Materiaalit, joiden käyttötarkoitus on Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

1. Ilmastopaketti - oppisisältö nuorilta nuorille
http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/

2. Metsälajikortit ja käyttövinkit
https://www.haltia.com/fi/luontokoulu/...iselle-luontoretkelle/oppimateriaalit/

3. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

4. Elävät virtavedet -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

5. Talkoot luonnon monimuotoisuuden hyväksi
https://www.espoo.fi/talkoot

6. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

7. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 6: Kierrätys
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...linen-kuluttaminen/teema-6-kierratys-0

8. Vahvista ja haasta - Ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/stark-och-utmana/

9. Yyterin luonto -oppimiskokonaisuus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-yyterin-luonto

10. Syväsukellus makeaan veteen - materiaaleja ja innostusta ulkona oppimiseen
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...likationer/en-djupdykning-i-sotvatten/

11. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 7: Vaatteet vastuullisesti
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uullinen-kuluttaminen/teema-7-vaatteet

12. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 5: Kestävä ja vastuullinen ruoka
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-5-kestava-ja

13. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 4: Kestävä liikenne ja matkailu
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...tuullinen-kuluttaminen/teema-4-kestava

14. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 3: Kestävä ja vastuullinen vedenkulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-3-kestava-ja

15. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 2: Kestävä ja vastuullinen energiankulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-2-kestava-ja

16. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 1: Mitä on kestävä kehitys ja vastuullinen kuluttaminen?
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...vastuullinen-kuluttaminen/teema-1-mita

17. Kompostointi osana ravinteiden kierrätystä
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/3-4-luokka

18. Raaka-aineet ja tavarat kiertoon
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/5-6-luokka

19. Kiertotalous sekä energia- ja ympäristöasiat Satakunnan ammattikorkeakoulun toiminnassa
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...elmat/ammatillinen-oppilaitos-ja-lukio

20. Siisti Biitsi -siivoustalkoo-ohjelma
https://www.siistibiitsi.fi/kummikoulut/

21. Retkeilyn ABC - Retkeilijän vinkit
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc

22. Jokamiehenoikeuskortit ja niiden käyttövinkit
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2445

23. Roska päivässä -liikkeen Ennaltaehkäise maailman yleisintä roskaa lahjoittamalla miniroskis -haaste
http://www.roskapaivassa.net/ajankohtaista.htm

24. Lajikortit_linnut
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...innut-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

25. Roska päivässä -liike
http://www.roskapaivassa.net/

26. Vieraslajiasiantuntijan neuvo: Nyt keräämään lupiinikimppuja ja näivettämään kurtturuusuja
https://yle.fi/uutiset/3-10818546

27. Kuka marjasi pölyttää - tunnistatko pörriäisen? Tee testi!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...yttaa-tunnistatko-porriaisen-tee-testi

28. Pörriäislive: Seuraa mehiläispesän elämää
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/05/...pysyyko-kuningatar-vallassa-koko-kesan

29. Mustikkapiirakan tulevaisuus - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454399

30. Mitä yhteistä on ihmisellä ja pörriäisellä? - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454407

31. Pörriäisten ruokabuffet - video
https://areena.yle.fi/1-50454409

32. Pörriäiset pyörittävät maailmaa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454404

33. Pörriäisten poikaset tarvitsevat apuasi - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454408

34. Pörriäiset pulassa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454405

35. VieKas LIFE -hankkeen järjestämiin kouluvierailuihin liittyvää vieraslajimateriaalia
http://www.luontoliitto.fi/kouluille/k...uluvierailijalle/vierailijamateriaalit

36. Nuku yö ulkona
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html

37. Ålands landskapsregering: Främmande arter
https://www.regeringen.ax/miljo-natur/frammande-arter

38. VieKas LIFE -hanke (vuosille 2018-2023)
https://viekas.laji.fi/

39. Vieraslajiportaali
http://vieraslajit.fi/fi

40. Kir­jaa luon­to­ha­vain­to­si älyk­kääl­lä so­vel­luk­sel­la – Suo­men La­ji­tie­to­kes­kus yh­teis­työ­hön iNa­tu­ra­list-pal­ve­lun kans­sa
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ela...dcX4eAoLLdvocTDdBox36EPsKS4-Y8OQkf7eW8

41. Vesiluontokurssi Suuri Sininen
http://suurisininen.fi/vesiluontokurssi/

42. Jättiputki - erittäin haitallinen vieraslaji
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-a4ec-3a791f85ab64/Jattiputkiesite.pdf

43. Terve askel luontoon -hankkeen Vieraslajiopas
https://www.allergia.fi/site/assets/files/19395/esite_28_sivua_2018_low.pdf

44. Puutarhan haitalliset vieraslajit
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-990b-2de6a43471e5/Vieraslajiesite.pdf

45. Tupakantumppi on salakavala tappaja, joka ei häviä merestä koskaan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-tappaja-joka-ei-havia-meresta-koskaan

46. Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/167421/SYKEra_37_2016.pdf?sequence=1

47. WWF:n metsävaikuttamisopas
https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7...k1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf

48. Tehtäväkortit lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kka-tehtavakortit-sahkoinen-kaytto.pdf

49. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...0/01/lajiopetusvinkkeja-uusipainos.pdf

50. Lajikortit_selkärangattomat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...tokat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

51. Lajikortit_matelijat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...lijat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

52. Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kalat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

53. Lajikortit_nisäkkäät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kkaat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

54. Lajikortit_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...eces-cards-mushrooms-2-2020-update.pdf

55. Lajikortit_jäkälät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...s-plants-mushrooms-1-1-2020-update.pdf

56. Lajikortit_kalat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...pieces-cards-fishes-09-2019-update.pdf

57. Lajikortit_levät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...spieces-cards-seaweeds-2020-update.pdf

58. Random Acts of Kindness – luo maailmaan hyvää mieltä!
https://toivoajatoimintaa.fi/random-acts-of-kindness/

59. Maaperävisa
https://openruokaopas.fi/wp-content/up.../sites/9/2020/01/Maaper%C3%A4testi.pdf

60. Vieraslajiprojekti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/vieraslajiprojekti/

61. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

62. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

63. Kun sademetsä palaa
https://blogit.utu.fi/utu/2019/03/29/kun-sademetsa-palaa/

64. CO2-raportti -verkkolehti
https://www.co2-raportti.fi/

65. Ilmastonmuutoksen hillitseminen talouspoliittisin välinein
https://www.ilmastoraportti.fi/

66. Ilmasto-opas.fi -sivusto
http://ilmasto-opas.fi/fi/

67. Globaalin kuluttajan foorumi: Yksi maapallo
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

68. Globaalin kuluttajan foorumi: Kulutuksen jäljet
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

69. Globaalin kuluttajan foorumi: Ihmiset tavaravuorten takana
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

70. Globaalin kuluttajan foorumi: Hylätyt esineet
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

71. Globaalin kuluttajan foorumi: Ostaako..?
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

72. Globaalin kuluttajan foorumi: ..vai eikö ostaa?
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

73. Globaalin kuluttajan foorumi: Monta tapaa vaikuttaa
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

74. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

75. YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

76. Suomen UNICEFin vesiopas
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/p.../Vesiopas/Vesiopas+kannet_ja_sisus.pdf

77. Kevätseuranta
http://www.kevatseuranta.fi/

78. Metsä mukaan kotiopetukseen
https://mailchi.mp/smy.fi/uutta-metsn-...DbGWuJ83Vx89FGebS0Rh2OUhB15Ecg9bW7QBbc

79. Metsäsuhdetesti
http://metsasuhdetesti.fi/

80. Academia Karanterium
https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/academia-karanterium/

81. Metsän aarre
https://mieli.fi/fi/pelit-ja-teht%C3%A...C3%A4n-aarre-luontoretkimalli-lapsille

82. Merkilliset maaperäeläimet -tietovisa
https://cutt.ly/0yQE4qJ

83. Maaperäeläinten määrityskaava
https://www.luomus.fi/sites/default/fi...iles/maaperaelainten_maarityskaava.pdf

84. Maaperässä kuhisee -tiedeprojekti biologian opetukseen
https://www.luomus.fi/fi/maaperassakuhisee

85. Kevätbingo
http://media.vapr.fi/content/uploads/2020/04/kevatbingo_lumu_20.pdf

86. Suomen lasten metsäretkipäivää vietetään toukokuussa!
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/

87. Operaatio Tuvalu
http://ilmasto.org/ilmari-ilmastokasva...elma-ilmastonmuutoksesta-lapsille.html

88. Ruokatieto, opettajien materiaali
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/opettajien-materiaali

89. Perhosbaari ja perhosystävällinen puutarha
https://indd.adobe.com/view/65b23a50-7ce9-4206-8d6d-3f8d5da480e2

90. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

91. LYKE-verkoston rastipolku
https://www.luontokoulut.fi/rastipolku2020

92. Luontovisa
https://forms.office.com/Pages/Respons...pUNjAyT09JSUlBSUhKMkFGRVlNNUpYOThJWS4u

93. Luonto-Lauran etätehtäviä alakoululaisille
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontoetatehtavia-alakoululaisille/

94. Tietovisa kevätseurannan lajeista
https://forms.office.com/Pages/Respons...pUQVU1SElPTVVIOUVPQUdEWE1ZWEFJRk1PQy4u

95. Tehtäviä koululaisille elektroniikkajäte- ja kiertotalousaiheista
https://aware-eit.eu/education-material/

96. Päiväperhostoukkien kasvatusopas
https://indd.adobe.com/view/243e1b9f-e...CPTxX_S5uwuHmEheJ9UBJ1pnJA3UKdiYXmknkI

97. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

98. Lintujen pesinnän merkit -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

99. Luonto kutsuu seikkailuun - tekemistä luontoretkelle
https://wwf.fi/app/uploads/h/2/2/obxw2...to%20kutsuu%20seikkailuun%20-vihko.pdf

100. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

101. Itämerisuunnistus Pandan polku
https://wwf.fi/mediabank/9738.pdf

102. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

103. Suuri rantaseikkailu
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

104. Vesistömysteeri
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

105. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

106. Naturewatch metsässä
https://wwf.fi/app/uploads/j/n/u/eztia2be2vn3eq2atjv356c/nw_metsassa_a_a4.pdf

107. Naturewatch kaupunkiluonnossa (yläkoulu)
https://wwf.fi/app/uploads/l/j/n/tcqtd...alaei34wse/nw_kaupunkiluonnossa_y6.pdf

108. Naturewatch Järven rannalla
https://wwf.fi/app/uploads/3/6/a/r2v7e...mon6c36mp7s3b/nw_jarven-rannalla_a.pdf

109. Naturewatch Suolla
https://wwf.fi/app/uploads/p/2/4/u2nod....pdf?filename=Naturewatch%20Suolla.pdf

110. Pihan monimuotoisuusselvitys mobiilisti
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ihan-monimuotoisuusselvitys-mobiilisti

111. Wanhaa sanastoa -kuvavisa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/wanhaa-sanastoa-kuvavisa/

112. Omistusmuodot
https://youtu.be/Va3QIr69H2g

113. Vesipisarataide
https://youtu.be/4z6jTAl9fLE

114. Tavutus
https://youtu.be/mIHvp6_Q-o4

115. Vesitutkimuksia, kellunta
https://youtu.be/dzZVIh8Ko50

116. Laskusatu
https://youtu.be/eZg09syojvo

117. Pihabingo
https://youtu.be/mc3c7E_dkOg

118. Metrin arviointi, mittaus
https://youtu.be/x-5F28Tygoo

119. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

120. Suomen hyönteislahkojen tunnistusopas
https://cdn.laji.fi/files/guides/Suome..._Lahkojen_tunnistusopas_sivuittain.pdf

121. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

122. Etä­ope­tus­ta hel­pot­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja: vir­tu­aa­li­met­sä, ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vät ja tut­ki­ja­vi­deot
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kou...SlspHogKRiHCYqadqqAraoaFfz2d5wmfbtVaX4

123. Sisilisko katkaisee hännän
https://www.youtube.com/watch?v=jEcXtQdAEbg

124. Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuvisa/

125. Lintukortit / Fågelkort
https://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

126. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

127. Oma koti kullan kallis! Infoa pölyttäjistä sekä ötökkähotellien rakentamisesta
https://indd.adobe.com/view/773d4c73-9...PigEANVTLslTXAKJmIidmFB0huT8TpGVkBD6nw

128. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...nmuutoksen-vaikutukset-suomen-luontoon

129. Luonto lautasella - etäopiskelumateriaalia ruoan ympäristövaikutuksista
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ateriaali-ruuan-ymparistovaikutuksista

130. Etäopiskelutehtäviä luonnon monimuotoisuudesta
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...elutehtavia-luonnon-monimuotoisuudesta

131. KevätEtsivä-visa
https://cutt.ly/wtL42nz

132. Metsämatikka: Tavoiteluku-peli
https://youtu.be/xWhrfG4wTyU

133. Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit
https://haltia.com/fi/luontokoulu/omat...e-luontoretkelle/etaopetusmateriaalit/

134. Talvibingo
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoil.../talvibingo-a4-tulostettava-versio.pdf

135. Luontobingo
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoil...obingo-a4-versio-srgb-tulostettava.pdf

136. Hyvän mielen metsäkävelyt
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvi...v%C3%A4n-mielen-mets%C3%A4k%C3%A4velyt

137. Metsämatikka: Rakennusmestari-peli
https://youtu.be/AnUabRQOT_Y

138. Metsämatikka: Kivet-peli
https://youtu.be/y86Naqf_C24

139. Metsämatikka: 21-peli
https://youtu.be/ouqkf9r6IgQ

140. Metsämatikka: Geometria ja tasokuviot
https://youtu.be/T0S7LsmGrL4

141. Metsämatikka: Käen muna-peli
https://youtu.be/yqzrVWvfDkI

142. Metsämatikka: Viiden voimalla laskeminen
https://youtu.be/yA4xgFo_zxs

143. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

144. Yle Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi
https://yle.triplet.io/

145. Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen
https://openruokaopas.fi/biologian-ja-...BtoezPJydEUeM_9NEJOODif6m_XaYxQVLsp5qo

146. Otavan opepalvelu - digitaalisia oppimateriaaleja
https://oppimisenpalvelut.otava.fi/uut...8YNupmdxBxXt1JnV_SRJQMKhKwV6eQjOrdrEes

147. Lasten ympäristöopas
https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/lasten-ymparisto-opas.pdf

148. Tunnista lintu - opas aloittelijoille
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/...37itcJ2rS5SYc_0fP1-zFVCN-RyE85hz6MYev4

149. Kuinka hyvin tunnistat lintuja? Yle luonnon lintutesti
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/...ntuja-testaa-yle-luonnon-lintutestissa

150. Retkikartta.fi -palvelu
https://www.retkikartta.fi/?lang=fi&fb...J6onZt_8LL5bBuThsk_glwQDAChs48OwRwc2Wg

151. Arvokas metsämme - dokumentti
https://vimeo.com/372355470?fbclid=IwA...Agi9NzTixDRMdJSjqA54Zwd1Aji8IKWxfn8okI

152. Metsätietäjä - visa
https://www.peliplaza.fi/metsatietaja

153. Pinkka: Lajintuntemuksen oppimisympäristö
https://fmnh-ws-prod.it.helsinki.fi/pi...yjo7hPmcFgI7KNqxE3p6nlqgVZ7iSkM38AwA#/

154. Liikkeelle luontoon - 30 vinkkiä perheiden ulkoiluun
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...ulkoiluvinkit/liikkeelle-luontoon.html

155. Hyvinvointia luonnosta Metsämielen avulla
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...den-ulkoiluvinkit/oma-hyvinvointi.html

156. Lasten ja perheiden ulkoiluvinkit
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...lasten-ja-perheiden-ulkoiluvinkit.html

157. Salapoliisitehtävä: koivu ja mänty
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salapoliisitehtava-koivu-ja-manty/

158. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon -sivustoon liittyviä tehtäviä
https://wwf.fi/app/uploads/l/0/w/m1xg3...%20vaikutukset%20Suomen%20luontoon.pdf

159. Yhdyssanat
https://youtu.be/WGvm7D8b6Lk

160. Ääni-CD
https://youtu.be/dyRjGYfAGRM

161. Kevään merkit_lintujen äänet
https://youtu.be/pZOyeCg7zEI

162. Kuntosali
https://youtu.be/irfNamZS0Dg

163. Bingo kevään ja kesän otuksista
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/bingo-kevaisista-otuksista/

164. Kimalaisen kevätkasvibingo
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kimalaisen-kevatkasvibingo/

165. Viisi tapaa pelastaa pörriäinen! Valitse omasi ja merkkaa tekosi!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...iainen-valitse-omasi-ja-merkkaa-tekosi

166. Metsiemme pistiäisiä
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...set/metsiemme-pistiaisia-opasvihko.pdf

167. Yle Areena: Sisältöjä etäopiskeluun
https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/57-6...MTeDCuLmBqvWYPuSM4be5cdY&t=suositellut

168. 10 vinkkiä kotiopiskeluun
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...kemaan-muuta-10-vinkkia-kotiopiskeluun

169. Tiedonjyvä -ohjelmasarja
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/13/nain-teet-tiedonjyvan-kokeet-kotona

170. Vieraile virtuaalimuseoissa
https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa

171. Pölytys, pölyttäjät ja ruoan tuotanto
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2015/02/YTF-2_2016.pdf

172. Pölyttäjien määrä on romahtanut – ja siitä voi tulla ihmiskunnan kohtalonkysymys
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...-voi-tulla-ihmiskunnan-kohtalonkysymys

173. Tee pörriäisille paratiisi: Tässä 8+101 pölyttäjäkasvia, joista on iloa myös ihmiselle.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...i-puutarhastasi-porriaisten-paratiisin

174. Ryhdy hotellinpitäjäksi! Näin rakennat hyönteishotellin kotipihaan!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...n-rakennat-hyonteishotellin-kotipihaan

175. Tikkujalkaiset
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tikkujalkaiset/

176. Hämähäkki-sokkoleikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/8824/

177. Lajitteluviesti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/lajitteluviesti/

178. Ulkoilijan etiketti - näin liikut vastuullisesti pandemian aikana
https://www.suomenlatu.fi/media/vaikut...iketti-pandemiassa-a3-tulostettava.pdf

179. Pelasta pörriäinen
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/pelasta-porriainen

180. Luontokoodi
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontokoodi/

181. Huoltajan selviytymisopas koronaviruskaranteeniin ja kotiopetukseen
https://www.lskl.fi/blogi/huoltajan-se...nTE8WfNvXevypzEVUGN_lQ1aXdlZDmGGadJf_c

182. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_ylaluokat_FI-web.pdf

183. Veeti-kuutin vuosi -satuvihkonen lapsille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Veeti-kuutin_vuosi_2020_FI_web.pdf

184. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite alakoululaisille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_alaluokat_FI-web.pdf

