Materiaalit, joiden julkisuus on Materiaali on maksutonta

1. Yhdenvertaisuus ja syrjintään puuttuminen
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuv...nvertaisuus-ja-syrjintaan-puuttuminen/

2. Kehitysvammaisten tukiliiton Malike
https://www.tukiliitto.fi/malike/

3. Tutkimus vahvistaa: Ulkona luonnossa saavutetaan parempia oppimistuloksia
https://www.luontokoulut.fi/ulkona_oppimisen_hyodyt/

4. Saavutettavan vapaa-ajantoiminnan askeleet.
https://www.nuortenakatemia.fi/wp-cont...ttavan_vapaaajantoiminnan_askeleet.pdf

5. Kuka muu muka?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen.
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Kuka+muu+muka

6. The Bergö Skills
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/the-bergo-skills/

7. Fisk - tematisk undervisning i blå miljöer
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/546158

8. Tasa-arvo kasvatuksessa
http://www.tasa-arvokasvatuksessa.fi/

9. Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä
https://yhdenvertaisuus.fi

10. Kotokulmat – kulttuuriympäristöteemaisia toiminnallisia harjoituksia suomen kielen opetuksen tueksi
www.kotokulmat.fi

11. Chilla Ute
https://www.folkhalsan.fi/globalassets...ritid/utmanad-spel/chilla-ute_webb.pdf

12. UTmanad
https://www.folkhalsan.fi/vuxna/ma-bra/friluftsliv/

13. Avslappning och naturen som kraftkälla
https://www.folkhalsan.fi/unga/unga/at...vslappning-och-naturen-som-kraftkalla/

14. Naturkraft för familjer – tips och material för kravlösa naturäventyr
http://www.folkhalsan.fi/naturkraft/

15. Sieninoppa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/sieninoppa/

16. Runokolo - luontorunotyöpaja, joka sopii jokaiselle
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-cont...s/2020/09/Runokolo_-MAPPAan_ohje-1.pdf

17. Luontorunokilpailu 2020
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...ielella-osallistu-luontorunokilpailuun

18. Vinkit Suomen luonnon päivään kouluissa ja päiväkodeissa
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info...uille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2019/

19. ULOS on IN webinaari
https://www.ulos2020.fi/fi/out-on-in-out-ar-in-webinaari/

20. Kuva lihan määrän kasvusta maapallolla
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/lihanmaara_kuvaaja_0.pdf

21. Sarjakuva ilmastonmuutoksesta ja sen historiasta
https://www.luomus.fi/sites/default/fi...s/seppoleinosen_ilmastosarjikset_s.pdf

22. Muutosta ilmassa - erään lajin tarina
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/natura_juttu_taitto_final.pdf

23. HSY:n digitaaliset oppimispelit kiertotaloudesta ja vesiasioista
https://www.hsy.fi/ymparistotieto/digitaaliset-oppimateriaalit/

24. Lajittelupeli
https://www.hsy.fi/globalassets/ympari...eto/tiedostot/lajittelupelipaketti.pdf

25. Värinauttien luontoaakkoset
www.varinautit.fi/luonto

26. Sattumaruno ja muita suomen kieltä ja kuvataiteita yhdisteleviä luontoteemaisia tehtäviä
https://www.varinautit.fi/luonto/

27. UngInfos digitala skolpaket
https://unginfo.fi/2020/04/22/luckan-unginfo-erbjuder-digitala-skolpaket/

28. Ilmastopaketti - oppisisältö nuorilta nuorille
http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/

29. Metsälajikortit ja käyttövinkit
https://www.haltia.com/fi/luontokoulu/...iselle-luontoretkelle/oppimateriaalit/

30. Beetles LIFE koppistehtävärata varhaiskasvatukseen
https://www.metsa.fi/projekti/beetles-life/oppimateriaalit/

31. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

32. Elävät virtavedet -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

33. Vastuullisen retkeilijän muistilista ja retkiaiheiset tehtävät
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

34. Siilin talvipesän rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

35. Lahopuutarhan rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

36. Perhosbaarin rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

37. Hyönteishotellien rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

38. Luontoteot videoilla
https://www.youtube.com/watch?v=E1oypZ...ist=PLjTNfyum-NKnNDknNzJQV75Vk-qehBPKK

39. Talkoot luonnon monimuotoisuuden hyväksi
https://www.espoo.fi/talkoot

40. Kotinurkilta kallioille - Espoon luontokohteet
https://www.espoo.fi/kotinurkiltakallioille

41. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

42. 40 tips för en hållbar livsstil
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/martha_40tips-esite_sivuttain

43. 45 praktiska tips för en hållbar livsstil i videofirmat
https://www.youtube.com/channel/UCCq-1yZ-d6Q7BVknQAZ_Z0A/playlists

44. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 6: Kierrätys
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...linen-kuluttaminen/teema-6-kierratys-0

45. Recept på fröbomb för en blomsterbuffé
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1646/forbomb_natur_och_miljo.pdf

46. Bygg vildbihotell
https://www.naturochmiljo.fi/site/asse.../1646/vildbihotell_natur_och_miljo.pdf

47. Följ med våren
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1495/fo_lj_med_va_ren_2020_2.pdf

48. Vahvista ja haasta - Ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...ogiska-publikationer/stark-och-utmana/

49. Yyterin luonto -oppimiskokonaisuus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-yyterin-luonto

50. Syväsukellus makeaan veteen - materiaaleja ja innostusta ulkona oppimiseen
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...likationer/en-djupdykning-i-sotvatten/

51. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 7: Vaatteet vastuullisesti
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uullinen-kuluttaminen/teema-7-vaatteet

52. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 5: Kestävä ja vastuullinen ruoka
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-5-kestava-ja

53. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 4: Kestävä liikenne ja matkailu
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...tuullinen-kuluttaminen/teema-4-kestava

54. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 3: Kestävä ja vastuullinen vedenkulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-3-kestava-ja

55. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 2: Kestävä ja vastuullinen energiankulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-2-kestava-ja

56. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 1: Mitä on kestävä kehitys ja vastuullinen kuluttaminen?
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...vastuullinen-kuluttaminen/teema-1-mita

57. Jäteneuvojan pitämä kierrätyshetki lapsille
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...osiluokkien-vierailuohjelmat/esiopetus

58. Roskat ympäristössämme
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/1-2-luokka

59. Kompostointi osana ravinteiden kierrätystä
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/3-4-luokka

60. 4H-yhdistyksen pitämä oppitunti jätteistä, kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uosiluokkien-vierailuohjelmat/4-luokka

61. Raaka-aineet ja tavarat kiertoon
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/5-6-luokka

62. Ruokahävikki ja koulujen ylijäämäruoan jako asukastuvilla
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uosiluokkien-vierailuohjelmat/7-luokka

63. Kierrätys – aina ei tarvitse ostaa uutta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/8-9-luokka

64. Kiertotalous sekä energia- ja ympäristöasiat Satakunnan ammattikorkeakoulun toiminnassa
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...elmat/ammatillinen-oppilaitos-ja-lukio

65. Leluvaihto – vaihtaminen ostamisen vaihtoehtona
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...kkien-vierailuohjelmat/varhaiskasvatus

66. Siisti Biitsi -siivoustalkoo-ohjelma
https://www.siistibiitsi.fi/kummikoulut/

67. Retkeilyn ABC - Retkeilijän vinkit
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc

68. Jokamiehenoikeuskortit ja niiden käyttövinkit
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2445

69. Roska päivässä -liikkeen Ennaltaehkäise maailman yleisintä roskaa lahjoittamalla miniroskis -haaste
http://www.roskapaivassa.net/ajankohtaista.htm

70. Lajikortit_linnut
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...innut-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

71. Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/

72. Roska päivässä -liike
http://www.roskapaivassa.net/

73. Vieraslajiasiantuntijan neuvo: Nyt keräämään lupiinikimppuja ja näivettämään kurtturuusuja
https://yle.fi/uutiset/3-10818546

74. Kuka marjasi pölyttää - tunnistatko pörriäisen? Tee testi!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...yttaa-tunnistatko-porriaisen-tee-testi

75. Pörriäislive: Seuraa mehiläispesän elämää
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/05/...pysyyko-kuningatar-vallassa-koko-kesan

76. Pörriäispeli - Ehditkö pelastaa kukalla pörriäisen?
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/05/...-ja-ruohonleikkureita?ref=ohj-articles

77. Mustikkapiirakan tulevaisuus - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454399

78. Mitä yhteistä on ihmisellä ja pörriäisellä? - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454407

79. Pörriäisten ruokabuffet - video
https://areena.yle.fi/1-50454409

80. Pörriäiset pyörittävät maailmaa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454404

81. Pörriäisten poikaset tarvitsevat apuasi - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454408

82. Pörriäiset pulassa - animaatio
https://areena.yle.fi/1-50454405

83. VieKas LIFE -hankkeen järjestämiin kouluvierailuihin liittyvää vieraslajimateriaalia
http://www.luontoliitto.fi/kouluille/k...uluvierailijalle/vierailijamateriaalit

84. Nuku yö ulkona
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html

85. Ålands landskapsregering: Främmande arter
https://www.regeringen.ax/miljo-natur/frammande-arter

86. VieKas LIFE -hanke (vuosille 2018-2023)
https://viekas.laji.fi/

87. Vieraslajiportaali
http://vieraslajit.fi/fi

88. Vieraslajien torjunta Lounais-Suomessa: Hyvät käytännöt
https://www.doria.fi/handle/10024/92360

89. Kir­jaa luon­to­ha­vain­to­si älyk­kääl­lä so­vel­luk­sel­la – Suo­men La­ji­tie­to­kes­kus yh­teis­työ­hön iNa­tu­ra­list-pal­ve­lun kans­sa
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ela...dcX4eAoLLdvocTDdBox36EPsKS4-Y8OQkf7eW8

90. Vesiluontokurssi Suuri Sininen
http://suurisininen.fi/vesiluontokurssi/

91. Jättiputki - erittäin haitallinen vieraslaji
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-a4ec-3a791f85ab64/Jattiputkiesite.pdf

92. Terve askel luontoon -hankkeen Vieraslajiopas
https://www.allergia.fi/site/assets/files/19395/esite_28_sivua_2018_low.pdf

93. Puutarhan haitalliset vieraslajit
https://mmm.fi/documents/1410837/15166...-990b-2de6a43471e5/Vieraslajiesite.pdf

94. Tupakantumppi on salakavala tappaja, joka ei häviä merestä koskaan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-tappaja-joka-ei-havia-meresta-koskaan

95. Roskaa näkyvissä! Vesien roskaantuminen hallintaan.
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2015/02/YTF-8_2016.pdf

96. Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/167421/SYKEra_37_2016.pdf?sequence=1

97. Ohje: Teiden reuna-alueiden siivous
https://vayla.fi/-/oletko-menossa-kera...roskia-tienvarresta-muista-nama-ohjeet

98. WWF:n metsävaikuttamisopas
https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7...k1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf

99. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Kevätaiheinen webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/mh187ibuutna5fo4

100. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Retkireppu -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/fsnn23ap0258es6k

101. Ilo kasva ulkona -hankkeen Metsäleikki -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/avpchev8qkw7z6d2

102. Tehtäväkortit varhaiskasvatukseen #ULKOLUOKKA -lajikorteilla
https://ilokasvaaulkona.fi/wp-content/...deoita-varhaiskasvatukseen-02-2020.pdf

103. Tehtäväkortit lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kka-tehtavakortit-sahkoinen-kaytto.pdf

104. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...0/01/lajiopetusvinkkeja-uusipainos.pdf

105. Lajikortit_selkärangattomat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...tokat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

106. Lajikortit_matelijat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...lijat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

107. Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kalat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

108. Lajikortit_nisäkkäät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...kkaat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

109. Lajikortit_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...eces-cards-mushrooms-2-2020-update.pdf

110. Lajikortit_jäkälät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...s-plants-mushrooms-1-1-2020-update.pdf

111. Lajikortit_kalat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...pieces-cards-fishes-09-2019-update.pdf

112. Lajikortit_levät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...spieces-cards-seaweeds-2020-update.pdf

113. Random Acts of Kindness – luo maailmaan hyvää mieltä!
https://toivoajatoimintaa.fi/random-acts-of-kindness/

114. Maaperävisa
https://openruokaopas.fi/wp-content/up.../sites/9/2020/01/Maaper%C3%A4testi.pdf

115. Vieraslajiprojekti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/vieraslajiprojekti/

116. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

117. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

118. Kun sademetsä palaa
https://blogit.utu.fi/utu/2019/03/29/kun-sademetsa-palaa/

119. Kiertotalouden keksinnöt koulussa
https://blogs.helsinki.fi/kiertotaloudenkeksinnot/

120. CO2-raportti -verkkolehti
https://www.co2-raportti.fi/

121. Ilmastonmuutoksen hillitseminen talouspoliittisin välinein
https://www.ilmastoraportti.fi/

122. Ilmasto-opas.fi -sivusto
http://ilmasto-opas.fi/fi/

123. Globaalin kuluttajan foorumi: Yksi maapallo
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

124. Globaalin kuluttajan foorumi: Kulutuksen jäljet
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

125. Globaalin kuluttajan foorumi: Ihmiset tavaravuorten takana
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

126. Globaalin kuluttajan foorumi: Hylätyt esineet
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

127. Globaalin kuluttajan foorumi: Ostaako..?
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

128. Globaalin kuluttajan foorumi: ..vai eikö ostaa?
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

129. Globaalin kuluttajan foorumi: Monta tapaa vaikuttaa
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

130. Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
https://ilmastokirjo.fi/

131. YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

132. Suomen UNICEFin vesiopas
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/p.../Vesiopas/Vesiopas+kannet_ja_sisus.pdf

133. Kevätseuranta
http://www.kevatseuranta.fi/

134. Metsä mukaan kotiopetukseen
https://mailchi.mp/smy.fi/uutta-metsn-...DbGWuJ83Vx89FGebS0Rh2OUhB15Ecg9bW7QBbc

135. Metsäsuhdetesti
http://metsasuhdetesti.fi/

136. Academia Karanterium
https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/academia-karanterium/

137. Metsän aarre
https://mieli.fi/fi/pelit-ja-teht%C3%A...C3%A4n-aarre-luontoretkimalli-lapsille

138. Merkilliset maaperäeläimet -tietovisa
https://cutt.ly/0yQE4qJ

139. Merkilliset maaperäeläimet -kuvavisa
https://cutt.ly/7yQE15v

140. Maaperäeläinten määrityskaava
https://www.luomus.fi/sites/default/fi...iles/maaperaelainten_maarityskaava.pdf

141. Maaperässä kuhisee -tiedeprojekti biologian opetukseen
https://www.luomus.fi/fi/maaperassakuhisee

142. Kevätbingo
http://media.vapr.fi/content/uploads/2020/04/kevatbingo_lumu_20.pdf

143. Suomen lasten metsäretkipäivää vietetään toukokuussa!
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/

144. Poluttamo pelittää– pelillisyys digipoluilla
https://poluttamo.files.wordpress.com/2019/02/poluttamo-pelittacc88acc88-1.pdf

