Materiaalit asiasanalla metsä

1. Nuorten ekotiimi: osio 5 - Hyvää oloa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/05_hyvaa_oloa.pdf

2. Kataja-tehtäväkortti ja tunnistusopas
https://mappa.fi/user_content/443981cc910835152c3f8d615203e3b9b033d530

3. Metsäretkipäivän aistiretki
https://mappa.fi/user_content/96d8965bf5deed82a41bc818efcf07cdd1e0aa52

4. Kevään tähti -pedagoginen ulkopeli
https://mappa.fi/user_content/aba59479e73076b9716ecf90c1ef902f4730f326

5. Mitä tehdä metsäretkellä
https://mappa.fi/user_content/5c3a53e0d74ff36fd43f3652fd845e603286f12e

6. Metsäinen tiedekasvatuspaketti esi- ja peruskouluille
https://mappa.fi/user_content/28d0a766dbeb6ee495aee564eb4df983bf2522a2

7. Metsäsuhdetesti
http://metsasuhdetesti.fi/

8. Elokuva: Arvokas metsämme
https://www.arvokasmetsamme.fi/edu/

9. Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407

10. Luontoretki lähimetsään
https://www.vanajavesi.fi/2020/wp-cont...en-luontotuokio-LahiluonnonIhmeita.pdf

11. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

12. Liito-oravan jäljillä
https://kuopionluonnontieteellinenmuse...2021/05/Liito-oravan-jaljilla_2021.pdf

13. Toimintaa metsän eläimistä varhaiskasvatuksessa
https://mappa.fi/user_content/d9b971cf0ee91b48acbb5ce132279f0dbb35acb4

14. Takapihalta alkaa seikkailu - tarinoita ja toimintaideoita lähiluontoretkille
http://kiertavaluontokoulu.fi/tarinaretki/

15. Lasten luontovuosi
https://mappa.fi/user_content/0336efbdb279ac2c6f4d9f0987740473c10b3f88

16. Metsä ja ihminen
https://mappa.fi/user_content/bb8dcc4a4d0e878bb891c33fd319121fd324a3eb

17. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://haltia.com/luontokoulu/ohjaajan-tukimateriaalit/

18. Metsän monimuotoisuuskartoitus
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsan-monimuotoisuuskartoitus/

19. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/tiedostot/metsakuntorata-aakkoset-fi-en/

20. Digitekniikka apuna metsätyyppien opetuksessa
https://www.luontokoulut.fi/download/e.../opetussuunnitelma-vedos3-verkkoon.pdf

21. Beetles LIFE koppistehtävärata varhaiskasvatukseen
https://www.metsa.fi/projekti/beetles-life/oppimateriaalit/

22. WWF:n metsävaikuttamisopas
https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7...k1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf

23. Lajikortit_sienet
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...eces-cards-mushrooms-2-2020-update.pdf

24. Metsä mukaan kotiopetukseen
https://mailchi.mp/smy.fi/uutta-metsn-...DbGWuJ83Vx89FGebS0Rh2OUhB15Ecg9bW7QBbc

25. Metsän aarre
https://mieli.fi/fi/pelit-ja-teht%C3%A...C3%A4n-aarre-luontoretkimalli-lapsille

26. Suomen lasten metsäretkipäivää vietetään toukokuussa!
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/

27. Muurahaisten luontopolku
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/muurahaisten-luontopolku/

28. Naturewatch metsässä
https://wwf.fi/app/uploads/j/n/u/eztia2be2vn3eq2atjv356c/nw_metsassa_a_a4.pdf

29. Etä­ope­tus­ta hel­pot­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja: vir­tu­aa­li­met­sä, ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vät ja tut­ki­ja­vi­deot
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kou...SlspHogKRiHCYqadqqAraoaFfz2d5wmfbtVaX4

30. Puiden jäkälät
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/puiden-jakalat/

31. Hyvän mielen metsäkävelyt
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvi...v%C3%A4n-mielen-mets%C3%A4k%C3%A4velyt

32. Salapoliisitehtävä: koivu ja mänty
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salapoliisitehtava-koivu-ja-manty/

33. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon -sivustoon liittyviä tehtäviä
https://wwf.fi/app/uploads/l/0/w/m1xg3...%20vaikutukset%20Suomen%20luontoon.pdf

34. Aarrearkku ja monimuotoisuus
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aarrearkku-ja-monimuotoisuus/

35. Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille - Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen
https://www.sitra.fi/julkaisut/luonnosta-hyvinvointia-lapsille-ja-nuorille/

36. Haapapuun seuralaiset
https://wwf.fi/app/uploads/c/g/5/j016l...papuun%20seuralaiset%20-lajikortit.pdf

37. Vuosisata metsässä -oppitunti
https://wwf.fi/app/uploads/6/e/s/g4rqj...%20mets%C3%A4ss%C3%A4%20-%20esitys.pdf

38. Marssikaa! Hämähäkit
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

39. Ihmeelliset eläimet 1: Käveleminen, lentäminen ja uiminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

40. Ihmeelliset eläimet 2: Näkeminen, kuuleminen ja haisteleminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

41. Seikkailu lähimetsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...lu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

42. Mysteeri lähiluonnossa
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...ri-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

43. Tutkitaan ilmiöitä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/

44. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

45. Puiden mittausohjeita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

46. HYPPY tuntemattomaan - seikkailu, esitys ja äänitallenne
http://www.marttinen.fi/metsa

47. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

48. Puun lämpöarvon määritys
http://start.luma.fi/wp-content/upload...A4mp%C3%B6arvon-m%C3%A4%C3%A4ritys.pdf

49. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

50. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

51. Tehtäviä ja leikkejä sienistä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/sieni.html

52. Leikkejä ja harjoituksia metsään
http://www.luontokoulut.fi/ilves/metsa.html

53. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

54. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

55. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

56. Kuvatuki materiaalin kehittäminen ympäristökasvatukseen
http://www.kiertavaluontokoulu.fi/materiaalit

57. Hämeenkylmänkukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/hameenkylmankukka

58. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

59. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

60. Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?T...s=&PublicationSeries=&ProductCategory=

61. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

62. Kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunkiluonnossa

63. Isotalvikki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/isotalvikki

64. Muurahaiset ovat järjestäytynyttä joukkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rahaiset-ovat-jarjestaytynytta-joukkoa