Materiaalit asiasanalla luonnon monimuotoisuus

1. Sibeliusboksi ja muut vinkit Suomen luonnon päivän viettoon kouluissa ja päiväkodeissa 31.8.2019
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info...uille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2019/

2. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://www.haltia.com/assets/Pdf-tied...ia-NaturOchMIljo-GetTheKidsOutside.jpg

3. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

4. Suomen lasten metsäretkipäivän materiaaleja
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/metsaretkelle/

5. Ulos - Ut - Out 2020 ulkona oppimisen suurtapahtuma Nurmeksessa 9.-11.6.2020
https://www.ulos2020.fi

6. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

7. WWF:n Luontolive
https://luontolive.wwf.fi/

8. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

9. Ilmoita ryhmäsi Ulkoluokkapäivään ja Metsäretkipäivään! #yhdessäulos 23.5.2019
https://ulkoluokkapaiva.org/

10. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/mediabank/12137.pdf

11. 10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa
https://www.haltia.com/fi/luontokoulu/tyokalut-ymparistoasioista-puhumiseen/

12. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu

13. Jälki-näyttely
https://www.haltia.com/jalki

14. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

15. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

16. Suuri rantaseikkailu
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

17. Vesistömysteeri
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

18. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

19. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

20. Lajikortit_nisäkkäät
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...9/Lajikuvat_NISAKKAAT_8021_09_2017.pdf

21. Lajikortit_linnut
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...6/09/Lajikuvat_LINNUT_8021_09_2017.pdf

22. Lajikortit_matelijat
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...9/Lajikuvat_MATELIJAT_8021_09_2017.pdf

23. Erilaisia elinympäristöjä
https://youtu.be/4ifquyoOpXE

24. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

25. Itämerisuunnistus Pandan polku
https://wwf.fi/mediabank/9738.pdf

26. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

27. Ympäristöongelmat
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ploads/2016/12/ympäristöongelmat.pdf

28. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

29. Elämää pihapiirin kätköissä
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014...ainen-elamaa-pihapiirin-katkoissa.html

30. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

31. Mervi-hirvi - Älgen Mervi
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015...kku-harju-mervi-hirvi-algen-mervi.html

32. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

33. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

34. Samaan aikaan toisaalla: iloinen paluu
https://www.youtube.com/watch?v=EE69JeKtvb8

35. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

36. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

37. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

38. Asukaslaskuri
http://www.luomus.fi/sites/default/fil...eutumisen_sankareita_asukaslaskuri.pdf

39. Lajit ja logot - tunnistustehtävä
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8348/laji_logo_tunnistustehtava_pieni.pdf