Materiaalit asiasanalla jokamiehenoikeudet

1. Vinkit Suomen luonnon päivään kouluissa ja päiväkodeissa
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info...uille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2019/

2. Retkeilyn ABC - Retkeilijän vinkit
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc

3. Jokamiehenoikeuskortit ja niiden käyttövinkit
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2445

4. Nuku yö ulkona
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html

5. Metsä mukaan kotiopetukseen
https://mailchi.mp/smy.fi/uutta-metsn-...DbGWuJ83Vx89FGebS0Rh2OUhB15Ecg9bW7QBbc

6. Muurahaisten luontopolku
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/muurahaisten-luontopolku/

7. Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit
https://haltia.com/fi/luontokoulu/omat...e-luontoretkelle/etaopetusmateriaalit/

8. Maahanmuuttajan ympäristöopas sekä Tampere-liite
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/mamu-suomi.pdf

9. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

10. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu

11. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

12. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

13. Päiväkotilaiset luonnon aarteita etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...aiset-luonnon-aarteita-etsimaessae.pdf

14. Esikouluryhmä ryhmäytymässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Esikouluryhmae-ryhmaeytymaessae.pdf

15. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

16. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

17. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...rkit_erityisryhmae-7---15-vuotiaat.pdf

18. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

19. 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3...kien-elaemyspaeivae-Rantokankaalla.pdf

20. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

21. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

22. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

23. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

24. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

25. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

26. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

27. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

28. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

29. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

30. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

31. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf