Materiaalit asiasanalla kestävä kehitys

1. Niveljalkaiset: Ulkona oppimisen ja tutkivan oppimisen lajiopetusvinkkejä 2
https://mappa.fi/user_content/6d751e2e32928c6ef91c4d717fd4a0ba14312c9f

2. Keke päiväkodissa-vuosikalenteri
https://www.kierratyskeskus.fi/files/5076/keke-paivakodissa_Kalenteri_FILL.pdf

3. Keke koulussa -vuosikalenteri
https://www.kierratyskeskus.fi/files/5064/keke_koulussa_kalenteri_FILL.pdf

4. Keke leikkipuistossa-vuosikalenteri
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4...eke_leikkipuistossa_vuosikalenteri.pdf

5. Keke leikkipuistossa-kestävän kehityksen ohjelma
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4778/keke_leikkipuistossa_PDF_2011.pdf

6. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

7. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

8. Kukaan ei ole liian pieni tekemään muutoksia - Ilmastokasvatusjakso alakoululaisille
https://mappa.fi/user_content/678b8ad36268c05c54073b45cff810126ab74c56

9. Uutterat Uusiokäyttäjät -ympäristökasvatustehtäväpaketti
https://mappa.fi/user_content/8329d0239565c9c8983885661c2f231f8bf91099

10. Kestävän elämän ja vastuullisen kuluttamisen oppimateriaali
https://www.ostavastuullisesti.fi/oppiminen/

11. Tunne luontosi - tehtäväkokonaisuus nuorten kanssa työskentelyyn
https://www.lahti.fi/tiedostot/tunne-luontosi-tehtavakokonaisuus/

12. T-paidan matka puuvillapellolta kauppaan
https://youtu.be/AwxtWRnBFB0

13. T-paidan elinkaaren pituus
https://youtu.be/ODGfY4W4Zyk

14. Metsä ja ihminen
https://mappa.fi/user_content/bb8dcc4a4d0e878bb891c33fd319121fd324a3eb

15. Ilmasto-opas
https://ilmastosankari.fi/

16. Sanoita parempi maailma tehtäväpaketti opettajien käyttöön
https://wordpress.nuori.fi/wp-content/...-opettajan-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf

17. Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen
https://pinskupakki.fi/files/liitteet/LL_OhjaajanOpas_saavutettava__0.pdf

18. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

19. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

20. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

21. Tärpit kehutuimpiin Toivoa ja toimintaa -tehtäviin ja videoihin!
https://toivoajatoimintaa.fi/kokosimme...taa-tehtaviin-ja-opetusmateriaaleihin/

22. Jätehuollon yleisopas - vinkkejä ympäristökasvattajalle
https://www.etappi.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Yleisopas.pdf

23. Tutkimusmatka kestävään tulevaisuuteen - oppimiskokonaisuus yläkouluille
https://www.etappi.com/jateneuvonta/ym...utkimusmatka-kestavaan-tulevaisuuteen/

24. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.ekotiimi.fi/wp-content/uplo...lasten_maapalloretki_nettiversio-1.pdf

25. Ympäristökasvatus - Kestävän tulevaisuuden käsikirja
https://www.ps-kustannus.fi/Hannele-Cantell/Ympäristökasvatus.html

26. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

27. Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti
https://wwf.fi/app/uploads/w/s/a/yvf4w...arinakokoelma_tehtavapaketti_suomi.pdf

28. HSY:n digitaaliset oppimispelit kiertotaloudesta ja vesiasioista
https://www.hsy.fi/ymparistotieto/digitaaliset-oppimateriaalit/

29. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 1: Mitä on kestävä kehitys ja vastuullinen kuluttaminen?
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...vastuullinen-kuluttaminen/teema-1-mita

30. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

31. Suomen UNICEFin vesiopas
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/p.../Vesiopas/Vesiopas+kannet_ja_sisus.pdf

32. Ruokatieto, opettajien materiaali
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/opettajien-materiaali

33. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

34. Palloässät - Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista alakoulun etäopetukseen
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...tavoitteista?v_6849=30393&v_6864=30388

35. Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

36. KOULU MIELENOSOITUKSESSA – Vinkkejä ja ohjeita osallistuville ja ei-osallistuville
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

37. Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti
https://sproppimateriaalit.fi/

38. Kestävä liikkuminen
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kulkuri/hanke/opettajalle-ja-kasvattajalle/

39. Kestävän kehityksen tavoitekortit (Agenda 2030)
https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit

40. Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumus
https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

41. Toivoa ja toimintaa
https://toivoajatoimintaa.fi/

42. Ympäristökasvatus draamapedagogiikan keinoin
https://www.villaelba.fi/content/uploa...-st%C3%A4rka-milj%C3%B6medvetenhet.pdf

43. Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...nt/uploads/2015/04/MP_julkaisu_web.pdf

44. Kasva ja opi puutarhassa- Kumpulan koulukasvitarhan lasten & nuorten vapaa-ajan toiminnan suunnitelma
http://pops.fi/wp-content/uploads/2015/10/Kasva_ja_opi_puutarhassa.pdf

45. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

46. Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opas
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/katso_kaleidoskooppiin.pdf

47. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
https://circula.fi/

48. Yhteinen käsitys. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto.
https://docplayer.fi/2948768-Yhteinen-...-koulutuksen-sanasto-ja-kaytannot.html

49. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

50. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

51. Tarinoita muuttuvalta planeetalta
https://wwf.fi/app/uploads/i/n/n/okaic...p4n7v7nejkdkc/tarinakokoelma_suomi.pdf

52. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

53. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

54. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

55. Palloässät – päiväkotien sankarit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...teriaalit/opetusmateriaalit/palloassat

56. Perusopetuksen opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus: ladattavia koosteita, vinkkejä ja materiaaleja
https://www.luontokoulut.fi/opetussuunnitelma-ja-kaytannon-vinkit/

57. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

58. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

59. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

60. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

61. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

62. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

63. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

64. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

65. Yhteistuumin viljelemään!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

66. Kohti ympäristötietoisuutta - ympäristökasvatusopas nuorisotyöntekijöille
https://drive.google.com/file/d/0B_HWPTQdjAVGbGVrbTFZWmpwZXc/view?usp=sharing

67. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

68. Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla
http://www.kekri.fi/

69. Peruna matkalla — video ruoan kiertokulusta
https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8

70. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

71. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

72. Saariston muinaishistoria
http://www.luontokoulu.fi/?l=fi

73. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

74. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

75. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

76. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

77. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

78. Nuorten ekotiimi: osio 8 - Nuoret ohjaksissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...com/tiedostot/08_nuoret_ohjaksissa.pdf

79. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

80. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

81. KEKO-Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/11354/KEKO-sanasto.pdf

82. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

83. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

84. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

85. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

86. Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4222/Lennu_netti_PDF_-_AVOIN.pdf

87. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf