Materiaalit, joiden kohderyhmä on Ammatillinen koulutus

1. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

2. Nuorten ilmastopaneeli - Kohti 1.5 asteen elämää
https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-2...paneeli-tarttuu-ilmastoharkaa-sarvista

3. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

4. Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti
https://wwf.fi/app/uploads/w/s/a/yvf4w...arinakokoelma_tehtavapaketti_suomi.pdf

5. Metsän monimuotoisuuskartoitus
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsan-monimuotoisuuskartoitus/

6. Lintupiirustustaulukko
https://www.lahti.fi/tiedostot/piirustustaulukko-linnut/

7. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsakuntorata-aakkoset-fi-en/

8. Metsiemme sammaleita - opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...koset/metsiemme-sammalia-opasvihko.pdf

9. Fisk - tematisk undervisning i blå miljöer
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/546158

10. Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä
https://yhdenvertaisuus.fi

11. Chilla Ute
https://www.folkhalsan.fi/globalassets...ritid/utmanad-spel/chilla-ute_webb.pdf

12. Kuva lihan määrän kasvusta maapallolla
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/lihanmaara_kuvaaja_0.pdf

13. Sarjakuva ilmastonmuutoksesta ja sen historiasta
https://www.luomus.fi/sites/default/fi...s/seppoleinosen_ilmastosarjikset_s.pdf

14. Muutosta ilmassa - erään lajin tarina
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/natura_juttu_taitto_final.pdf

15. Lajittelupeli
https://www.hsy.fi/globalassets/ympari...eto/tiedostot/lajittelupelipaketti.pdf

16. UngInfos digitala skolpaket
https://unginfo.fi/2020/04/22/luckan-unginfo-erbjuder-digitala-skolpaket/

17. Ilmastopaketti - oppisisältö nuorilta nuorille
http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/

18. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

19. Elävät virtavedet -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

20. Talkoot luonnon monimuotoisuuden hyväksi
https://www.espoo.fi/talkoot

21. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

22. 40 tips för en hållbar livsstil
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/martha_40tips-esite_sivuttain

23. 45 praktiska tips för en hållbar livsstil i videofirmat
https://www.youtube.com/channel/UCCq-1yZ-d6Q7BVknQAZ_Z0A/playlists

24. Recept på fröbomb för en blomsterbuffé
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1646/forbomb_natur_och_miljo.pdf

25. Bygg vildbihotell
https://www.naturochmiljo.fi/site/asse.../1646/vildbihotell_natur_och_miljo.pdf

26. Kiertotalous sekä energia- ja ympäristöasiat Satakunnan ammattikorkeakoulun toiminnassa
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...elmat/ammatillinen-oppilaitos-ja-lukio

27. Roska päivässä -liikkeen Ennaltaehkäise maailman yleisintä roskaa lahjoittamalla miniroskis -haaste
http://www.roskapaivassa.net/ajankohtaista.htm

28. Kuka marjasi pölyttää - tunnistatko pörriäisen? Tee testi!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...yttaa-tunnistatko-porriaisen-tee-testi

29. Vieraslajiportaali
http://vieraslajit.fi/fi

30. Vieraslajien torjunta Lounais-Suomessa: Hyvät käytännöt
https://www.doria.fi/handle/10024/92360

31. Jättiputki - erittäin haitallinen vieraslaji
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-a4ec-3a791f85ab64/Jattiputkiesite.pdf

32. Roskaa näkyvissä! Vesien roskaantuminen hallintaan.
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2015/02/YTF-8_2016.pdf

33. Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/167421/SYKEra_37_2016.pdf?sequence=1

34. WWF:n metsävaikuttamisopas
https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7...k1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf

35. Random Acts of Kindness – luo maailmaan hyvää mieltä!
https://toivoajatoimintaa.fi/random-acts-of-kindness/

36. Maaperävisa
https://openruokaopas.fi/wp-content/up.../sites/9/2020/01/Maaper%C3%A4testi.pdf

37. Vieraslajiprojekti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/vieraslajiprojekti/

38. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

39. Kun sademetsä palaa
https://blogit.utu.fi/utu/2019/03/29/kun-sademetsa-palaa/

40. CO2-raportti -verkkolehti
https://www.co2-raportti.fi/

41. Ilmastonmuutoksen hillitseminen talouspoliittisin välinein
https://www.ilmastoraportti.fi/

42. Ilmasto-opas.fi -sivusto
http://ilmasto-opas.fi/fi/

43. Globaalin kuluttajan foorumi: Yksi maapallo
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

44. Globaalin kuluttajan foorumi: Kulutuksen jäljet
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

45. Globaalin kuluttajan foorumi: Ihmiset tavaravuorten takana
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

46. Globaalin kuluttajan foorumi: Hylätyt esineet
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

47. Globaalin kuluttajan foorumi: Ostaako..?
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

48. Globaalin kuluttajan foorumi: ..vai eikö ostaa?
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

49. Globaalin kuluttajan foorumi: Monta tapaa vaikuttaa
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

50. Suomen UNICEFin vesiopas
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/p.../Vesiopas/Vesiopas+kannet_ja_sisus.pdf

51. Metsä mukaan kotiopetukseen
https://mailchi.mp/smy.fi/uutta-metsn-...DbGWuJ83Vx89FGebS0Rh2OUhB15Ecg9bW7QBbc

52. Metsäsuhdetesti
http://metsasuhdetesti.fi/

53. Academia Karanterium
https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/academia-karanterium/

54. Poluttamo pelittää– pelillisyys digipoluilla
https://poluttamo.files.wordpress.com/2019/02/poluttamo-pelittacc88acc88-1.pdf

55. Kuinka käsitellä maailman ongelmia? Traagisuus ja toivo ympäristökasvatuksessa
https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/65801/26624

56. Luontovisa
https://forms.office.com/Pages/Respons...pUNjAyT09JSUlBSUhKMkFGRVlNNUpYOThJWS4u

57. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

58. Vastuulliset vaatteet
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis.../vierailukaynnit/vastuulliset_vaatteet

59. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

60. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

61. Wanhaa sanastoa -kuvavisa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/wanhaa-sanastoa-kuvavisa/

62. Pilvien tunnistus
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/pilvien-tunnistus/

63. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

64. Etä­ope­tus­ta hel­pot­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja: vir­tu­aa­li­met­sä, ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vät ja tut­ki­ja­vi­deot
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kou...SlspHogKRiHCYqadqqAraoaFfz2d5wmfbtVaX4

65. Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuvisa/

66. Lintubingo 5 x 5 / Fågelbingo
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-lintubingo.pdf

67. Lintukortit / Fågelkort
https://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

68. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/

69. Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen
https://openruokaopas.fi/biologian-ja-...BtoezPJydEUeM_9NEJOODif6m_XaYxQVLsp5qo

70. Arvokas metsämme - dokumentti
https://vimeo.com/372355470?fbclid=IwA...Agi9NzTixDRMdJSjqA54Zwd1Aji8IKWxfn8okI

71. Metsätietäjä - visa
https://www.peliplaza.fi/metsatietaja

72. 10 vinkkiä kotiopiskeluun
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...kemaan-muuta-10-vinkkia-kotiopiskeluun

73. Vieraile virtuaalimuseoissa
https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa

74. Pölytys, pölyttäjät ja ruoan tuotanto
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2015/02/YTF-2_2016.pdf

75. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_ylaluokat_FI-web.pdf

76. Animaatioita kiertotaloudesta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrcNaHrhIAN7H1iBBuXVZ3UFUl0vcV7I

77. Hukkataloudesta kiertotalouteen
https://bisneskurssit.fi/kiertotalous/

78. Marine species of the Northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/lano-0028-artbok-hi.pdf

79. Introduction to marine species of the northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2...ecies-of-the-northern-bothnian-bay.pdf

