Materiaalit, joiden julkaisijana on Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm r.f.