Materiaalit asiasanalla kevät

1. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Luonnon päivään 2017
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

2. Aisti luonto
http://www.luontokoulut.fi/aisti-luonto/

3. Kaivaudu syvemmälle
http://www.luontokoulut.fi/kaivaudu-syvemmalle/

4. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

5. Kaivaudu syvemmälle
http://www.luontokoulut.fi/kaivaudu-syvemmalle/

6. Keväisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/kevat.html

7. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

8. Lintupäivä Iidesjärvellä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/iidesjarvi_kevat1.pdf

9. Elämää pihapiirin kätköissä
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014...ainen-elamaa-pihapiirin-katkoissa.html

10. Mervi-hirvi - Älgen Mervi
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015...kku-harju-mervi-hirvi-algen-mervi.html

11. 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/3-4-luokkien-elamyspaiva-rantokankaalla/

12. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/kevaan-merkit-erityisryhma-7-15-vuotiaat/

13. Tuomi
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tuomi

14. Tehtäviä kasveista ja sienistä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/tehtavia-kasveista-sienista

15. Valkovuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/valkovuokko

16. Sinivuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/sinivuokko

17. Leskenlehti
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/leskenlehti

18. Käenkaali eli ketunleipä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kaenkaali-ketunleipa

19. Lehtoimikkä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lehtoimikka

20. Siemenet itämään
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-siemenet-itamaan

21. Kevään linnut
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kevaan-linnut

22. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

23. Puutiainen herättää monissa pelkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/puutiainen-herattaa-monissa-pelkoa

24. Vuodenajat: Kevät
http://www.ekomeetta.com/kiikari/biologia/vuodenajat-kevat/

25. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

26. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

27. Saariston kevät
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/saariston-kevat

28. Nykysuon käsikirja -- Jakso 6. Suoluonto keväällä ja kesällä
https://www.youtube.com/watch?v=3iZocHgHxV4

29. Rokuan luontorastit - Hetki hiljaisuudelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hetkihiljaisuudelle.pdf

30. Nuuksion kansallispuisto - Luonnon oppisali - Opettajan materiaali
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksioluonnonoppisali.pdf

31. Mikä kevään lintu?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$l0r...h/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2799

32. Elämää suolla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/elamaa-suolla

33. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla

34. Sammakko ja sen kehitys
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/sammakko-sen-kehitys

35. Kevätleikkejä
http://www.peda.net/img/portal/1588085/KEVRETKOHJELMA.doc?cs=1245327758

36. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf

37. Kevät ja hiilen kierto
http://koulut.tampere.fi/luontokoulu/pdf/hiilenkierto.pdf