Materiaalit joiden julkaisumuoto on www-sivusto

1. Eläinten suojavärityksen evoluutio
https://www.evolutioninaction.fi/elaum...-suojavaumlrityksen-8203evoluutio.html

2. Seikkailukasvatus.fi -sivusto
https://www.snk.fi/seikkailukasvatus/

3. Minun ilmastotaitoni
http://ilmastotaitoni.fi/

4. Pölyttäjien ja kasvien välinen vuorovaikutus
https://www.evolutioninaction.fi/pouml...vien-vaumllinen-8203vuorovaikutus.html

5. Symbioosi
https://www.evolutioninaction.fi/symbioosi.html

6. Palloässät - päiväkotien sankarit (videot + muuta materiaalia)
https://www.youtube.com/watch?v=c3LWa3L6Nj0

7. Träd & kol
https://www.youtube.com/watch?v=-CI1KfK61Mc

8. Toivoa ja toimintaa
https://toivoajatoimintaa.fi/

9. Ilmastokasvatus ja tunteet - Ympäristötunteiden käsittely kasvatuksessa ja opetuksessa
https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/

10. Tunnetehtäviä ympäristö- ja globaalikasvatukseen
https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia/

11. Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

12. Miten kohdata ympäristötunteet itsessäni ja nuorissa? – itseopiskelumateriaali kasvattajille
https://toivoajatoimintaa.fi/miten-koh...-itseopiskelumateriaali-kasvattajille/

13. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

14. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

15. Toivoa ja toimintaa -hanke tarjoaa välineitä myös koronakriisiin
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...k2t1RT5I-dejs_7qw-Antd3TxPzRtdI-T3eHvc

16. Minun ilmastotaitoni -verkkodokumentti
http://www.ilmastotaitoni.fi/

17. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

18. Kilpailu ​ja evoluutio
https://www.evolutioninaction.fi/lajien-vaumllinen-kilpailu-ja-evoluutio.html

19. Arvokas metsämme - dokumentti
https://vimeo.com/372355470?fbclid=IwA...Agi9NzTixDRMdJSjqA54Zwd1Aji8IKWxfn8okI

20. Palloässät – päiväkotien sankarit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...teriaalit/opetusmateriaalit/palloassat

21. Palloässät - Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista alakoulun etäopetukseen
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...tavoitteista?v_6849=30393&v_6864=30388

22. Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortit
https://www.smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/

23. Leikkejä teemalla kestävä kehitys
https://www.perinneleikit.fi/wp-conten...21/10/kalenterin-leikkisivut-pieni.pdf

24. Lasten joulurauhan julistus
https://www.snk.fi/tietoa-meista/lasten-joulurauhan-julistus/

25. Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa
https://dialogikasvatus.fi/material/ku...atsomusdialogi-ymparistokasvatuksessa/

26. Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Välkkeen Webinaari 28.10.2020: ”Lumoava luonto”
https://sway.office.com/8DCIiEUorsYN7fJz?ref=Link

27. Kestävän elämäntavan tukimateriaali opettajille
https://peda.net/kouvola/perusopetus/toimintakulttuuri/oketkol2

28. Ulos - Ut - Out 2020 ulkona oppimisen suurtapahtuma Nurmeksessa 9.-11.6.2020
https://www.ulos2021.fi/fi/etusivu/

29. Reparera mera
https://www.naturochmiljo.fi/repareramera/

30. Kevätbingo
https://www.vapriikki.fi/wp-content/uploads/2021/07/kevatbingo_lumu_20.pdf

31. Värinauttien luontotehtäviä
https://www.varinautit.fi/luonto/

32. Nuorikin voi vaikuttaa ilmastolakiin - katso 3 vinkkiä!
https://toivoajatoimintaa.fi/nuorikin-...ikuttaa-ilmastolakiin-katso-3-vinkkia/

33. Maaperäeläinten määrityskaava värikuvilla
https://cutt.ly/yQPZ8FJ

34. Ötökkäsalapoliisit-tarinavisa
https://forms.office.com/r/J5UZ6NnfpZ

35. Ötökkäsalapoliisit-tietovisa
https://forms.office.com/r/QtLkYqUngp

36. Ötökkäsalapoliisit-kuvavisa
https://forms.office.com/r/h07H4ypQCx

37. Suurpetojen jäljillä -koulumateriaali
https://riistahavainnot.luke.fi/cms/suurpedot/koulumateriaalit

38. Luonnon konserttisali 2021: Bombus hypnorum
https://www.luontoon.fi/luonnonkonserttisali

39. Perhoset ja sitsontiaiset
https://lastu.fi/menetelmat/perhoset-ja-sitsontiaiset/

40. Polku Tarinaan
https://sites.google.com/view/polkutarinaan/etusivu

41. Leikki lähtee ulos
https://sites.google.com/view/oppivava...oes-mets%C3%A4/leikki-l%C3%A4htee-ulos

42. Tutkien ja toimien - Luma -oppiminen varhaiskasvatuksessa
https://sites.google.com/view/oppivava...es-mets%C3%A4/luma-malli-ja-materiaali

43. Hävitetään meidän koulun hävikki -oppituntimateriaali
https://kuntoutussaatio.fi/assets/file...tio_Havitetaan_havikki-korttipakka.pdf

44. Koulun korjausopas
http://www.koulunkorjausopas.fi

45. Ilmastonmuutos lukioihin! -materiaaleja
http://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/ilmasto-oppimateriaalit

46. Järvi-meriwiki
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu

47. Pupu-arviointikortit
http://www.luontopollo.fi/2021/02/22/o...t-metsaretki-lapset-mukaan-arvioimaan/

48. Kestävän elämän ja vastuullisen kuluttamisen oppimateriaali
https://www.ostavastuullisesti.fi/oppiminen/

49. Opettajien ja kasvattajien ilmastorintama
https://ilmastorintama.fi/opettajat-ja-kasvattajat/

50. Löydä Virran ihme
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kest...tapa/askelia-eteenpain/luontokasvatus/

51. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/hankkeet/hyyp%C3%A4njokilaakso

52. Under över alla under– biodiversitet för småbarnspedagogiken
https://vihrealippu.fi/sv/biodiversitet/

53. Naturens under - biodiversitet för grundskolan
https://vihrealippu.fi/sv/biodiversitet/

54. Ihme ja kumma -Luonnonkirjoa varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen
https://vihrealippu.fi/luonnonkirjo/

55. Ihmeellinen luonto - Luonnonkirjoa perusopetukseen
https://vihrealippu.fi/luonnonkirjo/

56. Raakku race -ulkoilmapeli
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...vasukellus-makeaan-veteen/raakku-race/

57. Ett kemikaliesmart hem
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/kemikaliesmarth_hem_webb

58. Teaching media literacy & geographies of consumption: a guide to running a subvertisement workshop
https://eetti.fi/wp-content/uploads/2018/11/VASTAMAINOS_ENG_2018_WEB.pdf

59. Eetin materiaalit ruoan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/ruoka/

60. Eetin materiaalit vaatteiden tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

61. Eetin materiaalit elektroniikan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/

62. Medialukutaitoa vastamainoksista – opas vastamainostyöpajan pitämiseen
https://eetti.fi/materiaalit/oppimater...-medialukutaito-opettajan-materiaalit/

63. Mainoslukutaitoa yläkouluun ja toiselle asteelle
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/kuluttaminen-medialukutaito/

64. Liikunnallinen luontopolku
https://www.allergia.fi/jarjesto/liiku...iseen/ideoita-ja-materiaalia/#499f946f

65. Ulkosalla
https://www.allergia.fi/jarjesto/liiku...man-jarjestamiseen/ulkosalla/#499f946f

66. Unelmamatkoja hiilineutraaliin tulevaisuuteen - oppimateriaali
https://dodo.org/2021/03/10/oppimateri...tkoja-hiilineutraaliin-tulevaisuuteen/

67. Kantasoluportaali - tietoa kantasoluista, kantasolututkimuksesta ja kantasoluhoidoista
https://www2.helsinki.fi/fi/projektit/kantasoluportaali

68. Pieni opas ympäristöahdistukseen
https://mappa.fi/user_content/b19918dd4eedd5aba805088201648278072851db

69. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

70. Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit
https://haltia.com/luontokoulu/oppimateriaalit/

71. 10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa
https://haltia.com/luontokoulu/tyokalut-ymparistoasioista-puhumiseen/

72. Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen - kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä yläkouluille
http://kulttuurinvuosikello.fi/polkujakulttuuriseenkestavyyteen/

73. Muutosta ilmassa 360° -virtuaalikierros
https://www.luomus.fi/fi/virtuaalikierrokset

74. Luonto ja tunteet 1–4
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

75. Juhlapuhe minulle
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

76. Väriretki
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

77. Merkityksellinen luontopaikka
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

78. Huoli puoliksi
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

79. Hyvä elämä
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

80. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

81. Metsälajikortit ja käyttövinkit
https://haltia.com/luontokoulu/oppimateriaalit/

82. Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas
https://www.luontojatunteet.fi/wp-cont...eet_Ryhma%CC%88toiminnan-perusteet.pdf

83. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

84. Itämeri.fi -sivuston opetusmateriaalit
https://itameri.fi/fi-FI/Opi_ja_tutki/Opetusmateriaalit

85. Toiminnallinen tarina lajeista
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/toiminnallinen-tarina-lajeista/

86. Muoviopas
https://ekokumppanit.fi/muoviopas/

87. Ilmasto-opas
https://ilmastosankari.fi/

88. Rakkaudesta vaatteisiin
https://ekokumppanit.fi/rakkaudesta-vaatteisiin/

89. Nollapäästöpäivän oppimateriaali yläkouluihin ja toiselle asteelle
https://www.nuori.fi/nollapaastopaiva/

90. Sanoita parempi maailma tehtäväpaketti opettajien käyttöön
https://wordpress.nuori.fi/wp-content/...-opettajan-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf

91. Lumi, jää ja pakkanen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/lumi-jaa-pakkanen

92. Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen
https://pinskupakki.fi/files/liitteet/LL_OhjaajanOpas_saavutettava__0.pdf

93. Luonnon monimuotoisuuden eri tasot; tuntisuunnitelma
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/monimuotoisuus-tuntisuunnitelma/

94. Luonnon monimuotoisuuden eri tasot; PowerPoint
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/monimuotoisuus-materiaali/

95. Luonnon monimuotoisuuden eri tasot; tarina
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/monimuotoisuus-tarina/

96. Meidän perheen liikkumisopas – Tietoa ja tekemistä lapselle ja aikuiselle
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/meidan_perheen_liikkumisopas.pdf

97. Aktiviteter utomhus på vintern
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...plocka-med-dig-en-ide/adventskalender/

98. Isäni kalastaa tulevaisuutta ajatellen
https://www.msc.org/se/skola

99. Energiaviisas koululainen – materiaalipaketti alakoululaisille
https://www.valonia.fi/materiaali/energiaviisas-koululainen/

100. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

101. Tärpit kehutuimpiin Toivoa ja toimintaa -tehtäviin ja videoihin!
https://toivoajatoimintaa.fi/kokosimme...taa-tehtaviin-ja-opetusmateriaaleihin/

102. AAPA - Tarina lapsesta ja ilmastonmuutoksesta
https://luokanopenilmasto-opas.fi/opetusmateriaalit/luokat-1-2/

103. Ilmastoajatuksia -opas nuorisotyön ilmastokasvatukseen
https://www.nuortenakatemia.fi/oppimat...-opas-nuorisotyon-ilmastokasvatukseen/

104. LYKE-verkosto ja yhdenvertaisuus
https://www.luontokoulut.fi/yhdenvertaisuus/

105. Luonto kaikille -materiaalit
https://www.paralympia.fi/liikunta/luontokaikille

106. Finna Luokkahuone Metsä ja ihminen
https://www.finna.fi/Content/metsa-ihminen

107. Luonnossa opettamisen vaikutukset oppilaisiin ja opettajiin
https://www.luontokoulut.fi/luonnossa-...vaikutukset-oppilaisiin-ja-opettajiin/

108. Vaateleikki metsässä
http://www.metsaemo.fi/vaateleikki-lahti-metsaan/

109. Luontoaiheisia lauluja lapsille
http://www.metsaemo.fi/luontoaiheisia-lauluja-lapsille/

110. Tervetuloa Metsäryhmään -kirjeet lapselle ja kollegalle
http://www.metsaemo.fi/kirje-metsaryhma/

111. Syntymäpäivät metsässä
http://www.metsaemo.fi/syntymapaivajuh...-kuinka-juhlia-syntymapaivia-metsassa/

112. Syksyinen aarrejahti luonnossa
http://www.metsaemo.fi/syksyinen-aarrejahti-luonnossa/

113. Toiminnallinen metsäseikkailu -metsärata
http://www.metsaemo.fi/toiminnallinen-metsaseikkailu-metsarata/

114. Ötökkämateriaali
http://www.metsaemo.fi/pieni-otokkamateriaali/

115. Päiväkotipelit ulkona
http://www.metsaemo.fi/paivakotipelit-...nin-loikka-ja-operations-metsapeleina/

116. Metsäiset satuhieronnat
http://www.metsaemo.fi/satuhieronta/

117. Metsäsirkus
http://www.metsaemo.fi/metsasirkus/

118. Metsäkuntosali
http://www.metsaemo.fi/metsakuntosali/

119. Yhdenvertaisuus ja syrjintään puuttuminen
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuv...nvertaisuus-ja-syrjintaan-puuttuminen/

120. Kehitysvammaisten tukiliiton Malike
https://www.tukiliitto.fi/malike/

121. Tutkimus vahvistaa: Ulkona luonnossa saavutetaan parempia oppimistuloksia
https://www.luontokoulut.fi/ulkona_oppimisen_hyodyt/

122. Kuka muu muka?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen.
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Kuka+muu+muka

123. Tasa-arvo kasvatuksessa
http://www.tasa-arvokasvatuksessa.fi/

124. Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä
https://yhdenvertaisuus.fi

125. Avslappning och naturen som kraftkälla
https://www.folkhalsan.fi/unga/unga/at...vslappning-och-naturen-som-kraftkalla/

126. Naturkraft för familjer – tips och material för kravlösa naturäventyr
http://www.folkhalsan.fi/naturkraft/

127. Sieninoppa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/sieninoppa/

128. Luontorunokilpailu 2020
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...ielella-osallistu-luontorunokilpailuun

129. Sattumaruno ja muita suomen kieltä ja kuvataiteita yhdisteleviä luontoteemaisia tehtäviä
https://www.varinautit.fi/luonto/

130. Ilmastopaketti - oppisisältö nuorilta nuorille
http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/

131. Beetles LIFE koppistehtävärata varhaiskasvatukseen
https://www.metsa.fi/projekti/beetles-life/oppimateriaalit/

132. Talkoot luonnon monimuotoisuuden hyväksi
https://www.espoo.fi/talkoot

133. Kotinurkilta kallioille - Espoon luontokohteet
https://www.espoo.fi/kotinurkiltakallioille

134. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

135. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 6: Kierrätys
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...linen-kuluttaminen/teema-6-kierratys-0

136. Yyterin luonto -oppimiskokonaisuus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-yyterin-luonto

137. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 7: Vaatteet vastuullisesti
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uullinen-kuluttaminen/teema-7-vaatteet

138. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 5: Kestävä ja vastuullinen ruoka
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-5-kestava-ja

139. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 4: Kestävä liikenne ja matkailu
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...tuullinen-kuluttaminen/teema-4-kestava

140. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 3: Kestävä ja vastuullinen vedenkulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-3-kestava-ja

141. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 2: Kestävä ja vastuullinen energiankulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-2-kestava-ja

142. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 1: Mitä on kestävä kehitys ja vastuullinen kuluttaminen?
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...vastuullinen-kuluttaminen/teema-1-mita

143. Jäteneuvojan pitämä kierrätyshetki lapsille
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...osiluokkien-vierailuohjelmat/esiopetus

144. Roskat ympäristössämme
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/1-2-luokka

145. Kompostointi osana ravinteiden kierrätystä
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/3-4-luokka

146. 4H-yhdistyksen pitämä oppitunti jätteistä, kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uosiluokkien-vierailuohjelmat/4-luokka

147. Raaka-aineet ja tavarat kiertoon
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/5-6-luokka

148. Ruokahävikki ja koulujen ylijäämäruoan jako asukastuvilla
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uosiluokkien-vierailuohjelmat/7-luokka

149. Kierrätys – aina ei tarvitse ostaa uutta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/8-9-luokka

150. Kiertotalous sekä energia- ja ympäristöasiat Satakunnan ammattikorkeakoulun toiminnassa
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...elmat/ammatillinen-oppilaitos-ja-lukio

151. Leluvaihto – vaihtaminen ostamisen vaihtoehtona
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...kkien-vierailuohjelmat/varhaiskasvatus

152. Siisti Biitsi -siivoustalkoo-ohjelma
https://www.siistibiitsi.fi/kummikoulut/

153. Retkeilyn ABC - Retkeilijän vinkit
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc

154. Roska päivässä -liikkeen Ennaltaehkäise maailman yleisintä roskaa lahjoittamalla miniroskis -haaste
http://www.roskapaivassa.net/ajankohtaista.htm

155. Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/

156. Roska päivässä -liike
http://www.roskapaivassa.net/

157. Vieraslajiasiantuntijan neuvo: Nyt keräämään lupiinikimppuja ja näivettämään kurtturuusuja
https://yle.fi/uutiset/3-10818546

158. Pörriäislive: Seuraa mehiläispesän elämää
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/05/...pysyyko-kuningatar-vallassa-koko-kesan

159. Mustikkapiirakan tulevaisuus - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454399

160. Mitä yhteistä on ihmisellä ja pörriäisellä? - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454407

161. Pörriäisten ruokabuffet - video
https://areena.yle.fi/1-50454409

162. Pörriäiset pyörittävät maailmaa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454404

163. Pörriäisten poikaset tarvitsevat apuasi - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454408

164. Pörriäiset pulassa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454405

165. VieKas LIFE -hankkeen järjestämiin kouluvierailuihin liittyvää vieraslajimateriaalia
http://www.luontoliitto.fi/kouluille/k...uluvierailijalle/vierailijamateriaalit

166. Nuku yö ulkona
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html

167. Ålands landskapsregering: Främmande arter
https://www.regeringen.ax/miljo-natur/frammande-arter

168. VieKas LIFE -hanke (vuosille 2018-2023)
https://viekas.laji.fi/

169. Vieraslajiportaali
http://vieraslajit.fi/fi

170. Kir­jaa luon­to­ha­vain­to­si älyk­kääl­lä so­vel­luk­sel­la – Suo­men La­ji­tie­to­kes­kus yh­teis­työ­hön iNa­tu­ra­list-pal­ve­lun kans­sa
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ela...dcX4eAoLLdvocTDdBox36EPsKS4-Y8OQkf7eW8

171. Vesiluontokurssi Suuri Sininen
http://suurisininen.fi/vesiluontokurssi/

172. Tupakantumppi on salakavala tappaja, joka ei häviä merestä koskaan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-tappaja-joka-ei-havia-meresta-koskaan

173. WWF:n metsävaikuttamisopas
https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7...k1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf

174. Random Acts of Kindness – luo maailmaan hyvää mieltä!
https://toivoajatoimintaa.fi/random-acts-of-kindness/

175. Vieraslajiprojekti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/vieraslajiprojekti/

176. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

177. Kun sademetsä palaa
https://blogit.utu.fi/utu/2019/03/29/kun-sademetsa-palaa/

178. Kiertotalouden keksinnöt koulussa
https://blogs.helsinki.fi/kiertotaloudenkeksinnot/

179. CO2-raportti -verkkolehti
https://www.co2-raportti.fi/

180. Ilmasto-opas.fi -sivusto
http://ilmasto-opas.fi/fi/

181. Koulujen toteuttamia ilmastotekoja
https://www.energialoikka.fi/?s=koulu

182. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

183. YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

184. Kevätseuranta
http://www.kevatseuranta.fi/

185. Metsä mukaan kotiopetukseen
https://mailchi.mp/smy.fi/uutta-metsn-...DbGWuJ83Vx89FGebS0Rh2OUhB15Ecg9bW7QBbc

186. Academia Karanterium
https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/academia-karanterium/

187. Metsän aarre
https://mieli.fi/fi/pelit-ja-teht%C3%A...C3%A4n-aarre-luontoretkimalli-lapsille

188. Merkilliset maaperäeläimet -tietovisa
https://cutt.ly/0yQE4qJ

189. Merkilliset maaperäeläimet -kuvavisa
https://cutt.ly/7yQE15v

190. Maaperäeläinten määrityskaava
https://www.luomus.fi/sites/default/fi...iles/maaperaelainten_maarityskaava.pdf

191. Maaperässä kuhisee -tiedeprojekti biologian opetukseen
https://www.luomus.fi/fi/maaperassakuhisee

192. Suomen lasten metsäretkipäivää vietetään toukokuussa!
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/

193. Poluttamo pelittää– pelillisyys digipoluilla
https://poluttamo.files.wordpress.com/2019/02/poluttamo-pelittacc88acc88-1.pdf

194. Operaatio Tuvalu
http://ilmasto.org/ilmari-ilmastokasva...elma-ilmastonmuutoksesta-lapsille.html

195. Ruokatieto, opettajien materiaali
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/opettajien-materiaali

196. Miten puhua lapselle koronaviruksesta? 8 vinkkiä
https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/

197. Ilmoita ryhmäsi Ulkoluokkapäivään ja Metsäretkipäivään toukokuussa!
https://ulkoluokkapaiva.org/

198. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

199. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

200. Muurahaisten luontopolku
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/muurahaisten-luontopolku/

201. Luonto-Lauran etätehtäviä alakoululaisille
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontoetatehtavia-alakoululaisille/

202. 100 ideaa tiedepainotteisille leireille
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/100-ideaa-tiedepainotteisille-leireille/

203. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

204. Vastuulliset vaatteet
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis.../vierailukaynnit/vastuulliset_vaatteet

205. Naturewatch Suolla
https://wwf.fi/app/uploads/p/2/4/u2nod....pdf?filename=Naturewatch%20Suolla.pdf

206. Wanhaa sanastoa -kuvavisa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/wanhaa-sanastoa-kuvavisa/

207. Kotileikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kotileikki/

208. Tuhannen taalan tirppavisa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tuhannen-taalan-tirppavisa/

209. Pilvien tunnistus
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/pilvien-tunnistus/

210. Jänispeli
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/janispeli/

211. Lehtipuujumppa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/lehtipuujumppa/

212. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

213. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

214. Etä­ope­tus­ta hel­pot­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja: vir­tu­aa­li­met­sä, ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vät ja tut­ki­ja­vi­deot
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kou...SlspHogKRiHCYqadqqAraoaFfz2d5wmfbtVaX4

215. Lintujen euroviisut
https://drive.google.com/open?id=1zCPx__JV0DmggJL5BYpQyPgvfFeEbssE

216. Puiden jäkälät
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/puiden-jakalat/

217. Jänikset ja talvikarva
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/janikset-ja-talvikarva/

218. Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuvisa/

219. Lintuohjelmaa lapsille: leikkejä, tutkimuksia, askartelua
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintuohjelmaa-lapsille/

220. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

221. Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin
https://www.valonia.fi/materiaali/multaa-ja-mukuloita/

222. Oma koti kullan kallis! Infoa pölyttäjistä sekä ötökkähotellien rakentamisesta
https://indd.adobe.com/view/773d4c73-9...PigEANVTLslTXAKJmIidmFB0huT8TpGVkBD6nw

223. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...nmuutoksen-vaikutukset-suomen-luontoon

224. KevätEtsivä-visa
https://cutt.ly/wtL42nz

225. Luontotaulu
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontotaide-kehystehtava/

226. Ötököitä luonnonmateriaaleista
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/otokoita-luonnonmateriaaleista-2/

227. Miniluontopolku
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/miniluontopolku/

228. Kevätseurantakiikarit ja kaukoputki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kevatseurantakiikarit-ja-kaukoputki/

229. Fotosynteesipeli
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/fotosynteesipeli/

230. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/

231. Qr-koodi -luontotehtävä
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/qr-koodi-luontotehtava/

232. Hyvän mielen metsäkävelyt
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvi...v%C3%A4n-mielen-mets%C3%A4k%C3%A4velyt

233. Bussibingo
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/bussibingo/

234. Yle Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi
https://yle.triplet.io/

235. Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen
https://openruokaopas.fi/biologian-ja-...BtoezPJydEUeM_9NEJOODif6m_XaYxQVLsp5qo

236. Lasten ympäristöopas
https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/lasten-ymparisto-opas.pdf

237. Tunnista lintu - opas aloittelijoille
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/...37itcJ2rS5SYc_0fP1-zFVCN-RyE85hz6MYev4

238. Kuinka hyvin tunnistat lintuja? Yle luonnon lintutesti
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/...ntuja-testaa-yle-luonnon-lintutestissa

239. Retkikartta.fi -palvelu
https://www.retkikartta.fi/?lang=fi&fb...J6onZt_8LL5bBuThsk_glwQDAChs48OwRwc2Wg

240. Pinkka: Lajintuntemuksen oppimisympäristö
https://fmnh-ws-prod.it.helsinki.fi/pi...yjo7hPmcFgI7KNqxE3p6nlqgVZ7iSkM38AwA#/

241. Koulua kotona - lasten ja perheiden ulkoiluvinkit
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...eiden-ulkoiluvinkit/koulua-kotona.html

242. Ulos oppimaan - vinkkejä alakouluun
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...ja-perheiden-ulkoiluvinkit/koulut.html

243. Liikkeelle luontoon - 30 vinkkiä perheiden ulkoiluun
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...ulkoiluvinkit/liikkeelle-luontoon.html

244. Hyvinvointia luonnosta Metsämielen avulla
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...den-ulkoiluvinkit/oma-hyvinvointi.html

245. Lasten ja perheiden ulkoiluvinkit
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...lasten-ja-perheiden-ulkoiluvinkit.html

246. Salapoliisitehtävä: koivu ja mänty
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salapoliisitehtava-koivu-ja-manty/

247. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon -sivustoon liittyviä tehtäviä
https://wwf.fi/app/uploads/l/0/w/m1xg3...%20vaikutukset%20Suomen%20luontoon.pdf

248. Kevätbingo 4x4
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kevatbingo-4x4/

249. Kevätbingo 3x3
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kevatbingo-3x3/

250. Bingo kevään ja kesän otuksista
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/bingo-kevaisista-otuksista/

251. Kimalaisen kevätkasvibingo
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kimalaisen-kevatkasvibingo/

252. Viisi tapaa pelastaa pörriäinen! Valitse omasi ja merkkaa tekosi!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...iainen-valitse-omasi-ja-merkkaa-tekosi

253. Yle Areena: Sisältöjä etäopiskeluun
https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/57-6...MTeDCuLmBqvWYPuSM4be5cdY&t=suositellut

254. 10 vinkkiä kotiopiskeluun
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...kemaan-muuta-10-vinkkia-kotiopiskeluun

255. Tiedonjyvä -ohjelmasarja
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/13/nain-teet-tiedonjyvan-kokeet-kotona

256. Vieraile virtuaalimuseoissa
https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa

257. Evoluutioretki lähimetsään
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/evoluutioretki-lahimetsaan/

258. Pölyttäjien määrä on romahtanut – ja siitä voi tulla ihmiskunnan kohtalonkysymys
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...-voi-tulla-ihmiskunnan-kohtalonkysymys

259. Tee pörriäisille paratiisi: Tässä 8+101 pölyttäjäkasvia, joista on iloa myös ihmiselle.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...i-puutarhastasi-porriaisten-paratiisin

260. Ryhdy hotellinpitäjäksi! Näin rakennat hyönteishotellin kotipihaan!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...n-rakennat-hyonteishotellin-kotipihaan

261. Tikkujalkaiset
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tikkujalkaiset/

262. Hämähäkki-sokkoleikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/8824/

263. Lajitteluviesti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/lajitteluviesti/

264. Aarrearkku ja monimuotoisuus
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aarrearkku-ja-monimuotoisuus/

265. Pelasta pörriäinen
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/pelasta-porriainen

266. Tunnetaidot - lasten ja perheiden ulkoiluvinkit
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...rheiden-ulkoiluvinkit/tunnetaidot.html

267. Huoltajan selviytymisopas koronaviruskaranteeniin ja kotiopetukseen
https://www.lskl.fi/blogi/huoltajan-se...nTE8WfNvXevypzEVUGN_lQ1aXdlZDmGGadJf_c

268. Suomen lajitietokeskus
https://laji.fi/

269. SEAmBOTH-blogs
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf

270. Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla
https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

271. Opetushallituksen ohjeita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle koronatilanteen käsittelyyn lasten kanssa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/ohj...kilostolle-koronatilanteen-kasittelyyn

272. Lapset puhuvat koronasta, mitä aikuinen voi tehdä?
https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvat-koronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/

273. Earth Hour -verkkosivusto
https://wwf.fi/earthhour/

274. Maaperäsanasto
https://openruokaopas.fi/10-sanaa-maaperasta/

275. KOULU MIELENOSOITUKSESSA – Vinkkejä ja ohjeita osallistuville ja ei-osallistuville
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

276. Näin kumoat kummallisia väitteitä ilmastolakoista
https://toivoajatoimintaa.fi/nain-kumoat-kummallisia-vaitteita-ilmastolakoista/

277. Yle.fi päivittyvä sivusto ilmastonmuutokseen liittyvistä ajankohtaisista asioista
https://yle.fi/aihe/termi/yle/18-189

278. Opettajalle; mielenosoitus oppimisympäristönä
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/korsovalittaa/opettajalle/mielenosoitus

279. Ilmastot@komo
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/

280. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

281. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

282. Sodassakin on säännöt | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28857/state-jurdembteiwe6mi/front-page

283. Maaperän sankarit - Opi ja opeta maaperästä!
https://openruokaopas.fi/maaperansankarit/

284. Opettajien ruokakoulutusten antia - tietoa ja tehtäviä opetuskäyttöön
https://openruokaopas.fi/open-ruokakoulutusten-antia/

285. Pihabongaus kouluille
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/pihabongaus-koulussa/

286. Siemenestä kompostiin – ruoan elinkaari
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

287. Saa syödä -sivusto
http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa

288. Kestävä liikkuminen
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kulkuri/hanke/opettajalle-ja-kasvattajalle/

289. Kestävän kehityksen tavoitekortit (Agenda 2030)
https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit

290. Radikaali toivo -valinnaisaine
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/...ttajalle/radikaali-toivo-valinnaisaine

291. Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumus
https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

292. Mikä meitä estää toimimasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
https://www.sitra.fi/artikkelit/mika-m...sta-ilmastonmuutoksen-hillitsemiseksi/

293. Olipa kerran planeetta Maa, toiminnallinen satu
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-cont...2018/02/Olipa-kerran-planeetta-maa.pdf

294. Mahdollinen maailma -ilmastoseikkailupeli
https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/ilmastopeli/

295. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

296. WWF:n ruokaopas
https://wwf.fi/ruokaopas/syo-ymparistoystavallisesti/

297. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

298. Luovasti luonnonvaroista
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista

299. Open työkalupakki ilmastokasvatukseen
https://ilmastokirjo.fi/open-tyokalupakki/

300. Innostavia ilmastotekoja
https://ilmastokirjo.fi/innostavia-ilmastotekoja/

301. Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin

302. Osallistu #itämeridinner -haasteeseen ja voita Peltsin ja Tomin kokkaama illallinen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/...een-ja-voita-peltsin-ja-tomin-kokkaama

303. Luonnossa kotonaan -esittely
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/luonnossa-kotonaan.html

304. Ekologiset kompensaatiot kannattaa ottaa käyttöön luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. SYKE Policy Brief.
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaist...cy_Brief_Ekologiset_kompensaati(52864)

305. Parhaat Luonto ja Ympäristö -aiheiset StarT -projektit
https://suomi.luma.fi/materiaalit/

306. Suomen leirikouluyhdistyksen nettisivut - apupaketti leirikouluun lähtijälle
https://www.leirikoululahettilas.fi/fi

307. Puunsyöjät
https://smy.fi/materiaali/puunsyojat/

308. Kunnon kulttuuriympäristöt
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf

309. Ulkopelejä ja -leikkejä
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/pelakuu-liiku-ja-leiki/

310. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

311. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

312. Vinkkejä ilmastotunteiden käsittelyyn
https://ekoahdistus.blogspot.com/2019/...keja-ilmastotunteiden-kasittelyyn.html

313. Artboken - Lajikirja
https://www.naturstigen.fi/artboken-lajikirja/

314. Naturewatch Ostoksilla
https://wwf.fi/app/uploads/u/r/e/aeyp3ufhtrln5jeuwymud7a/nw_ostoksilla_a.pdf

315. Naturewatch Talvella
https://wwf.fi/app/uploads/3/a/6/txqhtkzdi7e5lqullkiw6ha/nw_talvi_a.pdf

316. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

317. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

318. Vesijärvi - tietoa ja ideoita lähijärveen tutustumiseksi
https://www.vesijarvi.fi/info/

319. Koodiaapinen - Opettajan opas koodaukseen koulussa
http://koodiaapinen.fi/

320. Paikkatietopelaamisen pelialustoja
https://sites.google.com/site/paikkatietopelit/pelialustat

321. Mobiilisti maailmaan - opi ja pelaa kartalla
https://sites.google.com/site/kartallaoppien/malleja-opetukseen/linkkejae

322. Vapaita avoimen lähdekoodin ohjelmia
http://viikonvalo.fi/kaikki_valot/

323. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

324. Ilmastoratkaisut - ajankohtaista
https://www.sitra.fi/aiheet/ilmastoratkaisut/#ajankohtaista

325. 8 + 1 tapaa osallistua ilmastolakkoon
https://www.sitra.fi/blogit/kahdeksan-plus-yksi-tapaa-osallistua-ilmastolakkoon/

326. Oivalla opsista
https://feesuomi.fi/verkkolehti/oivalla-opsista/

327. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

328. Itämeren vieraslajit
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/07/...vieraslajeja-valta-niiden-levittamista

329. Testaa tunnistatko kalalajimme
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/...ehka-sittenkin-tanssiva-skitari-testaa

330. Testaa miten hyvin tunnet hauen ja kuhan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/...en-hyvin-tunnet-arvostetut-petokalamme

331. Viisi ihmistä kertoo, miksi hauki ansaitsee arvostuksemme
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/...llinen-peto-joka-syo-sarkikaloja-viisi

332. Näin voit itse vähentää merien roskaantumista
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/04/...it-itse-vahentaa-merien-roskaantumista

333. Korvameduusan "korva" onkin sukurauhanen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/19/korvameduusan-korva-onkin-sukurauhanen

334. Katso miltä näyttää Itämeri sukelluskalastajan silmin
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/07/...laukaus-koe-itameri-sukelluskalastajan

335. Kutupaikkojen kunnostamisilla autetaan vaelluskaloja
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/...-uhkaavat-kalojamme-nyt-on-aika-auttaa

336. Näitä kaloja kannattaa syödä ympäristön kannalta
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/12/...-sarki-hauki-tai-harkasimpun-mati-ovat

337. Lohen paluu kutemaan synnyinjokeensa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...istin-avulla-lisaantymisvietti-saa-sen

338. Lohen matka Itämerellä hienojen kuvien ja videoiden kera
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-jota-uhkaavat-vain-ihmiset-ja-hylkeet

339. Itämeren ainutlaatuiset elinympäristöt ja lajit
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/itameri

340. Järjestä luokkasi kanssa Itämeriystävällinen lounas joulukuussa!
https://drive.google.com/file/d/1L25r9...Ie4XJSMDAxDYGmLjSfiyU/view?usp=sharing

341. Lohen poikasen tarina kuoriutumisesta merelle muuttoon upeiden kuvien kera.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...synnyinjokeensa-havinnyt-lohikanta-vie

342. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

343. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

344. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

345. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

346. Sademetsään samantien
https://vallilalainenvirtanen.blogspot.com/2019/08/sademetsaan-samantien.html

347. Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto
https://www.ymparisto.fi/meri

348. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

349. Kouluruokaa tulevaisuuteen - kuuden viikon ilmastoystävällinen ruokalista
http://www.tinyurl.com/kouluruoka2030/

350. Uutisjuttu: Amazonin hiilivarasto ei palaudu palojen jälkeen entiselleen – tässä viisi syytä, miksi sademetsän tuhot uhkaavat koko maailmaa
https://yle.fi/uutiset/3-10935321

351. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

352. Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen
https://openilmasto-opas.fi/ota-kaytto...ankkeen-tehtavat-ja-taustamateriaalit/

353. Kun koulu kannustaa mielenosoituksiin
https://hairikot.voima.fi/blogi/koulu-kannustaa-mielenosoituksiin/

354. Aistit ulkona
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aistit-ulkona/

355. Opetussuunnitelmat ja ympäristökasvatus
https://www.luontokoulut.fi/ops2016/

356. Perusopetuksen opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus: ladattavia koosteita, vinkkejä ja materiaaleja
https://www.luontokoulut.fi/opetussuunnitelma-ja-kaytannon-vinkit/

357. Tiedekerho: sään havainnointi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

358. Tiedekerho: Mikrobiologia
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...naisuuksia_tiedekerhoon/mikrobiologiaa

359. Genetiikkaa tiedekerhossa
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...okonaisuuksia_tiedekerhoon/genetiikkaa

360. Tiedekerho: Ihmisen biologiaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

361. WWF:n Luontolive
https://luontolive.wwf.fi/

362. Tiedekerho, teemana metsä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/

363. Tutkitaan ilmiöitä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/

364. Tiedekerho: teemana avaruus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

365. Tiedekerho: Kemiaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

366. Tiedekerho: Fysiikka
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

367. Tiedekerho: Maantieto
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

368. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

369. Koulu kartalla
https://www.koulukartalla.fi/

370. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

371. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

372. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

373. Koulupäivä eläimenä – ideakirja hurjan hauskoihin oppitunteihin
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Paiva-elaimena_ideakirja.pdf

374. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

375. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

376. Vinkkejä: Miten puhua lapselle ilmastonmuutoksesta?
https://ekoahdistus.blogspot.com/2018/...uhua-lapselle-ilmastonmuutoksesta.html

377. 10 suositusta ympäristöahdistuneelle
http://ekoahdistus.blogspot.com/2018/0...suositusta-ymparistoahdistuneelle.html

378. PÄIVÄKOTIJUHLAT METSÄSSÄ
http://www.metsaemo.fi/paivakotijuhlat-metsassa/

379. METSÄOLYMPIALAISET
http://www.metsaemo.fi/metsaolympialaiset-lapsille/

380. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

381. Veden kierto ja vesihuolto Tampereella
http://www.tampere.fi/vesi/tampereenvesi/opetusmateriaali.html

382. NATURligtvis - ute på svenska
http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/naturligtvis/

383. Luontoaiheinen kirjoituskilpailu yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppilaille 1.9.-31.10.2018
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympa...dinkielen-ja-kirjallisuuden-oppilaille

384. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

385. Rakenna aurinkopaneelista virtalähde
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-3A72-4C55-9CF3-2D020147AA3C%7D/136663

386. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

387. Kokoelmakilpailu
http://www.naturalehti.fi/kokoelmakilpailu/

388. Kiitollisuusaarrejahti
http://www.metsaemo.fi/kiitollisuusaarrejahti/

389. Lukuhetki luonnossa
http://www.metsaemo.fi/lukuhetki-luonnossa/

390. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

391. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

392. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

393. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

394. Aisti luonto
http://www.luontokoulut.fi/aisti-luonto/

395. Kaivaudu syvemmälle
http://www.luontokoulut.fi/kaivaudu-syvemmalle/

396. Väittelykisa liittyen jätteisiin
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/vaittelykisa-liittyen-jatteisiin/

397. Aarrejahti luonnossa
http://www.metsaemo.fi/aarrejahti-luonnossa/

398. Kotileikki metsässä
http://www.metsaemo.fi/kotileikki-metsassa/

399. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

400. Ulkona kuin lumiukko
https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html

401. Tarkkaile lumijälkiä
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/26/tarkkaile-lumijalkia

402. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

403. Fotosyntesstafett
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/fotosyntesstafett/

404. Aistit avoinna -peli
http://www.paikkaoppi.fi/fi/aistit-avoinna/

405. Mobiilikasvio
http://www.paikkaoppi.fi/fi/mobiilikasvio/

406. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

407. Jäkälä bioindikaattorina
http://www.paikkaoppi.fi/fi/jakalatutkimus/

408. Porrastutkimus
http://www.paikkaoppi.fi/fi/porrastutkimus/

409. Metsän ja luonnon hyvinvointivaikutukset
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-hyvinvointivaikutukset/

410. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

411. Lasten pukeminen ulos talvella
http://www.metsaemo.fi/lasten-pukeminen-ulos-talvella-miten-onnistua/

412. Solubiologian piparkakut
http://www.naturalehti.fi/2017/12/15/solubiologin-piparkakut/

413. Veden kiertokulku -leikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/veden-kiertokulku-leikki/

414. Väestötieteen perusteet
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoul..._type=ketusivu&course_id=tkoulu_vaesto

415. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

416. Talviseuranta
http://talviseuranta.fi/

417. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

418. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

419. Ympäristökasvatus-verkkolehti
http://ymparistokasvatus.fi/

420. Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla
http://www.kekri.fi/

421. Päiväkotilaisten aarreretki vuoren taiasta
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...ilaisten-aarreretki-vuoren-taiasta.pdf

422. Keväinen luontopolku päiväkodille metsänolentojen jäljissä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...odille-metsaenolentojen-jaeljissae.pdf

423. Päiväkotilaiset luonnon aarteita etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...aiset-luonnon-aarteita-etsimaessae.pdf

424. Esikouluryhmä ryhmäytymässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Esikouluryhmae-ryhmaeytymaessae.pdf

425. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

426. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

427. 7–10-vuotiaiden erityisryhmän aistipäivä luonnossa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...tyisryhmaen-aistipaeivae-luonnossa.pdf

428. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

429. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...rkit_erityisryhmae-7---15-vuotiaat.pdf

430. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

431. 0–6 luokkien ryhmäytymisretki Kalevankankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/0...ryhmaeytymisretki-Kalevankankaalla.pdf

432. 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3...kien-elaemyspaeivae-Rantokankaalla.pdf

433. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

434. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

435. 6–7. luokille Urpolan jokilaakson tehtävärata
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/6...-Urpolan-jokilaakson-tehtaevaerata.pdf

436. 7. luokan ranta- ja vesielämän tutkimusretki Orijärvellä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...aemaen-tutkimusretki-Orijaervellae.pdf

437. 7.luokan kotitaloustunti retkiolosuhteissa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7.lk-kotitaloustunti-retkiolosuhteissa.pdf

438. 8. luokka metsätyyppejä tutkimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/8.lk-metsaetyyppejae-tutkimassa.pdf

439. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

440. Yläkoululaisten retki Mikkelin paikalliskohteisiin
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Y...etki-Mikkelin-paikalliskohteisiin-.pdf

441. Koko alakoulun metsäretki
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Koko-alakoulun-metsaeretki.pdf

442. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

443. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

444. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

445. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

446. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

447. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

448. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

449. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

450. Siemenestä kompostiin - ruoan elinkaari
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

451. Ruoantuotantoa muuttuvassa ilmastossa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoantuotanto-ja-ilmastonmuutos/

452. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

453. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

454. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

455. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

456. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

457. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

458. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

459. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

460. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

461. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

462. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

463. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

464. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

465. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

466. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

467. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

468. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

469. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

470. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

471. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

472. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

473. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

474. Elämänkatsomustieto ja ilmastonmuutos
http://openilmasto-opas.fi/elamankatsomustieto/

475. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

476. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

477. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

478. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

479. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

480. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

481. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

482. Tehtäviä ja leikkejä sienistä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/sieni.html

483. Leikkejä ja harjoituksia metsään
http://www.luontokoulut.fi/ilves/metsa.html

484. Talvisia tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/talvi.html

485. Syksyisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/syksy.html

486. Keväisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/kevat.html

487. Lumi ja vesi-aiheisia leikkejä ja harjoituksia
http://www.luontokoulut.fi/ilves/vesi.html

488. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

489. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

490. Ekologiaa leikkien
http://www.luontokoulut.fi/ilves/ekologiaa.html

491. Pieni verstas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/pieni-verstas

492. Tuoksutehdas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/tuoksutehdas/

493. Tietopaketti jätteistä kouluhin ja oppilaitoksiin
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/jatteet/index.html

494. Linnunpönttöohjeita opettajille
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/12/ponttoohjeita-opettajille

495. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

496. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

497. Salaperäiset eläimet
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salaperaiset-elaimet/

498. Aamunavauksia
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/aamunavaukset/

499. Suovisailu: suo siellä
https://julkaisut.metsa.fi/visat/suo-siell%C3%A4/

500. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

501. Huojuva maapallo
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/huojuva-maapallo/

502. Suovisailu: soiden asukkaat
https://julkaisut.metsa.fi/visat/soiden-asukkaat/

503. Suovisailu: ihmisen jäljet
https://julkaisut.metsa.fi/visat/ihmisen-j%C3%A4ljet/

504. Kiitos kun lajittelet -vinkkivideot
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/page/3/

505. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

506. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

507. Nuotioruokia
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/nuotioruokia-2/

508. Jälkiä kartalle: työpajapolku verkkokarttojen ja ympäristökasvatuksen parissa
https://docs.google.com/document/d/1UF...2qA3HpkCirolpClP3z__Hc092hHLJ69XU/edit

509. Nurkantakana.fi
http://www.nurkantakana.fi

510. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

511. Luentovideo: Tulevaisuuden talvet Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...c57/tulevaisuuden-talvet-suomessa.html

512. Luentovideo: Vaarallisia sääilmiöitä Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...vaaralllisia-saailmioita-suomessa.html

513. Kuinka paljon ilmasto lämpenee elinaikanasi? -testi
http://ilmasto-opas.fi/kuinka-lamminta

514. Muutoksen merkit
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut.../muutoksen-merkit-oppimistehtavat.html

515. Ilmastobingo
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...58dd/ilmastobingo-oppimistehtavat.html

516. Viivi ja Wagner johdattavat ilmastonmuutoskysymyksiin
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...viivi-ja-wagner-sarjakuvatehtavat.html

517. Muuttuvat ilmastovyöhykkeet
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...ilmastovyohykkeet-oppimistehtavat.html

518. Maapallon ilmastohistoria
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...n-ilmastohistoria-oppimistehtavat.html

519. Vanha satu ympäristöherkkyysharjoituksena: Peukalo-Liisa
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit...toherkkyysharjoituksena-peukalo-liisa/

520. Tehtäviä rannalle
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tehtavia-rannalle/

521. Kuvatuki materiaalin kehittäminen ympäristökasvatukseen
http://www.kiertavaluontokoulu.fi/materiaalit

522. Ympäristökasvatus kuvataiteessa
http://www10.edu.fi/kuvataide/

523. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

524. KEKO-Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/11354/KEKO-sanasto.pdf

525. Hämeenkylmänkukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/hameenkylmankukka

526. Suppilovahvero on myöhäissyksyn sieniherkku
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...lovahvero-on-myohaissyksyn-sieniherkku

527. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

528. Lintujen pesintä ja muutto
http://oppiminen.yle.fi/linnut/lintujen-pesinta-muutto

529. Limasienet ovat oikea luonnonoikku
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/limasienet-ovat-oikea-luonnonoikku

530. Sieni on omituinen eliö
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/sieni-on-omituinen-elio

531. Suomumustesieni kerää itseensä ympäristömyrkkyjä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sieni-keraa-itseensa-ymparistomyrkkyja

532. Käävät ovat tehokkaita lahottajia
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/kaavat-ovat-tehokkaita-lahottajia

533. Sienten merkitys luonnon kiertokulussa
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sienten-merkitys-luonnon-kiertokulussa

534. Koivu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/koivu

535. Paju
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/paju

536. Tuomi
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tuomi

537. Tervaleppä ja harmaaleppä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tervaleppa-harmaaleppa

538. Ruska
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/ruska

539. Mitä hyötyä on punaisesta väristä?
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...utta/mita-hyotya-on-punaisesta-varista

540. Kukkien tuoksu houkuttelee hyönteisiä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/kukkien-tuoksu

541. Sammalet ovat itiökasveja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sammalet-jakalat/sammalet-ovat-itiokasveja

542. Jäkälät reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...eagoivat-herkasti-ilman-epapuhtauksiin

543. Auringon valo ja pölyttyminen
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/auringon-valo-polyttyminen

544. Tehtäviä kasveista ja sienistä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/tehtavia-kasveista-sienista

545. Voikukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/voikukka

546. Vesitatar
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/vesitatar

547. Valkovuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/valkovuokko

548. Ulpukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/ulpukka

549. Suopursu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/suopursu

550. Oravanmarja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/oravanmarja

551. Sinivuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/sinivuokko

552. Pujo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/pujo

553. Näsiä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/nasia

554. Nokkonen
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/nokkonen

555. Mäntykukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/mantykukka

556. Lumme
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lumme

557. Leskenlehti
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/leskenlehti

558. Käenkaali eli ketunleipä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kaenkaali-ketunleipa

559. Kihokki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kihokki

560. Saniaiset, kortteet ja lieot
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/saniaiset-kortteet-lieot

561. Lehtoimikkä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lehtoimikka

562. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

563. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

564. Tupakan viljely kuormittaa peltoja ja sademetsiä
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ympar...-viljely-kuormittaa-peltoja-sademetsia

565. Leirikoulun järjestämiseen tarvittavia lomakkeita opettajalle
http://leirikoululahettilas.fi/opettajalle/lomakkeita/

566. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

567. Ainoastaan suojelu voi pelastaa saimaannorpan
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...aan-suojelu-voi-pelastaa-saimaannorpan

568. Puutiainen herättää monissa pelkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/puutiainen-herattaa-monissa-pelkoa

569. Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?T...s=&PublicationSeries=&ProductCategory=

570. Ilves (Lynx lynx)
http://www.ilveskeskus.fi

571. Tuulet
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/tuulet

572. Oiva askarteluopas
http://www.kierratyskeskus.fi/kadentaitopalvelu_napra/oiva-askarteluopas

573. Myrskyt ja trombit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/myrskyt-trombit

574. Miten sateenkaari syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/miten-sateenkaari-syntyy

575. Ukkonen ja salamointi
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/ukkonen-salamointi

576. Sade
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/sade

577. Pilvityypit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/pilvityypit

578. Miten pilvet syntyvät?
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/miten-pilvet-syntyvat

579. Ekolokero: Luonto siirtyy syysaikaan
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-siirtyy-syysaikaan

580. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

581. Ekolokero: Luonto sopeutuu talveen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-sopeutuu-talveen

582. Korkea- ja matalapaine ja suihkuvirtaukset
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/matalapaine-korkeapaine-suihkuvirtaukset

583. Auringon lämpö ja säteily
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/auringon-lampo-sateily

584. Vesi luonnonvarana
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/vesi-luonnonvarana

585. Suomen ilmasto muuttuu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/suomen-ilmasto-muuttuu

586. Roskisrotta - Lasten kierrätysseikkailu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/roskisrotta-lasten-kierratysseikkailu

587. Pelasta maailma - sarja
http://oppiminen.yle.fi/taydennyskoulu...ajille/kansainvalisyys/pelasta-maailma

588. Luonnon öiset kulkijat
http://oppiminen.yle.fi/luontoa-harrastamaan/luonnon-oiset-kulkijat

589. Kielo on kansalliskukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kielo

590. Kevätlinnunsilmä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kevatlinnunsilma

591. Kevätlinnunherne
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kevatlinnunherne

592. Jättipalsami
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/jattipalsami

593. Saariston kevät
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/saariston-kevat

594. Isokarin majakkasaari
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/isokarin-majakkasaari

595. Ahvenanmaan omaperäinen luonto
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/ahvenanmaan-omaperainen-luonto

596. Itämeri ei voi hyvin
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/itameri-ei-voi-hyvin

597. Murtovesirannalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/murtovesirannalla

598. Talvisessa Vaara-Suomessa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/talvisessa-vaara-suomessa

599. Metsäpalot muuttavat maisemaa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsapalot-muuttavat-maisemaa

600. Metsän siimeksessä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsan-siimeksessa

601. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

602. Suon asukkaita
http://www.yle.fi/java/elearning2/$37v...oi/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=124

603. Onko asteroidien uhka todellinen?
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au...tamme/onko-asteroidien-uhka-todellinen

604. Kuu on Maan kiertolainen
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/kuu-on-maan-kiertolainen

605. Saturnuksen renkaat
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/saturnuksen-renkaat

606. Jupiterin kuut
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/jupiterin-kuut

607. Aurinko on aurinkokuntamme keskipiste
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au.../aurinko-on-aurinkokuntamme-keskipiste

608. Planeetat ja Pluto
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeetat-pluto

609. Planeettojen synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeettojen-synty

610. Maan synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/maan-synty

611. Avaruusohjelmat
http://www.yle.fi/java/elearning2/$j62...9ei486b9k/lesson/index.nvl?0.task=1846

612. Avaruussanastoa 3
http://www.yle.fi/java/elearning2/$h52...0/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2789

613. Avaruussanastoa 2
http://www.yle.fi/java/elearning2/$1gq...8/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2797

614. Avaruussanastoa 1
http://www.yle.fi/java/elearning2/$t1b...o/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2801

615. Valoilmiöt
http://www.yle.fi/java/elearning2/$kyw...u/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2779

616. Taivaankappaleet
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cpl...t/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1618

617. Tunnetko auringon?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cwc...a/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1913

618. Mitä tiedät Plutosta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$9f0...7/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2800

619. Mitä tiedät Jupiterista?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$ml4...x/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2788

620. Mitä tiedät Saturnuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$0qi...s/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2792

621. Mitä tiedät Uranuksesta ja Neptunuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$nss...r/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2796

622. Mitä tiedät Marsista?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$oez...s/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2695

623. Avaruustehtäviä
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/avaruustehtavia

624. Elämää suolla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/elamaa-suolla

625. Suomen eri suotyypit
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/suomen-eri-suotyypit

626. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

627. Eläinten esiinmarssi - sarja
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/elainten-esiinmarssi

628. 1950-luvun maatilalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/1950-luvun-maatilalla

629. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla

630. Häntälän notkojen perinnemaisema
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/hantalan-notkon-perinnemaisema

631. Kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunkiluonnossa

632. Kaupunki elinympäristönä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunki-elinymparistona

633. Vesistöjen jäätyminen
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/vesistojen-jaatyminen

634. Järvimaisemissa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/jarvimaisemissa

635. Hyönteiset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/hyonteiset-on-suurin-ryhma

636. Hyönteisistä on moneksi
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyonteisista-on-moneksi

637. Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...et-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita

638. Hyödyllisiä ja harmillisia
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyodyllisia-harmillisia

639. Sudenkorennot ovat hyönteismaailman ilma-akrobaatteja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vat-hyonteismaailman-ilma-akrobaatteja

640. Sammakko ja sen kehitys
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/sammakko-sen-kehitys

641. Suomalaisia kalalajeja
http://oppiminen.yle.fi/kalat/suomalaisia-kalalajeja

642. Poro on puolikesy hirvieläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/hirvielaimet/poro-on-puolikesy-hirvielain

643. Hirvi on metsän kruunupää
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hirvielaimet/hirvi-on-metsan-kruunupaa

644. Siili on piikikäs yöeläjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...onteissyojat/siili-on-piikikas-yoelaja

645. Majava on metsän taitava arkkitehti
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...at/majava-on-metsan-taitava-arkkitehti

646. Orava viihtyy kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...rsijat/orava-viihtyy-kaupunkiluonnossa

647. Liito-orava on kolopesijä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/liito-orava-on-kolopesija

648. Yksineläjä ilves saalistaa iltahämärässä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...ilvekset/ilves-saalistaa-iltahamarassa

649. Karhu on Suomen kansalliseläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...lvekset/karhu-on-suomen-kansalliselain

650. Susi on laumasielu
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...kaisia/koiraelaimet/susi-on-laumasielu

651. Ahma on äärimmäisen uhanalainen eläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...laimet/ahma-on-aarimmaisen-uhanalainen

652. Saukko on varsinainen vesipeto
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...elaimet/saukko-on-varsinainen-vesipeto

653. Villiminkki on haitallinen tulokaslaji
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...villiminkki-on-haitallinen-tulokaslaji

654. Apilat
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/apilat

655. Apila, niittyhumala, peltosaunio ja piharatamo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...la-niittyhumala-peltosaunio-piharatamo

656. Isotalvikki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/isotalvikki

657. Kettu on sopeutuja
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...met/viekas-kettu-viihtyy-lintujahdissa

658. Tunturisopuli vaeltaa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/tunturisopuli-vaeltaa

659. Halli on Itämeren suurin hylje
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hylkeet/halli-on-itameren-suurin-hylje

660. Vaskitsa ja rantakäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/vaskitsa-rantakaarme

661. Rupikonnien elämänrytmi on kiireetön
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakko...t/rupikonnien-elamanrytmi-on-kiireeton

662. Kyykäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/kyykaarme

663. Ahven on Suomen kansalliskala
http://oppiminen.yle.fi/kalat/ahven-on-suomen-kansalliskala

664. Vesikirppu on äyriäinen
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/vesikirppu-on-ayriainen

665. Heinäsirkat viestivät toisilleen sirittämällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rkat-viestivat-toisilleen-sirittamalla

666. Metsämyyrä on tehokas lisääntyjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...sijat/metsamyyra-on-tehokas-lisaantyja

667. Piisami on kotoisin Pohjois-Amerikasta
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...piisami-on-kotoisin-pohjois-amerikasta

668. Lentävä lepakko suunnistaa äänen avulla
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...syojat/lepakko-suunnistaa-aanen-avulla

669. Nahkiainen on ympyräsuinen
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/nahkiainen-on-ympyrasuinen

670. Haistaako kala kompostilta löyhkäävän onkimadon?
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelija...-kala-kompostilta-loyhkaavan-onkimadon

671. Särki ja hauki - saalis ja peto
http://oppiminen.yle.fi/kalat/sarki-hauki-saalis-peto

672. Hämähäkit ovat hyödyllisiä petoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/hamahakit-ovat-hyodyllisia-petoja

673. Kuinka hämähäkinseitti syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...gattomia/kuinka-hamahakinseitti-syntyy

674. Vesimittari kulkee vetten päällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tomia/vesimittari-kulkee-vetten-paalla

675. Tuhatjalkaisella ei olekaan tuhatta jalkaa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tjalkaisella-ei-olekaan-tuhatta-jalkaa

676. Raatokärpäsillä on hyvä hajuaisti
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/raatokarpasilla-on-hyva-hajuaisti

677. Perhoset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-muita-selkarangattomia/perhoset

678. Meduusat, pelkkää vettäkö?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...karangattomia/meduusat-pelkkaa-vettako

679. Banaanikärpänen tykkää hedelmistä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vallinen-vieras-suomalaisissa-kodeissa

680. Kukkakärpäset ovat lentotaitureita
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/kukkakarpaset-ovat-lentotaitureita

681. Muurahaiset ovat järjestäytynyttä joukkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rahaiset-ovat-jarjestaytynytta-joukkoa

682. Muurahainen lypsää kirvoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/muurahainen-lypsaa-kirvoja

683. Hyttysen ininä onkin siipien värinää
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...a/hyttysen-inina-onkin-siipien-varinaa

684. Rakenna linnunpönttö!
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/info/info_linnunpontto.html