Materiaalit asiasanalla jokamiehenoikeudet

1. Retkeilyn ABC - Retkeilijän vinkit
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc

2. Maahanmuuttajan ympäristöopas sekä Tampere-liite
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/mamu-suomi.pdf

3. Sibeliusboksi ja muut vinkit Suomen luonnon päivän viettoon kouluissa ja päiväkodeissa 31.8.2019
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info...uille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2019/

4. Nuku yö ulkona
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html

5. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

6. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu

7. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

8. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

9. Päiväkotilaiset luonnon aarteita etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...aiset-luonnon-aarteita-etsimaessae.pdf

10. Esikouluryhmä ryhmäytymässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Esikouluryhmae-ryhmaeytymaessae.pdf

11. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

12. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

13. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...rkit_erityisryhmae-7---15-vuotiaat.pdf

14. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

15. 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3...kien-elaemyspaeivae-Rantokankaalla.pdf

16. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

17. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

18. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

19. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

20. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

21. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

22. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

23. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

24. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

25. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

26. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

27. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf

28. Luonto-ohjelmat alakoululaisille. Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan!
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/luontoohjelmat2013.pdf