Materiaalit joiden julkaisumuoto on asiakirjatiedosto

1. Metsälajikortit ja käyttövinkit
https://www.haltia.com/fi/luontokoulu/...iselle-luontoretkelle/oppimateriaalit/

2. Beetles LIFE koppistehtävärata varhaiskasvatukseen
https://www.metsa.fi/projekti/beetles-life/oppimateriaalit/

3. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

4. Elävät virtavedet -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

5. Vastuullisen retkeilijän muistilista ja retkiaiheiset tehtävät
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

6. Siilin talvipesän rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

7. Lahopuutarhan rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

8. Perhosbaarin rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

9. Hyönteishotellien rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

10. Talkoot luonnon monimuotoisuuden hyväksi
https://www.espoo.fi/talkoot

11. Kotinurkilta kallioille - Espoon luontokohteet
https://www.espoo.fi/kotinurkiltakallioille

12. 40 tips för en hållbar livsstil
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/martha_40tips-esite_sivuttain

13. Recept på fröbomb för en blomsterbuffé
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1646/forbomb_natur_och_miljo.pdf

14. Bygg vildbihotell
https://www.naturochmiljo.fi/site/asse.../1646/vildbihotell_natur_och_miljo.pdf

15. Följ med våren
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1495/fo_lj_med_va_ren_2020_2.pdf

16. Vahvista ja haasta - Ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/stark-och-utmana/

17. Syväsukellus makeaan veteen - materiaaleja ja innostusta ulkona oppimiseen
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...likationer/en-djupdykning-i-sotvatten/

18. Siisti Biitsi -siivoustalkoo-ohjelma
https://www.siistibiitsi.fi/kummikoulut/

19. Jokamiehenoikeuskortit ja niiden käyttövinkit
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2445

20. Lajikortit_linnut
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...innut-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

21. Vieraslajien torjunta Lounais-Suomessa: Hyvät käytännöt
https://www.doria.fi/handle/10024/92360

22. Jättiputki - erittäin haitallinen vieraslaji
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-a4ec-3a791f85ab64/Jattiputkiesite.pdf

23. Terve askel luontoon -hankkeen Vieraslajiopas
https://www.allergia.fi/site/assets/files/19395/esite_28_sivua_2018_low.pdf

24. Puutarhan haitalliset vieraslajit
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-990b-2de6a43471e5/Vieraslajiesite.pdf

25. Roskaa näkyvissä! Vesien roskaantuminen hallintaan.
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2015/02/YTF-8_2016.pdf

26. Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/167421/SYKEra_37_2016.pdf?sequence=1

27. Ohje: Teiden reuna-alueiden siivous
https://vayla.fi/-/oletko-menossa-kera...roskia-tienvarresta-muista-nama-ohjeet

28. WWF:n metsävaikuttamisopas
https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7...k1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf

29. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Kevätaiheinen webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/mh187ibuutna5fo4

30. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Retkireppu -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/fsnn23ap0258es6k

31. Ilo kasva ulkona -hankkeen Metsäleikki -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/avpchev8qkw7z6d2

32. Tehtäväkortit varhaiskasvatukseen #ULKOLUOKKA -lajikorteilla
https://ilokasvaaulkona.fi/wp-content/...deoita-varhaiskasvatukseen-02-2020.pdf

33. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...0/01/lajiopetusvinkkeja-uusipainos.pdf

34. Lajikortit_selkärangattomat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...tokat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

35. Lajikortit_matelijat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...lijat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

36. Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kalat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

37. Lajikortit_nisäkkäät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kkaat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

38. Maaperävisa
https://openruokaopas.fi/wp-content/up.../sites/9/2020/01/Maaper%C3%A4testi.pdf

39. Ilmastonmuutoksen hillitseminen talouspoliittisin välinein
https://www.ilmastoraportti.fi/

40. YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

41. Suomen UNICEFin vesiopas
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/p.../Vesiopas/Vesiopas+kannet_ja_sisus.pdf

42. Kevätseuranta
http://www.kevatseuranta.fi/

43. Metsän aarre
https://mieli.fi/fi/pelit-ja-teht%C3%A...C3%A4n-aarre-luontoretkimalli-lapsille

44. Maaperäeläinten määrityskaava
https://www.luomus.fi/sites/default/fi...iles/maaperaelainten_maarityskaava.pdf

45. Kevätbingo
http://media.vapr.fi/content/uploads/2020/04/kevatbingo_lumu_20.pdf

46. Kuinka käsitellä maailman ongelmia? Traagisuus ja toivo ympäristökasvatuksessa
https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/65801/26624

47. Ruokatieto, opettajien materiaali
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/opettajien-materiaali

48. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...TOMetsa%CC%88kuntorataAakkosetFIEN.pdf

49. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

50. Muurahaisten luontopolku
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/muurahaisten-luontopolku/

51. Tehtäviä koululaisille elektroniikkajäte- ja kiertotalousaiheista
https://aware-eit.eu/education-material/

52. Lintubingo: pesinnän merkit / Fågelbingo: tecken på häckning
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-retkibingo.pdf

53. Luonto kutsuu seikkailuun - tekemistä luontoretkelle
https://wwf.fi/app/uploads/h/2/2/obxw2...to%20kutsuu%20seikkailuun%20-vihko.pdf

54. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

55. Itämerisuunnistus Pandan polku
https://wwf.fi/mediabank/9738.pdf

56. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

57. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

58. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

59. Naturewatch metsässä
https://wwf.fi/app/uploads/j/n/u/eztia2be2vn3eq2atjv356c/nw_metsassa_a_a4.pdf

60. Naturewatch kaupunkiluonnossa (yläkoulu)
https://wwf.fi/app/uploads/l/j/n/tcqtd...alaei34wse/nw_kaupunkiluonnossa_y6.pdf

61. Naturewatch Järven rannalla
https://wwf.fi/app/uploads/3/6/a/r2v7e...mon6c36mp7s3b/nw_jarven-rannalla_a.pdf

62. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

63. Pihareppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/pihareppu

64. Etä­ope­tus­ta hel­pot­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja: vir­tu­aa­li­met­sä, ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vät ja tut­ki­ja­vi­deot
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kou...SlspHogKRiHCYqadqqAraoaFfz2d5wmfbtVaX4

65. Lintujen euroviisut
https://drive.google.com/open?id=1zCPx__JV0DmggJL5BYpQyPgvfFeEbssE

66. Lintubingo 5 x 5 / Fågelbingo
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-lintubingo.pdf

67. Lintukortit / Fågelkort
https://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

68. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

69. Oma koti kullan kallis! Infoa pölyttäjistä sekä ötökkähotellien rakentamisesta
https://indd.adobe.com/view/773d4c73-9...PigEANVTLslTXAKJmIidmFB0huT8TpGVkBD6nw

70. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...nmuutoksen-vaikutukset-suomen-luontoon

71. Luonto lautasella - etäopiskelumateriaalia ruoan ympäristövaikutuksista
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ateriaali-ruuan-ymparistovaikutuksista

72. Etäopiskelutehtäviä luonnon monimuotoisuudesta
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...elutehtavia-luonnon-monimuotoisuudesta

73. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/

74. Talvibingo
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoil.../talvibingo-a4-tulostettava-versio.pdf

75. Luontobingo
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoil...obingo-a4-versio-srgb-tulostettava.pdf

76. BiGe-materiaaleja etäopetukseen
https://docs.google.com/document/d/1fv...o--vaoomdo_zyGZXqlojiwVl3WdeYka3AsxdPs

77. Koulua kotona - lasten ja perheiden ulkoiluvinkit
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...eiden-ulkoiluvinkit/koulua-kotona.html

78. Ulos oppimaan - vinkkejä alakouluun
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...ja-perheiden-ulkoiluvinkit/koulut.html

79. Liikkeelle luontoon - 30 vinkkiä perheiden ulkoiluun
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...ulkoiluvinkit/liikkeelle-luontoon.html

80. Lasten ja perheiden ulkoiluvinkit
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...lasten-ja-perheiden-ulkoiluvinkit.html

81. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon -sivustoon liittyviä tehtäviä
https://wwf.fi/app/uploads/l/0/w/m1xg3...%20vaikutukset%20Suomen%20luontoon.pdf

82. Metsiemme pistiäisiä
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...set/metsiemme-pistiaisia-opasvihko.pdf

83. Pölytys, pölyttäjät ja ruoan tuotanto
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2015/02/YTF-2_2016.pdf

84. Ulkoilijan etiketti - näin liikut vastuullisesti pandemian aikana
https://www.suomenlatu.fi/media/vaikut...iketti-pandemiassa-a3-tulostettava.pdf

85. Luontokoodi
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontokoodi/

86. Lentoliikenne ja ilmastonmuutos
https://ilmailumuseo.fi/verkkoaineistot/

87. Hukkataloudesta kiertotalouteen
https://bisneskurssit.fi/kiertotalous/

88. Marine species of the Northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/lano-0028-artbok-hi.pdf

89. Introduction to marine species of the northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2...ecies-of-the-northern-bothnian-bay.pdf

90. SEAmBOTH-blogs
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf

91. Perämeren vesikasvio
https://seamboth.files.wordpress.com/2.../seamboth_a5_0220_saavutettava2131.pdf

92. Ilmasto-opetusvinkit varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
https://wwf.fi/app/uploads/3/f/v/2yu47...skasvatukseen%20ja%20esiopetukseen.pdf

93. Earth Hour -aamunavaus
https://wwf.fi/app/uploads/9/r/v/qeakm...3A%20Tarinat%20ilmastonmuutoksesta.pdf

94. Earth Hour -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/2/r/b/4w7qu...th%20Hour%20-esitys%20oppitunnille.pdf

95. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/app/uploads/e/m/h/z8xu1...teht%C3%A4vi%C3%A4%20oppitunneille.pdf

96. Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407

97. Afrikan tähti pihapelinä – pedagoginen pihapeli
https://www.suomenlatu.fi/media/yhdist...fWhHJ9OrLjzNTXAM5ZwBM_h0XXmA-eOHbXgeMg

98. Tulostettava juliste maaperäeliöistä
https://openruokaopas.fi/wp-content/up...-Maaper%C3%A4eli%C3%B6t-juliste-A4.pdf

99. Vesieläinten tutkimista ja digikuvausta
https://www.luontokoulut.fi/download/e...LAINTEN-TUTKIMISTA-JA-DIGIKUVAUSTA.pdf

100. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/Ihminen-ja-vesi.pdf

101. Veden laadun tutkimukset
https://www.luontokoulut.fi/download/e...teriaalit/VEDEN-LAADUN-TUTKIMUKSET.pdf

102. Vesilinnut
https://www.luontokoulut.fi/download/ekopaku_mappa-materiaalit/VESILINNUT.pdf

103. Vesieliöiden ravintoverkko
https://www.luontokoulut.fi/download/e...riaalit/VESIELIOIDEN-RAVINTOVERKKO.pdf

104. Vesien selkärangattomat
https://www.luontokoulut.fi/download/e...eriaalit/VESIEN-SELKARANGATTOMAT-2.pdf

105. Veden eliöihin liittyvää opetusmateriaalia
https://www.luontokoulut.fi/download/e...-opetuksen-suunnittelua-Ekopakussa.pdf

106. Lumi-tutkimus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/LUMITUTKIMUKSIA.pdf

107. Digitekniikka apuna metsätyyppien opetuksessa
https://www.luontokoulut.fi/download/e.../opetussuunnitelma-vedos3-verkkoon.pdf

108. Syitä monimuotoisuuden suojeluun -taulut
https://wwf.fi/app/uploads/2/n/l/32gcw...muotoisuuden%20suojeluun%20-taulut.pdf

109. Sarvissa sen salaisuus; mistä erottaa metsäpeuran ja poron?
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-cont...ds/2019/11/mets%C3%A4peuran-sarvet.pdf

110. Siemenestä kompostiin – ruoan elinkaari
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

111. Materiaalipaketti koulujen ilmastotekoon
https://plan.fi/koulujen-ilmastoteko#materiaalit

112. Maailma lautasella -ruokaopas
https://wwf.fi/app/uploads/7/b/2/6tfzy...zoimdn6jce/ruokavihko_valmis_pieni.pdf

113. Pallon parasta ruokaa. Vinkkejä ruuasta sinun ja maapallon parhaaksi
https://wwf.fi/app/uploads/d/t/5/3i5cd...gh/wwf_a6_ruokamateriaali_2013_web.pdf

114. Meidän planeettamme, meidän tulevaisuutemme. Yhdessä ilmastonmuutosta torjumaan
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_fi.pdf

115. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli
https://www.oph.fi/sites/default/files...ments/kasvatus-5-2017-tolppanen-ym.pdf

116. Open työkalupakki ilmastokasvatukseen
https://ilmastokirjo.fi/open-tyokalupakki/

117. Veden kiertokulku juliste
https://www.usgs.gov/special-topic/wat...er_objects=0#qt-science_center_objects

118. Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena
http://archinfo.fi/2017/04/arkkitehtuu...skokonaisuutena-hameenlinnan-lyseossa/

119. Pukeutumisohjeita
https://www.luontokoulut.fi/sisaiset/pukeutumisohjeita/

120. Metsiemme kääpiä- opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...ihkoset/metsiemme-kaapia-opasvihko.pdf

121. Metsiemme kovakuoriaisia - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...svihkoset/metsiemme-kovakuoriaisia.pdf

122. Suomen sudenkorennot
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...metsiemme-sudenkorentoja-opasvihko.pdf

123. Metsiemme linnut - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-ja-opasvihkoset/metsiemme-lintuja.pdf

124. Metsiemme sammaleita - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-opasvihkoset/metsiemme-sammaleita.pdf

125. Suomen päiväperhoset - juliste
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-opasvihkoset/upm-perhosjuliste-a4.pdf

126. Mitä lepakot syövät + mobilen ohje
https://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakkomobile_fi.pdf

127. Lepakko-origami
https://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakko_origami_A4_fi_se_en.pdf

128. Nuorten ekotiimi: osio 7 - Harkitut harrastukset
http://ekotiimi.demo2.xetnet.com/wp-co...17/09/07_harkitut_harrastukset-net.pdf

129. Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...Kulttuuri-identiteetti_ja_kasvatus.pdf

130. Oppitunti skeittipuistossa
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/oppitunti-skeittipuistossa/

131. Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...nt/uploads/2015/04/MP_julkaisu_web.pdf

132. Kasva ja opi puutarhassa- Kumpulan koulukasvitarhan lasten & nuorten vapaa-ajan toiminnan suunnitelma
http://pops.fi/wp-content/uploads/2015/10/Kasva_ja_opi_puutarhassa.pdf

133. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

134. Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opas
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/katso_kaleidoskooppiin.pdf

135. Lapsiperheen ympäristöopas
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/lapsiperheen-ymparistoopas_web.pdf

136. Ympäristövastuullinen arki: ohjaajan opas ja keskusteluaineisto lapsiperheille
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/ymp-ohjaajan-opas_mll.pdf

137. Maahanmuuttajan ympäristöopas sekä Tampere-liite
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/mamu-suomi.pdf

138. Kylätalot kuntoon-opas
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/kylatalo-kuntoon-opas_web.pdf

139. Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille - Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen
https://www.sitra.fi/julkaisut/luonnosta-hyvinvointia-lapsille-ja-nuorille/

140. Yhteinen käsitys. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto.
https://docplayer.fi/2948768-Yhteinen-...-koulutuksen-sanasto-ja-kaytannot.html

141. Ilmastoneuvottelut yläkoulussa
https://www.sll.fi/2019/03/27/ylakoulu...uvottelutaitoja-ilmastoneuvotteluissa/

142. Eväitä elämään lähiluonnosta -toimintatuokiovihkonen
https://docplayer.fi/19408519-Toiminta...lle-toteutettavaksi-lahiluonnossa.html

143. Haapapuun seuralaiset
https://wwf.fi/app/uploads/c/g/5/j016l...papuun%20seuralaiset%20-lajikortit.pdf

144. Vuosisata metsässä -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/6/e/s/g4rqj...%20mets%C3%A4ss%C3%A4%20-%20esitys.pdf

145. Vuoden aurinkoisimmat yhtälöt
https://wwf.fi/app/uploads/v/r/f/4pjmc...aurinkoisimmat%20yht%C3%A4l%C3%B6t.pdf

146. Kaiken maailman eväät -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/h/e/o/cvkf5...3%A4%C3%A4t%20-oppitunnin%20esitys.pdf

147. Tarinoita muuttuvalta planeetalta
https://wwf.fi/app/uploads/i/n/n/okaic...p4n7v7nejkdkc/tarinakokoelma_suomi.pdf

148. Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti
https://wwf.fi/app/uploads/w/s/a/yvf4w...arinakokoelma_tehtavapaketti_suomi.pdf

149. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

150. 10 myyttiä aurinkoenergiasta
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicu...ajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf

151. Riittääkö virtaa? -sarjakuvat
https://wwf.fi/app/uploads/l/p/q/gnrxd...tekstittoemaet_ja_tekstilliseta4_b.pdf

152. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Harjoituksia vastuullisen ruokailun käsittelyyn
https://wwf.fi/app/uploads/y/i/v/yqogz...a-vastuullinen-ruokailu_wwf_raisio.pdf

153. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ruoka-annos-harjoitus
https://wwf.fi/app/uploads/7/6/r/ekfzp...-etsimaessae-harjoitus_-wwf-raisio.pdf

154. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ilmastoystävälliset reseptit
https://wwf.fi/app/uploads/o/s/p/jcrxe...ystaevaelliset-reseptit-raisio_wwf.pdf

155. Naturewatch Ostoksilla
https://wwf.fi/app/uploads/u/r/e/aeyp3ufhtrln5jeuwymud7a/nw_ostoksilla_a.pdf

156. Naturewatch Talvella
https://wwf.fi/app/uploads/3/a/6/txqhtkzdi7e5lqullkiw6ha/nw_talvi_a.pdf

157. Lintupiirustustaulukko
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...nts/LUONTOPiirustustaulukko_Linnut.pdf

158. Metsän monimuotoisuuskartoitus
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...Mets%C3%A4nMonimuotoisuusKartoitus.pdf

159. Luontotutkijan kesävihko
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...ents/LUONTOTUTKIJAN_KES%C3%84VIHKO.pdf

160. Bussioppitunti
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/PerusopetusSite/Documents/BussiOppitunti.pdf

161. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

162. Pelillinen: perusopetukseen suunnattu opas opetuksen pelillistämisestä
https://pelillinen.systime.dk/

163. Kyläsuunnistus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...les/attachment/kylasuunnistus_kyna.pdf

164. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

165. Lähdetään retkelle Itämeren rantaan!
https://satakolkyt.fi/130/wp-content/uploads/2019/07/SATAKOLKYT_vinkkivihko.pdf

166. Pieni opas ilmastokasvatukseen
https://vihrealippu.fi/wp-content/uploads/2019/09/ilmasto-opas_netti_v2.pdf

167. Kouluruokaa tulevaisuuteen - kuuden viikon ilmastoystävällinen ruokalista
http://www.tinyurl.com/kouluruoka2030/

168. Hyvien uutisten näyttely
https://wwf.fi/mediabank/12624.pdf

169. Global Meal -työpajojen taustamateriaali
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

170. Global Meal - Proteiini tofusta vai pekonista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

171. Global Meal - Suklaa. Reilua vai tavanomaista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

172. Global Meal - Maissista brändimuroksi
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

173. Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

174. Seikkailu lähimetsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...lu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

175. Vesiaiheinen oppitunti
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...esiaiheinen-oppitunti-tuokiokortti.pdf

176. Mysteeri lähiluonnossa
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...ri-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

177. Mestarit metsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...it-mets%C3%A4ss%C3%A4-tuokiokortti.pdf

178. Sähköinen vesiluontopolku
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont.../2019/07/Melontaretki-tuokiokortti.pdf

179. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://www.haltia.com/assets/Pdf-tied...ia-NaturOchMIljo-GetTheKidsOutside.jpg

180. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

181. Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa: herättelevä kalvosarja energiaköyhyydestä, energiansäästöstä, energiakeksinnöistä ja aurinkoenergiasta Suomessa ja Intiassa
http://sininumminen.fi/opettajalle_energian_perustarpeita_Suomessa_ja_Intiassa/

182. Perusopetuksen opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus: ladattavia koosteita, vinkkejä ja materiaaleja
https://www.luontokoulut.fi/opetussuunnitelma-ja-kaytannon-vinkit/

183. Tiimalasi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

184. Aurinkokello
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

185. Kosteusmittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

186. Käpypuntari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

187. Ilmanpaineen mittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

188. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

189. Tuulen voimakkuuden mittaus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

190. Kasvualustan valmistaminen pieneliöille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

191. Viilin ja jogurtin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

192. Bakteerien siirrostus kasvatusalustalle - opettajan ohje
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

193. Ruuan käsittelyn vaikutus sen säilymiseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

194. Elintarvikkeiden lisäaineet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

195. Hiivasolujen käyminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

196. Pieniä tutkimuksia 6-9 -vuotiaille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...Pieniä_tutkimuksia_6_9_vuotiaille.pdf

197. Malli aivoista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

198. Neuroni askartelupunoksesta
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

199. Neuroni helmistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

200. Mallinnetaan silmän toimintaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

201. Aistiharjoitus: löydä auton reitti
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

202. Miten lihakset toimivat?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

203. DNA-juoste
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

204. DNA –malli piippurassista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

205. DNA:n eristäminen posken limakalvon soluista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

206. DNA:n eristys kiivistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

207. DNAn kiertyminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

208. Mutaatio
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

209. Syljen entsyymien havaitseminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

210. Proteiini-malli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

211. Sentrifugin malli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

212. Geeli-elektroforeesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

213. Muovia maidosta
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

214. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

215. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

216. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

217. Tiedekerho, teemana metsä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/

218. Muotoiloa! -opettajan opas muotoilukasvatukseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/muotoiloa.pdf

219. Aistien ruokamaailmaan! -opas kerhonohjaajalle
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...uokamaailmaan_opas_kerhonohaajalle.pdf

220. Lannoituksen vaikutus kasvin juuriin ja lehtiin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

221. Siementen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

222. Kelluvat hedelmät
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

223. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

224. Puiden mittausohjeita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

225. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

226. Maanäytteen pH:n määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

227. Peruskallion vaikutus maaperän happamuuteen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

228. Voiko siemen rikkoa kallion?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

229. Kasvikin hengittää
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

230. Lehden pinta-alan määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

231. Lehden pinnanmuotojen tarkastelua
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

232. Kasvien pintarakenteiden tutkiminen polymeerien avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

233. Puun kelluminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

234. Uusiopaperin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

235. Paperilaatujen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

236. Aurinkokuntamme etäisyydet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

237. Kuun vaiheiden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

238. Kaakaokraattereita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

239. Auringonpimennys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

240. Mitä auringonpilkut ovat?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

241. Auringon valon ja lämmön jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

242. Yhdistä planeetta ja kuu
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

243. Löytyykö meteoriitin pinnalta elämän merkkejä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

244. Rakennetaan kaukoputki
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

245. Sekoitetaan seoksia
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

246. Sokerisateenkaari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

247. Uppovaaka – areometri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

248. Uppoava öljy
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

249. Punakaali indikaattorina
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

250. Aineiden happamuuden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

251. Hajoavat munat ja hajoavat hampaat
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

252. Happohyökkäys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

253. Missä elintarvikkeissa on tärkkelystä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

254. Pyörivä maito
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

255. Osmoosi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

256. Diffuusio
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

257. Millainen vesi vaahtoaa?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

258. Kutistuva pullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

259. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

260. Termospullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

261. Paineen jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

262. Rakennetaan laskuvarjo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

263. Rakennetaan pintaliitäjä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

264. Rakennetaan helikopteri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

265. Rakennetaan lennokki
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

266. Matkustan ympäri maailmaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...rjo_teemakokonaisuus_maantiede_1-1.pdf

267. Lämpötilan vaikutus merivirtoihin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

268. Suolainen ja makea vesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

269. Miltä makea vesi maistuu?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

270. Puhdistetaan vettä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

271. Rakenna maanjäristyksen kestävä rakennus!
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

272. Stalaktiitit ja stalagmiitit
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

273. Värien arvoitus – salaisuuden jäljille kromatografian avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

274. Fysiikkaa biologian avulla (yläluokkien fysiikan ja biologian opetukseen)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/01/Fysiikkaa_biologian_avulla.pdf

275. Tartuntapeli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

276. Muistitehtäviä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

277. Tehdään pistekirjoitus-aakkoset
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

278. Solun rakenne mallin avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

279. Made in Metsä - yhdessä kohti Bioaikaa
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tien-paalla/bioaika/oppiminen/made-in-metsa/

280. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

281. Kysymyksiä koululaisille Liminganlahdesta
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1838

282. Seikkailu lintujen parissa - tehtäviä Liminganlahden luontokeskuksen näyttelyyn
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1836

283. Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184

284. Mihin 1 kWh riittää? -kortit
https://wwf.fi/mediabank/8702.pdf

285. Hyvän mielen polku - vinkkejä luonnossa rentoutumiseen
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/10/Hyvan-mielen-polku.pdf

286. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

287. Koulupäivä eläimenä – ideakirja hurjan hauskoihin oppitunteihin
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Paiva-elaimena_ideakirja.pdf

288. Jätelajittelukortit
https://www.kierratyskeskus.fi/files/14621/Lajittelukortit_verkko2014.pdf

289. Roskiksen aarteita
https://www.kierratyskeskus.fi/files/13517/Kepo_kasikirjoitus.pdf

290. Ulkoleikkejä kierrätyksestä
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...lkoleikit_kierra_tysversioita_2017.pdf

291. Tavaran taakka
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...varan_taakka_Polku_2017_A3_juliste.pdf

292. SYKSYBINGO
http://www.metsaemo.fi/syksybingo/

293. METSÄOLYMPIALAISET
http://www.metsaemo.fi/metsaolympialaiset-lapsille/

294. Rakenna aurinkopaneelista virtalähde
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-3A72-4C55-9CF3-2D020147AA3C%7D/136663

295. Opi tekemään Arduino sääasema ja aurinkopaneeli sekä kytkentä Internetiin
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-2C65-4B7C-BE5C-442B19782F2D%7D/139044

296. Vesiluonnon värityskirja
https://www.suurisininen.fi/tiedostot/...Vesiluontokurssi_v%C3%A4rityskirja.pdf

297. Puulajit-vihko
http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/

298. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

299. Viljelyohjaajan opas
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

300. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

301. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

302. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

303. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

304. Kulttuuriympäristö tutuksi - työpaja kulttuuriympäristön historiasta, muutoksesta ja tulevaisuudesta
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ulttuuriymparisto_tutuksi_-tyopaja.pdf

305. Väritä kulttuuriympäristö näkyväksi - värityskuvat
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ttuuriymparisto_nakyvaksi_-tyopaja.pdf

306. Rakennusperintö pipariksi - jouluinen työpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...rakennusperinto_pipariksi_-tyopaja.pdf

307. Talo kuin taideteos - keramiikkatyöpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s..._kuin_taideteos_-keramiikkatyopaja.pdf

308. Saippuan valmistus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Saippuan-valmistaminen.pdf

309. Miksi ja miten jätevettä puhdistetaan?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...n-j%C3%A4tevett%C3%A4-puhdistetaan.pdf

310. Biomatematiikkaa
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomatematiikkaa-1.pdf

311. Mitä piilee talousvedessä?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...it%C3%A4-piilee-talousvedess%C3%A4.pdf

312. Öljyonnettomuus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/%C3%96ljyonnettomuus.pdf

313. Vihreä tehdas
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Vihre%C3%A4-tehdas.pdf

314. Sumuinen aamu metallinkierrätyslaitoksella
http://start.luma.fi/wp-content/upload...-metallinkierr%C3%A4tyslaitoksella.pdf

315. Mustikkatrio
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Mustikkatrio.pdf

316. Kasvien väriaineiden erottelu ohutlevykromatografisesti
http://start.luma.fi/wp-content/upload...hutlevykerroskromatografian-avulla.pdf

317. Hiilivoima ja happamat sateet
http://start.luma.fi/wp-content/upload...7/06/Hiilivoima-ja-happamat-sateet.pdf

318. Biomuovia tärkkelyksestä
http://start.luma.fi/wp-content/upload...Biomuovia-t%C3%A4rkkelyksest%C3%A4.pdf

319. Puun lämpöarvon määritys
http://start.luma.fi/wp-content/upload...A4mp%C3%B6arvon-m%C3%A4%C3%A4ritys.pdf

320. Puun kuivatislaus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Puun-kuivatislaus.pdf

321. Elollinen vai eloton?
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Elollinenvaieloton.pdf

322. Kasvien kasvupyrähdyksiä
http://start.luma.fi/mahdollisuudet/ma...mparisto-varhaiskasvatus-ja-esiopetus/

323. Tulivuorenpurkaus
http://start.luma.fi/mahdollisuudet/ma...mparisto-varhaiskasvatus-ja-esiopetus/

324. Kohti ympäristötietoisuutta - ympäristökasvatusopas nuorisotyöntekijöille
https://drive.google.com/file/d/0B_HWPTQdjAVGbGVrbTFZWmpwZXc/view?usp=sharing

325. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

326. #MUOVIROSKAINSTALLAATIO
http://vaarakollektiivi.fi/sites/default/files/%23muoviroskainstallaatio.pdf

327. Ilmastonmuutos - draamallinen oppitunti
http://vaarakollektiivi.fi/sites/defau...les/ilmastonmuutos_draamaoppitunti.pdf

328. Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa - Bland dykare och vattenskorpioner
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/myt...%20dykare%20och%20vattenskorpioner.pdf

329. Kuningas lähtee kalaan
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...kalaan_Kari_Pitkanen_seikkailutalo.pdf

330. Miksi ihmisen mieli ja aivot voivat hyvin liikkeessä ja ulkona?
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo..._MiksiMieliAivotVoivatHyvinUlokona.pdf

331. Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo.../08/Labyrintorientering_Tarja_Krum.pdf

332. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

333. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

334. Koulujemme lähivedet
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...ahivedet_esitys_ULOS_Ahtela_060617.pdf

335. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

336. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

337. Saariston muinaishistoria
http://www.luontokoulu.fi/?l=fi

338. Saimaan kuutti ja lumiukko
https://wwf.fi/mediabank/9502.pdf

339. Värityskuvia linnuista
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

340. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

341. Terve elämä
http://ymparistoreportterit.fi/vihreal...ontent/uploads/2018/03/terve-elama.pdf

342. Sanomalehtihattu
http://www2.aamulehti.fi/extrakuvat/Juhlahatut_ohje_A4_web.pdf

343. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

344. Vesimusiikkia
http://www.tampere.fi/kirjasto/musiikki/vesimusa.pdf

345. Vesi ja ihminen - erottamattomat
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/2114/Vesi_ja_ihminen.pdf

346. Veden kiertokulku - pilvistä pohjavedeksi
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/2112/Veden_kiertokulku.pdf

347. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

348. Norpanbongaus-tietovisa
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit...a-ymparistokasvatuksessa/norpanbongaus

349. Aamunavauksia
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/aamunavaukset/

350. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

351. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

352. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

353. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

354. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

355. Nuotioruoka - vihkonen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/02/nuotioruokakurssi1.pdf

356. Kotien ekotiimi: Hyvinvointi
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/hyvinvointi_valmis_fix.pdf

357. Kotien ekotiimi: Ostostavat
https://asiakas.kotisivukone.com/files...sivukone.com/ostostavat_valmis_fix.pdf

358. Kotien ekotiimi: Ruoka
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ekotiimi.kotisivukone.com/ruoka_fix02.pdf

359. Kotien ekotiimi: Liikkuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/liikkuminen_valmis_fix.pdf

360. Kotien ekotiimi: Asuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...tisivukone.com/asuminen_valmis_fix.pdf

361. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

362. Nuorten ekotiimi: osio 8 - Nuoret ohjaksissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...com/tiedostot/08_nuoret_ohjaksissa.pdf

363. Nuorten ekotiimi: osio 6 - Hengaillen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/06_hengaillen.pdf

364. Nuorten ekotiimi: osio 5 - Hyvää oloa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/05_hyvaa_oloa.pdf

365. Nuorten ekotiimi: osio 4 - Pöperöt puntarissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...om/tiedostot/04_poperot_puntarissa.pdf

366. Nuorten ekotiimi: osio 3 - Minä ja lajitoverini
https://asiakas.kotisivukone.com/files...m/tiedostot/03_mina_ja_lajitoverit.pdf

367. Nuorten ekotiimi: osio 2 - Katse peiliin
https://asiakas.kotisivukone.com/files...one.com/tiedostot/02_katse_peiliin.pdf

368. Nuorten ekotiimi: osio 1 - Valtakuntani
https://asiakas.kotisivukone.com/files...kone.com/tiedostot/01_valtakuntani.pdf

369. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

370. Legoanimaatioita karttapohjalle
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/03/legoanimaatioita-karttapohjalle.html

371. Jälkiä kartalle: työpajapolku verkkokarttojen ja ympäristökasvatuksen parissa
https://docs.google.com/document/d/1UF...2qA3HpkCirolpClP3z__Hc092hHLJ69XU/edit

372. Kasvien gallup kartalle
https://docs.google.com/document/d/1TL...Teh8HO50721mugCX-KSbcnaJjbNrbQkAs/edit

373. Luontopolku toisen silmin
https://docs.google.com/document/d/1tL...J_dAiKHC1YcS3cO9mSukxgH117nUJC1Uk/edit

374. Kuvaluontopolku Google Mapsiin
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/03/kuvaluontopolku-google-mapsiin.html

375. Mobiililuontopolku Endomondoon
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016...oin-tehda-luontopolun-endomondoon.html

376. Kasvien maailmankartta
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/02/kasvien-maailmankartta.html

377. Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045

378. Muutoksen merkit
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut.../muutoksen-merkit-oppimistehtavat.html

379. Ilmastobingo
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...58dd/ilmastobingo-oppimistehtavat.html

380. Viivi ja Wagner johdattavat ilmastonmuutoskysymyksiin
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...viivi-ja-wagner-sarjakuvatehtavat.html

381. Muuttuvat ilmastovyöhykkeet
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...ilmastovyohykkeet-oppimistehtavat.html

382. Maapallon ilmastohistoria
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...n-ilmastohistoria-oppimistehtavat.html

383. Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle
http://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/muistilista/

384. Mobilitetsplan för vår skola
https://www.hsl.fi/sv/laroanstalter

385. Liikkumissuunnitelma kouluille
https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/kestavat-kulkutavat/oppilaitoksille

386. Kartonki-Aino
http://www.smy.fi/materiaali/kartonki-aino/

387. Metsäankka-satukirja
http://www.smy.fi/materiaali/metsaankka/

388. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

389. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

390. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): lukukäsite
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/lukukasite1.pdf

391. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): yhteen- ja vähennyslasku
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...tikkapolut/yhteen_ja_vahennyslasku.pdf

392. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): enemmän- ja vähemmän kuin -käsitteet
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ora_ja_enemmanvahemman_kuin_talvi1.pdf

393. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): kertolaskut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/kertolasku1.pdf

394. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): geometria
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...a/liitteet/matikkapolut/geometria1.pdf

395. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): mittaaminen
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/mittaaminen_3_4_luokat.pdf

396. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaaminen
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/mittaaminen_3_4_luokat.pdf

397. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): kertolasku
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/kertolasku_3_4_luokka1.pdf

398. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): maapallon vedet, tilavuuden arviointi ja mittaus
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ikkapolut/tilavuus_vesi_5_6_luokka.pdf

399. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): metsäkasvien tutkimista, prosenttiluvut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...osenttiluvut_kasvilkart_5_6_luokka.pdf

400. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): käsitteitä ja geometriaa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...sitteita_ja_geometriaa_1_2_luokka1.pdf

401. Matematiikkaa ulkona luonnossa: hajotelma- ja pallokorttien ohjeet + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...otelma-ja-0pallokortit_paivitetty1.doc

402. Salainen pussi - ohje + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...aisen-pussin-kortteihin-paivitetty.doc

403. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaamista ja algebraa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ittaamista_ja20algebraa_1_2_luokat.pdf

404. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaamista ja geometriaa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...eet/matikkapolut/mathmatics_track1.pdf

405. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): aarteenetsintä, pinta-alat
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...matikkapolut/pinta_ala_aarrekartta.pdf

406. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): metsädraamaa ja murtolukuja
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/metsadraama.pdf

407. KEKO-Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/11354/KEKO-sanasto.pdf

408. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

409. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

410. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

411. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

412. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

413. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

414. Tehtäviä kulttuuriympäristöstä
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tehtavia-kulttuuriymparistosta/

415. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

416. Siida - koululaistehtäviä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/siidankoululaistehtavat.pdf

417. Jippo-polku
http://www.ejippo.fi/file_download/16/Jippopolku%5B1%5D.pdf

418. Lintupilli
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-lintupilli

419. Elefantin hammastahna
http://www.ejippo.fi/file_download/27/elefantin+hammastahna.doc

420. Maaginen maito
http://www.ejippo.fi/teemat/maaginen-maito

421. Heijastava kananmuna
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-heijastava-kananmuna

422. Väriloistoa vesilasissa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-variloistoa-vesilasissa

423. Kimallusta
http://www.ejippo.fi/file_download/43/Kimallusta.doc

424. Ihmeelliset olomuodot
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-ihmeelliset-olomuodot

425. Kananmuna pulloon - ilman ominaisuuksia
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kananmuna-pulloon

426. Lunta tupaan
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-lunta-tupaan

427. Läpi kirkkaan jään
http://www.ejippo.fi/file_download/54/L%C3%A4pi+kirkkaan+j%C3%A4%C3%A4n.doc

428. Kemialliset pääsiäismunat
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kemialliset-paasiaismunat

429. Veden pintajännitys
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-jannittaako-vetta

430. Kemiaa taivaalla
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kemiaa-taivaalla

431. Superkestävät saippuakuplat
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-superkestavat-saippuakuplat

432. Kodin pääkallot ja rastit
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kodin-paakallot-ja-rastit

433. Muuttuva mustikka
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muuttuva-mustikka

434. Valmista oma vedenpuhdistamo
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-valmista-oma-vedenpuhdistamo

435. Muuta kerma voiksi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muuta-kerma-voiksi

436. Tee oma kompassi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-kompassi

437. Taikinatulivuori
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-taikinatulivuori

438. Tee oma pilvi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-pilvi

439. Tee oma auringonpimennys
http://www.ejippo.fi/teemat/musta-aurinko-paistaa-tee-oma-auringon-pimennys

440. Sulaa kivivirtaa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sulaa-kivivirtaa

441. Poimuvuoret
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-poimuvuoret

442. Tähtitaivaan eläintarha
http://www.ejippo.fi/file_download/40/T%C3%A4htitaivaan+el%C3%A4intarha.doc

443. Sateentekijä
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sateentekija

444. Maa ja Aurinko avaruudessa
http://www.ejippo.fi/teemat/maa-ja-aurinko-avaruudessa

445. Kuinka hiiva toimii?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuinka-hiiva-toimii

446. Pistetään luonto purkkiin
http://www.ejippo.fi/teemat/luonto-purkissa

447. Kuka syö kenet?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuka-syo-ja-kenet

448. Hemaisevat homeet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-hemaisevat-homeet

449. Siemenet itämään
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-siemenet-itamaan

450. Yhteistä sukujuurta
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-yhteista-sukujuurta

451. Kukkien väriloistoa
http://www.ejippo.fi/teemat/kukkien-variloistoa

452. Tutkimusmatka roskiskatokseen
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tutkimusmatka-roskiskatokseen

453. Matojen maailma
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-matojen-maailma

454. Sataa, sataa ropisee - sademäärätutkimus
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sataa-sataa-ropisee

455. Sienet itiöimään!
http://www.ejippo.fi/teemat/sienet-itioimaan

456. Tunnista eläinten jäljet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tunnista-jalanjaljet

457. Kevään linnut
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kevaan-linnut

458. Vedenpuhdistamo luonnonmateriaaleista
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-i...le-vedensuodatin-luonnonmateriaaleista

459. Leirikoulun järjestämiseen tarvittavia lomakkeita opettajalle
http://leirikoululahettilas.fi/opettajalle/lomakkeita/

460. Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kpuistonkatkoissa.pdf

461. Rokuan luontorastit - Metsän lintuja
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsanlintuja.pdf

462. Rokuan luontorastit - Palovartijan painajainen
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palovartijanpainajainen.pdf

463. Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/15628/OppimisenSillat.pdf?sequence=2

464. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen
http://www.smy.fi/materiaali/olli-oravainen-ja-mari-muurahainen/

465. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

466. Roskispeli
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-pelaa-roskispelia

467. Roskavisa
http://www.ejippo.fi/file_download/72/Roskavisa.pdf

468. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

469. Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?T...s=&PublicationSeries=&ProductCategory=

470. Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville
http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/merenranta-kutsuu-aukeamittain.pdf

471. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

472. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

473. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

474. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

475. Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4222/Lennu_netti_PDF_-_AVOIN.pdf

476. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

477. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

478. Oiva askarteluopas
http://www.kierratyskeskus.fi/kadentaitopalvelu_napra/oiva-askarteluopas

479. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

480. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

481. Leivonmäen kansallispuisto - Luupään lenkki - Opettajan opas geologiselle luontopolulle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/leivonmaki-luupaalenkki.pdf

482. Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/lortikanvuori.pdf

483. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

484. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

485. Jätteiden lajittelujulisteet
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9149/Lajittelujulisteet_VETY_0514.pdf

486. Aistipeli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWUxOGNlNGQyMTNjNzEwNA

487. Pelejä koulun pihalle: yksi puuttuu
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MTU0NjA1NDE5ZmZkMmUyNQ

488. Luonnosta löytyviä asioita: Burr-leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE1MTVmZGU4ZjZjNDM1NQ

489. Tarinataidetta ja uudelleenkerrontaa
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjAxYTRhZjk4ODNlMDk1Ng

490. Matematiikkataidetta
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NThmMjU4Nzc4MGUzYTMxYQ

491. Ryhmäytymisleikki: eläimet
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWEyYTQ0Y2U4M2M0MTVkNA

492. Rakenna sama - leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzMyNGM5NDI5MGM0ZGU5MQ

493. Matematiikkapelejä koulun pihalla: numerot 1-100
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE0Zjk3YTQ3YTFkODA0OQ

