Materiaalit joiden kieli on englanti

1. Resurssikilpailupeli
https://www.evolutioninaction.fi/resurssikilpailupeli.html

2. Maistuva koulu - ideapankki
https://maistuvakoulu.fi/ideapankki/

3. Symbioosi
https://www.evolutioninaction.fi/symbioosi.html

4. Elonkirjo ja evoluution ​aikajänteet -ääniluontopolku
https://www.evolutioninaction.fi/elonkirjo-ja-evoluution-aikajaumlnteet.html

5. Linnuston tila Suomessa
https://tiedostot.birdlife.fi/julkaisut/linnuston-tila-suomessa-verkkoversio.pdf

6. Kulttuurisensitiivinen mediakasvatus -materiaalikooste
https://mediakasvatus.fi/materiaali/monikulttuurinen-mediakasvatus-kooste/

7. Storytelling for a sustainable world (workshop in Ulos on IN- event)
https://mappa.fi/user_content/ed5daaac4b6d57e616207cc6cc0d3ada3100ac38

8. Suomi vuonna 2100 - Kerttu Kotakorpi ja Vesterinen Yhtyeineen
https://www.youtube.com/watch?v=rsn5GLOyoFw

9. Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/

10. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

11. Lasten lintuviikko
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

12. Lintujen pesinnän merkit -esitys
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuvii...nlintuviikko-pesinnanmerkit-esitys.pdf

13. Lintubingo: pesinnän merkit
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-retkibingo.pdf

14. Ever Wanted to Be an Explorer? – Tikkala Schoolchildren Learning at the Struve Geodetic Arc at Oravivuori Station Point
https://www.humak.fi/wp-content/upload...9/04/Ever-Wanted-to-Be-an-Explorer.pdf

15. Kimalaiskimara
https://www.evolutioninaction.fi/kimalaiset.html

16. Elokuva: Arvokas metsämme
https://www.arvokasmetsamme.fi/edu/

17. Tutki itse: roska ja mikromuovi
https://www.youtube.com/watch?v=rR3wSFo9AYM

18. Outdoor Learning in Finnish and Turkish Context
https://www.youtube.com/watch?v=YAzFweGuLjU

19. Villi Pedagogiikka
https://www.youtube.com/watch?v=_A0WkNPYpvs

20. Biologian ja maantieteen olympiatoiminnan resurssipankki
https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=463

21. Ympäristöprojektit muutosvoimana - Projektityöskentelyn työkirja nuorille
https://vihrealippu.fi/ymparistoprojektityoskentelelyn_tyokirja/

22. Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407

23. Ilmastotoimet - lautapeli
https://ec.europa.eu/clima/citizens/youth-climate_fi

24. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

25. Värityskuvia linnuista
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

26. Eläinten suojavärityksen evoluutio
https://www.evolutioninaction.fi/elaum...-suojavaumlrityksen-8203evoluutio.html

27. Pölyttäjien ja kasvien välinen vuorovaikutus
https://www.evolutioninaction.fi/pouml...vien-vaumllinen-8203vuorovaikutus.html

28. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

29. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

30. Äly(tön)puhelinpeli
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/alytonpuhelinpeli/

31. Lajikortit_nisäkkäiden poikaset
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2021/05/mammal-cubs-2021-05.pdf

32. Lajikortit_lintujen poikaset
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2021/05/bird-nestlings-2021-05.pdf

33. Lajikortit_lintujen munat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2021/03/bird-eggs-2021-new-2.pdf

34. Lajikortit_sammakon kehitysvaiheet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...-snake-and-frog-life-cycle-2021-05.pdf

35. Lajikortit_kasvien kasvuvaiheet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2021/05/plant-life-cycle-2021-05.pdf

36. Lajikortit_perhosen muodonmuutos
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...1/03/butterfly-metamorfosis-2021-1.pdf

37. Lajikortit_levät
https://mappa.fi/user_content/cef04a80393074246ea6084c3769329bfc3b9a92

38. Teaching media literacy & geographies of consumption: a guide to running a subvertisement workshop
https://eetti.fi/wp-content/uploads/2018/11/VASTAMAINOS_ENG_2018_WEB.pdf

39. Ulkosalla
https://www.allergia.fi/jarjesto/liiku...man-jarjestamiseen/ulkosalla/#499f946f

40. Talvirastipolku - Rakenna joulukuusi luonnonmateriaaleista
https://mappa.fi/user_content/ed9f4c2f57db93f3a08a277240a47876e8762744

41. Talvirastipolku - Metsäjooga
https://mappa.fi/user_content/5c3f3996ed5b3a4384b7f15794bbeb3e5df3f0a5

42. Kantasoluportaali - tietoa kantasoluista, kantasolututkimuksesta ja kantasoluhoidoista
https://www2.helsinki.fi/fi/projektit/kantasoluportaali

43. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://haltia.com/luontokoulu/ohjaajan-tukimateriaalit/

44. Muutosta ilmassa 360° -virtuaalikierros
https://www.luomus.fi/fi/virtuaalikierrokset

45. Itämeri.fi -sivuston opetusmateriaalit
https://itameri.fi/fi-FI/Opi_ja_tutki/Opetusmateriaalit

46. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/05/03/luonnonhoito-kotoutumisen-tukena-opas/

47. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsakuntorata-aakkoset-fi-en/

48. Komealupiini - haitallinen vieraslaji
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2020/05/18/komealupiini-haitallinen-vieraslaji/

49. Jokamiehenoikeudet Suomessa -video
https://youtu.be/5evZeqmQ8Yg

50. Jättipalsami - haitallinen vieraslaji
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/07/05/jattipalsami-haitallinen-vieraslaji/

51. Miksi hoidamme niittyjä?
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2020/03/09/miksi-hoidamme-niittyja/

52. Ilmiöoppimisprojektin rakenne (V12)
https://www.youtube.com/watch?v=-bHuP2...X1kzbBczx4pKPQKjGnXNg4aYckG4Qw&index=4

53. Ilmiöoppimisen perusteet (V11)
https://www.youtube.com/watch?v=fkadHt...X1kzbBczx4pKPQKjGnXNg4aYckG4Qw&index=3

54. Monialainen oppiminen: kasvattajakeskeinen menetelmä (V10)
https://www.youtube.com/watch?v=MQBWFP...X1kzbBczx4pKPQKjGnXNg4aYckG4Qw&index=2

55. Mitä on monialainen oppiminen? (V09)
https://www.youtube.com/watch?v=B7NqwZ...X1kzbBczx4pKPQKjGnXNg4aYckG4Qw&index=1

56. Ulkona oppimisen hyödyt (V08)
https://www.youtube.com/watch?v=xoWrBZ...X1kzbBczyPbwJ47sqiglDQqjWBxcl0&index=3

57. Ulkona oppimisen perusteet (V07)
https://www.youtube.com/watch?v=80isuf...X1kzbBczyPbwJ47sqiglDQqjWBxcl0&index=2

58. Ympäristökasvatuksen teoriaa: Palmerin puumalli (V06)
https://www.youtube.com/watch?v=yCxVPT...X1kzbBczyPbwJ47sqiglDQqjWBxcl0&index=1

59. Ympäristökasvatuksen perusteet lyhyesti (V05)
https://www.youtube.com/watch?v=yJTFgA...X1kzbBczyPbwJ47sqiglDQqjWBxcl0&index=4

60. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen (V04)
https://www.youtube.com/watch?v=7uxcdX...X1kzbBczxUMZb21nKam38ia6609nBo&index=7

61. Ilmastonmuutoksen perusteet (V03)
https://www.youtube.com/watch?v=nnJELI...X1kzbBczxUMZb21nKam38ia6609nBo&index=8

62. Luonnon hyvinvointivaikutukset (V02)
https://www.youtube.com/watch?v=EC65_m...X1kzbBczxUMZb21nKam38ia6609nBo&index=9

63. Ympäristökasvatuksen tavoitteet (V01)
https://www.youtube.com/watch?v=jqnl-e...X1kzbBczxUMZb21nKam38ia6609nBo&index=6

64. Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä
https://yhdenvertaisuus.fi

65. Retkeilyn ABC - Retkeilijän vinkit
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc

66. Roska päivässä -liike
http://www.roskapaivassa.net/

67. Tehtäväkortit lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kka-tehtavakortit-sahkoinen-kaytto.pdf

68. Lajikortit_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...eces-cards-mushrooms-2-2020-update.pdf

69. Lajikortit_jäkälät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...s-plants-mushrooms-1-1-2020-update.pdf

70. Lajikortit_kalat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...pieces-cards-fishes-09-2019-update.pdf

71. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

72. Kiertotalouden keksinnöt koulussa
https://blogs.helsinki.fi/kiertotaloudenkeksinnot/

73. Ilmasto-opas.fi -sivusto
http://ilmasto-opas.fi/fi/

74. Koulujen toteuttamia ilmastotekoja
https://www.energialoikka.fi/?s=koulu

75. Tehtäviä koululaisille elektroniikkajäte- ja kiertotalousaiheista
https://aware-eit.eu/education-material/

76. Luonto kutsuu seikkailuun - tekemistä luontoretkelle
https://wwf.fi/app/uploads/h/2/2/obxw2...to%20kutsuu%20seikkailuun%20-vihko.pdf

77. Itämerisuunnistus Pandan polku
https://wwf.fi/mediabank/9738.pdf

78. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

79. Suuri rantaseikkailu
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

80. Vesistömysteeri
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

81. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

82. Retkikartta.fi -palvelu
https://www.retkikartta.fi/?lang=fi&fb...J6onZt_8LL5bBuThsk_glwQDAChs48OwRwc2Wg

83. Pinkka: Lajintuntemuksen oppimisympäristö
https://fmnh-ws-prod.it.helsinki.fi/pi...yjo7hPmcFgI7KNqxE3p6nlqgVZ7iSkM38AwA#/

84. Ulkoilijan etiketti - näin liikut vastuullisesti pandemian aikana
https://www.suomenlatu.fi/media/vaikut...iketti-pandemiassa-a3-tulostettava.pdf

85. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_ylaluokat_FI-web.pdf

86. Veeti-kuutin vuosi -satuvihkonen lapsille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Veeti-kuutin_vuosi_2020_FI_web.pdf

87. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite alakoululaisille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_alaluokat_FI-web.pdf

88. Hukkataloudesta kiertotalouteen
https://bisneskurssit.fi/kiertotalous/

89. Suomen lajitietokeskus
https://laji.fi/

90. Marine species of the Northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/lano-0028-artbok-hi.pdf

91. Introduction to marine species of the northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2...ecies-of-the-northern-bothnian-bay.pdf

92. SEAmBOTH-blogs
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf

93. Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla
https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

94. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

95. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

96. Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumus
https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

97. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli - video
https://youtu.be/Yo1cIzwpMmQ

98. Veden kiertokulku juliste
https://www.usgs.gov/special-topic/wat...er_objects=0#qt-science_center_objects

99. Ekologiset kompensaatiot kannattaa ottaa käyttöön luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. SYKE Policy Brief.
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaist...cy_Brief_Ekologiset_kompensaati(52864)

100. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

101. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

102. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

103. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

104. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

105. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

106. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

107. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

108. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

109. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

110. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

111. Rakenna aurinkopaneelista virtalähde
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-3A72-4C55-9CF3-2D020147AA3C%7D/136663

112. Opi tekemään Arduino sääasema ja aurinkopaneeli sekä kytkentä Internetiin
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-2C65-4B7C-BE5C-442B19782F2D%7D/139044

113. Vesiluonnon värityskirja
https://www.suurisininen.fi/tiedostot/...Vesiluontokurssi_v%C3%A4rityskirja.pdf

114. Kokoelmakilpailu
http://www.naturalehti.fi/kokoelmakilpailu/

115. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

116. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

117. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

118. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaamista ja geometriaa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...eet/matikkapolut/mathmatics_track1.pdf

119. Samaan aikaan toisaalla: arjen unelmat
https://www.youtube.com/watch?v=kr8huZeittE

120. Samaan aikaan toisaalla: myrkyllinen aikamatka
https://www.youtube.com/watch?v=1sPOKqzYh7s

121. Samaan aikaan toisaalla: iloinen paluu
https://www.youtube.com/watch?v=EE69JeKtvb8

122. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

123. Aistipeli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWUxOGNlNGQyMTNjNzEwNA

124. Pelejä koulun pihalle: yksi puuttuu
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MTU0NjA1NDE5ZmZkMmUyNQ

125. Luonnosta löytyviä asioita: Burr-leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE1MTVmZGU4ZjZjNDM1NQ

126. Tarinataidetta ja uudelleenkerrontaa
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjAxYTRhZjk4ODNlMDk1Ng

127. Matematiikkataidetta
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NThmMjU4Nzc4MGUzYTMxYQ

128. Ryhmäytymisleikki: eläimet
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWEyYTQ0Y2U4M2M0MTVkNA

129. Rakenna sama - leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzMyNGM5NDI5MGM0ZGU5MQ

130. Matematiikkapelejä koulun pihalla: numerot 1-100
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE0Zjk3YTQ3YTFkODA0OQ

131. Matematiikkapelejä koulun pihalla: numerot 1-20
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTI2ZmZjZjdmYWQwOTkwZQ

132. Suurennokset ja mittakaava
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MzM2MGM0ZDZkNTVhMTgyYw

133. Numerot 2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGRiNWQwNmI3NDEwZGZmMg

134. Numerot 1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTVmOTM2OWZiZDlkNzM5MQ

135. 4-sivuinen kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...tember-2010/math-activities---age-9-12

136. Matematiikkapelejä koulun pihalla: 36-peli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...9ycGVkYWdvZ3l8Z3g6N2I2ZTEwZWUzYTE3OWM0

137. Ongelmanratkaisua 2 (9-12-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjA0YWI2ZjhlNmUxZmE1MA

138. Ongelmanratkaisua 1 (9-12-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTQ1Y2U1YjE3YjFiNzgyZg

139. Talviharjoituksia
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmVkNmNhNGViMDU2YTAyMg

140. Matematiikkapelejä koulun pihalla (6-9-vuotiaat): geometriset muodot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGIzMzg0NTI2ZWM3MWY1NQ

141. Matematiikkapelejä koulun pihalla (9-12-vuotiaat): geometriset muodot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6Mzc3ZjYxNmYwN2Q3NTAwMw

142. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (9-12-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorpedagogy/mathactivity-age-9-12

143. Ongelmanratkaisua 1 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmY1OWIwYTRhMTJiNDY3Zg

144. Ongelmanratkaisua 2 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzQ0Y2EwNzYzNmQzNjMzNw

145. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (6-9-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorp...-sweden/home/home/mathactivity-age-6-9

146. Kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...ptember-2010/math-activities---age-6-9

147. Matematiikkapelejä koulun pihalla: haukan siipien alla
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MjUyYjRhZDRjODg5MzQxOQ

148. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf

149. Syöte - Huippupolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/huippupolku.pdf

150. Syöte - Kellarilammen luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/kellarilampi.pdf

151. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

152. Samaan aikaan toisaalla: diilerin blues
https://www.youtube.com/watch?v=GTfepom-xjo

153. Samaan aikaan toisaalla: energian hinta?
https://www.youtube.com/watch?v=HWSQt9MZ75E

154. Samaan aikaan toisaalla: tunteita ja tyrskyjä
https://www.youtube.com/watch?v=rz0tZuhksnI