Materiaalit asiasanalla tutkimus

1. Pihabongaus kouluille
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/pihabongaus-koulussa/

2. Pieniä tutkimuksia 6-9 -vuotiaille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...Pieniä_tutkimuksia_6_9_vuotiaille.pdf

3. Geeli-elektroforeesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

4. Tiedekerho, teemana metsä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/

5. Tutkitaan ilmiöitä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/

6. Lannoituksen vaikutus kasvin juuriin ja lehtiin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

7. Siementen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

8. Kelluvat hedelmät
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

9. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

10. Puiden mittausohjeita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

11. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

12. Maanäytteen pH:n määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

13. Peruskallion vaikutus maaperän happamuuteen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

14. Voiko siemen rikkoa kallion?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

15. Kasvikin hengittää
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

16. Lehden pinta-alan määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

17. Lehden pinnanmuotojen tarkastelua
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

18. Kasvien pintarakenteiden tutkiminen polymeerien avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

19. Puun kelluminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

20. Paperilaatujen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

21. Löytyykö meteoriitin pinnalta elämän merkkejä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

22. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

23. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

24. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

25. Ohjelma: ötökkäpäivä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/ohjelma-otokkapaiva/

26. Lintuohjelmaa lapsille: leikkejä, tutkimuksia, askartelua
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintuohjelmaa-lapsille/

27. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

28. Pieni verstas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/pieni-verstas

29. Talven olomuodot
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/olomuodot1.pdf

30. Elollinen - Eloton - Eloperäinen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/f...5/03/elollinen-eloton-eloperainen1.pdf

31. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

32. Ohje stereomikroskoopin käyttöä varten
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/mikroskooppiohje1.pdf

33. Lumi-tutkimus
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...nt/uploads/2015/03/LUMITUTKIMUKSIA.pdf

34. Veden laadun tutkimukset
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...s/2014/03/VEDEN-LAADUN-TUTKIMUKSET.pdf

35. Vesien selkärangattomat
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak.../2014/03/VESIEN-SELKARANGATTOMAT-2.pdf

36. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...nt/uploads/2014/03/Ihminen-ja-vesi.pdf

37. Vesikasvit, kaislikko vai ruovikko?
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...content/uploads/2014/03/VESIKASVIT.pdf

38. Vesilinnut
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...content/uploads/2014/03/VESILINNUT.pdf

39. Vesieliöiden ravintoverkko
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...2014/03/VESIELIOIDEN-RAVINTOVERKKO.pdf

40. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

41. Jippo-polku
http://www.ejippo.fi/file_download/16/Jippopolku%5B1%5D.pdf

42. Pistetään luonto purkkiin
http://www.ejippo.fi/teemat/luonto-purkissa

43. Hemaisevat homeet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-hemaisevat-homeet

44. Siemenet itämään
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-siemenet-itamaan

45. Sienet itiöimään!
http://www.ejippo.fi/teemat/sienet-itioimaan

46. Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kpuistonkatkoissa.pdf

47. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

48. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

49. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

50. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

51. Itämeri ei voi hyvin
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/itameri-ei-voi-hyvin

52. Nuuksion kansallispuisto - Luonnon oppisali - Opettajan materiaali
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksioluonnonoppisali.pdf

53. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

54. Avaruusohjelmat
http://www.yle.fi/java/elearning2/$j62...9ei486b9k/lesson/index.nvl?0.task=1846

55. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf

56. Lentävä lepakko suunnistaa äänen avulla
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...syojat/lepakko-suunnistaa-aanen-avulla