145. Operaatio Tuvalu
http://ilmasto.org/ilmari-ilmastokasva...elma-ilmastonmuutoksesta-lapsille.html

146. Kuinka käsitellä maailman ongelmia? Traagisuus ja toivo ympäristökasvatuksessa
https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/65801/26624

147. Ruokatieto, opettajien materiaali
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/opettajien-materiaali

148. Miten puhua lapselle koronaviruksesta? 8 vinkkiä
https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/

149. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...TOMetsa%CC%88kuntorataAakkosetFIEN.pdf

150. Perhosbaari ja perhosystävällinen puutarha
https://indd.adobe.com/view/65b23a50-7ce9-4206-8d6d-3f8d5da480e2

151. Ilmoita ryhmäsi Ulkoluokkapäivään ja Metsäretkipäivään toukokuussa!
https://ulkoluokkapaiva.org/

152. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

153. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

154. LYKE-verkoston rastipolku
https://www.luontokoulut.fi/rastipolku2020

155. Luontovisa
https://forms.office.com/Pages/Respons...pUNjAyT09JSUlBSUhKMkFGRVlNNUpYOThJWS4u

156. Muurahaisten luontopolku
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/muurahaisten-luontopolku/

157. Luonto-Lauran etätehtäviä alakoululaisille
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontoetatehtavia-alakoululaisille/

158. Tietovisa kevätseurannan lajeista
https://forms.office.com/Pages/Respons...pUQVU1SElPTVVIOUVPQUdEWE1ZWEFJRk1PQy4u

159. Tehtäviä koululaisille elektroniikkajäte- ja kiertotalousaiheista
https://aware-eit.eu/education-material/

160. 100 ideaa tiedepainotteisille leireille
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/100-ideaa-tiedepainotteisille-leireille/

161. Päiväperhostoukkien kasvatusopas
https://indd.adobe.com/view/243e1b9f-e...CPTxX_S5uwuHmEheJ9UBJ1pnJA3UKdiYXmknkI

162. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

163. Vastuulliset vaatteet
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis.../vierailukaynnit/vastuulliset_vaatteet

164. Lintujen pesinnän merkit -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

165. Lintubingo: pesinnän merkit / Fågelbingo: tecken på häckning
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-retkibingo.pdf

166. Luonto kutsuu seikkailuun - tekemistä luontoretkelle
https://wwf.fi/app/uploads/h/2/2/obxw2...to%20kutsuu%20seikkailuun%20-vihko.pdf

167. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

168. Itämerisuunnistus Pandan polku
https://wwf.fi/mediabank/9738.pdf

169. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

170. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

171. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

172. Naturewatch metsässä
https://wwf.fi/app/uploads/j/n/u/eztia2be2vn3eq2atjv356c/nw_metsassa_a_a4.pdf

173. Naturewatch kaupunkiluonnossa (yläkoulu)
https://wwf.fi/app/uploads/l/j/n/tcqtd...alaei34wse/nw_kaupunkiluonnossa_y6.pdf

174. Naturewatch Järven rannalla
https://wwf.fi/app/uploads/3/6/a/r2v7e...mon6c36mp7s3b/nw_jarven-rannalla_a.pdf

175. Naturewatch Suolla
https://wwf.fi/app/uploads/p/2/4/u2nod....pdf?filename=Naturewatch%20Suolla.pdf

176. Pihan monimuotoisuusselvitys mobiilisti
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ihan-monimuotoisuusselvitys-mobiilisti

177. Wanhaa sanastoa -kuvavisa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/wanhaa-sanastoa-kuvavisa/

178. Kotileikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kotileikki/

179. Tuhannen taalan tirppavisa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tuhannen-taalan-tirppavisa/

180. Pilvien tunnistus
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/pilvien-tunnistus/

181. Jänispeli
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/janispeli/

182. Omistusmuodot
https://youtu.be/Va3QIr69H2g

183. Vesipisarataide
https://youtu.be/4z6jTAl9fLE

184. Tavutus
https://youtu.be/mIHvp6_Q-o4

185. Vesitutkimuksia, kellunta
https://youtu.be/dzZVIh8Ko50

186. Laskusatu
https://youtu.be/eZg09syojvo

187. Pihabingo
https://youtu.be/mc3c7E_dkOg

188. Metrin arviointi, mittaus
https://youtu.be/x-5F28Tygoo

189. Vesitutkimuksia, mittaus
https://youtu.be/OEl964EGOHQ

190. Lehtipuujumppa
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/lehtipuujumppa/

191. Koululaisten siivoustalkoot
https://padlet.com/ymparistokasvatus/siivoustalkoot

192. Suomen hyönteislahkojen tunnistusopas
https://cdn.laji.fi/files/guides/Suome..._Lahkojen_tunnistusopas_sivuittain.pdf

193. Mehiläistarhurin tarina
https://www.lyfta.com/etaopiskelu-malten-tarina

194. Pihareppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/pihareppu

195. Etä­ope­tus­ta hel­pot­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja: vir­tu­aa­li­met­sä, ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vät ja tut­ki­ja­vi­deot
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kou...SlspHogKRiHCYqadqqAraoaFfz2d5wmfbtVaX4

196. Kieli keskellä suuta
https://www.youtube.com/watch?v=qnmqaxfC9ac

197. Sisilisko katkaisee hännän
https://www.youtube.com/watch?v=jEcXtQdAEbg

198. Lintujen euroviisut
https://drive.google.com/open?id=1zCPx__JV0DmggJL5BYpQyPgvfFeEbssE

199. Puiden jäkälät
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/puiden-jakalat/

200. Jänikset ja talvikarva
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/janikset-ja-talvikarva/

201. Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuvisa/

202. Lintubingo 5 x 5 / Fågelbingo
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-lintubingo.pdf

203. Lintuohjelmaa lapsille: leikkejä, tutkimuksia, askartelua
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintuohjelmaa-lapsille/

204. Lintukortit / Fågelkort
https://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

205. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

206. Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin
https://www.valonia.fi/materiaali/multaa-ja-mukuloita/

207. Oma koti kullan kallis! Infoa pölyttäjistä sekä ötökkähotellien rakentamisesta
https://indd.adobe.com/view/773d4c73-9...PigEANVTLslTXAKJmIidmFB0huT8TpGVkBD6nw

208. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...nmuutoksen-vaikutukset-suomen-luontoon

209. Luonto lautasella - etäopiskelumateriaalia ruoan ympäristövaikutuksista
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ateriaali-ruuan-ymparistovaikutuksista

210. Etäopiskelutehtäviä luonnon monimuotoisuudesta
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...elutehtavia-luonnon-monimuotoisuudesta

211. KevätEtsivä-visa
https://cutt.ly/wtL42nz

212. Luontotaulu
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontotaide-kehystehtava/

213. Ötököitä luonnonmateriaaleista
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/otokoita-luonnonmateriaaleista-2/

214. Miniluontopolku
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/miniluontopolku/

215. Kevätseurantakiikarit ja kaukoputki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kevatseurantakiikarit-ja-kaukoputki/

216. Fotosynteesipeli
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/fotosynteesipeli/

217. Hiilijalanjälki hallintaan
http://www.hinku-foorumi.fi/

218. Qr-koodi -luontotehtävä
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/qr-koodi-luontotehtava/

219. Metsämatikka: Tavoiteluku-peli
https://youtu.be/xWhrfG4wTyU

220. Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit
https://haltia.com/fi/luontokoulu/omat...e-luontoretkelle/etaopetusmateriaalit/

221. Talvibingo
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoil.../talvibingo-a4-tulostettava-versio.pdf

222. Luontobingo
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoil...obingo-a4-versio-srgb-tulostettava.pdf

223. Hyvän mielen metsäkävelyt
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvi...v%C3%A4n-mielen-mets%C3%A4k%C3%A4velyt

224. Metsämatikka: Rakennusmestari-peli
https://youtu.be/AnUabRQOT_Y

225. Bussibingo
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/bussibingo/

226. Metsämatikka: Kivet-peli
https://youtu.be/y86Naqf_C24

227. Metsämatikka: 21-peli
https://youtu.be/ouqkf9r6IgQ

228. Metsämatikka: Geometria ja tasokuviot
https://youtu.be/T0S7LsmGrL4

229. Metsämatikka: Käen muna-peli
https://youtu.be/yqzrVWvfDkI

230. Metsämatikka: Viiden voimalla laskeminen
https://youtu.be/yA4xgFo_zxs

231. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

232. Laho metsä on elämys
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kest...tapa/askelia-eteenpain/luontokasvatus/

233. Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen
https://openruokaopas.fi/biologian-ja-...BtoezPJydEUeM_9NEJOODif6m_XaYxQVLsp5qo

234. Lasten ympäristöopas
https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/lasten-ymparisto-opas.pdf

235. Tunnista lintu - opas aloittelijoille
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/...37itcJ2rS5SYc_0fP1-zFVCN-RyE85hz6MYev4

236. Kuinka hyvin tunnistat lintuja? Yle luonnon lintutesti
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/...ntuja-testaa-yle-luonnon-lintutestissa

237. Retkikartta.fi -palvelu
https://www.retkikartta.fi/?lang=fi&fb...J6onZt_8LL5bBuThsk_glwQDAChs48OwRwc2Wg

238. Arvokas metsämme - dokumentti
https://vimeo.com/372355470?fbclid=IwA...Agi9NzTixDRMdJSjqA54Zwd1Aji8IKWxfn8okI

239. Pinkka: Lajintuntemuksen oppimisympäristö
https://fmnh-ws-prod.it.helsinki.fi/pi...yjo7hPmcFgI7KNqxE3p6nlqgVZ7iSkM38AwA#/

240. BiGe-materiaaleja etäopetukseen
https://docs.google.com/document/d/1fv...o--vaoomdo_zyGZXqlojiwVl3WdeYka3AsxdPs

241. Palloässät - Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista alakoulun etäopetukseen
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...tavoitteista?v_6849=30393&v_6864=30388

242. Koulua kotona - lasten ja perheiden ulkoiluvinkit
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...eiden-ulkoiluvinkit/koulua-kotona.html

243. Ulos oppimaan - vinkkejä alakouluun
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...ja-perheiden-ulkoiluvinkit/koulut.html

244. Liikkeelle luontoon - 30 vinkkiä perheiden ulkoiluun
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...ulkoiluvinkit/liikkeelle-luontoon.html

245. Hyvinvointia luonnosta Metsämielen avulla
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...den-ulkoiluvinkit/oma-hyvinvointi.html

246. Lasten ja perheiden ulkoiluvinkit
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...lasten-ja-perheiden-ulkoiluvinkit.html

247. Salapoliisitehtävä: koivu ja mänty
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salapoliisitehtava-koivu-ja-manty/

248. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon -sivustoon liittyviä tehtäviä
https://wwf.fi/app/uploads/l/0/w/m1xg3...%20vaikutukset%20Suomen%20luontoon.pdf

249. Yhdyssanat
https://youtu.be/WGvm7D8b6Lk

250. Ääni-CD
https://youtu.be/dyRjGYfAGRM

251. Kevään merkit_silmut
https://youtu.be/Y3fuQ09DfF0

252. Kevään merkit_lintujen äänet
https://youtu.be/pZOyeCg7zEI

253. Kuntosali
https://youtu.be/irfNamZS0Dg

254. Kevätbingo 4x4
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kevatbingo-4x4/

255. Kevätbingo 3x3
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kevatbingo-3x3/

256. Bingo kevään ja kesän otuksista
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/bingo-kevaisista-otuksista/

257. Kimalaisen kevätkasvibingo
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kimalaisen-kevatkasvibingo/

258. Viisi tapaa pelastaa pörriäinen! Valitse omasi ja merkkaa tekosi!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...iainen-valitse-omasi-ja-merkkaa-tekosi

259. Metsiemme pistiäisiä
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...set/metsiemme-pistiaisia-opasvihko.pdf

260. Yle Areena: Sisältöjä etäopiskeluun
https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/57-6...MTeDCuLmBqvWYPuSM4be5cdY&t=suositellut

261. 10 vinkkiä kotiopiskeluun
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...kemaan-muuta-10-vinkkia-kotiopiskeluun

262. Tiedonjyvä -ohjelmasarja
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/13/nain-teet-tiedonjyvan-kokeet-kotona

263. Vieraile virtuaalimuseoissa
https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa

264. Evoluutioretki lähimetsään
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/evoluutioretki-lahimetsaan/

265. Pölytys, pölyttäjät ja ruoan tuotanto
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2015/02/YTF-2_2016.pdf

266. Pölyttäjien määrä on romahtanut – ja siitä voi tulla ihmiskunnan kohtalonkysymys
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...-voi-tulla-ihmiskunnan-kohtalonkysymys

267. Tee pörriäisille paratiisi: Tässä 8+101 pölyttäjäkasvia, joista on iloa myös ihmiselle.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...i-puutarhastasi-porriaisten-paratiisin

268. Ryhdy hotellinpitäjäksi! Näin rakennat hyönteishotellin kotipihaan!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/...n-rakennat-hyonteishotellin-kotipihaan

269. Tikkujalkaiset
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tikkujalkaiset/

270. Hämähäkki-sokkoleikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/8824/

271. Lajitteluviesti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/lajitteluviesti/

272. Aarrearkku ja monimuotoisuus
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aarrearkku-ja-monimuotoisuus/

273. Ulkoilijan etiketti - näin liikut vastuullisesti pandemian aikana
https://www.suomenlatu.fi/media/vaikut...iketti-pandemiassa-a3-tulostettava.pdf

274. Pelasta pörriäinen
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/pelasta-porriainen

275. Luontokoodi
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontokoodi/

276. Tunnetaidot - lasten ja perheiden ulkoiluvinkit
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...rheiden-ulkoiluvinkit/tunnetaidot.html

277. Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

278. Toivoa ja toimintaa -hanke tarjoaa välineitä myös koronakriisiin
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...k2t1RT5I-dejs_7qw-Antd3TxPzRtdI-T3eHvc

279. Huoltajan selviytymisopas koronaviruskaranteeniin ja kotiopetukseen
https://www.lskl.fi/blogi/huoltajan-se...nTE8WfNvXevypzEVUGN_lQ1aXdlZDmGGadJf_c

280. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_ylaluokat_FI-web.pdf

281. Veeti-kuutin vuosi -satuvihkonen lapsille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Veeti-kuutin_vuosi_2020_FI_web.pdf

282. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite alakoululaisille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_alaluokat_FI-web.pdf

283. Lentoliikenne ja ilmastonmuutos
https://ilmailumuseo.fi/verkkoaineistot/

284. Animaatioita kiertotaloudesta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrcNaHrhIAN7H1iBBuXVZ3UFUl0vcV7I

285. Hukkataloudesta kiertotalouteen
https://bisneskurssit.fi/kiertotalous/

286. Suomen lajitietokeskus
https://laji.fi/

287. Marine species of the Northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/lano-0028-artbok-hi.pdf

288. Introduction to marine species of the northern Bothnian Bay
https://seamboth.files.wordpress.com/2...ecies-of-the-northern-bothnian-bay.pdf

289. SEAmBOTH-blogs
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/02/seamboth_blogs_blogit.pdf

290. Perämeren vesikasvio
https://seamboth.files.wordpress.com/2.../seamboth_a5_0220_saavutettava2131.pdf

291. Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla
https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

292. Opetushallituksen ohjeita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle koronatilanteen käsittelyyn lasten kanssa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/ohj...kilostolle-koronatilanteen-kasittelyyn

293. Opetushallituksen ohjeita opettajille koronatilanteen käsittelyyn oppilaiden/opiskelijoiden kanssa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/ohj...yn-oppilaiden-ja-opiskelijoiden-kanssa

294. Lapset puhuvat koronasta, mitä aikuinen voi tehdä?
https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvat-koronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/

295. Earth Hour -verkkosivusto
https://wwf.fi/earthhour/

296. Ilmasto-opetusvinkit varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
https://wwf.fi/app/uploads/3/f/v/2yu47...skasvatukseen%20ja%20esiopetukseen.pdf

297. Matka luonnon monimuotoisuuteen -kuunnelma
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...4490ac67c683e90&swpmtxnonce=70d822fa3b

298. Earth Hour -aamunavaus
https://wwf.fi/app/uploads/9/r/v/qeakm...3A%20Tarinat%20ilmastonmuutoksesta.pdf

299. Earth Hour -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/2/r/b/4w7qu...th%20Hour%20-esitys%20oppitunnille.pdf

300. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/app/uploads/e/m/h/z8xu1...teht%C3%A4vi%C3%A4%20oppitunneille.pdf

301. Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407

302. Ilmastonmuutos on pirullinen ongelma -video
https://www.youtube.com/watch?v=I_oHyCGkRTA&t=44s

303. Kemikalisaatio -video
https://www.youtube.com/watch?v=d_ZlhQvKtvA

304. Energiapolitiikka -video
https://www.youtube.com/watch?v=Ysgw1rSPrrI&t=2s

305. Mikromuovit ympäristön saastuttajina - video
https://www.youtube.com/watch?v=KxTdG_Xvx6c&t=14s

306. Maaperän kemia -video
https://www.youtube.com/watch?v=WTlmvaeb0ak&t=2s

307. Pienhiukkaset ilmakehässä
https://www.youtube.com/watch?v=AU2MkJU83d0

308. Merien kemia ja korallit -video
https://www.youtube.com/watch?v=rmnXpho27cw

309. Afrikan tähti pihapelinä – pedagoginen pihapeli
https://www.suomenlatu.fi/media/yhdist...fWhHJ9OrLjzNTXAM5ZwBM_h0XXmA-eOHbXgeMg

310. Maaperä on tärkeä luonnonvara -video
https://www.youtube.com/watch?v=MG8BRtsycj8  

311. Tulostettava juliste maaperäeliöistä
https://openruokaopas.fi/wp-content/up...-Maaper%C3%A4eli%C3%B6t-juliste-A4.pdf

312. Maaperäsanasto
https://openruokaopas.fi/10-sanaa-maaperasta/

313. KOULU MIELENOSOITUKSESSA – Vinkkejä ja ohjeita osallistuville ja ei-osallistuville
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

314. Näin kumoat kummallisia väitteitä ilmastolakoista
https://toivoajatoimintaa.fi/nain-kumoat-kummallisia-vaitteita-ilmastolakoista/

315. Yle.fi päivittyvä sivusto ilmastonmuutokseen liittyvistä ajankohtaisista asioista
https://yle.fi/aihe/termi/yle/18-189

316. Vesieläinten tutkimista ja digikuvausta
https://www.luontokoulut.fi/download/e...LAINTEN-TUTKIMISTA-JA-DIGIKUVAUSTA.pdf

317. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/Ihminen-ja-vesi.pdf

318. Veden laadun tutkimukset
https://www.luontokoulut.fi/download/e...teriaalit/VEDEN-LAADUN-TUTKIMUKSET.pdf

319. Vesilinnut
https://www.luontokoulut.fi/download/ekopaku_mappa-materiaalit/VESILINNUT.pdf

320. Vesieliöiden ravintoverkko
https://www.luontokoulut.fi/download/e...riaalit/VESIELIOIDEN-RAVINTOVERKKO.pdf

321. Vesien selkärangattomat
https://www.luontokoulut.fi/download/e...eriaalit/VESIEN-SELKARANGATTOMAT-2.pdf

322. Veden eliöihin liittyvää opetusmateriaalia
https://www.luontokoulut.fi/download/e...-opetuksen-suunnittelua-Ekopakussa.pdf

323. Lumi-tutkimus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/LUMITUTKIMUKSIA.pdf

324. Digitekniikka apuna metsätyyppien opetuksessa
https://www.luontokoulut.fi/download/e.../opetussuunnitelma-vedos3-verkkoon.pdf

325. Opettajalle; mielenosoitus oppimisympäristönä
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/korsovalittaa/opettajalle/mielenosoitus

326. Syitä monimuotoisuuden suojeluun -taulut
https://wwf.fi/app/uploads/2/n/l/32gcw...muotoisuuden%20suojeluun%20-taulut.pdf

327. Ilmastot@komo
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/

328. Riskien keskellä | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-30204/state-jurdimbseiwe6mi/front-page

329. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

330. Sodassakin on säännöt | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28857/state-jurdembteiwe6mi/front-page

331. 10 faktaa maaperästä -video
https://www.youtube.com/watch?v=cljeCBpqWRw&feature=youtu.be

332. Maaperä on ympäristöongelma ja ratkaisu -video
https://www.youtube.com/watch?v=rrCeQnDw22E&feature=youtu.be

333. Mitä multa on? -video
https://www.youtube.com/watch?v=yzSCL5CCSp4&feature=youtu.be

334. Maaperän sankarit - Opi ja opeta maaperästä!
https://openruokaopas.fi/maaperansankarit/

335. Tunnetehtäviä ympäristö- ja globaalikasvatukseen
https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia/

336. Ilmastokasvatus ja tunteet - Ympäristötunteiden käsittely kasvatuksessa ja opetuksessa
https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/

337. Opettajien ruokakoulutusten antia - tietoa ja tehtäviä opetuskäyttöön
https://openruokaopas.fi/open-ruokakoulutusten-antia/

338. Sarvissa sen salaisuus; mistä erottaa metsäpeuran ja poron?
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-cont...ds/2019/11/mets%C3%A4peuran-sarvet.pdf

339. Pihabongaus kouluille
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/pihabongaus-koulussa/

340. Siemenestä kompostiin – ruoan elinkaari
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

341. Saa syödä -sivusto
http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa

342. Kestävä liikkuminen
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kulkuri/hanke/opettajalle-ja-kasvattajalle/

343. Kestävän kehityksen tavoitekortit (Agenda 2030)
https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit

344. Radikaali toivo -valinnaisaine
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/...ttajalle/radikaali-toivo-valinnaisaine

345. Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumus
https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

346. Mikä meitä estää toimimasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
https://www.sitra.fi/artikkelit/mika-m...sta-ilmastonmuutoksen-hillitsemiseksi/

347. Olipa kerran planeetta Maa, toiminnallinen satu
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-cont...2018/02/Olipa-kerran-planeetta-maa.pdf

348. Mahdollinen maailma -ilmastoseikkailupeli
https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/ilmastopeli/

349. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

350. Ilmastonmuutos ja konfliktit
http://ahtisaaripaiva.fi/osallistu/opetusmateriaalit/ilmasto-ja-konfliktit/

351. Materiaalipaketti koulujen ilmastotekoon
https://plan.fi/koulujen-ilmastoteko#materiaalit

352. Maailma lautasella -ruokaopas
https://wwf.fi/app/uploads/7/b/2/6tfzy...zoimdn6jce/ruokavihko_valmis_pieni.pdf

353. WWF:n ruokaopas
https://wwf.fi/ruokaopas/syo-ymparistoystavallisesti/

354. Pallon parasta ruokaa. Vinkkejä ruuasta sinun ja maapallon parhaaksi
https://wwf.fi/app/uploads/d/t/5/3i5cd...gh/wwf_a6_ruokamateriaali_2013_web.pdf

355. Ihan pihalla -hankkeessa syntyneet opintokokonaisuudet
https://www.ihan-pihalla.com/hankkeessa-syntyneet-oppitunnit

356. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

357. Ilmastotoimet - lautapeli
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_fi.pdf

358. Meidän planeettamme, meidän tulevaisuutemme. Yhdessä ilmastonmuutosta torjumaan
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_fi.pdf

359. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli
https://www.oph.fi/sites/default/files...ments/kasvatus-5-2017-tolppanen-ym.pdf

360. Luovasti luonnonvaroista
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista

361. Open työkalupakki ilmastokasvatukseen
https://ilmastokirjo.fi/open-tyokalupakki/

362. Innostavia ilmastotekoja
https://ilmastokirjo.fi/innostavia-ilmastotekoja/

363. Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin

364. Toivoa ja toimintaa
https://toivoajatoimintaa.fi/

365. Osallistu #itämeridinner -haasteeseen ja voita Peltsin ja Tomin kokkaama illallinen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/...een-ja-voita-peltsin-ja-tomin-kokkaama

366. Fakta om: Ån
https://www.naturstigen.fi/fakta-om-an/

367. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli - video
https://youtu.be/Yo1cIzwpMmQ

368. Veden kiertokulku juliste
https://www.usgs.gov/special-topic/wat...er_objects=0#qt-science_center_objects

369. Luonnossa kotonaan -esittely
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/luonnossa-kotonaan.html

370. Ekologiset kompensaatiot kannattaa ottaa käyttöön luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. SYKE Policy Brief.
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaist...cy_Brief_Ekologiset_kompensaati(52864)

371. Parhaat Luonto ja Ympäristö -aiheiset StarT -projektit
https://suomi.luma.fi/materiaalit/

372. Bongaa linnunrata
https://www.pimeataivas.fi/bongaalinnunrata/

373. Ympäristökasvatus draamapedagogiikan keinoin
https://www.villaelba.fi/content/uploa...-st%C3%A4rka-milj%C3%B6medvetenhet.pdf

374. Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena
http://archinfo.fi/2017/04/arkkitehtuu...skokonaisuutena-hameenlinnan-lyseossa/

375. Suomen leirikouluyhdistyksen nettisivut - apupaketti leirikouluun lähtijälle
https://www.leirikoululahettilas.fi/fi

376. Pukeutumisohjeita
https://www.luontokoulut.fi/sisaiset/pukeutumisohjeita/

377. Metsiemme kääpiä- opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...ihkoset/metsiemme-kaapia-opasvihko.pdf

378. Metsiemme kovakuoriaisia - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...svihkoset/metsiemme-kovakuoriaisia.pdf

379. Suomen sudenkorennot
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...metsiemme-sudenkorentoja-opasvihko.pdf

380. Metsiemme linnut - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-ja-opasvihkoset/metsiemme-lintuja.pdf

381. Metsiemme sammaleita - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-opasvihkoset/metsiemme-sammaleita.pdf

382. Suomen päiväperhoset - juliste
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-opasvihkoset/upm-perhosjuliste-a4.pdf

383. Puunsyöjät
https://smy.fi/materiaali/puunsyojat/

384. Mitä lepakot syövät + mobilen ohje
https://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakkomobile_fi.pdf

385. Lepakko-origami
https://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakko_origami_A4_fi_se_en.pdf

386. Nuorten ekotiimi: osio 7 - Harkitut harrastukset
http://ekotiimi.demo2.xetnet.com/wp-co...17/09/07_harkitut_harrastukset-net.pdf

387. Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...Kulttuuri-identiteetti_ja_kasvatus.pdf

388. Oppitunti skeittipuistossa
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/oppitunti-skeittipuistossa/

389. Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...nt/uploads/2015/04/MP_julkaisu_web.pdf

390. Kunnon kulttuuriympäristöt
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf

391. Ulkopelejä ja -leikkejä
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/pelakuu-liiku-ja-leiki/

392. Kasva ja opi puutarhassa- Kumpulan koulukasvitarhan lasten & nuorten vapaa-ajan toiminnan suunnitelma
http://pops.fi/wp-content/uploads/2015/10/Kasva_ja_opi_puutarhassa.pdf

393. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

394. Lamppukoulu
https://lampputieto.fi/lamppukoulu/

395. Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opas
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/katso_kaleidoskooppiin.pdf

396. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

397. Lapsiperheen ympäristöopas
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/lapsiperheen-ymparistoopas_web.pdf

398. Ympäristövastuullinen arki: ohjaajan opas ja keskusteluaineisto lapsiperheille
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/ymp-ohjaajan-opas_mll.pdf

399. Maahanmuuttajan ympäristöopas sekä Tampere-liite
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/mamu-suomi.pdf

400. Kylätalot kuntoon-opas
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/kylatalo-kuntoon-opas_web.pdf

401. Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille - Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen
https://www.sitra.fi/julkaisut/luonnosta-hyvinvointia-lapsille-ja-nuorille/

402. Yhteinen käsitys. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto.
https://docplayer.fi/2948768-Yhteinen-...-koulutuksen-sanasto-ja-kaytannot.html

403. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

404. Ilmastoneuvottelut yläkoulussa
https://www.sll.fi/2019/03/27/ylakoulu...uvottelutaitoja-ilmastoneuvotteluissa/

405. Keke päiväkodissa-sivusto
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

406. Eväitä elämään lähiluonnosta -toimintatuokiovihkonen
https://docplayer.fi/19408519-Toiminta...lle-toteutettavaksi-lahiluonnossa.html

407. Haapapuun seuralaiset
https://wwf.fi/app/uploads/c/g/5/j016l...papuun%20seuralaiset%20-lajikortit.pdf

408. Vuosisata metsässä -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/6/e/s/g4rqj...%20mets%C3%A4ss%C3%A4%20-%20esitys.pdf

409. Vuoden aurinkoisimmat yhtälöt
https://wwf.fi/app/uploads/v/r/f/4pjmc...aurinkoisimmat%20yht%C3%A4l%C3%B6t.pdf

410. Kaiken maailman eväät -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/h/e/o/cvkf5...3%A4%C3%A4t%20-oppitunnin%20esitys.pdf

411. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

412. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

413. Vinkkejä ilmastotunteiden käsittelyyn
https://ekoahdistus.blogspot.com/2019/...keja-ilmastotunteiden-kasittelyyn.html

414. Allt om årstiderna: Vintern
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-vintern/

415. Allt om årstiderna: Hösten
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-hosten/

416. Allt om årstiderna: Våren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-varen/

417. Allt om årstiderna: Sommaren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-sommaren/

418. Vuodenajat: Kevät
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

419. Vuodenajat: Syksy
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

420. Vuodenajat: Kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

421. Talvimetsässä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

422. Metsän hämärässä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

423. Marssikaa! Hämähäkit
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

424. Kuka linnassa asuu?
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

425. Kiikarissa luonto: Järvet
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

426. Silkkiuikun kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

427. Metsän uumenissa
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

428. Den rosa skogen
https://www.naturstigen.fi/den-rosa-skogen/

429. Artboken - Lajikirja
https://www.naturstigen.fi/artboken-lajikirja/

430. Tiedepaukku: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisiin alueisiin?
https://www.youtube.com/watch?v=ZCESZIiXmyo&feature=youtu.be

431. Ihmeelliset eläimet 1: Käveleminen, lentäminen ja uiminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

432. Ihmeelliset eläimet 2: Näkeminen, kuuleminen ja haisteleminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

433. Tarinoita muuttuvalta planeetalta
https://wwf.fi/app/uploads/i/n/n/okaic...p4n7v7nejkdkc/tarinakokoelma_suomi.pdf

434. Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti
https://wwf.fi/app/uploads/w/s/a/yvf4w...arinakokoelma_tehtavapaketti_suomi.pdf

435. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: -esitys
https://wwf.fi/app/uploads/v/q/e/b32az...maa-muuttaa-syoemaellae_wwf-raisio.pdf

436. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

437. 10 myyttiä aurinkoenergiasta
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicu...ajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf

438. Riittääkö virtaa? -sarjakuvat
https://wwf.fi/app/uploads/l/p/q/gnrxd...tekstittoemaet_ja_tekstilliseta4_b.pdf

439. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Harjoituksia vastuullisen ruokailun käsittelyyn
https://wwf.fi/app/uploads/y/i/v/yqogz...a-vastuullinen-ruokailu_wwf_raisio.pdf

440. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ruoka-annos-harjoitus
https://wwf.fi/app/uploads/7/6/r/ekfzp...-etsimaessae-harjoitus_-wwf-raisio.pdf

441. Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ilmastoystävälliset reseptit
https://wwf.fi/app/uploads/o/s/p/jcrxe...ystaevaelliset-reseptit-raisio_wwf.pdf

442. Naturewatch Ostoksilla
https://wwf.fi/app/uploads/u/r/e/aeyp3ufhtrln5jeuwymud7a/nw_ostoksilla_a.pdf

443. Naturewatch Talvella
https://wwf.fi/app/uploads/3/a/6/txqhtkzdi7e5lqullkiw6ha/nw_talvi_a.pdf

444. Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/u/oq3na...pxqem/ilmastonmuutos-monialaisesti.pdf

445. Lintupiirustustaulukko
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...nts/LUONTOPiirustustaulukko_Linnut.pdf

446. Metsän monimuotoisuuskartoitus
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...Mets%C3%A4nMonimuotoisuusKartoitus.pdf

447. Luontotutkijan kesävihko
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...ents/LUONTOTUTKIJAN_KES%C3%84VIHKO.pdf

448. Bussioppitunti
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/PerusopetusSite/Documents/BussiOppitunti.pdf

449. Ilmastonmuutos - monialainen oppimiskokonaisuus
https://wwf.fi/opettajille/monialaiset-oppimiskokonaisuudet/

450. Vesijärvi - tietoa ja ideoita lähijärveen tutustumiseksi
https://www.vesijarvi.fi/info/

451. Pelillinen: perusopetukseen suunnattu opas opetuksen pelillistämisestä
https://pelillinen.systime.dk/

452. Koodiaapinen - Opettajan opas koodaukseen koulussa
http://koodiaapinen.fi/

453. Paikkatietopelaamisen pelialustoja
https://sites.google.com/site/paikkatietopelit/pelialustat

454. Mobiilisti maailmaan - opi ja pelaa kartalla
https://sites.google.com/site/kartallaoppien/malleja-opetukseen/linkkejae

455. Vapaita avoimen lähdekoodin ohjelmia
http://viikonvalo.fi/kaikki_valot/

456. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

457. Kyläsuunnistus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...les/attachment/kylasuunnistus_kyna.pdf

458. Ilmastoratkaisut - ajankohtaista
https://www.sitra.fi/aiheet/ilmastoratkaisut/#ajankohtaista

459. 8 + 1 tapaa osallistua ilmastolakkoon
https://www.sitra.fi/blogit/kahdeksan-plus-yksi-tapaa-osallistua-ilmastolakkoon/

460. Oivalla opsista
https://feesuomi.fi/verkkolehti/oivalla-opsista/

461. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

462. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

463. Itämeren vieraslajit
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/07/...vieraslajeja-valta-niiden-levittamista

464. Katso millaisia ovat Itämeren ihmeelliset meduusat
https://areena.yle.fi/1-2024870

465. Kuuntele kuinka ihmeellinen Itämeri on
https://areena.yle.fi/1-4523309

466. Kuuntele eri ihmisten kokemuksia Itämerestä, haastattelijana Mikko Peltsi Peltola
https://areena.yle.fi/1-50175099

467. Kuuntele miten Itämeren aallot syntyvät
https://areena.yle.fi/1-4586534

468. Katso miten tutkijat suojelevat haahkoja.
https://areena.yle.fi/1-50002797

469. Katso millainen on meren kevät, merta ihastellessa siivotaan myös rantoja.
https://areena.yle.fi/1-4241928

470. Katso miten koskia kunnostetaan vaelluskaloille, miten taimenet matkaavat kutemaan jokiin.
https://areena.yle.fi/1-4241927

471. Testaa tunnistatko kalalajimme
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/...ehka-sittenkin-tanssiva-skitari-testaa

472. Testaa miten hyvin tunnet hauen ja kuhan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/...en-hyvin-tunnet-arvostetut-petokalamme

473. Viisi ihmistä kertoo, miksi hauki ansaitsee arvostuksemme
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/...llinen-peto-joka-syo-sarkikaloja-viisi

474. Näin voit itse vähentää merien roskaantumista
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/04/...it-itse-vahentaa-merien-roskaantumista

475. Korvameduusan "korva" onkin sukurauhanen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/19/korvameduusan-korva-onkin-sukurauhanen

476. Katso miltä näyttää Itämeri sukelluskalastajan silmin
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/07/...laukaus-koe-itameri-sukelluskalastajan

477. Kutupaikkojen kunnostamisilla autetaan vaelluskaloja
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/...-uhkaavat-kalojamme-nyt-on-aika-auttaa

478. Näitä kaloja kannattaa syödä ympäristön kannalta
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/12/...-sarki-hauki-tai-harkasimpun-mati-ovat

479. Lohen paluu kutemaan synnyinjokeensa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...istin-avulla-lisaantymisvietti-saa-sen

480. Lohen matka Itämerellä hienojen kuvien ja videoiden kera
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...-jota-uhkaavat-vain-ihmiset-ja-hylkeet

481. Itämeren ainutlaatuiset elinympäristöt ja lajit
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/itameri

482. Järjestä luokkasi kanssa Itämeriystävällinen lounas joulukuussa!
https://drive.google.com/file/d/1L25r9...Ie4XJSMDAxDYGmLjSfiyU/view?usp=sharing

483. Lohen poikasen tarina kuoriutumisesta merelle muuttoon upeiden kuvien kera.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/...synnyinjokeensa-havinnyt-lohikanta-vie

484. Luonnon monimuotoisuus - mitä se on?
https://youtu.be/rWhG-sdKmwA

485. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

486. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

487. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

488. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

489. Lähdetään retkelle Itämeren rantaan!
https://satakolkyt.fi/130/wp-content/uploads/2019/07/SATAKOLKYT_vinkkivihko.pdf

490. VESIKRIISIESITE 2019
http://maanystavat.fi/sites/default/fi...sikriisi_esite_maan_ystavat_a5_web.pdf

491. Pieni opas ilmastokasvatukseen
https://vihrealippu.fi/wp-content/uploads/2019/09/ilmasto-opas_netti_v2.pdf

492. Palloässät – päiväkotien sankarit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...teriaalit/opetusmateriaalit/palloassat

493. Sademetsään samantien
https://vallilalainenvirtanen.blogspot.com/2019/08/sademetsaan-samantien.html

494. Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto
https://www.ymparisto.fi/meri

495. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

496. Itämeren vedenalaiset äänimaisemat
https://www.youtube.com/watch?v=H-JlhU...ptEHD6dpifFpoKanS2T7uhnlQ-Tg_pnANoUqEE

497. Kouluruokaa tulevaisuuteen - kuuden viikon ilmastoystävällinen ruokalista
http://www.tinyurl.com/kouluruoka2030/

498. Uutisjuttu: Amazonin hiilivarasto ei palaudu palojen jälkeen entiselleen – tässä viisi syytä, miksi sademetsän tuhot uhkaavat koko maailmaa
https://yle.fi/uutiset/3-10935321

499. Hyvien uutisten näyttely
https://wwf.fi/mediabank/12624.pdf

500. Global Meal -työpajojen taustamateriaali
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

501. Global Meal - Proteiini tofusta vai pekonista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

502. Global Meal - Suklaa. Reilua vai tavanomaista?
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

503. Global Meal - Maissista brändimuroksi
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

504. Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

505. Seikkailu lähimetsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...lu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

506. Vesiaiheinen oppitunti
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...esiaiheinen-oppitunti-tuokiokortti.pdf

507. Mysteeri lähiluonnossa
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...ri-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

508. Mestarit metsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...it-mets%C3%A4ss%C3%A4-tuokiokortti.pdf

509. Sähköinen vesiluontopolku
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont.../2019/07/Melontaretki-tuokiokortti.pdf

510. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://www.haltia.com/assets/Pdf-tied...ia-NaturOchMIljo-GetTheKidsOutside.jpg

511. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

512. Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen
https://openilmasto-opas.fi/ota-kaytto...ankkeen-tehtavat-ja-taustamateriaalit/

513. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

514. Kun koulu kannustaa mielenosoituksiin
https://hairikot.voima.fi/blogi/koulu-kannustaa-mielenosoituksiin/

515. Aistit ulkona
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aistit-ulkona/

516. Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa: herättelevä kalvosarja energiaköyhyydestä, energiansäästöstä, energiakeksinnöistä ja aurinkoenergiasta Suomessa ja Intiassa
http://sininumminen.fi/opettajalle_energian_perustarpeita_Suomessa_ja_Intiassa/

517. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

518. Kasveista sähköä -tutkimuspakkaus
https://www.tevella.fi/kasvatus-ja-ope...oo-ed-kasveista-sahkoa-tutkimuspakkaus

519. Luonnontutkimussetti vesitutkimuksiin
https://www.tevella.fi/kasvatus-ja-opetus/luonnontutkimussetti-vesitutkimuksiin

520. Oppilasmikroskooppi 40-400x LED
https://www.tevella.fi/kasvatus-ja-ope...skooppi-40-400-led-karkea-ja-hienotark

521. Opetussuunnitelmat ja ympäristökasvatus
https://www.luontokoulut.fi/ops2016/

522. Perusopetuksen opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus: ladattavia koosteita, vinkkejä ja materiaaleja
https://www.luontokoulut.fi/opetussuunnitelma-ja-kaytannon-vinkit/

523. Ulos - Ut - Out 2020 ulkona oppimisen suurtapahtuma Nurmeksessa 9.-11.6.2020
https://www.ulos2020.fi

524. Tiedekerho: sään havainnointi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

525. Tiimalasi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

526. Aurinkokello
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

527. Kosteusmittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

528. Käpypuntari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

529. Ilmanpaineen mittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

530. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

531. Tuulen voimakkuuden mittaus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

532. Tiedekerho: Mikrobiologia
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...naisuuksia_tiedekerhoon/mikrobiologiaa

533. Kasvualustan valmistaminen pieneliöille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

534. Viilin ja jogurtin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

535. Bakteerien siirrostus kasvatusalustalle - opettajan ohje
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

536. Ruuan käsittelyn vaikutus sen säilymiseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

537. Elintarvikkeiden lisäaineet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

538. Hiivasolujen käyminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

539. Pieniä tutkimuksia 6-9 -vuotiaille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...Pieniä_tutkimuksia_6_9_vuotiaille.pdf

540. Genetiikkaa tiedekerhossa
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...okonaisuuksia_tiedekerhoon/genetiikkaa

541. Tiedekerho: Ihmisen biologiaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

542. Malli aivoista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

543. Neuroni askartelupunoksesta
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

544. Neuroni helmistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

545. Mallinnetaan silmän toimintaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

546. Aistiharjoitus: löydä auton reitti
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

547. Miten lihakset toimivat?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

548. DNA-juoste
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

549. DNA –malli piippurassista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

550. DNA:n eristäminen posken limakalvon soluista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

551. DNA:n eristys kiivistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

552. DNAn kiertyminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

553. Mutaatio
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

554. Syljen entsyymien havaitseminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

555. Proteiini-malli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

556. Sentrifugin malli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

557. Geeli-elektroforeesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

558. Muovia maidosta
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

559. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

560. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

561. WWF:n Luontolive
https://luontolive.wwf.fi/

562. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

563. Tiedekerho, teemana metsä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/

564. Tutkitaan ilmiöitä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/

565. Muotoiloa! -opettajan opas muotoilukasvatukseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/muotoiloa.pdf

566. Aistien ruokamaailmaan! -opas kerhonohjaajalle
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...uokamaailmaan_opas_kerhonohaajalle.pdf

567. Lannoituksen vaikutus kasvin juuriin ja lehtiin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

568. Siementen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

569. Kelluvat hedelmät
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

570. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

571. Puiden mittausohjeita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

572. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

573. Maanäytteen pH:n määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

574. Peruskallion vaikutus maaperän happamuuteen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

575. Voiko siemen rikkoa kallion?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

576. Kasvikin hengittää
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

577. Lehden pinta-alan määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

578. Lehden pinnanmuotojen tarkastelua
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

579. Kasvien pintarakenteiden tutkiminen polymeerien avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

580. Puun kelluminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

581. Uusiopaperin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

582. Paperilaatujen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

583. Aurinkokuntamme etäisyydet
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

584. Tiedekerho: teemana avaruus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

585. Kuun vaiheiden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

586. Kaakaokraattereita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

587. Auringonpimennys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

588. Mitä auringonpilkut ovat?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

589. Auringon valon ja lämmön jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

590. Yhdistä planeetta ja kuu
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

591. Löytyykö meteoriitin pinnalta elämän merkkejä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

592. Rakennetaan kaukoputki
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

593. Sekoitetaan seoksia
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

594. Sokerisateenkaari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

595. Uppovaaka – areometri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

596. Uppoava öljy
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

597. Tiedekerho: Kemiaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

598. Punakaali indikaattorina
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

599. Aineiden happamuuden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

600. Hajoavat munat ja hajoavat hampaat
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

601. Happohyökkäys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

602. Missä elintarvikkeissa on tärkkelystä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

603. Pyörivä maito
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

604. Osmoosi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

605. Diffuusio
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

606. Millainen vesi vaahtoaa?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

607. Tiedekerho: Fysiikka
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

608. Kutistuva pullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

609. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

610. Termospullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

611. Paineen jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

612. Rakennetaan laskuvarjo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

613. Rakennetaan pintaliitäjä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

614. Rakennetaan helikopteri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

615. Rakennetaan lennokki
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

616. Matkustan ympäri maailmaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...rjo_teemakokonaisuus_maantiede_1-1.pdf

617. Tiedekerho: Maantieto
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

618. Lämpötilan vaikutus merivirtoihin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

619. Suolainen ja makea vesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

620. Miltä makea vesi maistuu?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

621. Puhdistetaan vettä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

622. Rakenna maanjäristyksen kestävä rakennus!
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

623. Stalaktiitit ja stalagmiitit
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

624. Värien arvoitus – salaisuuden jäljille kromatografian avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

625. Fysiikkaa biologian avulla (yläluokkien fysiikan ja biologian opetukseen)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/01/Fysiikkaa_biologian_avulla.pdf

626. Tartuntapeli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

627. Muistitehtäviä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

628. Tehdään pistekirjoitus-aakkoset
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

629. Solun rakenne mallin avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

630. Made in Metsä - yhdessä kohti Bioaikaa
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tien-paalla/bioaika/oppiminen/made-in-metsa/

631. 10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa
https://www.haltia.com/fi/luontokoulu/tyokalut-ymparistoasioista-puhumiseen/

632. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

633. Koulu kartalla
https://www.koulukartalla.fi/

634. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu

635. Kysymyksiä koululaisille Liminganlahdesta
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1838

636. Seikkailu lintujen parissa - tehtäviä Liminganlahden luontokeskuksen näyttelyyn
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1836

637. Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184

638. Mihin 1 kWh riittää? -kortit
https://wwf.fi/mediabank/8702.pdf

639. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

640. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

641. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

642. Hyvän mielen polku - vinkkejä luonnossa rentoutumiseen
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/10/Hyvan-mielen-polku.pdf

643. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

644. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

645. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

646. Koulupäivä eläimenä – ideakirja hurjan hauskoihin oppitunteihin
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Paiva-elaimena_ideakirja.pdf

647. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

648. Norppatouhuja - tietoa saimaannorpasta ja vinkkejä saimaannorppa-aiheiseen toimintaan
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/07/SLL_norppatouhuja_2016_.pdf

649. Veeti kuutin vuosi -julkaisu lapsille
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/07/veeti-kuutin-vuosi.pdf

650. Jätelajittelukortit
https://www.kierratyskeskus.fi/files/14621/Lajittelukortit_verkko2014.pdf

651. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

652. Vinkkejä: Miten puhua lapselle ilmastonmuutoksesta?
https://ekoahdistus.blogspot.com/2018/...uhua-lapselle-ilmastonmuutoksesta.html

653. 10 suositusta ympäristöahdistuneelle
http://ekoahdistus.blogspot.com/2018/0...suositusta-ymparistoahdistuneelle.html

654. Videosarja LYKE-verkoston käyttämistä menetelmistä
https://www.luontokoulut.fi/lyke-verkoston-vinkit-videosarja/

655. Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortit
https://www.smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/

656. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

657. Roskiksen aarteita
https://www.kierratyskeskus.fi/files/13517/Kepo_kasikirjoitus.pdf

658. Ulkoleikkejä kierrätyksestä
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...lkoleikit_kierra_tysversioita_2017.pdf

659. Tavaran taakka
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...varan_taakka_Polku_2017_A3_juliste.pdf

660. SYKSYBINGO
http://www.metsaemo.fi/syksybingo/

661. PÄIVÄKOTIJUHLAT METSÄSSÄ
http://www.metsaemo.fi/paivakotijuhlat-metsassa/

662. METSÄOLYMPIALAISET
http://www.metsaemo.fi/metsaolympialaiset-lapsille/

663. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/tilattavat-materiaalit/

664. Veden kierto ja vesihuolto Tampereella
http://www.tampere.fi/vesi/tampereenvesi/opetusmateriaali.html

665. Huominen on nyt
http://youtu.be/SMZLu1gpoBQ

666. NATURligtvis - ute på svenska
http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/naturligtvis/

667. Luontoaiheinen kirjoituskilpailu yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppilaille 1.9.-31.10.2018
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympa...dinkielen-ja-kirjallisuuden-oppilaille

668. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

669. Vesitesti-repulla veden laadun mittaaminen (sameus, happi, pH, lämpötila, näkösyvyys, levä)
https://www.youtube.com/watch?v=-057LF6RCc4&feature=youtu.be

670. Veden happipitoisuuden mittaus ProOdo ja tulosten jättäminen Järviwiki -palveluun
https://www.youtube.com/watch?v=5JpHLA6u0cg

671. Näkösyvyyden mittaus secchi levyllä
https://www.youtube.com/watch?v=6575z_FpoUk

672. Lumikuorman mittaaminen video
https://www.youtube.com/watch?v=-kdq1Shi6Rk&t=26s

673. Rakenna aurinkopaneelista virtalähde
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-3A72-4C55-9CF3-2D020147AA3C%7D/136663

674. Opi tekemään Arduino sääasema ja aurinkopaneeli sekä kytkentä Internetiin
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-2C65-4B7C-BE5C-442B19782F2D%7D/139044

675. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

676. HYPPY tuntemattomaan - seikkailu, esitys ja äänitallenne
http://www.marttinen.fi/metsa

677. Vesiluonnon värityskirja
https://www.suurisininen.fi/tiedostot/...Vesiluontokurssi_v%C3%A4rityskirja.pdf

678. Kestävän elämäntavan tukimateriaali opettajille
https://peda.net/kouvola/perusopetus/hankkeet/oketkol2

679. Kokoelmakilpailu
http://www.naturalehti.fi/kokoelmakilpailu/

680. Kiitollisuusaarrejahti
http://www.metsaemo.fi/kiitollisuusaarrejahti/

681. Lukuhetki luonnossa
http://www.metsaemo.fi/lukuhetki-luonnossa/

682. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

683. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

684. Puulajit-vihko
http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/

685. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

686. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

687. Aisti luonto
http://www.luontokoulut.fi/aisti-luonto/

688. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

689. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

690. Kaivaudu syvemmälle
http://www.luontokoulut.fi/kaivaudu-syvemmalle/

691. Väittelykisa liittyen jätteisiin
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/vaittelykisa-liittyen-jatteisiin/

692. Aarrejahti luonnossa
http://www.metsaemo.fi/aarrejahti-luonnossa/

693. Kotileikki metsässä
http://www.metsaemo.fi/kotileikki-metsassa/

694. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

695. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

696. Viljelyohjaajan opas
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

697. Yhteistuumin viljelemään!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

698. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

699. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

700. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

701. Ulkona kuin lumiukko
https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html

702. Tarkkaile lumijälkiä
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/26/tarkkaile-lumijalkia

703. Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/

704. Fotosyntesstafett
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/fotosyntesstafett/

705. Kulttuuriympäristö tutuksi - työpaja kulttuuriympäristön historiasta, muutoksesta ja tulevaisuudesta
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ulttuuriymparisto_tutuksi_-tyopaja.pdf

706. Aistit avoinna -peli
http://www.paikkaoppi.fi/fi/aistit-avoinna/

707. Mobiilikasvio
http://www.paikkaoppi.fi/fi/mobiilikasvio/

708. Vesistöt ja ympäristön suojelu
http://www.paikkaoppi.fi/fi/vesistot-ja-ympariston-suojelu/

709. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

710. Jäkälä bioindikaattorina
http://www.paikkaoppi.fi/fi/jakalatutkimus/

711. Porrastutkimus
http://www.paikkaoppi.fi/fi/porrastutkimus/

712. Väritä kulttuuriympäristö näkyväksi - värityskuvat
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ttuuriymparisto_nakyvaksi_-tyopaja.pdf

713. Rakennusperintö pipariksi - jouluinen työpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...rakennusperinto_pipariksi_-tyopaja.pdf

714. Talo kuin taideteos - keramiikkatyöpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s..._kuin_taideteos_-keramiikkatyopaja.pdf

715. Kalvosarja ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja-ruokahävikistä

716. Lampputesti
https://apps.myzef.com/resources/motivaoy/z6ck6v/index.html

717. Metsän ja luonnon hyvinvointivaikutukset
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-hyvinvointivaikutukset/

718. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

719. Lasten pukeminen ulos talvella
http://www.metsaemo.fi/lasten-pukeminen-ulos-talvella-miten-onnistua/

720. Solubiologian piparkakut
http://www.naturalehti.fi/2017/12/15/solubiologin-piparkakut/

721. Metsäinen mobiilipalvelu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laplanduas.plab.metsainen

722. Veden kiertokulku -leikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/veden-kiertokulku-leikki/

723. Väestötieteen perusteet
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoul..._type=ketusivu&course_id=tkoulu_vaesto

724. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

725. Saippuan valmistus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Saippuan-valmistaminen.pdf

726. Miksi ja miten jätevettä puhdistetaan?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...n-j%C3%A4tevett%C3%A4-puhdistetaan.pdf

727. Biomatematiikkaa
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomatematiikkaa-1.pdf

728. Mitä piilee talousvedessä?
http://start.luma.fi/wp-content/upload...it%C3%A4-piilee-talousvedess%C3%A4.pdf

729. Öljyonnettomuus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/%C3%96ljyonnettomuus.pdf

730. Vihreä tehdas
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Vihre%C3%A4-tehdas.pdf

731. Sumuinen aamu metallinkierrätyslaitoksella
http://start.luma.fi/wp-content/upload...-metallinkierr%C3%A4tyslaitoksella.pdf

732. Mustikkatrio
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Mustikkatrio.pdf

733. Kasvien väriaineiden erottelu ohutlevykromatografisesti
http://start.luma.fi/wp-content/upload...hutlevykerroskromatografian-avulla.pdf

734. Hiilivoima ja happamat sateet
http://start.luma.fi/wp-content/upload...7/06/Hiilivoima-ja-happamat-sateet.pdf

735. Biomuovia tärkkelyksestä
http://start.luma.fi/wp-content/upload...Biomuovia-t%C3%A4rkkelyksest%C3%A4.pdf

736. Biomuovia mikrossa
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomuovia-mikrossa.pdf

737. Puun lämpöarvon määritys
http://start.luma.fi/wp-content/upload...A4mp%C3%B6arvon-m%C3%A4%C3%A4ritys.pdf

738. Puun kuivatislaus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Puun-kuivatislaus.pdf

739. Elollinen vai eloton?
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Elollinenvaieloton.pdf

740. Kasvien kasvupyrähdyksiä
http://start.luma.fi/mahdollisuudet/ma...mparisto-varhaiskasvatus-ja-esiopetus/

741. Tulivuorenpurkaus
http://start.luma.fi/mahdollisuudet/ma...mparisto-varhaiskasvatus-ja-esiopetus/

742. Talviseuranta
http://talviseuranta.fi/

743. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

744. Kohti ympäristötietoisuutta - ympäristökasvatusopas nuorisotyöntekijöille
https://drive.google.com/file/d/0B_HWPTQdjAVGbGVrbTFZWmpwZXc/view?usp=sharing

745. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

746. Erilaisia elinympäristöjä
https://youtu.be/4ifquyoOpXE

747. Näkösyvyyden mittaaminen
https://youtu.be/PWnxuLSgIHI

748. Hapanta vai emäksistä?
https://youtu.be/sLJqVgwlqWQ

749. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

750. Ympäristökasvatus-verkkolehti
http://ymparistokasvatus.fi/

751. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

752. Ilveksen jäljillä oppimateriaali
https://drive.google.com/open?id=0BwBnmHpfhDYIUV9Qakl3bEZGWjQ

753. Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla
http://www.kekri.fi/

754. #MUOVIROSKAINSTALLAATIO
http://vaarakollektiivi.fi/sites/default/files/%23muoviroskainstallaatio.pdf

755. Ilmastonmuutos - draamallinen oppitunti
http://vaarakollektiivi.fi/sites/defau...les/ilmastonmuutos_draamaoppitunti.pdf

756. Päiväkotilaisten aarreretki vuoren taiasta
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...ilaisten-aarreretki-vuoren-taiasta.pdf

757. Keväinen luontopolku päiväkodille metsänolentojen jäljissä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...odille-metsaenolentojen-jaeljissae.pdf

758. Päiväkotilaiset luonnon aarteita etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...aiset-luonnon-aarteita-etsimaessae.pdf

759. Esikouluryhmä ryhmäytymässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Esikouluryhmae-ryhmaeytymaessae.pdf

760. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

761. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

762. 7–10-vuotiaiden erityisryhmän aistipäivä luonnossa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...tyisryhmaen-aistipaeivae-luonnossa.pdf

763. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

764. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...rkit_erityisryhmae-7---15-vuotiaat.pdf

765. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

766. 0–6 luokkien ryhmäytymisretki Kalevankankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/0...ryhmaeytymisretki-Kalevankankaalla.pdf

767. 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3...kien-elaemyspaeivae-Rantokankaalla.pdf

768. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

769. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

770. 6–7. luokille Urpolan jokilaakson tehtävärata
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/6...-Urpolan-jokilaakson-tehtaevaerata.pdf

771. 7. luokan ranta- ja vesielämän tutkimusretki Orijärvellä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...aemaen-tutkimusretki-Orijaervellae.pdf

772. 7.luokan kotitaloustunti retkiolosuhteissa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7.lk-kotitaloustunti-retkiolosuhteissa.pdf

773. 8. luokka metsätyyppejä tutkimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/8.lk-metsaetyyppejae-tutkimassa.pdf

774. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

775. Yläkoululaisten retki Mikkelin paikalliskohteisiin
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Y...etki-Mikkelin-paikalliskohteisiin-.pdf

776. Koko alakoulun metsäretki
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Koko-alakoulun-metsaeretki.pdf

777. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

778. Peruna matkalla — video ruoan kiertokulusta
https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8

779. Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa - Bland dykare och vattenskorpioner
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/myt...%20dykare%20och%20vattenskorpioner.pdf

780. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

781. Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet
https://wwf.fi/mediabank/10100.pdf

782. Handbook about Outdoor Learning and Integration
https://old.liu.se/ikk/linc/presentation/1.662115/Handbook.pdf

783. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

784. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

785. Saariston muinaishistoria
http://www.luontokoulu.fi/?l=fi

786. Saimaan kuutti ja lumiukko
https://wwf.fi/mediabank/9502.pdf

787. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

788. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

789. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

790. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

791. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

792. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

793. Siemenestä kompostiin - ruoan elinkaari
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

794. Ruoantuotantoa muuttuvassa ilmastossa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoantuotanto-ja-ilmastonmuutos/

795. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

796. Värityskuvia linnuista
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

797. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

798. Naurulokin pesintä -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

799. Mikä lintu -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

800. Terve elämä
http://ymparistoreportterit.fi/vihreal...ontent/uploads/2018/03/terve-elama.pdf

801. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

802. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

803. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

804. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

805. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

806. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

807. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

808. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

809. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

810. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

811. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

812. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

813. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

814. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

815. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

816. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

817. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

818. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

819. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

820. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

821. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

822. Elämänkatsomustieto ja ilmastonmuutos
http://openilmasto-opas.fi/elamankatsomustieto/

823. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

824. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

825. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

826. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

827. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

828. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

829. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

830. Tehtäviä ja leikkejä sienistä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/sieni.html

831. Leikkejä ja harjoituksia metsään
http://www.luontokoulut.fi/ilves/metsa.html

832. Talvisia tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/talvi.html

833. Syksyisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/syksy.html

834. Keväisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/kevat.html

835. Lumi ja vesi-aiheisia leikkejä ja harjoituksia
http://www.luontokoulut.fi/ilves/vesi.html

836. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

837. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

838. Ekologiaa leikkien
http://www.luontokoulut.fi/ilves/ekologiaa.html

839. Pieni verstas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/pieni-verstas

840. Tuoksutehdas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/tuoksutehdas/

841. Tietopaketti jätteistä kouluhin ja oppilaitoksiin
http://www.luontokoulut.fi/ymparistoagentti/luokat7-9/jatteet/index.html

842. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

843. Sanomalehtihattu
http://www2.aamulehti.fi/extrakuvat/Juhlahatut_ohje_A4_web.pdf

844. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

845. Vesimusiikkia
http://www.tampere.fi/kirjasto/musiikki/vesimusa.pdf

846. Vesi ja ihminen - erottamattomat
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/2114/Vesi_ja_ihminen.pdf

847. Veden kiertokulku - pilvistä pohjavedeksi
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/2112/Veden_kiertokulku.pdf

848. Linnunpönttöohjeita opettajille
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/12/ponttoohjeita-opettajille

849. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

850. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

851. Norpanbongaus-tietovisa
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit...a-ymparistokasvatuksessa/norpanbongaus

852. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

853. Salaperäiset eläimet
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salaperaiset-elaimet/

854. Aamunavauksia
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/aamunavaukset/

855. Suovisailu: suo siellä
https://julkaisut.metsa.fi/visat/suo-siell%C3%A4/

856. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

857. Huojuva maapallo
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/huojuva-maapallo/

858. Suovisailu: soiden asukkaat
https://julkaisut.metsa.fi/visat/soiden-asukkaat/

859. Suovisailu: ihmisen jäljet
https://julkaisut.metsa.fi/visat/ihmisen-j%C3%A4ljet/

860. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

861. Osaatko viemärietiketin?
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/kodin...iat/viemarietiketti/Sivut/default.aspx

862. Kiitos kun lajittelet -vinkkivideot
http://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/page/3/

863. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

864. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

865. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

866. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

867. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

868. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

869. Nuotioruoka - vihkonen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/02/nuotioruokakurssi1.pdf

870. Kotien ekotiimi: Hyvinvointi
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/hyvinvointi_valmis_fix.pdf

871. Kotien ekotiimi: Ostostavat
https://asiakas.kotisivukone.com/files...sivukone.com/ostostavat_valmis_fix.pdf

872. Kotien ekotiimi: Ruoka
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ekotiimi.kotisivukone.com/ruoka_fix02.pdf

873. Kotien ekotiimi: Liikkuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/liikkuminen_valmis_fix.pdf

874. Kotien ekotiimi: Asuminen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...tisivukone.com/asuminen_valmis_fix.pdf

875. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

876. Nuorten ekotiimi: osio 8 - Nuoret ohjaksissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...com/tiedostot/08_nuoret_ohjaksissa.pdf

877. Nuorten ekotiimi: osio 6 - Hengaillen
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/06_hengaillen.pdf

878. Nuorten ekotiimi: osio 5 - Hyvää oloa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/05_hyvaa_oloa.pdf

879. Nuorten ekotiimi: osio 4 - Pöperöt puntarissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...om/tiedostot/04_poperot_puntarissa.pdf

880. Nuorten ekotiimi: osio 3 - Minä ja lajitoverini
https://asiakas.kotisivukone.com/files...m/tiedostot/03_mina_ja_lajitoverit.pdf

881. Nuorten ekotiimi: osio 2 - Katse peiliin
https://asiakas.kotisivukone.com/files...one.com/tiedostot/02_katse_peiliin.pdf

882. Nuorten ekotiimi: osio 1 - Valtakuntani
https://asiakas.kotisivukone.com/files...kone.com/tiedostot/01_valtakuntani.pdf

883. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

884. Legoanimaatioita karttapohjalle
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/03/legoanimaatioita-karttapohjalle.html

885. Jälkiä kartalle: työpajapolku verkkokarttojen ja ympäristökasvatuksen parissa
https://docs.google.com/document/d/1UF...2qA3HpkCirolpClP3z__Hc092hHLJ69XU/edit

886. Kasvien gallup kartalle
https://docs.google.com/document/d/1TL...Teh8HO50721mugCX-KSbcnaJjbNrbQkAs/edit

887. Luontopolku toisen silmin
https://docs.google.com/document/d/1tL...J_dAiKHC1YcS3cO9mSukxgH117nUJC1Uk/edit

888. Kuvaluontopolku Google Mapsiin
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/03/kuvaluontopolku-google-mapsiin.html

889. Mobiililuontopolku Endomondoon
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016...oin-tehda-luontopolun-endomondoon.html

890. Kasvien maailmankartta
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/02/kasvien-maailmankartta.html

891. Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045

892. Nurkantakana.fi
http://www.nurkantakana.fi

893. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

894. Luentovideo: Tulevaisuuden talvet Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...c57/tulevaisuuden-talvet-suomessa.html

895. Luentovideo: Vaarallisia sääilmiöitä Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...vaaralllisia-saailmioita-suomessa.html

896. Kuinka paljon ilmasto lämpenee elinaikanasi? -testi
http://ilmasto-opas.fi/kuinka-lamminta

897. Muutoksen merkit
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut.../muutoksen-merkit-oppimistehtavat.html

898. Ilmastobingo
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...58dd/ilmastobingo-oppimistehtavat.html

899. Viivi ja Wagner johdattavat ilmastonmuutoskysymyksiin
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...viivi-ja-wagner-sarjakuvatehtavat.html

900. Muuttuvat ilmastovyöhykkeet
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...ilmastovyohykkeet-oppimistehtavat.html

901. Maapallon ilmastohistoria
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...n-ilmastohistoria-oppimistehtavat.html

902. Vanha satu ympäristöherkkyysharjoituksena: Peukalo-Liisa
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit...toherkkyysharjoituksena-peukalo-liisa/

903. Tehtäviä rannalle
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tehtavia-rannalle/

904. Kuvatuki materiaalin kehittäminen ympäristökasvatukseen
http://www.kiertavaluontokoulu.fi/materiaalit

905. Ympäristökasvatus kuvataiteessa
http://www10.edu.fi/kuvataide/

906. Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle
http://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/muistilista/

907. Mobilitetsplan för vår skola
https://www.hsl.fi/sv/laroanstalter

908. Liikkumissuunnitelma kouluille
https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/kestavat-kulkutavat/oppilaitoksille

909. Kartonki-Aino
http://www.smy.fi/materiaali/kartonki-aino/

910. Metsäankka-satukirja
http://www.smy.fi/materiaali/metsaankka/

911. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

912. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

913. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

914. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): lukukäsite
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/lukukasite1.pdf

915. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): yhteen- ja vähennyslasku
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...tikkapolut/yhteen_ja_vahennyslasku.pdf

916. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): enemmän- ja vähemmän kuin -käsitteet
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ora_ja_enemmanvahemman_kuin_talvi1.pdf

917. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): kertolaskut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/kertolasku1.pdf

918. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): geometria
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...a/liitteet/matikkapolut/geometria1.pdf

919. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): mittaaminen
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/mittaaminen_3_4_luokat.pdf

920. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaaminen
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/mittaaminen_3_4_luokat.pdf

921. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): kertolasku
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/kertolasku_3_4_luokka1.pdf

922. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): maapallon vedet, tilavuuden arviointi ja mittaus
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ikkapolut/tilavuus_vesi_5_6_luokka.pdf

923. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): metsäkasvien tutkimista, prosenttiluvut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...osenttiluvut_kasvilkart_5_6_luokka.pdf

924. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): käsitteitä ja geometriaa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...sitteita_ja_geometriaa_1_2_luokka1.pdf

925. Matematiikkaa ulkona luonnossa: hajotelma- ja pallokorttien ohjeet + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...otelma-ja-0pallokortit_paivitetty1.doc

926. Salainen pussi - ohje + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...aisen-pussin-kortteihin-paivitetty.doc

927. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaamista ja algebraa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ittaamista_ja20algebraa_1_2_luokat.pdf

928. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaamista ja geometriaa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...eet/matikkapolut/mathmatics_track1.pdf

929. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): aarteenetsintä, pinta-alat
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...matikkapolut/pinta_ala_aarrekartta.pdf

930. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): metsädraamaa ja murtolukuja
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/metsadraama.pdf

931. Botanian kasvitieteellinen puutarha ja trooppinen perhospuutarha: Perhosen elinkierto
https://www.youtube.com/watch?v=za7Ih0jVpX0

932. KEKO-Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/11354/KEKO-sanasto.pdf

933. Ympäristöpeli Kipinä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9088/KipinaPeli_pelilauta_tulostus.pdf

934. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

935. Hämeenkylmänkukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/hameenkylmankukka

936. Suppilovahvero on myöhäissyksyn sieniherkku
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...lovahvero-on-myohaissyksyn-sieniherkku

937. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

938. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

939. Lintujen pesintä ja muutto
http://oppiminen.yle.fi/linnut/lintujen-pesinta-muutto

940. Tehtäviä linnuista
http://oppiminen.yle.fi/linnut/tehtavia-linnuista

941. Limasienet ovat oikea luonnonoikku
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/limasienet-ovat-oikea-luonnonoikku

942. Sieni on omituinen eliö
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/sieni-on-omituinen-elio

943. Suomumustesieni kerää itseensä ympäristömyrkkyjä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sieni-keraa-itseensa-ymparistomyrkkyja

944. Käävät ovat tehokkaita lahottajia
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/kaavat-ovat-tehokkaita-lahottajia

945. Sienten merkitys luonnon kiertokulussa
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sienten-merkitys-luonnon-kiertokulussa

946. Koivu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/koivu

947. Paju
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/paju

948. Tuomi
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tuomi

949. Tervaleppä ja harmaaleppä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tervaleppa-harmaaleppa

950. Yhteyttämisen valoreaktiot
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/yhteyttamisen-valoreaktiot

951. Ruska
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/ruska

952. Mitä hyötyä on punaisesta väristä?
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...utta/mita-hyotya-on-punaisesta-varista

953. Kukkien tuoksu houkuttelee hyönteisiä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/kukkien-tuoksu

954. Sammalet ovat itiökasveja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sammalet-jakalat/sammalet-ovat-itiokasveja

955. Jäkälät reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...eagoivat-herkasti-ilman-epapuhtauksiin

956. Auringon valo ja pölyttyminen
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/auringon-valo-polyttyminen

957. Tehtäviä kasveista ja sienistä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/tehtavia-kasveista-sienista

958. Voikukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/voikukka

959. Vesitatar
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/vesitatar

960. Valkovuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/valkovuokko

961. Ulpukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/ulpukka

962. Suopursu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/suopursu

963. Oravanmarja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/oravanmarja

964. Sinivuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/sinivuokko

965. Pujo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/pujo

966. Näsiä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/nasia

967. Nokkonen
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/nokkonen

968. Mäntykukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/mantykukka

969. Lumme
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lumme

970. Leskenlehti
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/leskenlehti

971. Käenkaali eli ketunleipä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kaenkaali-ketunleipa

972. Kihokki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kihokki

973. Saniaiset, kortteet ja lieot
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/saniaiset-kortteet-lieot

974. Lehtoimikkä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lehtoimikka

975. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

976. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

977. Ellan eväät: Ellan eettinen päivä
http://www.youtube.com/watch?v=tzUbojG...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

978. Ellan eväät: ilmastovastuulliset ostokset
http://www.youtube.com/watch?v=K621y4Y...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

979. Samaan aikaan toisaalla: arjen unelmat
https://www.youtube.com/watch?v=kr8huZeittE

980. Samaan aikaan toisaalla: myrkyllinen aikamatka
https://www.youtube.com/watch?v=1sPOKqzYh7s

981. Samaan aikaan toisaalla: iloinen paluu
https://www.youtube.com/watch?v=EE69JeKtvb8

982. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

983. Tehtäviä kulttuuriympäristöstä
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tehtavia-kulttuuriymparistosta/

984. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

985. Siida - koululaistehtäviä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/siidankoululaistehtavat.pdf

986. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

987. Jippo-polku
http://www.ejippo.fi/file_download/16/Jippopolku%5B1%5D.pdf

988. Lintupilli
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-lintupilli

989. Tupakan viljely kuormittaa peltoja ja sademetsiä
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ympar...-viljely-kuormittaa-peltoja-sademetsia

990. Elefantin hammastahna
http://www.ejippo.fi/file_download/27/elefantin+hammastahna.doc

991. Maaginen maito
http://www.ejippo.fi/teemat/maaginen-maito

992. Heijastava kananmuna
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-heijastava-kananmuna

993. Väriloistoa vesilasissa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-variloistoa-vesilasissa

994. Kimallusta
http://www.ejippo.fi/file_download/43/Kimallusta.doc

995. Ihmeelliset olomuodot
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-ihmeelliset-olomuodot

996. Kananmuna pulloon - ilman ominaisuuksia
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kananmuna-pulloon

997. Lunta tupaan
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-lunta-tupaan

998. Läpi kirkkaan jään
http://www.ejippo.fi/file_download/54/L%C3%A4pi+kirkkaan+j%C3%A4%C3%A4n.doc

999. Kemialliset pääsiäismunat
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kemialliset-paasiaismunat

1000. Veden pintajännitys
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-jannittaako-vetta

1001. Kemiaa taivaalla
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kemiaa-taivaalla

1002. Superkestävät saippuakuplat
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-superkestavat-saippuakuplat

1003. Kodin pääkallot ja rastit
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kodin-paakallot-ja-rastit

1004. Muuttuva mustikka
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muuttuva-mustikka

1005. Kummallinen kananmuna
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kummallinen-kananmuna

1006. Punakaali-cocktail
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-punakaali-cocktail

1007. Valmista oma vedenpuhdistamo
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-valmista-oma-vedenpuhdistamo

1008. Muuta kerma voiksi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muuta-kerma-voiksi

1009. Tee oma kompassi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-kompassi

1010. Taikinatulivuori
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-taikinatulivuori

1011. Tee oma pilvi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-pilvi

1012. Tee oma auringonpimennys
http://www.ejippo.fi/teemat/musta-aurinko-paistaa-tee-oma-auringon-pimennys

1013. Sulaa kivivirtaa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sulaa-kivivirtaa

1014. Poimuvuoret
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-poimuvuoret

1015. Tähtitaivaan eläintarha
http://www.ejippo.fi/file_download/40/T%C3%A4htitaivaan+el%C3%A4intarha.doc

1016. Sateentekijä
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sateentekija

1017. Maa ja Aurinko avaruudessa
http://www.ejippo.fi/teemat/maa-ja-aurinko-avaruudessa

1018. Kuinka hiiva toimii?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuinka-hiiva-toimii

1019. Pistetään luonto purkkiin
http://www.ejippo.fi/teemat/luonto-purkissa

1020. Kuka syö kenet?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuka-syo-ja-kenet

1021. Hemaisevat homeet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-hemaisevat-homeet

1022. Siemenet itämään
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-siemenet-itamaan

1023. Yhteistä sukujuurta
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-yhteista-sukujuurta

1024. Kukkien väriloistoa
http://www.ejippo.fi/teemat/kukkien-variloistoa

1025. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

1026. Mummo ja ilmastonmuutos -video
https://www.youtube.com/watch?v=bV7NtGSVVqc

1027. Ilmastonmuutoksen perusteet
https://www.youtube.com/watch?v=Z492NKa1tqo

1028. Muodonmuutos
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muodonmuutos

1029. Tutkimusmatka roskiskatokseen
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tutkimusmatka-roskiskatokseen

1030. Matojen maailma
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-matojen-maailma

1031. Sataa, sataa ropisee - sademäärätutkimus
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sataa-sataa-ropisee

1032. Sienet itiöimään!
http://www.ejippo.fi/teemat/sienet-itioimaan

1033. Tunnista eläinten jäljet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tunnista-jalanjaljet

1034. Kevään linnut
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kevaan-linnut

1035. Vedenpuhdistamo luonnonmateriaaleista
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-i...le-vedensuodatin-luonnonmateriaaleista

1036. Leirikoulun järjestämiseen tarvittavia lomakkeita opettajalle
http://leirikoululahettilas.fi/opettajalle/lomakkeita/

1037. Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kpuistonkatkoissa.pdf

1038. Rokuan luontorastit - Metsän lintuja
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsanlintuja.pdf

1039. Rokuan luontorastit - Palovartijan painajainen
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palovartijanpainajainen.pdf

1040. Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/15628/OppimisenSillat.pdf?sequence=2

1041. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen
http://www.smy.fi/materiaali/olli-oravainen-ja-mari-muurahainen/

1042. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

1043. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

1044. Roskispeli
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-pelaa-roskispelia

1045. Tietovisa
http://www.ejippo.fi/file_download/4/Tietovisa.ppt

1046. Sienivisa
http://www.ejippo.fi/file_download/10/SIENIVISA.ppt

1047. Roskavisa
http://www.ejippo.fi/file_download/72/Roskavisa.pdf

1048. Ainoastaan suojelu voi pelastaa saimaannorpan
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...aan-suojelu-voi-pelastaa-saimaannorpan

1049. Puutiainen herättää monissa pelkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/puutiainen-herattaa-monissa-pelkoa

1050. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

1051. Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?T...s=&PublicationSeries=&ProductCategory=

1052. Suomen rannikon vedenalainen luontopolku valokuvin
http://prezi.com/ntc660qvevpg/vedenalainen-luontopolku/

1053. Ilves (Lynx lynx)
http://www.ilveskeskus.fi

1054. Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville
http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/merenranta-kutsuu-aukeamittain.pdf

1055. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

1056. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

1057. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

1058. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

1059. Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4222/Lennu_netti_PDF_-_AVOIN.pdf

1060. Nykysuon käsikirja -- Jakso 9. Vapaa-ajan vietto ja matkailu suolla
https://www.youtube.com/watch?v=G8VD0GZNQrs

1061. Tuulet
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/tuulet

1062. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

1063. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

1064. Oiva askarteluopas
http://www.kierratyskeskus.fi/kadentaitopalvelu_napra/oiva-askarteluopas

1065. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

1066. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

1067. Leivonmäen kansallispuisto - Luupään lenkki - Opettajan opas geologiselle luontopolulle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/leivonmaki-luupaalenkki.pdf

1068. Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/lortikanvuori.pdf

1069. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

1070. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

1071. Myrskyt ja trombit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/myrskyt-trombit

1072. Miten sateenkaari syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/miten-sateenkaari-syntyy

1073. Ukkonen ja salamointi
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/ukkonen-salamointi

1074. Sade
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/sade

1075. Pilvityypit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/pilvityypit

1076. Kysymyksiä vedestä ja lumesta
http://www.yle.fi/java/elearning2/$7s8...m/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=3709

1077. Miten luonto sopeutuu talveen?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$1a1...z/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=3680

1078. Lumi, jää ja pakkanen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/lumi-jaa-pakkanen

1079. Miten pilvet syntyvät?
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/miten-pilvet-syntyvat

1080. Ekolokero: Luonto siirtyy syysaikaan
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-siirtyy-syysaikaan

1081. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

1082. Ekolokero: Luonto sopeutuu talveen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-sopeutuu-talveen

1083. Korkea- ja matalapaine ja suihkuvirtaukset
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/matalapaine-korkeapaine-suihkuvirtaukset

1084. Auringon lämpö ja säteily
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/auringon-lampo-sateily

1085. Vesi luonnonvarana
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/vesi-luonnonvarana

1086. Suomen ilmasto muuttuu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/suomen-ilmasto-muuttuu

1087. Roskisrotta - Lasten kierrätysseikkailu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/roskisrotta-lasten-kierratysseikkailu

1088. Pelasta maailma - sarja
http://oppiminen.yle.fi/taydennyskoulu...ajille/kansainvalisyys/pelasta-maailma

1089. Luonnon öiset kulkijat
http://oppiminen.yle.fi/luontoa-harrastamaan/luonnon-oiset-kulkijat

1090. Kielo on kansalliskukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kielo

1091. Kevätlinnunsilmä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kevatlinnunsilma

1092. Kevätlinnunherne
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kevatlinnunherne

1093. Jättipalsami
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/jattipalsami

1094. Saariston kevät
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/saariston-kevat

1095. Isokarin majakkasaari
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/isokarin-majakkasaari

1096. Ahvenanmaan omaperäinen luonto
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/ahvenanmaan-omaperainen-luonto

1097. Itämeri ei voi hyvin
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/itameri-ei-voi-hyvin

1098. Murtovesirannalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/murtovesirannalla

1099. Talvisessa Vaara-Suomessa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/talvisessa-vaara-suomessa

1100. Metsäpalot muuttavat maisemaa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsapalot-muuttavat-maisemaa

1101. Metsän siimeksessä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsan-siimeksessa

1102. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

1103. Jätteiden lajittelujulisteet
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9149/Lajittelujulisteet_VETY_0514.pdf

1104. Aistipeli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWUxOGNlNGQyMTNjNzEwNA

1105. Pelejä koulun pihalle: yksi puuttuu
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MTU0NjA1NDE5ZmZkMmUyNQ

1106. Luonnosta löytyviä asioita: Burr-leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE1MTVmZGU4ZjZjNDM1NQ

1107. Tarinataidetta ja uudelleenkerrontaa
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjAxYTRhZjk4ODNlMDk1Ng

1108. Matematiikkataidetta
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NThmMjU4Nzc4MGUzYTMxYQ

1109. Ryhmäytymisleikki: eläimet
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWEyYTQ0Y2U4M2M0MTVkNA

1110. Rakenna sama - leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzMyNGM5NDI5MGM0ZGU5MQ

1111. Matematiikkapelejä koulun pihalla: numerot 1-100
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE0Zjk3YTQ3YTFkODA0OQ

1112. Matematiikkapelejä koulun pihalla: numerot 1-20
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTI2ZmZjZjdmYWQwOTkwZQ

1113. Suurennokset ja mittakaava
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MzM2MGM0ZDZkNTVhMTgyYw

1114. 100 neliötä - peli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTNlYjMyNzA5YjI0MjQ1MQ

1115. Numerot 2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGRiNWQwNmI3NDEwZGZmMg

1116. Numerot 1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTVmOTM2OWZiZDlkNzM5MQ

1117. 4-sivuinen kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...tember-2010/math-activities---age-9-12

1118. Matematiikkapelejä koulun pihalla: 36-peli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...9ycGVkYWdvZ3l8Z3g6N2I2ZTEwZWUzYTE3OWM0

1119. Ongelmanratkaisua 2 (9-12-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjA0YWI2ZjhlNmUxZmE1MA

1120. Ongelmanratkaisua 1 (9-12-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTQ1Y2U1YjE3YjFiNzgyZg

1121. Talviharjoituksia
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmVkNmNhNGViMDU2YTAyMg

1122. Matematiikkapelejä koulun pihalla (6-9-vuotiaat): geometriset muodot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGIzMzg0NTI2ZWM3MWY1NQ

1123. Matematiikkapelejä koulun pihalla (9-12-vuotiaat): geometriset muodot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6Mzc3ZjYxNmYwN2Q3NTAwMw

1124. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (9-12-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorpedagogy/mathactivity-age-9-12

1125. Ongelmanratkaisua 1 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmY1OWIwYTRhMTJiNDY3Zg

1126. Ongelmanratkaisua 2 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzQ0Y2EwNzYzNmQzNjMzNw

1127. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (6-9-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorp...-sweden/home/home/mathactivity-age-6-9

1128. Kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...ptember-2010/math-activities---age-6-9

1129. Matematiikkapelejä koulun pihalla: haukan siipien alla
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MjUyYjRhZDRjODg5MzQxOQ

1130. Luontopäivät hyvinvointia edistämässä. Esimerkkejä Air-hankkeessa toteutetuista luontopäivistä.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-luontopaiva.pdf

1131. Nykysuon käsikirja -- Jakso 10. Takaisin luontoon!
https://www.youtube.com/watch?v=CBrVhvbPpwE

1132. Nykysuon käsikirja -- Jakso 8. Suokävijän opas
https://www.youtube.com/watch?v=ac27GlceuYA

1133. Nykysuon käsikirja -- Jakso 6. Suoluonto keväällä ja kesällä
https://www.youtube.com/watch?v=3iZocHgHxV4

1134. Nykysuon käsikirja -- Jakso 7. Suoluonto syksyllä ja talvella
https://www.youtube.com/watch?v=JH0oBiXHFm0

1135. Nykysuon käsikirja -- Jakso 1. Miten paljon maailmassa on soita?
https://www.youtube.com/watch?v=qxhT0LkMdbU

1136. Nykysuon käsikirja -- Jakso 4. Ennallistaminen
https://www.youtube.com/watch?v=qb2tputND6g

1137. Nykysuon käsikirja -- Jakso 5. Miten soita ennallistetaan?
https://www.youtube.com/watch?v=3L4oE3doT_M

1138. Nykysuon käsikirja -- Jakso 3. Suon käyttö
https://www.youtube.com/watch?v=VGV--2d5KpQ

1139. Nykysuon käsikirja -- Jakso 2. Suon kulttuuriperintö
https://www.youtube.com/watch?v=C5bhAwetdWY

1140. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf

1141. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

1142. Rokuan luontorastit - Tervan tuoksua ja kavioiden kopsetta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/tervantuoksua.pdf

1143. Rokuan luontorastit - Palokärjen poluilla
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palokarjenpoluilla.pdf

1144. Rokuan luontorastit - Jäätikön jäljet
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/jaatikonjaljet.pdf

1145. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

1146. Rokuan luontorastit - Hetki hiljaisuudelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hetkihiljaisuudelle.pdf

1147. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

1148. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - tehtäviä koululaisille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/pallasyllas-koululaisille.pdf

1149. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

1150. Syöte - Huippupolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/huippupolku.pdf

1151. Syöte - Kellarilammen luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/kellarilampi.pdf

1152. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

1153. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

1154. Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/helv-opesivu-oppilas.pdf

1155. Suon asukkaita
http://www.yle.fi/java/elearning2/$37v...oi/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=124

1156. Onko asteroidien uhka todellinen?
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au...tamme/onko-asteroidien-uhka-todellinen

1157. Kuu on Maan kiertolainen
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/kuu-on-maan-kiertolainen

1158. Saturnuksen renkaat
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/saturnuksen-renkaat

1159. Jupiterin kuut
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/jupiterin-kuut

1160. Aurinko on aurinkokuntamme keskipiste
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au.../aurinko-on-aurinkokuntamme-keskipiste

1161. Planeetat ja Pluto
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeetat-pluto

1162. Planeettojen synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeettojen-synty

1163. Maan synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/maan-synty

1164. Mikä kevään lintu?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$l0r...h/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2799

1165. Avaruusohjelmat
http://www.yle.fi/java/elearning2/$j62...9ei486b9k/lesson/index.nvl?0.task=1846

1166. Avaruussanastoa 3
http://www.yle.fi/java/elearning2/$h52...0/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2789

1167. Avaruussanastoa 2
http://www.yle.fi/java/elearning2/$1gq...8/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2797

1168. Avaruussanastoa 1
http://www.yle.fi/java/elearning2/$t1b...o/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2801

1169. Valoilmiöt
http://www.yle.fi/java/elearning2/$kyw...u/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2779

1170. Taivaankappaleet
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cpl...t/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1618

1171. Tunnetko auringon?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cwc...a/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1913

1172. Mitä tiedät Plutosta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$9f0...7/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2800

1173. Mitä tiedät Jupiterista?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$ml4...x/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2788

1174. Mitä tiedät Saturnuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$0qi...s/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2792

1175. Mitä tiedät Uranuksesta ja Neptunuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$nss...r/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2796

1176. Mitä tiedät Marsista?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$oez...s/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2695

1177. Avaruustehtäviä
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/avaruustehtavia

1178. Elämää suolla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/elamaa-suolla

1179. Suomen eri suotyypit
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/suomen-eri-suotyypit

1180. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

1181. Eläinten esiinmarssi - sarja
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/elainten-esiinmarssi

1182. 1950-luvun maatilalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/1950-luvun-maatilalla

1183. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla

1184. Häntälän notkojen perinnemaisema
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/hantalan-notkon-perinnemaisema

1185. Kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunkiluonnossa

1186. Kaupunki elinympäristönä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunki-elinymparistona

1187. Vesistöjen jäätyminen
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/vesistojen-jaatyminen

1188. Järvimaisemissa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/jarvimaisemissa

1189. Hyönteiset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/hyonteiset-on-suurin-ryhma

1190. Hyönteisistä on moneksi
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyonteisista-on-moneksi

1191. Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...et-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita

1192. Hyödyllisiä ja harmillisia
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyodyllisia-harmillisia

1193. Sudenkorennot ovat hyönteismaailman ilma-akrobaatteja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vat-hyonteismaailman-ilma-akrobaatteja

1194. Sammakko ja sen kehitys
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/sammakko-sen-kehitys

1195. Suomalaisia kalalajeja
http://oppiminen.yle.fi/kalat/suomalaisia-kalalajeja

1196. Poro on puolikesy hirvieläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/hirvielaimet/poro-on-puolikesy-hirvielain

1197. Hirvi on metsän kruunupää
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hirvielaimet/hirvi-on-metsan-kruunupaa

1198. Siili on piikikäs yöeläjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...onteissyojat/siili-on-piikikas-yoelaja

1199. Majava on metsän taitava arkkitehti
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...at/majava-on-metsan-taitava-arkkitehti

1200. Orava viihtyy kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...rsijat/orava-viihtyy-kaupunkiluonnossa

1201. Liito-orava on kolopesijä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/liito-orava-on-kolopesija

1202. Yksineläjä ilves saalistaa iltahämärässä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...ilvekset/ilves-saalistaa-iltahamarassa

1203. Karhu on Suomen kansalliseläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...lvekset/karhu-on-suomen-kansalliselain

1204. Susi on laumasielu
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...kaisia/koiraelaimet/susi-on-laumasielu

1205. Ahma on äärimmäisen uhanalainen eläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...laimet/ahma-on-aarimmaisen-uhanalainen

1206. Saukko on varsinainen vesipeto
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...elaimet/saukko-on-varsinainen-vesipeto

1207. Villiminkki on haitallinen tulokaslaji
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...villiminkki-on-haitallinen-tulokaslaji

1208. Apilat
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/apilat

1209. Apila, niittyhumala, peltosaunio ja piharatamo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...la-niittyhumala-peltosaunio-piharatamo

1210. Isotalvikki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/isotalvikki

1211. Perustietoa kestävästä kulutuksesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/60/kestava_kulutus.pdf

1212. RajatOn? –julistesarjaan liittyvät tehtävät
http://www.kierratyskeskus.fi/files/66/rajaton_tehtavat.pdf

1213. Aamunavaus onnellisuudesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/67/Aamunavaus_onnesta.pdf

1214. Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio
http://www.kierratyskeskus.fi/files/72/materiaalitehokkuus.pdf

1215. Läheltä luomua ja kasviksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/70/luomua_ja_kasvista.pdf

1216. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf

1217. Vihreää draamaa lelumaassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/28/leludraama.pdf

1218. Vihreää draamaa tavaramaailmassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/27/tavaradraama.pdf

1219. Ekoaskarteluohjeita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/69/askarteluohjeita.indd.pdf

1220. Ympäristöystävän koulureppu
http://www.kierratyskeskus.fi/files/74/koulureppu.pdf

1221. Aineettomien lahjojen joulupolku
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4310/joulupolku_pieni.pdf

1222. Samaan aikaan toisaalla: diilerin blues
https://www.youtube.com/watch?v=GTfepom-xjo

1223. Samaan aikaan toisaalla: energian hinta?
https://www.youtube.com/watch?v=HWSQt9MZ75E

1224. Samaan aikaan toisaalla: tunteita ja tyrskyjä
https://www.youtube.com/watch?v=rz0tZuhksnI

1225. Asukaslaskuri
http://www.luomus.fi/sites/default/fil...eutumisen_sankareita_asukaslaskuri.pdf

1226. Lepakonpöntön ohje
http://www.luomus.fi/sites/default/files/lepakkopontto_ohje-2.pdf

1227. Jäteastia kuvasarja
http://www.kierratyskeskus.fi/files/58/diasarja_jateastioista.pdf

1228. Vihreä draama: Keijukaiskuningattaren lahja
http://www.kierratyskeskus.fi/files/57/keijukaiskuningatar.pdf

1229. Oppia etelästä - julistesarja
http://www.kierratyskeskus.fi/nayttelyt

1230. Lajit ja logot - tunnistustehtävä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8348/laji_logo_tunnistustehtava_pieni.pdf

1231. Mikä on arvokasta? - Arvojen selkiyttämisharjoituksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4952/4v_mikaonarvokastaA5_lowres.pdf

1232. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf

1233. Kettu on sopeutuja
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...met/viekas-kettu-viihtyy-lintujahdissa

1234. Tunturisopuli vaeltaa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/tunturisopuli-vaeltaa

1235. Halli on Itämeren suurin hylje
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hylkeet/halli-on-itameren-suurin-hylje

1236. Vaskitsa ja rantakäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/vaskitsa-rantakaarme

1237. Rupikonnien elämänrytmi on kiireetön
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakko...t/rupikonnien-elamanrytmi-on-kiireeton

1238. Kyykäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/kyykaarme

1239. Ahven on Suomen kansalliskala
http://oppiminen.yle.fi/kalat/ahven-on-suomen-kansalliskala

1240. Vesikirppu on äyriäinen
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/vesikirppu-on-ayriainen

1241. Heinäsirkat viestivät toisilleen sirittämällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rkat-viestivat-toisilleen-sirittamalla

1242. Metsämyyrä on tehokas lisääntyjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...sijat/metsamyyra-on-tehokas-lisaantyja

1243. Piisami on kotoisin Pohjois-Amerikasta
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...piisami-on-kotoisin-pohjois-amerikasta

1244. Lentävä lepakko suunnistaa äänen avulla
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...syojat/lepakko-suunnistaa-aanen-avulla

1245. Nahkiainen on ympyräsuinen
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/nahkiainen-on-ympyrasuinen

1246. Haistaako kala kompostilta löyhkäävän onkimadon?
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelija...-kala-kompostilta-loyhkaavan-onkimadon

1247. Särki ja hauki - saalis ja peto
http://oppiminen.yle.fi/kalat/sarki-hauki-saalis-peto

1248. Hämähäkit ovat hyödyllisiä petoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/hamahakit-ovat-hyodyllisia-petoja

1249. Kuinka hämähäkinseitti syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...gattomia/kuinka-hamahakinseitti-syntyy

1250. Vesimittari kulkee vetten päällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tomia/vesimittari-kulkee-vetten-paalla

1251. Tuhatjalkaisella ei olekaan tuhatta jalkaa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tjalkaisella-ei-olekaan-tuhatta-jalkaa

1252. Raatokärpäsillä on hyvä hajuaisti
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/raatokarpasilla-on-hyva-hajuaisti

1253. Perhoset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-muita-selkarangattomia/perhoset

1254. Meduusat, pelkkää vettäkö?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...karangattomia/meduusat-pelkkaa-vettako

1255. Banaanikärpänen tykkää hedelmistä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vallinen-vieras-suomalaisissa-kodeissa

1256. Kukkakärpäset ovat lentotaitureita
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/kukkakarpaset-ovat-lentotaitureita

1257. Muurahaiset ovat järjestäytynyttä joukkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rahaiset-ovat-jarjestaytynytta-joukkoa

1258. Muurahainen lypsää kirvoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/muurahainen-lypsaa-kirvoja

1259. Hämähäkin verkonkudonta
http://www.yle.fi/oppiminen/flash/hamahakki/verkonkudonta.swf

1260. Hyttysen ininä onkin siipien värinää
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...a/hyttysen-inina-onkin-siipien-varinaa

1261. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.kierratyskeskus.fi/files/56/Lasten_maapalloretki_pieni.pdf

1262. Hiilen kierto ja yhteyttäminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...i/5_hiilen_kierto_ja_yhteyttaminen.pdf

1263. Vanha on parempaa-julistesarja
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparist...ristokoulu_polku/lainattavat_nayttelyt

1264. Keke koulussa-esite
http://www.4v.fi/files/2189/keke-ohjelma_esite.pdf

1265. Keke koulussa-sivusto
http://www.4v.fi/4v-hanke/kasvattajille/keke_koulussa

1266. Keke päiväkodissa-kestävän kehityksen ohjelma, kalvosarja
http://www.4v.fi/files/4843/keke_paivakodissa_kalvot_valmis.pdf

1267. Keke päiväkodissa-esite
http://www.4v.fi/files/4597/Keke_paivakodissa_esite.pdf

1268. Onnea ostamatta: omista onnea
https://www.youtube.com/watch?v=nZQk4c...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

1269. Onnea ostamatta: pala luontoa
https://www.youtube.com/watch?v=u0jcjQ...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

1270. Onnea ostamatta: vanhasta uutta
https://www.youtube.com/watch?v=-V11p3...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

1271. Onnea ostamatta: kuin silloin ennen
https://www.youtube.com/watch?v=R71hhk...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

1272. Onnea ostamatta: onnen eväät
https://www.youtube.com/watch?v=fk_T7x...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

1273. Onnea ostamatta: tavaroita, joilla on tarinoita
https://www.youtube.com/watch?v=RoRxEe...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

1274. Onnea ostamatta: rahat ja henki
https://www.youtube.com/watch?v=HvK1bE...ist=PLAe7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe

1275. Onnea ostamatta: sormus ja selkäreppu
https://www.youtube.com/watch?v=cUsGf3...7y05p7EC6lVBJeB3zwibzfvMdlDYDe&index=1

1276. Onnea ostamatta: talouden rattaat
https://www.youtube.com/watch?v=U_GaodPcr8A

1277. Rojupöhö-näytelmä
http://vimeo.com/2803686

1278. Keke leikkipuistossa-vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/4779/Keke_leikkipuistossa_vuosikalenteri.pdf

1279. Keke leikkipuistossa-kestävän kehityksen ohjelma
http://www.4v.fi/files/4778/keke_leikkipuistossa_PDF_2011.pdf

1280. Keke koulussa -vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/5064/keke_koulussa_kalenteri_FILL.pdf

1281. Keke koulussa - Kestävän kehityksen ohjelma, kalvosarja
http://www.4v.fi/files/4845/keke_koulussa_kalvot_valmis.pdf

1282. Keke päiväkodissa-vuosikalenteri
http://www.4v.fi/files/5076/keke-paivakodissa_Kalenteri_FILL.pdf

1283. Rakenna linnunpönttö!
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/info/info_linnunpontto.html

1284. Joka lapsen luontopolku: kevät
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kevat.htm

1285. Joka lapsen luontopolku
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/index.htm

1286. Joka lapsen luontopolku: kesä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kesa.htm

1287. Joka lapsen luontopolku: syksy
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/syksy.htm

1288. Joka lapsen luontopolku: talvi
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/talvi.htm

1289. Joka lapsen luontopolku: kotipiha
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kotipiha.htm

1290. Joka lapsen luontopolku: lähimetsä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lahimetsa.htm

1291. Joka lapsen luontopolku: puisto
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/puisto.htm

1292. Joka lapsen luontopolku: niityt ja pellot
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pelto.htm

1293. Joka lapsen luontopolku: rannat ja vedet
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rannat.htm

1294. Energia-Ella: valaistus
https://www.youtube.com/watch?v=6pt9B2...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

1295. Energia-Ella: kylmälaitteet
https://www.youtube.com/watch?v=_eo0bt...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

1296. Energia-Ella: tiskaaminen
https://www.youtube.com/watch?v=-NE-K-...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

1297. Energia-Ella: saunominen
https://www.youtube.com/watch?v=3M5Ilr...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

1298. Energia-Ella: lattialämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=8LZjWQ...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

1299. Energia-Ella: suihku
https://www.youtube.com/watch?v=lT-0K-...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

1300. Energia-Ella: pyykinpesu
https://www.youtube.com/watch?v=GzMAbB...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

1301. Energia-Ella: lämmitys
https://www.youtube.com/watch?v=f73pFc...ist=PLlybHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr

1302. Energia-Ella: viihdelaitteet
https://www.youtube.com/watch?v=_nJf_u...bHYWrtLAfyY7_G8Iskuhcn4r9qT2nr&index=1

1303. Tekotallaaja: turhakkeita ja tunteita
https://www.youtube.com/watch?v=42Hj1k...ist=PLlybHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I

1304. Tekotallaaja:biojätepussi sanomalehdestä
http://www.youtube.com/watch?v=tN8CnpL...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=5

1305. Tekotallaaja: pyörällä olisit jo perillä
https://www.youtube.com/watch?v=xZSgxM...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=3

1306. Tekotallaaja: lähelle vai kauas?
https://www.youtube.com/watch?v=KLLq3y...ist=PLlybHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I

1307. Tekotallaaja: jäätelöä ja yrttejä
https://www.youtube.com/watch?v=cE4bXz...bHYWrtLAcTImbtgwpy5pb_j5AKaV9I&index=1

1308. Ellan eväät: Ellan kauppareissu
https://www.youtube.com/watch?v=0J7kGg...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

1309. Ellan eväät: Ella goes wild
https://www.youtube.com/watch?v=cDYiDQ...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

1310. Ellan eväät: sesonkiruokaa
https://www.youtube.com/watch?v=MoL8kE...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

1311. Ellan eväät: uhanalaiset kalalajit
http://www.youtube.com/watch?v=cY5Rmli...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

1312. Ellan eväät:ruuan valmistus
https://www.youtube.com/watch?v=8rW2rY...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

1313. Ellan eväät: ruuan tähteet
https://www.youtube.com/watch?v=1FuIXO...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx