Materiaalit asiasanalla tutkimus

1. Pihabongaus kouluille
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/pihabongaus-koulussa/

2. Roskaantuminen ja mikromuovit -oppimiskokonaisuus
https://www.vesi.fi/wp-content/uploads...eduwater-muovi-opettajanopas2021-1.pdf

3. Lintuohjelmaa lapsille: leikkejä, tutkimuksia, askartelua
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintuohjelmaa-lapsille/

4. Podcast: Luonnontutkimus Tampereella
https://www.youtube.com/watch?v=t-07Kh5JBuE

5. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf

6. Vesitutkimuksia, kellunta
https://youtu.be/dzZVIh8Ko50

7. Vesitutkimuksia, mittaus
https://youtu.be/OEl964EGOHQ

8. Kevään merkit_silmut
https://youtu.be/Y3fuQ09DfF0

9. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/Ihminen-ja-vesi.pdf

10. Veden laadun tutkimukset
https://www.luontokoulut.fi/download/e...teriaalit/VEDEN-LAADUN-TUTKIMUKSET.pdf

11. Vesilinnut
https://www.luontokoulut.fi/download/ekopaku_mappa-materiaalit/VESILINNUT.pdf

12. Vesieliöiden ravintoverkko
https://www.luontokoulut.fi/download/e...riaalit/VESIELIOIDEN-RAVINTOVERKKO.pdf

13. Vesien selkärangattomat
https://www.luontokoulut.fi/download/e...eriaalit/VESIEN-SELKARANGATTOMAT-2.pdf

14. Lumi-tutkimus
https://www.luontokoulut.fi/download/e..._mappa-materiaalit/LUMITUTKIMUKSIA.pdf

15. Seikkailu lähimetsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...lu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

16. Vesiaiheinen oppitunti
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...esiaiheinen-oppitunti-tuokiokortti.pdf

17. Mysteeri lähiluonnossa
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...ri-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

18. Pieniä tutkimuksia 6-9 -vuotiaille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...Pieniä_tutkimuksia_6_9_vuotiaille.pdf

19. Geeli-elektroforeesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

20. Tiedekerho, teemana metsä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/

21. Tutkitaan ilmiöitä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/

22. Lannoituksen vaikutus kasvin juuriin ja lehtiin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

23. Siementen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

24. Kelluvat hedelmät
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

25. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

26. Puiden mittausohjeita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

27. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

28. Maanäytteen pH:n määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

29. Peruskallion vaikutus maaperän happamuuteen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

30. Voiko siemen rikkoa kallion?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

31. Kasvikin hengittää
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

32. Lehden pinta-alan määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

33. Lehden pinnanmuotojen tarkastelua
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

34. Kasvien pintarakenteiden tutkiminen polymeerien avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

35. Puun kelluminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

36. Paperilaatujen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

37. Löytyykö meteoriitin pinnalta elämän merkkejä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

38. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

39. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

40. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

41. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

42. Pieni verstas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/pieni-verstas

43. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

44. Suomen Linnat oppimateriaali
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/

45. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

46. Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kpuistonkatkoissa.pdf

47. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

48. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

49. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

50. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

51. Itämeri ei voi hyvin
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/itameri-ei-voi-hyvin

52. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

53. Avaruusohjelmat
http://www.yle.fi/java/elearning2/$j62...9ei486b9k/lesson/index.nvl?0.task=1846

54. Lentävä lepakko suunnistaa äänen avulla
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...syojat/lepakko-suunnistaa-aanen-avulla

55. Hiilen kierto ja yhteyttäminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...i/5_hiilen_kierto_ja_yhteyttaminen.pdf