Materiaalit asiasanalla eläimet

1. Lajikortit_nisäkkäät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kkaat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

2. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_ylaluokat_FI-web.pdf

3. Veeti-kuutin vuosi -satuvihkonen lapsille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Veeti-kuutin_vuosi_2020_FI_web.pdf

4. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite alakoululaisille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_alaluokat_FI-web.pdf

5. Allt om årstiderna: Vintern
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-vintern/

6. Allt om årstiderna: Hösten
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-hosten/

7. Allt om årstiderna: Våren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-varen/

8. Allt om årstiderna: Sommaren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-sommaren/

9. Vuodenajat: Kevät
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

10. Vuodenajat: Syksy
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

11. Vuodenajat: Kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

12. Talvimetsässä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

13. Kuka linnassa asuu?
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

14. Silkkiuikun kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

15. Metsän uumenissa
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

16. Ihmeelliset eläimet 1: Käveleminen, lentäminen ja uiminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

17. Ihmeelliset eläimet 2: Näkeminen, kuuleminen ja haisteleminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

18. Tiedekerho: sään havainnointi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

19. Talvisia tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/talvi.html

20. Syksyisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/syksy.html

21. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

22. Salaperäiset eläimet
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salaperaiset-elaimet/

23. Suovisailu: soiden asukkaat
https://julkaisut.metsa.fi/visat/soiden-asukkaat/

24. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

25. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

26. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

27. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

28. Tähtitaivaan eläintarha
http://www.ejippo.fi/file_download/40/T%C3%A4htitaivaan+el%C3%A4intarha.doc

29. Yhteistä sukujuurta
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-yhteista-sukujuurta

30. Tunnista eläinten jäljet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tunnista-jalanjaljet

31. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

32. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

33. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

34. Kysymyksiä vedestä ja lumesta
http://www.yle.fi/java/elearning2/$7s8...m/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=3709

35. Suomen ilmasto muuttuu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/suomen-ilmasto-muuttuu

36. Metsän siimeksessä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsan-siimeksessa

37. Ryhmäytymisleikki: eläimet
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWEyYTQ0Y2U4M2M0MTVkNA

38. Nykysuon käsikirja -- Jakso 10. Takaisin luontoon!
https://www.youtube.com/watch?v=CBrVhvbPpwE

39. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

40. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

41. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

42. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - tehtäviä koululaisille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/pallasyllas-koululaisille.pdf

43. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

44. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

45. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

46. Suon asukkaita
http://www.yle.fi/java/elearning2/$37v...oi/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=124

47. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

48. Eläinten esiinmarssi - sarja
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/elainten-esiinmarssi

49. 1950-luvun maatilalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/1950-luvun-maatilalla

50. Kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunkiluonnossa

51. Kaupunki elinympäristönä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunki-elinymparistona

52. Järvimaisemissa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/jarvimaisemissa

53. Poro on puolikesy hirvieläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/hirvielaimet/poro-on-puolikesy-hirvielain

54. Joka lapsen luontopolku
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/index.htm

55. Joka lapsen luontopolku: kotipiha
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kotipiha.htm

56. Joka lapsen luontopolku: lähimetsä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lahimetsa.htm

57. Joka lapsen luontopolku: puisto
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/puisto.htm

58. Joka lapsen luontopolku: rannat ja vedet
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rannat.htm