Materiaalit, joiden kohderyhmä on Vuosiluokat 1–2 / 6–8-vuotiaat

1. Tikkujalkaiset
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tikkujalkaiset/

2. Hämähäkki-sokkoleikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/8824/

3. Aarrearkku ja monimuotoisuus
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aarrearkku-ja-monimuotoisuus/

4. Kuntosali
https://youtu.be/irfNamZS0Dg

5. Kevään merkit_lintujen äänet
https://youtu.be/pZOyeCg7zEI

6. Kevään merkit_silmut
https://youtu.be/Y3fuQ09DfF0

7. Ääni-CD
https://youtu.be/dyRjGYfAGRM

8. Yhdyssanat
https://youtu.be/WGvm7D8b6Lk

9. Metsämörrin ulkoiluvinkit
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...erheiden-ulkoiluvinkit/metsamorri.html

10. Ulos oppimaan - vinkkejä alakouluun
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...ja-perheiden-ulkoiluvinkit/koulut.html

11. Operaatio Tuvalu
http://ilmasto.org/ilmari-ilmastokasva...elma-ilmastonmuutoksesta-lapsille.html

12. Palloässät - Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista alakoulun etäopetukseen
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...tavoitteista?v_6849=30393&v_6864=30388

13. Metsä mukaan kotiopetukseen
https://mailchi.mp/smy.fi/uutta-metsn-...DbGWuJ83Vx89FGebS0Rh2OUhB15Ecg9bW7QBbc

14. Kuinka hyvin tunnistat lintuja? Yle luonnon lintutesti
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/...ntuja-testaa-yle-luonnon-lintutestissa

15. Tunnista lintu - opas aloittelijoille
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/...37itcJ2rS5SYc_0fP1-zFVCN-RyE85hz6MYev4

16. Lasten ympäristöopas
https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/lasten-ymparisto-opas.pdf

17. Värinauttien materiaalit
https://www.varinautit.fi/varinautit/materiaali/

18. Veeti-kuutin vuosi -satuvihkonen lapsille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Veeti-kuutin_vuosi_2020_FI_web.pdf

19. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite alakoululaisille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_alaluokat_FI-web.pdf

20. Pihareppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/pihareppu

21. Naturewatch Järven rannalla
https://wwf.fi/app/uploads/3/6/a/r2v7e...mon6c36mp7s3b/nw_jarven-rannalla_a.pdf

22. Luonto kutsuu seikkailuun - tekemistä luontoretkelle
https://wwf.fi/app/uploads/h/2/2/obxw2...to%20kutsuu%20seikkailuun%20-vihko.pdf

23. Naturewatch metsässä
https://wwf.fi/app/uploads/j/n/u/eztia2be2vn3eq2atjv356c/nw_metsassa_a_a4.pdf

24. #MEIDÄNMERI -kampanjan tehtäviä
https://oppimisenpalvelut.otava.fi/art...eri-muumi-tehtavia-1-2-luokkalaisille/

25. SEAmBOTH-blogs
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf

26. Perämeren vesikasvio
https://seamboth.files.wordpress.com/2.../seamboth_a5_0220_saavutettava2131.pdf

27. Villimieli ja Hurja Virus - Kuvitettu äänikirja lapsille ja lapsiperheille.
https://www.youtube.com/watch?v=jOW4eK...d-8fI0kknFs3c4G4HOvVz5-grV9WtysZebvXeA

28. Opetushallituksen ohjeita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle koronatilanteen käsittelyyn lasten kanssa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/ohj...kilostolle-koronatilanteen-kasittelyyn

29. Yle Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi
https://yle.triplet.io/

30. Lapset puhuvat koronasta, mitä aikuinen voi tehdä?
https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvat-koronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/

31. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/app/uploads/e/m/h/z8xu1...teht%C3%A4vi%C3%A4%20oppitunneille.pdf

32. Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407

33. Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/

34. Afrikan tähti pihapelinä – pedagoginen pihapeli
https://www.suomenlatu.fi/media/yhdist...fWhHJ9OrLjzNTXAM5ZwBM_h0XXmA-eOHbXgeMg

35. Veden laadun tutkimukset
https://www.luontokoulut.fi/download/e...teriaalit/VEDEN-LAADUN-TUTKIMUKSET.pdf

36. Vesilinnut
https://www.luontokoulut.fi/download/ekopaku_mappa-materiaalit/VESILINNUT.pdf

37. Vesien selkärangattomat
https://www.luontokoulut.fi/download/e...eriaalit/VESIEN-SELKARANGATTOMAT-2.pdf

38. Lumi-tutkimus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/LUMITUTKIMUKSIA.pdf

39. Ilmastot@komo
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/

40. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

41. Sarvissa sen salaisuus; mistä erottaa metsäpeuran ja poron?
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-cont...ds/2019/11/mets%C3%A4peuran-sarvet.pdf

42. Pihabongaus kouluille
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/pihabongaus-koulussa/

43. Kestävä liikkuminen
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kulkuri/hanke/opettajalle-ja-kasvattajalle/

44. Kysymykset ja kestävän kehityksen opetus
https://hyvakysymys.wordpress.com/2016...ymykset-ja-kestavan-kehityksen-opetus/

45. Olipa kerran planeetta Maa, toiminnallinen satu
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-cont...2018/02/Olipa-kerran-planeetta-maa.pdf

46. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

47. Materiaalipaketti koulujen ilmastotekoon
https://plan.fi/koulujen-ilmastoteko#materiaalit

48. WWF:n ruokaopas
https://wwf.fi/ruokaopas/syo-ymparistoystavallisesti/

49. Pallon parasta ruokaa. Vinkkejä ruuasta sinun ja maapallon parhaaksi
https://wwf.fi/app/uploads/d/t/5/3i5cd...gh/wwf_a6_ruokamateriaali_2013_web.pdf

50. Ihan pihalla -hankkeessa syntyneet opintokokonaisuudet
https://www.ihan-pihalla.com/hankkeessa-syntyneet-oppitunnit

51. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

52. Ilmastotoimet - lautapeli
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_fi.pdf

53. Kuinka käsitellä maailman ongelmia? Traagisuus ja toivo ympäristökasvatuksessa
https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/65801/26624

54. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli
https://www.oph.fi/sites/default/files...ments/kasvatus-5-2017-tolppanen-ym.pdf

55. A guide for parents about the climate crisis
https://www.psychology.org.au/getmedia...b6860/Parents-guide-climate-crisis.pdf

56. Open työkalupakki ilmastokasvatukseen
https://ilmastokirjo.fi/open-tyokalupakki/

57. Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin

58. Beetles LIFE koppistehtävärata varhaiskasvatukseen
http://www.metsa.fi/beetleslife/oppimateriaalit

59. Luonnossa kotonaan -esittely
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/luonnossa-kotonaan.html

60. Parhaat Luonto ja Ympäristö -aiheiset StarT -projektit
https://suomi.luma.fi/materiaalit/

61. Suomen leirikouluyhdistyksen nettisivut - apupaketti leirikouluun lähtijälle
https://www.leirikoululahettilas.fi/fi

62. Pukeutumisohjeita
https://www.luontokoulut.fi/sisaiset/pukeutumisohjeita/

63. Metsiemme kääpiä- opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...ihkoset/metsiemme-kaapia-opasvihko.pdf

64. Metsiemme kovakuoriaisia - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...svihkoset/metsiemme-kovakuoriaisia.pdf

65. Suomen sudenkorennot
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...metsiemme-sudenkorentoja-opasvihko.pdf

66. Metsiemme linnut - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-ja-opasvihkoset/metsiemme-lintuja.pdf

67. Metsiemme sammaleita - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-opasvihkoset/metsiemme-sammaleita.pdf

68. Suomen päiväperhoset - juliste
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-opasvihkoset/upm-perhosjuliste-a4.pdf

69. Mitä lepakot syövät + mobilen ohje
https://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakkomobile_fi.pdf

70. Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...nt/uploads/2015/04/MP_julkaisu_web.pdf

71. Kunnon kulttuuriympäristöt
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf

72. Ulkopelejä ja -leikkejä
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/pelakuu-liiku-ja-leiki/

73. Kasva ja opi puutarhassa- Kumpulan koulukasvitarhan lasten & nuorten vapaa-ajan toiminnan suunnitelma
http://pops.fi/wp-content/uploads/2015/10/Kasva_ja_opi_puutarhassa.pdf

74. Lajittelupeli
https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/Lajittelupelipaketti.pdf

75. Nökön matkassa -puuhakirja
https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/HSYn_Puuhakirja_A4.pdf

76. Eväitä elämään lähiluonnosta -toimintatuokiovihkonen
https://docplayer.fi/19408519-Toiminta...lle-toteutettavaksi-lahiluonnossa.html

77. Haapapuun seuralaiset
https://wwf.fi/app/uploads/c/g/5/j016l...papuun%20seuralaiset%20-lajikortit.pdf

78. Vuosisata metsässä -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/6/e/s/g4rqj...%20mets%C3%A4ss%C3%A4%20-%20esitys.pdf

79. Kaiken maailman eväät -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/h/e/o/cvkf5...3%A4%C3%A4t%20-oppitunnin%20esitys.pdf

80. Allt om årstiderna: Vintern
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-vintern/

81. Allt om årstiderna: Våren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-varen/

82. Allt om årstiderna: Sommaren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-sommaren/

83. Vuodenajat: Kevät
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

84. Vuodenajat: Syksy
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

85. Vuodenajat: Kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

86. Talvimetsässä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

87. Metsän hämärässä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

88. Marssikaa! Hämähäkit
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

89. Kuka linnassa asuu?
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

90. Metsän uumenissa
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

91. Den rosa skogen
https://www.naturstigen.fi/den-rosa-skogen/

92. Artboken - Lajikirja
https://www.naturstigen.fi/artboken-lajikirja/

93. Tiedepaukku: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisiin alueisiin?
https://www.youtube.com/watch?v=ZCESZIiXmyo&feature=youtu.be

94. Ihmeelliset eläimet 1: Käveleminen, lentäminen ja uiminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

95. Ihmeelliset eläimet 2: Näkeminen, kuuleminen ja haisteleminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

96. Naturewatch Ostoksilla
https://wwf.fi/app/uploads/u/r/e/aeyp3ufhtrln5jeuwymud7a/nw_ostoksilla_a.pdf

97. Naturewatch Talvella
https://wwf.fi/app/uploads/3/a/6/txqhtkzdi7e5lqullkiw6ha/nw_talvi_a.pdf

98. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

99. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...TOMetsa%CC%88kuntorataAakkosetFIEN.pdf

100. Lintupiirustustaulukko
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...nts/LUONTOPiirustustaulukko_Linnut.pdf

101. Luontotutkijan kesävihko
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...ents/LUONTOTUTKIJAN_KES%C3%84VIHKO.pdf

102. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

103. Vesijärvi - tietoa ja ideoita lähijärveen tutustumiseksi
https://www.vesijarvi.fi/info/

104. Pelillinen: perusopetukseen suunnattu opas opetuksen pelillistämisestä
https://pelillinen.systime.dk/

105. Paikkatietopelaamisen pelialustoja
https://sites.google.com/site/paikkatietopelit/pelialustat

106. Mobiilisti maailmaan - opi ja pelaa kartalla
https://sites.google.com/site/kartallaoppien/malleja-opetukseen/linkkejae

107. Vapaita avoimen lähdekoodin ohjelmia
http://viikonvalo.fi/kaikki_valot/

108. Kyläsuunnistus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...les/attachment/kylasuunnistus_kyna.pdf

109. En djupdykning i sötvatten – material och inspiration till uteundervisning
https://www.naturochmiljo.fi/malgruppe...25019-69782-en-djupdykning-i-sotvatten

110. Syväsukellus makeaan veteen - materiaaleja ja innostusta ulkona oppimiseen
https://www.naturochmiljo.fi/malgruppe...5019-69783-syvasukellus-makeaan-veteen

111. Kiertotalouden keksinnöt koulussa
https://blogs.helsinki.fi/kiertotaloudenkeksinnot/

112. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

113. Kuuntele eri ihmisten kokemuksia Itämerestä, haastattelijana Mikko Peltsi Peltola
https://areena.yle.fi/1-50175099

114. Testaa miten hyvin tunnet hauen ja kuhan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/...en-hyvin-tunnet-arvostetut-petokalamme

115. Lohen paluu kutemaan synnyinjokeensa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...istin-avulla-lisaantymisvietti-saa-sen

116. Lohen matka Itämerellä hienojen kuvien ja videoiden kera
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-jota-uhkaavat-vain-ihmiset-ja-hylkeet

117. Lähdetään retkelle Itämeren rantaan!
https://satakolkyt.fi/130/wp-content/uploads/2019/07/SATAKOLKYT_vinkkivihko.pdf

118. Palloässät – päiväkotien sankarit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...teriaalit/opetusmateriaalit/palloassat

119. Sademetsään samantien
https://vallilalainenvirtanen.blogspot.com/2019/08/sademetsaan-samantien.html

120. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

121. Seikkailu lähimetsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...lu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

122. Vesiaiheinen oppitunti
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...esiaiheinen-oppitunti-tuokiokortti.pdf

123. Mysteeri lähiluonnossa
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...ri-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

124. Mestarit metsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...it-mets%C3%A4ss%C3%A4-tuokiokortti.pdf

125. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://www.haltia.com/assets/Pdf-tied...ia-NaturOchMIljo-GetTheKidsOutside.jpg

126. Kun koulu kannustaa mielenosoituksiin
https://hairikot.voima.fi/blogi/koulu-kannustaa-mielenosoituksiin/

127. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

128. Aistit ulkona
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aistit-ulkona/

129. Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa: herättelevä kalvosarja energiaköyhyydestä, energiansäästöstä, energiakeksinnöistä ja aurinkoenergiasta Suomessa ja Intiassa
http://sininumminen.fi/opettajalle_energian_perustarpeita_Suomessa_ja_Intiassa/

130. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

131. Luonnontutkimussetti vesitutkimuksiin
https://www.tevella.fi/kasvatus-ja-opetus/luonnontutkimussetti-vesitutkimuksiin

132. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

133. Perusopetuksen opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus: ladattavia koosteita, vinkkejä ja materiaaleja
https://www.luontokoulut.fi/opetussuunnitelma-ja-kaytannon-vinkit/

134. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

135. Tiedekerho: sään havainnointi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

136. Tiimalasi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

137. Aurinkokello
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

138. Kosteusmittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

139. Käpypuntari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

140. Ilmanpaineen mittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

141. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

142. Tuulen voimakkuuden mittaus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

143. Tiedekerho: Mikrobiologia
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...naisuuksia_tiedekerhoon/mikrobiologiaa

144. Kasvualustan valmistaminen pieneliöille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

145. Viilin ja jogurtin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

146. Bakteerien siirrostus kasvatusalustalle - opettajan ohje
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

147. Ruuan käsittelyn vaikutus sen säilymiseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

148. Hiivasolujen käyminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

149. Pieniä tutkimuksia 6-9 -vuotiaille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...Pieniä_tutkimuksia_6_9_vuotiaille.pdf

150. Tiedekerho: Ihmisen biologiaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

151. Malli aivoista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

152. Neuroni askartelupunoksesta
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

153. Neuroni helmistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

154. Mallinnetaan silmän toimintaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

155. Aistiharjoitus: löydä auton reitti
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

156. Miten lihakset toimivat?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

157. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

158. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

159. Tiedekerho, teemana metsä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/

160. Tutkitaan ilmiöitä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/

161. Aistien ruokamaailmaan! -opas kerhonohjaajalle
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...uokamaailmaan_opas_kerhonohaajalle.pdf

162. Lannoituksen vaikutus kasvin juuriin ja lehtiin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

163. Siementen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

164. Kelluvat hedelmät
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

165. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

166. Puiden mittausohjeita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

167. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

168. Maanäytteen pH:n määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

169. Peruskallion vaikutus maaperän happamuuteen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

170. Voiko siemen rikkoa kallion?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

171. Kasvikin hengittää
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

172. Lehden pinta-alan määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

173. Lehden pinnanmuotojen tarkastelua
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

174. Kasvien pintarakenteiden tutkiminen polymeerien avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

175. Puun kelluminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

176. Uusiopaperin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

177. Paperilaatujen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

178. Aurinkokuntamme etäisyydet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

179. Tiedekerho: teemana avaruus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

180. Kuun vaiheiden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

181. Kaakaokraattereita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

182. Auringonpimennys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

183. Mitä auringonpilkut ovat?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

184. Auringon valon ja lämmön jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

185. Sekoitetaan seoksia
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

186. Sokerisateenkaari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

187. Uppovaaka – areometri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

188. Uppoava öljy
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

189. Tiedekerho: Kemiaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

190. Punakaali indikaattorina
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

191. Aineiden happamuuden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

192. Hajoavat munat ja hajoavat hampaat
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

193. Happohyökkäys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

194. Missä elintarvikkeissa on tärkkelystä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

195. Pyörivä maito
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

196. Osmoosi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

197. Diffuusio
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

198. Millainen vesi vaahtoaa?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

199. Tiedekerho: Fysiikka
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

200. Kutistuva pullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

201. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

202. Termospullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

203. Paineen jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

204. Rakennetaan laskuvarjo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

205. Rakennetaan pintaliitäjä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

206. Rakennetaan helikopteri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

207. Rakennetaan lennokki
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

208. Tiedekerho: Maantieto
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

209. Lämpötilan vaikutus merivirtoihin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

210. Suolainen ja makea vesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

211. Miltä makea vesi maistuu?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

212. Puhdistetaan vettä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

213. Rakenna maanjäristyksen kestävä rakennus!
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

214. Stalaktiitit ja stalagmiitit
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

215. Värien arvoitus – salaisuuden jäljille kromatografian avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

216. Muistitehtäviä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

217. Tehdään pistekirjoitus-aakkoset
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

218. Solun rakenne mallin avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

219. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

220. Koulu kartalla
https://www.koulukartalla.fi/

221. Kysymyksiä koululaisille Liminganlahdesta
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1838

222. Seikkailu lintujen parissa - tehtäviä Liminganlahden luontokeskuksen näyttelyyn
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1836

223. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

224. Koulupäivä eläimenä – ideakirja hurjan hauskoihin oppitunteihin
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Paiva-elaimena_ideakirja.pdf

225. Norppatouhuja - tietoa saimaannorpasta ja vinkkejä saimaannorppa-aiheiseen toimintaan
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/07/SLL_norppatouhuja_2016_.pdf

226. Veeti kuutin vuosi -julkaisu lapsille
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/07/veeti-kuutin-vuosi.pdf

227. Vinkkejä: Miten puhua lapselle ilmastonmuutoksesta?
https://ekoahdistus.blogspot.com/2018/...uhua-lapselle-ilmastonmuutoksesta.html

228. Ulkoleikkejä kierrätyksestä
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...lkoleikit_kierra_tysversioita_2017.pdf

229. SYKSYBINGO
http://www.metsaemo.fi/syksybingo/

230. PÄIVÄKOTIJUHLAT METSÄSSÄ
http://www.metsaemo.fi/paivakotijuhlat-metsassa/

231. METSÄOLYMPIALAISET
http://www.metsaemo.fi/metsaolympialaiset-lapsille/

232. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

233. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

234. Vesiluonnon värityskirja
https://www.suurisininen.fi/tiedostot/...Vesiluontokurssi_v%C3%A4rityskirja.pdf

235. Lukuhetki luonnossa
http://www.metsaemo.fi/lukuhetki-luonnossa/

236. Puulajit-vihko
http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/

237. Puiden jäkälät
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ent/uploads/2017/01/jakalakortit-1.pdf

238. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

239. Kotileikki metsässä
http://www.metsaemo.fi/kotileikki-metsassa/

240. Viljelyohjaajan opas
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

241. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

242. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

243. Aistit avoinna -peli
http://www.paikkaoppi.fi/fi/aistit-avoinna/

244. Väritä kulttuuriympäristö näkyväksi - värityskuvat
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ttuuriymparisto_nakyvaksi_-tyopaja.pdf

245. Rakennusperintö pipariksi - jouluinen työpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...rakennusperinto_pipariksi_-tyopaja.pdf

246. Veden kiertokulku -leikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/veden-kiertokulku-leikki/

247. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

248. Öljyonnettomuus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/%C3%96ljyonnettomuus.pdf

249. Elollinen vai eloton?
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Elollinenvaieloton.pdf

250. Kasvien kasvupyrähdyksiä
http://start.luma.fi/mahdollisuudet/ma...mparisto-varhaiskasvatus-ja-esiopetus/

251. Talviseuranta
http://talviseuranta.fi/

252. Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla
http://www.kekri.fi/

253. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

254. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

255. 7–10-vuotiaiden erityisryhmän aistipäivä luonnossa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...tyisryhmaen-aistipaeivae-luonnossa.pdf

256. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

257. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...rkit_erityisryhmae-7---15-vuotiaat.pdf

258. 0–6 luokkien ryhmäytymisretki Kalevankankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/0...ryhmaeytymisretki-Kalevankankaalla.pdf

259. Koko alakoulun metsäretki
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Koko-alakoulun-metsaeretki.pdf

260. Peruna matkalla — video ruoan kiertokulusta
https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8

261. Ohjelma: ötökkäpäivä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/ohjelma-otokkapaiva/

262. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

263. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

264. Koulujemme lähivedet
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...ahivedet_esitys_ULOS_Ahtela_060617.pdf

265. Itämerisuunnistus Pandan polku
https://wwf.fi/mediabank/9738.pdf

266. Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet
https://wwf.fi/mediabank/10100.pdf

267. Saimaan kuutti ja lumiukko
https://wwf.fi/mediabank/9502.pdf

268. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

269. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

270. Lintuohjelmaa lapsille: leikkejä, tutkimuksia, askartelua
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintuohjelmaa-lapsille/

271. Värityskuvia linnuista
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

272. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

273. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

274. Lintujen pesinnän merkit -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

275. Terve elämä
http://ymparistoreportterit.fi/vihreal...ontent/uploads/2018/03/terve-elama.pdf

276. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

277. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

278. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

279. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

280. Tehtäviä ja leikkejä sienistä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/sieni.html

281. Leikkejä ja harjoituksia metsään
http://www.luontokoulut.fi/ilves/metsa.html

282. Talvisia tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/talvi.html

283. Syksyisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/syksy.html

284. Keväisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/kevat.html

285. Lumi ja vesi-aiheisia leikkejä ja harjoituksia
http://www.luontokoulut.fi/ilves/vesi.html

286. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

287. Ekologiaa leikkien
http://www.luontokoulut.fi/ilves/ekologiaa.html

288. Pieni verstas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/pieni-verstas

289. Tietopaketti jätteistä kouluhin ja oppilaitoksiin
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/jatteet/index.html

290. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

291. Lintupäivä Iidesjärvellä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/iidesjarvi_kevat1.pdf

292. Elollinen - Eloton - Eloperäinen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/f...5/03/elollinen-eloton-eloperainen1.pdf

293. Veden kiertokulku - pilvistä pohjavedeksi
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/2112/Veden_kiertokulku.pdf

294. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

295. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

296. Salaperäiset eläimet
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salaperaiset-elaimet/

297. Permakulttuuriopas - käsikirja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

298. Maakävelyt
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

299. Kiitos kun lajittelet -vinkkivideot
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/page/3/

300. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

301. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

302. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

303. Älä osta mitään päivän päivänavaus ja tunti
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/alaostamitaanohjelma1.pdf

304. Kasvien gallup kartalle
https://docs.google.com/document/d/1TL...Teh8HO50721mugCX-KSbcnaJjbNrbQkAs/edit

305. Nurkantakana.fi
http://www.nurkantakana.fi

306. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

307. Vanha satu ympäristöherkkyysharjoituksena: Peukalo-Liisa
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit...toherkkyysharjoituksena-peukalo-liisa/

308. Tehtäviä rannalle
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tehtavia-rannalle/

309. Ympäristökasvatus kuvataiteessa
http://www10.edu.fi/kuvataide/

310. Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle
http://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/muistilista/

311. Iloa ja ihmettelyä – Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/667440728.html

312. Mobilitetsplan för vår skola
https://www.hsl.fi/sv/laroanstalter

313. Liikkumissuunnitelma kouluille
https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/kestavat-kulkutavat/oppilaitoksille

314. Kartonki-Aino
http://www.smy.fi/materiaali/kartonki-aino/

315. Metsäankka-satukirja
http://www.smy.fi/materiaali/metsaankka/

316. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

317. Suuri Löytöretki -kulttuuriympäristöpeli
http://www.suuriloytoretki.fi

318. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

319. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): lukukäsite
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/lukukasite1.pdf

320. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): yhteen- ja vähennyslasku
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...tikkapolut/yhteen_ja_vahennyslasku.pdf

321. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): enemmän- ja vähemmän kuin -käsitteet
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ora_ja_enemmanvahemman_kuin_talvi1.pdf

322. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): kertolaskut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/kertolasku1.pdf

323. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): geometria
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...a/liitteet/matikkapolut/geometria1.pdf

324. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): mittaaminen
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/mittaaminen_3_4_luokat.pdf

325. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): käsitteitä ja geometriaa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...sitteita_ja_geometriaa_1_2_luokka1.pdf

326. Matematiikkaa ulkona luonnossa: hajotelma- ja pallokorttien ohjeet + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...otelma-ja-0pallokortit_paivitetty1.doc

327. Salainen pussi - ohje + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...aisen-pussin-kortteihin-paivitetty.doc

328. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaamista ja algebraa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ittaamista_ja20algebraa_1_2_luokat.pdf

329. Hämeenkylmänkukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/hameenkylmankukka

330. Lintujen pesintä ja muutto
http://oppiminen.yle.fi/linnut/lintujen-pesinta-muutto

331. Tehtäviä linnuista
http://oppiminen.yle.fi/linnut/tehtavia-linnuista

332. Sieni on omituinen eliö
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/sieni-on-omituinen-elio

333. Suomumustesieni kerää itseensä ympäristömyrkkyjä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sieni-keraa-itseensa-ymparistomyrkkyja

334. Käävät ovat tehokkaita lahottajia
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/kaavat-ovat-tehokkaita-lahottajia

335. Sienten merkitys luonnon kiertokulussa
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sienten-merkitys-luonnon-kiertokulussa

336. Paju
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/paju

337. Tuomi
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tuomi

338. Tervaleppä ja harmaaleppä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tervaleppa-harmaaleppa

339. Ruska
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/ruska

340. Mitä hyötyä on punaisesta väristä?
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...utta/mita-hyotya-on-punaisesta-varista

341. Kukkien tuoksu houkuttelee hyönteisiä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/kukkien-tuoksu

342. Sammalet ovat itiökasveja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sammalet-jakalat/sammalet-ovat-itiokasveja

343. Auringon valo ja pölyttyminen
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/auringon-valo-polyttyminen

344. Tehtäviä kasveista ja sienistä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/tehtavia-kasveista-sienista

345. Voikukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/voikukka

346. Vesitatar
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/vesitatar

347. Valkovuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/valkovuokko

348. Ulpukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/ulpukka

349. Suopursu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/suopursu

350. Oravanmarja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/oravanmarja

351. Sinivuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/sinivuokko

352. Pujo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/pujo

353. Näsiä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/nasia

354. Nokkonen
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/nokkonen

355. Mäntykukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/mantykukka

356. Lumme
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lumme

357. Leskenlehti
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/leskenlehti

358. Käenkaali eli ketunleipä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kaenkaali-ketunleipa

359. Kihokki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kihokki

360. Saniaiset, kortteet ja lieot
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/saniaiset-kortteet-lieot

361. Lehtoimikkä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lehtoimikka

362. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

363. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

364. Tehtäviä kulttuuriympäristöstä
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tehtavia-kulttuuriymparistosta/

365. Siida - koululaistehtäviä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/siidankoululaistehtavat.pdf

366. Jippo-polku
http://www.ejippo.fi/file_download/16/Jippopolku%5B1%5D.pdf

367. Lintupilli
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-lintupilli

368. Elefantin hammastahna
http://www.ejippo.fi/file_download/27/elefantin+hammastahna.doc

369. Maaginen maito
http://www.ejippo.fi/teemat/maaginen-maito

370. Heijastava kananmuna
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-heijastava-kananmuna

371. Väriloistoa vesilasissa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-variloistoa-vesilasissa

372. Kimallusta
http://www.ejippo.fi/file_download/43/Kimallusta.doc

373. Ihmeelliset olomuodot
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-ihmeelliset-olomuodot

374. Kananmuna pulloon - ilman ominaisuuksia
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kananmuna-pulloon

375. Lunta tupaan
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-lunta-tupaan

376. Läpi kirkkaan jään
http://www.ejippo.fi/file_download/54/L%C3%A4pi+kirkkaan+j%C3%A4%C3%A4n.doc

377. Veden pintajännitys
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-jannittaako-vetta

378. Kemiaa taivaalla
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kemiaa-taivaalla

379. Superkestävät saippuakuplat
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-superkestavat-saippuakuplat

380. Muuttuva mustikka
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muuttuva-mustikka

381. Kummallinen kananmuna
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kummallinen-kananmuna

382. Punakaali-cocktail
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-punakaali-cocktail

383. Valmista oma vedenpuhdistamo
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-valmista-oma-vedenpuhdistamo

384. Muuta kerma voiksi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muuta-kerma-voiksi

385. Tee oma kompassi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-kompassi

386. Taikinatulivuori
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-taikinatulivuori

387. Tee oma pilvi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-pilvi

388. Tee oma auringonpimennys
http://www.ejippo.fi/teemat/musta-aurinko-paistaa-tee-oma-auringon-pimennys

389. Sulaa kivivirtaa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sulaa-kivivirtaa

390. Poimuvuoret
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-poimuvuoret

391. Tähtitaivaan eläintarha
http://www.ejippo.fi/file_download/40/T%C3%A4htitaivaan+el%C3%A4intarha.doc

392. Sateentekijä
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sateentekija

393. Maa ja Aurinko avaruudessa
http://www.ejippo.fi/teemat/maa-ja-aurinko-avaruudessa

394. Kuinka hiiva toimii?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuinka-hiiva-toimii

395. Pistetään luonto purkkiin
http://www.ejippo.fi/teemat/luonto-purkissa

396. Kuka syö kenet?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuka-syo-ja-kenet

397. Hemaisevat homeet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-hemaisevat-homeet

398. Siemenet itämään
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-siemenet-itamaan

399. Kukkien väriloistoa
http://www.ejippo.fi/teemat/kukkien-variloistoa

400. Muodonmuutos
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muodonmuutos

401. Tutkimusmatka roskiskatokseen
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tutkimusmatka-roskiskatokseen

402. Matojen maailma
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-matojen-maailma

403. Sataa, sataa ropisee - sademäärätutkimus
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sataa-sataa-ropisee

404. Sienet itiöimään!
http://www.ejippo.fi/teemat/sienet-itioimaan

405. Tunnista eläinten jäljet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tunnista-jalanjaljet

406. Kevään linnut
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kevaan-linnut

407. Vedenpuhdistamo luonnonmateriaaleista
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-i...le-vedensuodatin-luonnonmateriaaleista

408. Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kpuistonkatkoissa.pdf

409. Rokuan luontorastit - Metsän lintuja
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsanlintuja.pdf

410. Rokuan luontorastit - Palovartijan painajainen
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palovartijanpainajainen.pdf

411. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen
http://www.smy.fi/materiaali/olli-oravainen-ja-mari-muurahainen/

412. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

413. Roskispeli
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-pelaa-roskispelia

414. Sienivisa
http://www.ejippo.fi/file_download/10/SIENIVISA.ppt

415. Roskavisa
http://www.ejippo.fi/file_download/72/Roskavisa.pdf

416. Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?T...s=&PublicationSeries=&ProductCategory=

417. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

418. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

419. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

420. Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4222/Lennu_netti_PDF_-_AVOIN.pdf

421. Nykysuon käsikirja -- Jakso 9. Vapaa-ajan vietto ja matkailu suolla
https://www.youtube.com/watch?v=G8VD0GZNQrs

422. Tuulet
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/tuulet

423. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

424. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

425. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

426. Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/lortikanvuori.pdf

427. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

428. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

429. Miten sateenkaari syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/miten-sateenkaari-syntyy

430. Ukkonen ja salamointi
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/ukkonen-salamointi

431. Sade
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/sade

432. Ekolokero: Luonto siirtyy syysaikaan
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-siirtyy-syysaikaan

433. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

434. Roskisrotta - Lasten kierrätysseikkailu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/roskisrotta-lasten-kierratysseikkailu

435. Luonnon öiset kulkijat
http://oppiminen.yle.fi/luontoa-harrastamaan/luonnon-oiset-kulkijat

436. Kielo on kansalliskukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kielo

437. Kevätlinnunsilmä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kevatlinnunsilma

438. Kevätlinnunherne
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kevatlinnunherne

439. Saariston kevät
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/saariston-kevat

440. Ahvenanmaan omaperäinen luonto
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/ahvenanmaan-omaperainen-luonto

441. Murtovesirannalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/murtovesirannalla

442. Talvisessa Vaara-Suomessa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/talvisessa-vaara-suomessa

443. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

444. Aistipeli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWUxOGNlNGQyMTNjNzEwNA

445. Luonnosta löytyviä asioita: Burr-leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE1MTVmZGU4ZjZjNDM1NQ

446. Tarinataidetta ja uudelleenkerrontaa
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjAxYTRhZjk4ODNlMDk1Ng

447. Matematiikkataidetta
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NThmMjU4Nzc4MGUzYTMxYQ

448. Ryhmäytymisleikki: eläimet
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWEyYTQ0Y2U4M2M0MTVkNA

449. Rakenna sama - leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzMyNGM5NDI5MGM0ZGU5MQ

450. Matematiikkapelejä koulun pihalla: numerot 1-20
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTI2ZmZjZjdmYWQwOTkwZQ

