Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Vieraat kielet

1. Ympäristökäsikirja kouluille
https://mappa.fi/user_content/e043cb92204a10ea6d43e9947b14acd5e45425d9

2. Luontoaakkosten kätkö Ö
https://mappa.fi/user_content/c7850f1ec300408f182177972d2dbc0000ba6b1a

3. Läromaterial om levande traditioner
https://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/index.php

4. Kulttuurisensitiivinen mediakasvatus -materiaalikooste
https://mediakasvatus.fi/materiaali/monikulttuurinen-mediakasvatus-kooste/

5. Miten kohdata ympäristötunteet itsessäni ja nuorissa? – itseopiskelumateriaali kasvattajille
https://toivoajatoimintaa.fi/miten-koh...-itseopiskelumateriaali-kasvattajille/

6. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

7. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

8. Tilastojen lukutaito -tilasto-opas
https://guides.stat.fi/tilastojenlukutaito

9. Opettajan tilasto-opas
https://guides.stat.fi/opettajan-tilasto-opas

10. Tehokas tilastotiedonhaku -opas
https://guides.stat.fi/tehokastilastotiedonhaku

11. Tehtävä: Luonnon luomaa
https://www.finna.fi/Content/luonnon-luomaa

12. Pihareppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/pihareppu

13. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

14. Reparera mera
https://www.naturochmiljo.fi/repareramera/

15. Raakku race -ulkoilmapeli
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...vasukellus-makeaan-veteen/raakku-race/

16. Kotokulmat – kulttuuriympäristöteemaisia toiminnallisia harjoituksia suomen kielen opetuksen tueksi
https://opintokeskusvisio.fi/tuote/kotokulmat-materiaali/

17. Talvirastipolku - Metsäjooga
https://mappa.fi/user_content/5c3f3996ed5b3a4384b7f15794bbeb3e5df3f0a5

18. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

19. Muutosta ilmassa 360° -virtuaalikierros
https://www.luomus.fi/fi/virtuaalikierrokset

20. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

21. Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas
https://www.luontojatunteet.fi/wp-cont...eet_Ryhma%CC%88toiminnan-perusteet.pdf

22. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

23. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsakuntorata-aakkoset-fi-en/

24. The Bergö Skills
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/the-bergo-skills/

25. Vahvista ja haasta - Ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/stark-och-utmana/

26. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

27. Yle Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi
https://yle.triplet.io/

28. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

29. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

30. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

31. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

32. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

33. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

34. NATURligtvis - ute på svenska
http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/naturligtvis/

35. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

36. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

37. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

38. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

39. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

40. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

41. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

42. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

43. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

44. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

45. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

46. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

47. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

48. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

49. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

50. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

51. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

52. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8