Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Vieraat kielet

1. Kulttuurisensitiivinen mediakasvatus -materiaalikooste
https://mediakasvatus.fi/materiaali/monikulttuurinen-mediakasvatus-kooste/

2. Miten kohdata ympäristötunteet itsessäni ja nuorissa? – itseopiskelumateriaali kasvattajille
https://toivoajatoimintaa.fi/miten-koh...-itseopiskelumateriaali-kasvattajille/

3. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

4. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

5. Tilastojen lukutaito -tilasto-opas
https://guides.stat.fi/tilastojenlukutaito

6. Opettajan tilasto-opas
https://guides.stat.fi/opettajan-tilasto-opas

7. Tehokas tilastotiedonhaku -opas
https://guides.stat.fi/tehokastilastotiedonhaku

8. Tehtävä: Luonnon luomaa
https://www.finna.fi/Content/luonnon-luomaa

9. Pihareppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/pihareppu

10. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

11. Reparera mera
https://www.naturochmiljo.fi/repareramera/

12. Raakku race -ulkoilmapeli
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...vasukellus-makeaan-veteen/raakku-race/

13. Kotokulmat – kulttuuriympäristöteemaisia toiminnallisia harjoituksia suomen kielen opetuksen tueksi
https://opintokeskusvisio.fi/tuote/kotokulmat-materiaali/

14. Talvirastipolku - Metsäjooga
https://mappa.fi/user_content/5c3f3996ed5b3a4384b7f15794bbeb3e5df3f0a5

15. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

16. Muutosta ilmassa 360° -virtuaalikierros
https://www.luomus.fi/fi/virtuaalikierrokset

17. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

18. Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas
https://www.luontojatunteet.fi/wp-cont...eet_Ryhma%CC%88toiminnan-perusteet.pdf

19. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

20. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsakuntorata-aakkoset-fi-en/

21. The Bergö Skills
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/the-bergo-skills/

22. Vahvista ja haasta - Ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/stark-och-utmana/

23. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

24. Yle Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi
https://yle.triplet.io/

25. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

26. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

27. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

28. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

29. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

30. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

31. NATURligtvis - ute på svenska
http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/naturligtvis/

32. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

33. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

34. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

35. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

36. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

37. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

38. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

39. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

40. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

41. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

42. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

43. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

44. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

45. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

46. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

47. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

48. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

49. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8