Materiaalit asiasanalla osallisuus

1. Rohkeutta ja kestävän kehityksen läpimurtoja kouluihin – itsenäisen opiskelun ryhmä
https://www.kadenjalki.fi/sign-up/rohk...piskelun-ryhma/?gid=7941&unUg1brZK2utk

2. Meidän planeettamme, meidän tulevaisuutemme - torjutaan ilmastonmuutosta yhdessä
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_fi

3. Minun ilmastotaitoni -verkkodokumentti
http://www.ilmastotaitoni.fi/

4. Minun ilmastotaitoni -radiodokumentti
https://areena.yle.fi/audio/1-50814296

5. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

6. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

7. Ilmastotoimet - lautapeli
https://ec.europa.eu/clima/citizens/youth-climate_fi

8. Pupu-arviointikortit
http://www.luontopollo.fi/2021/02/22/o...t-metsaretki-lapset-mukaan-arvioimaan/

9. Ilmastoajatuksia -opas nuorisotyön ilmastokasvatukseen
https://www.nuortenakatemia.fi/oppimat...-opas-nuorisotyon-ilmastokasvatukseen/

10. Ympäristökasvatus - Kestävän tulevaisuuden käsikirja
https://www.ps-kustannus.fi/Hannele-Cantell/Ympäristökasvatus.html

11. Kehitysvammaisten tukiliiton Malike
https://www.tukiliitto.fi/malike/

12. Opettajalle; mielenosoitus oppimisympäristönä
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/korsovalittaa/opettajalle/mielenosoitus

13. Radikaali toivo -valinnaisaine
https://sites.google.com/eduvantaa.fi/...ttajalle/radikaali-toivo-valinnaisaine

14. Mikä meitä estää toimimasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
https://www.sitra.fi/artikkelit/mika-m...sta-ilmastonmuutoksen-hillitsemiseksi/

15. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

16. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli
https://www.oph.fi/sites/default/files...ments/kasvatus-5-2017-tolppanen-ym.pdf

17. Innostavia ilmastotekoja
https://ilmastokirjo.fi/innostavia-ilmastotekoja/

18. Kunnon kulttuuriympäristöt
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf

19. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

20. Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opas
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/katso_kaleidoskooppiin.pdf

21. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

22. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

23. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

24. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

25. Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet
https://wwf.fi/mediabank/10100.pdf

26. Aamunavauksia
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/aamunavaukset/

27. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf