Materiaalit, joiden luokitus on asuminen

1. Kestävän elämän ja vastuullisen kuluttamisen oppimateriaali
https://www.ostavastuullisesti.fi/oppiminen/

2. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/hankkeet/hyyp%C3%A4njokilaakso

3. Arkkitehtuurin Löytölaatikko Kasvattajan opas
https://www.kultus.fi/sites/default/fi...ali/360/2016-09/loytolaatikko_opas.pdf

4. Ett kemikaliesmart hem
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/kemikaliesmarth_hem_webb

5. Teaching media literacy & geographies of consumption: a guide to running a subvertisement workshop
https://eetti.fi/wp-content/uploads/2018/11/VASTAMAINOS_ENG_2018_WEB.pdf

6. Keisarinnan uudet vaatteet – työpaja alakoululaisille kuluttamisesta ja vaatteiden vastuullisuudesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

7. Eetin materiaalit ruoan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/ruoka/

8. Eetin materiaalit vaatteiden tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

9. Eetin materiaalit elektroniikan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/

10. Medialukutaitoa vastamainoksista – opas vastamainostyöpajan pitämiseen
https://eetti.fi/materiaalit/oppimater...-medialukutaito-opettajan-materiaalit/

11. Mainoslukutaitoa yläkouluun ja toiselle asteelle
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/kuluttaminen-medialukutaito/

12. Pienen ihmisen suuret teot
https://mappa.fi/user_content/f1f562dabf22ca3e298f218804f27cfb8ffe204c

13. Unelmamatkoja hiilineutraaliin tulevaisuuteen - oppimateriaali
https://dodo.org/2021/03/10/oppimateri...tkoja-hiilineutraaliin-tulevaisuuteen/

14. Lajittelupeli
https://www.hsy.fi/globalassets/ympari...ristokasvatus/lajittelupelipaketti.pdf

15. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

16. Ympäristövastuullinen arki: ohjaajan opas ja keskusteluaineisto lapsiperheille
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/ymp-ohjaajan-opas_mll.pdf

17. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

18. Ilmasto-opas
https://ilmastosankari.fi/

19. Nollapäästöpäivän oppimateriaali yläkouluihin ja toiselle asteelle
https://www.nuori.fi/nollapaastopaiva/

20. Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen
https://pinskupakki.fi/files/liitteet/LL_OhjaajanOpas_saavutettava__0.pdf

21. Energiaviisas koululainen – materiaalipaketti alakoululaisille
https://www.valonia.fi/materiaali/energiaviisas-koululainen/

22. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

23. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

24. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

25. AAPA - Tarina lapsesta ja ilmastonmuutoksesta
https://luokanopenilmasto-opas.fi/opetusmateriaalit/luokat-1-2/

26. Jätehuollon yleisopas - vinkkejä ympäristökasvattajalle
https://www.etappi.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Yleisopas.pdf

27. Tutkimusmatka kestävään tulevaisuuteen - oppimiskokonaisuus yläkouluille
https://www.etappi.com/jateneuvonta/ym...utkimusmatka-kestavaan-tulevaisuuteen/

28. Nuorten ilmastopaneeli - Kohti 1.5 asteen elämää
https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-2...paneeli-tarttuu-ilmastoharkaa-sarvista

29. Jotta huominen tulisi - kansainvälinen käsikirja Carbon Conversations -ryhmille
https://rakkaudestammelajiin.files.wor.../10/jotta-huominen-tulisi-valmis-1.pdf

30. Carbon Conversations työkirja
https://rakkaudestammelajiin.files.wor...-conversations-tyocc88kirja-valmis.pdf

31. En liten guide om att rädda världen
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...edagoger/lasvart/omstallning-for-barn/

32. The Bergö Skills
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/the-bergo-skills/

33. HSY:n digitaaliset oppimispelit kiertotaloudesta ja vesiasioista
https://www.hsy.fi/ymparistotieto/digitaaliset-oppimateriaalit/

34. Ilmastopaketti - oppisisältö nuorilta nuorille
http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/

35. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

36. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

37. 40 tips för en hållbar livsstil
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/martha_40tips-esite_sivuttain

38. 45 praktiska tips för en hållbar livsstil i videofirmat
https://www.youtube.com/channel/UCCq-1yZ-d6Q7BVknQAZ_Z0A/playlists

39. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 6: Kierrätys
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...linen-kuluttaminen/teema-6-kierratys-0

40. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 3: Kestävä ja vastuullinen vedenkulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-3-kestava-ja

41. Jäteneuvojan pitämä kierrätyshetki lapsille
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...osiluokkien-vierailuohjelmat/esiopetus

42. Kompostointi osana ravinteiden kierrätystä
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/3-4-luokka

43. 4H-yhdistyksen pitämä oppitunti jätteistä, kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uosiluokkien-vierailuohjelmat/4-luokka

44. Raaka-aineet ja tavarat kiertoon
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/5-6-luokka

45. Kierrätys – aina ei tarvitse ostaa uutta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/8-9-luokka

46. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

47. CO2-raportti -verkkolehti
https://www.co2-raportti.fi/

48. Ilmasto-opas.fi -sivusto
http://ilmasto-opas.fi/fi/

49. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

50. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

51. Pihan monimuotoisuusselvitys mobiilisti
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ihan-monimuotoisuusselvitys-mobiilisti

52. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

53. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

54. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/

55. Hukkataloudesta kiertotalouteen
https://bisneskurssit.fi/kiertotalous/

56. Pienhiukkaset ilmakehässä
https://www.youtube.com/watch?v=AU2MkJU83d0

57. Ilmastot@komo
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/

58. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

59. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

60. Kestävän kehityksen tavoitekortit (Agenda 2030)
https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit

61. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

62. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

63. Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena
http://archinfo.fi/2017/04/arkkitehtuu...skokonaisuutena-hameenlinnan-lyseossa/

64. Lamppukoulu
https://lampputieto.fi/lamppukoulu/

65. Lapsiperheen ympäristöopas
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/lapsiperheen-ymparistoopas_web.pdf

66. Maahanmuuttajan ympäristöopas sekä Tampere-liite
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/mamu-suomi.pdf

67. Kylätalot kuntoon-opas
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/kylatalo-kuntoon-opas_web.pdf

68. Vuoden aurinkoisimmat yhtälöt
https://wwf.fi/app/uploads/v/r/f/4pjmc...aurinkoisimmat%20yht%C3%A4l%C3%B6t.pdf

69. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

70. 10 myyttiä aurinkoenergiasta
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicu...ajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf

71. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

72. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

73. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

74. Kyläsuunnistus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...les/attachment/kylasuunnistus_kyna.pdf

75. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

76. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

77. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

78. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

79. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

80. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

81. Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa: herättelevä kalvosarja energiaköyhyydestä, energiansäästöstä, energiakeksinnöistä ja aurinkoenergiasta Suomessa ja Intiassa
http://sininumminen.fi/opettajalle_energian_perustarpeita_Suomessa_ja_Intiassa/

82. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

83. Rakenna maanjäristyksen kestävä rakennus!
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

84. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

85. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

86. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

87. Rakenna aurinkopaneelista virtalähde
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-3A72-4C55-9CF3-2D020147AA3C%7D/136663

88. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

89. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

90. Kotileikki metsässä
http://www.metsaemo.fi/kotileikki-metsassa/

91. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

92. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

93. Talo kuin taideteos - keramiikkatyöpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s..._kuin_taideteos_-keramiikkatyopaja.pdf

94. Lampputesti
https://apps.myzef.com/resources/motivaoy/z6ck6v/index.html

95. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

96. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

97. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

98. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

99. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

100. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

101. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

102. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

103. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

104. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

105. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

106. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

107. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

108. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

109. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

110. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

111. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

112. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

113. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

114. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

115. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

116. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

117. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

118. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

119. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

120. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

121. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

122. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

123. Osaatko viemärietiketin?
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/kodin...iat/viemarietiketti/Sivut/default.aspx

124. Kiitos kun lajittelet -vinkkivideot
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/page/3/

125. Kotien ekotiimi: Asuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...tisivukone.com/asuminen_valmis_fix.pdf

126. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

127. Nuorten ekotiimi: osio 1 - Valtakuntani
https://asiakas.kotisivukone.com/files...kone.com/tiedostot/01_valtakuntani.pdf

128. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

129. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

130. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

131. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

132. Samaan aikaan toisaalla: arjen unelmat
https://www.youtube.com/watch?v=kr8huZeittE

133. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

134. Tehtäviä kulttuuriympäristöstä
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tehtavia-kulttuuriymparistosta/

135. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

136. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

137. RajatOn? –julistesarjaan liittyvät tehtävät
http://www.kierratyskeskus.fi/files/66/rajaton_tehtavat.pdf

138. Onnea ostamatta: kuin silloin ennen
https://www.youtube.com/watch?v=R71hhk...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

139. Energia-Ella: valaistus
https://www.youtube.com/watch?v=6pt9B2...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

140. Energia-Ella: kylmälaitteet
https://www.youtube.com/watch?v=_eo0bt...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

141. Energia-Ella: saunominen
https://www.youtube.com/watch?v=3M5Ilr...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

142. Energia-Ella: lattialämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=8LZjWQ...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

143. Energia-Ella: pyykinpesu
https://www.youtube.com/watch?v=GzMAbB...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

144. Energia-Ella: lämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=f73pFc...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr