Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Liikunta

1. Roska päivässä -liikkeen Ennaltaehkäise maailman yleisintä roskaa lahjoittamalla miniroskis -haaste
http://www.roskapaivassa.net/ajankohtaista.htm

2. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...TOMetsa%CC%88kuntorataAakkosetFIEN.pdf

3. Perhosbaari ja perhosystävällinen puutarha
https://indd.adobe.com/view/65b23a50-7ce9-4206-8d6d-3f8d5da480e2

4. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

5. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

6. Päiväperhostoukkien kasvatusopas
https://indd.adobe.com/view/243e1b9f-e...CPTxX_S5uwuHmEheJ9UBJ1pnJA3UKdiYXmknkI

7. Lintujen pesinnän merkit -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

8. Lintubingo: pesinnän merkit / Fågelbingo: tecken på häckning
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-retkibingo.pdf

9. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

10. Itämerisuunnistus Pandan polku
https://wwf.fi/mediabank/9738.pdf

11. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

12. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

13. Jänispeli
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/janispeli/

14. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

15. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

16. Pihareppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/pihareppu

17. Lintubingo 5 x 5 / Fågelbingo
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-lintubingo.pdf

18. Lintuohjelmaa lapsille: leikkejä, tutkimuksia, askartelua
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintuohjelmaa-lapsille/

19. Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin
https://www.valonia.fi/materiaali/multaa-ja-mukuloita/

20. KevätEtsivä-visa
https://cutt.ly/wtL42nz

21. Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit
https://haltia.com/fi/luontokoulu/omat...e-luontoretkelle/etaopetusmateriaalit/

22. Yhdyssanat
https://youtu.be/WGvm7D8b6Lk

23. Lajitteluviesti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/lajitteluviesti/

24. Luontokoodi
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontokoodi/

25. Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407

26. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/Ihminen-ja-vesi.pdf

27. Veden laadun tutkimukset
https://www.luontokoulut.fi/download/e...teriaalit/VEDEN-LAADUN-TUTKIMUKSET.pdf

28. Vesilinnut
https://www.luontokoulut.fi/download/ekopaku_mappa-materiaalit/VESILINNUT.pdf

29. Vesieliöiden ravintoverkko
https://www.luontokoulut.fi/download/e...riaalit/VESIELIOIDEN-RAVINTOVERKKO.pdf

30. Vesien selkärangattomat
https://www.luontokoulut.fi/download/e...eriaalit/VESIEN-SELKARANGATTOMAT-2.pdf

31. Lumi-tutkimus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/LUMITUTKIMUKSIA.pdf

32. Digitekniikka apuna metsätyyppien opetuksessa
https://www.luontokoulut.fi/download/e.../opetussuunnitelma-vedos3-verkkoon.pdf

33. Ilmastot@komo
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/

34. Kestävä liikkuminen
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kulkuri/hanke/opettajalle-ja-kasvattajalle/

35. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

36. Kunnon kulttuuriympäristöt
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf

37. Kyläsuunnistus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...les/attachment/kylasuunnistus_kyna.pdf

38. Lähdetään retkelle Itämeren rantaan!
https://satakolkyt.fi/130/wp-content/uploads/2019/07/SATAKOLKYT_vinkkivihko.pdf

39. Seikkailu lähimetsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...lu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

40. Vesiaiheinen oppitunti
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...esiaiheinen-oppitunti-tuokiokortti.pdf

41. Mysteeri lähiluonnossa
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...ri-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

42. Mestarit metsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...it-mets%C3%A4ss%C3%A4-tuokiokortti.pdf

43. Sähköinen vesiluontopolku
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont.../2019/07/Melontaretki-tuokiokortti.pdf

44. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

45. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

46. Koulu kartalla
https://www.koulukartalla.fi/

47. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

48. Hyvän mielen polku - vinkkejä luonnossa rentoutumiseen
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/10/Hyvan-mielen-polku.pdf

49. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

50. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

51. Ulkoleikkejä kierrätyksestä
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...lkoleikit_kierra_tysversioita_2017.pdf

52. METSÄOLYMPIALAISET
http://www.metsaemo.fi/metsaolympialaiset-lapsille/

53. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

54. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

55. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

56. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

57. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

58. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

59. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

60. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

61. Yläkoululaisten retki Mikkelin paikalliskohteisiin
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Y...etki-Mikkelin-paikalliskohteisiin-.pdf

62. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

63. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

64. Terve elämä
http://ymparistoreportterit.fi/vihreal...ontent/uploads/2018/03/terve-elama.pdf

65. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

66. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

67. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

68. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

69. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

70. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

71. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

72. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

73. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

74. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

75. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

76. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

77. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf