Materiaalit asiasanalla luonto

1. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

2. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

3. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

4. Aarrejahti luonnossa
http://www.metsaemo.fi/aarrejahti-luonnossa/

5. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

6. Viljelyohjaajan opas
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

7. Talvinen luonto
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/talvinen_luonto1.pdf

8. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

9. Metsäinen mobiilipalvelu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laplanduas.plab.metsainen

10. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

11. Päiväkotilaisten aarreretki vuoren taiasta
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...ilaisten-aarreretki-vuoren-taiasta.pdf

12. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

13. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...rkit_erityisryhmae-7---15-vuotiaat.pdf

14. 0–6 luokkien ryhmäytymisretki Kalevankankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/0...ryhmaeytymisretki-Kalevankankaalla.pdf

15. Koulupäivä eläimenä – ideakirja hurjan hauskoihin oppitunteihin
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympa...aimena-kilpailu/paivaelaimenaideakirja

16. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

17. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

18. Tehtäviä ja leikkejä sienistä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/sieni.html

19. Leikkejä ja harjoituksia metsään
http://www.luontokoulut.fi/ilves/metsa.html

20. Talvisia tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/talvi.html

21. Syksyisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/syksy.html

22. Keväisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/kevat.html

23. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

24. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

25. Ekologiaa leikkien
http://www.luontokoulut.fi/ilves/ekologiaa.html

26. Pieni verstas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/pieni-verstas

27. Lintupäivä Iidesjärvellä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/iidesjarvi_kevat1.pdf

28. Eliökunnan järjestelmä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/eliokunnan_jarjestelma1.pdf

29. Elollinen - Eloton - Eloperäinen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/f...5/03/elollinen-eloton-eloperainen1.pdf

30. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/helmipollo-juliste.html

31. Viirupöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/viirupollo-juliste.html

32. Telkkä-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/telkka-juliste.html

33. Kirjosieppo-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/kirjosieppo-juliste.html

34. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/04/helmipollo-juliste.html

35. Tiaiset-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/tiaiset-juliste.html

36. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

37. Retkeile roskatta - roskattoman retkeilyn opasteet
http://www.luontoon.fi/documents/10550...f/1dde2232-07da-4816-b69e-b4f8ae7a5c07

38. Metsiemme kääpiä- opasvihko
https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestI...me-k%C3%A4%C3%A4pi%C3%A4-opasvihko.pdf

39. Liito-orava - Flygekorren
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2013/02/pontinen-liito-orava-flygekorren.html

40. Elämää pihapiirin kätköissä
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014...ainen-elamaa-pihapiirin-katkoissa.html

41. Takapihalta alkaa seikkailu
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/667451885.html

42. Kotien ekotiimi: Hyvinvointi
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/hyvinvointi_valmis_fix.pdf

43. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

44. Mervi-hirvi - Älgen Mervi
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015...kku-harju-mervi-hirvi-algen-mervi.html

45. II etsivää ja salaperäinen luola - seikkailu Suomessa
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015/04/kristian-peltoniemi-ii-etsivaa-ja.html

46. Iloa ja ihmettelyä – Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/667440728.html

47. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

48. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): enemmän- ja vähemmän kuin -käsitteet
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ora_ja_enemmanvahemman_kuin_talvi1.pdf

49. Matematiikkaa ulkona luonnossa: hajotelma- ja pallokorttien ohjeet + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...otelma-ja-0pallokortit_paivitetty1.doc

50. Salainen pussi - ohje + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...aisen-pussin-kortteihin-paivitetty.doc

51. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): metsädraamaa ja murtolukuja
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/metsadraama.pdf

52. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

53. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

54. Sanni Saukon salaisuus
http://www2.ekokumppanit.fi/luontopolku/

55. Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille - Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen
http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Luo..._hyvinvointia_lapsille_ja_nuorille.pdf

56. Pistetään luonto purkkiin
http://www.ejippo.fi/teemat/luonto-purkissa

57. Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kpuistonkatkoissa.pdf

58. Rokuan luontorastit - Metsän lintuja
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsanlintuja.pdf

59. Rokuan luontorastit - Palovartijan painajainen
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palovartijanpainajainen.pdf

60. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

61. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

62. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

63. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

64. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

65. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

66. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

67. Ekolokero: Luonto siirtyy syysaikaan
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-siirtyy-syysaikaan

68. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

69. Suomen ilmasto muuttuu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/suomen-ilmasto-muuttuu

70. Talvisessa Vaara-Suomessa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/talvisessa-vaara-suomessa

71. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

72. Aistipeli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWUxOGNlNGQyMTNjNzEwNA

73. Pelejä koulun pihalle: yksi puuttuu
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MTU0NjA1NDE5ZmZkMmUyNQ

74. Luonnosta löytyviä asioita: Burr-leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE1MTVmZGU4ZjZjNDM1NQ

75. Tarinataidetta ja uudelleenkerrontaa
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjAxYTRhZjk4ODNlMDk1Ng

76. Matematiikkataidetta
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NThmMjU4Nzc4MGUzYTMxYQ

77. Rakenna sama - leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzMyNGM5NDI5MGM0ZGU5MQ

78. Numerot 2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGRiNWQwNmI3NDEwZGZmMg

79. 4-sivuinen kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...tember-2010/math-activities---age-9-12

80. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (6-9-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorp...-sweden/home/home/mathactivity-age-6-9

81. Kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...ptember-2010/math-activities---age-6-9

82. Luontopäivät hyvinvointia edistämässä. Esimerkkejä Air-hankkeessa toteutetuista luontopäivistä.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-luontopaiva.pdf

83. Nykysuon käsikirja -- Jakso 8. Suokävijän opas
https://www.youtube.com/watch?v=ac27GlceuYA

84. Nykysuon käsikirja -- Jakso 5. Miten soita ennallistetaan?
https://www.youtube.com/watch?v=3L4oE3doT_M

85. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf

86. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

87. Rokuan luontorastit - Tervan tuoksua ja kavioiden kopsetta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/tervantuoksua.pdf

88. Rokuan luontorastit - Palokärjen poluilla
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palokarjenpoluilla.pdf

89. Rokuan luontorastit - Jäätikön jäljet
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/jaatikonjaljet.pdf

90. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

91. Rokuan luontorastit - Hetki hiljaisuudelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hetkihiljaisuudelle.pdf

92. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

93. Nuuksion kansallispuisto - Luonnon oppisali - Opettajan materiaali
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksioluonnonoppisali.pdf

94. Luonto-ohjelmat alakoululaisille. Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan!
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/luontoohjelmat2013.pdf

95. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

96. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

97. Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/helv-opesivu-oppilas.pdf

98. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

99. 1950-luvun maatilalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/1950-luvun-maatilalla

100. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla

101. RajatOn? –julistesarjaan liittyvät tehtävät
http://www.kierratyskeskus.fi/files/66/rajaton_tehtavat.pdf

102. Läheltä luomua ja kasviksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/70/luomua_ja_kasvista.pdf

103. Samaan aikaan toisaalla: tunteita ja tyrskyjä
https://www.youtube.com/watch?v=rz0tZuhksnI

104. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf

105. Kevät ja hiilen kierto
http://koulut.tampere.fi/luontokoulu/pdf/hiilenkierto.pdf

106. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...uuntien_arviointi_luonnonmerkeista.pdf

107. Planeetta Terra -oppimispeli
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_ja_ohjaajat/oppimispelit