Materiaalit asiasanalla eläimet

1. Allt om årstiderna: Vintern
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-vintern/

2. Allt om årstiderna: Hösten
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-hosten/

3. Allt om årstiderna: Våren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-varen/

4. Allt om årstiderna: Sommaren
https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-sommaren/

5. Vuodenajat: Kevät
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

6. Vuodenajat: Syksy
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

7. Vuodenajat: Kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

8. Talvimetsässä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

9. Kuka linnassa asuu?
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

10. Silkkiuikun kesä
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

11. Metsän uumenissa
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

12. Ihmeelliset eläimet 1: Käveleminen, lentäminen ja uiminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

13. Ihmeelliset eläimet 2: Näkeminen, kuuleminen ja haisteleminen
https://www.naturstigen.fi/ekomeetta/

14. Tiedekerho: sään havainnointi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

15. Talvinen luonto
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/talvinen_luonto1.pdf

16. Lajikortit_nisäkkäät
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...9/Lajikuvat_NISAKKAAT_8021_09_2017.pdf

17. Ohjelma: ötökkäpäivä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/ohjelma-otokkapaiva/

18. Talvisia tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/talvi.html

19. Syksyisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/syksy.html

20. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

21. Eliökunnan järjestelmä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/eliokunnan_jarjestelma1.pdf

22. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

23. Salaperäiset eläimet
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salaperaiset-elaimet/

24. Suovisailu: soiden asukkaat
https://julkaisut.metsa.fi/visat/soiden-asukkaat/

25. Liito-orava - Flygekorren
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2013/02/pontinen-liito-orava-flygekorren.html

26. Elämää pihapiirin kätköissä
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014...ainen-elamaa-pihapiirin-katkoissa.html

27. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

28. Mervi-hirvi - Älgen Mervi
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015...kku-harju-mervi-hirvi-algen-mervi.html

29. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

30. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

31. Ympäristöverkko
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_etusivu.html

32. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

33. Tähtitaivaan eläintarha
http://www.ejippo.fi/file_download/40/T%C3%A4htitaivaan+el%C3%A4intarha.doc

34. Yhteistä sukujuurta
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-yhteista-sukujuurta

35. Tunnista eläinten jäljet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tunnista-jalanjaljet

36. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

37. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

38. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

39. Kysymyksiä vedestä ja lumesta
http://www.yle.fi/java/elearning2/$7s8...m/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=3709

40. Suomen ilmasto muuttuu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/suomen-ilmasto-muuttuu

41. Metsän siimeksessä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsan-siimeksessa

42. Ryhmäytymisleikki: eläimet
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWEyYTQ0Y2U4M2M0MTVkNA

43. Nykysuon käsikirja -- Jakso 10. Takaisin luontoon!
https://www.youtube.com/watch?v=CBrVhvbPpwE

44. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

45. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

46. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

47. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - tehtäviä koululaisille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/pallasyllas-koululaisille.pdf

48. Nuuksion kansallispuisto - Luonnon oppisali - Opettajan materiaali
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksioluonnonoppisali.pdf

49. Luonto-ohjelmat alakoululaisille. Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan!
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/luontoohjelmat2013.pdf

50. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

51. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

52. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

53. Suon asukkaita
http://www.yle.fi/java/elearning2/$37v...oi/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=124

54. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

55. Eläinten esiinmarssi - sarja
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/elainten-esiinmarssi

56. 1950-luvun maatilalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/1950-luvun-maatilalla

57. Kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunkiluonnossa

58. Kaupunki elinympäristönä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunki-elinymparistona

59. Järvimaisemissa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/jarvimaisemissa

60. Poro on puolikesy hirvieläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/hirvielaimet/poro-on-puolikesy-hirvielain

61. Vesimyyrä (Arvicola amphibius)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/vesimyyra.htm

62. Sammakko (Rana temporaria)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/sammakko.htm

63. Supikoira (Neyctereutes procyonoides)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/supikoira.htm

64. Hirvi (Alces alces)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/hirvi.htm

65. Käki (Cuculus canorus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kaki.htm

66. Sisilisko (Zootoca vivipara)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/sisilisko.htm

67. Lepakot (Chiroptera)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lepakot.htm

68. Siili ( Erinaceus europaeus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/siili.htm

69. Rusakko (Lepus europaeus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rusakko.htm

70. Rotat (Rattus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rotta.htm

71. Metsähiiri (Apodemus flavicollis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/metsahiiri.htm

72. Orava (Sciurus vulgaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_orava.html

73. Orava (Sciurus vulgaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/orava.htm

74. Kärppä (Mustela erminea)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/karppa.htm

75. Keltasirkku (Emberiza citrinella)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/keltasirkku.htm

76. Metsäjänis (Lepus timidus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kl_metsajanis.html

77. Tilhi (Bombycilla garrulus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_tilhi.html

78. Talitiainen (Parus major)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_talitiainen.html

79. Supikoira (Neyctereutes procyonoides)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_supikoira.html

80. Pikkulokki (Larus minutus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_pikkulokki.html

81. Sinitiainen (Parus caeruleus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_sinitiainen.html

82. Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_sinisorsa.html

83. Nokikana (Fulica atra)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_nokikana.html

84. Naakka (Corvus monedula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_naakka.html

85. Liito-orava (Pteromys volans)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_liitoorava.html

86. Kettu (Vulpes vulpes)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_kettu.html

87. Palokärki (Dryocopus martius)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa...hyotyyhavumetsienhuonostakunnosta.html

88. Hirvi (Alces alces)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kl_hirvi.html

89. Joka lapsen luontopolku
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/index.htm

90. Joka lapsen luontopolku: kotipiha
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kotipiha.htm

91. Joka lapsen luontopolku: lähimetsä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lahimetsa.htm

92. Joka lapsen luontopolku: puisto
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/puisto.htm

93. Joka lapsen luontopolku: rannat ja vedet
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rannat.htm