Materiaalit, joiden luokitus on liikkuminen

1. Lippo Liito-oravan tehtävä- ja tietokirja
https://www.allergia.fi/jarjesto/liiku...taan/luontotehtavia-lapsille/#ff1548c1

2. Liikunnallinen luontopolkuja
https://www.allergia.fi/jarjesto/liiku...iseen/ideoita-ja-materiaalia/#499f946f

3. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-lu...on/villa-elfvikin-luontotalo/nayttelyt

4. Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/

5. Palloässät - Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista alakoulun etäopetukseen
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...tavoitteista?v_6849=30393&v_6864=30388

6. Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

7. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

8. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

9. Varhaiskasvatuksen ilmasto-opas
https://vakanilmasto-opas.fi/

10. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Syksy -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/pr507ehl1box2yzs

11. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Taaperot luonnossa -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/cp0o5w9g5zkq63os

12. Ympäristöprojektit muutosvoimana - Projektityöskentelyn työkirja nuorille
https://vihrealippu.fi/ymparistoprojektityoskentelelyn_tyokirja/

13. Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407

14. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

15. Saimaa-visa materiaalipaketti
https://mappa.fi/user_content/e1c98cb6ae208760c13f3a21d9edf5a20dd41d72

16. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

17. Vastuullisen retkeilijän muistilista ja retkiaiheiset tehtävät
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-lu.../luonnonsuojelu/ohjeita-luontotekoihin

18. Videoserien Under över alla under, avsnitt 3: Hittar alla ett hem i naturen?
https://youtu.be/9e07OPjTi04

19. Videoserien Under över alla under, avsnitt 2: Vad behöver vi surrande småkryp till?
https://youtu.be/N5lP4pCR_9M

20. Videoserien Under över alla under, avsnitt 1: På upptäcktsfärd alldeles nära
https://youtu.be/qN-74UBwfvU

21. Ihme ja kumma-video: Jakso 3: Löytyykö luonnosta kaikille koteja?
https://youtu.be/a3wmCDcdAgM

22. Ihme ja kumma-video: Jakso 2:Mihin tarvitsemme pörriäisiä?
https://youtu.be/fpnHqrPvbzo

23. Ihme ja kumma-video: Jakso 1: Tutkimusretki ihan lähelle
https://youtu.be/u_eYrQEZGcU

24. Värinauttien luontotehtäviä
https://www.varinautit.fi/luonto/

25. Suurpetojen jäljillä -koulumateriaali
https://riistahavainnot.luke.fi/cms/suurpedot/koulumateriaalit

26. Koulun korjausopas
http://www.koulunkorjausopas.fi

27. Ilmastonmuutos lukioihin! -materiaaleja
http://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/ilmasto-oppimateriaalit

28. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf

29. Kestävän elämän ja vastuullisen kuluttamisen oppimateriaali
https://www.ostavastuullisesti.fi/oppiminen/

30. Takapihalta alkaa seikkailu - tarinoita ja toimintaideoita lähiluontoretkille
http://kiertavaluontokoulu.fi/tarinaretki/

31. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/hankkeet/hyyp%C3%A4njokilaakso

32. Naturens under - biodiversitet för grundskolan
https://vihrealippu.fi/sv/biodiversitet/

33. Luontopolku perheille, kokemuksia yhdessä
https://mappa.fi/user_content/05e50bee22df189e0fe37f75dfd56d335bf65cde

34. Ulkosalla
https://www.allergia.fi/jarjesto/liiku...man-jarjestamiseen/ulkosalla/#499f946f

35. Pienen ihmisen suuret teot
https://mappa.fi/user_content/f1f562dabf22ca3e298f218804f27cfb8ffe204c

36. Lasten luontovuosi
https://mappa.fi/user_content/0336efbdb279ac2c6f4d9f0987740473c10b3f88

37. Unelmamatkoja hiilineutraaliin tulevaisuuteen - oppimateriaali
https://dodo.org/2021/03/10/oppimateri...tkoja-hiilineutraaliin-tulevaisuuteen/

38. Talvirastipolku - Metsäjooga
https://mappa.fi/user_content/5c3f3996ed5b3a4384b7f15794bbeb3e5df3f0a5

39. Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit
https://haltia.com/luontokoulu/oppimateriaalit/

40. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

41. Ympäristövastuullinen arki: ohjaajan opas ja keskusteluaineisto lapsiperheille
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/ymp-ohjaajan-opas_mll.pdf

42. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

43. Saimaannorppa-aiheinen opetusmateriaalipaketti
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/07...etti_paivakodeille_ja_alakouluille.pdf

44. Ilmasto-opas
https://ilmastosankari.fi/

45. Nollapäästöpäivän oppimateriaali yläkouluihin ja toiselle asteelle
https://www.nuori.fi/nollapaastopaiva/

46. Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen
https://pinskupakki.fi/files/liitteet/LL_OhjaajanOpas_saavutettava__0.pdf

47. Meidän perheen liikkumisopas – Tietoa ja tekemistä lapselle ja aikuiselle
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/meidan_perheen_liikkumisopas.pdf

48. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

49. AAPA - Tarina lapsesta ja ilmastonmuutoksesta
https://luokanopenilmasto-opas.fi/opetusmateriaalit/luokat-1-2/

50. Luonto kaikille -materiaalit
https://www.paralympia.fi/liikunta/luontokaikille

51. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.ekotiimi.fi/wp-content/uplo...lasten_maapalloretki_nettiversio-1.pdf

52. Nuorten ilmastopaneeli - Kohti 1.5 asteen elämää
https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-2...paneeli-tarttuu-ilmastoharkaa-sarvista

53. Bussioppitunti
https://www.lahti.fi/tiedostot/bussioppitunti/

54. Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo.../08/Labyrintorientering_Tarja_Krum.pdf

55. Jotta huominen tulisi - kansainvälinen käsikirja Carbon Conversations -ryhmille
https://rakkaudestammelajiin.files.wor.../10/jotta-huominen-tulisi-valmis-1.pdf

56. Carbon Conversations työkirja
https://rakkaudestammelajiin.files.wor...-conversations-tyocc88kirja-valmis.pdf

57. Värinauttien luontoaakkoset
https://www.varinautit.fi/wp-content/u...020/03/varinauttien_luontoaakkoset.pdf

58. Ilmastopaketti - oppisisältö nuorilta nuorille
http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/

59. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

60. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 4: Kestävä liikenne ja matkailu
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...tuullinen-kuluttaminen/teema-4-kestava

61. Siisti Biitsi -siivoustalkoo-ohjelma
https://www.siistibiitsi.fi/kummikoulut/

62. Roska päivässä -liikkeen Ennaltaehkäise maailman yleisintä roskaa lahjoittamalla miniroskis -haaste
http://www.roskapaivassa.net/ajankohtaista.htm

63. Tehtäväkortit lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kka-tehtavakortit-sahkoinen-kaytto.pdf

64. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...0/01/lajiopetusvinkkeja-uusipainos.pdf

65. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

66. CO2-raportti -verkkolehti
https://www.co2-raportti.fi/

67. Ilmasto-opas.fi -sivusto
http://ilmasto-opas.fi/fi/

68. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

69. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

70. Jänispeli
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/janispeli/

71. Metrin arviointi, mittaus
https://youtu.be/x-5F28Tygoo

72. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

73. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

74. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

75. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/

76. Laho metsä on elämys
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kest...tapa/askelia-eteenpain/luontokasvatus/

77. Kuntosali
https://youtu.be/irfNamZS0Dg

78. Lajitteluviesti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/lajitteluviesti/

79. Lentoliikenne ja ilmastonmuutos
https://ilmailumuseo.fi/verkkoaineistot/

80. Hukkataloudesta kiertotalouteen
https://bisneskurssit.fi/kiertotalous/

81. SEAmBOTH-blogs
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf

82. Ilmasto-opetusvinkit varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
https://wwf.fi/app/uploads/3/f/v/2yu47...skasvatukseen%20ja%20esiopetukseen.pdf

