Material med ämnesordet metsät

1. Metsä ja ihminen
https://mappa.fi/user_content/bb8dcc4a4d0e878bb891c33fd319121fd324a3eb

2. Finna Klassrum Skogen och människan
https://www.finna.fi/Content/metsa-ihminen

3. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

4. Metsiemme sammaleita - opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...koset/metsiemme-sammalia-opasvihko.pdf

5. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

6. Lahopuutarhan rakennusohje
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

7. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...nmuutoksen-vaikutukset-suomen-luontoon

8. Etäopiskelutehtäviä luonnon monimuotoisuudesta
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...elutehtavia-luonnon-monimuotoisuudesta

9. Arvokas metsämme - dokumentti
https://vimeo.com/372355470?fbclid=IwA...Agi9NzTixDRMdJSjqA54Zwd1Aji8IKWxfn8okI

10. Fakta om: Ån
https://www.naturstigen.fi/fakta-om-an/

11. Metsiemme kääpiä- opasvihko
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yht...ihkoset/metsiemme-kaapia-opasvihko.pdf

12. Metsiemme kovakuoriaisia - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...svihkoset/metsiemme-kovakuoriaisia.pdf

13. Metsiemme linnut - opasvihko
http://assets.upm.com/Newsroom/Documen...-ja-opasvihkoset/metsiemme-lintuja.pdf

14. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

15. Allt om årstiderna: Vintern
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-vintern/

16. Talvimetsässä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

17. Marssikaa! Hämähäkit
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

18. Kiikarissa luonto: Järvet
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

19. Metsän uumenissa
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

20. Den rosa skogen
https://www.naturstigen.fi/den-rosa-skogen/

21. Ihmeelliset eläimet 1: Käveleminen, lentäminen ja uiminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

22. Ihmeelliset eläimet 2: Näkeminen, kuuleminen ja haisteleminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

23. Tiedekerho, teemana metsä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/

24. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

25. Puulajit-vihko
http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/

26. Päiväkotilaiset luonnon aarteita etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...aiset-luonnon-aarteita-etsimaessae.pdf

27. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

28. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

29. 7–10-vuotiaiden erityisryhmän aistipäivä luonnossa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...tyisryhmaen-aistipaeivae-luonnossa.pdf

30. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

31. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

32. 0–6 luokkien ryhmäytymisretki Kalevankankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/0...ryhmaeytymisretki-Kalevankankaalla.pdf

33. 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3...kien-elaemyspaeivae-Rantokankaalla.pdf

34. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

35. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

36. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

37. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

38. Talousmetsän kierto
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

39. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

40. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

41. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

42. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): metsäkasvien tutkimista, prosenttiluvut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...osenttiluvut_kasvilkart_5_6_luokka.pdf

43. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): metsädraamaa ja murtolukuja
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/metsadraama.pdf

44. Käävät ovat tehokkaita lahottajia
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/kaavat-ovat-tehokkaita-lahottajia

45. Siida - koululaistehtäviä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/siidankoululaistehtavat.pdf

46. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

47. Rokuan luontorastit - Metsän lintuja
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsanlintuja.pdf

48. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen
http://www.smy.fi/materiaali/olli-oravainen-ja-mari-muurahainen/

49. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

50. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

51. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

52. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

53. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

54. Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4222/Lennu_netti_PDF_-_AVOIN.pdf

55. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

56. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

57. Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/lortikanvuori.pdf

58. Ekolokero: Luonto siirtyy syysaikaan
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-siirtyy-syysaikaan

59. Metsäpalot muuttavat maisemaa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsapalot-muuttavat-maisemaa

60. Metsän siimeksessä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsan-siimeksessa

61. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

62. Nykysuon käsikirja -- Jakso 3. Suon käyttö
https://www.youtube.com/watch?v=VGV--2d5KpQ

63. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

64. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

65. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

66. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

67. Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/helv-opesivu-oppilas.pdf

68. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

69. Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...et-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita

70. Metsämyyrä on tehokas lisääntyjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...sijat/metsamyyra-on-tehokas-lisaantyja