494. Matematiikkapelejä koulun pihalla: numerot 1-20
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTI2ZmZjZjdmYWQwOTkwZQ

495. Suurennokset ja mittakaava
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MzM2MGM0ZDZkNTVhMTgyYw

496. 100 neliötä - peli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTNlYjMyNzA5YjI0MjQ1MQ

497. Numerot 2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGRiNWQwNmI3NDEwZGZmMg

498. Numerot 1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTVmOTM2OWZiZDlkNzM5MQ

499. 4-sivuinen kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...tember-2010/math-activities---age-9-12

500. Matematiikkapelejä koulun pihalla: 36-peli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...9ycGVkYWdvZ3l8Z3g6N2I2ZTEwZWUzYTE3OWM0

501. Ongelmanratkaisua 2 (9-12-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjA0YWI2ZjhlNmUxZmE1MA

502. Ongelmanratkaisua 1 (9-12-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTQ1Y2U1YjE3YjFiNzgyZg

503. Talviharjoituksia
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmVkNmNhNGViMDU2YTAyMg

504. Matematiikkapelejä koulun pihalla (6-9-vuotiaat): geometriset muodot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGIzMzg0NTI2ZWM3MWY1NQ

505. Matematiikkapelejä koulun pihalla (9-12-vuotiaat): geometriset muodot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6Mzc3ZjYxNmYwN2Q3NTAwMw

506. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (9-12-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorpedagogy/mathactivity-age-9-12

507. Ongelmanratkaisua 1 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmY1OWIwYTRhMTJiNDY3Zg

508. Ongelmanratkaisua 2 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzQ0Y2EwNzYzNmQzNjMzNw

509. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (6-9-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorp...-sweden/home/home/mathactivity-age-6-9

510. Kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...ptember-2010/math-activities---age-6-9

511. Matematiikkapelejä koulun pihalla: haukan siipien alla
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MjUyYjRhZDRjODg5MzQxOQ

512. Luontopäivät hyvinvointia edistämässä. Esimerkkejä Air-hankkeessa toteutetuista luontopäivistä.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-luontopaiva.pdf

513. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf

514. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

515. Rokuan luontorastit - Tervan tuoksua ja kavioiden kopsetta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/tervantuoksua.pdf

516. Rokuan luontorastit - Palokärjen poluilla
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palokarjenpoluilla.pdf

517. Rokuan luontorastit - Jäätikön jäljet
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/jaatikonjaljet.pdf

518. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

519. Rokuan luontorastit - Hetki hiljaisuudelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hetkihiljaisuudelle.pdf

520. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

521. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - tehtäviä koululaisille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/pallasyllas-koululaisille.pdf

522. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

523. Syöte - Huippupolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/huippupolku.pdf

524. Syöte - Kellarilammen luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/kellarilampi.pdf

525. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

526. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

527. Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/helv-opesivu-oppilas.pdf

528. Perustietoa kestävästä kulutuksesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/60/kestava_kulutus.pdf

529. RajatOn? –julistesarjaan liittyvät tehtävät
http://www.kierratyskeskus.fi/files/66/rajaton_tehtavat.pdf

530. Aamunavaus onnellisuudesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/67/Aamunavaus_onnesta.pdf

531. Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio
http://www.kierratyskeskus.fi/files/72/materiaalitehokkuus.pdf

532. Läheltä luomua ja kasviksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/70/luomua_ja_kasvista.pdf

533. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf

534. Vihreää draamaa lelumaassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/28/leludraama.pdf

535. Vihreää draamaa tavaramaailmassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/27/tavaradraama.pdf

536. Ekoaskarteluohjeita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/69/askarteluohjeita.indd.pdf

537. Ympäristöystävän koulureppu
http://www.kierratyskeskus.fi/files/74/koulureppu.pdf

538. Aineettomien lahjojen joulupolku
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4310/joulupolku_pieni.pdf

539. Asukaslaskuri
http://www.luomus.fi/sites/default/fil...eutumisen_sankareita_asukaslaskuri.pdf

540. Lepakonpöntön ohje
http://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakkopontto_ohje-2.pdf

541. Jäteastia kuvasarja
http://www.kierratyskeskus.fi/files/58/diasarja_jateastioista.pdf

542. Vihreä draama: Keijukaiskuningattaren lahja
http://www.kierratyskeskus.fi/files/57/keijukaiskuningatar.pdf

543. Lajit ja logot - tunnistustehtävä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8348/laji_logo_tunnistustehtava_pieni.pdf

544. Mikä on arvokasta? - Arvojen selkiyttämisharjoituksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4952/4v_mikaonarvokastaA5_lowres.pdf

545. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf

546. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.kierratyskeskus.fi/files/56/Lasten_maapalloretki_pieni.pdf

547. Hiilen kierto ja yhteyttäminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...i/5_hiilen_kierto_ja_yhteyttaminen.pdf

548. Keke koulussa-esite
http://www.4v.fi/files/2189/keke-ohjelma_esite.pdf

549. Keke päiväkodissa-kestävän kehityksen ohjelma, kalvosarja
http://www.4v.fi/files/4843/keke_paivakodissa_kalvot_valmis.pdf

550. Keke päiväkodissa-esite
http://www.4v.fi/files/4597/Keke_paivakodissa_esite.pdf

551. Keke leikkipuistossa-vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/4779/Keke_leikkipuistossa_vuosikalenteri.pdf

552. Keke leikkipuistossa-kestävän kehityksen ohjelma
http://www.4v.fi/files/4778/keke_leikkipuistossa_PDF_2011.pdf

553. Keke koulussa -vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/5064/keke_koulussa_kalenteri_FILL.pdf

554. Keke koulussa - Kestävän kehityksen ohjelma, kalvosarja
http://www.4v.fi/files/4845/keke_koulussa_kalvot_valmis.pdf

555. Keke päiväkodissa-vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/5076/keke-paivakodissa_Kalenteri_FILL.pdf