Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Vieraat kielet

1. Raakku race -ulkoilmapeli
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...vasukellus-makeaan-veteen/raakku-race/

2. Kotokulmat – kulttuuriympäristöteemaisia toiminnallisia harjoituksia suomen kielen opetuksen tueksi
https://opintokeskusvisio.fi/tuote/kotokulmat-materiaali/

3. Talvirastipolku - Metsäjooga
https://mappa.fi/user_content/5c3f3996ed5b3a4384b7f15794bbeb3e5df3f0a5

4. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

5. Muutosta ilmassa 360° -virtuaalikierros
https://www.luomus.fi/fi/virtuaalikierrokset

6. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

7. Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas
https://www.luontojatunteet.fi/wp-cont...eet_Ryhma%CC%88toiminnan-perusteet.pdf

8. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

9. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

10. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

11. Miten kohdata ympäristötunteet itsessäni ja nuorissa? – itseopiskelumateriaali kasvattajille
https://toivoajatoimintaa.fi/miten-koh...-itseopiskelumateriaali-kasvattajille/

12. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsakuntorata-aakkoset-fi-en/

13. The Bergö Skills
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/the-bergo-skills/

14. Vahvista ja haasta - Ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/stark-och-utmana/

15. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

16. Pihareppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/pihareppu

17. Yle Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi
https://yle.triplet.io/

18. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

19. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

20. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

21. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

22. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

23. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

24. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

25. NATURligtvis - ute på svenska
http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/naturligtvis/

26. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

27. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

28. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

29. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

30. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

31. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

32. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

33. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

34. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

35. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

36. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

37. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

38. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

39. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

40. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

41. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

42. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

43. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8