Materiaalit asiasanalla luonto

1. Kasviruudut metsäkouluretkellä, Kasvillisuuden erot Lauhanvuoren rinteellä, Lauhanvuoren kansallispuisto
https://lhgeopark.fi/wp-content/upload...Kasvillisuuden-erot-Lauhanvuorella.pdf

2. Kasviruudut metsäkouluretkellä, Suon kasvillisuus Kauhanevalla, Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto
https://lhgeopark.fi/wp-content/upload...iruudut-Kauhanevan-suokasvillisuus.pdf

3. Ryhmätyöesitykset metsäkouluretkellä, Spitaalijärvi - Lauhanvuoren huippu, Lauhanvuoren kansallispuisto
https://lhgeopark.fi/wp-content/upload...uluretki-Spitaalijarvi-Lauhan-laki.pdf

4. Ryhmätyöesitykset metsäkouluretkellä, Kivijata - Spitaalijärvi, Lauhanvuoren kansallispuisto
https://lhgeopark.fi/wp-content/upload...akouluretki-Kivijata-Spitaalijarvi.pdf

5. Ryhmätyöesitykset metsäkouluretkellä, Huhtakorpi - Kaivolampi - Spitaalijärvi, Lauhanvuoren kansallispuisto
https://lhgeopark.fi/wp-content/upload...takorpi-Kaivolampi-Spitaalijarvi-2.pdf

6. Ryhmätyöesitykset metsäkouluretkellä, Spitaalijärvi - tervahauta - Kuivajärvi - Spitaalijärvi, Lauhanvuoren kansallispuisto
https://lhgeopark.fi/wp-content/upload...ervahauta-Kuivajarvi-Spitaalijarvi.pdf

7. Ryhmätyöesitykset metsäkouluretkellä, Kauhaneva, Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto
https://lhgeopark.fi/wp-content/uploads/2021/08/Metsakouluretki-Kauhaneva.pdf

8. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/wp-content/uploads/2021/05/Jokamiehenoikeudet-kuvakortit.pdf

9. Tietoiskut: Luontomyytinmurtajat-videot (30sek)
https://www.vapriikki.fi/luonnontieteellinen-museo/ymparistokasvatus/

10. Suurpetojen jäljillä -koulumateriaali
https://riistahavainnot.luke.fi/cms/pages/suurpedot/koulumateriaalit

11. Liikunnallinen luontopolkuja
https://www.allergia.fi/jarjesto/liiku...iseen/ideoita-ja-materiaalia/#499f946f

12. Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407

13. Saimaa-visa oppimateriaali linnut
https://mappa.fi/user_content/8380792750bb8014416c1d5bdf72e97d8e9ba46b

14. Saimaa-visa oppimateriaali Saimaa, monimuotoisuus ja jokamiehenoikeudet
https://mappa.fi/user_content/bb8a253d3657d81a0698478b0c31a6eac744b047

15. Saimaa-visa oppimateriaali saimaannorppa
https://mappa.fi/user_content/e79389d26bc8edca98383ef0bc3fb70bf290016e

16. Saimaa-visa oppimateriaali kalat
https://mappa.fi/user_content/b92706c9617c2426229169ed48a39e605d6461f8

17. Saimaa-visa oppimateriaali kasvit
https://mappa.fi/user_content/b83e1d581bc6f655300101cecc4d05a3533ef5cc

18. Saimaa-visa materiaalipaketti
https://mappa.fi/user_content/e1c98cb6ae208760c13f3a21d9edf5a20dd41d72

19. Värinauttien Suomen luonnon päivän bingo
https://www.varinautit.fi/luonto/

20. Lähiluontopeli
https://www.varinautit.fi/luonto/

21. Värinauttien luontotehtäviä
https://www.varinautit.fi/luonto/

22. Värinauttien luontopeli
https://www.varinautit.fi/luonto/

23. Väriretki
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

24. Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas
https://www.luontojatunteet.fi/wp-cont...eet_Ryhma%CC%88toiminnan-perusteet.pdf

25. Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!
https://www.luontojatunteet.fi/

26. Retkikeräily
https://mappa.fi/user_content/1227c561ac50e262241378727eda568934191ed4

27. Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen
https://pinskupakki.fi/files/liitteet/LL_OhjaajanOpas_saavutettava__0.pdf

28. Finna Luokkahuone Metsä ja ihminen
https://www.finna.fi/Content/metsa-ihminen

29. Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti
https://wwf.fi/app/uploads/w/s/a/yvf4w...arinakokoelma_tehtavapaketti_suomi.pdf

30. Värinauttien luontoaakkoset
https://www.varinautit.fi/wp-content/u...020/03/varinauttien_luontoaakkoset.pdf

31. Sattumaruno ja muita suomen kieltä ja kuvataiteita yhdisteleviä luontoteemaisia tehtäviä
https://www.varinautit.fi/luonto/

32. Roskat ympäristössämme
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/1-2-luokka

33. Luontovisa
https://forms.office.com/Pages/Respons...pUNjAyT09JSUlBSUhKMkFGRVlNNUpYOThJWS4u

34. Luonto-Lauran etätehtäviä alakoululaisille
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/luontoetatehtavia-alakoululaisille/

35. Kieli keskellä suuta
https://www.youtube.com/watch?v=qnmqaxfC9ac

36. Sisilisko katkaisee hännän
https://www.youtube.com/watch?v=jEcXtQdAEbg

37. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...nmuutoksen-vaikutukset-suomen-luontoon

38. Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin

39. Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...nt/uploads/2015/04/MP_julkaisu_web.pdf

40. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

41. Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille - Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen
https://www.sitra.fi/julkaisut/luonnosta-hyvinvointia-lapsille-ja-nuorille/

42. Tarinoita muuttuvalta planeetalta
https://wwf.fi/app/uploads/i/n/n/okaic...p4n7v7nejkdkc/tarinakokoelma_suomi.pdf

43. Luonnon monimuotoisuus - mitä se on?
https://youtu.be/rWhG-sdKmwA

44. Vesiaiheinen oppitunti
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...esiaiheinen-oppitunti-tuokiokortti.pdf

45. Mestarit metsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...it-mets%C3%A4ss%C3%A4-tuokiokortti.pdf

46. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

47. WWF:n Luontolive
https://luontolive.wwf.fi/

48. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

49. Koulupäivä eläimenä – ideakirja hurjan hauskoihin oppitunteihin
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Paiva-elaimena_ideakirja.pdf

50. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

51. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

52. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

53. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

54. Viljelyohjaajan opas
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

55. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

56. Päiväkotilaisten aarreretki vuoren taiasta
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...ilaisten-aarreretki-vuoren-taiasta.pdf

57. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

58. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...rkit_erityisryhmae-7---15-vuotiaat.pdf

59. 0–6 luokkien ryhmäytymisretki Kalevankankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/0...ryhmaeytymisretki-Kalevankankaalla.pdf

60. Tehtäviä ja leikkejä sienistä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/sieni.html

61. Leikkejä ja harjoituksia metsään
http://www.luontokoulut.fi/ilves/metsa.html

62. Talvisia tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/talvi.html

63. Syksyisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/syksy.html

64. Keväisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/kevat.html

65. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

66. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

67. Ekologiaa leikkien
http://www.luontokoulut.fi/ilves/ekologiaa.html

68. Pieni verstas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/pieni-verstas

69. Kotien ekotiimi: Hyvinvointi
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/hyvinvointi_valmis_fix.pdf

70. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

71. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

72. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): enemmän- ja vähemmän kuin -käsitteet
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ora_ja_enemmanvahemman_kuin_talvi1.pdf

73. Matematiikkaa ulkona luonnossa: hajotelma- ja pallokorttien ohjeet + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...otelma-ja-0pallokortit_paivitetty1.doc

74. Salainen pussi - ohje + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...aisen-pussin-kortteihin-paivitetty.doc

75. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): metsädraamaa ja murtolukuja
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/metsadraama.pdf

76. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

77. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

78. Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kpuistonkatkoissa.pdf

79. Rokuan luontorastit - Metsän lintuja
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsanlintuja.pdf

80. Rokuan luontorastit - Palovartijan painajainen
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palovartijanpainajainen.pdf

81. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

82. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

83. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

84. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

85. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

86. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

87. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

88. Ekolokero: Luonto siirtyy syysaikaan
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-siirtyy-syysaikaan

89. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

90. Suomen ilmasto muuttuu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/suomen-ilmasto-muuttuu

91. Talvisessa Vaara-Suomessa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/talvisessa-vaara-suomessa

92. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

93. Aistipeli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWUxOGNlNGQyMTNjNzEwNA

94. Pelejä koulun pihalle: yksi puuttuu
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MTU0NjA1NDE5ZmZkMmUyNQ

95. Luonnosta löytyviä asioita: Burr-leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE1MTVmZGU4ZjZjNDM1NQ

96. Tarinataidetta ja uudelleenkerrontaa
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjAxYTRhZjk4ODNlMDk1Ng

97. Matematiikkataidetta
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NThmMjU4Nzc4MGUzYTMxYQ

98. Rakenna sama - leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzMyNGM5NDI5MGM0ZGU5MQ

99. Numerot 2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGRiNWQwNmI3NDEwZGZmMg

100. 4-sivuinen kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...tember-2010/math-activities---age-9-12

101. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (6-9-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorp...-sweden/home/home/mathactivity-age-6-9

102. Kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...ptember-2010/math-activities---age-6-9

103. Luontopäivät hyvinvointia edistämässä. Esimerkkejä Air-hankkeessa toteutetuista luontopäivistä.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-luontopaiva.pdf

104. Nykysuon käsikirja -- Jakso 8. Suokävijän opas
https://www.youtube.com/watch?v=ac27GlceuYA

105. Nykysuon käsikirja -- Jakso 5. Miten soita ennallistetaan?
https://www.youtube.com/watch?v=3L4oE3doT_M

106. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf

107. Rokuan luontorastit - Tervan tuoksua ja kavioiden kopsetta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/tervantuoksua.pdf

108. Rokuan luontorastit - Palokärjen poluilla
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palokarjenpoluilla.pdf

109. Rokuan luontorastit - Jäätikön jäljet
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/jaatikonjaljet.pdf

110. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

111. Rokuan luontorastit - Hetki hiljaisuudelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hetkihiljaisuudelle.pdf

112. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

113. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

114. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

115. Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/helv-opesivu-oppilas.pdf

116. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

117. 1950-luvun maatilalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/1950-luvun-maatilalla

118. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla

119. Samaan aikaan toisaalla: tunteita ja tyrskyjä
https://www.youtube.com/watch?v=rz0tZuhksnI

120. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf