Materiaalit asiasanalla selkärangattomat

1. Vesiluontokurssi Suuri Sininen
http://suurisininen.fi/vesiluontokurssi/

2. Ravun rakenne ja avaus
https://www.youtube.com/watch?v=TuhTtp...dnfkbg-OturyMO9D1LOWBXBSByRhoa&index=4

3. Simpukan rakenne
https://www.youtube.com/watch?v=9kSa7O...dnfkbg-OturyMO9D1LOWBXBSByRhoa&index=3

4. Alkeellisten monisoluisten rakenne
https://www.youtube.com/watch?v=SZgnuo...dnfkbg-OturyMO9D1LOWBXBSByRhoa&index=2

5. Yksisoluisten rakenne
https://www.youtube.com/watch?v=joYqpe...ist=PL7rdnfkbg-OturyMO9D1LOWBXBSByRhoa

6. Hyönteisen rakenne ja avaus
https://www.youtube.com/watch?v=VUFAGSAPrMU&t=3s

7. Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa
https://mappa.fi/user_content/5b2c60855583cb249cfc79196576a6711f7356e3

8. Tehtävä: Tiedonhaku ja laji-laskut
https://cdn.laji.fi/files/checklists/2020/Lajiluettelo%202020_Checklist2020.pdf

9. Asiantuntijaluento: Lahopuun merkitys
https://dreambroker.com/channel/31p3f02o/sq32k8nz

10. Luontotohtori-videot
https://www.vapriikki.fi/luonnontieteellinen-museo/luontotohtori/

11. Selkärangattomien ötököiden määrityskaava
https://cutt.ly/JQPKXKd

12. Ravintoketjut ja -verkot ekosysteemissä
https://cutt.ly/CQNtwxD

13. Ötökkäsalapoliisit-tarinavisa
https://forms.office.com/r/J5UZ6NnfpZ

14. Ötökkäsalapoliisit-tietovisa
https://forms.office.com/r/QtLkYqUngp

15. Ötökkäsalapoliisit-kuvavisa
https://forms.office.com/r/h07H4ypQCx

16. Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit
https://haltia.com/luontokoulu/oppimateriaalit/

17. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...0/01/lajiopetusvinkkeja-uusipainos.pdf

18. Lajikortit_selkärangattomat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...tokat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

19. Naturewatch metsässä
https://wwf.fi/app/uploads/j/n/u/eztia2be2vn3eq2atjv356c/nw_metsassa_a_a4.pdf

20. Ötököitä luonnonmateriaaleista
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/otokoita-luonnonmateriaaleista-2/

21. Pinkka: Lajintuntemuksen oppimisympäristö
https://fmnh-ws-prod.it.helsinki.fi/pi...yjo7hPmcFgI7KNqxE3p6nlqgVZ7iSkM38AwA#/

22. Tikkujalkaiset
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tikkujalkaiset/

23. Hämähäkki-sokkoleikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/8824/

24. Vesieläinten tutkimista ja digikuvausta
https://www.luontokoulut.fi/download/e...LAINTEN-TUTKIMISTA-JA-DIGIKUVAUSTA.pdf

25. Vesien selkärangattomat
https://www.luontokoulut.fi/download/e...eriaalit/VESIEN-SELKARANGATTOMAT-2.pdf

26. Veden eliöihin liittyvää opetusmateriaalia
https://www.luontokoulut.fi/download/e...-opetuksen-suunnittelua-Ekopakussa.pdf

27. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

28. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

29. Puutiainen herättää monissa pelkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/puutiainen-herattaa-monissa-pelkoa

30. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

31. Eläinten esiinmarssi - sarja
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/elainten-esiinmarssi

32. Hyönteiset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/hyonteiset-on-suurin-ryhma

33. Hyönteisistä on moneksi
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyonteisista-on-moneksi

34. Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...et-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita

35. Hyödyllisiä ja harmillisia
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyodyllisia-harmillisia

36. Sudenkorennot ovat hyönteismaailman ilma-akrobaatteja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vat-hyonteismaailman-ilma-akrobaatteja

37. Asukaslaskuri
http://www.luomus.fi/sites/default/fil...eutumisen_sankareita_asukaslaskuri.pdf

38. Vesikirppu on äyriäinen
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/vesikirppu-on-ayriainen

39. Heinäsirkat viestivät toisilleen sirittämällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rkat-viestivat-toisilleen-sirittamalla

40. Hämähäkit ovat hyödyllisiä petoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/hamahakit-ovat-hyodyllisia-petoja

41. Kuinka hämähäkinseitti syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...gattomia/kuinka-hamahakinseitti-syntyy

42. Vesimittari kulkee vetten päällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tomia/vesimittari-kulkee-vetten-paalla

43. Tuhatjalkaisella ei olekaan tuhatta jalkaa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tjalkaisella-ei-olekaan-tuhatta-jalkaa

44. Raatokärpäsillä on hyvä hajuaisti
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/raatokarpasilla-on-hyva-hajuaisti

45. Perhoset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-muita-selkarangattomia/perhoset

46. Kukkakärpäset ovat lentotaitureita
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/kukkakarpaset-ovat-lentotaitureita

47. Muurahaiset ovat järjestäytynyttä joukkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rahaiset-ovat-jarjestaytynytta-joukkoa

48. Muurahainen lypsää kirvoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/muurahainen-lypsaa-kirvoja

49. Hämähäkin verkonkudonta
http://www.yle.fi/oppiminen/flash/hamahakki/verkonkudonta.swf