451. Numerot 2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGRiNWQwNmI3NDEwZGZmMg

452. Numerot 1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTVmOTM2OWZiZDlkNzM5MQ

453. Matematiikkapelejä koulun pihalla: 36-peli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...9ycGVkYWdvZ3l8Z3g6N2I2ZTEwZWUzYTE3OWM0

454. Talviharjoituksia
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmVkNmNhNGViMDU2YTAyMg

455. Matematiikkapelejä koulun pihalla (6-9-vuotiaat): geometriset muodot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGIzMzg0NTI2ZWM3MWY1NQ

456. Ongelmanratkaisua 1 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmY1OWIwYTRhMTJiNDY3Zg

457. Ongelmanratkaisua 2 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzQ0Y2EwNzYzNmQzNjMzNw

458. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (6-9-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorp...-sweden/home/home/mathactivity-age-6-9

459. Kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...ptember-2010/math-activities---age-6-9

460. Matematiikkapelejä koulun pihalla: haukan siipien alla
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MjUyYjRhZDRjODg5MzQxOQ

461. Nykysuon käsikirja -- Jakso 10. Takaisin luontoon!
https://www.youtube.com/watch?v=CBrVhvbPpwE

462. Nykysuon käsikirja -- Jakso 8. Suokävijän opas
https://www.youtube.com/watch?v=ac27GlceuYA

463. Nykysuon käsikirja -- Jakso 6. Suoluonto keväällä ja kesällä
https://www.youtube.com/watch?v=3iZocHgHxV4

464. Nykysuon käsikirja -- Jakso 7. Suoluonto syksyllä ja talvella
https://www.youtube.com/watch?v=JH0oBiXHFm0

465. Nykysuon käsikirja -- Jakso 1. Miten paljon maailmassa on soita?
https://www.youtube.com/watch?v=qxhT0LkMdbU

466. Nykysuon käsikirja -- Jakso 4. Ennallistaminen
https://www.youtube.com/watch?v=qb2tputND6g

467. Nykysuon käsikirja -- Jakso 5. Miten soita ennallistetaan?
https://www.youtube.com/watch?v=3L4oE3doT_M

468. Nykysuon käsikirja -- Jakso 3. Suon käyttö
https://www.youtube.com/watch?v=VGV--2d5KpQ

469. Nykysuon käsikirja -- Jakso 2. Suon kulttuuriperintö
https://www.youtube.com/watch?v=C5bhAwetdWY

470. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

471. Rokuan luontorastit - Tervan tuoksua ja kavioiden kopsetta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/tervantuoksua.pdf

472. Rokuan luontorastit - Palokärjen poluilla
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palokarjenpoluilla.pdf

473. Rokuan luontorastit - Jäätikön jäljet
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/jaatikonjaljet.pdf

474. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

475. Rokuan luontorastit - Hetki hiljaisuudelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hetkihiljaisuudelle.pdf

476. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

477. Luonto-ohjelmat alakoululaisille. Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan!
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/luontoohjelmat2013.pdf

478. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

479. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

480. Suon asukkaita
http://www.yle.fi/java/elearning2/$37v...oi/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=124

481. Elämää suolla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/elamaa-suolla

482. Suomen eri suotyypit
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/suomen-eri-suotyypit

483. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

484. Eläinten esiinmarssi - sarja
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/elainten-esiinmarssi

485. 1950-luvun maatilalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/1950-luvun-maatilalla

486. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla

487. Kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunkiluonnossa

488. Kaupunki elinympäristönä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunki-elinymparistona

489. Vesistöjen jäätyminen
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/vesistojen-jaatyminen

490. Järvimaisemissa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/jarvimaisemissa

491. Hyönteiset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/hyonteiset-on-suurin-ryhma

492. Hyönteisistä on moneksi
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyonteisista-on-moneksi

493. Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...et-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita

494. Hyödyllisiä ja harmillisia
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyodyllisia-harmillisia

495. Sudenkorennot ovat hyönteismaailman ilma-akrobaatteja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vat-hyonteismaailman-ilma-akrobaatteja

496. Sammakko ja sen kehitys
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/sammakko-sen-kehitys

497. Suomalaisia kalalajeja
http://oppiminen.yle.fi/kalat/suomalaisia-kalalajeja

498. Poro on puolikesy hirvieläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/hirvielaimet/poro-on-puolikesy-hirvielain

499. Hirvi on metsän kruunupää
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hirvielaimet/hirvi-on-metsan-kruunupaa

500. Siili on piikikäs yöeläjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...onteissyojat/siili-on-piikikas-yoelaja

501. Majava on metsän taitava arkkitehti
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...at/majava-on-metsan-taitava-arkkitehti

502. Orava viihtyy kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...rsijat/orava-viihtyy-kaupunkiluonnossa

503. Liito-orava on kolopesijä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/liito-orava-on-kolopesija

504. Yksineläjä ilves saalistaa iltahämärässä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...ilvekset/ilves-saalistaa-iltahamarassa

505. Karhu on Suomen kansalliseläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...lvekset/karhu-on-suomen-kansalliselain

506. Susi on laumasielu
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...kaisia/koiraelaimet/susi-on-laumasielu

507. Ahma on äärimmäisen uhanalainen eläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...laimet/ahma-on-aarimmaisen-uhanalainen

508. Saukko on varsinainen vesipeto
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...elaimet/saukko-on-varsinainen-vesipeto

509. Villiminkki on haitallinen tulokaslaji
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...villiminkki-on-haitallinen-tulokaslaji

510. Apilat
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/apilat

511. Apila, niittyhumala, peltosaunio ja piharatamo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...la-niittyhumala-peltosaunio-piharatamo