185. Lentoliikenne ja ilmastonmuutos
https://ilmailumuseo.fi/verkkoaineistot/

186. Animaatioita kiertotaloudesta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrcNaHrhIAN7H1iBBuXVZ3UFUl0vcV7I

187. Hukkataloudesta kiertotalouteen
https://bisneskurssit.fi/kiertotalous/

188. Suomen lajitietokeskus
https://laji.fi/

189. Marine species of the Northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/lano-0028-artbok-hi.pdf

190. Introduction to marine species of the northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2...ecies-of-the-northern-bothnian-bay.pdf

191. SEAmBOTH-blogs
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf

192. Perämeren vesikasvio
https://seamboth.files.wordpress.com/2.../seamboth_a5_0220_saavutettava2131.pdf

193. Matka luonnon monimuotoisuuteen -kuunnelma
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...4490ac67c683e90&swpmtxnonce=70d822fa3b

194. Earth Hour -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/2/r/b/4w7qu...th%20Hour%20-esitys%20oppitunnille.pdf

195. Ilmastonmuutos on pirullinen ongelma -video
https://www.youtube.com/watch?v=I_oHyCGkRTA&t=44s

196. Kemikalisaatio -video
https://www.youtube.com/watch?v=d_ZlhQvKtvA

197. Energiapolitiikka -video
https://www.youtube.com/watch?v=Ysgw1rSPrrI&t=2s

198. Mikromuovit ympäristön saastuttajina - video
https://www.youtube.com/watch?v=KxTdG_Xvx6c&t=14s

199. Maaperän kemia -video
https://www.youtube.com/watch?v=WTlmvaeb0ak&t=2s

200. Pienhiukkaset ilmakehässä
https://www.youtube.com/watch?v=AU2MkJU83d0

201. Merien kemia ja korallit -video
https://www.youtube.com/watch?v=rmnXpho27cw

202. Maaperä on tärkeä luonnonvara -video
https://www.youtube.com/watch?v=MG8BRtsycj8  

203. Tulostettava juliste maaperäeliöistä
https://openruokaopas.fi/wp-content/up...-Maaper%C3%A4eli%C3%B6t-juliste-A4.pdf

204. Maaperäsanasto
https://openruokaopas.fi/10-sanaa-maaperasta/

205. Yle.fi päivittyvä sivusto ilmastonmuutokseen liittyvistä ajankohtaisista asioista
https://yle.fi/aihe/termi/yle/18-189

206. Vesieläinten tutkimista ja digikuvausta
https://www.luontokoulut.fi/download/e...LAINTEN-TUTKIMISTA-JA-DIGIKUVAUSTA.pdf

207. Opettajalle; mielenosoitus oppimisympäristönä
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/korsovalittaa/opettajalle/mielenosoitus

208. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

209. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

210. Sodassakin on säännöt | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28857/state-jurdembteiwe6mi/front-page

211. 10 faktaa maaperästä -video
https://www.youtube.com/watch?v=cljeCBpqWRw&feature=youtu.be

212. Maaperä on ympäristöongelma ja ratkaisu -video
https://www.youtube.com/watch?v=rrCeQnDw22E&feature=youtu.be

213. Mitä multa on? -video
https://www.youtube.com/watch?v=yzSCL5CCSp4&feature=youtu.be

214. Siemenestä kompostiin – ruoan elinkaari
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

215. Saa syödä -sivusto
http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa

216. Kestävä liikkuminen
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kulkuri/hanke/opettajalle-ja-kasvattajalle/

217. Kestävän kehityksen tavoitekortit (Agenda 2030)
https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit

218. Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumus
https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

219. Mikä meitä estää toimimasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
https://www.sitra.fi/artikkelit/mika-m...sta-ilmastonmuutoksen-hillitsemiseksi/

220. Olipa kerran planeetta Maa, toiminnallinen satu
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-cont...2018/02/Olipa-kerran-planeetta-maa.pdf

221. Mahdollinen maailma -ilmastoseikkailupeli
https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/ilmastopeli/

222. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

223. Ilmastonmuutos ja konfliktit
http://ahtisaaripaiva.fi/osallistu/opetusmateriaalit/ilmasto-ja-konfliktit/

224. Materiaalipaketti koulujen ilmastotekoon
https://plan.fi/koulujen-ilmastoteko#materiaalit

225. Maailma lautasella -ruokaopas
https://wwf.fi/app/uploads/7/b/2/6tfzy...zoimdn6jce/ruokavihko_valmis_pieni.pdf

226. WWF:n ruokaopas
https://wwf.fi/ruokaopas/syo-ymparistoystavallisesti/

227. Pallon parasta ruokaa. Vinkkejä ruuasta sinun ja maapallon parhaaksi
https://wwf.fi/app/uploads/d/t/5/3i5cd...gh/wwf_a6_ruokamateriaali_2013_web.pdf

228. Ihan pihalla -hankkeessa syntyneet opintokokonaisuudet
https://www.ihan-pihalla.com/hankkeessa-syntyneet-oppitunnit

229. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

230. Ilmastotoimet - lautapeli
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_fi.pdf

231. Meidän planeettamme, meidän tulevaisuutemme. Yhdessä ilmastonmuutosta torjumaan
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_fi.pdf

232. Luovasti luonnonvaroista
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista

233. Open työkalupakki ilmastokasvatukseen
https://ilmastokirjo.fi/open-tyokalupakki/

234. Innostavia ilmastotekoja
https://ilmastokirjo.fi/innostavia-ilmastotekoja/

235. Osallistu #itämeridinner -haasteeseen ja voita Peltsin ja Tomin kokkaama illallinen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/...een-ja-voita-peltsin-ja-tomin-kokkaama

236. Fakta om: Ån
https://www.naturstigen.fi/fakta-om-an/

237. Veden kiertokulku juliste
https://www.usgs.gov/special-topic/wat...er_objects=0#qt-science_center_objects

238. Parhaat Luonto ja Ympäristö -aiheiset StarT -projektit
https://suomi.luma.fi/materiaalit/

239. Bongaa linnunrata
https://www.pimeataivas.fi/bongaalinnunrata/

240. Pukeutumisohjeita
https://www.luontokoulut.fi/sisaiset/pukeutumisohjeita/

241. Metsiemme kääpiä- opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...ihkoset/metsiemme-kaapia-opasvihko.pdf

242. Metsiemme kovakuoriaisia - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...svihkoset/metsiemme-kovakuoriaisia.pdf

243. Suomen sudenkorennot
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...metsiemme-sudenkorentoja-opasvihko.pdf

244. Metsiemme linnut - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-ja-opasvihkoset/metsiemme-lintuja.pdf

245. Metsiemme sammaleita - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-opasvihkoset/metsiemme-sammaleita.pdf

246. Suomen päiväperhoset - juliste
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-opasvihkoset/upm-perhosjuliste-a4.pdf

247. Puunsyöjät
https://smy.fi/materiaali/puunsyojat/

248. Mitä lepakot syövät + mobilen ohje
https://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakkomobile_fi.pdf

249. Lepakko-origami
https://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakko_origami_A4_fi_se_en.pdf

250. Nuorten ekotiimi: osio 7 - Harkitut harrastukset
http://ekotiimi.demo2.xetnet.com/wp-co...17/09/07_harkitut_harrastukset-net.pdf

251. Oppitunti skeittipuistossa
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/oppitunti-skeittipuistossa/

252. Lamppukoulu
https://lampputieto.fi/lamppukoulu/

253. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

254. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

255. Vuoden aurinkoisimmat yhtälöt
https://wwf.fi/app/uploads/v/r/f/4pjmc...aurinkoisimmat%20yht%C3%A4l%C3%B6t.pdf

256. Kaiken maailman eväät -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/h/e/o/cvkf5...3%A4%C3%A4t%20-oppitunnin%20esitys.pdf

257. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

258. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

259. Allt om årstiderna: Vintern
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-vintern/

260. Allt om årstiderna: Hösten
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-hosten/

261. Allt om årstiderna: Våren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-varen/

262. Allt om årstiderna: Sommaren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-sommaren/

263. Vuodenajat: Kevät
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

264. Vuodenajat: Syksy
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

265. Vuodenajat: Kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

266. Talvimetsässä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

267. Metsän hämärässä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

268. Marssikaa! Hämähäkit
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

269. Kuka linnassa asuu?
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

270. Kiikarissa luonto: Järvet
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

271. Silkkiuikun kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

272. Metsän uumenissa
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

273. Den rosa skogen
https://www.naturstigen.fi/den-rosa-skogen/

274. Artboken - Lajikirja
https://www.naturstigen.fi/artboken-lajikirja/

275. Tiedepaukku: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisiin alueisiin?
https://www.youtube.com/watch?v=ZCESZIiXmyo&feature=youtu.be

276. Ihmeelliset eläimet 1: Käveleminen, lentäminen ja uiminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

277. Ihmeelliset eläimet 2: Näkeminen, kuuleminen ja haisteleminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

278. Tarinoita muuttuvalta planeetalta
https://wwf.fi/app/uploads/i/n/n/okaic...p4n7v7nejkdkc/tarinakokoelma_suomi.pdf

279. Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti
https://wwf.fi/app/uploads/w/s/a/yvf4w...arinakokoelma_tehtavapaketti_suomi.pdf

280. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

281. 10 myyttiä aurinkoenergiasta
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicu...ajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf

282. Riittääkö virtaa? -sarjakuvat
https://wwf.fi/app/uploads/l/p/q/gnrxd...tekstittoemaet_ja_tekstilliseta4_b.pdf

283. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ruoka-annos-harjoitus
https://wwf.fi/app/uploads/7/6/r/ekfzp...-etsimaessae-harjoitus_-wwf-raisio.pdf

284. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ilmastoystävälliset reseptit
https://wwf.fi/app/uploads/o/s/p/jcrxe...ystaevaelliset-reseptit-raisio_wwf.pdf

285. Naturewatch Ostoksilla
https://wwf.fi/app/uploads/u/r/e/aeyp3ufhtrln5jeuwymud7a/nw_ostoksilla_a.pdf

286. Naturewatch Talvella
https://wwf.fi/app/uploads/3/a/6/txqhtkzdi7e5lqullkiw6ha/nw_talvi_a.pdf

287. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

288. Lintupiirustustaulukko
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...nts/LUONTOPiirustustaulukko_Linnut.pdf

289. Metsän monimuotoisuuskartoitus
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...Mets%C3%A4nMonimuotoisuusKartoitus.pdf

290. Luontotutkijan kesävihko
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...ents/LUONTOTUTKIJAN_KES%C3%84VIHKO.pdf

291. Bussioppitunti
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/PerusopetusSite/Documents/BussiOppitunti.pdf

292. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

293. Vesijärvi - tietoa ja ideoita lähijärveen tutustumiseksi
https://www.vesijarvi.fi/info/

294. Pelillinen: perusopetukseen suunnattu opas opetuksen pelillistämisestä
https://pelillinen.systime.dk/

295. Koodiaapinen - Opettajan opas koodaukseen koulussa
http://koodiaapinen.fi/

296. Paikkatietopelaamisen pelialustoja
https://sites.google.com/site/paikkatietopelit/pelialustat

297. Vapaita avoimen lähdekoodin ohjelmia
http://viikonvalo.fi/kaikki_valot/

298. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

299. Ilmastoratkaisut - ajankohtaista
https://www.sitra.fi/aiheet/ilmastoratkaisut/#ajankohtaista

300. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

301. Itämeren vieraslajit
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/07/...vieraslajeja-valta-niiden-levittamista

302. Katso millaisia ovat Itämeren ihmeelliset meduusat
https://areena.yle.fi/1-2024870

303. Kuuntele kuinka ihmeellinen Itämeri on
https://areena.yle.fi/1-4523309

304. Kuuntele eri ihmisten kokemuksia Itämerestä, haastattelijana Mikko Peltsi Peltola
https://areena.yle.fi/1-50175099

305. Kuuntele miten Itämeren aallot syntyvät
https://areena.yle.fi/1-4586534

306. Katso miten tutkijat suojelevat haahkoja.
https://areena.yle.fi/1-50002797

307. Katso millainen on meren kevät, merta ihastellessa siivotaan myös rantoja.
https://areena.yle.fi/1-4241928

308. Katso miten koskia kunnostetaan vaelluskaloille, miten taimenet matkaavat kutemaan jokiin.
https://areena.yle.fi/1-4241927

309. Testaa tunnistatko kalalajimme
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/...ehka-sittenkin-tanssiva-skitari-testaa

310. Testaa miten hyvin tunnet hauen ja kuhan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/...en-hyvin-tunnet-arvostetut-petokalamme

311. Viisi ihmistä kertoo, miksi hauki ansaitsee arvostuksemme
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/...llinen-peto-joka-syo-sarkikaloja-viisi

312. Näin voit itse vähentää merien roskaantumista
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/04/...it-itse-vahentaa-merien-roskaantumista

313. Korvameduusan "korva" onkin sukurauhanen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/19/korvameduusan-korva-onkin-sukurauhanen

314. Katso miltä näyttää Itämeri sukelluskalastajan silmin
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/07/...laukaus-koe-itameri-sukelluskalastajan

315. Kutupaikkojen kunnostamisilla autetaan vaelluskaloja
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/...-uhkaavat-kalojamme-nyt-on-aika-auttaa

316. Näitä kaloja kannattaa syödä ympäristön kannalta
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/12/...-sarki-hauki-tai-harkasimpun-mati-ovat

317. Lohen paluu kutemaan synnyinjokeensa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...istin-avulla-lisaantymisvietti-saa-sen

318. Lohen matka Itämerellä hienojen kuvien ja videoiden kera
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-jota-uhkaavat-vain-ihmiset-ja-hylkeet

319. Itämeren ainutlaatuiset elinympäristöt ja lajit
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/itameri

320. Lohen poikasen tarina kuoriutumisesta merelle muuttoon upeiden kuvien kera.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...synnyinjokeensa-havinnyt-lohikanta-vie

321. Luonnon monimuotoisuus - mitä se on?
https://youtu.be/rWhG-sdKmwA

322. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

323. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

324. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

325. Palloässät – päiväkotien sankarit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...teriaalit/opetusmateriaalit/palloassat

326. Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto
https://www.ymparisto.fi/meri

327. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

328. Itämeren vedenalaiset äänimaisemat
https://www.youtube.com/watch?v=H-JlhU...ptEHD6dpifFpoKanS2T7uhnlQ-Tg_pnANoUqEE

329. Kouluruokaa tulevaisuuteen - kuuden viikon ilmastoystävällinen ruokalista
http://www.tinyurl.com/kouluruoka2030/

330. Uutisjuttu: Amazonin hiilivarasto ei palaudu palojen jälkeen entiselleen – tässä viisi syytä, miksi sademetsän tuhot uhkaavat koko maailmaa
https://yle.fi/uutiset/3-10935321

331. Hyvien uutisten näyttely
https://wwf.fi/mediabank/12624.pdf

332. Global Meal - Proteiini tofusta vai pekonista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

333. Global Meal - Suklaa. Reilua vai tavanomaista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

334. Global Meal - Maissista brändimuroksi
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

335. Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

336. Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen
https://openilmasto-opas.fi/ota-kaytto...ankkeen-tehtavat-ja-taustamateriaalit/

337. Kun koulu kannustaa mielenosoituksiin
https://hairikot.voima.fi/blogi/koulu-kannustaa-mielenosoituksiin/

338. Aistit ulkona
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aistit-ulkona/

339. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

340. Luonnontutkimussetti vesitutkimuksiin
https://www.tevella.fi/kasvatus-ja-opetus/luonnontutkimussetti-vesitutkimuksiin

341. Tiimalasi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

342. Aurinkokello
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

343. Kosteusmittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

344. Käpypuntari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

345. Ilmanpaineen mittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

346. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

347. Tuulen voimakkuuden mittaus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

348. Kasvualustan valmistaminen pieneliöille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

349. Viilin ja jogurtin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

350. Bakteerien siirrostus kasvatusalustalle - opettajan ohje
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

351. Ruuan käsittelyn vaikutus sen säilymiseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

352. Elintarvikkeiden lisäaineet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

353. Hiivasolujen käyminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

354. Malli aivoista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

355. Neuroni askartelupunoksesta
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

356. Neuroni helmistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

357. Mallinnetaan silmän toimintaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

358. Aistiharjoitus: löydä auton reitti
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

359. Miten lihakset toimivat?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

360. DNA-juoste
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

361. DNA –malli piippurassista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

362. DNA:n eristäminen posken limakalvon soluista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

363. DNA:n eristys kiivistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

364. DNAn kiertyminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

365. Mutaatio
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

366. Syljen entsyymien havaitseminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

367. Proteiini-malli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

368. Muovia maidosta
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

369. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

370. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

371. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

372. Lannoituksen vaikutus kasvin juuriin ja lehtiin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

373. Siementen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

374. Kelluvat hedelmät
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

375. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

376. Puiden mittausohjeita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

377. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

378. Maanäytteen pH:n määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

379. Peruskallion vaikutus maaperän happamuuteen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

380. Voiko siemen rikkoa kallion?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

381. Kasvikin hengittää
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

382. Lehden pinta-alan määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

383. Lehden pinnanmuotojen tarkastelua
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

384. Puun kelluminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

385. Uusiopaperin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

386. Paperilaatujen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

387. Aurinkokuntamme etäisyydet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

388. Kuun vaiheiden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

389. Kaakaokraattereita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

390. Auringonpimennys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

391. Mitä auringonpilkut ovat?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

392. Auringon valon ja lämmön jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

393. Yhdistä planeetta ja kuu
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

394. Löytyykö meteoriitin pinnalta elämän merkkejä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

395. Sekoitetaan seoksia
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

396. Sokerisateenkaari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

397. Uppovaaka – areometri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

398. Uppoava öljy
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

399. Punakaali indikaattorina
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

400. Aineiden happamuuden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

401. Hajoavat munat ja hajoavat hampaat
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

402. Happohyökkäys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

403. Missä elintarvikkeissa on tärkkelystä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

404. Pyörivä maito
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

405. Osmoosi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

406. Diffuusio
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

407. Millainen vesi vaahtoaa?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

408. Kutistuva pullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

409. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

410. Termospullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

411. Paineen jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

412. Rakennetaan laskuvarjo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

413. Rakennetaan pintaliitäjä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

414. Rakennetaan helikopteri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

415. Rakennetaan lennokki
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

416. Lämpötilan vaikutus merivirtoihin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

417. Suolainen ja makea vesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

418. Puhdistetaan vettä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

419. Rakenna maanjäristyksen kestävä rakennus!
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

420. Stalaktiitit ja stalagmiitit
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

421. Värien arvoitus – salaisuuden jäljille kromatografian avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

422. Fysiikkaa biologian avulla (yläluokkien fysiikan ja biologian opetukseen)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/01/Fysiikkaa_biologian_avulla.pdf

423. Tehdään pistekirjoitus-aakkoset
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

424. Made in Metsä - yhdessä kohti Bioaikaa
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tien-paalla/bioaika/oppiminen/made-in-metsa/

425. Kysymyksiä koululaisille Liminganlahdesta
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1838

426. Seikkailu lintujen parissa - tehtäviä Liminganlahden luontokeskuksen näyttelyyn
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1836

427. Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184

428. Mihin 1 kWh riittää? -kortit
https://wwf.fi/mediabank/8702.pdf

429. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

430. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

431. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

432. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

433. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

434. Veeti kuutin vuosi -julkaisu lapsille
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/07/veeti-kuutin-vuosi.pdf

435. Jätelajittelukortit
https://www.kierratyskeskus.fi/files/14621/Lajittelukortit_verkko2014.pdf

436. Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortit
https://www.smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/

437. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

438. Tavaran taakka
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...varan_taakka_Polku_2017_A3_juliste.pdf

439. METSÄOLYMPIALAISET
http://www.metsaemo.fi/metsaolympialaiset-lapsille/

440. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/tilattavat-materiaalit/

441. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

442. Veden kierto ja vesihuolto Tampereella
http://www.tampere.fi/vesi/tampereenvesi/opetusmateriaali.html

443. Kirja ympäristöahdistuksesta ja toivosta
https://www.adlibris.com/fi/kirja/pain-helvettia-9789522886385

444. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

445. Vesitesti-repulla veden laadun mittaaminen (sameus, happi, pH, lämpötila, näkösyvyys, levä)
https://www.youtube.com/watch?v=-057LF6RCc4&feature=youtu.be

446. Veden happipitoisuuden mittaus ProOdo ja tulosten jättäminen Järviwiki -palveluun
https://www.youtube.com/watch?v=5JpHLA6u0cg

447. Näkösyvyyden mittaus secchi levyllä
https://www.youtube.com/watch?v=6575z_FpoUk

448. Lumikuorman mittaaminen video
https://www.youtube.com/watch?v=-kdq1Shi6Rk&t=26s

449. Rakenna aurinkopaneelista virtalähde
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-3A72-4C55-9CF3-2D020147AA3C%7D/136663

450. Opi tekemään Arduino sääasema ja aurinkopaneeli sekä kytkentä Internetiin
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-2C65-4B7C-BE5C-442B19782F2D%7D/139044

451. HYPPY tuntemattomaan - seikkailu, esitys ja äänitallenne
http://www.marttinen.fi/metsa

452. Vesiluonnon värityskirja
https://www.suurisininen.fi/tiedostot/...Vesiluontokurssi_v%C3%A4rityskirja.pdf

453. Kokoelmakilpailu
http://www.naturalehti.fi/kokoelmakilpailu/

454. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

455. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

456. Puulajit-vihko
http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/

457. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

458. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

459. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

460. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

461. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

462. Ulkona kuin lumiukko
https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html

463. Tarkkaile lumijälkiä
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/26/tarkkaile-lumijalkia

464. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

465. Kulttuuriympäristö tutuksi - työpaja kulttuuriympäristön historiasta, muutoksesta ja tulevaisuudesta
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ulttuuriymparisto_tutuksi_-tyopaja.pdf

466. Aistit avoinna -peli
http://www.paikkaoppi.fi/fi/aistit-avoinna/

467. Mobiilikasvio
http://www.paikkaoppi.fi/fi/mobiilikasvio/

468. Vesistöt ja ympäristön suojelu
http://www.paikkaoppi.fi/fi/vesistot-ja-ympariston-suojelu/

469. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

470. Jäkälä bioindikaattorina
http://www.paikkaoppi.fi/fi/jakalatutkimus/

471. Väritä kulttuuriympäristö näkyväksi - värityskuvat
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ttuuriymparisto_nakyvaksi_-tyopaja.pdf

472. Talo kuin taideteos - keramiikkatyöpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s..._kuin_taideteos_-keramiikkatyopaja.pdf

473. Kalvosarja ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja-ruokahävikistä

474. Solubiologian piparkakut
http://www.naturalehti.fi/2017/12/15/solubiologin-piparkakut/

475. Metsäinen mobiilipalvelu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laplanduas.plab.metsainen

476. Väestötieteen perusteet
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoul..._type=ketusivu&course_id=tkoulu_vaesto

477. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

478. Saippuan valmistus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Saippuan-valmistaminen.pdf

479. Miksi ja miten jätevettä puhdistetaan?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...n-j%C3%A4tevett%C3%A4-puhdistetaan.pdf

480. Biomatematiikkaa
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomatematiikkaa-1.pdf

481. Mitä piilee talousvedessä?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...it%C3%A4-piilee-talousvedess%C3%A4.pdf

482. Öljyonnettomuus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/%C3%96ljyonnettomuus.pdf

483. Vihreä tehdas
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Vihre%C3%A4-tehdas.pdf

484. Sumuinen aamu metallinkierrätyslaitoksella
http://start.luma.fi/wp-content/upload...-metallinkierr%C3%A4tyslaitoksella.pdf

485. Mustikkatrio
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Mustikkatrio.pdf

486. Kasvien väriaineiden erottelu ohutlevykromatografisesti
http://start.luma.fi/wp-content/upload...hutlevykerroskromatografian-avulla.pdf

487. Hiilivoima ja happamat sateet
http://start.luma.fi/wp-content/upload...7/06/Hiilivoima-ja-happamat-sateet.pdf

488. Biomuovia tärkkelyksestä
http://start.luma.fi/wp-content/upload...Biomuovia-t%C3%A4rkkelyksest%C3%A4.pdf

489. Biomuovia mikrossa
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomuovia-mikrossa.pdf

490. Puun lämpöarvon määritys
http://start.luma.fi/wp-content/upload...A4mp%C3%B6arvon-m%C3%A4%C3%A4ritys.pdf

491. Puun kuivatislaus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Puun-kuivatislaus.pdf

492. Elollinen vai eloton?
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Elollinenvaieloton.pdf

493. Kasvien kasvupyrähdyksiä
http://start.luma.fi/mahdollisuudet/ma...mparisto-varhaiskasvatus-ja-esiopetus/

494. Talviseuranta
http://talviseuranta.fi/

495. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

496. Erilaisia elinympäristöjä
https://youtu.be/4ifquyoOpXE

497. Näkösyvyyden mittaaminen
https://youtu.be/PWnxuLSgIHI

498. Hapanta vai emäksistä?
https://youtu.be/sLJqVgwlqWQ

499. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

500. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

501. Ilveksen jäljillä oppimateriaali
https://drive.google.com/open?id=0BwBnmHpfhDYIUV9Qakl3bEZGWjQ

502. Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla
http://www.kekri.fi/

503. 7.luokan kotitaloustunti retkiolosuhteissa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7.lk-kotitaloustunti-retkiolosuhteissa.pdf

504. Peruna matkalla — video ruoan kiertokulusta
https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8

505. Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa - Bland dykare och vattenskorpioner
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/myt...%20dykare%20och%20vattenskorpioner.pdf

506. Miksi ihmisen mieli ja aivot voivat hyvin liikkeessä ja ulkona?
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo..._MiksiMieliAivotVoivatHyvinUlokona.pdf

507. Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo.../08/Labyrintorientering_Tarja_Krum.pdf

508. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

509. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

510. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

511. Saimaan kuutti ja lumiukko
https://wwf.fi/mediabank/9502.pdf

512. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

513. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

514. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

515. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

516. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

517. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

518. Siemenestä kompostiin - ruoan elinkaari
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

519. Ruoantuotantoa muuttuvassa ilmastossa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoantuotanto-ja-ilmastonmuutos/

520. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

521. Värityskuvia linnuista
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

522. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

523. Naurulokin pesintä -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

524. Mikä lintu -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

525. Terve elämä
http://ymparistoreportterit.fi/vihreal...ontent/uploads/2018/03/terve-elama.pdf

526. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

527. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

528. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

529. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

530. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

531. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

532. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

533. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

534. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

535. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

536. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

537. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

538. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

539. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

540. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

541. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

542. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

543. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

544. Elämänkatsomustieto ja ilmastonmuutos
http://openilmasto-opas.fi/elamankatsomustieto/

545. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

546. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

547. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

548. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

549. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

550. Pieni verstas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/pieni-verstas

551. Tuoksutehdas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/tuoksutehdas/

552. Tietopaketti jätteistä kouluhin ja oppilaitoksiin
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/jatteet/index.html

553. Linnunpönttöohjeita opettajille
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/12/ponttoohjeita-opettajille

554. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

555. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

556. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

557. Salaperäiset eläimet
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salaperaiset-elaimet/

558. Aamunavauksia
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/aamunavaukset/

559. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

560. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

561. Osaatko viemärietiketin?
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/kodin...iat/viemarietiketti/Sivut/default.aspx

562. Kiitos kun lajittelet -vinkkivideot
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/page/3/

563. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

564. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

565. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

566. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

567. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

568. Nuotioruoka - vihkonen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/02/nuotioruokakurssi1.pdf

569. Kotien ekotiimi: Hyvinvointi
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/hyvinvointi_valmis_fix.pdf

570. Kotien ekotiimi: Ostostavat
https://asiakas.kotisivukone.com/files...sivukone.com/ostostavat_valmis_fix.pdf

571. Kotien ekotiimi: Ruoka
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ekotiimi.kotisivukone.com/ruoka_fix02.pdf

572. Kotien ekotiimi: Liikkuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/liikkuminen_valmis_fix.pdf

573. Kotien ekotiimi: Asuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...tisivukone.com/asuminen_valmis_fix.pdf

574. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

575. Nuorten ekotiimi: osio 8 - Nuoret ohjaksissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...com/tiedostot/08_nuoret_ohjaksissa.pdf

576. Nuorten ekotiimi: osio 6 - Hengaillen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/06_hengaillen.pdf

577. Nuorten ekotiimi: osio 5 - Hyvää oloa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/05_hyvaa_oloa.pdf

578. Nuorten ekotiimi: osio 4 - Pöperöt puntarissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...om/tiedostot/04_poperot_puntarissa.pdf

579. Nuorten ekotiimi: osio 3 - Minä ja lajitoverini
https://asiakas.kotisivukone.com/files...m/tiedostot/03_mina_ja_lajitoverit.pdf

580. Nuorten ekotiimi: osio 2 - Katse peiliin
https://asiakas.kotisivukone.com/files...one.com/tiedostot/02_katse_peiliin.pdf

581. Nuorten ekotiimi: osio 1 - Valtakuntani
https://asiakas.kotisivukone.com/files...kone.com/tiedostot/01_valtakuntani.pdf

582. Jälkiä kartalle: työpajapolku verkkokarttojen ja ympäristökasvatuksen parissa
https://docs.google.com/document/d/1UF...2qA3HpkCirolpClP3z__Hc092hHLJ69XU/edit

583. Mobiililuontopolku Endomondoon
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016...oin-tehda-luontopolun-endomondoon.html

584. Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045

585. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

586. Luentovideo: Tulevaisuuden talvet Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...c57/tulevaisuuden-talvet-suomessa.html

587. Luentovideo: Vaarallisia sääilmiöitä Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...vaaralllisia-saailmioita-suomessa.html

588. Muutoksen merkit
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut.../muutoksen-merkit-oppimistehtavat.html

589. Viivi ja Wagner johdattavat ilmastonmuutoskysymyksiin
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...viivi-ja-wagner-sarjakuvatehtavat.html

590. Muuttuvat ilmastovyöhykkeet
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...ilmastovyohykkeet-oppimistehtavat.html

591. Maapallon ilmastohistoria
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...n-ilmastohistoria-oppimistehtavat.html

592. Mobilitetsplan för vår skola
https://www.hsl.fi/sv/laroanstalter

593. Liikkumissuunnitelma kouluille
https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/kestavat-kulkutavat/oppilaitoksille

594. Kartonki-Aino
http://www.smy.fi/materiaali/kartonki-aino/

595. Metsäankka-satukirja
http://www.smy.fi/materiaali/metsaankka/

596. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

597. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

598. Salainen pussi - ohje + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...aisen-pussin-kortteihin-paivitetty.doc

599. Botanian kasvitieteellinen puutarha ja trooppinen perhospuutarha: Perhosen elinkierto
https://www.youtube.com/watch?v=za7Ih0jVpX0

600. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

601. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

602. Hämeenkylmänkukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/hameenkylmankukka

603. Suppilovahvero on myöhäissyksyn sieniherkku
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...lovahvero-on-myohaissyksyn-sieniherkku

604. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

605. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

606. Lintujen pesintä ja muutto
http://oppiminen.yle.fi/linnut/lintujen-pesinta-muutto

607. Tehtäviä linnuista
http://oppiminen.yle.fi/linnut/tehtavia-linnuista

608. Limasienet ovat oikea luonnonoikku
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/limasienet-ovat-oikea-luonnonoikku

609. Sieni on omituinen eliö
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/sieni-on-omituinen-elio

610. Suomumustesieni kerää itseensä ympäristömyrkkyjä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sieni-keraa-itseensa-ymparistomyrkkyja

611. Käävät ovat tehokkaita lahottajia
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/kaavat-ovat-tehokkaita-lahottajia

612. Sienten merkitys luonnon kiertokulussa
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sienten-merkitys-luonnon-kiertokulussa

613. Koivu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/koivu

614. Paju
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/paju

615. Tuomi
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tuomi

616. Tervaleppä ja harmaaleppä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tervaleppa-harmaaleppa

617. Yhteyttämisen valoreaktiot
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/yhteyttamisen-valoreaktiot

618. Ruska
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/ruska

619. Mitä hyötyä on punaisesta väristä?
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...utta/mita-hyotya-on-punaisesta-varista

620. Kukkien tuoksu houkuttelee hyönteisiä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/kukkien-tuoksu

621. Sammalet ovat itiökasveja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sammalet-jakalat/sammalet-ovat-itiokasveja

622. Jäkälät reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...eagoivat-herkasti-ilman-epapuhtauksiin

623. Auringon valo ja pölyttyminen
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/auringon-valo-polyttyminen

624. Tehtäviä kasveista ja sienistä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/tehtavia-kasveista-sienista

625. Voikukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/voikukka

626. Vesitatar
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/vesitatar

627. Valkovuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/valkovuokko

628. Ulpukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/ulpukka

629. Suopursu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/suopursu

630. Oravanmarja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/oravanmarja

631. Sinivuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/sinivuokko

632. Pujo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/pujo

633. Näsiä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/nasia

634. Nokkonen
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/nokkonen

635. Mäntykukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/mantykukka

636. Lumme
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lumme

637. Leskenlehti
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/leskenlehti

638. Käenkaali eli ketunleipä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kaenkaali-ketunleipa

639. Kihokki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kihokki

640. Saniaiset, kortteet ja lieot
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/saniaiset-kortteet-lieot

641. Lehtoimikkä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lehtoimikka

642. Ellan eväät: Ellan eettinen päivä
http://www.youtube.com/watch?v=tzUbojG...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

643. Ellan eväät: ilmastovastuulliset ostokset
http://www.youtube.com/watch?v=K621y4Y...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

644. Samaan aikaan toisaalla: arjen unelmat
https://www.youtube.com/watch?v=kr8huZeittE

645. Samaan aikaan toisaalla: myrkyllinen aikamatka
https://www.youtube.com/watch?v=1sPOKqzYh7s

646. Samaan aikaan toisaalla: iloinen paluu
https://www.youtube.com/watch?v=EE69JeKtvb8

647. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

648. Tehtäviä kulttuuriympäristöstä
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tehtavia-kulttuuriymparistosta/

649. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

650. Siida - koululaistehtäviä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/siidankoululaistehtavat.pdf

651. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

652. Jippo-polku
http://www.ejippo.fi/file_download/16/Jippopolku%5B1%5D.pdf

653. Lintupilli
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-lintupilli

654. Tupakan viljely kuormittaa peltoja ja sademetsiä
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ympar...-viljely-kuormittaa-peltoja-sademetsia

655. Elefantin hammastahna
http://www.ejippo.fi/file_download/27/elefantin+hammastahna.doc

656. Maaginen maito
http://www.ejippo.fi/teemat/maaginen-maito

657. Väriloistoa vesilasissa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-variloistoa-vesilasissa

658. Kimallusta
http://www.ejippo.fi/file_download/43/Kimallusta.doc

659. Ihmeelliset olomuodot
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-ihmeelliset-olomuodot

660. Kananmuna pulloon - ilman ominaisuuksia
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kananmuna-pulloon

661. Lunta tupaan
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-lunta-tupaan

662. Läpi kirkkaan jään
http://www.ejippo.fi/file_download/54/L%C3%A4pi+kirkkaan+j%C3%A4%C3%A4n.doc

663. Veden pintajännitys
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-jannittaako-vetta

664. Kemiaa taivaalla
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kemiaa-taivaalla

665. Superkestävät saippuakuplat
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-superkestavat-saippuakuplat

666. Kodin pääkallot ja rastit
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kodin-paakallot-ja-rastit

667. Muuttuva mustikka
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muuttuva-mustikka

668. Kummallinen kananmuna
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kummallinen-kananmuna

669. Punakaali-cocktail
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-punakaali-cocktail

670. Valmista oma vedenpuhdistamo
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-valmista-oma-vedenpuhdistamo

671. Muuta kerma voiksi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muuta-kerma-voiksi

672. Tee oma kompassi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-kompassi

673. Taikinatulivuori
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-taikinatulivuori

674. Tee oma pilvi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-pilvi

675. Tee oma auringonpimennys
http://www.ejippo.fi/teemat/musta-aurinko-paistaa-tee-oma-auringon-pimennys

676. Sulaa kivivirtaa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sulaa-kivivirtaa

677. Tähtitaivaan eläintarha
http://www.ejippo.fi/file_download/40/T%C3%A4htitaivaan+el%C3%A4intarha.doc

678. Sateentekijä
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sateentekija

679. Maa ja Aurinko avaruudessa
http://www.ejippo.fi/teemat/maa-ja-aurinko-avaruudessa

680. Kuinka hiiva toimii?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuinka-hiiva-toimii

681. Pistetään luonto purkkiin
http://www.ejippo.fi/teemat/luonto-purkissa

682. Kuka syö kenet?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuka-syo-ja-kenet

683. Hemaisevat homeet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-hemaisevat-homeet

684. Siemenet itämään
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-siemenet-itamaan

685. Yhteistä sukujuurta
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-yhteista-sukujuurta

686. Kukkien väriloistoa
http://www.ejippo.fi/teemat/kukkien-variloistoa

687. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

688. Mummo ja ilmastonmuutos -video
https://www.youtube.com/watch?v=bV7NtGSVVqc

689. Ilmastonmuutoksen perusteet
https://www.youtube.com/watch?v=Z492NKa1tqo

690. Muodonmuutos
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muodonmuutos

691. Tutkimusmatka roskiskatokseen
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tutkimusmatka-roskiskatokseen

692. Matojen maailma
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-matojen-maailma

693. Sataa, sataa ropisee - sademäärätutkimus
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sataa-sataa-ropisee

694. Sienet itiöimään!
http://www.ejippo.fi/teemat/sienet-itioimaan

695. Tunnista eläinten jäljet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tunnista-jalanjaljet

696. Kevään linnut
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kevaan-linnut

697. Vedenpuhdistamo luonnonmateriaaleista
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-i...le-vedensuodatin-luonnonmateriaaleista

698. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen
http://www.smy.fi/materiaali/olli-oravainen-ja-mari-muurahainen/

699. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

700. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

701. Roskispeli
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-pelaa-roskispelia

702. Roskavisa
http://www.ejippo.fi/file_download/72/Roskavisa.pdf

703. Ainoastaan suojelu voi pelastaa saimaannorpan
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...aan-suojelu-voi-pelastaa-saimaannorpan

704. Puutiainen herättää monissa pelkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/puutiainen-herattaa-monissa-pelkoa

705. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

706. Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?T...s=&PublicationSeries=&ProductCategory=

707. Suomen rannikon vedenalainen luontopolku valokuvin
http://prezi.com/ntc660qvevpg/vedenalainen-luontopolku/

708. Ilves (Lynx lynx)
http://www.ilveskeskus.fi

709. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

710. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

711. Nykysuon käsikirja -- Jakso 9. Vapaa-ajan vietto ja matkailu suolla
https://www.youtube.com/watch?v=G8VD0GZNQrs

712. Tuulet
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/tuulet

713. Oiva askarteluopas
http://www.kierratyskeskus.fi/kadentaitopalvelu_napra/oiva-askarteluopas

714. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

715. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

716. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

717. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

718. Myrskyt ja trombit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/myrskyt-trombit

719. Miten sateenkaari syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/miten-sateenkaari-syntyy

720. Ukkonen ja salamointi
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/ukkonen-salamointi

721. Sade
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/sade

722. Pilvityypit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/pilvityypit

723. Kysymyksiä vedestä ja lumesta
http://www.yle.fi/java/elearning2/$7s8...m/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=3709

724. Miten luonto sopeutuu talveen?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$1a1...z/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=3680

725. Lumi, jää ja pakkanen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/lumi-jaa-pakkanen

726. Miten pilvet syntyvät?
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/miten-pilvet-syntyvat

727. Ekolokero: Luonto siirtyy syysaikaan
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-siirtyy-syysaikaan

728. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

729. Ekolokero: Luonto sopeutuu talveen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-sopeutuu-talveen

730. Korkea- ja matalapaine ja suihkuvirtaukset
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/matalapaine-korkeapaine-suihkuvirtaukset

731. Auringon lämpö ja säteily
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/auringon-lampo-sateily

732. Vesi luonnonvarana
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/vesi-luonnonvarana

733. Suomen ilmasto muuttuu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/suomen-ilmasto-muuttuu

734. Roskisrotta - Lasten kierrätysseikkailu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/roskisrotta-lasten-kierratysseikkailu

735. Pelasta maailma - sarja
http://oppiminen.yle.fi/taydennyskoulu...ajille/kansainvalisyys/pelasta-maailma

736. Luonnon öiset kulkijat
http://oppiminen.yle.fi/luontoa-harrastamaan/luonnon-oiset-kulkijat

737. Kielo on kansalliskukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kielo

738. Kevätlinnunsilmä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kevatlinnunsilma

739. Kevätlinnunherne
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kevatlinnunherne

740. Jättipalsami
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/jattipalsami

741. Saariston kevät
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/saariston-kevat

742. Isokarin majakkasaari
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/isokarin-majakkasaari

743. Ahvenanmaan omaperäinen luonto
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/ahvenanmaan-omaperainen-luonto

744. Itämeri ei voi hyvin
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/itameri-ei-voi-hyvin

745. Murtovesirannalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/murtovesirannalla

746. Talvisessa Vaara-Suomessa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/talvisessa-vaara-suomessa

747. Metsäpalot muuttavat maisemaa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsapalot-muuttavat-maisemaa

748. Metsän siimeksessä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsan-siimeksessa

749. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

750. Jätteiden lajittelujulisteet
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9149/Lajittelujulisteet_VETY_0514.pdf

751. 4-sivuinen kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...tember-2010/math-activities---age-9-12

752. Matematiikkapelejä koulun pihalla (6-9-vuotiaat): geometriset muodot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGIzMzg0NTI2ZWM3MWY1NQ

753. Kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...ptember-2010/math-activities---age-6-9

754. Nykysuon käsikirja -- Jakso 10. Takaisin luontoon!
https://www.youtube.com/watch?v=CBrVhvbPpwE

755. Nykysuon käsikirja -- Jakso 8. Suokävijän opas
https://www.youtube.com/watch?v=ac27GlceuYA

756. Nykysuon käsikirja -- Jakso 6. Suoluonto keväällä ja kesällä
https://www.youtube.com/watch?v=3iZocHgHxV4

757. Nykysuon käsikirja -- Jakso 7. Suoluonto syksyllä ja talvella
https://www.youtube.com/watch?v=JH0oBiXHFm0

758. Nykysuon käsikirja -- Jakso 1. Miten paljon maailmassa on soita?
https://www.youtube.com/watch?v=qxhT0LkMdbU

759. Nykysuon käsikirja -- Jakso 4. Ennallistaminen
https://www.youtube.com/watch?v=qb2tputND6g

760. Nykysuon käsikirja -- Jakso 5. Miten soita ennallistetaan?
https://www.youtube.com/watch?v=3L4oE3doT_M

761. Nykysuon käsikirja -- Jakso 3. Suon käyttö
https://www.youtube.com/watch?v=VGV--2d5KpQ

762. Nykysuon käsikirja -- Jakso 2. Suon kulttuuriperintö
https://www.youtube.com/watch?v=C5bhAwetdWY

763. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - tehtäviä koululaisille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/pallasyllas-koululaisille.pdf

764. Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/helv-opesivu-oppilas.pdf

765. Suon asukkaita
http://www.yle.fi/java/elearning2/$37v...oi/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=124

766. Onko asteroidien uhka todellinen?
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au...tamme/onko-asteroidien-uhka-todellinen

767. Kuu on Maan kiertolainen
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/kuu-on-maan-kiertolainen

768. Saturnuksen renkaat
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/saturnuksen-renkaat

769. Jupiterin kuut
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/jupiterin-kuut

770. Aurinko on aurinkokuntamme keskipiste
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au.../aurinko-on-aurinkokuntamme-keskipiste

771. Planeetat ja Pluto
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeetat-pluto

772. Planeettojen synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeettojen-synty

773. Maan synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/maan-synty

774. Mikä kevään lintu?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$l0r...h/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2799

775. Avaruusohjelmat
http://www.yle.fi/java/elearning2/$j62...9ei486b9k/lesson/index.nvl?0.task=1846

776. Avaruussanastoa 3
http://www.yle.fi/java/elearning2/$h52...0/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2789

777. Avaruussanastoa 2
http://www.yle.fi/java/elearning2/$1gq...8/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2797

778. Avaruussanastoa 1
http://www.yle.fi/java/elearning2/$t1b...o/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2801

779. Valoilmiöt
http://www.yle.fi/java/elearning2/$kyw...u/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2779

780. Taivaankappaleet
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cpl...t/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1618

781. Tunnetko auringon?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cwc...a/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1913

782. Mitä tiedät Plutosta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$9f0...7/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2800

783. Mitä tiedät Jupiterista?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$ml4...x/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2788

784. Mitä tiedät Saturnuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$0qi...s/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2792

785. Mitä tiedät Uranuksesta ja Neptunuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$nss...r/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2796

786. Mitä tiedät Marsista?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$oez...s/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2695

787. Avaruustehtäviä
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/avaruustehtavia

788. Elämää suolla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/elamaa-suolla

789. Suomen eri suotyypit
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/suomen-eri-suotyypit

790. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

791. Eläinten esiinmarssi - sarja
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/elainten-esiinmarssi

792. 1950-luvun maatilalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/1950-luvun-maatilalla

793. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla

794. Kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunkiluonnossa

795. Kaupunki elinympäristönä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunki-elinymparistona

796. Vesistöjen jäätyminen
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/vesistojen-jaatyminen

797. Järvimaisemissa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/jarvimaisemissa

798. Hyönteiset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/hyonteiset-on-suurin-ryhma

799. Hyönteisistä on moneksi
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyonteisista-on-moneksi

800. Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...et-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita

801. Hyödyllisiä ja harmillisia
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyodyllisia-harmillisia

802. Sudenkorennot ovat hyönteismaailman ilma-akrobaatteja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vat-hyonteismaailman-ilma-akrobaatteja

803. Sammakko ja sen kehitys
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/sammakko-sen-kehitys

804. Suomalaisia kalalajeja
http://oppiminen.yle.fi/kalat/suomalaisia-kalalajeja

805. Poro on puolikesy hirvieläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/hirvielaimet/poro-on-puolikesy-hirvielain

806. Hirvi on metsän kruunupää
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hirvielaimet/hirvi-on-metsan-kruunupaa

807. Siili on piikikäs yöeläjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...onteissyojat/siili-on-piikikas-yoelaja

808. Majava on metsän taitava arkkitehti
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...at/majava-on-metsan-taitava-arkkitehti

809. Orava viihtyy kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...rsijat/orava-viihtyy-kaupunkiluonnossa

810. Liito-orava on kolopesijä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/liito-orava-on-kolopesija

811. Yksineläjä ilves saalistaa iltahämärässä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...ilvekset/ilves-saalistaa-iltahamarassa

812. Karhu on Suomen kansalliseläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...lvekset/karhu-on-suomen-kansalliselain

813. Susi on laumasielu
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...kaisia/koiraelaimet/susi-on-laumasielu

814. Ahma on äärimmäisen uhanalainen eläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...laimet/ahma-on-aarimmaisen-uhanalainen

815. Saukko on varsinainen vesipeto
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...elaimet/saukko-on-varsinainen-vesipeto

816. Villiminkki on haitallinen tulokaslaji
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...villiminkki-on-haitallinen-tulokaslaji

817. Apilat
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/apilat

818. Apila, niittyhumala, peltosaunio ja piharatamo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...la-niittyhumala-peltosaunio-piharatamo

819. Isotalvikki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/isotalvikki

820. Perustietoa kestävästä kulutuksesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/60/kestava_kulutus.pdf

821. Ekoaskarteluohjeita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/69/askarteluohjeita.indd.pdf

822. Ympäristöystävän koulureppu
http://www.kierratyskeskus.fi/files/74/koulureppu.pdf

823. Samaan aikaan toisaalla: diilerin blues
https://www.youtube.com/watch?v=GTfepom-xjo

824. Samaan aikaan toisaalla: energian hinta?
https://www.youtube.com/watch?v=HWSQt9MZ75E

825. Samaan aikaan toisaalla: tunteita ja tyrskyjä
https://www.youtube.com/watch?v=rz0tZuhksnI

826. Asukaslaskuri
http://www.luomus.fi/sites/default/fil...eutumisen_sankareita_asukaslaskuri.pdf

827. Lepakonpöntön ohje
http://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakkopontto_ohje-2.pdf

828. Jäteastia kuvasarja
http://www.kierratyskeskus.fi/files/58/diasarja_jateastioista.pdf

829. Oppia etelästä - julistesarja
http://www.kierratyskeskus.fi/nayttelyt

830. Mikä on arvokasta? - Arvojen selkiyttämisharjoituksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4952/4v_mikaonarvokastaA5_lowres.pdf

831. Kettu on sopeutuja
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...met/viekas-kettu-viihtyy-lintujahdissa

832. Tunturisopuli vaeltaa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/tunturisopuli-vaeltaa

833. Halli on Itämeren suurin hylje
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hylkeet/halli-on-itameren-suurin-hylje

834. Vaskitsa ja rantakäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/vaskitsa-rantakaarme

835. Rupikonnien elämänrytmi on kiireetön
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakko...t/rupikonnien-elamanrytmi-on-kiireeton

836. Kyykäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/kyykaarme

837. Ahven on Suomen kansalliskala
http://oppiminen.yle.fi/kalat/ahven-on-suomen-kansalliskala

838. Vesikirppu on äyriäinen
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/vesikirppu-on-ayriainen

839. Heinäsirkat viestivät toisilleen sirittämällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rkat-viestivat-toisilleen-sirittamalla

840. Metsämyyrä on tehokas lisääntyjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...sijat/metsamyyra-on-tehokas-lisaantyja

841. Piisami on kotoisin Pohjois-Amerikasta
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...piisami-on-kotoisin-pohjois-amerikasta

842. Lentävä lepakko suunnistaa äänen avulla
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...syojat/lepakko-suunnistaa-aanen-avulla

843. Nahkiainen on ympyräsuinen
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/nahkiainen-on-ympyrasuinen

844. Haistaako kala kompostilta löyhkäävän onkimadon?
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelija...-kala-kompostilta-loyhkaavan-onkimadon

845. Särki ja hauki - saalis ja peto
http://oppiminen.yle.fi/kalat/sarki-hauki-saalis-peto

846. Hämähäkit ovat hyödyllisiä petoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/hamahakit-ovat-hyodyllisia-petoja

847. Kuinka hämähäkinseitti syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...gattomia/kuinka-hamahakinseitti-syntyy

848. Vesimittari kulkee vetten päällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tomia/vesimittari-kulkee-vetten-paalla

849. Tuhatjalkaisella ei olekaan tuhatta jalkaa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tjalkaisella-ei-olekaan-tuhatta-jalkaa

850. Raatokärpäsillä on hyvä hajuaisti
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/raatokarpasilla-on-hyva-hajuaisti

851. Perhoset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-muita-selkarangattomia/perhoset

852. Meduusat, pelkkää vettäkö?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...karangattomia/meduusat-pelkkaa-vettako

853. Banaanikärpänen tykkää hedelmistä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vallinen-vieras-suomalaisissa-kodeissa

854. Kukkakärpäset ovat lentotaitureita
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/kukkakarpaset-ovat-lentotaitureita

855. Muurahaiset ovat järjestäytynyttä joukkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rahaiset-ovat-jarjestaytynytta-joukkoa

856. Muurahainen lypsää kirvoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/muurahainen-lypsaa-kirvoja

857. Hämähäkin verkonkudonta
http://www.yle.fi/oppiminen/flash/hamahakki/verkonkudonta.swf

858. Hiilen kierto ja yhteyttäminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...i/5_hiilen_kierto_ja_yhteyttaminen.pdf

859. Vanha on parempaa-julistesarja
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparist...ristokoulu_polku/lainattavat_nayttelyt

860. Keke koulussa-sivusto
http://www.4v.fi/4v-hanke/kasvattajille/keke_koulussa

861. Onnea ostamatta: omista onnea
https://www.youtube.com/watch?v=nZQk4c...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

862. Onnea ostamatta: pala luontoa
https://www.youtube.com/watch?v=u0jcjQ...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

863. Onnea ostamatta: vanhasta uutta
https://www.youtube.com/watch?v=-V11p3...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

864. Onnea ostamatta: kuin silloin ennen
https://www.youtube.com/watch?v=R71hhk...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

865. Onnea ostamatta: onnen eväät
https://www.youtube.com/watch?v=fk_T7x...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

866. Onnea ostamatta: tavaroita, joilla on tarinoita
https://www.youtube.com/watch?v=RoRxEe...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

867. Onnea ostamatta: rahat ja henki
https://www.youtube.com/watch?v=HvK1bE...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

868. Onnea ostamatta: sormus ja selkäreppu
https://www.youtube.com/watch?v=cUsGf3...7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe&index=1

869. Onnea ostamatta: talouden rattaat
https://www.youtube.com/watch?v=U_GaodPcr8A

870. Rojupöhö-näytelmä
http://vimeo.com/2803686

871. Keke leikkipuistossa-vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/4779/Keke_leikkipuistossa_vuosikalenteri.pdf

872. Keke leikkipuistossa-kestävän kehityksen ohjelma
http://www.4v.fi/files/4778/keke_leikkipuistossa_PDF_2011.pdf

873. Keke koulussa -vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/5064/keke_koulussa_kalenteri_FILL.pdf

874. Keke koulussa - Kestävän kehityksen ohjelma, kalvosarja
http://www.4v.fi/files/4845/keke_koulussa_kalvot_valmis.pdf

875. Rakenna linnunpönttö!
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/info/info_linnunpontto.html

876. Joka lapsen luontopolku: kevät
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kevat.htm

877. Joka lapsen luontopolku
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/index.htm

878. Joka lapsen luontopolku: kesä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kesa.htm

879. Joka lapsen luontopolku: syksy
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/syksy.htm

880. Joka lapsen luontopolku: talvi
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/talvi.htm

881. Joka lapsen luontopolku: kotipiha
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kotipiha.htm

882. Joka lapsen luontopolku: lähimetsä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lahimetsa.htm

883. Joka lapsen luontopolku: puisto
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/puisto.htm

884. Joka lapsen luontopolku: niityt ja pellot
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pelto.htm

885. Joka lapsen luontopolku: rannat ja vedet
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rannat.htm

886. Energia-Ella: valaistus
https://www.youtube.com/watch?v=6pt9B2...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

887. Energia-Ella: kylmälaitteet
https://www.youtube.com/watch?v=_eo0bt...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

888. Energia-Ella: tiskaaminen
https://www.youtube.com/watch?v=-NE-K-...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

889. Energia-Ella: saunominen
https://www.youtube.com/watch?v=3M5Ilr...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

890. Energia-Ella: lattialämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=8LZjWQ...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

891. Energia-Ella: suihku
https://www.youtube.com/watch?v=lT-0K-...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

892. Energia-Ella: pyykinpesu
https://www.youtube.com/watch?v=GzMAbB...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

893. Energia-Ella: lämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=f73pFc...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

894. Energia-Ella: viihdelaitteet
https://www.youtube.com/watch?v=_nJf_u...bHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr&index=1

895. Tekotallaaja: turhakkeita ja tunteita
https://www.youtube.com/watch?v=42Hj1k...ist=PLlybHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I

896. Tekotallaaja:biojätepussi sanomalehdestä
http://www.youtube.com/watch?v=tN8CnpL...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=5

897. Tekotallaaja: pyörällä olisit jo perillä
https://www.youtube.com/watch?v=xZSgxM...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=3

898. Tekotallaaja: lähelle vai kauas?
https://www.youtube.com/watch?v=KLLq3y...ist=PLlybHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I

899. Tekotallaaja: jäätelöä ja yrttejä
https://www.youtube.com/watch?v=cE4bXz...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=1

900. Ellan eväät: Ellan kauppareissu
https://www.youtube.com/watch?v=0J7kGg...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

901. Ellan eväät: Ella goes wild
https://www.youtube.com/watch?v=cDYiDQ...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

902. Ellan eväät: sesonkiruokaa
https://www.youtube.com/watch?v=MoL8kE...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

903. Ellan eväät: uhanalaiset kalalajit
http://www.youtube.com/watch?v=cY5Rmli...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

904. Ellan eväät:ruuan valmistus
https://www.youtube.com/watch?v=8rW2rY...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

905. Ellan eväät: ruuan tähteet
https://www.youtube.com/watch?v=1FuIXO...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx