5JpHLA6u0cg

561. Opi tekemään Arduino sääasema ja aurinkopaneeli sekä kytkentä Internetiin
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-2C65-4B7C-BE5C-442B19782F2D%7D/139044

562. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

563. HYPPY tuntemattomaan - seikkailu, esitys ja äänitallenne
http://www.marttinen.fi/metsa

564. Vesiluonnon värityskirja
https://www.suurisininen.fi/tiedostot/...Vesiluontokurssi_v%C3%A4rityskirja.pdf

565. Kestävän elämäntavan tukimateriaali opettajille
https://peda.net/kouvola/perusopetus/hankkeet/oketkol2

566. Kokoelmakilpailu
http://www.naturalehti.fi/kokoelmakilpailu/

567. Lukuhetki luonnossa
http://www.metsaemo.fi/lukuhetki-luonnossa/

568. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

569. Puulajit-vihko
http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/

570. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

571. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

572. Aisti luonto
http://www.luontokoulut.fi/aisti-luonto/

573. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

574. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

575. Kaivaudu syvemmälle
http://www.luontokoulut.fi/kaivaudu-syvemmalle/

576. Aarrejahti luonnossa
http://www.metsaemo.fi/aarrejahti-luonnossa/

577. Kotileikki metsässä
http://www.metsaemo.fi/kotileikki-metsassa/

578. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

579. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

580. Viljelyohjaajan opas
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

581. Yhteistuumin viljelemään!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

582. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

583. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

584. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

585. Ulkona kuin lumiukko
https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html

586. Tarkkaile lumijälkiä
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/26/tarkkaile-lumijalkia

587. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

588. Kulttuuriympäristö tutuksi - työpaja kulttuuriympäristön historiasta, muutoksesta ja tulevaisuudesta
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ulttuuriymparisto_tutuksi_-tyopaja.pdf

589. Porrastutkimus
http://www.paikkaoppi.fi/fi/porrastutkimus/

590. Talo kuin taideteos - keramiikkatyöpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s..._kuin_taideteos_-keramiikkatyopaja.pdf

591. Kalvosarja ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja-ruokahävikistä

592. Metsän ja luonnon hyvinvointivaikutukset
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-hyvinvointivaikutukset/

593. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

594. Lasten pukeminen ulos talvella
http://www.metsaemo.fi/lasten-pukeminen-ulos-talvella-miten-onnistua/

595. Väestötieteen perusteet
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoul..._type=ketusivu&course_id=tkoulu_vaesto

596. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

597. Saippuan valmistus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Saippuan-valmistaminen.pdf

598. Miksi ja miten jätevettä puhdistetaan?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...n-j%C3%A4tevett%C3%A4-puhdistetaan.pdf

599. Biomatematiikkaa
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomatematiikkaa-1.pdf

600. Mitä piilee talousvedessä?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...it%C3%A4-piilee-talousvedess%C3%A4.pdf

601. Öljyonnettomuus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/%C3%96ljyonnettomuus.pdf

602. Vihreä tehdas
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Vihre%C3%A4-tehdas.pdf

603. Sumuinen aamu metallinkierrätyslaitoksella
http://start.luma.fi/wp-content/upload...-metallinkierr%C3%A4tyslaitoksella.pdf

604. Mustikkatrio
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Mustikkatrio.pdf

605. Kasvien väriaineiden erottelu ohutlevykromatografisesti
http://start.luma.fi/wp-content/upload...hutlevykerroskromatografian-avulla.pdf

606. Hiilivoima ja happamat sateet
http://start.luma.fi/wp-content/upload...7/06/Hiilivoima-ja-happamat-sateet.pdf

607. Biomuovia tärkkelyksestä
http://start.luma.fi/wp-content/upload...Biomuovia-t%C3%A4rkkelyksest%C3%A4.pdf

608. Puun lämpöarvon määritys
http://start.luma.fi/wp-content/upload...A4mp%C3%B6arvon-m%C3%A4%C3%A4ritys.pdf

609. Puun kuivatislaus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Puun-kuivatislaus.pdf

610. Kasvien kasvupyrähdyksiä
http://start.luma.fi/mahdollisuudet/ma...mparisto-varhaiskasvatus-ja-esiopetus/

611. Tulivuorenpurkaus
http://start.luma.fi/mahdollisuudet/ma...mparisto-varhaiskasvatus-ja-esiopetus/

612. Talviseuranta
http://talviseuranta.fi/

613. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

614. Kohti ympäristötietoisuutta - ympäristökasvatusopas nuorisotyöntekijöille
https://drive.google.com/file/d/0B_HWPTQdjAVGbGVrbTFZWmpwZXc/view?usp=sharing

615. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

616. Ympäristökasvatus-verkkolehti
http://ymparistokasvatus.fi/

617. Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla
http://www.kekri.fi/

618. Päiväkotilaisten aarreretki vuoren taiasta
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...ilaisten-aarreretki-vuoren-taiasta.pdf

619. Keväinen luontopolku päiväkodille metsänolentojen jäljissä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...odille-metsaenolentojen-jaeljissae.pdf

620. Päiväkotilaiset luonnon aarteita etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...aiset-luonnon-aarteita-etsimaessae.pdf

621. Esikouluryhmä ryhmäytymässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Esikouluryhmae-ryhmaeytymaessae.pdf

622. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

623. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

624. 7–10-vuotiaiden erityisryhmän aistipäivä luonnossa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...tyisryhmaen-aistipaeivae-luonnossa.pdf

625. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

626. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...rkit_erityisryhmae-7---15-vuotiaat.pdf

627. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

628. 0–6 luokkien ryhmäytymisretki Kalevankankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/0...ryhmaeytymisretki-Kalevankankaalla.pdf

629. 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3...kien-elaemyspaeivae-Rantokankaalla.pdf

630. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

631. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

632. 6–7. luokille Urpolan jokilaakson tehtävärata
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/6...-Urpolan-jokilaakson-tehtaevaerata.pdf

633. 7. luokan ranta- ja vesielämän tutkimusretki Orijärvellä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...aemaen-tutkimusretki-Orijaervellae.pdf

634. 7.luokan kotitaloustunti retkiolosuhteissa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7.lk-kotitaloustunti-retkiolosuhteissa.pdf

635. 8. luokka metsätyyppejä tutkimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/8.lk-metsaetyyppejae-tutkimassa.pdf

636. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

637. Yläkoululaisten retki Mikkelin paikalliskohteisiin
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Y...etki-Mikkelin-paikalliskohteisiin-.pdf

638. Koko alakoulun metsäretki
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Koko-alakoulun-metsaeretki.pdf

639. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

640. Peruna matkalla — video ruoan kiertokulusta
https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8

641. Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa - Bland dykare och vattenskorpioner
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/myt...%20dykare%20och%20vattenskorpioner.pdf

642. Ohjelma: ötökkäpäivä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/ohjelma-otokkapaiva/

643. Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet
https://wwf.fi/mediabank/10100.pdf

644. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

645. Saimaan kuutti ja lumiukko
https://wwf.fi/mediabank/9502.pdf

646. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

647. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

648. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

649. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

650. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

651. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

652. Siemenestä kompostiin - ruoan elinkaari
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

653. Ruoantuotantoa muuttuvassa ilmastossa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoantuotanto-ja-ilmastonmuutos/

654. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

655. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

656. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

657. Naurulokin pesintä -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

658. Mikä lintu -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

659. Terve elämä
http://ymparistoreportterit.fi/vihreal...ontent/uploads/2018/03/terve-elama.pdf

660. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

661. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

662. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

663. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

664. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

665. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

666. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

667. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

668. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

669. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

670. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

671. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

672. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

673. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

674. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

675. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

676. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

677. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

678. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

679. Elämänkatsomustieto ja ilmastonmuutos
http://openilmasto-opas.fi/elamankatsomustieto/

680. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

681. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

682. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

683. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

684. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

685. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

686. Tehtäviä ja leikkejä sienistä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/sieni.html

687. Leikkejä ja harjoituksia metsään
http://www.luontokoulut.fi/ilves/metsa.html

688. Talvisia tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/talvi.html

689. Syksyisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/syksy.html

690. Keväisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/kevat.html

691. Lumi ja vesi-aiheisia leikkejä ja harjoituksia
http://www.luontokoulut.fi/ilves/vesi.html

692. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

693. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

694. Ekologiaa leikkien
http://www.luontokoulut.fi/ilves/ekologiaa.html

695. Pieni verstas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/pieni-verstas

696. Tuoksutehdas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/tuoksutehdas/

697. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

698. Lintupäivä Iidesjärvellä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/iidesjarvi_kevat1.pdf

699. Elollinen - Eloton - Eloperäinen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/f...5/03/elollinen-eloton-eloperainen1.pdf

700. Vesimusiikkia
http://www.tampere.fi/kirjasto/musiikki/vesimusa.pdf

701. Linnunpönttöohjeita opettajille
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/12/ponttoohjeita-opettajille

702. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

703. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

704. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

705. Salaperäiset eläimet
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salaperaiset-elaimet/

706. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

707. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

708. Osaatko viemärietiketin?
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/kodin...iat/viemarietiketti/Sivut/default.aspx

709. Kiitos kun lajittelet -vinkkivideot
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/page/3/

710. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

711. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

712. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

713. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

714. Nuotioruoka - vihkonen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/02/nuotioruokakurssi1.pdf

715. Nuotioruokia
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/nuotioruokia-2/

716. Kotien ekotiimi: Hyvinvointi
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/hyvinvointi_valmis_fix.pdf

717. Kotien ekotiimi: Ostostavat
https://asiakas.kotisivukone.com/files...sivukone.com/ostostavat_valmis_fix.pdf

718. Kotien ekotiimi: Liikkuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/liikkuminen_valmis_fix.pdf

719. Kotien ekotiimi: Asuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...tisivukone.com/asuminen_valmis_fix.pdf

720. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

721. Nuorten ekotiimi: osio 8 - Nuoret ohjaksissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...com/tiedostot/08_nuoret_ohjaksissa.pdf

722. Nuorten ekotiimi: osio 6 - Hengaillen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/06_hengaillen.pdf

723. Nuorten ekotiimi: osio 5 - Hyvää oloa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/05_hyvaa_oloa.pdf

724. Nuorten ekotiimi: osio 4 - Pöperöt puntarissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...om/tiedostot/04_poperot_puntarissa.pdf

725. Nuorten ekotiimi: osio 3 - Minä ja lajitoverini
https://asiakas.kotisivukone.com/files...m/tiedostot/03_mina_ja_lajitoverit.pdf

726. Nuorten ekotiimi: osio 2 - Katse peiliin
https://asiakas.kotisivukone.com/files...one.com/tiedostot/02_katse_peiliin.pdf

727. Nuorten ekotiimi: osio 1 - Valtakuntani
https://asiakas.kotisivukone.com/files...kone.com/tiedostot/01_valtakuntani.pdf

728. Älä osta mitään päivän päivänavaus ja tunti
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/alaostamitaanohjelma1.pdf

729. Ohje stereomikroskoopin käyttöä varten
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/mikroskooppiohje1.pdf

730. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

731. Legoanimaatioita karttapohjalle
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/03/legoanimaatioita-karttapohjalle.html

732. Jälkiä kartalle: työpajapolku verkkokarttojen ja ympäristökasvatuksen parissa
https://docs.google.com/document/d/1UF...2qA3HpkCirolpClP3z__Hc092hHLJ69XU/edit

733. Mobiililuontopolku Endomondoon
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016...oin-tehda-luontopolun-endomondoon.html

734. Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045

735. Nurkantakana.fi
http://www.nurkantakana.fi

736. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

737. Luentovideo: Tulevaisuuden talvet Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...c57/tulevaisuuden-talvet-suomessa.html

738. Luentovideo: Vaarallisia sääilmiöitä Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...vaaralllisia-saailmioita-suomessa.html

739. Viivi ja Wagner johdattavat ilmastonmuutoskysymyksiin
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...viivi-ja-wagner-sarjakuvatehtavat.html

740. Maapallon ilmastohistoria
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...n-ilmastohistoria-oppimistehtavat.html

741. Kuvatuki materiaalin kehittäminen ympäristökasvatukseen
http://www.kiertavaluontokoulu.fi/materiaalit

742. Ympäristökasvatus kuvataiteessa
http://www10.edu.fi/kuvataide/

743. Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle
http://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/muistilista/

744. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

745. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

746. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

747. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): lukukäsite
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/lukukasite1.pdf

748. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): yhteen- ja vähennyslasku
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...tikkapolut/yhteen_ja_vahennyslasku.pdf

749. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): enemmän- ja vähemmän kuin -käsitteet
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ora_ja_enemmanvahemman_kuin_talvi1.pdf

750. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): kertolaskut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/kertolasku1.pdf

751. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): geometria
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...a/liitteet/matikkapolut/geometria1.pdf

752. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): mittaaminen
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/mittaaminen_3_4_luokat.pdf

753. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaaminen
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/mittaaminen_3_4_luokat.pdf

754. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): kertolasku
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/kertolasku_3_4_luokka1.pdf

755. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): maapallon vedet, tilavuuden arviointi ja mittaus
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ikkapolut/tilavuus_vesi_5_6_luokka.pdf

756. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): metsäkasvien tutkimista, prosenttiluvut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...osenttiluvut_kasvilkart_5_6_luokka.pdf

757. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): käsitteitä ja geometriaa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...sitteita_ja_geometriaa_1_2_luokka1.pdf

758. Matematiikkaa ulkona luonnossa: hajotelma- ja pallokorttien ohjeet + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...otelma-ja-0pallokortit_paivitetty1.doc

759. Salainen pussi - ohje + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...aisen-pussin-kortteihin-paivitetty.doc

760. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaamista ja algebraa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ittaamista_ja20algebraa_1_2_luokat.pdf

761. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaamista ja geometriaa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...eet/matikkapolut/mathmatics_track1.pdf

762. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): aarteenetsintä, pinta-alat
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...matikkapolut/pinta_ala_aarrekartta.pdf

763. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): metsädraamaa ja murtolukuja
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/metsadraama.pdf

764. Botanian kasvitieteellinen puutarha ja trooppinen perhospuutarha: Perhosen elinkierto
https://www.youtube.com/watch?v=za7Ih0jVpX0

765. KEKO-Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/11354/KEKO-sanasto.pdf

766. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

767. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

768. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

769. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

770. Ellan eväät: Ellan eettinen päivä
http://www.youtube.com/watch?v=tzUbojG...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

771. Ellan eväät: ilmastovastuulliset ostokset
http://www.youtube.com/watch?v=K621y4Y...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

772. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

773. Tehtäviä kulttuuriympäristöstä
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tehtavia-kulttuuriymparistosta/

774. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

775. Siida - koululaistehtäviä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/siidankoululaistehtavat.pdf

776. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

777. Kodin pääkallot ja rastit
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kodin-paakallot-ja-rastit

778. Muuttuva mustikka
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muuttuva-mustikka

779. Punakaali-cocktail
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-punakaali-cocktail

780. Valmista oma vedenpuhdistamo
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-valmista-oma-vedenpuhdistamo

781. Matojen maailma
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-matojen-maailma

782. Leirikoulun järjestämiseen tarvittavia lomakkeita opettajalle
http://leirikoululahettilas.fi/opettajalle/lomakkeita/

783. Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kpuistonkatkoissa.pdf

784. Rokuan luontorastit - Metsän lintuja
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsanlintuja.pdf

785. Rokuan luontorastit - Palovartijan painajainen
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palovartijanpainajainen.pdf

786. Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/15628/OppimisenSillat.pdf?sequence=2

787. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

788. Sienivisa
http://www.ejippo.fi/file_download/10/SIENIVISA.ppt

789. Ilves (Lynx lynx)
http://www.ilveskeskus.fi

790. Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville
http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/merenranta-kutsuu-aukeamittain.pdf

791. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

792. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

793. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

794. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

795. Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4222/Lennu_netti_PDF_-_AVOIN.pdf

796. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

797. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

798. Oiva askarteluopas
http://www.kierratyskeskus.fi/kadentaitopalvelu_napra/oiva-askarteluopas

799. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

800. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

801. Leivonmäen kansallispuisto - Luupään lenkki - Opettajan opas geologiselle luontopolulle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/leivonmaki-luupaalenkki.pdf

802. Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/lortikanvuori.pdf

803. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

804. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

805. Jättipalsami
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/jattipalsami

806. Saariston kevät
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/saariston-kevat

807. Isokarin majakkasaari
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/isokarin-majakkasaari

808. Ahvenanmaan omaperäinen luonto
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/ahvenanmaan-omaperainen-luonto

809. Itämeri ei voi hyvin
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/itameri-ei-voi-hyvin

810. Murtovesirannalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/murtovesirannalla

811. Talvisessa Vaara-Suomessa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/talvisessa-vaara-suomessa

812. Metsäpalot muuttavat maisemaa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsapalot-muuttavat-maisemaa

813. Metsän siimeksessä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsan-siimeksessa

814. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

815. Jätteiden lajittelujulisteet
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9149/Lajittelujulisteet_VETY_0514.pdf

816. Aistipeli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWUxOGNlNGQyMTNjNzEwNA

817. Pelejä koulun pihalle: yksi puuttuu
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MTU0NjA1NDE5ZmZkMmUyNQ

818. Luonnosta löytyviä asioita: Burr-leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE1MTVmZGU4ZjZjNDM1NQ

819. Tarinataidetta ja uudelleenkerrontaa
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjAxYTRhZjk4ODNlMDk1Ng

820. Matematiikkataidetta
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NThmMjU4Nzc4MGUzYTMxYQ

821. Ryhmäytymisleikki: eläimet
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWEyYTQ0Y2U4M2M0MTVkNA

822. Rakenna sama - leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzMyNGM5NDI5MGM0ZGU5MQ

823. Matematiikkapelejä koulun pihalla: numerot 1-100
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE0Zjk3YTQ3YTFkODA0OQ

824. Matematiikkapelejä koulun pihalla: numerot 1-20
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTI2ZmZjZjdmYWQwOTkwZQ

825. Suurennokset ja mittakaava
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MzM2MGM0ZDZkNTVhMTgyYw

826. 100 neliötä - peli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTNlYjMyNzA5YjI0MjQ1MQ

827. Numerot 2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGRiNWQwNmI3NDEwZGZmMg

828. Numerot 1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTVmOTM2OWZiZDlkNzM5MQ

829. 4-sivuinen kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...tember-2010/math-activities---age-9-12

830. Matematiikkapelejä koulun pihalla: 36-peli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...9ycGVkYWdvZ3l8Z3g6N2I2ZTEwZWUzYTE3OWM0

831. Ongelmanratkaisua 2 (9-12-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjA0YWI2ZjhlNmUxZmE1MA

832. Ongelmanratkaisua 1 (9-12-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTQ1Y2U1YjE3YjFiNzgyZg

833. Talviharjoituksia
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmVkNmNhNGViMDU2YTAyMg

834. Matematiikkapelejä koulun pihalla (9-12-vuotiaat): geometriset muodot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6Mzc3ZjYxNmYwN2Q3NTAwMw

835. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (9-12-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorpedagogy/mathactivity-age-9-12

836. Ongelmanratkaisua 1 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmY1OWIwYTRhMTJiNDY3Zg

837. Ongelmanratkaisua 2 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzQ0Y2EwNzYzNmQzNjMzNw

838. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (6-9-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorp...-sweden/home/home/mathactivity-age-6-9

839. Kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...ptember-2010/math-activities---age-6-9

840. Matematiikkapelejä koulun pihalla: haukan siipien alla
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MjUyYjRhZDRjODg5MzQxOQ

841. Luontopäivät hyvinvointia edistämässä. Esimerkkejä Air-hankkeessa toteutetuista luontopäivistä.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-luontopaiva.pdf

842. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

843. Rokuan luontorastit - Tervan tuoksua ja kavioiden kopsetta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/tervantuoksua.pdf

844. Rokuan luontorastit - Palokärjen poluilla
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palokarjenpoluilla.pdf

845. Rokuan luontorastit - Jäätikön jäljet
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/jaatikonjaljet.pdf

846. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

847. Rokuan luontorastit - Hetki hiljaisuudelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hetkihiljaisuudelle.pdf

848. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

849. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - tehtäviä koululaisille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/pallasyllas-koululaisille.pdf

850. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

851. Syöte - Huippupolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/huippupolku.pdf

852. Syöte - Kellarilammen luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/kellarilampi.pdf

853. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

854. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

855. Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/helv-opesivu-oppilas.pdf

856. Perustietoa kestävästä kulutuksesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/60/kestava_kulutus.pdf

857. RajatOn? –julistesarjaan liittyvät tehtävät
http://www.kierratyskeskus.fi/files/66/rajaton_tehtavat.pdf

858. Aamunavaus onnellisuudesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/67/Aamunavaus_onnesta.pdf

859. Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio
http://www.kierratyskeskus.fi/files/72/materiaalitehokkuus.pdf

