Materiaalit asiasanalla kestävä kehitys

1. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

2. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

3. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

4. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

5. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

6. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

7. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
http://my2050.fi/pelaa

8. Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
http://www.kadenjalki.fi/circula/

9. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

10. Yhteistuumin viljelemään!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

11. Avun askeleet -mobiilisovellus
http://www.avunaskeleet.fi/

12. Kosmetiikan kemiaa
https://www.kosmetiikankemiaa.com/

13. Kestävää paperia
http://www.kemianluokka.fi/files/uudet/kestavaa_paperia_opettaja.pdf

14. Kohti ympäristötietoisuutta - ympäristökasvatusopas nuorisotyöntekijöille
https://drive.google.com/file/d/0B_HWPTQdjAVGbGVrbTFZWmpwZXc/view?usp=sharing

15. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

16. Ympäristökasvatus draamapedagogiikan keinoin
http://www.villaelba.fi/lapset_ja_nuor...vinkkeja_ja_linkkeja_kasvattajille%20/

17. Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla
http://www.kekri.fi/

18. Peruna matkalla — video ruoan kiertokulusta
https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8

19. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

20. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

21. Made in Metsä - yhdessä kohti Bioaikaa
https://www.bioaika.fi/oppiminen/made-in-metsa/

22. Saariston muinaishistoria
http://www.luontokoulu.fi/?l=fi

23. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

24. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
http://vihrealippu.fi/materiaalit/yhteinen-maapallo/

25. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

26. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

27. Permakulttuuriopas - käsikirja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

28. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

29. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

30. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

31. Nuorten ekotiimi: osio 8 - Nuoret ohjaksissa
https://asiakas.kotisivukone.com/files...com/tiedostot/08_nuoret_ohjaksissa.pdf

32. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

33. Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opas
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...doskooppiin/Katso_kaleidoskooppiin.pdf

34. Vastuullinen kuluttaja ja yrittäjä
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...vastuullinen_kuluttaja_ja_yrittaja.pdf

35. Iloa ja ihmettelyä – Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/667440728.html

36. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

37. KEKO-Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/11354/KEKO-sanasto.pdf

38. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

39. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

40. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

41. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

42. Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4222/Lennu_netti_PDF_-_AVOIN.pdf

43. RajatOn? –julistesarjaan liittyvät tehtävät
http://www.kierratyskeskus.fi/files/66/rajaton_tehtavat.pdf

44. Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio
http://www.kierratyskeskus.fi/files/72/materiaalitehokkuus.pdf

45. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf

46. Kestävän elämäntavan oppiminen - Kestävä kehitys opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin
http://www.oph.fi/download/46869_Kestava_elamantapa.pdf

47. Yhteinen käsitys. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto.
http://yhteinenkasitys.fi/sites/prod.y...itys.fi/files/yhteinen_kasitys_web.pdf

48. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.kierratyskeskus.fi/files/56/Lasten_maapalloretki_pieni.pdf

49. Planeetta Terra -oppimispeli
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_ja_ohjaajat/oppimispelit