80. SEAmBOTH-blogs
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf

81. Perämeren vesikasvio
https://seamboth.files.wordpress.com/2.../seamboth_a5_0220_saavutettava2131.pdf

82. Earth Hour -aamunavaus
https://wwf.fi/app/uploads/9/r/v/qeakm...3A%20Tarinat%20ilmastonmuutoksesta.pdf

83. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/app/uploads/e/m/h/z8xu1...teht%C3%A4vi%C3%A4%20oppitunneille.pdf

84. Afrikan tähti pihapelinä – pedagoginen pihapeli
https://www.suomenlatu.fi/media/yhdist...fWhHJ9OrLjzNTXAM5ZwBM_h0XXmA-eOHbXgeMg

85. Maaperä on tärkeä luonnonvara -video
https://www.youtube.com/watch?v=MG8BRtsycj8  

86. Tulostettava juliste maaperäeliöistä
https://openruokaopas.fi/wp-content/up...-Maaper%C3%A4eli%C3%B6t-juliste-A4.pdf

87. Maaperäsanasto
https://openruokaopas.fi/10-sanaa-maaperasta/

88. KOULU MIELENOSOITUKSESSA – Vinkkejä ja ohjeita osallistuville ja ei-osallistuville
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

89. Näin kumoat kummallisia väitteitä ilmastolakoista
https://toivoajatoimintaa.fi/nain-kumoat-kummallisia-vaitteita-ilmastolakoista/

90. Yle.fi päivittyvä sivusto ilmastonmuutokseen liittyvistä ajankohtaisista asioista
https://yle.fi/aihe/termi/yle/18-189

91. Opettajalle; mielenosoitus oppimisympäristönä
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/korsovalittaa/opettajalle/mielenosoitus

92. Syitä monimuotoisuuden suojeluun -taulut
https://wwf.fi/app/uploads/2/n/l/32gcw...muotoisuuden%20suojeluun%20-taulut.pdf

93. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

94. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

95. Sodassakin on säännöt | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28857/state-jurdembteiwe6mi/front-page

96. Tunnetehtäviä ympäristö- ja globaalikasvatukseen
https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia/

97. Ilmastokasvatus ja tunteet - Ympäristötunteiden käsittely kasvatuksessa ja opetuksessa
https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/

98. Pihabongaus kouluille
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/pihabongaus-koulussa/

99. Saa syödä -sivusto
http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa

100. Kestävän kehityksen tavoitekortit (Agenda 2030)
https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit

101. Mikä meitä estää toimimasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
https://www.sitra.fi/artikkelit/mika-m...sta-ilmastonmuutoksen-hillitsemiseksi/

102. Mahdollinen maailma -ilmastoseikkailupeli
https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/ilmastopeli/

103. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

104. Ilmastonmuutos ja konfliktit
http://ahtisaaripaiva.fi/osallistu/opetusmateriaalit/ilmasto-ja-konfliktit/

105. Materiaalipaketti koulujen ilmastotekoon
https://plan.fi/koulujen-ilmastoteko#materiaalit

106. Maailma lautasella -ruokaopas
https://wwf.fi/app/uploads/7/b/2/6tfzy...zoimdn6jce/ruokavihko_valmis_pieni.pdf

107. WWF:n ruokaopas
https://wwf.fi/ruokaopas/syo-ymparistoystavallisesti/

108. Ihan pihalla -hankkeessa syntyneet opintokokonaisuudet
https://www.ihan-pihalla.com/hankkeessa-syntyneet-oppitunnit

109. Ilmastotoimet - lautapeli
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_fi.pdf

110. Meidän planeettamme, meidän tulevaisuutemme. Yhdessä ilmastonmuutosta torjumaan
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_fi.pdf

111. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli
https://www.oph.fi/sites/default/files...ments/kasvatus-5-2017-tolppanen-ym.pdf

112. Luovasti luonnonvaroista
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista

113. Open työkalupakki ilmastokasvatukseen
https://ilmastokirjo.fi/open-tyokalupakki/

114. Innostavia ilmastotekoja
https://ilmastokirjo.fi/innostavia-ilmastotekoja/

115. Ekologiset kompensaatiot kannattaa ottaa käyttöön luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. SYKE Policy Brief.
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaist...cy_Brief_Ekologiset_kompensaati(52864)

116. Parhaat Luonto ja Ympäristö -aiheiset StarT -projektit
https://suomi.luma.fi/materiaalit/

117. Pukeutumisohjeita
https://www.luontokoulut.fi/sisaiset/pukeutumisohjeita/

118. Metsiemme kääpiä- opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...ihkoset/metsiemme-kaapia-opasvihko.pdf

119. Metsiemme kovakuoriaisia - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...svihkoset/metsiemme-kovakuoriaisia.pdf

120. Suomen sudenkorennot
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...metsiemme-sudenkorentoja-opasvihko.pdf

121. Metsiemme linnut - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-ja-opasvihkoset/metsiemme-lintuja.pdf

122. Suomen päiväperhoset - juliste
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-opasvihkoset/upm-perhosjuliste-a4.pdf

123. Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...nt/uploads/2015/04/MP_julkaisu_web.pdf

124. Kunnon kulttuuriympäristöt
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf

125. Lamppukoulu
https://lampputieto.fi/lamppukoulu/

126. Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opas
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/katso_kaleidoskooppiin.pdf

127. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

128. Lapsiperheen ympäristöopas
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/lapsiperheen-ymparistoopas_web.pdf

129. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

130. Ilmastoneuvottelut yläkoulussa
https://www.sll.fi/2019/03/27/ylakoulu...uvottelutaitoja-ilmastoneuvotteluissa/

131. Vuoden aurinkoisimmat yhtälöt
https://wwf.fi/app/uploads/v/r/f/4pjmc...aurinkoisimmat%20yht%C3%A4l%C3%B6t.pdf

132. Vinkkejä ilmastotunteiden käsittelyyn
https://ekoahdistus.blogspot.com/2019/...keja-ilmastotunteiden-kasittelyyn.html

133. Tarinoita muuttuvalta planeetalta
https://wwf.fi/app/uploads/i/n/n/okaic...p4n7v7nejkdkc/tarinakokoelma_suomi.pdf

134. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/v/q/e/b32az...maa-muuttaa-syoemaellae_wwf-raisio.pdf

135. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

136. 10 myyttiä aurinkoenergiasta
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicu...ajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf

137. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Harjoituksia vastuullisen ruokailun käsittelyyn
https://wwf.fi/app/uploads/y/i/v/yqogz...a-vastuullinen-ruokailu_wwf_raisio.pdf

138. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ruoka-annos-harjoitus
https://wwf.fi/app/uploads/7/6/r/ekfzp...-etsimaessae-harjoitus_-wwf-raisio.pdf

139. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ilmastoystävälliset reseptit
https://wwf.fi/app/uploads/o/s/p/jcrxe...ystaevaelliset-reseptit-raisio_wwf.pdf

140. Pelillinen: perusopetukseen suunnattu opas opetuksen pelillistämisestä
https://pelillinen.systime.dk/

141. Koodiaapinen - Opettajan opas koodaukseen koulussa
http://koodiaapinen.fi/

142. Paikkatietopelaamisen pelialustoja
https://sites.google.com/site/paikkatietopelit/pelialustat

143. Mobiilisti maailmaan - opi ja pelaa kartalla
https://sites.google.com/site/kartallaoppien/malleja-opetukseen/linkkejae

144. Vapaita avoimen lähdekoodin ohjelmia
http://viikonvalo.fi/kaikki_valot/

145. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

146. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

147. Kuuntele eri ihmisten kokemuksia Itämerestä, haastattelijana Mikko Peltsi Peltola
https://areena.yle.fi/1-50175099

148. Testaa miten hyvin tunnet hauen ja kuhan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/...en-hyvin-tunnet-arvostetut-petokalamme

149. Korvameduusan "korva" onkin sukurauhanen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/19/korvameduusan-korva-onkin-sukurauhanen

150. Lohen paluu kutemaan synnyinjokeensa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...istin-avulla-lisaantymisvietti-saa-sen

151. Lohen matka Itämerellä hienojen kuvien ja videoiden kera
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-jota-uhkaavat-vain-ihmiset-ja-hylkeet

152. Lohen poikasen tarina kuoriutumisesta merelle muuttoon upeiden kuvien kera.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...synnyinjokeensa-havinnyt-lohikanta-vie

153. Luonnon monimuotoisuus - mitä se on?
https://youtu.be/rWhG-sdKmwA

154. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

155. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

156. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

157. VESIKRIISIESITE 2019
http://maanystavat.fi/sites/default/fi...sikriisi_esite_maan_ystavat_a5_web.pdf

158. Sademetsään samantien
https://vallilalainenvirtanen.blogspot.com/2019/08/sademetsaan-samantien.html

159. Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto
https://www.ymparisto.fi/meri

160. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

161. Uutisjuttu: Amazonin hiilivarasto ei palaudu palojen jälkeen entiselleen – tässä viisi syytä, miksi sademetsän tuhot uhkaavat koko maailmaa
https://yle.fi/uutiset/3-10935321

162. Global Meal -työpajojen taustamateriaali
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

163. Global Meal - Proteiini tofusta vai pekonista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

164. Global Meal - Suklaa. Reilua vai tavanomaista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

165. Global Meal - Maissista brändimuroksi
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

166. Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen
https://openilmasto-opas.fi/ota-kaytto...ankkeen-tehtavat-ja-taustamateriaalit/

167. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

168. Kun koulu kannustaa mielenosoituksiin
https://hairikot.voima.fi/blogi/koulu-kannustaa-mielenosoituksiin/

169. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

170. Viilin ja jogurtin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

171. Bakteerien siirrostus kasvatusalustalle - opettajan ohje
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

172. Elintarvikkeiden lisäaineet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

173. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

174. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

175. Puiden mittausohjeita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

176. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

177. Miltä makea vesi maistuu?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

178. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

179. Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184

180. Mihin 1 kWh riittää? -kortit
https://wwf.fi/mediabank/8702.pdf

181. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

182. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

183. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

184. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

185. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

186. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

187. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

188. 10 suositusta ympäristöahdistuneelle
http://ekoahdistus.blogspot.com/2018/0...suositusta-ymparistoahdistuneelle.html

189. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/tilattavat-materiaalit/

190. Kirja ympäristöahdistuksesta ja toivosta
https://www.adlibris.com/fi/kirja/pain-helvettia-9789522886385

191. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

192. Veden happipitoisuuden mittaus ProOdo ja tulosten jättäminen Järviwiki -palveluun
https://www.youtube.com/watch?v=5JpHLA6u0cg

193. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

194. HYPPY tuntemattomaan - seikkailu, esitys ja äänitallenne
http://www.marttinen.fi/metsa

195. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

196. Väittelykisa liittyen jätteisiin
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/vaittelykisa-liittyen-jatteisiin/

197. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

198. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

199. Kalvosarja ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja-ruokahävikistä

200. Lampputesti
https://apps.myzef.com/resources/motivaoy/z6ck6v/index.html

201. Metsäinen mobiilipalvelu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laplanduas.plab.metsainen

202. Väestötieteen perusteet
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoul..._type=ketusivu&course_id=tkoulu_vaesto

203. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

204. Saippuan valmistus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Saippuan-valmistaminen.pdf

205. Miksi ja miten jätevettä puhdistetaan?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...n-j%C3%A4tevett%C3%A4-puhdistetaan.pdf

206. Biomatematiikkaa
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomatematiikkaa-1.pdf

207. Mitä piilee talousvedessä?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...it%C3%A4-piilee-talousvedess%C3%A4.pdf

208. Vihreä tehdas
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Vihre%C3%A4-tehdas.pdf

209. Sumuinen aamu metallinkierrätyslaitoksella
http://start.luma.fi/wp-content/upload...-metallinkierr%C3%A4tyslaitoksella.pdf

210. Mustikkatrio
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Mustikkatrio.pdf

211. Kasvien väriaineiden erottelu ohutlevykromatografisesti
http://start.luma.fi/wp-content/upload...hutlevykerroskromatografian-avulla.pdf

212. Hiilivoima ja happamat sateet
http://start.luma.fi/wp-content/upload...7/06/Hiilivoima-ja-happamat-sateet.pdf

213. Biomuovia tärkkelyksestä
http://start.luma.fi/wp-content/upload...Biomuovia-t%C3%A4rkkelyksest%C3%A4.pdf

214. Puun lämpöarvon määritys
http://start.luma.fi/wp-content/upload...A4mp%C3%B6arvon-m%C3%A4%C3%A4ritys.pdf

215. Puun kuivatislaus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Puun-kuivatislaus.pdf

216. Talviseuranta
http://talviseuranta.fi/

217. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

218. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

219. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

220. Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla
http://www.kekri.fi/

221. #MUOVIROSKAINSTALLAATIO
http://vaarakollektiivi.fi/sites/default/files/%23muoviroskainstallaatio.pdf

222. Ilmastonmuutos - draamallinen oppitunti
http://vaarakollektiivi.fi/sites/defau...les/ilmastonmuutos_draamaoppitunti.pdf

223. Peruna matkalla — video ruoan kiertokulusta
https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8

224. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

225. Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet
https://wwf.fi/mediabank/10100.pdf

226. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

227. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

228. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

229. Terve elämä
http://ymparistoreportterit.fi/vihreal...ontent/uploads/2018/03/terve-elama.pdf

230. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

231. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

232. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

233. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

234. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

235. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

236. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

237. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

238. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

239. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

240. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

241. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

242. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

243. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

244. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

245. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

246. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

247. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

248. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

249. Elämänkatsomustieto ja ilmastonmuutos
http://openilmasto-opas.fi/elamankatsomustieto/

250. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

251. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

252. Aamunavauksia
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/aamunavaukset/

253. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

254. Huojuva maapallo
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/huojuva-maapallo/

255. Osaatko viemärietiketin?
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/kodin...iat/viemarietiketti/Sivut/default.aspx

256. Kiitos kun lajittelet -vinkkivideot
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/page/3/

257. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

258. Kotien ekotiimi: Hyvinvointi
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/hyvinvointi_valmis_fix.pdf

259. Kotien ekotiimi: Ostostavat
https://asiakas.kotisivukone.com/files...sivukone.com/ostostavat_valmis_fix.pdf

260. Kotien ekotiimi: Ruoka
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ekotiimi.kotisivukone.com/ruoka_fix02.pdf

261. Kotien ekotiimi: Liikkuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/liikkuminen_valmis_fix.pdf

262. Kotien ekotiimi: Asuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...tisivukone.com/asuminen_valmis_fix.pdf

263. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

264. Luontopolku toisen silmin
https://docs.google.com/document/d/1tL...J_dAiKHC1YcS3cO9mSukxgH117nUJC1Uk/edit

265. Mobiililuontopolku Endomondoon
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016...oin-tehda-luontopolun-endomondoon.html

266. Kasvien maailmankartta
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/02/kasvien-maailmankartta.html

267. Luentovideo: Tulevaisuuden talvet Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...c57/tulevaisuuden-talvet-suomessa.html

268. Luentovideo: Vaarallisia sääilmiöitä Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...vaaralllisia-saailmioita-suomessa.html

269. Kuinka paljon ilmasto lämpenee elinaikanasi? -testi
http://ilmasto-opas.fi/kuinka-lamminta

270. Ympäristökasvatus kuvataiteessa
http://www10.edu.fi/kuvataide/

271. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

272. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

273. KEKO-Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/11354/KEKO-sanasto.pdf

274. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

275. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

276. Hämeenkylmänkukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/hameenkylmankukka

277. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

278. Koivu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/koivu

279. Ellan eväät: Ellan eettinen päivä
http://www.youtube.com/watch?v=tzUbojG...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

280. Ellan eväät: ilmastovastuulliset ostokset
http://www.youtube.com/watch?v=K621y4Y...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

281. Samaan aikaan toisaalla: arjen unelmat
https://www.youtube.com/watch?v=kr8huZeittE

282. Samaan aikaan toisaalla: myrkyllinen aikamatka
https://www.youtube.com/watch?v=1sPOKqzYh7s

283. Samaan aikaan toisaalla: iloinen paluu
https://www.youtube.com/watch?v=EE69JeKtvb8

284. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

285. Tehtäviä kulttuuriympäristöstä
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tehtavia-kulttuuriymparistosta/

286. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

287. Tupakan viljely kuormittaa peltoja ja sademetsiä
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ympar...-viljely-kuormittaa-peltoja-sademetsia

288. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

289. Mummo ja ilmastonmuutos -video
https://www.youtube.com/watch?v=bV7NtGSVVqc

290. Ilmastonmuutoksen perusteet
https://www.youtube.com/watch?v=Z492NKa1tqo

291. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

292. Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?T...s=&PublicationSeries=&ProductCategory=

293. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

294. Myrskyt ja trombit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/myrskyt-trombit

295. Pilvityypit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/pilvityypit

296. Lumi, jää ja pakkanen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/lumi-jaa-pakkanen

297. Korkea- ja matalapaine ja suihkuvirtaukset
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/matalapaine-korkeapaine-suihkuvirtaukset

298. Auringon lämpö ja säteily
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/auringon-lampo-sateily

299. Vesi luonnonvarana
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/vesi-luonnonvarana

300. Suomen ilmasto muuttuu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/suomen-ilmasto-muuttuu

301. Pelasta maailma - sarja
http://oppiminen.yle.fi/taydennyskoulu...ajille/kansainvalisyys/pelasta-maailma

302. Jättipalsami
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/jattipalsami

303. Isokarin majakkasaari
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/isokarin-majakkasaari

304. Itämeri ei voi hyvin
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/itameri-ei-voi-hyvin

305. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

306. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf

307. Onko asteroidien uhka todellinen?
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au...tamme/onko-asteroidien-uhka-todellinen

308. Jupiterin kuut
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/jupiterin-kuut

309. Aurinko on aurinkokuntamme keskipiste
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au.../aurinko-on-aurinkokuntamme-keskipiste

310. Planeetat ja Pluto
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeetat-pluto

311. Planeettojen synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeettojen-synty

312. Maan synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/maan-synty

313. Avaruustehtäviä
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/avaruustehtavia

314. Aamunavaus onnellisuudesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/67/Aamunavaus_onnesta.pdf

315. Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio
http://www.kierratyskeskus.fi/files/72/materiaalitehokkuus.pdf

316. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf

317. Vihreää draamaa tavaramaailmassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/27/tavaradraama.pdf

318. Ympäristöystävän koulureppu
http://www.kierratyskeskus.fi/files/74/koulureppu.pdf

319. Samaan aikaan toisaalla: diilerin blues
https://www.youtube.com/watch?v=GTfepom-xjo

320. Samaan aikaan toisaalla: energian hinta?
https://www.youtube.com/watch?v=HWSQt9MZ75E

321. Samaan aikaan toisaalla: tunteita ja tyrskyjä
https://www.youtube.com/watch?v=rz0tZuhksnI

322. Lepakonpöntön ohje
http://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakkopontto_ohje-2.pdf

323. Oppia etelästä - julistesarja
http://www.kierratyskeskus.fi/nayttelyt

324. Lajit ja logot - tunnistustehtävä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8348/laji_logo_tunnistustehtava_pieni.pdf

325. Mikä on arvokasta? - Arvojen selkiyttämisharjoituksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4952/4v_mikaonarvokastaA5_lowres.pdf

326. Lentävä lepakko suunnistaa äänen avulla
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...syojat/lepakko-suunnistaa-aanen-avulla

327. Vanha on parempaa-julistesarja
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparist...ristokoulu_polku/lainattavat_nayttelyt

328. Onnea ostamatta: omista onnea
https://www.youtube.com/watch?v=nZQk4c...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

329. Onnea ostamatta: pala luontoa
https://www.youtube.com/watch?v=u0jcjQ...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

330. Onnea ostamatta: vanhasta uutta
https://www.youtube.com/watch?v=-V11p3...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

331. Onnea ostamatta: kuin silloin ennen
https://www.youtube.com/watch?v=R71hhk...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

332. Onnea ostamatta: onnen eväät
https://www.youtube.com/watch?v=fk_T7x...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

333. Onnea ostamatta: tavaroita, joilla on tarinoita
https://www.youtube.com/watch?v=RoRxEe...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

334. Onnea ostamatta: rahat ja henki
https://www.youtube.com/watch?v=HvK1bE...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

335. Onnea ostamatta: sormus ja selkäreppu
https://www.youtube.com/watch?v=cUsGf3...7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe&index=1

336. Onnea ostamatta: talouden rattaat
https://www.youtube.com/watch?v=U_GaodPcr8A

337. Energia-Ella: valaistus
https://www.youtube.com/watch?v=6pt9B2...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

338. Energia-Ella: kylmälaitteet
https://www.youtube.com/watch?v=_eo0bt...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

339. Energia-Ella: tiskaaminen
https://www.youtube.com/watch?v=-NE-K-...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

340. Energia-Ella: saunominen
https://www.youtube.com/watch?v=3M5Ilr...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

341. Energia-Ella: lattialämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=8LZjWQ...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

342. Energia-Ella: suihku
https://www.youtube.com/watch?v=lT-0K-...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

343. Energia-Ella: pyykinpesu
https://www.youtube.com/watch?v=GzMAbB...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

344. Energia-Ella: lämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=f73pFc...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

345. Energia-Ella: viihdelaitteet
https://www.youtube.com/watch?v=_nJf_u...bHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr&index=1

346. Tekotallaaja: turhakkeita ja tunteita
https://www.youtube.com/watch?v=42Hj1k...ist=PLlybHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I

347. Tekotallaaja:biojätepussi sanomalehdestä
http://www.youtube.com/watch?v=tN8CnpL...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=5

348. Tekotallaaja: pyörällä olisit jo perillä
https://www.youtube.com/watch?v=xZSgxM...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=3

349. Tekotallaaja: lähelle vai kauas?
https://www.youtube.com/watch?v=KLLq3y...ist=PLlybHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I

350. Tekotallaaja: jäätelöä ja yrttejä
https://www.youtube.com/watch?v=cE4bXz...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=1

351. Ellan eväät: Ellan kauppareissu
https://www.youtube.com/watch?v=0J7kGg...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

352. Ellan eväät: Ella goes wild
https://www.youtube.com/watch?v=cDYiDQ...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

353. Ellan eväät: sesonkiruokaa
https://www.youtube.com/watch?v=MoL8kE...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

354. Ellan eväät: uhanalaiset kalalajit
http://www.youtube.com/watch?v=cY5Rmli...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

355. Ellan eväät:ruuan valmistus
https://www.youtube.com/watch?v=8rW2rY...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

356. Ellan eväät: ruuan tähteet
https://www.youtube.com/watch?v=1FuIXO...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx