Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Äidinkieli ja kirjallisuus

1. Pihareppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/pihareppu

2. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

3. Toivoa ja toimintaa
https://toivoajatoimintaa.fi/

4. Miten kohdata ympäristötunteet itsessäni ja nuorissa? – itseopiskelumateriaali kasvattajille
https://toivoajatoimintaa.fi/miten-koh...-itseopiskelumateriaali-kasvattajille/

5. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

6. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

7. Liito-oravan jäljillä
https://kuopionluonnontieteellinenmuse...2021/05/Liito-oravan-jaljilla_2021.pdf

8. Lähiluontopeli
https://www.varinautit.fi/luonto/

9. Värinauttien luontotehtäviä
https://www.varinautit.fi/luonto/

10. Värinauttien luontopeli
https://www.varinautit.fi/luonto/

11. Polku Tarinaan
https://sites.google.com/view/polkutarinaan/etusivu

12. Toimintaa metsän eläimistä varhaiskasvatuksessa
https://mappa.fi/user_content/d9b971cf0ee91b48acbb5ce132279f0dbb35acb4

13. Kukaan ei ole liian pieni tekemään muutoksia - Ilmastokasvatusjakso alakoululaisille
https://mappa.fi/user_content/678b8ad36268c05c54073b45cff810126ab74c56

14. Teaching media literacy & geographies of consumption: a guide to running a subvertisement workshop
https://eetti.fi/wp-content/uploads/2018/11/VASTAMAINOS_ENG_2018_WEB.pdf

15. Eetin materiaalit vaatteiden tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

16. Medialukutaitoa vastamainoksista – opas vastamainostyöpajan pitämiseen
https://eetti.fi/materiaalit/oppimater...-medialukutaito-opettajan-materiaalit/

17. Mainoslukutaitoa yläkouluun ja toiselle asteelle
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/kuluttaminen-medialukutaito/

18. Kotokulmat – kulttuuriympäristöteemaisia toiminnallisia harjoituksia suomen kielen opetuksen tueksi
https://opintokeskusvisio.fi/tuote/kotokulmat-materiaali/

19. Lasten luontovuosi
https://mappa.fi/user_content/0336efbdb279ac2c6f4d9f0987740473c10b3f88

20. Unelmamatkoja hiilineutraaliin tulevaisuuteen - oppimateriaali
https://dodo.org/2021/03/10/oppimateri...tkoja-hiilineutraaliin-tulevaisuuteen/

21. Talvirastipolku - Talven sanat
https://mappa.fi/user_content/407e5ee53cfd34f0bf0bb628419c6f39d5869da2

22. Talvirastipolku - Lahopuuruno
https://mappa.fi/user_content/287f95f382961eae0f27535e01ab2aea83e3d23c

23. Talvirastipolku - Runokolo
https://mappa.fi/user_content/03ef945e7a56b33f774d6bcfffd3e567399427f5

24. Talvirastipolku - Metsän muodot äidinkielen mallina
https://mappa.fi/user_content/9155ae26c20fc2f174085f1378746340144e28a7

25. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

26. Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit
https://haltia.com/luontokoulu/oppimateriaalit/

27. Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen - kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä yläkouluille
http://kulttuurinvuosikello.fi/polkujakulttuuriseenkestavyyteen/

28. Muutosta ilmassa 360° -virtuaalikierros
https://www.luomus.fi/fi/virtuaalikierrokset

29. Juhlapuhe minulle
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

30. Merkityksellinen luontopaikka
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

31. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

32. Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas
https://www.luontojatunteet.fi/wp-cont...eet_Ryhma%CC%88toiminnan-perusteet.pdf

33. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

34. Saimaannorppa-aiheinen opetusmateriaalipaketti
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/07...etti_paivakodeille_ja_alakouluille.pdf

35. Sanoita parempi maailma tehtäväpaketti opettajien käyttöön
https://wordpress.nuori.fi/wp-content/...-opettajan-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf

36. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

37. Tärpit kehutuimpiin Toivoa ja toimintaa -tehtäviin ja videoihin!
https://toivoajatoimintaa.fi/kokosimme...taa-tehtaviin-ja-opetusmateriaaleihin/

38. Nuorten ilmastopaneeli - Kohti 1.5 asteen elämää
https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-2...paneeli-tarttuu-ilmastoharkaa-sarvista

39. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsakuntorata-aakkoset-fi-en/

40. Digitekniikka apuna metsätyyppien opetuksessa
https://www.luontokoulut.fi/download/e.../opetussuunnitelma-vedos3-verkkoon.pdf

41. The Bergö Skills
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/the-bergo-skills/

42. Bella Barkborres skogsbok
https://www.naturochmiljo.fi/lar-dig-mer/vara-publikationer/bella-barkborre/

43. Följ med våren
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1495/fo_lj_med_va_ren_2020_2.pdf

44. Vahvista ja haasta - Ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/stark-och-utmana/

45. Siisti Biitsi -siivoustalkoo-ohjelma
https://www.siistibiitsi.fi/kummikoulut/

46. Päiväperhostoukkien kasvatusopas
https://indd.adobe.com/view/243e1b9f-e...CPTxX_S5uwuHmEheJ9UBJ1pnJA3UKdiYXmknkI

47. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

48. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

49. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

50. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

51. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

52. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

53. Yle Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi
https://yle.triplet.io/

54. Yhdyssanat
https://youtu.be/WGvm7D8b6Lk

55. Aarrearkku ja monimuotoisuus
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aarrearkku-ja-monimuotoisuus/

56. Luontokoodi
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontokoodi/

57. Veeti-kuutin vuosi -satuvihkonen lapsille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Veeti-kuutin_vuosi_2020_FI_web.pdf

58. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/app/uploads/e/m/h/z8xu1...teht%C3%A4vi%C3%A4%20oppitunneille.pdf

59. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/Ihminen-ja-vesi.pdf

60. Vesilinnut
https://www.luontokoulut.fi/download/ekopaku_mappa-materiaalit/VESILINNUT.pdf

61. Vesieliöiden ravintoverkko
https://www.luontokoulut.fi/download/e...riaalit/VESIELIOIDEN-RAVINTOVERKKO.pdf

62. Vesien selkärangattomat
https://www.luontokoulut.fi/download/e...eriaalit/VESIEN-SELKARANGATTOMAT-2.pdf

63. Ilmastot@komo
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/

64. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

65. Sodassakin on säännöt | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28857/state-jurdembteiwe6mi/front-page

66. Parhaat Luonto ja Ympäristö -aiheiset StarT -projektit
https://suomi.luma.fi/materiaalit/

67. Kunnon kulttuuriympäristöt
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf

68. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

69. Ilmastoneuvottelut yläkoulussa
https://www.sll.fi/2019/03/27/ylakoulu...uvottelutaitoja-ilmastoneuvotteluissa/

70. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

71. Kyläsuunnistus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...les/attachment/kylasuunnistus_kyna.pdf

72. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

73. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

74. Global Meal -työpajojen taustamateriaali
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

75. Global Meal - Maissista brändimuroksi
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

76. Seikkailu lähimetsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...lu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

77. Vesiaiheinen oppitunti
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...esiaiheinen-oppitunti-tuokiokortti.pdf

78. Mysteeri lähiluonnossa
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...ri-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

79. Mestarit metsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...it-mets%C3%A4ss%C3%A4-tuokiokortti.pdf

80. Sähköinen vesiluontopolku
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont.../2019/07/Melontaretki-tuokiokortti.pdf

81. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

82. Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen
https://openilmasto-opas.fi/ota-kaytto...ankkeen-tehtavat-ja-taustamateriaalit/

83. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

84. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

85. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

86. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

87. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

88. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

89. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

90. Luontoaiheinen kirjoituskilpailu yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppilaille 1.9.-31.10.2018
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympa...dinkielen-ja-kirjallisuuden-oppilaille

91. Lukuhetki luonnossa
http://www.metsaemo.fi/lukuhetki-luonnossa/

92. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

93. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

94. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

95. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

96. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

97. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

98. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

99. 7–10-vuotiaiden erityisryhmän aistipäivä luonnossa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...tyisryhmaen-aistipaeivae-luonnossa.pdf

100. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

101. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...rkit_erityisryhmae-7---15-vuotiaat.pdf

102. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

103. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

104. Yläkoululaisten retki Mikkelin paikalliskohteisiin
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Y...etki-Mikkelin-paikalliskohteisiin-.pdf

105. Koko alakoulun metsäretki
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Koko-alakoulun-metsaeretki.pdf

106. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

107. Saimaan kuutti ja lumiukko
https://wwf.fi/mediabank/9502.pdf

108. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

109. Ruoantuotantoa muuttuvassa ilmastossa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoantuotanto-ja-ilmastonmuutos/

110. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

111. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

112. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

113. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

114. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

115. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

116. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

117. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

118. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

119. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

120. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

121. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

122. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

123. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

124. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

125. Salaperäiset eläimet
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salaperaiset-elaimet/

126. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

127. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

128. Kasvien gallup kartalle
https://docs.google.com/document/d/1TL...Teh8HO50721mugCX-KSbcnaJjbNrbQkAs/edit

129. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

130. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): metsädraamaa ja murtolukuja
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/metsadraama.pdf

131. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

132. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

133. Mummo ja ilmastonmuutos -video
https://www.youtube.com/watch?v=bV7NtGSVVqc

134. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

135. Nykysuon käsikirja -- Jakso 2. Suon kulttuuriperintö
https://www.youtube.com/watch?v=C5bhAwetdWY

136. Vihreää draamaa lelumaassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/28/leludraama.pdf

137. Vihreää draamaa tavaramaailmassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/27/tavaradraama.pdf