860. Läheltä luomua ja kasviksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/70/luomua_ja_kasvista.pdf

861. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf

862. Vihreää draamaa lelumaassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/28/leludraama.pdf

863. Vihreää draamaa tavaramaailmassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/27/tavaradraama.pdf

864. Ekoaskarteluohjeita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/69/askarteluohjeita.indd.pdf

865. Ympäristöystävän koulureppu
http://www.kierratyskeskus.fi/files/74/koulureppu.pdf

866. Aineettomien lahjojen joulupolku
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4310/joulupolku_pieni.pdf

867. Lepakonpöntön ohje
http://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakkopontto_ohje-2.pdf

868. Jäteastia kuvasarja
http://www.kierratyskeskus.fi/files/58/diasarja_jateastioista.pdf

869. Vihreä draama: Keijukaiskuningattaren lahja
http://www.kierratyskeskus.fi/files/57/keijukaiskuningatar.pdf

870. Lajit ja logot - tunnistustehtävä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8348/laji_logo_tunnistustehtava_pieni.pdf

871. Mikä on arvokasta? - Arvojen selkiyttämisharjoituksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4952/4v_mikaonarvokastaA5_lowres.pdf

872. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf

873. Hiilen kierto ja yhteyttäminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...i/5_hiilen_kierto_ja_yhteyttaminen.pdf

874. Keke koulussa-esite
http://www.4v.fi/files/2189/keke-ohjelma_esite.pdf

875. Keke koulussa-sivusto
http://www.4v.fi/4v-hanke/kasvattajille/keke_koulussa

876. Keke päiväkodissa-kestävän kehityksen ohjelma, kalvosarja
http://www.4v.fi/files/4843/keke_paivakodissa_kalvot_valmis.pdf

877. Keke päiväkodissa-esite
http://www.4v.fi/files/4597/Keke_paivakodissa_esite.pdf

878. Onnea ostamatta: omista onnea
https://www.youtube.com/watch?v=nZQk4c...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

879. Onnea ostamatta: pala luontoa
https://www.youtube.com/watch?v=u0jcjQ...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

880. Onnea ostamatta: vanhasta uutta
https://www.youtube.com/watch?v=-V11p3...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

881. Onnea ostamatta: kuin silloin ennen
https://www.youtube.com/watch?v=R71hhk...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

882. Onnea ostamatta: onnen eväät
https://www.youtube.com/watch?v=fk_T7x...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

883. Onnea ostamatta: tavaroita, joilla on tarinoita
https://www.youtube.com/watch?v=RoRxEe...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

884. Onnea ostamatta: rahat ja henki
https://www.youtube.com/watch?v=HvK1bE...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

885. Onnea ostamatta: sormus ja selkäreppu
https://www.youtube.com/watch?v=cUsGf3...7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe&index=1

886. Onnea ostamatta: talouden rattaat
https://www.youtube.com/watch?v=U_GaodPcr8A

887. Keke leikkipuistossa-vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/4779/Keke_leikkipuistossa_vuosikalenteri.pdf

888. Keke leikkipuistossa-kestävän kehityksen ohjelma
http://www.4v.fi/files/4778/keke_leikkipuistossa_PDF_2011.pdf

889. Keke koulussa -vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/5064/keke_koulussa_kalenteri_FILL.pdf

890. Keke koulussa - Kestävän kehityksen ohjelma, kalvosarja
http://www.4v.fi/files/4845/keke_koulussa_kalvot_valmis.pdf

891. Keke päiväkodissa-vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/5076/keke-paivakodissa_Kalenteri_FILL.pdf

892. Rakenna linnunpönttö!
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/info/info_linnunpontto.html

893. Energia-Ella: kylmälaitteet
https://www.youtube.com/watch?v=_eo0bt...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

894. Energia-Ella: tiskaaminen
https://www.youtube.com/watch?v=-NE-K-...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

895. Energia-Ella: saunominen
https://www.youtube.com/watch?v=3M5Ilr...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

896. Energia-Ella: lämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=f73pFc...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

897. Energia-Ella: viihdelaitteet
https://www.youtube.com/watch?v=_nJf_u...bHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr&index=1

898. Ellan eväät: Ellan kauppareissu
https://www.youtube.com/watch?v=0J7kGg...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

899. Ellan eväät: Ella goes wild
https://www.youtube.com/watch?v=cDYiDQ...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

900. Ellan eväät: sesonkiruokaa
https://www.youtube.com/watch?v=MoL8kE...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

901. Ellan eväät: uhanalaiset kalalajit
http://www.youtube.com/watch?v=cY5Rmli...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

902. Ellan eväät:ruuan valmistus
https://www.youtube.com/watch?v=8rW2rY...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

903. Ellan eväät: ruuan tähteet
https://www.youtube.com/watch?v=1FuIXO...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx