Materiaalit joiden julkaisumuoto on diasarja

1. Luonto ja minä
https://mappa.fi/user_content/dbf1bbb9c1a78d23382bc9fcc2ff696d2d5a05eb

2. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://mappa.fi/user_content/a2093d73ecb28ebb739b72fa13c80f36565a49ae

3. Saimaannorppa-oppitunnin diaesitys yläkouluille ja toisen asteen koulutukseen (2022)
https://www.sll.fi/app/uploads/2022/03...a-esitys_ylakoulut_toinen_aste_web.pdf

4. Saimaannorppa-oppitunnin diaesitys varhaiskasvatukseen ja alakoulun alemmille luokille (2022)
https://www.sll.fi/app/uploads/2022/03...itys_varhaiskasvatus_alaluokat_web.pdf

5. Saimaannorppa-oppitunnin diaesitys alakoulun ylemmille luokille (2022)
https://www.sll.fi/app/uploads/2022/03...Saimaannorppa-esitys_alakoulut_web.pdf

6. Suurpetojen jäljillä -koulumateriaali
https://riistahavainnot.luke.fi/cms/pages/suurpedot/koulumateriaalit

7. Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuvisa/

8. Lasten lintuviikko
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

9. Lintujen pesinnän merkit -esitys
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuvii...nlintuviikko-pesinnanmerkit-esitys.pdf

10. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Kevät -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/mh187ibuutna5fo4

11. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Retkireppu -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/fsnn23ap0258es6k

12. Ilo kasva ulkona -hankkeen Metsäleikki -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/avpchev8qkw7z6d2

13. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Syksy -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/pr507ehl1box2yzs

14. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Taaperot luonnossa -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/cp0o5w9g5zkq63os

15. Mikä lintu -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

16. Eläinten suojavärityksen evoluutio
https://www.evolutioninaction.fi/elaum...-suojavaumlrityksen-8203evoluutio.html

17. Pölyttäjien ja kasvien välinen vuorovaikutus
https://www.evolutioninaction.fi/pouml...vien-vaumllinen-8203vuorovaikutus.html

18. Perhoset harrastuksena - kansalaishavainnointia tarvitaan
https://mappa.fi/user_content/c593b132428f45092e7c47f36192ab7279143f42

19. Niveljalkaiset: Ulkona oppimisen ja tutkivan oppimisen lajiopetusvinkkejä 2
https://mappa.fi/user_content/6d751e2e32928c6ef91c4d717fd4a0ba14312c9f

20. Niveljalkaiset: Ulkona oppimisen ja tutkivan oppimisen lajiopetusvinkkejä 1.
https://mappa.fi/user_content/5795e85d9e1eec3682929da695847c4445fbc9f1

21. Eetin materiaalit ruoan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/ruoka/

22. Eetin materiaalit vaatteiden tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

23. Eetin materiaalit elektroniikan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/

24. Mainoslukutaitoa yläkouluun ja toiselle asteelle
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/kuluttaminen-medialukutaito/

25. Ruoka-ainekortit
https://mappa.fi/user_content/77339aa5cdeb74bc8d9b911f407500d4172e74c4

26. Metsä ja ihminen
https://mappa.fi/user_content/bb8dcc4a4d0e878bb891c33fd319121fd324a3eb

27. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

28. Luonto ja tunteet 1–4
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

29. Väriretki
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

30. Merkityksellinen luontopaikka
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

31. Huoli puoliksi
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

32. Hyvä elämä
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

33. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

34. Nollapäästöpäivän oppimateriaali yläkouluihin ja toiselle asteelle
https://www.nuori.fi/nollapaastopaiva/

35. AAPA - Tarina lapsesta ja ilmastonmuutoksesta
https://luokanopenilmasto-opas.fi/opetusmateriaalit/luokat-1-2/

36. Kehitysvammaisten tukiliiton Malike
https://www.tukiliitto.fi/malike/

37. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

38. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/

39. Earth Hour -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/2/r/b/4w7qu...th%20Hour%20-esitys%20oppitunnille.pdf

40. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/app/uploads/e/m/h/z8xu1...teht%C3%A4vi%C3%A4%20oppitunneille.pdf

41. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

42. Saa syödä -sivusto
http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa

43. Kaiken maailman eväät -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/h/e/o/cvkf5...3%A4%C3%A4t%20-oppitunnin%20esitys.pdf

44. Artboken - Lajikirja
https://www.naturstigen.fi/artboken-lajikirja/

45. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/v/q/e/b32az...maa-muuttaa-syoemaellae_wwf-raisio.pdf

46. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

47. Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa: herättelevä kalvosarja energiaköyhyydestä, energiansäästöstä, energiakeksinnöistä ja aurinkoenergiasta Suomessa ja Intiassa
http://sininumminen.fi/opettajalle_energian_perustarpeita_Suomessa_ja_Intiassa/

48. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

49. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

50. Kalvosarja ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja-ruokahävikistä

51. Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet
https://wwf.fi/mediabank/10100.pdf

52. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

53. Naurulokin pesintä -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

54. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

55. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

56. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

57. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

58. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

59. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/