Material med utgivningsformatetdiasarja

1. Eetin materiaalit ruoan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/ruoka/

2. Eetin materiaalit vaatteiden tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

3. Eetin materiaalit elektroniikan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/

4. Mainoslukutaitoa yläkouluun ja toiselle asteelle
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/kuluttaminen-medialukutaito/

5. Ruoka-ainekortit
https://mappa.fi/user_content/77339aa5cdeb74bc8d9b911f407500d4172e74c4

6. Metsä ja ihminen
https://mappa.fi/user_content/bb8dcc4a4d0e878bb891c33fd319121fd324a3eb

7. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

8. Luonto ja tunteet 1–4
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

9. Väriretki
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

10. Merkityksellinen luontopaikka
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

11. Huoli puoliksi
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

12. Hyvä elämä
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

13. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

14. Nollapäästöpäivän oppimateriaali yläkouluihin ja toiselle asteelle
https://www.nuori.fi/nollapaastopaiva/

15. AAPA - Tarina lapsesta ja ilmastonmuutoksesta
https://luokanopenilmasto-opas.fi/opetusmateriaalit/luokat-1-2/

16. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Taaperot luonnossa -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/cp0o5w9g5zkq63os

17. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Syksy -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/pr507ehl1box2yzs

18. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Kevät -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/mh187ibuutna5fo4

19. Kehitysvammaisten tukiliiton Malike
https://www.tukiliitto.fi/malike/

20. ULOS on IN webinaari
https://www.ulos2020.fi/fi/out-on-in-out-ar-in-webinaari/

21. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Retkireppu -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/fsnn23ap0258es6k

22. Ilo kasva ulkona -hankkeen Metsäleikki -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/avpchev8qkw7z6d2

23. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

24. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

25. Lintujen pesinnän merkit -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

26. Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuvisa/

27. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/

28. Arvokas metsämme - dokumentti
https://vimeo.com/372355470?fbclid=IwA...Agi9NzTixDRMdJSjqA54Zwd1Aji8IKWxfn8okI

29. Earth Hour -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/2/r/b/4w7qu...th%20Hour%20-esitys%20oppitunnille.pdf

30. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/app/uploads/e/m/h/z8xu1...teht%C3%A4vi%C3%A4%20oppitunneille.pdf

31. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

32. Saa syödä -sivusto
http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa

33. Ilmastonmuutos ja konfliktit
http://ahtisaaripaiva.fi/osallistu/opetusmateriaalit/ilmasto-ja-konfliktit/

34. Kaiken maailman eväät -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/h/e/o/cvkf5...3%A4%C3%A4t%20-oppitunnin%20esitys.pdf

35. Artboken - Lajikirja
https://www.naturstigen.fi/artboken-lajikirja/

36. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/v/q/e/b32az...maa-muuttaa-syoemaellae_wwf-raisio.pdf

37. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

38. Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa: herättelevä kalvosarja energiaköyhyydestä, energiansäästöstä, energiakeksinnöistä ja aurinkoenergiasta Suomessa ja Intiassa
http://sininumminen.fi/opettajalle_energian_perustarpeita_Suomessa_ja_Intiassa/

39. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

40. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

41. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

42. Kalvosarja ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja-ruokahävikistä

43. Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet
https://wwf.fi/mediabank/10100.pdf

44. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

45. Naurulokin pesintä -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

46. Mikä lintu -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

47. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

48. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

49. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

50. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

51. Kasvien maailmankartta
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/02/kasvien-maailmankartta.html

52. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

53. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

54. Sienivisa
http://www.ejippo.fi/file_download/10/SIENIVISA.ppt

55. Keke päiväkodissa-kestävän kehityksen ohjelma, kalvosarja
http://www.4v.fi/files/4843/keke_paivakodissa_kalvot_valmis.pdf