Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Maantieto

1. Toivoa ja toimintaa
https://toivoajatoimintaa.fi/

2. Miten kohdata ympäristötunteet itsessäni ja nuorissa? – itseopiskelumateriaali kasvattajille
https://toivoajatoimintaa.fi/miten-koh...-itseopiskelumateriaali-kasvattajille/

3. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

4. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

5. Lähdetään retkelle Itämeren rantaan!
https://satakolkyt.fi/130/wp-content/uploads/2019/07/SATAKOLKYT_vinkkivihko.pdf

6. HSY:n digitaaliset oppimispelit kiertotaloudesta ja vesiasioista
https://www.hsy.fi/ymparistotieto/digitaaliset-oppimateriaalit/

7. Luonto lautasella - etäopiskelumateriaalia ruoan ympäristövaikutuksista
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ateriaali-ruuan-ymparistovaikutuksista

8. Lähivedet tutuksi happea opiskeluun! - webinaaritallenne 20.8.2021
https://www.youtube.com/watch?v=a2IIgysRZzw

9. Äly(tön)puhelinpeli
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/alytonpuhelinpeli/

10. Värinauttien Suomen luonnon päivän bingo
https://www.varinautit.fi/luonto/

11. Lähiluontopeli
https://www.varinautit.fi/luonto/

12. Värinauttien luontotehtäviä
https://www.varinautit.fi/luonto/

13. Värinauttien luontopeli
https://www.varinautit.fi/luonto/

14. Nuorikin voi vaikuttaa ilmastolakiin - katso 3 vinkkiä!
https://toivoajatoimintaa.fi/nuorikin-...ikuttaa-ilmastolakiin-katso-3-vinkkia/

15. Järvi-meriwiki
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu

16. Toimintaa metsän eläimistä varhaiskasvatuksessa
https://mappa.fi/user_content/d9b971cf0ee91b48acbb5ce132279f0dbb35acb4

17. Upptäck Östersjön!
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/upptack_ostersjon

18. Teaching media literacy & geographies of consumption: a guide to running a subvertisement workshop
https://eetti.fi/wp-content/uploads/2018/11/VASTAMAINOS_ENG_2018_WEB.pdf

19. Keisarinnan uudet vaatteet – työpaja alakoululaisille kuluttamisesta ja vaatteiden vastuullisuudesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

20. Eetin materiaalit ruoan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/ruoka/

21. Eetin materiaalit vaatteiden tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

22. Eetin materiaalit elektroniikan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/

23. Medialukutaitoa vastamainoksista – opas vastamainostyöpajan pitämiseen
https://eetti.fi/materiaalit/oppimater...-medialukutaito-opettajan-materiaalit/

24. Mainoslukutaitoa yläkouluun ja toiselle asteelle
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/kuluttaminen-medialukutaito/

25. Kotokulmat – kulttuuriympäristöteemaisia toiminnallisia harjoituksia suomen kielen opetuksen tueksi
https://opintokeskusvisio.fi/tuote/kotokulmat-materiaali/

26. Lasten luontovuosi
https://mappa.fi/user_content/0336efbdb279ac2c6f4d9f0987740473c10b3f88

27. Ruoka-ainekortit
https://mappa.fi/user_content/77339aa5cdeb74bc8d9b911f407500d4172e74c4

28. Unelmamatkoja hiilineutraaliin tulevaisuuteen - oppimateriaali
https://dodo.org/2021/03/10/oppimateri...tkoja-hiilineutraaliin-tulevaisuuteen/

29. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

30. Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit
https://haltia.com/luontokoulu/oppimateriaalit/

31. Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen - kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä yläkouluille
http://kulttuurinvuosikello.fi/polkujakulttuuriseenkestavyyteen/

32. Muutosta ilmassa 360° -virtuaalikierros
https://www.luomus.fi/fi/virtuaalikierrokset

33. Merkityksellinen luontopaikka
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

34. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

35. Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas
https://www.luontojatunteet.fi/wp-cont...eet_Ryhma%CC%88toiminnan-perusteet.pdf

36. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

37. Norppatouhuja-kirja (2021)
https://www.sll.fi/app/uploads/2021/01/SLL_Norppatouhuja_2021.pdf

38. Ilmasto-opas
https://ilmastosankari.fi/

39. Aktiviteter utomhus på vintern
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...plocka-med-dig-en-ide/adventskalender/

40. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/p/yjti6...llon%20paras%20ruoka%20-pelikortit.pdf

41. Isäni kalastaa tulevaisuutta ajatellen
https://www.msc.org/se/skola

42. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

43. Tärpit kehutuimpiin Toivoa ja toimintaa -tehtäviin ja videoihin!
https://toivoajatoimintaa.fi/kokosimme...taa-tehtaviin-ja-opetusmateriaaleihin/

44. Finna Luokkahuone Metsä ja ihminen
https://www.finna.fi/Content/metsa-ihminen

45. Nuorten ilmastopaneeli - Kohti 1.5 asteen elämää
https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-2...paneeli-tarttuu-ilmastoharkaa-sarvista

46. Metsän monimuotoisuuskartoitus
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsan-monimuotoisuuskartoitus/

47. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

48. Koulujemme lähivedet
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...ahivedet_esitys_ULOS_Ahtela_060617.pdf

49. Digitekniikka apuna metsätyyppien opetuksessa
https://www.luontokoulut.fi/download/e.../opetussuunnitelma-vedos3-verkkoon.pdf

50. The Bergö Skills
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/the-bergo-skills/

51. Fisk - tematisk undervisning i blå miljöer
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/546158

52. Kuva lihan määrän kasvusta maapallolla
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/lihanmaara_kuvaaja_0.pdf

53. Sarjakuva ilmastonmuutoksesta ja sen historiasta
https://www.luomus.fi/sites/default/fi...s/seppoleinosen_ilmastosarjikset_s.pdf

54. Muutosta ilmassa - erään lajin tarina
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/natura_juttu_taitto_final.pdf

55. Ilmastopaketti - oppisisältö nuorilta nuorille
http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/

56. Rurik Räkas upptäcktsfärd genom Östersjön
https://www.naturochmiljo.fi/lar-dig-mer/vara-publikationer/rurik-raka/

57. Bella Barkborres skogsbok
https://www.naturochmiljo.fi/lar-dig-mer/vara-publikationer/bella-barkborre/

58. Följ med våren
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1495/fo_lj_med_va_ren_2020_2.pdf

59. Yyterin luonto -oppimiskokonaisuus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-yyterin-luonto

60. Kierrätys – aina ei tarvitse ostaa uutta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/8-9-luokka

61. Kiertotalous sekä energia- ja ympäristöasiat Satakunnan ammattikorkeakoulun toiminnassa
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...elmat/ammatillinen-oppilaitos-ja-lukio

62. Siisti Biitsi -siivoustalkoo-ohjelma
https://www.siistibiitsi.fi/kummikoulut/

63. WWF:n metsävaikuttamisopas
https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7...k1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf

64. Maaperävisa
https://openruokaopas.fi/wp-content/up.../sites/9/2020/01/Maaper%C3%A4testi.pdf

65. Suomen UNICEFin vesiopas
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/p.../Vesiopas/Vesiopas+kannet_ja_sisus.pdf

66. Perhosbaari ja perhosystävällinen puutarha
https://indd.adobe.com/view/65b23a50-7ce9-4206-8d6d-3f8d5da480e2

67. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

68. Tehtäviä koululaisille elektroniikkajäte- ja kiertotalousaiheista
https://aware-eit.eu/education-material/

69. Päiväperhostoukkien kasvatusopas
https://indd.adobe.com/view/243e1b9f-e...CPTxX_S5uwuHmEheJ9UBJ1pnJA3UKdiYXmknkI

70. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

71. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

72. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

73. Naturewatch kaupunkiluonnossa (yläkoulu)
https://wwf.fi/app/uploads/l/j/n/tcqtd...alaei34wse/nw_kaupunkiluonnossa_y6.pdf

74. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

75. Jänikset ja talvikarva
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/janikset-ja-talvikarva/

76. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

77. Etäopiskelutehtäviä luonnon monimuotoisuudesta
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...elutehtavia-luonnon-monimuotoisuudesta

78. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/

79. Yle Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi
https://yle.triplet.io/

80. BiGe-materiaaleja etäopetukseen
https://docs.google.com/document/d/1fv...o--vaoomdo_zyGZXqlojiwVl3WdeYka3AsxdPs

81. Luontokoodi
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontokoodi/

82. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_ylaluokat_FI-web.pdf

83. Veeti-kuutin vuosi -satuvihkonen lapsille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Veeti-kuutin_vuosi_2020_FI_web.pdf

84. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite alakoululaisille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_alaluokat_FI-web.pdf

85. SEAmBOTH-blogs
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf

86. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/app/uploads/e/m/h/z8xu1...teht%C3%A4vi%C3%A4%20oppitunneille.pdf

87. Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407

88. Ilmastonmuutos on pirullinen ongelma -video
https://www.youtube.com/watch?v=I_oHyCGkRTA&t=44s

89. Mikromuovit ympäristön saastuttajina - video
https://www.youtube.com/watch?v=KxTdG_Xvx6c&t=14s

90. Maaperän kemia -video
https://www.youtube.com/watch?v=WTlmvaeb0ak&t=2s

91. Maaperäsanasto
https://openruokaopas.fi/10-sanaa-maaperasta/

92. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/Ihminen-ja-vesi.pdf

93. Veden laadun tutkimukset
https://www.luontokoulut.fi/download/e...teriaalit/VEDEN-LAADUN-TUTKIMUKSET.pdf

94. Lumi-tutkimus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/LUMITUTKIMUKSIA.pdf

95. Syitä monimuotoisuuden suojeluun -taulut
https://wwf.fi/app/uploads/2/n/l/32gcw...muotoisuuden%20suojeluun%20-taulut.pdf

96. Ilmastot@komo
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/

97. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

98. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

99. 10 faktaa maaperästä -video
https://www.youtube.com/watch?v=cljeCBpqWRw&feature=youtu.be

100. Maaperä on ympäristöongelma ja ratkaisu -video
https://www.youtube.com/watch?v=rrCeQnDw22E&feature=youtu.be

101. Mitä multa on? -video
https://www.youtube.com/watch?v=yzSCL5CCSp4&feature=youtu.be

102. Maaperän sankarit - Opi ja opeta maaperästä!
https://openruokaopas.fi/maaperansankarit/

103. Opettajien ruokakoulutusten antia - tietoa ja tehtäviä opetuskäyttöön
https://openruokaopas.fi/open-ruokakoulutusten-antia/

104. Veden kiertokulku juliste
https://www.usgs.gov/special-topic/wat...er_objects=0#qt-science_center_objects

105. Kunnon kulttuuriympäristöt
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf

106. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

107. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

108. Ilmastoneuvottelut yläkoulussa
https://www.sll.fi/2019/03/27/ylakoulu...uvottelutaitoja-ilmastoneuvotteluissa/

109. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

110. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

111. Luonnon monimuotoisuus - mitä se on?
https://youtu.be/rWhG-sdKmwA

112. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

113. VESIKRIISIESITE 2019
http://maanystavat.fi/sites/default/fi...sikriisi_esite_maan_ystavat_a5_web.pdf

114. Sademetsään samantien
https://vallilalainenvirtanen.blogspot.com/2019/08/sademetsaan-samantien.html

115. Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto
https://www.ymparisto.fi/meri

116. Global Meal -työpajojen taustamateriaali
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

117. Global Meal - Proteiini tofusta vai pekonista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

118. Global Meal - Suklaa. Reilua vai tavanomaista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

119. Global Meal - Maissista brändimuroksi
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

120. Sähköinen vesiluontopolku
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont.../2019/07/Melontaretki-tuokiokortti.pdf

121. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

122. Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen
https://openilmasto-opas.fi/ota-kaytto...ankkeen-tehtavat-ja-taustamateriaalit/

123. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

124. Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa: herättelevä kalvosarja energiaköyhyydestä, energiansäästöstä, energiakeksinnöistä ja aurinkoenergiasta Suomessa ja Intiassa
http://sininumminen.fi/opettajalle_energian_perustarpeita_Suomessa_ja_Intiassa/

125. Tiedekerho: sään havainnointi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

126. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

127. Tutkitaan ilmiöitä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/

128. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

129. Aurinkokuntamme etäisyydet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

130. Tiedekerho: teemana avaruus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

131. Kuun vaiheiden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

132. Matkustan ympäri maailmaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...rjo_teemakokonaisuus_maantiede_1-1.pdf

133. Tiedekerho: Maantieto
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

134. Lämpötilan vaikutus merivirtoihin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

135. Suolainen ja makea vesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

136. Puhdistetaan vettä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

137. Rakenna maanjäristyksen kestävä rakennus!
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

138. Stalaktiitit ja stalagmiitit
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

139. Värien arvoitus – salaisuuden jäljille kromatografian avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

140. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

141. Koulu kartalla
https://www.koulukartalla.fi/

142. Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184

143. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

144. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

145. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

146. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

147. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

148. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

149. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

150. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

151. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

152. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

153. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

154. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

155. Mobiilikasvio
http://www.paikkaoppi.fi/fi/mobiilikasvio/

156. Vesistöt ja ympäristön suojelu
http://www.paikkaoppi.fi/fi/vesistot-ja-ympariston-suojelu/

157. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

158. Jäkälä bioindikaattorina
http://www.paikkaoppi.fi/fi/jakalatutkimus/

159. Porrastutkimus
http://www.paikkaoppi.fi/fi/porrastutkimus/

160. Kalvosarja ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja-ruokahävikistä

161. Lampputesti
https://apps.myzef.com/resources/motivaoy/z6ck6v/index.html

162. Väestötieteen perusteet
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoul..._type=ketusivu&course_id=tkoulu_vaesto

163. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

164. Talviseuranta
http://talviseuranta.fi/

165. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

166. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

167. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

168. 7. luokan ranta- ja vesielämän tutkimusretki Orijärvellä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...aemaen-tutkimusretki-Orijaervellae.pdf

169. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

170. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

171. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

172. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

173. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

174. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

175. Siemenestä kompostiin - ruoan elinkaari
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

176. Ruoantuotantoa muuttuvassa ilmastossa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoantuotanto-ja-ilmastonmuutos/

177. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

178. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

179. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

180. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

181. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

182. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

183. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

184. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

185. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

186. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

187. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

188. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

189. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

190. Veden kiertokulku - pilvistä pohjavedeksi
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/2112/Veden_kiertokulku.pdf

191. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

192. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

193. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

194. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

195. Huojuva maapallo
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/huojuva-maapallo/

196. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

197. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

198. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

199. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

200. Luentovideo: Tulevaisuuden talvet Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...c57/tulevaisuuden-talvet-suomessa.html

201. Luentovideo: Vaarallisia sääilmiöitä Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...vaaralllisia-saailmioita-suomessa.html

202. Kuinka paljon ilmasto lämpenee elinaikanasi? -testi
http://ilmasto-opas.fi/kuinka-lamminta

203. Muutoksen merkit
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut.../muutoksen-merkit-oppimistehtavat.html

204. Ilmastobingo
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...58dd/ilmastobingo-oppimistehtavat.html

205. Viivi ja Wagner johdattavat ilmastonmuutoskysymyksiin
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...viivi-ja-wagner-sarjakuvatehtavat.html

206. Muuttuvat ilmastovyöhykkeet
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...ilmastovyohykkeet-oppimistehtavat.html

207. Maapallon ilmastohistoria
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...n-ilmastohistoria-oppimistehtavat.html

208. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

209. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

210. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

211. Mummo ja ilmastonmuutos -video
https://www.youtube.com/watch?v=bV7NtGSVVqc

212. Ilmastonmuutoksen perusteet
https://www.youtube.com/watch?v=Z492NKa1tqo

213. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

214. Tuulet
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/tuulet

215. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

216. Myrskyt ja trombit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/myrskyt-trombit

217. Miten sateenkaari syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/miten-sateenkaari-syntyy

218. Ukkonen ja salamointi
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/ukkonen-salamointi

219. Sade
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/sade

220. Pilvityypit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/pilvityypit

221. Korkea- ja matalapaine ja suihkuvirtaukset
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/matalapaine-korkeapaine-suihkuvirtaukset

222. Vesi luonnonvarana
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/vesi-luonnonvarana

223. Ahvenanmaan omaperäinen luonto
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/ahvenanmaan-omaperainen-luonto

224. Onko asteroidien uhka todellinen?
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au...tamme/onko-asteroidien-uhka-todellinen

225. Kuu on Maan kiertolainen
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/kuu-on-maan-kiertolainen

226. Saturnuksen renkaat
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/saturnuksen-renkaat

227. Jupiterin kuut
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/jupiterin-kuut

228. Aurinko on aurinkokuntamme keskipiste
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au.../aurinko-on-aurinkokuntamme-keskipiste

229. Planeetat ja Pluto
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeetat-pluto

230. Planeettojen synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeettojen-synty

231. Maan synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/maan-synty

232. Avaruusohjelmat
http://www.yle.fi/java/elearning2/$j62...9ei486b9k/lesson/index.nvl?0.task=1846

233. Avaruussanastoa 3
http://www.yle.fi/java/elearning2/$h52...0/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2789

234. Avaruussanastoa 2
http://www.yle.fi/java/elearning2/$1gq...8/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2797

235. Avaruussanastoa 1
http://www.yle.fi/java/elearning2/$t1b...o/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2801

236. Valoilmiöt
http://www.yle.fi/java/elearning2/$kyw...u/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2779

237. Taivaankappaleet
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cpl...t/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1618

238. Tunnetko auringon?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cwc...a/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1913

239. Mitä tiedät Plutosta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$9f0...7/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2800

240. Mitä tiedät Jupiterista?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$ml4...x/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2788

241. Mitä tiedät Saturnuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$0qi...s/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2792

242. Mitä tiedät Uranuksesta ja Neptunuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$nss...r/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2796

243. Mitä tiedät Marsista?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$oez...s/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2695