Materiaalit asiasanalla metsät

1. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-lu...on/villa-elfvikin-luontotalo/nayttelyt

2. Asiantuntijaluento: Lahopuun merkitys
https://dreambroker.com/channel/31p3f02o/sq32k8nz

3. Lahopuutarhan rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-lu.../luonnonsuojelu/ohjeita-luontotekoihin

4. Metsä ja ihminen
https://mappa.fi/user_content/bb8dcc4a4d0e878bb891c33fd319121fd324a3eb

5. Finna Luokkahuone Metsä ja ihminen
https://www.finna.fi/Content/metsa-ihminen

6. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

7. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...nmuutoksen-vaikutukset-suomen-luontoon

8. Etäopiskelutehtäviä luonnon monimuotoisuudesta
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...elutehtavia-luonnon-monimuotoisuudesta

9. Fakta om: Ån
https://www.naturstigen.fi/fakta-om-an/

10. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

11. Allt om årstiderna: Vintern
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-vintern/

12. Talvimetsässä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

13. Marssikaa! Hämähäkit
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

14. Kiikarissa luonto: Järvet
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

15. Metsän uumenissa
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

16. Den rosa skogen
https://www.naturstigen.fi/den-rosa-skogen/

17. Ihmeelliset eläimet 1: Käveleminen, lentäminen ja uiminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

18. Ihmeelliset eläimet 2: Näkeminen, kuuleminen ja haisteleminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

19. Tiedekerho, teemana metsä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/

20. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

21. Puulajit-vihko
http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/

22. Päiväkotilaiset luonnon aarteita etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...aiset-luonnon-aarteita-etsimaessae.pdf

23. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

24. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

25. 7–10-vuotiaiden erityisryhmän aistipäivä luonnossa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...tyisryhmaen-aistipaeivae-luonnossa.pdf

26. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

27. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

28. 0–6 luokkien ryhmäytymisretki Kalevankankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/0...ryhmaeytymisretki-Kalevankankaalla.pdf

29. 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3...kien-elaemyspaeivae-Rantokankaalla.pdf

30. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

31. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

32. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

33. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

34. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

35. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

36. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

37. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

38. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): metsäkasvien tutkimista, prosenttiluvut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...osenttiluvut_kasvilkart_5_6_luokka.pdf

39. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): metsädraamaa ja murtolukuja
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/metsadraama.pdf

40. Käävät ovat tehokkaita lahottajia
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/kaavat-ovat-tehokkaita-lahottajia

41. Siida - koululaistehtäviä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/siidankoululaistehtavat.pdf

42. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

43. Rokuan luontorastit - Metsän lintuja
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsanlintuja.pdf

44. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen
http://www.smy.fi/materiaali/olli-oravainen-ja-mari-muurahainen/

45. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

46. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

47. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

48. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

49. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

50. Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4222/Lennu_netti_PDF_-_AVOIN.pdf

51. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

52. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

53. Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/lortikanvuori.pdf

54. Ekolokero: Luonto siirtyy syysaikaan
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-siirtyy-syysaikaan

55. Metsäpalot muuttavat maisemaa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsapalot-muuttavat-maisemaa

56. Metsän siimeksessä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsan-siimeksessa

57. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

58. Nykysuon käsikirja -- Jakso 3. Suon käyttö
https://www.youtube.com/watch?v=VGV--2d5KpQ

59. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

60. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

61. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

62. Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/helv-opesivu-oppilas.pdf

63. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

64. Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...et-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita

65. Metsämyyrä on tehokas lisääntyjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...sijat/metsamyyra-on-tehokas-lisaantyja