512. Isotalvikki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/isotalvikki

513. Ympäristöystävän koulureppu
http://www.kierratyskeskus.fi/files/74/koulureppu.pdf

514. Aineettomien lahjojen joulupolku
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4310/joulupolku_pieni.pdf

515. Asukaslaskuri
http://www.luomus.fi/sites/default/fil...eutumisen_sankareita_asukaslaskuri.pdf

516. Vihreä draama: Keijukaiskuningattaren lahja
http://www.kierratyskeskus.fi/files/57/keijukaiskuningatar.pdf

517. Oppia etelästä - julistesarja
http://www.kierratyskeskus.fi/nayttelyt

518. Mikä on arvokasta? - Arvojen selkiyttämisharjoituksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4952/4v_mikaonarvokastaA5_lowres.pdf

519. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf

520. Kettu on sopeutuja
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...met/viekas-kettu-viihtyy-lintujahdissa

521. Tunturisopuli vaeltaa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/tunturisopuli-vaeltaa

522. Halli on Itämeren suurin hylje
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hylkeet/halli-on-itameren-suurin-hylje

523. Vaskitsa ja rantakäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/vaskitsa-rantakaarme

524. Rupikonnien elämänrytmi on kiireetön
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakko...t/rupikonnien-elamanrytmi-on-kiireeton

525. Kyykäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/kyykaarme

526. Ahven on Suomen kansalliskala
http://oppiminen.yle.fi/kalat/ahven-on-suomen-kansalliskala

527. Vesikirppu on äyriäinen
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/vesikirppu-on-ayriainen

528. Heinäsirkat viestivät toisilleen sirittämällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rkat-viestivat-toisilleen-sirittamalla

529. Metsämyyrä on tehokas lisääntyjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...sijat/metsamyyra-on-tehokas-lisaantyja

530. Piisami on kotoisin Pohjois-Amerikasta
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...piisami-on-kotoisin-pohjois-amerikasta

531. Lentävä lepakko suunnistaa äänen avulla
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...syojat/lepakko-suunnistaa-aanen-avulla

532. Nahkiainen on ympyräsuinen
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/nahkiainen-on-ympyrasuinen

533. Haistaako kala kompostilta löyhkäävän onkimadon?
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelija...-kala-kompostilta-loyhkaavan-onkimadon

534. Särki ja hauki - saalis ja peto
http://oppiminen.yle.fi/kalat/sarki-hauki-saalis-peto

535. Hämähäkit ovat hyödyllisiä petoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/hamahakit-ovat-hyodyllisia-petoja

536. Kuinka hämähäkinseitti syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...gattomia/kuinka-hamahakinseitti-syntyy

537. Vesimittari kulkee vetten päällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tomia/vesimittari-kulkee-vetten-paalla

538. Tuhatjalkaisella ei olekaan tuhatta jalkaa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tjalkaisella-ei-olekaan-tuhatta-jalkaa

539. Raatokärpäsillä on hyvä hajuaisti
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/raatokarpasilla-on-hyva-hajuaisti

540. Perhoset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-muita-selkarangattomia/perhoset

541. Meduusat, pelkkää vettäkö?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...karangattomia/meduusat-pelkkaa-vettako

542. Banaanikärpänen tykkää hedelmistä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vallinen-vieras-suomalaisissa-kodeissa

543. Kukkakärpäset ovat lentotaitureita
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/kukkakarpaset-ovat-lentotaitureita

544. Muurahaiset ovat järjestäytynyttä joukkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rahaiset-ovat-jarjestaytynytta-joukkoa

545. Muurahainen lypsää kirvoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/muurahainen-lypsaa-kirvoja

546. Hämähäkin verkonkudonta
http://www.yle.fi/oppiminen/flash/hamahakki/verkonkudonta.swf

547. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.kierratyskeskus.fi/files/56/Lasten_maapalloretki_pieni.pdf

548. Keke koulussa-esite
http://www.4v.fi/files/2189/keke-ohjelma_esite.pdf

549. Keke koulussa-sivusto
http://www.4v.fi/4v-hanke/kasvattajille/keke_koulussa

550. Rojupöhö-näytelmä
http://vimeo.com/2803686

551. Keke koulussa -vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/5064/keke_koulussa_kalenteri_FILL.pdf

552. Keke koulussa - Kestävän kehityksen ohjelma, kalvosarja
http://www.4v.fi/files/4845/keke_koulussa_kalvot_valmis.pdf

553. Rakenna linnunpönttö!
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/info/info_linnunpontto.html

554. Joka lapsen luontopolku: kevät
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kevat.htm

555. Joka lapsen luontopolku
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/index.htm

556. Joka lapsen luontopolku: kesä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kesa.htm

557. Joka lapsen luontopolku: syksy
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/syksy.htm

558. Joka lapsen luontopolku: talvi
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/talvi.htm

559. Joka lapsen luontopolku: kotipiha
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kotipiha.htm

560. Joka lapsen luontopolku: lähimetsä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lahimetsa.htm

561. Joka lapsen luontopolku: puisto
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/puisto.htm

562. Joka lapsen luontopolku: niityt ja pellot
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pelto.htm

563. Joka lapsen luontopolku: rannat ja vedet
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rannat.htm

564. Energia-Ella: suihku
https://www.youtube.com/watch?v=lT-0K-...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

565. Tekotallaaja: turhakkeita ja tunteita
https://www.youtube.com/watch?v=42Hj1k...ist=PLlybHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I

566. Tekotallaaja:biojätepussi sanomalehdestä
http://www.youtube.com/watch?v=tN8CnpL...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=5

567. Tekotallaaja: pyörällä olisit jo perillä
https://www.youtube.com/watch?v=xZSgxM...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=3

568. Tekotallaaja: lähelle vai kauas?
https://www.youtube.com/watch?v=KLLq3y...ist=PLlybHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I

569. Tekotallaaja: jäätelöä ja yrttejä
https://www.youtube.com/watch?v=cE4bXz...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=1