Materiaalit, joiden luokitus on ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus

1. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

2. Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti
https://wwf.fi/app/uploads/w/s/a/yvf4w...arinakokoelma_tehtavapaketti_suomi.pdf

3. Bussioppitunti
https://www.lahti.fi/tiedostot/bussioppitunti/

4. Vinkit Suomen luonnon päivään kouluissa ja päiväkodeissa
https://suomenluonnonpaiva.fi/vinkit-s...ttoon-kouluille-ja-paivakodeille-2020/

5. Miksi ihmisen mieli ja aivot voivat hyvin liikkeessä ja ulkona?
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo..._MiksiMieliAivotVoivatHyvinUlokona.pdf

6. Kuningas lähtee kalaan
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...kalaan_Kari_Pitkanen_seikkailutalo.pdf

7. Keisarinnan uudet vaatteet - työpaja alakoululaisille kuluttamisesta ja vaatteiden vastuullisuudesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

8. Yhdenvertaisuus ja syrjintään puuttuminen
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuv...nvertaisuus-ja-syrjintaan-puuttuminen/

9. Kehitysvammaisten tukiliiton Malike
https://www.tukiliitto.fi/malike/

10. Saavutettavan vapaa-ajantoiminnan askeleet.
https://www.nuortenakatemia.fi/wp-cont...ttavan_vapaaajantoiminnan_askeleet.pdf

11. Kuka muu muka?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen.
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Kuka+muu+muka

12. Tasa-arvo kasvatuksessa
http://www.tasa-arvokasvatuksessa.fi/

13. Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä
https://yhdenvertaisuus.fi

14. UngInfos digitala skolpaket
https://unginfo.fi/2020/04/22/luckan-unginfo-erbjuder-digitala-skolpaket/

15. Vahvista ja haasta - Ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/stark-och-utmana/

16. Globaalin kuluttajan foorumi: Ostaako..?
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

17. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

18. Suomen UNICEFin vesiopas
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/p.../Vesiopas/Vesiopas+kannet_ja_sisus.pdf

19. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

20. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

21. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

22. Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen
https://openruokaopas.fi/biologian-ja-...BtoezPJydEUeM_9NEJOODif6m_XaYxQVLsp5qo

23. BiGe-materiaaleja etäopetukseen
https://docs.google.com/document/d/1fv...o--vaoomdo_zyGZXqlojiwVl3WdeYka3AsxdPs

24. Palloässät - Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista alakoulun etäopetukseen
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...tavoitteista?v_6849=30393&v_6864=30388

25. Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

26. KOULU MIELENOSOITUKSESSA – Vinkkejä ja ohjeita osallistuville ja ei-osallistuville
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

27. Näin kumoat kummallisia väitteitä ilmastolakoista
https://toivoajatoimintaa.fi/nain-kumoat-kummallisia-vaitteita-ilmastolakoista/

28. Opettajalle; mielenosoitus oppimisympäristönä
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/korsovalittaa/opettajalle/mielenosoitus

29. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

30. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

31. Sodassakin on säännöt | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28857/state-jurdembteiwe6mi/front-page

32. Opettajien ruokakoulutusten antia - tietoa ja tehtäviä opetuskäyttöön
https://openruokaopas.fi/open-ruokakoulutusten-antia/

33. Kestävän kehityksen tavoitekortit (Agenda 2030)
https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit

34. Mahdollinen maailma -ilmastoseikkailupeli
https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/ilmastopeli/

35. Ilmastonmuutos ja konfliktit
http://ahtisaaripaiva.fi/osallistu/opetusmateriaalit/ilmasto-ja-konfliktit/

36. Materiaalipaketti koulujen ilmastotekoon
https://plan.fi/koulujen-ilmastoteko#materiaalit

37. Toivoa ja toimintaa
https://toivoajatoimintaa.fi/

38. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli - video
https://youtu.be/Yo1cIzwpMmQ

39. Ympäristökasvatus draamapedagogiikan keinoin
https://www.villaelba.fi/content/uploa...-st%C3%A4rka-milj%C3%B6medvetenhet.pdf

40. Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...Kulttuuri-identiteetti_ja_kasvatus.pdf

41. Kasva ja opi puutarhassa- Kumpulan koulukasvitarhan lasten & nuorten vapaa-ajan toiminnan suunnitelma
http://pops.fi/wp-content/uploads/2015/10/Kasva_ja_opi_puutarhassa.pdf

42. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

43. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

44. Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille - Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen
https://www.sitra.fi/julkaisut/luonnosta-hyvinvointia-lapsille-ja-nuorille/

45. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

46. Keke päiväkodissa-sivusto
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

47. Kaiken maailman eväät -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/h/e/o/cvkf5...3%A4%C3%A4t%20-oppitunnin%20esitys.pdf

48. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

49. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

50. Tarinoita muuttuvalta planeetalta
https://wwf.fi/app/uploads/i/n/n/okaic...p4n7v7nejkdkc/tarinakokoelma_suomi.pdf

51. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/v/q/e/b32az...maa-muuttaa-syoemaellae_wwf-raisio.pdf

52. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

53. Naturewatch Ostoksilla
https://wwf.fi/app/uploads/u/r/e/aeyp3ufhtrln5jeuwymud7a/nw_ostoksilla_a.pdf

54. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

55. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

56. Ilmastoratkaisut - ajankohtaista
https://www.sitra.fi/aiheet/ilmastoratkaisut/#ajankohtaista

57. 8 + 1 tapaa osallistua ilmastolakkoon
https://www.sitra.fi/blogit/kahdeksan-plus-yksi-tapaa-osallistua-ilmastolakkoon/

58. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

59. Global Meal -työpajojen taustamateriaali
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

60. Global Meal - Suklaa. Reilua vai tavanomaista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

61. Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

62. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

63. Kun koulu kannustaa mielenosoituksiin
https://hairikot.voima.fi/blogi/koulu-kannustaa-mielenosoituksiin/

64. Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa: herättelevä kalvosarja energiaköyhyydestä, energiansäästöstä, energiakeksinnöistä ja aurinkoenergiasta Suomessa ja Intiassa
http://sininumminen.fi/opettajalle_energian_perustarpeita_Suomessa_ja_Intiassa/

65. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

66. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

67. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

68. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

69. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

70. Koulupäivä eläimenä – ideakirja hurjan hauskoihin oppitunteihin
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Paiva-elaimena_ideakirja.pdf

71. Roskiksen aarteita
https://www.kierratyskeskus.fi/files/13517/Kepo_kasikirjoitus.pdf

72. PÄIVÄKOTIJUHLAT METSÄSSÄ
http://www.metsaemo.fi/paivakotijuhlat-metsassa/

73. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/tilattavat-materiaalit/

74. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

75. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

76. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

77. Kiitollisuusaarrejahti
http://www.metsaemo.fi/kiitollisuusaarrejahti/

78. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

79. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

80. Metsän ja luonnon hyvinvointivaikutukset
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-hyvinvointivaikutukset/

81. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

82. Väestötieteen perusteet
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoul..._type=ketusivu&course_id=tkoulu_vaesto

83. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

84. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

85. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

86. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

87. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

88. Terve elämä
http://ymparistoreportterit.fi/vihreal...ontent/uploads/2018/03/terve-elama.pdf

89. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

90. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

91. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

92. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

93. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

94. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

95. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

96. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

97. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

98. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

99. Elämänkatsomustieto ja ilmastonmuutos
http://openilmasto-opas.fi/elamankatsomustieto/

100. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

101. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

102. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

103. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

104. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

105. Aamunavauksia
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/aamunavaukset/

106. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

107. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

108. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

109. Nuorten ekotiimi: osio 8 - Nuoret ohjaksissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...com/tiedostot/08_nuoret_ohjaksissa.pdf

110. Nuorten ekotiimi: osio 2 - Katse peiliin
https://asiakas.kotisivukone.com/files...one.com/tiedostot/02_katse_peiliin.pdf

111. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

112. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

113. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

114. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

115. Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/15628/OppimisenSillat.pdf?sequence=2

116. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

117. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

118. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

119. Vesi luonnonvarana
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/vesi-luonnonvarana

120. Pelasta maailma - sarja
http://oppiminen.yle.fi/taydennyskoulu...ajille/kansainvalisyys/pelasta-maailma

121. RajatOn? –julistesarjaan liittyvät tehtävät
http://www.kierratyskeskus.fi/files/66/rajaton_tehtavat.pdf

122. Aamunavaus onnellisuudesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/67/Aamunavaus_onnesta.pdf

123. Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio
http://www.kierratyskeskus.fi/files/72/materiaalitehokkuus.pdf

124. Aineettomien lahjojen joulupolku
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4310/joulupolku_pieni.pdf

125. Samaan aikaan toisaalla: tunteita ja tyrskyjä
https://www.youtube.com/watch?v=rz0tZuhksnI

126. Mikä on arvokasta? - Arvojen selkiyttämisharjoituksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4952/4v_mikaonarvokastaA5_lowres.pdf

127. Keke koulussa-esite
http://www.4v.fi/files/2189/keke-ohjelma_esite.pdf

128. Keke koulussa-sivusto
http://www.4v.fi/4v-hanke/kasvattajille/keke_koulussa

129. Keke päiväkodissa-esite
http://www.4v.fi/files/4597/Keke_paivakodissa_esite.pdf

130. Onnea ostamatta: omista onnea
https://www.youtube.com/watch?v=nZQk4c...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

131. Onnea ostamatta: pala luontoa
https://www.youtube.com/watch?v=u0jcjQ...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

132. Onnea ostamatta: talouden rattaat
https://www.youtube.com/watch?v=U_GaodPcr8A

133. Keke leikkipuistossa-vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/4779/Keke_leikkipuistossa_vuosikalenteri.pdf

134. Keke leikkipuistossa-kestävän kehityksen ohjelma
http://www.4v.fi/files/4778/keke_leikkipuistossa_PDF_2011.pdf