83. Afrikan tähti pihapelinä – pedagoginen pihapeli
https://www.suomenlatu.fi/media/yhdist...fWhHJ9OrLjzNTXAM5ZwBM_h0XXmA-eOHbXgeMg

84. Ilmastot@komo
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/

85. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

86. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

87. Sodassakin on säännöt | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28857/state-jurdembteiwe6mi/front-page

88. Kestävä liikkuminen
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kulkuri/hanke/opettajalle-ja-kasvattajalle/

89. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

90. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

91. Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin

92. Ympäristökasvatus draamapedagogiikan keinoin
https://www.villaelba.fi/content/uploa...-st%C3%A4rka-milj%C3%B6medvetenhet.pdf

93. Nuorten ekotiimi: osio 7 - Harkitut harrastukset
http://ekotiimi.demo2.xetnet.com/wp-co...17/09/07_harkitut_harrastukset-net.pdf

94. Kunnon kulttuuriympäristöt
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf

95. Lapsiperheen ympäristöopas
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/lapsiperheen-ymparistoopas_web.pdf

96. Maahanmuuttajan ympäristöopas sekä Tampere-liite
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/mamu-suomi.pdf

97. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

98. Riittääkö virtaa? -sarjakuvat
https://wwf.fi/app/uploads/l/p/q/gnrxd...tekstittoemaet_ja_tekstilliseta4_b.pdf

99. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

100. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

101. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

102. Kyläsuunnistus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...les/attachment/kylasuunnistus_kyna.pdf

103. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

104. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

105. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

106. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

107. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

108. Itämeren vedenalaiset äänimaisemat
https://www.youtube.com/watch?v=H-JlhU...ptEHD6dpifFpoKanS2T7uhnlQ-Tg_pnANoUqEE

109. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

110. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

111. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

112. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

113. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

114. METSÄOLYMPIALAISET
http://www.metsaemo.fi/metsaolympialaiset-lapsille/

115. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

116. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

117. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

118. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

119. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

120. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

121. Terve elämä
http://ymparistoreportterit.fi/vihreal...ontent/uploads/2018/03/terve-elama.pdf

122. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

123. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

124. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

125. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

126. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

127. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

128. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

129. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

130. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

131. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

132. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

133. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

134. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

135. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

136. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

137. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

138. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

139. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

140. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

141. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

142. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

143. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

144. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

145. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

146. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

147. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

148. Aamunavauksia
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/aamunavaukset/

149. Kotien ekotiimi: Liikkuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/liikkuminen_valmis_fix.pdf

150. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

151. Nuorten ekotiimi: osio 8 - Nuoret ohjaksissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...com/tiedostot/08_nuoret_ohjaksissa.pdf

152. Nuorten ekotiimi: osio 6 - Hengaillen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/06_hengaillen.pdf

153. Nuorten ekotiimi: osio 5 - Hyvää oloa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/05_hyvaa_oloa.pdf

154. Nuorten ekotiimi: osio 4 - Pöperöt puntarissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...om/tiedostot/04_poperot_puntarissa.pdf

155. Nuorten ekotiimi: osio 3 - Minä ja lajitoverini
https://asiakas.kotisivukone.com/files...m/tiedostot/03_mina_ja_lajitoverit.pdf

156. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

157. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

158. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

159. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

160. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

161. Tekotallaaja: pyörällä olisit jo perillä
https://www.youtube.com/watch?v=xZSgxM...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=3

162. Tekotallaaja: lähelle vai kauas?
https://www.youtube.com/watch?v=KLLq3y...ist=PLlybHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I

163. Ellan eväät: Ellan kauppareissu
https://www.youtube.com/watch?v=0J7kGg...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx